Стаття 126. Відповідальність за порушення законодавства в галузі цивільної авіації

1. За протиправні дії юридичні і фізичні особи, діяльність яких пов’язана з використанням повітряного простору України, розробленням, виготовленням, ремонтом та експлуатацією авіаційної техніки, здійсненням господарської діяльності в галузі цивільної авіації, обслуговуванням повітряного руху, забезпеченням безпеки авіації, несуть відповідальність згідно із законом.

___________

Стаття 127. Фінансові санкції, що застосовуються до юридичних осіб – суб’єктів авіаційної діяльності
1. За правопорушення в галузі цивільної авіації до юридичних осіб – суб’єктів авіаційної діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:
1) від п’яти до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі:
експлуатації повітряного судна без документів, що дають право виконувати польоти, або з порушенням строку дії таких документів чи встановлених ними вимог;
порушення вимог статті 118 цього Кодексу щодо обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації;
порушення правил та порядку використання повітряного простору України;
знищення бортових чи наземних засобів об’єктивного контролю, матеріалів або документів, які можуть бути використані для з’ясування причини авіаційної події чи інциденту;
виконання польотів на повітряному судні з порушенням строків проведення технічного обслуговування повітряного судна;
використання аеродрому, який не відповідає типу повітряного судна або виконуваній операції для польотів повітряних суден;
ненадання до уповноваженого органу з питань цивільної авіації інформації, обов’язкове подання якої встановлюється законодавством або авіаційними правилами України, надання недостовірної інформації або надання інформації з порушенням встановлених строків;
порушення вимог щодо використання обов’язкових у повітряному русі знаків і сигналів для цілей, не пов’язаних з повітряним рухом;
користування без відповідного дозволу засобами радіозв’язку на частотах, зарезервованих для здійснення радіозв’язку у повітрі;
завдання шкоди покриттю злітно-посадкової смуги та руліжних доріжок, виведення з ладу обладнання, що використовується для потреб зльоту і посадки повітряного судна та повітряного руху, яке розміщене на аеродромі або за його межами;
надання послуг з перевезення пасажирів або вантажу повітряним судном без відповідної ліцензії;
здійснення повітряних перевезень без відповідного дозволу на експлуатацію повітряної лінії або порушення обмежень, встановлених таким дозволом;
допуску авіаційного персоналу до професійної діяльності без відповідного свідоцтва або з порушенням визначених у ньому обмежень;
2) від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі:
виконання польотів на повітряному судні, що не пройшло необхідні підготовку та обслуговування перед польотом;
експлуатації повітряного судна без його обладнання комплектом необхідного аварійно-рятувального устаткування;
виконання технічного обслуговування повітряного судна організаціями, які не мають сертифіката на право здійснення технічного обслуговування;
виконання технічного обслуговування повітряного судна поза межами схвалення, визначеного сертифікатом;
створення радіо- та оптичних завад електронним засобам, що забезпечують польоти у повітряному просторі України;
порушення експлуатаційних обмежень завантаження та центрування повітряного судна;
недотримання заходів безпеки, визначених уповноваженим органом з питань цивільної авіації під час льотних випробувань;
проведення льотних випробувань без схвалених уповноваженим органом з питань цивільної авіації програм льотних випробувань;
проведення льотних випробувань з порушенням обмежень, визначених уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
виконання польотів, що не входять до програми приймальних випробувань;
виготовлення виробів авіаційної техніки, їх компонентів або обладнання з відхиленнями від схваленої типової конструкції без узгодження з розробником та схвалення уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
внесення в конструкцію виробу авіаційної техніки, засобів аеронавігаційного обслуговування, його компонентів та обладнання змін без узгодження з уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
експлуатації виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання, ресурс яких закінчився або щодо яких відсутнє документальне підтвердження наявності ресурсу;
порушення вимог із забезпечення аварійно-рятувальних заходів та забезпечення протипожежної безпеки на аеродромах;
здійснення на приаеродромній території діяльності, визначеної частиною другою статті 69 цього Кодексу, без погодження з експлуатантом аеродрому та уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
порушення вимог щодо обладнання об’єктів і перешкод, які розташовані на приаеродромній території і перетинають поверхні обмеження перешкод, денними та нічними маркувальними знаками та пристроями;
необґрунтованої відмови експлуатанта аеропорту (аеродрому) в наданні дозволу на посадку повітряного судна, в наземному обслуговуванні повітряного судна, у видачі авіаперевізнику слотів на виконання польотів;
допуску персоналу з наземного обслуговування до роботи без відповідного сертифіката;
3) від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі:
несвоєчасного внесення змін до організаційно-керівних та виробничих, експлуатаційних документів експлуатанта, розробника, виробника або організації з технічного обслуговування та непогодження або несвоєчасного погодження зазначених документів уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
порушення вимог уповноваженого органу з питань цивільної авіації щодо погодження кандидатур керівного складу експлуатанта;
невиконання або неналежного виконання персоналом суб’єктів авіаційної діяльності вимог авіаційної безпеки;
створення перешкод щодо проведення уповноваженим органом з питань цивільної авіації перевірок суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності;
порушення встановлених вимог щодо оформлення перевізної документації для повітряних перевезень небезпечного вантажу;
4) від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі:
порушення правил безпеки під час заправлення, завантаження, буксирування та обслуговування повітряного судна;
недотримання норм робочого та льотного часу, а також часу відпочинку персоналу експлуатанта під час здійснення льотної діяльності;
виконання польотів без урахування відповідної інформації, визначеної авіаційними правилами України;
порушення обліку часу напрацювання авіаційної техніки, що призвело до неможливості подальшого технічного обслуговування;
порушення правил контролю за доступом в зону обмеженого доступу авіапідприємств;
порушення правил контролю за безпекою польотів та авіаційною безпекою на авіапідприємствах;
порушення правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів, багажу, вантажу і пошти, а також визначених нормативів якості такого обслуговування;
надання дозволу експлуатантом аеродрому (вертодрому, злітно-посадкового майданчика) на здійснення посадок і вильотів повітряних суден на аеродромі (вертодромі, злітно-посадковому майданчику), який не має сертифіката (посвідчення про допуск до експлуатації) або має сертифікат (посвідчення про допуск до експлуатації), строк дії якого закінчився;
порушення норм і правил, які застосовуються під час експлуатації аеродрому;
невиконання вимог правил суб’єкта авіаційної діяльності, погоджених уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
ненадання перевізником пільг пасажиру, встановлених законом;
5) від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі:
незаповнення екіпажем звітної документації або порушення процедури ведення документації під час польоту;
порушення встановлених строків зберігання виробничої документації;
порушення строків проведення метрологічних перевірок обладнання, що використовується для технічного обслуговування;
порушення строків усунення недоліків за результатами проведених уповноваженим органом з питань цивільної авіації інспекторських перевірок, а також ненадання у визначений строк звіту про їх усунення;
порушення вимог щодо зберігання та ведення обліку запасних частин до повітряного судна;
ненадання встановлених послуг пасажирам з обмеженими можливостями (особам з інвалідністю).

___________

Стаття 128. Орган, уповноважений розглядати справи про правопорушення у галузі цивільної авіації

1. Справи про правопорушення у галузі цивільної авіації розглядаються уповноваженим органом з питань цивільної авіації, за результатами розгляду приймається постанова.

2. Від імені уповноваженого органу з питань цивільної авіації розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право керівник уповноваженого органу з питань цивільної авіації та його заступники, державні інспектори та уповноважені на проведення перевірок посадові особи уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

Державні інспектори та уповноважені на проведення перевірок посадові особи уповноваженого органу з питань цивільної авіації мають право накладати стягнення у розмірі до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Штраф може бути накладено на юридичну особу – суб’єкта авіаційної діяльності протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

4. У разі вчинення юридичними особами – суб’єктами авіаційної діяльності двох або більше правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення окремо.

___________

Стаття 129. Порядок накладення, оплати та стягнення штрафів за правопорушення в галузі цивільної авіації

1. Підставою для розгляду справи про правопорушення в галузі цивільної авіації, які зазначені в статті 127 цього Кодексу, є протокол.

2. Протоколи про правопорушення в галузі цивільної авіації мають право складати керівник уповноваженого органу з питань цивільної авіації та його заступники, державні інспектори та уповноважені на проведення перевірок посадові особи уповноваженого органу з питань цивільної авіації, керівники аеропортів, начальники служб авіаційної безпеки аеропортів або їх заступники.

3. Справа про правопорушення в галузі цивільної авіації розглядається в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання уповноваженим органом з питань цивільної авіації протоколу про правопорушення в галузі цивільної авіації.

4. Штраф сплачується не пізніше п’ятнадцяти днів з дня вручення або отримання суб’єктом авіаційної діяльності надісланої копії постанови уповноваженого органу з питань цивільної авіації про накладення штрафу.

5. Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

6. У разі якщо штраф не сплачено у строки, встановлені частиною четвертою цієї статті, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України Про виконавче провадження.

7. Суми штрафів зараховуються до Державного бюджету України.

___________

Стаття 130. Порядок оскарження постанови у справі про правопорушення у галузі цивільної авіації

1. Постанову у справі про правопорушення у галузі цивільної авіації може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 3.8 / 5. Кількість голосів: 4

Ще немає оцінок.