Глава 20 | КУпАП | Портал Патруль

Глава 20

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

{ Назва глави 20 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від
24.09.2008 }

Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення

У випадках, прямо передбачених законами України, з метою
припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші
заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про
адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його
на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є
обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду
справ та виконання постанов по справах про адміністративні
правопорушення допускаються адміністративне затримання особи,
особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у
тому числі посвідчення водія, тимчасове затримання транспортного
засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами,
річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння, а також щодо перебування під
впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість
реакції.

Порядок адміністративного затримання, особистого огляду,
огляду речей і вилучення речей та документів, у тому числі
посвідчення водія, тимчасове затримання транспортного засобу,
відсторонення водіїв від керування транспортними засобами,
річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння, а також щодо вживання лікарських
препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, з метою,
передбаченою цією статтею, визначається цим Кодексом та іншими
законами України.

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним
застосуванням заходів забезпечення провадження у справах про
адміністративні правопорушення, проводиться в порядку,
встановленому законом.

{ Стаття 260 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011, N 222-VIII ( 222-19 ) від
02.03.2015 }

Стаття 261. Адміністративне затримання

Про адміністративне затримання складається протокол, в якому
зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім’я
та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу
затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписується
посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі
відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться
запис про це.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення
адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її
родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган.

Органи (посадові особи), правомочні здійснювати
адміністративне затримання, про кожний випадок адміністративного
затримання осіб інформують у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, центри з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи
запросила захисника.

{ Стаття 261 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 1379-VIII ( 1379-19 ) від
19.05.2016 }

Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні
здійснювати адміністративне затримання

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, може провадитися лише органами (посадовими
особами), уповноваженими на те законами України.

Адміністративне затримання провадиться:

1) органами внутрішніх справ (Національною поліцією) – при
вчиненні дрібного хуліганства, вчиненні насильства в сім’ї,
порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій, при поширюванні неправдивих
чуток, вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі
поліцейського, члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону, а також
військовослужбовця чи образи їх, публічних закликів до невиконання
вимог поліцейського, при прояві неповаги до суду, вчиненні
незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах,
порушення правил про валютні операції, правил обігу наркотичних
засобів або психотропних речовин, незаконного продажу товарів або
інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у
невстановлених місцях, при розпиванні спиртних напоїв у
громадських місцях чи появі у громадських місцях у п’яному
вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, у
випадках, коли є підстави вважати, що особа займається
проституцією, при порушенні правил дорожнього руху, правил
полювання, рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень
законодавства про охорону і використання тваринного світу, при
порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в
Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в
інших випадках, прямо передбачених законами України;

2) органами прикордонної служби – у разі незаконного
перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону
України, порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію
України та виїзду з неї, порушення прикордонного режиму, режиму в
пунктах пропуску через державний кордон України або режимних
правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду, вчинення злісної
непокори законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи
працівника Державної прикордонної служби України або члена
громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону, порушення правил використання об’єктів
тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого
прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та
виключній (морській) економічній зоні України, порушення правил
перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і
транзитного проїзду через територію України;

3) старшою у місці розташування охоронюваного об’єкта
посадовою особою воєнізованої охорони – при вчиненні
правопорушень, зв’язаних з посяганням на охоронювані об’єкти,
інше майно;

4) посадовими особами Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України – у разі вчинення військовослужбовцями,
військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів,
а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними
службових обов’язків військових адміністративних правопорушень,
дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи
вимозі посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України, публічних закликів до невиконання вимог цієї особи,
порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібного
викрадення чужого майна, у разі розпивання пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у
заборонених законом місцях, появи у громадських місцях у п’яному
вигляді, порушення правил обігу наркотичних засобів або
психотропних речовин, а також у разі порушення правил дорожнього
руху водіями чи іншими особами, які керують військовими
транспортними засобами;

5) органами Служби безпеки України – при порушенні
законодавства про державну таємницю або здійсненні незаконного
доступу до інформації в автоматизованих системах, зберіганні
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

6) посадовими особами органів і установ виконання покарань та
слідчих ізоляторів – у разі вчинення прихованої від огляду
передачі або спроби передачі будь-яким способом особам, яких
тримають у слідчих ізоляторах і установах виконання покарань,
алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають
одурманювання, а також інших заборонених для передачі предметів;

7) посадовими особами, уповноваженими на те центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах
міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії
нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації
фізичних осіб, – при порушенні законодавства про перебування в
Україні іноземців та осіб без громадянства і транзитний проїзд
через територію України.

{ Стаття 262 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2010-11 від 03.04.86, N 4134-11 від 12.06.87,
N 6347-11 від 03.08.88, N 7445-11 від 27.04.89, N 8918-11 від
07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від 04.05.90, N 647-12
від 18.01.91; Законами N 64/95-ВР від 15.02.95, N 557-XIV
( 557-14 ) від 24.03.99, N 812-XIV ( 812-14 ) від 02.07.99,
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 662-IV ( 662-15 ) від
03.04.2003 – набуває чинності 01.08.2003 року, N 743-IV ( 743-15 )
від 15.05.2003, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1703-IV
( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1723-IV ( 1723-15 ) від 18.05.2004,
N 599-VI ( 599-17 ) від 25.09.2008, N 1254-VI ( 1254-17 ) від
14.04.2009, N 2339-VI ( 2339-17 ) від 15.06.2010, N 3161-VI
( 3161-17 ) від 17.03.2011, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012,
N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014, N 596-VIII ( 596-19 ) від
14.07.2015, N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }

Стаття 263. Строки адміністративного затримання

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, може тривати не більш як три години.

Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно
перетнути державний кордон України, порушили порядок в’їзду на
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, порушили
прикордонний режим, режим в пунктах пропуску через державний
кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду –
виїзду, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі
військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби
України або члена громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону, а також іноземців та осіб без
громадянства, які порушили правила перебування в Україні або
транзитного проїзду через територію України, може бути затримано
на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних
випадках для встановлення особи і з’ясування обставин
правопорушення – до трьох діб з повідомленням про це письмово
прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і
психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин
для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення
особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання
вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх
дослідження – до трьох діб з повідомленням про це письмово
прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

{ Стаття 263 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6347-11
від 03.08.88, N 8918-11 від 07.03.90, N 9166-11 від 04.05.90,
N 647-12 від 18.01.91; Законами N 64/95-ВР від 15.02.95, N 812-XIV
( 812-14 ) від 02.07.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 – набуває чинності 01.08.2003
року, N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, N 1299-IV ( 1299-15 )
від 20.11.2003, N 1723-IV ( 1723-15 ) від 18.05.2004, N 599-VI
( 599-17 ) від 25.09.2008; в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 )
від 13.04.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1207-VII
( 1207-18 ) від 15.04.2014 }

Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей

Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те
посадовими особами Служби безпеки України, органів Національної
поліції, органів і установ виконання покарань та слідчих
ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митниці і
органів прикордонної служби, центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та
еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній)
міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, а у випадках,
прямо передбачених законами України, також і інших органів.

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою
однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж
статі.

Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим
особами Служби безпеки України, органів Національної поліції,
органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів,
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,
воєнізованої охорони, цивільної авіації, митниці, органів
прикордонної служби, центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та
еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній)
міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, природоохоронних
органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної
власності, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що
здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, а у
випадках, прямо передбачених законами України, також і інших
органів. При вчиненні порушень законодавства про охорону і
використання тваринного світу уповноважені на те посадові особи
органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил
полювання, органів рибоохорони, а також поліцейські,
військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби
України можуть провадити в установленому порядку огляд
транспортних засобів.

Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову
риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів
здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності
(володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі,
предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час
відсутності власника (володільця).

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про
це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне
правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.
Особистий огляд, огляд речей у митницях провадиться в
порядку, встановленому Митним кодексом України.

{ Стаття 264 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86; Законами N 3176-12 від 04.05.93, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 –
набуває чинності 01.08.2003 року, N 743-IV ( 743-15 ) від
15.05.2003, N 1098-IV ( 1098-15 ) від 10.07.2003, N 1703-IV
( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009,
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 596-VIII ( 596-19 ) від
14.07.2015, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }

Стаття 265. Вилучення речей і документів

Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом
правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або
огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у
статтях 234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього Кодексу. Вилучені
речі і документи зберігаються до розгляду справи про
адміністративне правопорушення у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України за погодженням із Державною судовою
адміністрацією України, а після розгляду справи, залежно від
результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують,
або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному
вилученні речей – реалізують. Вилучені орден, медаль, нагрудний
знак до почесного звання СРСР, почесного звання Української РСР,
Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української
РСР, почесного звання України, відзнаки Президента України,
нагородна зброя, після розгляду справи підлягають поверненню їх
законному володільцеві, а якщо він невідомий, надсилаються
відповідно до Адміністрації Президента України. Вилучені самогон
та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення, апарати для їх
вироблення після розгляду справи підлягають знищенню
поліцейськими.

{ Частину другу статті 265 виключено на підставі Закону
N 2342-III ( 2342-14 )від 05.04.2001 }

Про вилучення речей і документів складається протокол або
робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне
правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

При вчиненні порушень, передбачених статтями 174, 190 – 195-4
( 80731-10 ) цього Кодексу, поліцейський, а при вчиненні
правопорушень, передбачених статтями 191, 195 цього Кодексу, також
посадова особа прикордонної служби має право вилучити нагородну,
вогнепальну мисливську, пневматичну зброю калібру понад 4,5
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду та
холодну зброю, бойові припаси і спеціальні засоби самооборони.

Поліцейський, посадова особа прикордонної служби має право
провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку,
встановленому статтею 264 цього Кодексу. До особи, яка вчинила
правопорушення під час виконання службових обов’язків, вилучення
зброї, особистий огляд і огляд речей застосовуються лише у
невідкладних випадках.

{ Частину п’яту статті 265 виключено на підставі Закону
N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001 }

{ Частину шосту статті 265 виключено на підставі Закону
N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001 }

{ Частину статті 265 виключено на підставі Закону N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }

{ Стаття 265 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11
від 03.04.86, N 4135-11 від 12.06.87, N 7542-11 від 19.05.89, N
1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 3785-12
від 23.12.93, N 148/96-ВР від 25.04.96, N 323/96-ВР від 12.07.96,
N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 662-IV
( 662-15 ) від 03.04.2003 – набуває чинності 01.08.2003 року,
N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 4025-VI ( 4025-17 ) від
15.11.2011, N 5289-VI ( 5289-17 ) від 18.09.2012, N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015 }

Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія

У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено
порушення, за яке відповідно до цього Кодексу може бути накладено
адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування
транспортними засобами, працівник уповноваженого підрозділу
тимчасово вилучає посвідчення водія до набрання законної сили
постановою у справі про адміністративне правопорушення, але не
більше ніж на три місяці з моменту такого вилучення, і видає
тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами. Про
тимчасове вилучення посвідчення водія робиться запис у протоколі
про адміністративне правопорушення.

Після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення
посвідчення водія, у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо
позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо
справа про адміністративне правопорушення не розглянута у
встановлений законом строк, особа має право звернутися за
отриманням вилученого документа. Таке звернення особи є
обов’язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення
справи про адміністративне правопорушення.

За подання такого звернення та повернення особі тимчасово
вилученого посвідчення водія не може стягуватися плата.

Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія визначається
Кабінетом Міністрів України ( 1086-2008-п ).

{ Кодекс доповнено статтею 265-1 згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015 }

Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів

У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121, частинами третьою, четвертою і п’ятою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, порушення правил зупинки чи стоянки на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю), статтями 122-5, 124, 126, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 132-1, 206-1 цього Кодексу, працівник уповноваженого підрозділу, що забезпечує безпеку дорожнього руху, тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, що дозволяється виключно у випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або транспортний засіб розміщений на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, в тому числі за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Після тимчасового затримання транспортного засобу працівник відповідного уповноваженого підрозділу Національної поліції зобов’язаний надати особі можливість повідомити про тимчасове затримання транспортного засобу та його місцезнаходження іншу особу за власним вибором і вжити заходів щодо повернення автомобіля до місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у процесі його огляду, або до демонтажу спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

У разі якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво не перешкоджає дорожньому руху, крім розміщення транспортного засобу на місцях, призначених для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, такий транспортний засіб не може бути доставлений для зберігання на спеціальний майданчик.

Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше трьох днів з моменту такого затримання.

Після закінчення триденного строку тимчасового затримання транспортного засобу особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення особи є обов’язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.

За подання такого звернення та повернення особі тимчасово затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата.

Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках визначається Кабінетом Міністрів України.

{Кодекс доповнено статтею 265-2 згідно із Законом № 586-VI від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3565-VI від 05.07.2011, № 4082-VI від 07.12.2011, № 5459-VI від 16.10.2012, № 721-VII від 16.01.2014 – втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 767-VII від 23.02.2014, № 596-VIII від 14.07.2015, № 2109-VIII від 22.06.2017}

{Статтю 265-3 виключено на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними
засобами, річковими і маломірними суднами та
огляд на стан алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння або щодо перебування під
впливом лікарських препаратів, що знижують їх
увагу та швидкість реакції

Особи, які керують транспортними засобами, річковими або
маломірними суднами і щодо яких є підстави вважати, що вони
перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та
швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими
транспортними засобами, річковими або маломірними суднами та
оглядові на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що
знижують їх увагу та швидкість реакції.

Огляд водія (судноводія) на стан алкогольного, наркотичного
чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських
препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції,
проводиться з використанням спеціальних технічних засобів
поліцейським у присутності двох свідків.

У разі незгоди водія (судноводія) на проведення огляду на
стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо
перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його
увагу та швидкість реакції, поліцейським з використанням
спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його
результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров’я.

Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається право проведення
огляду особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують її увагу та швидкість реакції, затверджується
управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Проведення огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських
препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, в інших
закладах забороняється.

Огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують їх увагу та швидкість реакції, здійснюється в закладах
охорони здоров’я не пізніше двох годин з моменту встановлення
підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров’я та
складення висновку за результатами огляду проводиться в
присутності поліцейського. Кожний випадок огляду осіб на стан
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо
перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх
увагу та швидкість реакції, у закладі охорони здоров’я
реєструється в порядку, визначеному спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням
вимог цієї статті, вважається недійсним.

Направлення особи для огляду на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом
лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції,
і проведення такого огляду здійснюються в порядку ( 1103-2008-п ),
визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі відсторонення особи від керування транспортним
засобом, річковим або маломірним судном можливість керування цим
транспортним засобом, річковим або маломірним судном надається
уповноваженій нею особі, яка має посвідчення водія (судноводія)
відповідної категорії та може бути допущена до керування
транспортним засобом, річковим або маломірним судном.

{ Стаття 266 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами N 885-VI
( 885-17 ) від 15.01.2009, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015 }

Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у
справах про адміністративні правопорушення

Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і
вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія,
тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв
від керування транспортними засобами, річковими і маломірними
суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських
препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, може бути
оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий орган (вищестоящій
посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який
застосував ці заходи, або до суду.

Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про
адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання.

{ Стаття 267 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011, N 5288-VI ( 5288-17 ) від
18.09.2012, N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, N 222-VIII
( 222-19 ) від 02.03.2015 }

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?