Глава 25 | КУпАП • Мобільна програма Патруль

Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Глава 25

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 298. Обов’язковість постанови про накладення
адміністративного стягнення

Постанова про накладення адміністративного стягнення є
обов’язковою для виконання державними і громадськими органами,
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і
громадянами.

Стаття 299. Звернення постанови до виконання

Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає
виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено
цим Кодексом та іншими законами України.

При оскарженні постанови про накладення адміністративного
стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без
задоволення, за винятком постанов про застосування заходу
стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення
штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного
правопорушення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення у
вигляді штрафу, крім постанов про накладення адміністративного
стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки
дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі,
підлягає примусовому виконанню після закінчення строку,
установленого частиною першою статті 307 цього Кодексу.

Постанова про накладення адміністративного стягнення
звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс
постанову.

{ Стаття 299 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012,
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, N 596-VIII ( 596-19 ) від
14.07.2015 }

Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення

Постанова про накладення адміністративного стягнення
виконується уповноваженим на те органом у порядку, встановленому
цим Кодексом та іншими законами України.

Орган Національної поліції забезпечує виконання постанови про
адміністративний арешт у порядку, встановленому законами України.

У разі винесення кількох постанов про накладення
адміністративних стягнень щодо однієї особи кожна постанова
виконується окремо.

{ Стаття 300 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }

Стаття 300-1. Порядок виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу
за правопорушення у сфері безпеки дорожнього
руху, зафіксовані в автоматичному режимі

У разі сплати фізичною або юридичною особою п’ятдесяти
відсотків розміру штрафу протягом п’яти банківських днів з дня
вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в
автоматичному режимі, така постанова вважається виконаною.

У разі несплати штрафу фізичною або юридичною особою протягом
тридцяти днів з дня вручення постанови про накладення
адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки
дорожнього руху стягується пеня у подвійному розмірі штрафу.

У разі несплати штрафу і пені протягом тридцяти днів з дня
виникнення підстав для її стягнення відповідна постанова про
накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері
безпеки дорожнього руху підлягає примусовому виконанню.

Примусове виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у
сфері безпеки дорожнього руху не звільняє від сплати пені.

У разі оскарження постанови про накладення адміністративного
стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки
дорожнього руху перебіг строків, визначених частиною першою цієї
статті, зупиняється до розгляду скарги.

{ Кодекс доповнено статтею 300-1 згідно із Законом N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015 }

Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення

За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про
накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного
арешту, виправних чи громадських робіт або роблять її виконання
неможливим, орган (посадова особа), який виніс постанову, може
відстрочити її виконання на строк до одного місяця.

Відстрочка виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком
стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного
правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом.

{ Стаття 301 в редакції Закону N 2056-III ( 2056-14 ) від
19.10.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 656-VII
( 656-18 ) від 24.10.2013 }

Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення

За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9 статті
247 цього Кодексу, орган (посадова особа), який виніс постанову
про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання.

Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення
адміністративних стягнень

Не підлягає виконанню постанова про накладення
адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення. В разі оскарження
постанови перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги.

У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301
цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення
строку відстрочки.

Законами України може бути встановлено й інші, більш тривалі
строки для виконання постанов по справах про окремі види
адміністративних правопорушень.

{ Частину третю статті 303 виключено на підставі Закону
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

{ Стаття 303 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012, N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014 }

Стаття 304. Вирішення питань, зв’язаних з виконанням
постанови

Питання, зв’язані з виконанням постанови про накладення
адміністративного стягнення, вирішуються органом (посадовою
особою), який виніс постанову.

Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення
адміністративного стягнення

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про
накладення адміністративного стягнення здійснюється органом
(посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами
державної влади в порядку, встановленому законом.

{ Стаття 305 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000 }

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?