Редакція від 08.08.2014
Документ на сайті ВР

НАКАЗ МІУ №170
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

I. Загальні положення

1.1. Ці Тарифи (розділи II, III, IV) застосовуються на всіх лініях залізниць широкої та вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію.

1.2. Ці Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів і перевезення багажу і вантажобагажу в поїздах (вагонах) внутрішнього прямого та місцевого сполучення формування залізниць України.

1.3. До вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних та купейних вагонах поїздів внутрішнього сполучення (розділ ІІ), вартості перевезення пасажирських вагонів у порожньому стані (пункт 1.8 розділу І) з 01 жовтня 2014 року застосовується індексація в розмірі 1,1.

{Абзац перший пункту 1.3 розділу I в редакції НАКАЗів Міністерства інфраструктури № 413 від 19.06.2013, № 332 від 21.07.2014}

Вартість квитка та плацкарти визначається шляхом множення тарифу (розділ II) на коефіцієнт індексації за календарними періодами, зазначений у розділі V.

Вартість квитка та плацкарти на поїзди, крім поїздів Інтерсіті+ (ІС+), що відправляються зі станції формування чи обороту у вівторок та середу (п’ятницю, неділю), визначається шляхом множення тарифу (розділ II) на коефіцієнт індексації за календарними періодами (розділ V) та на коефіцієнт зниження (підвищення) 0,9 (1,1).

{Абзац шостий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 262 від 16.05.2012}

Вартість квитка та плацкарти на поїзди Інтерсіті+ (ІС+), крім вагонів 1-го класу, що відправляються зі станції формування чи обороту у четвер та суботу (п’ятницю, неділю), визначається шляхом множення тарифу (розділ ІІ) на коефіцієнт індексації за календарними періодами (розділ V) та на коефіцієнт зниження (підвищення) 0,9 (1,1).

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерство інфраструктури України № 262 від 16.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 732 від 30.11.2012 – зміни діють до 31.12.2013; № 62 від 29.01.2014}

При оформленні проїзду в поїздах Інтерсіті+ (ІС+), крім вагонів 1-го класу “туди та зворотньо” надається знижка від вартості квитка та плацкарти в розмірі 10 відсотків.

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерство інфраструктури України № 262 від 16.05.2012, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 732 від 30.11.2012 – зміни діють до 31.12.2013; № 62 від 29.01.2014}

1.4. Вартість перевезення вантажобагажу встановлюється з коефіцієнтом індексації 2 до визначеної вартості перевезення багажу.

1.5. У разі загальної ваги вантажобагажу понад 1000 кг надається знижка з вартості перевезення в розмірі 20 відсотків, крім легковагового вантажобагажу та корпусних меблів (у зібраному стані).

1.6. Ці Тарифи визначені без урахування податку на додану вартість та страхового збору.

1.7. Вартість квитка у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) встановлюється на рівні вартості квитка у звичайному поїзді (розділ II). Вартість плацкарти у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) визначається шляхом множення вартості плацкарти у звичайному поїзді відповідної категорії вагона (розділ II) на коефіцієнт фірмовості для поїзда та заокруглюється. Коефіцієнт фірмовості може мати значення для пасажирських поїздів (вагонів) 1 класу та 2 класу від 1,50 до 5,00, крім регіональних поїздів, і для регіональних поїздів та вагонів 2-го класу поїздів Інтерсіті+ (ІС+) – від 1,50 до 10,00.

{Абзац перший пункту 1.7 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури № 262 від 16.05.2012, № 732 від 30.11.2012 – зміни діють до 31.12.2013; № 62 від 29.01.2014}

Фірмовість, клас поїзда (вагона) та коефіцієнт фірмовості установлюються залежно від рівня комфорту та послуг, що надаються. Аналогічно здійснюється розрахунок вартості проїзду в регіональних поїздах.

1.8. Вартість перевезення вантажобагажу в орендованих багажних вагонах установлюється в розмірі 2,81 грн. за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона, вартість за перевезення пасажирських вагонів у порожньому стані – 2,49 грн. за 1 вагоно-кілометр.

{Пункт 1.8 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 332 від 21.07.2014}

1.9. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів денного швидкісного поїзда Інтерсіті (ІС) визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,6.

Вартість проїзду пасажирів у вагоні 2-го класу швидкісного поїзда Інтерсіті+ (ІС+) визначається шляхом множення вартості проїзду в плацкартному вагоні швидкого поїзда на коефіцієнт 1,52, з 01 жовтня 2014 року – на коефіцієнт 1,38.

{Пункт 1.9 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 262 від 16.05.2012; в редакції НАКАЗів Міністерства інфраструктури № 732 від 30.11.2012 – зміни діють до 31.12.2013; № 332 від 21.07.2014}

{Пункт 1.9 розділу І в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 413 від 19.06.2013}

1.10. Вартість проїзду пасажирів в одномісному купе підвищеного комфорту визначається шляхом множення вартості проїзду в м’якому вагоні з двомісними купе (СВ) на коефіцієнт 1,5 відповідного типу поїзда.

1.11. Вартість проїзду пасажирів у спеціально обладнаному купе – “сімейному” визначається шляхом множення вартості проїзду в м’якому вагоні з двомісними купе (СВ) на коефіцієнт 3,0 відповідного типу поїзда.

1.12. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів денних поїздів “Регіональний експрес” (РЕ) визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,2, а у поїздах “Нічний експрес” (НЕ) шляхом множення вартості проїзду у відповідному вагоні на коефіцієнт 1,2.

{Пункт 1.12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 413 від 19.06.2013}

1.13. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів регіональних поїздів (Р) визначається шляхом множення вартості проїзду в загальному вагоні пасажирського поїзда на коефіцієнт 1,2.

1.14. Вартість проїзду пасажирів у поїздах, що не належать до поїздів цілорічного курсування (додаткові поїзди), визначається шляхом множення вартості проїзду у відповідному вагоні на коефіцієнт 1,3.

1.15. Вартість перевезення автомобілів у спеціальному вагоні-автомобілевозі визначається шляхом множення вартості перевезення вантажобагажу на коефіцієнт 0,5.

1.16. Вартість перевезення легковагового багажу (вантажобагажу) встановлюється шляхом множення вартості за перевезення багажу (вантажобагажу) на коефіцієнт:

для легковагового багажу (вантажобагажу) – 3,0;

для корпусних меблів (у зібраному стані) – 1,5.

II. Вартість проїзду пасажирів у поїздах у внутрішньому сполученні

№ тарифного поясу

Відстань, км (від – до)

Пасажирський поїзд, у грн

Швидкий поїзд, у грн

З, С

П

К

СВ

З, С

П

К

СВ

1

1

7.45

13.21

27.32

74.26

8.12

14.12

28.87

78.34

Квиток

4.82

5.82

10.21

27.24

5.49

6.73

11.76

31.32

Плацкарта

2.63

7.39

17.11

47.02

2.63

7.39

17.11

47.02

2

11

7.79

13.91

28.80

77.37

8.60

14.80

30.55

81.92

Квиток

5.16

6.33

11.14

29.15

5.97

7.22

12.89

33.70

Плацкарта

2.63

7.58

17.66

48.22

2.63

7.58

17.66

48.22

3

21

8.28

14.43

29.94

80.75

9.06

15.46

31.81

85.54

Квиток

5.49

6.73

11.97

31.39

6.27

7.76

13.84

36.18

Плацкарта

2.79

7.70

17.97

49.36

2.79

7.70

17.97

49.36

4

31

8.63

15.13

31.23

83.62

9.46

16.17

33.10

88.80

Квиток

5.84

7.17

12.72

33.36

6.67

8.21

14.59

38.54

Плацкарта

2.79

7.96

18.51

50.26

2.79

7.96

18.51

50.26

5

41

9.02

15.72

32.25

86.97

9.92

16.92

34.30

92.32

Квиток

6.07

7.58

13.46

35.59

6.97

8.78

15.51

40.94

Плацкарта

2.95

8.14

18.79

51.38

2.95

8.14

18.79

51.38

6

51

9.37

16.37

33.51

90.18

10.25

17.57

35.79

96.00

Квиток

6.42

8.10

14.31

37.60

7.30

9.30

16.59

43.42

Плацкарта

2.95

8.27

19.20

52.58

2.95

8.27

19.20

52.58

7

61

9.74

17.03

34.86

93.55

10.75

18.36

37.19

99.50

Квиток

6.73

8.48

15.14

39.87

7.74

9.81

17.47

45.82

Плацкарта

3.01

8.55

19.72

53.68

3.01

8.55

19.72

53.68

8

71

9.98

17.61

36.11

96.44

10.99

18.88

38.38

102.89

Квиток

6.97

8.86

15.92

41.86

7.98

10.13

18.19

48.31

Плацкарта

3.01

8.75

20.19

54.58

3.01

8.75

20.19

54.58

9

81

10.45

18.18

37.12

99.82

11.46

19.61

39.60

106.27

Квиток

7.30

9.31

16.64

44.10

8.31

10.74

19.12

50.55

Плацкарта

3.15

8.87

20.48

55.72

3.15

8.87

20.48

55.72

10

91

10.87

18.94

38.46

102.88

12.04

20.33

41.14

109.71

Квиток

7.62

9.75

17.52

46.04

8.79

11.14

20.20

52.87

Плацкарта

3.25

9.19

20.94

56.84

3.25

9.19

20.94

56.84

11

101

11.23

19.60

39.68

106.30

12.34

21.14

42.49

113.51

Квиток

7.98

10.30

18.34

48.31

9.09

11.84

21.15

55.52

Плацкарта

3.25

9.30

21.34

57.99

3.25

9.30

21.34

57.99

12

111

11.59

20.10

40.66

109.26

12.72

21.67

43.57

116.62

Квиток

8.23

10.64

19.02

50.32

9.30

12.21

21.93

57.68

Плацкарта

3.36

9.46

21.64

58.94

3.42

9.46

21.64

58.94

13

121

11.90

20.84

41.99

112.56

13.22

22.54

45.01

120.45

Квиток

8.48

11.13

19.82

52.49

9.80

12.83

22.84

60.38

Плацкарта

3.42

9.71

22.17

60.07

3.42

9.71

22.17

60.07

14

131

12.38

21.40

43.13

115.73

13.64

23.09

46.23

123.85

Квиток

8.87

11.53

20.59

54.52

10.13

13.22

23.69

62.64

Плацкарта

3.51

9.87

22.54

61.21

3.51

9.87

22.54

61.21

15

141

12.75

22.05

44.42

118.88

14.09

23.87

47.55

127.34

Квиток

9.22

12.02

21.51

56.48

10.56

13.84

24.64

64.94

Плацкарта

3.53

10.03

22.91

62.40

3.53

10.03

22.91

62.40

16

151

12.84

22.24

44.72

122.02

14.20

24.00

47.95

130.74

Квиток

9.26

12.13

21.78

58.73

10.62

13.89

25.01

67.45

Плацкарта

3.58

10.11

22.94

63.29

3.58

10.11

22.94

63.29

17

161

12.89

22.34

44.95

125.04

14.21

24.24

48.17

134.19

Квиток

9.30

12.21

21.93

60.69

10.62

14.11

25.15

69.84

Плацкарта

3.59

10.13

23.02

64.35

3.59

10.13

23.02

64.35

18

171

13.19

22.92

45.80

128.52

14.54

24.71

49.18

137.80

Квиток

9.58

12.73

22.70

62.96

10.93

14.52

26.08

72.24

Плацкарта

3.61

10.19

23.10

65.56

3.61

10.19

23.10

65.56

19

181

13.26

23.05

46.00

131.59

14.64

24.92

49.46

141.36

Квиток

9.63

12.82

22.84

64.89

11.01

14.69

26.30

74.66

Плацкарта

3.63

10.23

23.16

66.70

3.63

10.23

23.16

66.70

20

191

13.52

23.52

47.11

134.84

14.88

25.47

50.61

144.70

Квиток

9.85

13.22

23.79

67.20

11.21

15.17

27.29

77.06

Плацкарта

3.67

10.30

23.32

67.64

3.67

10.30

23.32

67.64

21

201

14.64

25.31

50.38

144.19

16.19

27.50

54.16

155.01

Квиток

10.78

14.50

25.84

73.36

12.33

16.69

29.62

84.18

Плацкарта

3.86

10.81

24.54

70.83

3.86

10.81

24.54

70.83

22

251

16.41

28.33

56.03

160.38

18.21

30.75

60.42

172.80

Квиток

12.23

16.50

29.63

84.06

14.03

18.92

34.02

96.48

Плацкарта

4.18

11.83

26.40

76.32

4.18

11.83

26.40

76.32

23

301

18.22

31.31

61.69

176.18

20.12

33.95

66.75

190.11

Квиток

13.71

18.54

33.29

94.47

15.61

21.18

38.35

108.40

Плацкарта

4.51

12.77

28.40

81.71

4.51

12.77

28.40

81.71

24

351

19.72

34.25

67.38

192.13

21.82

37.26

72.82

207.51

Квиток

14.98

20.68

37.00

104.87

17.08

23.69

42.44

120.25

Плацкарта

4.74

13.57

30.38

87.26

4.74

13.57

30.38

87.26

25

401

21.54

37.18

72.89

208.00

23.84

40.49

78.94

225.00

Квиток

16.49

22.66

40.69

115.56

18.79

25.97

46.74

132.56

Плацкарта

5.05

14.52

32.20

92.44

5.05

14.52

32.20

92.44

26

451

23.30

40.20

78.45

223.91

25.82

43.83

85.01

242.35

Квиток

17.94

24.71

44.40

125.97

20.46

28.34

50.96

144.41

Плацкарта

5.36

15.49

34.05

97.94

5.36

15.49

34.05

97.94

27

501

25.03

43.04

84.10

239.97

27.84

46.93

91.12

259.80

Квиток

19.25

26.73

48.05

136.48

22.06

30.62

55.07

156.31

Плацкарта

5.78

16.31

36.05

103.49

5.78

16.31

36.05

103.49

28

551

26.79

45.98

89.82

255.91

29.77

50.17

97.38

277.44

Квиток

20.70

28.79

51.80

147.16

23.68

32.98

59.36

168.69

Плацкарта

6.09

17.19

38.02

108.75

6.09

17.19

38.02

108.75

29

601

28.44

49.03

95.27

271.64

31.59

53.47

103.37

294.70

Квиток

22.10

30.80

55.37

157.50

25.25

35.24

63.47

180.56

Плацкарта

6.34

18.23

39.90

114.14

6.34

18.23

39.90

114.14

30

651

30.21

52.04

100.84

287.66

33.58

56.79

109.49

312.06

Квиток

23.54

32.88

59.09

168.04

26.91

37.63

67.74

192.44

Плацкарта

6.67

19.16

41.75

119.62

6.67

19.16

41.75

119.62

31

701

32.73

56.50

109.48

311.48

36.45

61.74

118.95

338.43

Квиток

25.65

36.01

64.74

183.85

29.37

41.25

74.21

210.80

Плацкарта

7.08

20.49

44.74

127.63

7.08

20.49

44.74

127.63

32

801

36.30

62.34

120.67

343.31

40.31

68.15

131.16

373.11

Квиток

28.56

40.01

72.14

204.98

32.57

45.82

82.63

234.78

Плацкарта

7.74

22.33

48.53

138.33

7.74

22.33

48.53

138.33

33

901

39.81

68.36

131.84

375.14

44.24

74.75

143.38

408.12

Квиток

31.35

44.17

79.46

225.78

35.78

50.56

91.00

258.76

Плацкарта

8.46

24.19

52.38

149.36

8.46

24.19

52.38

149.36

34

1001

43.13

74.26

143.21

406.33

48.04

81.23

155.93

442.85

Квиток

34.10

48.32

86.83

246.29

39.01

55.29

99.55

282.81

Плацкарта

9.03

25.94

56.38

160.04

9.03

25.94

56.38

160.04

35

1101

46.78

79.97

154.34

439.05

52.00

87.47

167.99

477.90

Квиток

37.10

52.29

94.26

268.06

42.32

59.79

107.91

306.91

Плацкарта

9.68

27.68

60.08

170.99

9.68

27.68

60.08

170.99

36

1201

50.29

86.02

165.73

470.71

55.99

94.13

180.47

512.74

Квиток

39.91

56.42

101.68

288.94

45.61

64.53

116.42

330.97

Плацкарта

10.38

29.60

64.05

181.77

10.38

29.60

64.05

181.77

37

1301

53.63

91.92

176.87

502.51

59.67

100.67

192.58

547.56

Квиток

42.71

60.54

109.12

309.98

48.75

69.29

124.83

355.03

Плацкарта

10.92

31.38

67.75

192.53

10.92

31.38

67.75

192.53

38

1401

57.07

97.81

188.12

534.57

63.49

107.18

205.06

582.72

Квиток

45.51

64.58

116.42

331.09

51.93

73.95

133.36

379.24

Плацкарта

11.56

33.23

71.70

203.48

11.56

33.23

71.70

203.48

39

1501

60.62

103.71

199.26

566.44

67.54

113.65

217.17

617.63

Квиток

48.37

68.71

123.81

352.25

55.29

78.65

141.72

403.44

Плацкарта

12.25

35.00

75.45

214.19

12.25

35.00

75.45

214.19

40

1601

64.09

109.73

210.68

598.00

71.39

120.23

229.62

652.11

Квиток

51.23

72.84

131.31

373.13

58.53

83.34

150.25

427.24

Плацкарта

12.86

36.89

79.37

224.87

12.86

36.89

79.37

224.87

41

1701

69.38

118.63

227.45

645.83

77.24

129.98

247.98

704.51

Квиток

55.52

79.02

142.38

404.67

63.38

90.37

162.91

463.35

Плацкарта

13.86

39.61

85.07

241.16

13.86

39.61

85.07

241.16

42

1901

76.25

130.42

249.84

705.04

84.96

143.03

272.63

769.96

Квиток

61.12

87.13

157.08

447.11

69.83

99.74

179.87

512.03

Плацкарта

15.13

43.29

92.76

257.93

15.13

43.29

92.76

257.93

43

2101

83.13

142.37

272.32

773.32

92.65

156.02

297.28

844.24

Квиток

66.84

95.44

171.94

488.82

76.36

109.09

196.90

559.74

Плацкарта

16.29

46.93

100.38

284.50

16.29

46.93

100.38

284.50

44

2301

90.04

154.05

294.82

837.20

100.37

168.94

321.55

914.12

Квиток

72.48

103.57

186.58

530.96

82.81

118.46

213.31

607.88

Плацкарта

17.56

50.48

108.24

306.24

17.56

50.48

108.24

306.24

45

2501

97.08

165.82

317.44

900.72

108.17

182.04

346.71

983.83

Квиток

78.20

111.67

201.42

573.00

89.29

127.89

230.69

656.11

Плацкарта

18.88

54.15

116.02

327.72

18.88

54.15

116.02

327.72

{Розділ II в редакції НАКАЗів Міністерства інфраструктури № 413 від 19.06.2013, № 332 від 21.07.2014}

III. Вартість перевезення багажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

Відстань, км (від – до)

Вартість перевезення 10 кг багажу, у грн

1

10

0,10

11

20

0,21

21

30

0,26

31

40

0,38

41

50

0,40

51

60

0,49

61

70

0,60

71

80

0,63

81

90

0,66

91

100

0,83

101

110

0,85

111

120

0,89

121

130

1,01

131

140

1,08

141

150

1,23

151

160

1,24

161

170

1,35

171

180

1,46

181

190

1,50

191

200

1,68

201

250

1,75

251

300

2,06

301

350

2,31

351

400

2,58

401

450

2,81

451

500

3,03

501

550

3,21

551

600

3,49

601

650

3,75

651

700

4,04

701

800

4,26

801

900

4,61

901

1000

4,90

1001

1100

5,28

1101

1200

5,50

1201

1300

5,89

1301

1400

6,14

1401

1500

6,56

1501

1600

6,85

1601

1700

7,15

1701

1900

7,46

1901

2100

7,83

2101

2300

8,09

2301

2500

8,44

2501

2700

8,76

IV. Плата за оголошену цінність багажу та вантажобагажу під час перевезення залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

Відстань, км (від – до)

Плата за кожні 10,0 грн оголошеної цінності, у грн

1 – 100

0,05

101 – 200

0,11

201 – 300

0,12

301 – 400

0,15

401 – 500

0,20

501 – 600

0,21

601 – 700

0,24

701 – 800

0,26

801 – 900

0,30

901 – 1000

0,33

1001 – 1100

0,38

1101 – 1200

0,41

1201 – 1300

0,45

1301 – 1400

0,47

1401 – 1500

0,50

1501 – 1600

0,57

1601 – 1700

0,59

1701 – 1800

0,60

1801 – 1900

0,69

1901 – 2000

0,71

2001 – 2100

0,74

2101 – 2200

0,77

2201 – 2300

0,78

2301 – 2400

0,80

2401 – 2500

0,86

2501 – 2600

0,89

2601 – 2700

0,92

V. Коефіцієнти індексації до тарифів (квитка та плацкарти) на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні за календарними періодами

Період відправлення поїзда

Кількість днів

Коефіцієнт індексації

01.01 – 20.01

20

1,02

21.01 – 31.01

11

0,86

01.02 – 29.02

29

0,95

01.03 – 31.03

31

1,01

01.04 – 27.04

27

1,02

28.04 – 08.05

11

1,03

09.05

1

0,8

10.05 – 31.05

22

1,01

01.06 – 31.08

92

1,07

01.09 – 30.09

30

1,02

01.10 – 24.12

85

0,93

25.12 – 30.12

6

1,1

31.12

1

0,7

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.