Глава 17 | КУпАП | Портал Патруль

Глава 17

ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 218. Адміністративні комісії

Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1, 103-2, 104, 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-152, частинами першою – п’ятою статті 152-1, частиною першою статті 154, статтями 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181-1, частиною першою статті 182, статтями 183, 185-12, 186, 186-1, 189, 189-1, 212-1 цього Кодексу.

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 92, статтею 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 141, 142, 150-152, частинами першою – п’ятою статті 152-1, статтями, 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186, 186-1, 212-1 цього Кодексу.

{Частину третю статті 218 виключено на підставі Закону № 2342-III від 05.04.2001}

{Стаття 218 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 316-11 від 29.05.85, № 1117-11 від 16.10.85, № 2010-11 від 03.04.86, № 2444-11 від 27.06.86, № 3282-11 від 19.12.86, № 3690-11 від 12.03.87, № 4134-11 від 12.06.87, № 4135-11 від 12.06.87, № 4452-11 від 21.08.87, № 6976-11 від 14.12.88, № 7542-11 від 19.05.89, № 8711-11 від 19.01.90, № 8918-11 від 07.07.92, № 1369-12 від 29.07.91; Законами № 2354-12 від 15.05.92, № 2547-12 від 07.07.92, № 2977-12 від 03.02.93, № 3785-12 від 23.12.93, № 3888-12 від 23.12.94, № 3890-12 від 28.01.94, № 4044-12 від 25.02.94, № 84/94-ВР від 05.07.94, № 209/94-ВР від 14.10.94, № 64/95-ВР від 15.02.95, № 79/95-ВР від 01.03.95, № 296/95-ВР від 11.07.95, № 81/96-ВР від 06.03.96, № 148/96-ВР від 25.04.96, № 386/96-ВР від 01.10.96, № 497/96-ВР від 14.11.96, № 308/97-ВР від 04.06.97; № 352-XIV від 23.12.98, № 998-XIV від 16.07.99, № 1969-III від 21.09.2000, № 2342-III від 05.04.2001, № 2360-III від 05.04.2001, № 2550-III від 21.06.2001, № 2888-III від 13.12.2001, № 548-IV від 20.02.2003, № 1745-IV від 03.06.2004, № 2598-IV від 31.05.2005, № 2899-IV від 22.09.2005, № 534-V від 22.12.2006, № 956-V від 19.04.2007, № 2430-VI від 06.07.2010, Кодексом № 3393-VI від 19.05.2011, Законами № 1283-VII від 29.05.2014, № 1742-VIII від 15.11.2016, № 2109-VIII від 22.06.2017, № 2119-VIII від 22.06.2017}

Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських
рад

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином),
статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення,
вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо
батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною
четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183,
186-1, 197, 198.

Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських
рад розглядати справи про адміністративні правопорушення,
передбачені статтями 197, 198 цього Кодексу (при накладенні
адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі
надання адміністративних послуг), мають право адміністратори
центрів надання адміністративних послуг.

{ Стаття 219 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2010-11 від 03.04.86,
N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 4135-11 від
12.06.87, N 6976-11 від 14.12.88; Законами N 2547-12 від 07.07.92,
N 3785-12 від 23.12.93, N 209/94-ВР від 14.10.94, N 81/96-ВР від
06.03.96, N 148/96-ВР від 25.04.96; в редакції Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2899-IV
( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 888-VIII ( 888-19 ) від 10.12.2015 }

{ Статтю 220 виключено на підставі Закону N 244/94-ВР від
15.11.94 }

{ Статтю 220-1 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою – четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 – 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 85-1, 88 – 88-2, 90, 91, 91-5, 92-1, 98, 101-103, 103-3, частиною першою статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею 127-1, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135-1, 139, частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149-1, частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162 – 162-3, 163-1 – 163-4, частиною другою статті 163-7, статтями 163-12, 164, 164-3, 164-5 – 164-18, 166-1 – 166-4, частинами першою, другою, дев’ятою та десятою статті 166-6, 166-8 – 166-12, 166-14 – 166-18, 166-21, 166-22, 166-23, 166-24, 166-25, 171-2, 172-4 – 172-20, 173 – 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, статтею 180-1, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 183-1 – 185-11, 185-13, 186-5 – 186-7, 187, 188, 188-1, 188-13 (крім справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог державного виконавця), 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, 188-38, 188-39, 188-40, 188-41, 188-45, 188-46, 188-47, 188-48, 188-49, частиною першою статті 189-1, статтями 189-3, 190, 191, 193, 195-1 – 195-6, статтями 204-1, 204-2, 204-3, 206-1, 212-2 – 212-21 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Стаття 221-1. Місцеві господарські та адміністративні суди,
апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди
та Верховний Суд України

Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди та Верховний Суд розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 цього Кодексу.

Справа розглядається суддею-доповідачем зі складу суду, що розглядає справу, під час розгляду якої вчинено правопорушення, передбачене статтею 185-3 цього Кодексу.

Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, може бути оскаржена в апеляційному порядку до суду вищої інстанції.

Постанова судді Верховного Суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, може бути оскаржена в апеляційному порядку до Касаційного кримінального суду і переглядається у складі колегії з трьох суддів.

{Кодекс доповнено статтею 221-1 згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010; в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017}

Стаття 222. Органи Національної поліції

Органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил паркування транспортних засобів, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, стаття 89, частина друга статті 106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга, третя і п’ята статті 122, частина перша статті 123, статті 124-1 – 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128-129, стаття 132-1, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 148, 151, частини шоста і сьома статті 152-1, статті 161, 164-4, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 180, 181-1, частина перша статті 182, статті 183, 184, 192, 194, 195).

Від імені органів Національної поліції розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право працівники органів і підрозділів Національної поліції, які мають спеціальні звання, відповідно до покладених на них повноважень.

Уповноваженими працівниками підрозділів Національної поліції штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення незалежно від розміру виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

{Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 316-11 від 29.05.85, № 1117-11 від 16.10.85, № 2444-11 від 27.06.86, № 3282-11 від 19.12.86, № 4134-11 від 12.06.87, № 4135-11 від 12.06.87, № 4452-11 від 21.08.87, № 7542-11 від 19.05.89, № 1369-12 від 29.07.91, № 1818-12 від 15.11.91; Законами № 3785-12 від 23.12.93, № 3890-12 від 28.01.94, № 155/94-ВР від 29.07.94, № 244/94-ВР від 15.11.94, № 64/95-ВР від 15.02.95, № 296/95-ВР від 11.07.95, № 148/96-ВР від 25.04.96, № 398/96-ВР від 02.10.96, № 55/97-ВР від 07.02.97, № 812-XIV від 02.07.99, № 1744-III від 18.05.2000, № 2247-III від 18.01.2001, № 2342-III від 05.04.2001, № 2350-III від 05.04.2001, № 1299-IV від 20.11.2003, № 2247-IV від 16.12.2004, № 2899-IV від 22.09.2005, № 586-VI від 24.09.2008, № 2742-VI від 02.12.2010, № 3163-VI від 17.03.2011, Кодексом № 3393-VI від 19.05.2011, Законом № 3565-VI від 05.07.2011, № 4950-VI від 07.06.2012, № 5459-VI від 16.10.2012, № 721-VII від 16.01.2014 – втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 767-VII від 23.02.2014, № 596-VIII від 14.07.2015, № 901-VIII від 23.12.2015, № 1982-VIII від 23.03.2017, № 2109-VIII від 22.06.2017, № 2120-VIII від 22.06.2017}

Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України

Органи Державної прикордонної служби України розглядають
справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний
кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду –
виїзду, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил
перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а
також з неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на
право сходження на берег осіб суднового екіпажу (Стаття 202,
частина друга статті 203, Стаття 207).

Від імені органів Державної прикордонної служби України
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

начальники органів охорони державного кордону та Морської
охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;

керівники підрозділів органів охорони державного кордону та
Морської охорони Державної прикордонної служби України, які
безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону
України.

{ Кодекс доповнено статтею 222-1 згідно із Законом N 812-XIV
( 812-14 ) від 02.07.99; в редакції Закону N 662-IV ( 662-15 ) від
03.04.2003 – набуває чинності 01.08.2003 року, із змінами,
внесеними згідно із Законами N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003,
N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014 }

Стаття 222-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства,
реєстрації фізичних осіб, розглядає справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про паспорт
громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за
кордон, законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб
без громадянства, про транзитний проїзд через територію України, а
також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201,
частина перша статті 203, статті 204, 205, 206).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у
тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право керівник, заступники керівника центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах
міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії
нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації
фізичних осіб, інші уповноважені керівником посадові особи цього
органу.

{ Кодекс доповнено статтею 222-2 згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 888-VIII ( 888-19 ) від 10.12.2015 }

Стаття 223. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства
про пожежну і техногенну безпеку, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, здійсненням
суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, невиконанням
приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного
нагляду (статті 120, 175, 175-2, 188-8).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про пожежну і техногенну безпеку, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:

1) Головний державний інспектор України з нагляду у сфері
пожежної і техногенної безпеки та його заступники, головні
державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної
безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі та їх заступники – штраф на громадян до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб –
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1-1) старші державні інспектори України з нагляду у сфері
пожежної і техногенної безпеки – штраф на громадян до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб –
до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і
техногенної безпеки в районах, районах у містах, містах обласного,
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення – штраф на
громадян до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб – до вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

3) державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і
техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного,
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення – штраф на
громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і на посадових осіб – до шести неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

{ Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законом N 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону
N 651/97-ВР від 19.11.97; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1155-IV ( 1155-15 ) від 11.09.2003, N 5404-VI ( 5404-17 ) від
02.10.2012, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 224. Органи залізничного транспорту

Органи залізничного транспорту розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення правил користування
засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки
руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на
залізничному транспорті, правил пожежної безпеки
на залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша статті
120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини
абзац другий статті 135, Стаття 136).

Від імені органів залізничного транспорту розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:

начальники станцій та їх заступники, начальники локомотивних
(вагонних) депо, начальники пасажирських поїздів
(механіки-бригадири пасажирських поїздів);

контролери-ревізори пасажирських поїздів,
ревізори-інструктори пасажирських поїздів, ревізори по контролю
доходів, дорожні майстри, начальники дистанцій колії, начальники
дистанцій сигналізації та зв’язку;

начальник Управління відомчої воєнізованої охорони
Укрзалізниці та його заступники, начальники служб (загонів)
відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники,
начальники відділів (секторів) Управління відомчої воєнізованої
охорони Укрзалізниці, начальники відділів (секторів) служби
(загону) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники,
начальники команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони
залізниць та їх заступники, старші інструктори та інструктори
служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць,
начальники відділень команд (пожежних поїздів) відомчої
воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, начальники груп
воєнізованої охорони залізниць, старші в місці розташування
станцій посадові особи відомчої воєнізованої охорони залізниць.

{ Абзац п’ятий частини другої статті 224 виключено на
підставі Закону N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98 }

Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських
поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми
майстрами, начальниками відділень команд (пожежних поїздів)
відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, не може
перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

{ Стаття 224 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,
N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009, N 2742-VI ( 2742-17 ) від
02.12.2010, N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }

Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту

Органи морського і річкового транспорту розглядають справи
про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил по
охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті, правил
користування засобами морського транспорту, правил по охороні
порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних
суднах, правил випуску судна в плавання або допуск до керування
судном осіб, які не мають відповідного документа, правил, що
забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних
шляхах, правил реєстрації торговельних суден, правил користування
річковими і маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) для
стоянки маломірних суден, правил пожежної безпеки на морському і
річковому транспорті, допуск до керування річковим або маломірним
судном осіб, які перебувають у стані сп’яніння, передачу керування
судном особі, яка перебуває у стані сп’яніння, керування річковими
або маломірними суднами судноводіями у стані сп’яніння, у тому
числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими
засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння,
порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів на
морському і річковому транспорті, перевезення ручної кладі понад
установлені норми на морському і річковому транспорті,
безквитковий проїзд на суднах водного транспорту, порушення
правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на
морському і річковому транспорті, невиконання законних вимог
посадових осіб органів морського і річкового транспорту (статті
114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті
120, частина третя статті 129, частини п’ята і шоста статті 130,
частина друга статті 133, частина перша статті 134, абзац десятий
статті 135, статті 136 і 188-15 цього Кодексу).

Від імені органів морського і річкового транспорту розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею
114, частиною другою статті 133 цього Кодексу, – керівник
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері безпеки на морському та річковому
транспорті, та його заступники, керівник територіального органу
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері безпеки на морському та річковому
транспорті, та його заступники, капітан морського порту;

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 115
цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на
морському та річковому транспорті, та його заступники, керівник
територіального органу центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на
морському та річковому транспорті, та його заступники, капітан
морського порту, капітан судна;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями
116, 116-1, 116-2, 117, 118, частиною третьою статті 129,
частинами п’ятою і шостою статті 130 цього Кодексу, – керівник
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері безпеки на морському та річковому
транспорті, та його заступники, керівник територіального органу
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері безпеки на морському та річковому
транспорті, та його заступники, капітан річкового порту;

4) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 116-3 цього Кодексу, – керівник центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники, керівник територіального органу центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники;

5) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
другою статті 116-3 цього Кодексу, – керівник центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники, керівник територіального органу центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники, капітан порту;

6) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 120 цього Кодексу, – керівник центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники, керівник територіального органу центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та його
заступники, капітан порту, капітан судна;

7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, –
капітан морського порту, начальник пристані і вокзалу, капітан
судна;

8) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 136
цього Кодексу, – капітан морського порту, начальник морського
вокзалу та його заступники, капітан судна;

9) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею
188-15 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки
на морському та річковому транспорті, та його заступники, керівник
територіального органу центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на
морському та річковому транспорті, та його заступники.

{ Стаття 225 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; в
редакції Закону N 2686-III ( 2686-14 ) від 13.09.2001; із змінами,
внесеними згідно із Законами N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 4709-VI ( 4709-17 ) від 17.05.2012, N 5502-VI ( 5502-17 ) від
20.11.2012 }

{ Статтю 226 виключено на підставі Закону N 2686-III
( 2686-14 ) від 13.09.2001 }

{ Статтю 227 виключено на підставі Закону N 2686-III
( 2686-14 ) від 13.09.2001 }

Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань
цивільної авіації

Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням правил безпеки польотів, правил поведінки на
повітряному судні, правил міжнародних польотів, правил пожежної
безпеки на повітряному транспорті (Стаття 111, частина перша
статті 112, Стаття 113, частина друга статті 120).

Від імені центрального органу виконавчої влади з питань
цивільної авіації розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
керівник центрального органу виконавчої влади з питань цивільної
авіації та його заступники, державні інспектори, уповноважені на
проведення перевірок посадові особи центрального органу виконавчої
влади з питань цивільної авіації, керівники аеропортів, начальники
служб авіаційної безпеки аеропортів та їх заступники.

Розмір штрафу, що накладається державними інспекторами та
уповноваженими на проведення перевірок посадовими особами
центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації,
керівниками аеропортів, начальниками служб авіаційної безпеки
аеропортів та їх заступниками, не може перевищувати ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 228 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,
N 2360-III ( 2360-14 ) від 05.04.2001; в редакції Кодексу
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та
електротранспорту

Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
(тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні
правопорушення, зв’язані з порушенням правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, правил користування
автомобільним транспортом та електротранспортом (Стаття 119,
частина п’ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п’ята і
сьома статті 133-1, Стаття 133-2, частина друга статті 134,
абзаци четвертий, шостий та восьмий статті 135).

Від імені органів автомобільного транспорту та
електротранспорту розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) на автомобільному транспорті – керівник центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики з питань безпеки на наземному транспорті, та його
заступники, керівник територіального органу центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з
питань безпеки на наземному транспорті, та його заступники
(частини перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 133-1,
Стаття 133-2); керівник перевізника, який в установленому
законодавством порядку надає транспортні послуги, його заступники
та контролери (частина третя статті 119, частина п’ята статті 133,
частина друга статті 134, абзаци четвертий, шостий та восьмий
статті 135);

2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) –
керівник перевізника, який в установленому законодавством порядку
надає транспортні послуги, його заступники та контролери (частина
третя статті 119, частина п’ята статті 133, частина друга статті
134, абзаци четвертий та восьмий статті 135).

{ Стаття 229 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3282-11
від 19.12.86, N 7542-11 від 19.05.89; Законами N 3785-12 від
23.12.93, N 2029-III ( 2029-14 ) від 05.10.2000, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008, N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009,
N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009, N 5502-VI ( 5502-17 ) від
20.11.2012, N 1812-VIII ( 1812-19 ) від 17.01.2017 }

{ Статтю 230 виключено на підставі Закону N 8/95-ВР
( 8/95-ВР ) від 19.01.95 }

Стаття 230-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства
про працю, розглядає справи про адміністративні правопорушення,
пов’язані з невиконанням законних вимог посадових осіб цих органів
або створенням перешкод для діяльності цих органів (Стаття 188-6).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю, розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

посадові особи, уповноважені керівником центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду
та контролю за додержанням законодавства про працю, – штраф до
вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про працю, його заступники та уповноважені ним
посадові особи – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 230-1 згідно із Законом N 666/97-ВР
від 21.11.97; в редакції Закону N 1725-IV ( 1725-15 ) від
18.05.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1027-VI
( 1027-17 ) від 19.02.2009, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 231. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, розглядає справи: про порушення
законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо
безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку
вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах,
підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці, про порушення
законодавства про надра, а також невиконання законних вимог
посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці (частини п’ята (крім
порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил
і норм) і шоста статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4).

Від імені органів центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони праці, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами
п’ятою (крім порушень санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шостою статті 41,
статтею 93:

державні інспектори – штраф до двадцяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, та їх заступники – штраф до
тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
праці, та їх заступники – штраф до сорока неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці, та його заступники –
штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями
47, 58, 94 і 1884:

державні інспектори – штраф до тридцяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, та їх заступники – штраф до
п’ятдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
праці, та їх заступники – штраф до шістдесяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці, та його заступники –
штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 57:

державні інспектори – штраф до двохсот п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, та їх заступники – штраф до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
праці, та їх заступники – штраф до трьохсот п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони праці, та його заступники –
штраф до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 231 із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/95-ВР
від 19.01.95, N 55/97-ВР від 07.02.9, N 352-XIV ( 352-14 ) від
23.12.98; в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2197-IV
( 2197-15 ) від 18.11.2004, N 4837-VI ( 4837-17 ) від 24.05.2012,
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 1602-VII ( 1602-18 ) від
22.07.2014, N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

{ Статтю 231-1 виключено на підставі Закону N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

{ Статтю 232 виключено на підставі Закону N 8/95-ВР від
19.01.95 }

{ Статтю 233 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

{ Статтю 234 виключено на підставі Закону N 2415-III
( 2415-14 ) від 17.05.2001 }

Стаття 234-1. Органи державного фінансового контролю

Органи державного фінансового контролю розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
законодавства з фінансових питань (Стаття 164-2), порушенням
порядку припинення юридичної особи (частини третя – шоста
статті 166-6).

Від імені органів державного фінансового контролю розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право: керівник центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного фінансового контролю, його заступники, а також інші
уповноважені керівником посадові особи цього органу.

{ Кодекс доповнено статтею 234-1 згідно із Законом N 2941а-12 від
26.01.93; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2372-III
( 2372-14 ) від 05.04.2001, N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011,
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 1258-VII ( 1258-18 ) від
13.05.2014 }

Стаття 234-2. Органи доходів і зборів

Органи доходів і зборів розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку
приймання готівки для подальшого її переказу (Стаття 163-13),
порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та
розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за
товари (послуги) (Стаття 163-15), ухиленням від подання декларації
про доходи (Стаття 164-1), порушенням законодавства про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (Стаття 165-1), порушенням порядку припинення
юридичної особи (частини третя – шоста статті 166-6),
перешкоджанням уповноваженим особам органів доходів і зборів у
проведенні перевірок (Стаття 188-23).

Від імені органів доходів і зборів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники органів доходів і зборів та їх заступники, уповноважені ними посадові (службові) особи.

Стаття 234-3. Національний банк України

Національний банк України розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку
здійснення операцій з електронними грошима (Стаття 163-14),
порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку України або здійсненням ризикових операцій,
які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку
(Стаття 166-5), порушенням порядку припинення юридичної особи
(частини третя, четверта статті 166-6), порушенням законів України
та нормативно-правових актів Національного банку України щодо
здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем (Стаття 166-20)
( 80731-10 ).

Від імені Національного банку України розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право Голова Національного банку України та його
заступники, керівники територіальних управлінь Національного банку
України та їх заступники, уповноважені правлінням Національного
банку України керівники структурних підрозділів Національного
банку України та їх заступники, які забезпечують виконання функцій
Національного банку України з нагляду (оверсайту), контролю.

{ Кодекс доповнено статтею 234-3 згідно із Законом N 1342-XIV
( 1342-14 ) від 22.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2372-III ( 2372-14 ) від 05.04.2001, N 2747-III ( 2747-14 ) від
04.10.2001, N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, N 5178-VI
( 5178-17 ) від 06.07.2012, N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012,
N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012, N 1258-VII ( 1258-18 ) від
13.05.2014, N 629-VIII ( 629-19 ) від 16.07.2015 }

Стаття 234-4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з протидією тимчасовій
адміністрації та ліквідації банку та з порушенням законодавства у
сфері гарантування вкладів фізичних осіб, нормативно-правових
актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (статті 166-7,
166-19).

Від імені Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право директор-розпорядник Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб та його заступники.

{ Кодекс доповнено статтею 234-4 згідно із Законом N 4452-VI
( 4452-17 ) від 23.02.2012; текст статті 234-4 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5411-VI ( 5411-17 ) від 02.10.2012 }

Стаття 235. Військові комісаріати

Військові комісаріати розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення
військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про
військовий обов’язок і військову службу, про порушення
законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та
мобілізацію, про умисне зіпсуття обліково-військових документів чи
втрату їх з необережності, про неявку на виклик у військовий
комісаріат, про неподання у військові комісаріати списків юнаків,
які підлягають приписці до призовних дільниць, про прийняття на
роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на
військовому обліку, про незабезпечення сповіщення
військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові
комісаріати, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи
призовні дільниці, про несвоєчасне подання документів, необхідних
для ведення військового обліку військовозобов’язаних і
призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати,
про неподання відомостей про військовозобов’язаних і призовників
(статті 210, 210-1, 211 – 211-6).

Від імені військових комісаріатів розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право районні (міські) військові комісари.
{ Стаття 235 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11
від 03.04.86, N 7542-11 від 19.05.89, N 1369-12 від 29.07.91,
N 1818-12 від 15.11.91; в редакції Закону N 308/97-ВР від
04.06.97; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2197-IV
( 2197-15 ) від 18.11.2004, N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007,
N 1275-VII ( 1275-18 ) від 20.05.2014 }

Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчинені
водіями військових транспортних засобів – військовослужбовцями,
військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів,
а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними
службових обов’язків правопорушення, передбачені частинами першою,
четвертою і п’ятою статті 121, статтею 121-1, частинами першою,
другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтями
124-1 – 126, статтею 132-1 цього Кодексу.

Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядати
справи про адміністративні правопорушення мають право посадові
особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України.

Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,
розглянувши справу про зазначені у частині першій цієї статті
правопорушення, може накласти на винних адміністративне стягнення
у вигляді попередження або передати матеріали про ці
правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення
питання про притягнення винних до відповідальності згідно з
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 ).

Протоколи про вчинені водіями військових транспортних
засобів – військовослужбовцями, військовозобов’язаними та
резервістами під час проходження зборів, а також працівниками
Збройних Сил України під час виконання ними службових обов’язків
порушення правил дорожнього руху, за які може бути накладено
адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування
транспортним засобом, передаються військовим інспектором безпеки
дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України до суду.

Матеріали про вчинені військовослужбовцями,
військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів,
а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними
службових обов’язків правопорушення, передбачені статтями 80, 126,
128, 128-1, частинами першою і другою статті 129 і статтею 140
цього Кодексу, передаються військовою інспекцією безпеки
дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання
про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.

{ Кодекс доповнено статтею 235-1 згідно із Законом N 557-XIV
( 557-14 ) від 24.03.99; в редакції Закону N 743-IV ( 743-15 ) від
15.05.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008, N 3161-VI ( 3161-17 ) від 17.03.2011,
N 3163-VI ( 3163-17 ) від 17.03.2011, N 4950-VI ( 4950-17 ) від
07.06.2012 }

Стаття 236. Органи державної санітарно-епідеміологічної
служби

Органи державної санітарно-епідеміологічної служби
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням санітарних норм (Стаття 42), а також про
адміністративні правопорушення, передбачені частиною п’ятою статті
41, статтями 78, 80 – 83, 90-1, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є
порушеннями санітарних норм), та статтею 188-11 цього Кодексу.

Від імені органів державної санітарно-епідеміологічної служби
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення в межах територій та об’єктів нагляду,
визначених законодавством, мають право:

1) головний державний санітарний лікар України та його
заступники, головні державні санітарні лікарі Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головні
державні санітарні лікарі водного, залізничного, повітряного
транспорту, водних басейнів, залізниць та їх заступники, головні
державні санітарні лікарі районів, міст, районів у містах,
лінійних підрозділів та об’єктів водного, залізничного,
повітряного транспорту, Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону,
Служби безпеки України, з’єднань, частин та підрозділів і їх
заступники;

2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів державної
санітарно-епідеміологічної служби – щодо адміністративних
правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 41, а також
статтями 42, 78, 80 – 83, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є
порушеннями санітарних норм).

{ Стаття 236 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 55/97-ВР від
07.02.97; в редакції Закону N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98,
із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 )
від 21.12.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012, N 1602-VII ( 1602-18 ) від
22.07.2014, N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

{ Статтю 237 виключено на підставі Закону N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98 }

Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері ветеринарної медицини, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями правил
щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
(Стаття 107), вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію
тварин (Стаття 107-2).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері ветеринарної медицини, розглядають
справи про адміністративні правопорушення і накладають
адміністративні стягнення:

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та
його заступники – штраф на громадян до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, фізичних осіб – підприємців,
уповноважених осіб, посадових осіб – до двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на
державному кордоні та транспорті та їх заступники, державні
інспектори ветеринарної медицини центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної
медицини – штраф на громадян до дев’яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, фізичних осіб – підприємців,
уповноважених осіб, посадових осіб – до дев’ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори ветеринарної медицини міст,
районів та їх заступники, державні інспектори ветеринарної
медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, на державному кордоні та транспорті, державні
інспектори ветеринарної медицини на державному кордоні та
транспорті – штраф на громадян до восьми неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, фізичних осіб – підприємців,
уповноважених осіб, посадових осіб – до вісімнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів,
районів у містах, завідуючі лабораторіями ветеринарно-санітарної
експертизи на ринках – штраф на громадян до семи неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – до сімнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Державними інспекторами ветеринарної медицини міст, районів,
районів у містах, завідуючими лабораторіями ветеринарно-санітарної
експертизи на ринках штраф може стягуватися на місці з громадян у
розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з
фізичних осіб – підприємців, уповноважених осіб, посадових осіб –
у розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 238 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86; Законами N 4045-12 від 25.02.94, N 55/97-ВР від
07.02.97, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції
Законів N 1386-VI ( 1386-17 ) від 21.05.2009, N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1648-VII ( 1648-18 ) від 14.08.2014, N 193-VIII
( 193-19 ) від 12.02.2015 }

{ Статтю 238-1 виключено на підставі Закону N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

{ Зміни до статті 238-1 див. в Законі N 3613-VI ( 3613-17 ) від
07.07.2011 }

Стаття 238-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері карантину рослин, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо
виконання фітосанітарних заходів (Стаття 105), ввезенням в
Україну, вивезенням з України, транзитом через її територію,
вивезенням із карантинних зон або ввезенням до них об’єктів
регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю (Стаття 106),
невиконанням законних вимог посадових осіб центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину
рослин (Стаття 18826).

Від імені органу, зазначеного у цій статті, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:

1) Головний державний фітосанітарний інспектор України –
штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб – до вісімнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

2) головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній
Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступники – штраф на
громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
на посадових осіб – до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

3) державні фітосанітарні інспектори – штраф на громадян до
чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб – до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 238-2 згідно із Законом N 4044-12 від
25.12.94; із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від
07.02.97, N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007; в редакції Закону
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

{ Статтю 238-3 виключено на підставі Закону N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 238-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері захисту рослин, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
законодавства про захист рослин (Стаття 83-1), а також щодо
невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених
органів виконавчої влади у сфері захисту рослин (Стаття 188-12).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері захисту рослин, розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:

1) Головний державний фітосанітарний інспектор України –
штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб – до вісімнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

2) головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній
Республіці Крим, областях, їх заступники – штраф на громадян до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб – до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

3) державні фітосанітарні інспектори – штраф на громадян до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб – до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 238-4 згідно із Законом N 1368-XIV
( 1368-14 ) від 11.01.2000; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 736-V ( 736-16 ) від 14.03.2007, N 5462-VI ( 5462-17 )
від 16.10.2012 }

Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр, розглядає справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 57, 58 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр, розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право
уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення
та раціонального використання надр.

{ Стаття 239 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР
від 07.02.97; в редакції Законів N 1040-XIV ( 1040-14 ) від
14.09.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 240. Органи рибоохорони

Органи рибоохорони розглядають справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з порушенням правил рибальства та
охорони рибних запасів, передбачені статтею 50, частиною третьою
статті 85, статтями 86-1, 91-2 і 188-5 цього Кодексу.

Від імені органів рибоохорони розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право: Головний державний інспектор рибоохорони
України, головні державні інспектори рибоохорони в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, провідні
державні інспектори рибоохорони, старші державні інспектори
рибоохорони.

{ Стаття 240 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86, в редакції Закону N 81/96-ВР від 06.03.96, із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства розглядає справи про
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70,
73, 75, 77, 188-5 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері лісового господарства, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері лісового
господарства, його заступники, головні лісничі, старші інженери та
інженери, командири авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та
льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі,
помічники лісничих, майстри лісу.

{ Стаття 241 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86; в редакції Закону N 81/96-ВР від 06.03.96; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від 07.02.97,
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 3532-VI ( 3532-17 ) від
16.06.2011; в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }

Стаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері мисливського господарства, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил
ведення мисливського господарства і полювання, передбачені статтею
50, частиною першою статті 85, статтями 91-2 і 188-5 цього
Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері мисливського господарства, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право посадові особи, уповноважені
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері мисливського господарства, керівники, заступник
керівника з питань мисливського господарства, головні лісничі,
головні мисливствознавці, державні районні мисливствознавці,
керівники, головні лісничі, лісничі, головні мисливствознавці,
мисливствознавці держлісгоспів, інших державних лісогосподарських
підприємств, а також державних лісомисливських та державних
мисливських господарств.

Керівниками, заступником керівника з питань мисливського
господарства, головними лісничими, головними мисливствознавцями,
державними районними мисливствознавцями, керівниками, головними
лісничими, лісничими, головними мисливствознавцями,
мисливствознавцями держлісгоспів, інших державних
лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських
та державних мисливських господарств штраф до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення,
передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, може
стягуватися на місці.

{ Стаття 242 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86, в редакції Закону N 81/96-ВР від 06.03.96, із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010; в редакції Закону N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає
справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями
47 – 50, 52 – 53-1, 53-3 – 54, 59 – 77-1, статтею 78 (крім
порушень санітарних норм), статтями 78-1 – 79, статтями 80-83
(крім порушень санітарних норм), частинами першою і третьою статті
85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею
90-1 (крім порушень санітарних норм), статтями 91-1 – 91-4,
статтею 95 (крім порушень санітарних норм та норм ядерної
безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації
нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам
стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор
України з охорони навколишнього природного середовища та його
заступники, старші державні інспектори України з охорони
навколишнього природного середовища, державні інспектори України з
охорони навколишнього природного середовища, головні державні
інспектори з охорони навколишнього природного середовища
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та
їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього
природного середовища Чорного і Азовського морів та їх заступники,
старші державні інспектори з охорони навколишнього природного
середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного
середовища відповідних територій.

{ Кодекс доповнено статтею 242-1 згідно із Законом N 3176-12 від
04.05.93; із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/95-ВР від
19.01.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97,
N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 1288-XIV ( 1288-14 ) від
14.12.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 254-IV
( 254-15 ) від 28.11.2002, N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003,
N 1254-IV ( 1254-15 ) від 18.11.2003, N 1284-IV ( 1284-15 ) від
18.11.2003, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010, N 3521-VI ( 3521-17 ) від 16.06.2011,
N 3532-VI ( 3532-17 ) від 16.06.2011, N 4220-VI ( 4220-17 ) від
22.12.2011; в редакції Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від
16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1602-VII
( 1602-18 ) від 22.07.2014 }

Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації розглядає справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з порушеннями законодавства про
телекомунікації, поштовий зв’язок та радіочастотний ресурс
(статті 144, 145, 147, 148-1 – 148-5 і 188-7).

Від імені національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, розглядати справи
про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні
стягнення мають право голова, члени комісії та уповноважені
комісією посадові особи.

{ Стаття 243 в редакції Законів N 386/96-ВР від 01.10.96,
N 1280-IV ( 1280-15 ) від 18.11.2003, N 1876-IV ( 1876-15 ) від
24.06.2004, N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010, N 3610-VI
( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі,
розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель і
порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, правил
технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і
правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 52 – 53-4,
54-56, 104-1, 108 та 188-5).

Від імені зазначеного органу розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:

1) Головний державний інспектор сільського господарства
України – штраф на громадян до вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори сільського господарства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
районах, їх заступники – штраф на громадян до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб –
до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) старші державні інспектори сільського господарства,
державні інспектори сільського господарства – штраф на громадян до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб – до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Стаття 244 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції Законів N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль

Органи, які здійснюють державний пробірний контроль,
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням встановленого порядку виробництва, використання та
реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1).

Від імені органів, які здійснюють державний пробірний
контроль, розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право керівник
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного пробірного контролю, та його
заступники.

{ Кодекс доповнено статтею 244-1 згідно з Указом ПВР N 2010-11 від
03.04.86; із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР від
07.02.97; в редакції Закону N 1986-III ( 1986-14 ) від
21.09.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України

Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями
законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, поданням недостовірних відомостей, що
використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування (Стаття
165-1), та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду
України та його органів у проведенні перевірок (Стаття 188-23).

{ Кодекс доповнено статтею 244-2 згідно із Законом
N 2704-12 від 16.10.92; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 305/95-ВР від 13.07.95, N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003; в
редакції Закону N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010;
в редакції Закону N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

Стаття 244-3. Органи державної статистики

Органи державної статистики розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку
подання або використання даних державних статистичних спостережень
(Стаття 186-3).

Від імені органів державної статистики розглядати справи і
накладати адміністративні стягнення мають право керівник
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики, його заступники, а також інші
уповноважені керівником посадові особи цього органу.

{ Кодекс доповнено статтею 244-3 згідно із Законом N 3350-12 від
30.06.93; в редакції Закону N 1929-III ( 1929-14 ) від
13.07.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 244-4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів, розглядає справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист
прав громадян-споживачів (статті 155, 155-2 частина друга статті
156, статті 156-1, 156-2, 156-3, 167 – стосовно правопорушень під
час реалізації продукції промисловими підприємствами
громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів
та порушень санітарних норм), Стаття 168-1 (крім правопорушень
щодо лікарських засобів та порушень санітарних норм), Стаття
168-2, Стаття 170 – стосовно правопорушень під час
транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної
для реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо
лікарських засобів та порушень санітарних норм), Стаття 188-2).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:

керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, його заступники, а також
інші уповноважені керівником посадові особи цього органу;

керівник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим
у справах захисту прав споживачів та його заступники.

{ Кодекс доповнено статтею 244-4 згідно із Законом N 3683-12 від
15.12.93; із змінами, внесеними згідно із Законами N 79/95-ВР від
01.03.95, N 23/97-ВР від 23.01.97, N 352-XIV ( 352-14 ) від
23.12.98, N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції Закону N 2443-III
( 2443-14 ) від 24.05.2001 – набирає чинності 01.09.2001 року; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2899-IV ( 2899-15 ) від
22.09.2005, N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 4025-VI
( 4025-17 ) від 15.11.2011, N 3778-VI ( 3778-17 ) від 22.09.2011,
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 1314-VII ( 1314-18 ) від
05.06.2014, N 1602-VII ( 1602-18 ) від 22.07.2014, N 124-VIII
( 124-19 ) від 15.01.2015 }

Стаття 244-5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з контролю за цінами

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику з контролю за цінами, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку
формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також
невиконанням законних вимог посадових осіб зазначеного органу
(статті 165-2, 188-3).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику з контролю за цінами, розглядати справи про
адміністративні правопорушення та накладати адміністративні
стягнення мають право керівник зазначеного органу та уповноважені
ним посадові особи.

{ Кодекс доповнено статтею 244-5 згідно із Законом N 179/94-ВР від
22.09.94; із змінами, внесеними згідно із Законами N 860-IV
( 860-15 ) від 22.05.2003, N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009; в
редакції Закону N 5007-VI ( 5007-17 ) від 21.06.2012; зміни до
статті 244-5 див. в Законі N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 244-6. Органи державного архітектурно-будівельного
контролю та нагляду

Органи державного архітектурно-будівельного контролю
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних
стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства
під час планування та забудови територій та невиконанням законних
вимог (приписів) посадових осіб органів державного
архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1 (крім частин
третьої – п’ятої), частини перша та друга статті 188-42)
( 80731-10 ).

Від імені органів державного архітектурно-будівельного
контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право:

керівники виконавчих органів з питань державного
архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських
рад – щодо об’єктів, розташованих в межах населених пунктів
(статті 96, 96-1 (крім частин третьої – п’ятої), частини перша та
друга статті 188-42);

керівники структурних підрозділів з питань державного
архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій – щодо об’єктів, розташованих в
межах міст Києва та Севастополя (статті 96, 96-1 (крім частин
третьої – п’ятої), частини перша та друга статті 188-42);

головні інспектори будівельного нагляду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі – щодо
об’єктів, розташованих на території кількох
адміністративно-територіальних одиниць, за межами населених
пунктів та в межах населених пунктів, в яких не утворено органів
державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1
(крім частин третьої – п’ятої), частини перша та друга статті
188-42).

Орган державного архітектурно-будівельного нагляду розглядає
справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
законодавства з питань надання документів, необхідних для
здійснення будівництва, невиконанням законних вимог (приписів)
головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві і Севастополі (частини третя – п’ята
статті 96-1, частина третя статті 188-42).

Від імені органу державного архітектурно-будівельного нагляду
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право головні інспектори
будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі (частини третя – п’ята статті 96-1,
частина третя статті 188-42).

{ Кодекс доповнено статтею 244-6 згідно із Законом N 209/94-ВР від
14.10.94; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1026-V
( 1026-16 ) від 16.05.2007, N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011,
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 5496-VI ( 5496-17 ) від
20.11.2012, N 1283-VII ( 1283-18 ) від 29.05.2014; в редакції
Закону N 320-VIII ( 320-19 ) від 09.04.2015 }

Стаття 244-7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної
діяльності і технічного регулювання, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-1, 188-9
( 80731-10 ) цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері стандартизації, метрології та
метрологічної діяльності і технічного регулювання, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і
технічного регулювання, його заступники, а також інші уповноважені
керівником посадові особи цього органу.

{ Кодекс доповнено статтею 244-7 згідно із Законом N 79/95-ВР від
01.03.95; із змінами, внесеними згідно із Законами N 73/98-ВР від
04.02.98, N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 898-XIV ( 898-14 )
від 09.07.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 1602-VII ( 1602-18 ) від
22.07.2014; в редакції Законів N 1314-VII ( 1314-18 ) від
05.06.2014, N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015 }

Стаття 244-8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів,
розглядаєсправи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних
працівників під час здійснення ними професійної діяльності (Стаття
44-2), з порушенням встановленого порядку взяття, переробки,
зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її
компонентів і препаратів (Стаття 45-1), з продажем лікарських
засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках (Стаття
42-4), з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних
умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації
чи використання лікарських засобів (статті 167, 168-1, 170), а
також з невиконанням законних вимог посадових осіб центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
контролю якості та безпеки лікарських засобів (Стаття 188-10).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських
засобів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право: Головний
державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів
та його заступники, головні державні інспектори з контролю якості
лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві, Севастополі та їх заступники, державні інспектори з
контролю якості лікарських засобів.

{ Кодекс доповнено статтею 244-8 згідно із Законом N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції Закону N 3718-VI
( 3718-17 ) від 08.09.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4565-VI ( 4565-17 ) від 22.03.2012, N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012, N 1723-VIII ( 1723-19 ) від
02.11.2016 }

Стаття 244-9. Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття (Стаття 165-3) та перешкоджанням
уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок (Стаття
188-23).

Від імені Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його
заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду –
центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського
і Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських та
районних у містах центрів зайнятості та їх заступники.

{ Кодекс доповнено статтею 244-9 згідно із Законом N 429-IV
( 429-15 ) від 16.01.2003; текст статті 244-9 в редакції Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування України

Органи Фонду соціального страхування України розглядають
справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності (Стаття 165-4),
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності (Стаття 165-5), а також
перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду соціального
страхування України у здійсненні перевірок (Стаття 188-23).

Від імені Фонду соціального страхування України розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції
Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої
дирекції Фонду та їх заступники.

{ Кодекс доповнено статтею 244-10 згідно із Законом N 429-IV
( 429-15 ) від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 435-V ( 435-16 ) від 12.12.2006, N 2464-VI ( 2464-17 )
від 08.07.2010; в редакції Закону N 77-VIII ( 77-19 ) від
28.12.2014 }

{ Статтю 244-11 виключено на підставі Закону N 77-VIII
( 77-19 ) від 28.12.2014 }

Стаття 244-12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки
(Стаття 95), а також з невиконанням законних вимог (приписів)
посадових осіб органів державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки (Стаття 188-18).

Від імені органів державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право
Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки
України, його заступники.

{ Кодекс доповнено статтею 244-12 згідно із Законом N 1284-IV
( 1284-15 ) від 18.11.2003; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1393-VI ( 1393-17 ) від 21.05.2009 }

Стаття 244-13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду
Органи центрального органу виконавчої влади з державного
енергетичного нагляду розглядають справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 95-1 і 188-20.

Від імені органів центрального органу виконавчої влади з
державного енергетичного нагляду розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:

1) головний інспектор з державного енергетичного нагляду та
його заступники – попередження або штраф на громадян, працівників
або посадових осіб до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

2) старші інспектори з державного енергетичного нагляду –
попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) інспектори з державного енергетичного нагляду –
попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб
до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 244-13 згідно із Законом N 2598-IV
( 2598-15 ) від 31.05.2005; в редакції Закону N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 – зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду в системі центральних органів виконавчої влади }

{ Статтю 244-14 виключено на підставі Закону N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 – зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного
нагляду в системі центральних органів виконавчої влади }

{ Статтю 244-15 виключено на підставі Закону N 1540-VIII
( 1540-19 ) від 22.09.2016 }

Стаття 244-16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, розглядає справи про адміністративні
правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства, що регулює
фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла
(Стаття 166-13), а також із невиконанням законних вимог посадових
осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг (Стаття 188-29).

Від імені національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право голова, інші члени комісії, а також
уповноважені комісією посадові особи.

{ Кодекс доповнено статтею 244-16 згідно із Законом N 692-VI
( 692-17 ) від 18.12.2008; в редакції Закону N 3610-VI ( 3610-17 )
від 07.07.2011 }

Стаття 244-17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з
порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів (статті
163, 163-5, 163-6, частина перша статті 163-7, статті 163-8 –
163-11, 188-30).

Від імені Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право Голова
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени
Комісії та уповноважені Комісією посадові особи.

{ Кодекс доповнено статтею 244-17 згідно із Законом N 801-VI
( 801-17 ) від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, N 4025-VI
( 4025-17 ) від 15.11.2011 }

Стаття 244-18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-36
( 80731-10 ).

Від імені національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право Голова та члени Комісії.

{ Кодекс доповнено статтею 244-18 згідно із Законом N 2479-VI
( 2479-17 ) від 09.07.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, N 1540-VIII
( 1540-19 ) від 22.09.2016 }

Стаття 244-19. Органи ринкового нагляду

Органи ринкового нагляду розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції
(Стаття 188-37).

Від імені органів ринкового нагляду розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:

керівники центральних органів виконавчої влади, які
здійснюють ринковий нагляд, та їх заступники;

керівники територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, які здійснюють ринковий нагляд, в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх
заступники.

{ Кодекс доповнено статтею 244-19 згідно із Законом N 2735-VI
( 2735-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 244-20. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері метрологічного нагляду, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням
законодавства про метрологію та метрологічну діяльність (статті
171, 171-1, 172 і 188-44).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері метрологічного нагляду, розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
метрологічного нагляду, його заступники, а також інші уповноважені
керівником посадові особи цього органу.

{ Кодекс доповнено статтею 244-20 згідно із Законом N 1314-VII
( 1314-18 ) від 05.06.2014 }

Стаття 244-21. Органи державної виконавчої служби

Органи державної виконавчої служби розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних
вимог державного виконавця (Стаття 188-13).
Від імені органів державної виконавчої служби розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право начальники органів державної
виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні
виконавці.

{ Кодекс доповнено статтею 244-21 згідно із Законом N 1404-VIII
( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?