Глава 30 | КУпАП < Мобільна програма Патруль

Глава 30

ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА

Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення
спеціального права

Постанова про позбавлення права керування транспортними
засобами виконується посадовими особами органів Національної
поліції, зазначеними у пунктах 2-4 частини другої статті 222 цього
Кодексу.

Постанова про позбавлення права керування річковими і
маломірними суднами виконується керівником центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпеки на морському та річковому транспорті, та
інспекторами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та
річковому транспорті, капітаном річкового порту.

Постанова про позбавлення права полювання виконується
зазначеними у частині другій статті 242 цього Кодексу посадовими
особами органів, мисливського господарства.

{Стаття 317 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86, Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2686-III ( 2686-14 ) від
13.09.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, N 5502-VI
( 5502-17 ) від 20.11.2012, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015,
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }

Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення
права керування річковим або маломірним судном

У разі винесення постанови про позбавлення права керування
річковим або маломірним судном вилучене посвідчення (свідоцтво,
диплом) особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного
стягнення, не повертається.

Дія виданого замість вилученого посвідчення (свідоцтва,
диплома) тимчасового дозволу на право керування річковим або
маломірним судном продовжується до закінчення строку,
встановленого для подання скарги, або до прийняття рішення по
скарзі.

Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято рішення про
скасування постанови і закриття справи або про заміну позбавлення
права керування річковим або маломірним судном іншим заходом
стягнення (пункти 3 і 4 частини першої статті 293 цього Кодексу),
вилучене посвідчення (свідоцтво, диплом) повертається особі, у
якої його було вилучено.

{Стаття 318 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7542-11
від 19.05.89; Законами N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015 }

Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення
права полювання

Виконання постанови про позбавлення права полювання
провадиться шляхом вилучення посвідчення мисливця.

У разі ухилення особи, позбавленої права полювання, від здачі
посвідчення мисливця працівники, уповноважені здійснювати контроль
у галузі мисливського господарства та полювання, вилучення
посвідчення мисливця провадять у встановленому порядку.

Порядок вилучення посвідчення мисливця встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політику у сфері лісового господарства.

{ Стаття 319 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР
від 06.03.96, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 1122-IV
( 1122-15 ) від 11.07.2003, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

{Статтю 320 виключено на підставі Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }

Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального
права

Судноводії і особи, що порушили правила полювання, вважаються
позбавленими спеціального права з дня винесення постанови про
позбавлення цього права. Якщо зазначені особи, які позбавлені
спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує
це право, то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється
з дня здачі або вилучення такого документа.

Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального
права особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного
стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені в неї
документи.

{ Стаття 321 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1369-12
від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 596-VIII
( 596-19 ) від 14.07.2015 }