Редакція від 15.04.2011
Документ на сайті ВР

НАКАЗ МТЗУ №54
Про затвердження Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів

ІНСТРУКЦІЯ з улаштування та експлуатації залізничних переїздів

Додаток 1 до пункту 1.4 Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів

Додаток 2 до пункту 3.1 Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів

Додаток 3 до підпункту 3.1.5 Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів

Додаток 4 до підпункту 3.1.5 Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів

Додаток 5 до підпункту 3.1.7 Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів


ІНСТРУКЦІЯз улаштування та експлуатації залізничних переїздів

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок улаштування, обслуговування та утримання залізничних переїздів, що експлуатуються на залізницях України.

1.2. Вимоги Інструкції поширюються на працівників залізничного транспорту, а також підприємств, установ, організацій, що здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію залізничних переїздів, перевізників, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які є власниками залізничних колій та залізничних переїздів.

{ Пункт 1.2 глави 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 13 ( z0439-11 ) від 12.03.2011 }

1.3. При розробці цієї Інструкції використані наступні нормативно-правові акти:

Закон України “Про дорожній рух” ( 3353-12 );

Закон України “Про залізничний транспорт” ( 273/96-ВР );

Закон України “Про транспорт” ( 232/94-ВР );

Закон України “Про автомобільні дороги” ( 2862-15 );

Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198 ( 198-94-п );

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 ( 1306-2001-п ) (далі – Правила дорожнього руху);

Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411 ( z0050-97 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854 (далі – Правила технічної експлуатації залізниць);

Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 N 30 ( 30-2001-п );

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану;

ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки;

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.

1.4. Терміни, що застосовані в Інструкції, мають такі значення:

автоматична світлофорна сигналізація – система, що складається з переїзних світлофорів звукової сигналізації, електричних рейкових кіл і апаратури керування і яка забезпечує автоматичне включення сповіщення про наближення поїзда до переїзду та включення світлофорної і звукової сигналізації. Після проходження поїзда за переїзд і звільнення переїзду хвостом поїзда сигналізація вимикається автоматично. На окремих переїздах з автобусним рухом переїзна сигналізація доповнюється місячно-білими мигаючими вогнями на переїзних світлофорах. На переїздах, що обслуговуються черговим працівником, автоматична світлофорна сигналізація застосовується спільно з автоматичними (напівавтоматичними) шлагбаумами чи іншими засобами огородження переїзду;

головні колії – колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і не мають відхилень на стрілочних переводах;

ділянка наближення – розташована перед переїздом ділянка колії, довжина якої визначається розрахунком у залежності від швидкості руху поїздів та довжини проїзної частини переїзду, і обладнана рейковими колами для завчасного автоматичного сповіщення на переїзд про наближення до нього поїзда і автоматичного керування переїзною сигналізацією і шлагбаумами, якщо переїзд ними обладнаний;

додатковий шлагбаум – автоматичний (напівавтоматичний) шлагбаум, який разом з основним повністю перекриває проїзну частину автодороги. Опускання брусів додаткових шлагбаумів повинно здійснюватися з розрахунковою витримкою часу (відраховується з моменту початку опускання брусів основних шлагбаумів), що забезпечує звільнення переїзду автотранспортом, який почав рух до включення автоматичної світлофорної сигналізації. Підйом брусів додаткових шлагбаумів здійснюється після проходження поїзда за переїзд. Підйом брусів основних шлагбаумів здійснюється з контролем відкриття відповідних додаткових шлагбаумів у напрямку руху транспортних засобів;

загороджувальна сигналізація – загороджувальні світлофори (для поїздів і маневрових составів), встановлені перед переїздом та керовані черговим по переїзду. Допускається як загороджувальні світлофори використовувати вхідні, вихідні, маршрутні, маневрові світлофори, а у діючих пристроях автоблокування і прохідні, передвхідні світлофори за умови обладнання їх необхідними залежностями, забезпечення видимості переїзду локомотивною бригадою з місця встановлення цих світлофорів та необхідної відстані від краю переїзного настилу. На переїздах двоколійних дільниць, обладнаних автоматичною світлофорною сигналізацією з місячно-білими мигаючими вогнями, можуть установлюватись загороджувальні світлофори, що постійно горять для поїздів, які рухаються по неправильній колії. Загороджувальні світлофори можуть також встановлюватися на переїздах без чергового, що знаходяться на дільницях з диспетчерською централізацією;

загороджувальна бар’єрна установка – пристрій для запобігання в’їзду транспортних засобів на переїзд при закритих автоматичних (напівавтоматичних) шлагбаумах і включених червоних мигаючих вогнях на переїзних світлофорах. Підйом кришок загороджувальної бар’єрної установки здійснюється автоматично після опускання шлагбаумів, з витримкою часу для проходження транспортних засобів та з перевіркою відсутності над нею транспортних засобів. Опускання кришок здійснюється після проходження поїзда за переїзд. Піднімання брусів шлагбаумів здійснюється з контролем опущеного положення кришок відповідних загороджувальних установок у напрямку руху транспортних засобів;

залізничні переїзди з автобусним рухом – переїзди загального користування, якими здійснюються регулярні та спеціальні регулярні пасажирські перевезення відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” ( 2344-14 ); { Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 13 ( z0439-11 ) від 12.03.2011 }

Інструкція з технічного обслуговування переїзду – інструкція для обслуговування переїзду з черговим працівником, що складається власником залізничної колії та затверджується для кожного окремого переїзду;

модернізація переїздів – обладнання нерегульованих переїздів системами переїзної сигналізації або заміна фізично зношених і морально застарілих пристроїв переїзної сигналізації; переобладнання переїзду у зв’язку з переведенням його з категорії “без чергового” у категорію “з черговим”; впровадження на переїзді сучасних технічних засобів для покращання стану безпеки руху;

переїзна сигналізація – загальна назва різних типів сигналізації, які застосовуються на переїздах залізниць: автоматична світлофорна сигналізація з автоматичними (напівавтоматичними) шлагбаумами, автоматична світлофорна сигналізація. Основні вимоги до обладнання нею переїздів наведені в додатку 1. Переїзна сигналізація складається із світлофорної і звукової сигналізації, апаратури електричних рейкових кіл та апаратури керування сигналізацією, а на переїздах із черговим, крім того, апаратури і пристроїв керування шлагбаумами;

під’їзна колія – колія, призначена для обслуговування окремих підприємств, організацій, установ (заводів, фабрик, шахт, кар’єрів, лісо-, торфорозробок, електричних станцій, тягових підстанцій тощо), пов’язана із загальною мережею залізниць безперервною рейковою колією і належить залізниці чи підприємству, організації, установі;

поїзд – сформований і зчеплений состав вагонів з одним або кількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають установлені сигнали. Локомотиви без вагонів, моторні вагони та спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються на перегін, вважаються поїздом;

поїзний радіозв’язок – зв’язок, призначений для управління перевізним процесом шляхом ведення телефонних переговорів між посадовими особами, які пов’язані з рухом поїздів, а також обміну дискретною інформацією між керованими і керуючими об’єктами. Цим зв’язком користуються машиністи, помічники машиністів, поїзні , локомотивні та енергодиспетчери, чергові по станціях, локомотивних депо та приймально-відправних парках, а також чергові по переїздах;

поїзні сигнали – сигнали, що застосовуються для означення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць залізничного транспорту;

регульований залізничний переїзд – переїзд, обладнаний пристроями переїзної сигналізації для водіїв транспортних засобів та пішоходів, або такий, що обладнаний шлагбаумами і його обслуговує черговий працівник. До регульованих не належать переїзди, на яких установлена система відеонагляду, але відсутні пристрої переїзної сигналізації;

світлофорна сигналізація – система переїзної сигналізації, яка може застосовуватись на під’їзних та інших коліях з маневровим характером переміщень рухомого складу при неможливості обладнання рейковими колами розрахункової довжини. Для огородження переїзду з боку залізничної колії встановлюються маневрові світлофори з червоним та місячно-білим сигнальними вогнями, керування якими здійснюється складачами поїздів або локомотивними бригадами, черговими по переїзду чи автоматично за допомогою короткого рейкового кола;

система відеонагляду – система нагляду і реєстрації, як складова комплексу технічних засобів для забезпечення безпеки руху на переїзді без чергового з автоматичними шлагбаумами, призначена для попередження і фіксацій аварійних ситуацій на переїзді;

сповіщувальна сигналізація – система, яка складається з пристроїв подачі сповіщення на переїзд, щитка керування та звукових сигналів на переїзді. Доповнюється електричними шлагбаумами та переїзними світлофорами;

станційні колії – колії у межах станцій, що визначені техніко-розподільчими актами цих станцій;

шлагбаум – пристрій, який перекриває проїзну частину автомобільної дороги для припинення руху транспортних засобів через залізничний переїзд.

1.5. У залежності від способів приведення в дію шлагбауми поділяються на:

автоматичні – переведення загороджувальних брусів шлагбаумів у закрите (горизонтальне) положення здійснюється автоматично через розрахунковий час після вступу поїзда на ділянку наближення і включення червоних вогнів переїзних світлофорів. Переведення у відкрите (вертикальне) положення здійснюється також автоматично після проходження поїзда за переїзд і звільнення переїзду хвостом поїзда. При цьому червоні вогні переїзних світлофорів гаснуть;

напівавтоматичні – переведення загороджувальних брусів шлагбаумів у закрите (горизонтальне) положення здійснюється автоматично через розрахунковий час після вступу поїзда на ділянку наближення чи відкриття світлофора на дозволяюче показання поїзду і замикання маршруту, або натиснення спеціальної кнопки черговим по станції і включення червоних вогнів переїзних світлофорів. Відкриття загороджувальних брусів шлагбаумів (переведення їх у вертикальне положення) здійснюється черговим по переїзду натисненням спеціальної кнопки;

електричні шлагбауми – загороджувальні бруси шлагбаумів приводяться в закрите (горизонтальне) положення черговим по переїзду після одержання сповіщувального сигналу натисненням спеціальної кнопки. Відкриття загороджувальних брусів шлагбаумів (переведення у вертикальне положення) виконується черговим по переїзду поверненням цієї кнопки у первинне положення після звільнення поїздом переїзду;

механізовані – механічний привід, за допомогою якого черговий по переїзду вручну переводить загороджувальні бруси у відкрите (вертикальне) або закрите (горизонтальне) положення;

горизонтально-поворотні – загороджувальні бруси яких у відкритому положенні розташовуються паралельно проїзній частині автомобільної дороги. Для припинення руху транспортних засобів черговий по переїзду перекриває проїзну частину автомобільної дороги загороджувальними брусами, переміщуючи їх вручну.

На переїздах, що обладнані автоматичними, напівавтоматичними або електричними шлагбаумами, горизонтально-поворотні шлагбауми є запасними.

2. Класифікація переїздів. Порядок визначення категорій переїздів

2.1. Залізничні переїзди в залежності від інтенсивності руху поїздів та транспортних засобів поділяються на чотири категорії.

До I категорії належать переїзди, які розташовані на перехрещеннях:

залізничних колій з інтенсивністю руху більше 16 поїздів/добу й автомобільних доріг з інтенсивністю більше 7000 авт./добу (у розрахунках інтенсивності руху через переїзд поїздів та транспортних засобів береться сумарна кількість їх за добу в обох напрямках руху);

залізничних колій з інтенсивністю руху більше 100 поїздів/добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху більше 3000 авт./добу;

залізничних колій з рухом поїздів із швидкістю більше 120 км/год незалежно від інтенсивності руху транспортних засобів.

До II категорії належать переїзди, які розташовані на перехрещеннях:

залізничних колій з інтенсивністю руху до 16 поїздів/добу та автомобільних доріг з інтенсивністю руху більше 7000 авт./добу;

станційних та під’їзних колій і автомобільних доріг з інтенсивністю руху більше 7000 авт./добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху 17-100 поїздів/добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 3001-7000 авт./добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху більше 100 поїздів/добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 1001-3000 авт./добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху більше 200 поїздів/добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 201-1000 авт./добу.

До III категорії належать переїзди, які розташовані на перехрещеннях:

залізничних колій з інтенсивністю руху до 16 поїздів/добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 3001-7000 авт./добу;

станційних та під’їзних колій і автомобільних доріг з інтенсивністю руху 3001-7000 авт./добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху 17-100 поїздів/добу та автомобільних доріг з інтенсивністю руху 1001-3000 авт./добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху 101-200 поїздів/добу та автомобільних доріг з інтенсивністю руху 201-1000 авт./добу;

залізничних колій з інтенсивністю руху більше 200 поїздів/добу і автомобільних доріг з інтенсивністю руху до 200 авт./добу.

До IV категорії належать усі інші переїзди.

2.2. Переїзди на перехрещенні залізничних колій з автомобільними дорогами загального користування або вулицями в населених пунктах належать до переїздів загального користування. Порядок їх обслуговування і утримання встановлюється власником залізничної колії та за його рахунок.

2.3. Переїзди на перехрещеннях залізничних колій, що належать залізницям, з автомобільними дорогами (під’їздами) окремих підприємств або організацій є переїздами незагального користування.

2.4. Перехрещення залізничних колій на території підприємств (промислові підприємства, склади, депо, елеватори і ін.) і станцій з дорогами, призначеними для забезпечення технологічного процесу робіт даного підприємства, належать до технологічних проїздів і обліку як залізничні переїзди не підлягають.

2.5. Переїзди поділяються на регульовані та ті, що не регулюються.

2.5.1. До регульованих належать переїзди, які обладнані пристроями переїзної сигналізації або такі, що обслуговуються черговим працівником та обладнані шлагбаумами.

Регульовані переїзди, що обладнані пристроями переїзної сигналізації з автоматичними шлагбаумами, обслуговуються черговим працівником або на них встановлюють систему відеонагляду.

2.5.2. До нерегульованих належать переїзди, які не обладнані пристроями переїзної сигналізації і не обслуговуються черговим працівником. Можливість безпечного проїзду (проходу) через такі переїзди визначається водієм транспортного засобу (пішоходом).

2.6. Залізничні переїзди за погодженням з Державтоінспекцією можуть обладнуватися додатковими технічними засобами, які підвищують рівень безпеки руху або унеможливлюють виїзд автотранспорту на переїзд у разі спрацьовування переїзної сигналізації.

{ Пункт 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 13 ( z0439-11 ) від 12.03.2011 }

2.7. При розробленні схем розвитку транспортних зв’язків залізниць України повинні одночасно вирішуватися питання заміни існуючих перехрещень з автомобільними дорогами в одному рівні шляхопроводами.

2.8. За наявності шляхопроводів, проїздів під штучними спорудами переїзди підлягають закриттю за умов, що відстань від них не перевищує 5 км.

2.9. Щорічно у квітні-травні, а на переїздах з автобусним рухом додатково у вересні-жовтні, на всіх залізницях обов’язково проводяться обстеження переїздів керівниками дистанції колії з участю представників дистанції сигналізації та зв’язку, електропостачання, представників апарату головного ревізора з безпеки руху поїздів та автотранспорту залізниці, Державтоінспекції, шляхово-експлуатаційних організацій та начальників станцій, якщо переїзд розташований у межах станції а також балансоутримувачів автомобільних доріг, що перетинають залізницю, та організаторів перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідних сполучень. { Абзац перший пункту 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 13 ( z0439-11 ) від 12.03.2011 }

На переїздах з автобусним рухом до складу комісії запрошують представників органу з питань контролю на автомобільному транспорті. { Абзац другий пункту 2.9 глави 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 13 ( z0439-11 ) від 12.03.2011 }

2.10. За результатами підсумків обстеження розроблюються календарні плани усунення виявлених недоліків, організовується приведення у належний стан пристроїв і обладнання переїздів, а також прилеглих до переїздів ділянок доріг (вулиць) відповідно до вимог ДСТУ 3587-97, Правил технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ), цієї Інструкції.

2.11. Обслуговування черговим працівником повинно встановлюватися тільки на переїздах:

I категорії:

розташованих на ділянках з рухом поїздів із швидкістю більше 120 км/год;

розташованих на перехрещеннях головних колій з дорогами, по яких здійснюється рух маршрутних автобусів міського та міжміського, міжрайонного сполучення;

II категорії:

обладнаних переїзною сигналізацією, розташованих на ділянках з інтенсивністю руху більше 16 поїздів/добу і не обладнаних автоматичною світлофорною сигналізацією (світлофорною сигналізацією) з місячно-білим мигаючим вогнем та автоматичним контролем несправності пристроїв переїзної сигналізації у чергового станції (поїзного диспетчера).

2.12. Переїзди, які не обладнані переїзною сигналізацією, обслуговуються черговим працівником у таких випадках:

при перехрещенні автомобільної дороги трьох або більше головних залізничних колій;

переїзди з незадовільними умовами видимості, а на ділянках з інтенсивністю руху понад 16 поїздів/добу – незалежно від умов видимості;

III категорії з незадовільними умовами видимості, які розташовані на ділянках з інтенсивністю руху понад 16 поїздів/добу, а також розташовані на ділянках з інтенсивністю руху більше 200 поїздів/добу – незалежно від умов видимості.

2.13. Переїзди з цілодобовим обслуговуванням черговим працівником повинні бути обладнані автоматичними (напівавтоматичними) або електричними шлагбаумами та запасними шлагбаумами, а з обслуговуванням на певний час – механічними або горизонтально-поворотними шлагбаумами.

2.14. Перелік переїздів, які працюють не цілодобово, і час їхньої роботи встановлюється начальником дистанції колії або власником колії за узгодженням із місцевими органами виконавчої влади, Державтоінспекцією та організаціями, які користуються цими переїздами.

Не цілодобова робота переїздів може встановлюватися на переїздах не загального користування (дорога веде в депо, на елеватор, кар’єр та ін.).

2.15. Питання переведення переїзду для роботи з черговим працівником вирішується на підставі аналізу причин випадків дорожньо-транспортних пригод, а також за умов:

– значної кількості скоєних дорожньо-транспортних пригод на переїзді в порівнянні з іншими у даному напрямку залізниці;

– якщо за час, коли переїзд вільний від рухомого складу, не забезпечується пропуск наявного перед переїздом транспорту. Ця умова визначається фактичними підрахунками на переїзді в час найбільшої інтенсивності руху поїздів і автотранспорту.

2.16. Перевірка інтенсивності руху поїздів та транспортних засобів, умов роботи на кожному переїзді і перегляд їх категорій повинні проводитися власником переїзду за фактичної потреби, але не рідше одного разу на рік.

Для установлення категорій переїздів інтенсивність руху поїздів визначається з виконаного графіка руху в період найбільшої інтенсивності на ділянці, а інтенсивність руху транспортних засобів – за даними фактичних підрахунків. Визначення інтенсивності руху автотранспортних засобів можливе також за даними дорожніх організацій. На підставі аналізу аварійності на переїздах складається перелік переїздів, на яких планується припинення або введення обслуговування черговим працівником.

2.17. Перед припиненням обслуговування переїзду черговим повинні бути здійснені такі заходи:

виконані роботи щодо переобладнання пристроїв переїзної сигналізації та забезпечення контролю їх роботи в чергового по станції (поїзного диспетчера);

перевірена відповідність стану та обладнання переїзду до вимог цієї Інструкції та за результатами складено акт про готовність його до експлуатації без чергового, який підписується працівником Державтоінспекції та затверджується керівником дистанції колії або власником залізничної колії.

2.18. Переведення переїздів до експлуатації без чергових здійснюється на підставі наказу начальника залізниці або іншого власника залізничної колії.

При цьому автоматична світлофорна сигналізація залишається, а демонтуються автоматичні (напівавтоматичні) та електричні шлагбауми, інші пристрої, які пов’язані з обслуговуванням переїзду черговими, встановлюються відповідні дорожні знаки.

Переведення переїздів з автоматичними шлагбаумами до експлуатації без чергового працівника можливо лише за наявності пристроїв відеонагляду.

Не допускається переведення переїздів, на яких здійснюється автобусний рух, до експлуатації без чергового.

2.19. У місцях, що узгоджені з Державтоінспекцією, не менш як за 15 діб до відміни чергувань на переїзді повинні бути встановлені добре видимі оголошення з текстом:

“Переїзд з ……. (дата) …… не обслуговується черговим працівником”.

2.20. Не допускається відкриття нових залізничних переїздів загального користування:

I, II, III категорій;

на ділянках із швидкістю руху поїздів понад 120 км/год;

IV категорії при перехрещенні трьох та більше головних колій, при перехрещенні колій у виїмках та інших місцях, де не забезпечені умови видимості, а також у разі, якщо потрібне обслуговування переїзду черговим;

якщо на відстані менше 5 км є діючий переїзд, шляхопровід або проїзд під штучними спорудами.

2.21. Відкриття нових переїздів IV категорії, крім перерахованих вище, допускається (якщо немає можливості знайти інше рішення) з дозволу начальника залізниці або власника залізничної колії за узгодженням з Державтоінспекцією, шляхово-експлуатаційними організаціями, іншими власниками доріг.

2.22. Не допускається відкриття трамвайного і тролейбусного руху на переїздах, що експлуатуються.

2.23. Автобусний рух через переїзд допускається тільки на регульованих залізничних переїздах за умови погодження власником залізничної колії та позитивного висновку комісії, склад якої зазначений у пункті 2.9 цієї глави, при цьому переїзди без чергового працівника повинні мати пристрої контролю справності автоматики переїзду у чергового по станції (на дільницях, обладнаних диспетчерською централізацією – у поїзного диспетчера).

Перелік залізничних переїздів, якими може здійснюватися автобусний рух, визначається при проведенні комісійних оглядів переїздів, затверджується власником залізничної колії та надається організаторам відповідних перевезень, підрозділам Державтоінспекції та представникам органу з питань контролю на автомобільному транспорті.

Відкриття автобусного руху здійснюється в цілому для залізничного переїзду, а не для кожного автобусного маршруту.

{ Пункт 2.23 глави 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 13 ( z0439-11 ) від 12.03.2011 }

2.24. Закриття діючих переїздів (постійне або тимчасове), крім закриття на ремонт, виконують за наказом начальника залізниці на підставі акта їх обстеження та висновків комісії, призначеної розпорядженням начальника залізниці, в складі зазначеному в пункті 2.9 цієї глави, про що вони повідомляються начальником залізниці не пізніше ніж за 6 місяців до закриття цього переїзду.

{ Пункт 2.24 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 13 ( z0439-11 ) від 12.03.2011 }

2.25. На переїздах, що закриваються, настил демонтується, під’їзди до переїздів з боку автомобільних доріг на відстані не менше 10 м від крайніх рейок по всій ширині проїзної частини автомобільної дороги або вулиці перегороджуються бар’єрним транспортним огородженням, а за необхідності – і канавами на відстані 2 м від бар’єра в бік залізничних колій. Попереджувальні дорожні знаки на під’їздах і підходах знімаються і встановлюються заборонні та інформаційно-вказівні знаки, які вказують напрямок об’їзду.

При тимчасовому закритті переїздів на термін їх закриття автоматичні пристрої виключаються, бруси запасних шлагбаумів установлюються в закрите для руху транспортних засобів положення і замикаються на замок, а засоби сигналізації та зв’язку залишаються в працездатному і справному стані.

Біля переїздів, що закриваються, дистанцією колії влаштовуються місця для розвертання транспортних засобів.

2.26. Перед тимчасовим закриттям залізничного переїзду для здійснення планового ремонту колії, пристроїв та облаштувань начальник відповідного структурного підрозділу залізниці або інший власник залізничної колії повідомляє відповідні місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, балансоутримувача автомобільної дороги, підрозділ Державтоінспекції, основних користувачів переїзду про тимчасове закриття переїзду для руху автотранспорту не пізніше ніж за 10 діб, розробляє і узгоджує з ними схему тимчасового об’їзду та забезпечує облаштування тимчасового об’їзду технічними засобами організації дорожнього руху. Для виконання невідкладних робіт у межах переїзду рух автотранспорту може бути обмежений або припинений негайно.

{ Пункт 2.26 глави 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 13 ( z0439-11 ) від 12.03.2011 }

3. Улаштування та обладнання переїздів

3.1. Усе обладнання переїздів повинно відповідати Правилам дорожнього руху ( 1306-2001-п ), Правилам технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ), цій Інструкції.

Приклади облаштування переїздів наведені у додатку 2 ( za162-07 ).

3.1.1. Переїзди повинні розташовуватися на прямих ділянках колії та автомобільних доріг за межами виїмок та місць, де не забезпечуються достатні умови видимості.

Перехрещення залізничних колій з автомобільними дорогами повинно виконуватися переважно під прямим кутом. При неможливості виконання цієї умови гострий кут між коліями та автомобільною дорогою має бути не менше 60 град. Діючі переїзди, розташовані під більш гострим кутом, повинні перевлаштовуватися відповідно до цієї Інструкції одночасно з реконструкцією автомобільної дороги, вулиці.

Забороняється влаштування переїздів через станційні колії, де здійснюється організоване приймання та відправлення або безперервний рух поїздів. Такі переїзди необхідно закривати або переносити на перегін.

3.1.2. Автомобільна дорога у поздовжньому профілі протягом не менше 10 м від крайньої рейки по обидва боки від переїзду повинна мати горизонтальну площадку.

Поздовжній ухил підходів автомобільної дороги до переїзду протягом не менше 20 м перед горизонтальною площадкою повинен бути не більше 30 проміле.

У складних умовах (гірські райони, вулиці та ін.) профіль автомобільної дороги на підходах до переїзду може бути індивідуальним, узгодженим із Державтоінспекцією та шляхово-експлуатаційними організаціями або іншими власниками доріг.

3.1.3. На переїздах, що розташовані на головних коліях, повинна бути забезпечена водіям транспортних засобів на відстані 50 м від крайньої рейки видимість поїзда, що наближається з будь-якого боку за 400 м від переїзду.

Для поїздів задовільною є видимість, за умовами якої машиніст поїзда, що наближається, міг бачити середину переїзду на відстані 1000 м.

При незадовільних умовах видимості для водіїв транспортних засобів або машиністів поїздів перед переїздами без чергового працівника встановлюються додаткові сигнальні та відповідні дорожні знаки. У разі відсутності капітальних будівель у зоні переїзду видимість повинна бути відновлена в термін, що не перевищує 10 діб з часу виявлення.

3.1.4. Проїзна частина переїзду складається з настилу та під’їздів. Ширина проїзної частини переїзду повинна відповідати ширині проїзної частини автомобільної дороги, але не менше 6 м.

3.1.5. Настил переїздів може бути залізобетонної, дерев’яної, гумово-кордової та іншої конструкції, що визначається узгодженим в установленому порядку проектом, типи настилів наведені в додатку 3 ( zb162-07 ). Колії під настилом можуть укладатися як на дерев’яних, так і залізобетонних шпалах. Із зовнішнього боку колії настил влаштовується на одному рівні з верхом головки рейки, у середині колії він повинен бути не вище 40 мм від головки рейки.

У середині колії переїзні настили повинні бути захищені відбійними брусами (додаток 4 ( zc162-07 ).

Настили з гумово-кордового покриття улаштовують на одному рівні з головками рейок, при цьому проїзд гусеничних транспортних засобів через переїзд без вжиття заходів щодо попередження порушення роботи рейкових кіл не допускається.

3.1.6. Переїзні настили дерев’яної конструкції повинні замінюватись під час капітального ремонту переїздів на залізобетонні, гумово-кордові або інші. На переїздах I та II категорій перевагу необхідно віддавати більш прогресивним типам настилу.

3.1.7. На переїздах із черговим у середині кожної колії влаштовується пристосування для встановлення переносних сигналів зупинки поїзда (щита червоного кольору та ліхтаря з червоним вогнем), а також обладнання для визначення нижньої негабаритності в поїздах (додаток 5 ( zd162-07 ), яке встановлюється перед переїзним настилом на дерев’яній або між залізобетонними шпалами.

3.1.8. Для забезпечення безперешкодного проходження реборди коліс рухомого складу залізничного транспорту в межах настилу вкладаються контррейки, спеціальні бруси або інші пристосування, при цьому ширина жолоба повинна бути в межах 75-110 мм, глибина – не менше 45 мм.

3.1.9. На відстані не менше ніж 2,5 м від крайньої рейки на узбіччі автодороги розташовуються сигнальні огороджування (стовпчики) висотою 0,75-0,8 м, їх відстань від брівки земляного полотна та від краю проїзної частини повинна становити відповідно не менше 0,35 м і не менше 0,75 м, а відстань між осями стовпчиків – 1,5 м.

Кількість стовпчиків, перил чи іншої огорожі залежить від висоти насипу і визначається проектом.

У місцях систематичного масового прогону худоби на переїздах установлюються перила або елементи огороджування із залізобетону, дерева або металу заввишки 0,8-1,2 м, а до механізованих шлагбаумів підвішуються загороджувальні сітки.

3.1.10. Переїзди з інтенсивністю пішохідного руху більше 100 чол/год, а також переїзди, що розташовані у населених пунктах, повинні обладнуватися пішохідними доріжками, тротуарами та звуковою сигналізацією, яка вмикається при подачі сповіщення про наближення до переїзду поїзда, а вимикається при відсутності даного сповіщення. Порядок дій чергового по переїзду у випадках несправностей дзвінків на переїзді повинен бути зазначений в Інструкції з технічного обслуговування переїзду.

3.1.11. На підходах до переїздів з боку залізничної колії повинні бути встановлені постійні попереджувальні сигнальні знаки “С” про подавання машиністами поїздів свистка, а з боку автомобільної дороги на переїздах без чергового – дорожні знаки 1.29 “Одноколійна залізниця” або 1.30 “Багатоколійна залізниця” та інші, передбачені Правилами дорожнього руху ( 1306-2001-п ).

Сигнальні знаки “С” встановлюються з правого боку відповідно до напрямку руху поїздів на відстані 500-1500 м, а на переїздах, де рухаються поїзди із швидкістю понад 120 км/год, – на відстані 800-1500 м від переїздів.

Перед переїздами без чергового з незадовільними умовами видимості, крім того, повинні встановлюватися додаткові сигнальні знаки “С” на відстані 250 м від переїзду (на перегонах, де рухаються поїзди зі швидкістю понад 120 км/год, – на відстані – 400 м).

3.1.12. При незадовільній видимості поїздів, що наближаються, перед нерегульованими переїздами з боку автомобільної дороги встановлюється дорожній знак 2.2 “Проїзд без зупинки заборонено”, у інших випадках встановлення цього знака не допускається. Необхідність установлення знака визначається представниками Державтоінспекції, дорожньої організації та дистанції колії або власником переїзду, а його установлення здійснює власник залізничної колії.

{ Підпункт 3.1.12 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 13 ( z0439-11 ) від 12.03.2011 }

3.1.13. На електрифікованих ділянках з обох боків переїзду повинні бути встановлені дорожні знаки 3.18 “Рух транспортних засобів, висота яких перевищує … м, заборонено” з цифрою на знаку “4,5 м” на відстані не менше 5 м до шлагбаумів, а при їх відсутності – не менше 14 м від крайньої рейки. Знаки встановлюються власником залізничної колії.

3.1.14. На підходах до переїздів з боку автомобільних доріг відповідно до Правил дорожнього руху на відстані 150-300 м, а в населених пунктах – на відстані 50-100 м від крайньої рейки встановлюються дорожні знаки 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 “Залізничний переїзд із шлагбаумом”, “Залізничний переїзд без шлагбаума”.

3.1.15. Переїзди обладнуються шлагбаумами.

Бруси автоматичних (напівавтоматичних) та електричних шлагбаумів повинні перекривати не менше половини проїзної частини автомобільної дороги з правого боку відповідно до руху транспортних засобів на переїздах з шириною проїзної частини до 9 м та не менше двох третин на переїздах з шириною проїзної частини 9 м і більше. При цьому ширина не перекритої частини лівого боку проїзної частини автодороги має бути у межах 3-3,5 м. Довжина бруса шлагбаума визначається при проектуванні пристроїв автоматики для залізничних переїздів.

3.1.16. З дозволу начальника залізниці на переїздах, які обладнані автоматичною світлофорною сигналізацією з автоматичними (напівавтоматичними) шлагбаумами, можуть встановлюватися додаткові автоматичні (напівавтоматичні) шлагбауми, які разом з основними повністю перекривають проїзну частину автодороги у обох напрямках руху транспорту.

{ Підпункт 3.1.16 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 13 ( z0439-11 ) від 12.03.2011 }

3.1.17. Відкриття автобусного руху через залізничні переїзди на дільницях зі швидкістю руху поїздів понад 140 км/год допускається за умови наявності на переїздах пристроїв, що унеможливлюють виїзд автотранспорту на переїзд після спрацювання переїзної сигналізації. { Абзац перший підпункту 3.1.17 пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 13 ( z0439-11 ) від 12.03.2011 }

Додаткові автоматичні (напівавтоматичні) шлагбауми встановлюються на одній осі з основними (з лівого боку дороги за напрямком руху транспортних засобів) і повинні разом з основними шлагбаумами повністю перекривати проїзну частину автодороги. При опущених брусах обох шлагбаумів ділянка проїзної частини автодороги, що не перекривається, повинна бути не більше 1,0 м.

При повному перекритті проїзної частини допускається зміщення додаткових шлагбаумів відносно осі основних шлагбаумів не більше 0,5 м.

Додаткові шлагбауми не обладнуються переїзними світлофорами.

3.1.18. При будівництві нових та реконструкції діючих залізничних ліній або переїздів, у разі необхідності, можливе встановлення загороджувальних бар’єрних пристроїв, які повинні разом зі шлагбаумами перекривати проїзну частину автодороги.

Порядок роботи додаткових шлагбаумів та загороджувальних бар’єрних установок, а також дії чергового по переїзду, що обладнаний цими пристроями, визначаються Інструкцією з технічного обслуговування переїзду.

3.1.19. Механізовані шлагбауми повинні перекривати всю проїзну частину і мати сигнальні ліхтарі, які вмикаються у темний час доби, а також удень під час поганої видимості (туман, завірюха та інші несприятливі погодні умови). Ліхтарі, що встановлені на загороджувальних брусах механізованих шлагбаумів, повинні сигналізувати в бік автомобільної дороги: при закритому положенні шлагбаума – червоним вогнем, при відкритому – прозоро-білим, а у бік залізничної колії – контрольним прозоро-білим як при відкритому, так і в закритому положенні шлагбаумів.

Шлагбауми встановлюються з правого боку відповідно до напрямку руху транспортних засобів на узбіччі автомобільної дороги на відстані не менше 0,35 м від брівки земляного полотна, а відстань від краю проїзної частини до внутрішньої поверхні стійки (опори) шлагбаума повинна становити не менше 0,75 м. Висота шлагбаума повинна бути 1,0-1,25 м від поверхні проїзної частини дороги до осі шлагбаума. Механізовані шлагбауми встановлюються на відстані не менше 8,5 м та не більше 14 м від крайньої рейки.

3.1.20. Переїзні світлофори з автоматичними (напівавтоматичними) та електричними шлагбаумами при довжині бруса шлагбаума до 4 м встановлюються на відстані не менше 6 м, а при довжині бруса шлагбаума 6 і 8 м – відповідно на відстані не менше 8 і 10 м від крайньої рейки. При встановленні переїзного світлофора і шлагбаума на різних основах шлагбауми встановлюються за світлофором на узбіччі автодороги.

При відсутності шлагбаумів переїзні світлофори повинні встановлюватися на відстані не менше 6 м від крайньої рейки.

3.1.21. Для огородження переїзду під час проведення ремонту колії, споруджень та пристроїв повинні використовуватися запасні шлагбауми ручної дії, які встановлюються на відстані не менше 1 м від основних шлагбаумів у бік автомобільної дороги та перегороджують повністю проїзну частину дороги. Ці шлагбауми повинні мати пристрої для закріплення їх у відкритому і закритому положеннях та підвішування сигнальних ліхтарів.

На загороджувальних брусах шлагбаумів (основних, додаткових та запасних) повинні бути встановлені сигнальні світлоповертальні елементи та нанесені смуги червоного і білого кольорів, що чергуються. У разі нанесення цих смуг світлоповертальною фарбою дозволяється світлоповертальні елементи не встановлювати. Ширина смуг – 500-600 мм. Кінець загороджувального бруса повинен мати червону смугу завширшки 250-300 мм.

3.1.22. Нормальне положення автоматичних (напівавтоматичних) шлагбаумів – відкрите, електричних шлагбаумів та механізованих шлагбаумів – закрите. В окремих випадках на переїздах з інтенсивним рухом транспортних засобів, а також на переїздах, які передані в обслуговування працівникам інших служб залізниці, нормальне положення електричних шлагбаумів та механізованих шлагбаумів може бути визначене відкритим.

При нормально закритому положенні шлагбаумів вони відкриваються тільки для пропускання транспортних засобів при відсутності поїзда.

3.1.23. При двосторонньому русі транспортних засобів по осі проїзної частини та між смугами попутного напрямку автомобільної дороги з удосконаленим покриттям протяжністю 100 м від шлагбаумів, а там, де їх нема, від крайньої рейки наноситься горизонтальна розмітка 1.1, а також розмітка 1.12 (Стоп-лінія), яка наноситься перед залізничними переїздами на відстані не менше 10 м від крайньої рейки шириною 0,4 м.

3.1.24. На переїздах з черговими повинні бути побудовані за типовими або індивідуальними проектами приміщення – пости чергового. Будівництво переїзних постів здійснюється з виходом із них у бік колії або автомобільної дороги, що підходить до переїзду. Виходи в бік колії повинні огороджуватися перилами.

На переїздах, що розташовані за межами житлової забудови, влаштовують металеве огородження робочих місць чергових по переїзду на відкритих верандах переїзних будівель.

3.1.25. Електричне освітлення повинні мати всі переїзди I та II категорій, а також III та IV категорій за наявності поздовжніх ліній електропостачання або інших постійних джерел електропостачання. У необхідних випадках для огляду поїздів, які проходять, переїзди з черговим обладнуються прожекторними установками.

Освітленість у межах переїзду повинна бути не менше:

I категорії – 5 лк, II категорії – 3 лк,

III категорії – 2 лк, IV категорії – 1 лк.

На переїздах, розташованих у населених пунктах, рівень освітленості повинен бути не меншим, ніж передбачено ДСТУ 3587. На автомобільних дорогах I та II категорій, які будуються або реконструюються, підходи до переїзду повинні бути освітлені на відстані 100 м від крайньої рейки.

На переїзних постах регульованих залізничних переїздів необхідно встановлювати лічильники спожитої електроенергії.

Електропостачання пристроїв переїзної сигналізації та поїзного радіозв’язку на переїзді повинно забезпечуватися від двох незалежних джерел живлення та відповідати вимогам живлення електроприймачів I категорії.

З дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України, до завершення перевлаштування електропостачання у діючих пристроях переїзної автоматики та зв’язку допускається живлення від одної повітряної лінії зв’язку, централізації і автоблокування або повітряної лінії повздовжнього електропостачання .

На переїздах як резервне джерело живлення повинен передбачатися акумуляторний резерв.

3.1.26. На переїздах із черговим повинні бути радіозв’язок з машиністами поїздів, прямий телефонний зв’язок з черговим найближчої станції або поста, на ділянках з диспетчерською централізацією – із поїзним диспетчером, а при наявності технічної можливості – один з видів технологічного зв’язку з диспетчером дистанції колії. Телефонний зв’язок доповнюється зовнішнім дзвінком.

3.2. Регульовані переїзди обладнуються пристроями автоматики згідно з вимогами до обладнання переїздів переїзною сигналізацією, що наведені у додатку 1 та за типовими схемами ( za162-07, zb162-07, zc162-07, zd162-07 ).

3.2.1. Типи переїзної сигналізації і шлагбаумів, установлюються проектами відповідно до технічного завдання та з урахуванням вимог цієї Інструкції.

3.2.2. Довжина ділянок наближення має бути розрахована, виходячи з максимальної швидкості руху поїздів, що встановлена на дільниці, і швидкості руху транспортних заходів 8 км/год з найбільшою довжиною транспортного засобу 24 м.

3.2.3. При розробленні проектів улаштування автоматики розрахунковий термін сповіщення про наближення поїзда до переїзду визначається у залежності від довжини переїзду і має бути не менше:

при автоматичній світлофорній сигналізації, у тому числі з автоматичними (напівавтоматичними) шлагбаумами, якщо у дільницю наближення до переїзду входять імпульсні (кодові) рейкові кола постійного або змінного струму – 32 с, у решті випадків – 30 с. При встановленні додаткових автоматичних (напівавтоматичних) шлагбаумів додається гарантійний час 10 с на їх закриття;

при сповіщальній сигналізації з електрошлагбаумами – 40 с.

3.2.4. Для забезпечення необхідного терміну сповіщення допускається затримання відкриття вихідних і маневрових світлофорів; затримання відкриття маневрових світлофорів за наявності розрахункового терміну сповіщення не обов’язкове.

3.3. У першу чергу повинні обладнуватися переїзною сигналізацією переїзди з автобусним рухом, а також розташовані на головних коліях ділянок з інтенсивним рухом поїздів та транспортних засобів, високими швидкостями руху поїздів, незадовільними умовами видимості.

3.4. На переїздах, обладнаних автоматичною переїзною сигналізацією, власниками переїздів, за узгодженням із Державтоінспекцією, може передбачатися встановлення пристроїв відеонагляду проїзної частини переїзду та автодороги.

3.5. На автомобільних дорогах перед переїздами, обладнаними переїзною сигналізацією, застосовуються світлофори з двома горизонтально розташованими та поперемінно мигаючими червоними вогнями, які сигналізують у такому порядку:

горить червоний вогонь – рух транспортних засобів заборонено;

червоний вогонь не горить – рух транспортних засобів дозволяється тільки після того, коли водій переконається у відсутності поїзда.

3.6. Світлофори встановлюються з правого боку відповідно до напрямку руху транспортних засобів. У окремих випадках (умови видимості, інтенсивність руху) на протилежному боці дороги можуть встановлюватися додаткові переїзні світлофори, які повторюють показання основних переїзних світлофорів. На окремих переїздах без чергового може бути застосована світлофорна сигналізація з двома поперемінно мигаючими червоними вогнями і одним місячно-білим мигаючим вогнем, які сигналізують:

горить червоний вогонь, місячно-білий вогонь не горить – рух транспортних засобів заборонено;

горить місячно-білий мигаючий вогонь, червоний не горить – рух транспортних засобів дозволено, переїзна сигналізація справна;

червоний і місячно-білий вогні не горять – переїзна сигналізація відключена або несправна – рух транспортних засобів дозволено тільки після того, як водій переконається, що до переїзду не наближається поїзд або інша рухома одиниця залізничного транспорту.

3.7. На переїздах, що розташовані на під’їзних та інших коліях і обладнані світлофорною сигналізацією, повинні встановлюватися маневрові світлофори з червоним та місячно-білим сигнальними вогнями. При цьому має забезпечуватися взаємне блокування, яке гарантує включення місячно-білого вогню на переїзних світлофорах тільки після включення червоного вогню на маневрових світлофорах, а включення місячно-білого вогню на маневрових світлофорах за наявності сповіщення про наближення поїзда до переїзду, тільки після включення червоних сигнальних вогнів на переїзних світлофорах.

3.8. У разі виключення сигналізації або її несправності черговому найближчої станції або поїзному диспетчеру на ділянках з диспетчерською централізацією або іншому працівнику повинно автоматично подаватися сповіщення про несправність переїзної сигналізації.

3.9. Черговий по станції (поїзний диспетчер), одержавши інформацію про несправність пристроїв переїзної сигналізації, повинен зробити відповідний запис у Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв сигналізації, централізації, блокування, зв’язку і контактної мережі (форми ДУ-46), повідомити про це чергових сусідніх станцій, змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку або електромеханіка з обслуговування та ремонту пристроїв автоматики, телемеханіки і зв’язку (далі – електромеханіка), диспетчера дистанції колії або шляхового майстра чи бригадира колії, а при відсутності електропостачання – також чергового енергодиспетчера.

3.9.1. Черговий по станції (поїзний диспетчер) по радіозв’язку терміново передає повідомлення машиністам поїздів, які прямують без зупинок на роздільних пунктах у напрямку переїзду, про несправність пристроїв автоматики на переїзді та необхідність проходження його з особливою пильністю та швидкістю, яка встановлена для переїздів без чергового 25 км/год та 40 км/год – для переїздів із черговим.

3.9.2. Для поїздів, що зупиняються на станції, про несправність переїзної сигналізації передають письмові попередження або передані через радіозв’язок реєстровані накази чергового по станції або поїзного диспетчера.

3.10. Модернізація переїзної сигналізації з установленням на переїзних світлофорах додаткової головки з місячно-білим мигаючим вогнем виконується згідно з планами залізниць.

3.11. Автоматична світлофорна сигналізація повинна бути відрегульована таким чином, щоб початок подавання сигналу зупинки в бік автомобільної дороги забезпечував необхідний термін для звільнення переїзду транспортними засобами. При цьому на переїздах, що розташовані на перегоні, червоні мигаючі вогні на переїзних світлофорах та звукова сигналізація для сповіщення пішоходів включаються, а місячно-білі мигаючі вогні (при їх наявності) гаснуть з моменту подачі сповіщення при вступі поїзда на ділянку наближення. На переїздах, у ділянки наближення до яких входять станційні рейкові кола, сповіщення подається під час вступу поїзда на ділянку наближення чи при відкритті світлофора на дозволяюче показання поїзду і замиканні маршруту через переїзд або при натисненні спеціальної кнопки черговим по станції.

Виключення червоних мигаючих вогнів і включення місячно-білих мигаючих вогнів (за їх наявності) відбувається після звільнення переїзду поїздом.

3.11.1. Під час руху поїздів у напрямку, що не відповідає визначеному схемою зміни напрямку на одноколійних ділянках, а також по неправильній колії на двоколійних і багатоколійних ділянках, обладнаних для руху в одному напрямку, виключення червоних мигаючих вогнів і включення місячно-білих мигаючих вогнів (за їх наявності) на переїзних світлофорах відбувається після звільнення поїздами ділянок наближення, які розташовані за переїздом відповідно руху поїзда.

3.11.2. На переїздах, обладнаних автоматичною світлофорною сигналізацією з автоматичними (напівавтоматичними) шлагбаумами, червоні мигаючі вогні на переїзних світлофорах включаються аналогічно, як на переїздах з автоматичною світлофорною сигналізацією. Через час, визначений розрахунком, бруси шлагбаумів опускаються в горизонтальне положення. При повному звільненні переїзду поїздом загороджувальні бруси автоматичних шлагбаумів підіймаються, після чого червоні вогні на переїзних світлофорах виключаються. Відкриття напівавтоматичних шлагбаумів та виключення мигаючих червоних вогнів на переїзних світлофорах виконується черговим по переїзду натисненням кнопки “Відкриття-підтримання бруса шлагбаума” після звільнення переїзду поїздом.

3.11.3. При сповіщальній сигналізації з електричними шлагбаумами включення червоних мигаючих вогнів переїзних світлофорів та закриття електрошлагбаумів здійснюється черговим по переїзду натисненням кнопки на щитку переїзду після отримання сигналу сповіщальної сигналізації.

Відкриття електрошлагбаумів та виключення червоних мигаючих вогнів світлофорів здійснюється після проходження поїзда через переїзд поверненням черговим по переїзду цієї кнопки у вихідне положення.

3.11.4. При світлофорній сигналізації для огородження переїзду з боку залізничної колії встановлюються маневрові світлофори з червоним та місячно-білим сигнальними вогнями, керування якими здійснюється складачами поїздів чи локомотивними бригадами, черговим по переїзду, або автоматично від вступу рухомого складу на коротке рейкове коло, що розташовується у районі переїзду і довжина якого повинна бути достатньою для забезпечення сповіщення на переїзд при зупинці рухомого складу перед маневровим світлофором, що огороджує переїзд.

3.11.5. На переїздах, не обладнаних короткими рейковими колами, управління цими маневровими світлофорами на переїздах без чергового здійснюється з щитків управління, встановлених на щоглах маневрових світлофорів або на окремій колонці, а на переїздах з черговим – зі щитка, встановленого на переїзному посту. При натисненні кнопки відповідного маневрового світлофора на переїзних світлофорах включаються червоні мигаючі вогні, а місячно-білі вогні (при їх наявності) гаснуть, на переїздах з черговим через термін, визначений розрахунком, відбувається переведення брусів шлагбаумів у закрите положення. Маневровий світлофор відкривається на дозволяюче показання з витримкою часу, яка визначається розрахунком в залежності від довжини переїзду. Виключення червоних вогнів та включення місячно-білих вогнів на переїзних світлофорах, а також відкриття шлагбаумів можливе лише після включення червоного вогню на маневрових світлофорах.

3.11.6. При обладнанні переїзду коротким рейковим колом червоні мигаючі вогні на переїзних світлофорах включаються, а місячно-білі вогні (при їх наявності) гаснуть автоматично при зайнятті рухомим складом короткого рейкового кола, на переїздах з черговим через термін, визначений розрахунком, відбувається автоматичне переведення брусів шлагбаумів у закрите положення. Маневрові світлофори відкриваються на дозволяюче показання з витримкою часу, яка визначається розрахунком у залежності від довжини переїзду. Виключення червоних вогнів та включення місячно-білих вогнів на переїзних світлофорах, а також відкриття шлагбаумів здійснюється після звільнення рейкового кола та включення червоного вогню на маневрових світлофорах.

3.11.7. Переїзди, що перетинають приймально-відправні колії, повинні обслуговуватися черговим працівником і обладнуватися автоматичною світлофорною сигналізацією з напівавтоматичними шлагбаумами. Такі переїзди огороджуються з боку залізничної колії маневровими світлофорами із сигнальними показаннями: місячно-білий, синій та червоні вогні.

3.12. Безпека руху на переїздах під час повернення з перегону, різних переміщеннях господарчих, відбудовних та інших поїздів повинна забезпечуватися відповідно до пункту 4.29 цієї Інструкції.

3.13. На переїздах, розташованих на станціях та перегонах, у ділянки наближення до яких входять станційні рейкові кола, сповіщення про закриття їх перед прийманням або відправленням поїзда, або виконанням маневрових переміщень при забороняючому сигналі світлофора, здійснюється черговим по станції (на дільницях з диспетчерським управлінням – поїзним диспетчером) натисканням кнопки “Закриття переїзду”. Після фактичного проходження поїзда за переїзд черговий по станції поїзний диспетчер вертає цю кнопку у вихідне положення. При цьому машиніст при підході поїзда до переїзду, розташованого на станції, зобов’язаний прямувати з особливою пильністю зі швидкістю не більше 20 км/год з готовністю зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху. При розташуванні таких переїздів на ділянках віддалення від станції швидкість їх проходження головою поїзда має бути не більше 25 км/год. Після проходження через переїзд ведучого локомотива машиніст має право підвищити швидкість руху до встановленої для даного перегону. Перелік таких переїздів оголошується наказом начальника залізниці.

Черговий по станції повинен подавати сповіщення на переїзд, включати сигналізацію, сповіщати чергового по переїзду про відправлення поїзда по телефону або іншим способом, який визначається Інструкцією з технічного обслуговування переїзду.

3.14. Кнопки “Підтримання бруса шлагбаума” та “Відкриття-підтримання бруса шлагбаума” призначені для затримання в необхідних випадках черговим по переїзду закриття відповідно автоматичних та напівавтоматичних шлагбаумів до повного проїзду під брусом автомобіля та унеможливлення пошкодження бруса. При цьому, час затримання шлагбаума черговим по переїзду не повинен перевищувати 5-10 с.

На переїздах, обладнаних напівавтоматичними шлагбаумами, кнопка “Підтримання бруса шлагбаума” використовується також для відкриття шлагбаума: черговий по переїзду, натискуючи цю кнопку після проходження поїзда через переїзд та звільнення ділянки наближення, переводить шлагбаум у відкрите положення.

3.15. Переїзди з черговим обладнуються загороджувальною сигналізацією. З боку залізничних колій ці переїзди повинні огороджуватися з обох сторін загороджувальними світлофорами, які встановлюються на відстані 15-100 м від ближнього краю переїзду.

3.16. Як загороджувальні світлофори допускається використовувати станційні світлофори (вхідні, вихідні, маршрутні, маневрові), а у діючих пристроях автоблокування також прохідні та передвхідні світлофори, розташовані на відстані не більше 800 м і не менше 15 м від краю переїзного настилу, за умови видимості переїзду локомотивною бригадою з місця встановлення світлофора та обладнання його необхідними залежностями.

При новому будівництві та модернізації діючих переїздів використання прохідних чи передвхідних світлофорів як загороджувальних не дозволяється.

3.17. Загороджувальні світлофори встановлюються на одноколійних дільницях з обох боків від переїздів, а на двоколійних та багатоколійних дільницях:

по правильній колії;

по неправильній колії на дільницях, що обладнані постійно діючими пристроями двостороннього автоблокування.

3.18. Загороджувальні світлофори можуть встановлюватися на дільницях з диспетчерською централізацією на переїздах без чергового, що розташовані на станціях (крім приймально-відправних колій), а також на ділянках віддалення від них на відстані від вхідного світлофора, що не забезпечує розрахунковий час сповіщення на переїзд у разі руху поїздів із швидкістю 20 км/год, при закритих станційних світлофорах. До подачі сповіщення на закриття переїзду на таких загороджувальних світлофорах червоні вогні постійно горять. Виключення їх повинно здійснюватись при встановленні маршруту приймання або відправлення поїзда, або виконання маневрових переміщень через переїзд. У випадку руху поїзда при забороняючому сигналі станційного світлофора сповіщення на закриття переїзду подається від натиснення кнопки закриття переїзду на пульті чергового по станції (поїзного диспетчера) чи при вступі поїзда на перегін, а виключення загороджувального світлофора повинне здійснюватися після витримки часу, необхідного для завчасного звільнення переїзду транспортними засобами.

3.19. В обґрунтованих випадках на переїздах двоколійних дільниць, обладнаних автоматичною світлофорною сигналізацією з місячно-білим мигаючим вогнем і пристроями сповіщення тільки для поїздів, які прямують по правильній колії, можуть установлюватися загороджувальні світлофори для поїздів, що рухаються по неправильній колії. Червоні вогні на таких загороджувальних світлофорах повинні горіти постійно.

Перелік вищевказаних переїздів та порядок їх проїзду установлюється начальником залізниці.

3.20. На дільницях з автоматичним блокуванням одночасно з включенням червоних вогнів загороджувальних світлофорів повинні включатися червоні вогні на найближчих до переїзду прохідних світлофорах автоблокування і виключатись кодування рейкових кіл перед загороджувальними світлофорами (перед переїздом). На дільницях з напівавтоматичним блокуванням при включенні червоних вогнів загороджувальних світлофорів на переїзді, розташованому на дільницях наближення до станції, на вхідних світлофорах повинні включатися червоні вогні, а на дільницях наближення до станції включатися кодування кодом “червоно-жовтий”.

3.21. Установлення загороджувальних світлофорів для руху поїздів по неправильній колії дозволяється з лівого боку колії.

3.22. Начальником залізниці для переїздів, що розташовані на перегонах двохколійних дільниць та обладнані загороджувальною сигналізацією для руху поїздів тільки по правильній колії, встановлюється порядок, при якому забороняючий сигнал загороджувальних світлофорів для руху по правильній колії є сигналом зупинки також і для поїздів, що прямують по неправильній колії.

3.23. Якщо видимість загороджувального світлофора на ділянках, обладнаних напівавтоматичним блокуванням, не забезпечується, перед таким світлофором установлюється попереджувальний світлофор, який має таку саму форму, як і загороджувальний, і подає сигнал жовтим вогнем при червоному вогні основного світлофора й не горить при виключеному вогні основного світлофора.

3.24. Щитки управління автоматичними (напівавтоматичними) та електричними шлагбаумами встановлюються на переїздах зовні будівлі поста, у місці задовільної видимості залізничної колії і автомобільної дороги. На переїздах з автоматичними шлагбаумами на щитку розміщуються кнопки:

“Закриття шлагбаумів” із фіксацією положення, непломбована;

“Аварійне відкриття шлагбаумів” без фіксації положення, пломбована;

“Підтримання бруса шлагбаума” без фіксації положення, непломбована;

“Включення загороджувальної сигналізації” з фіксацією положення, пломбована.

На цьому щитку розташовані лампи (світлодіоди) контролю включення загороджувальних світлофорів, контролю вільності й зайнятості ділянок наближення до переїзду – окремо парного і непарного напрямку. При цьому лампа білого (світлодіод зеленого) кольору сигналізує про вільність ділянок, лампа (світлодіод) червоного кольору – про зайнятість.

На переїздах з напівавтоматичними шлагбаумами на щитку розміщуються кнопки:

“Закриття шлагбаумів” із фіксацією положення, непломбована;

“Аварійне відкриття шлагбаумів” без фіксації положення, пломбована;

“Відкриття – підтримання бруса шлагбаума” без фіксації положення, непломбована;

“Включення загороджувальної сигналізації” з фіксацією положення, пломбована.

На цьому щитку розташовані такі ж контрольні лампи (світлодіоди), як і на щитку переїзду з автоматичними шлагбаумами.

3.25. На переїздах з електрошлагбаумами встановлюються щитки управління, аналогічні щитку управління напівавтоматичними шлагбаумами. Закриття і відкриття електрошлагбаумів виконується непломбованою кнопкою “Закриття шлагбаумів” з фіксацією положення. При ненатиснутому положенні цієї кнопки електрошлагбауми відкриті, при натиснутому – закриті.

Крім кнопок та ламп (світлодіодів), вказаних вище, на щитках, у залежності від обладнання переїздів, можуть бути й інші кнопки та лампи (світлодіоди), призначення і порядок користування якими повинні бути вказані у Інструкції з технічного обслуговування переїзду.

3.26. У двоповерхових постах чергових переїзду на зовнішній стіні першого поверху або на окремому стояку може встановлюватися дублюючий щиток управління, на якому розміщується кнопка для включення загороджувальної сигналізації.

3.27. Переїзди, на яких встановлюється тимчасове чергування, мають бути обладнані механічними або горизонтально-поворотними шлагбаумами, забезпечені телефонним зв’язком. На них встановлюються тимчасові службові приміщення для зберігання сигналів, інструменту, інвентарю, необхідної документації. За необхідності чергування на переїзді у темну пору доби, улаштовують електричне освітлення переїзду.

3.28. У разі незадовільного утримання переїзду, автомобільної дороги або вулиці на підходах до переїзду, чим створюється загроза безпеки дорожнього руху, відповідні посадові особи залізничних дорожніх організацій та Державтоінспекції повинні оперативно внести зміни в організацію дорожнього руху, а при необхідності, до усунення недоліків, заборонити рух автотранспорту через переїзд.

4. Організація роботи та обов’язки чергового по переїзду

4.1. При призначенні на посаду чергового по переїзду повинен дотримуватися порядок, встановлений Правилами технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ), при цьому стаж роботи, пов’язаний з рухом поїздів, повинен бути не менше 3 місяців. Крім того, працівник, який призначається на цю посаду, повинен пройти попередній медогляд та навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

4.2. Черговий під час чергування зобов’язаний мати при собі одну коробку петард (6 шт.), сигнальний ріжок, міліцейський свисток, два сигнальні прапорці (червоний та жовтий) у чохлі, а в темний час доби і при незадовільній видимості удень (туман, завірюха та інші несприятливі умови) – сигнальний ліхтар; повинен бути одягнений в спецодяг, спецвзуття, сигнальний жилет.

У приміщенні переїзного поста повинні бути:

графік чергування на переїзді;

Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів;

Інструкція з технічного обслуговування переїзду;

витяг із розкладу руху пасажирських, вантажних та приміських поїздів із зазначенням часу відправлення поїздів із сусідніх станцій;

Книга приймання і здавання чергувань та оглядів пристроїв на переїзді (далі – Книга форми ПУ-67).

Журнал порушень водіями Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п );

Інструкція з охорони праці для чергового переїзду;

годинник;

аптечка;

необхідний інструмент, меблі, господарський інвентар;

трос для буксирування транспортних засобів, які зупинилися на переїзді.

Крім того, мають бути: один переносний щит червоного кольору та один сигнальний ліхтар на кожну залізничну колію, яка перетинається переїздом; один запасний ліхтар та один запасний переносний щит червоного кольору; один комплект сигнальних прапорців; коробка петард (6 шт.) на двоколійних ділянках і не менше двох коробок (12 шт.) на ділянках із трьома і більше головними коліями. Взимку на переїздах має бути постійний запас протиковзних матеріалів та сумішей для посипання під’їздів і пішохідних доріжок під час ожеледиці.

4.3. Інструкції з технічного обслуговування переїздів складаються дистанцією колії і дистанцією сигналізації та зв’язку, а при розташуванні переїздів на території станції – за участю начальників станцій, і погоджуються з ревізорським апаратом з безпеки руху поїздів і автотранспорту, Державтоінспекцією та затверджуються начальником служби колії. У них повинні бути відображені основні питання:

а) технічні характеристики переїзду: класифікація переїзду, тип переїзної сигналізації, нормальне положення шлагбаумів, довжина переїзду, час сповіщення, довжина ділянок наближення;

б) пристрої переїзної автоматики: сигналізація для залізничного транспорту, автотранспорту та пішоходів, призначення кнопок та індикації на щитку управління;

в) порядок користування пристроями переїзної автоматики: особливості дій чергового переїзду при використанні кнопок “Аварійне відкриття шлагбаумів”, “Підтримання бруса шлагбаума” та інші;

г) порядок користування телефонним зв’язком і поїзним радіозв’язком;

ґ) порядок дій чергового по переїзду в окремих випадках: пропуску швидкісних пасажирських поїздів; руху поїздів у напрямку, що не відповідає напрямку, визначеному схемою зміни напрямку на одноколійних дільницях, а також по неправильній колії на двоколійних і багатоколійних дільницях; виконанні колійно-ремонтних робіт на ділянці наближення до переїзду; у разі небезпеки для руху, що виникла на переїзді; проходженні спеціального самохідного рухомого складу на перегонах і станціях;

д) порядок дій чергового по переїзду при виникненні несправностей пристроїв переїзної автоматики;

е) порядок дій чергового по переїзду при дорожньо-транспортних випадках;

є) порядок зустрічі та огляду поїздів;

ж) вимоги до виконання черговим колійних робіт у встановлених межах від переїзду. Дії чергового за складних погодних умов;

з) порядок дій чергового по переїзду у випадках обриву проводів контактної мережі;

и) порядок користування прожекторною установкою;

і) порядок приймання та здавання чергувань.

Також в Інструкції з технічного обслуговування переїзду повинні відображатися інші питання, що характерні для даного переїзду.

Інструкція з технічного обслуговування переїзду, що діє на дистанції, повинна переглядатися при зміні умов роботи переїзду, але не рідше одного разу на 5 років.

4.4. Черговий, який приступає до чергування на переїзді, повинен перевірити залізничну колію в межах 50 м від переїзду по обидва боки, стан обладнання переїзду та всіх його пристроїв, наявність пломб у пломбованих пристроях, наявність і стан ручних сигналів, петард, інструменту та інвентарю. Крім того, черговий по переїзду, який заступає на чергування, та черговий по переїзду, який складає обов’язки, виконують спільну перевірку роботи переїзної сигналізації: автоматичних (напівавтоматичних), електричних шлагбаумів та інших пристроїв, також наявність зі сторони автомобільної дороги дорожніх знаків.

4.5. Про всі зауваження, несправності шлагбаумів, переїзної та загороджувальної сигналізації, телефонного (радіо) зв’язку, а також про усунення несправностей робляться записи в Книзі форми ПУ-67, з обов’язковим зазначенням часу виявленої несправності. За наявності автоматики слід записати “Автоматика та зв’язок справні” або “Автоматика та зв’язок несправні”.

4.6. Якщо виявлену несправність, що загрожує безпеці руху поїздів, неможливо негайно усунути своїми силами, черговий по переїзду зобов’язаний огородити небезпечне місце сигналами зупинки і негайно повідомити про це чергового по станції (поїзного диспетчера), шляхового майстра або бригадира колії.

4.7. За будь-якої несправності переїзної та загороджувальної сигналізації й шлагбаумів, а також телефонного (радіо) зв’язку черговий по переїзду зобов’язаний негайно повідомити чергових найближчих роздільних пунктів (поїзного диспетчера), змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку, електромеханіка, диспетчера дистанції колії або шляхового майстра чи бригадира колії.

4.8. До усунення несправності і відмітки про це електромеханіка у Книзі приймання і здавання чергувань та огляду пристроїв на переїзді користуватися несправними пристроями забороняється.

4.9. Книга форми ПУ-67 повинна перевірятися під час перевірок переїзду посадовими особами, яким надано право перевірок. Про результати перевірки та дані розпорядження мають бути зроблені відповідні записи.

Після усунення кожної несправності і виконання даних розпоряджень черговим по переїзду має бути зроблений відповідний запис у зазначеній Книзі.

4.10. Під час чергувань черговий по переїзду повинен:

своєчасно відкривати і закривати шлагбауми та подавати встановлені сигнали, стежити за станом поїздів, що проходять; у разі виявлення несправності, яка загрожує безпеці руху або життю людей, ужити заходів для зупинки поїзда, а якщо відсутній сигнал, який позначає хвіст поїзда, – доповісти про це черговому по станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською сигналізацією, – поїзному диспетчеру;

перед пропуском пасажирського поїзда із швидкістю до 140 км/год діяти згідно з Інструкцією з технічного обслуговування переїзду;

припиняти рух транспортних засобів через переїзд та закривати шлагбауми;

припиняти перегін худоби через переїзд до проходження поїзда не менше ніж за 10 хв;

негайно огороджувати сигналами зупинки місце пошкодження колії, яке загрожує безпечному прямуванню поїздів, та повідомляти про це чергового по станції (поїзного диспетчера);

забороняти зупинку транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, людей і худоби на переїзді;

прочищати жолоби для вільного проходу по них реборд коліс та утримувати всю площу переїзду та під’їзди до нього в межах шлагбаумів у постійній чистоті;

наглядати за справністю шлагбаумів, сигналів на них, пристроїв для закриття і відкриття шлагбаумів, пристроїв сигналізації, попереджувальних та тимчасових сигнальних знаків для проходження снігоочисників;

своєчасно включати та виключати зовнішнє освітлення та прожекторні установки; про їхні несправності сповіщати телефоном чергового по станції (поїзного диспетчера), який повинен повідомити про це енергодиспетчера (дистанцію електропостачання);

закріпляти болти, протиугони, очищати колію від снігу та трави, прибирати з колії сторонні предмети, поправляти баластну призму і оглядати колію протяжністю 50 м у кожний бік від переїзду, за винятком переїздів з особливо інтенсивним рухом, перелік яких установлюється начальником дистанції колії.

Виконувати роботи на колії і на переїзді дозволяється тільки при закритих шлагбаумах у вільний від поїздів час за порядком, встановленим Інструкцією з технічного обслуговування переїзду.

4.11. Черговий по переїзду повинен перебувати на відкритій веранді переїзного поста або переїзді. Він може заходити до приміщення поста після звільнення переїзду рухомим складом та переконавшись у відсутності такого, що наближається до переїзду; при цьому неавтоматичні шлагбауми повинні бути закритими. Забороняється залишати пост або доручати обслуговування переїзду іншим особам.

4.12. При наближенні поїзда, окремого локомотива, спеціального самохідного рухомого складу черговий по переїзду після закриття шлагбаумів повинен перевірити, чи вільні колії на переїзді по обидва боки від нього, і зійти з колії, коли поїзд перебуває від нього на відстані не менше 400 м. Зустрічаючи поїзд, треба стояти обличчям до колії з півобертом голови назустріч руху на відкритій чи заскленій веранді будівлі переїзного поста або на переїзді на відстані не ближче 2 м від крайньої рейки, обов’язково з боку розміщення поста, та подавати сигнал духовим ріжком (один довгий звук при наближенні непарного поїзда і два довгих при наближенні парного поїзда), показувати сигнал при вільній колії: удень – згорнутий жовтий прапорець, уночі – прозоро-білий вогонь ручного ліхтаря; якщо треба зменшити швидкість: удень – розгорнутий жовтий прапорець; уночі на перегонах – повільний рух угору – вниз ручного ліхтаря з прозоро-білим вогнем, на станціях – ручного ліхтаря з жовтим вогнем; якщо немає такого ліхтаря – повільним рухом угору і вниз ручного ліхтаря з прозоро-білим вогнем.

4.13. Зустрічаючи поїзд, черговий по переїзду повинен пильно оглядати рухомий склад, уночі – використовувати прожекторні установки, якщо переїзд ними обладнаний. Після проходження поїзда необхідно, не виходячи на колії, переконатися, що слідом або по сусідній колії не прямує інший поїзд, локомотив або самохідний рухомий склад, після чого відкрити неавтоматичні шлагбауми і пропускати через переїзд транспортні засоби.

Після проходження колійного вагончика, дефектоскопного, колієвимірювального візка або знімної дрезини черговий по переїзду повинен замінити жовтий згорнутий прапорець червоним розгорнутим прапорцем і тримати його до того часу, поки не з’явиться сигналіст, який огороджує вагончик або візок ззаду, або поки рухома одиниця не проїде переїзд і не віддалиться від нього на 200-250 м.

4.14. При проходженні поїзда, локомотива або іншого самохідного рухомого складу черговий по переїзду повинен подавати сигнал зупинки в таких випадках:

якщо в поїзді, що проходить, буде помічена несправність, що загрожує безпеці руху: колеса, що йдуть “юзом” або видають сильні удари через ковзуни, пожежа, горіння букс, загроза падіння людини або вантажу з поїзда тощо. Після проходження поїзда, у якому була виявлена колісна пара, яка йде “юзом” або яка має ковзуни, черговий по переїзду зобов’язаний негайно повідомити про це чергового станції (поїзного диспетчера), шляхового майстра (бригадира колії) і провести суцільний огляд колії в межах ділянки, яка ним обслуговується;

якщо поїзд, що прямує неправильною колією двоколійної ділянки, не має встановлених на цей випадок сигналів;

якщо буде помічено, що один поїзд рухається назустріч іншому однією колією або один поїзд наздоганяє інший, знімну дрезину або колійний вагончик (сигнал зупинки в останньому випадку подається тільки поїзду, який наздоганяє);

якщо з поїзда або колії подаються машиністу сигнали зупинки, а він не вживає заходів щодо зупинки поїзда;

при пожежі в смузі відчуження земель залізниці, що загрожує безпеці руху;

в інших випадках, які загрожують безпеці руху і життю людей.

Про виявлені несправності у поїзді черговий по переїзду повинен повідомити машиніста цього поїзда, а також телефоном (радіо) чергового по станції (поїзного диспетчера), зробити запис у Книзі форми ПУ-67.

4.15. На переїздах, що обладнані напівавтоматичними шлагбаумами, їх відкриття можливе лише після проходження поїзда через переїзд та натиснення черговим по переїзду кнопки “Відкриття – підтримання бруса шлагбаума” на щитку. Якщо при натисненні цієї кнопки напівавтоматичні шлагбауми не переводяться у відкрите положення автоматично, то перш ніж зняти пломбу та скористатися кнопкою “Аварійне відкриття шлагбаумів”, черговий по переїзду повинен переконатися у відсутності на підходах до переїзду поїздів, оформити запис у Книзі форми ПУ-67 і негайно повідомити про це чергового станції (поїзного диспетчера), а якщо змога, й електромеханіка.

Після цього дозволяється зняти пломбу з кнопки “Аварійне відкриття шлагбаумів” та натиснути її для переведення шлагбаумів у відкрите положення. Кнопку “Аварійне відкриття шлагбаумів” черговий по переїзду повинен тримати натиснутою, доки транспортний засіб або їх група не проїдуть шлагбаум та звільнять проїзну частину переїзду.

4.16. На переїздах, де впроваджені схемні рішення, що виключають тривале безперервне натиснення черговим по переїзду кнопки “Аварійне відкриття шлагбаумів” або потребують попереднього включення загороджувальної сигналізації при використанні кнопки “Аварійне відкриття шлагбаумів”, особливості для дій чергового по переїзду визначаються Інструкцією з технічного обслуговування переїзду.

Натискуючи кнопку “Аварійне відкриття шлагбаумів”, черговий по переїзду виключає на цей час світлофорну і звукову сигналізацію, примусово відкриває шлагбаум, бере керування ними на себе і діє відповідно до Інструкції з технічного обслуговування переїзду.

Після відпускання кнопки переїзна сигналізація, шлагбауми повинні автоматично включатися і переводитись у закрите положення.

При користуванні кнопкою “Аварійне відкриття шлагбаумів” транспортні засоби повинні пропускатися невеликими групами.

4.17. Порядок інформування чергового по переїзду про рух поїздів при несправності пристроїв автоматики на переїзді та в усіх випадках при прямуванні спеціального самохідного рухомого складу, зважаючи на можливість не шунтування ними рейкових кіл, установлюється начальником залізниці.

4.18. Якщо переїзна сигналізація не діє, а автоматичні (напівавтоматичні) й електричні шлагбауми не закриваються або не відкриваються, черговий по переїзду повинен також натисненням кнопки “Закриття шлагбаумів” увімкнути сигналізацію. Якщо після натиснення кнопки “Закриття шлагбаумів” вони не закриваються, то черговий по переїзду повинен до усунення несправності огородити переїзд запасними шлагбаумами і при пропусканні транспортних засобів керуватись Інструкцією з технічного обслуговування переїзду.

4.19. Черговий по переїзду також повинен огороджувати переїзд запасними шлагбаумами і керуватись Інструкцією з технічного обслуговування переїзду, при пропусканні транспортних засобів, коли:

не закриваються автоматичні (напівавтоматичні) шлагбауми при перебуванні поїздів на ділянці наближення до переїзду або не відкриваються автоматичні шлагбауми при звільненні ділянки наближення до переїзду;

хоча б один з автоматичних, напівавтоматичних шлагбаумів і електричних шлагбаумів не закривається або не відкривається при справній роботі сигналізації на світлофорах і щитку управління;

відсутня електроенергія, не діє переїзна сигналізація, не працюють шлагбауми;

не горять обидва червоні вогні на одному з переїзних світлофорів або один червоний вогонь за умови його незадовільної видимості з боку автодороги;

відсутній червоний вогонь на загороджувальному світлофорі при натиснутій кнопці “Включення загороджувальної сигналізації”;

сталося пошкодження шлагбаума.

У всіх інших випадках при несправності переїзної сигналізації, автоматичних (напівавтоматичних) і електричних шлагбаумів, пошкодженні обладнання для виявлення нижньої негабаритності рухомого складу черговий повинен керуватися положеннями Інструкції з технічного обслуговування переїзду.

4.20. При виникненні на переїзді перешкод, що загрожують безпеці руху (падіння на переїзді вантажу з вагонів, транспортні засоби, що зупинилися), черговий по переїзду діє таким чином:

за наявності загороджувальної сигналізації негайно вмикає її, для чого необхідно зняти пломбу з кнопки “Включення загороджувальної сигналізації”, натиснути її і закрити шлагбауми. Включення загороджувальних світлофорів перевіряється контрольними лампочками, які є на щитку управління шлагбаумами;

після включення загороджувальної сигналізації телефоном повідомляє про те, що трапилося, чергового по станції (поїзного диспетчера), а за наявності радіозв’язку повідомляє машиністів поїздів про необхідність зупинки, а також про наявність перешкоди на переїзді, після чого вживає заходів щодо її усунення.

4.21. Про зрив пломби з кнопки загороджувальної сигналізації необхідно зробити запис у Книзі форми ПУ-67 і негайно повідомити електромеханіка через чергового по станції чи поїзного диспетчера.

Якщо потрібна допомога, черговий по переїзду подає сигнал загальної тривоги духовим ріжком групами з одного довгого та трьох коротких звуків.

Після усунення на переїзді перешкод або несправностей загороджувальні світлофори повинні бути погашені.

4.22. Якщо не погасне червоний вогонь загороджувального світлофора, черговий по переїзду повинен закрити шлагбауми і особисто повідомити машиніста про несправність загороджувального світлофора, після чого машиніст має право проїхати заборонний сигнал загороджувального світлофора.

4.23. За відсутності загороджувальної сигналізації чи її несправності або якщо контрольні лампочки на щитку не загоряються, черговий по переїзду повинен негайно встановити на кожній залізничній колії, на якій виникла перешкода, переносний сигнал зупинки (удень – щит червоного кольору, уночі – ліхтар з червоним вогнем в обидва боки), закрити шлагбауми, сповістити про перешкоду чергового по станції (поїзного диспетчера), одночасно з’ясувати, чи відправлений зі станції на перегін поїзд.

Якщо на перегін зі станції відправлено поїзд, то черговий по станції повинен через радіозв’язок попередити машиніста поїзда про перешкоду на переїзді.

4.24. Черговий по переїзду, одержавши повідомлення від чергового по станції (поїзного диспетчера) про відправлення поїзда на перегін, повинен рухатись назустріч поїзду, подаючи сигнал зупинки та поклавши петарди на відстані, яка встановлюється наказом начальника залізниці, або в тому місці, де встигне, а також і на сусідній колії, якщо на ній також виявлена перешкода. Потім повертається до місця перешкоди і вживає всіх можливих заходів щодо її усунення. Після усунення перешкод сигнали зупинки знімаються.

4.25. У разі несправності переїзної сигналізації шлагбауми закриваються черговим по переїзду натисненням кнопки “Закриття шлагбаума”.

Якщо при натисненні кнопки автоматичні (напівавтоматичні) або електричні шлагбауми не закриваються, а також не можна закрити механізовані шлагбауми, то черговий по переїзду повинен огородити переїзд запасними шлагбаумами, припинити рух транспортних засобів до усунення несправності.

4.26. У разі обриву на переїзді проводів контактної мережі або проводів електропостачання, що перетинають залізничні колії, черговий по переїзду повинен включити загороджувальну сигналізацію, закрити шлагбауми, огородити небезпечне місце переносними сигналами зупинки на відстані не менше 50 м від місця обриву, повідомити про те, що сталося, чергового по станції (поїзного диспетчера) і залишатися біля місця перешкоди до прибуття працівників дистанції електропостачання, стежачи за тим, щоб ніхто не наближався на відстань менше 10 м до обірваних проводів та не доторкався до рейок.

4.27. У разі дорожньо-транспортної пригоди, яка виникла на переїзді, а також у межах наближення до переїзду, на відстані видимості ділянки автодороги, черговий по переїзду повинен:

ужити заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів і транспортних засобів;

повідомити про подію чергового по станції (поїзного диспетчера), а також міліцію, шляхового майстра (бригадира колії) згідно з порядком, установленим Інструкцією з технічного обслуговування переїзду, та, якщо змога, шляхову експлуатаційну організацію;

надати першу допомогу потерпілим та при необхідності викликати “Швидку допомогу”.

4.28. Порядок забезпечення безпеки руху при відправленні поїздів по неправильній колії на перегонах, де переїзди обладнані автоматичними пристроями сповіщення для руху поїздів тільки по правильній колії, установлюється начальником залізниці.

При цьому необхідно враховувати, що:

під час виконання колійних та інших робіт, що потребують припинення дії автоматичної світлофорної сигналізації на переїздах, що обслуговуються черговими, керування автоматичними (напівавтоматичними) шлагбаумами повинно виконуватися вручну за допомогою кнопок щитка. Шлагбауми на цей час мають бути закриті, їх відкривають для пропуску транспортних засобів тільки за відсутності поїздів, про наближення яких черговий по переїзду повинен одержати повідомлення від чергового по станції. На переїздах, що не обслуговуються черговими й обладнаних автоматичною світлофорною сигналізацією, на період руху поїздів однією колією має бути встановлено чергування;

на переїзді, який тимчасово взятий на обслуговування черговим, повинно бути встановлено тимчасовий телефонний (радіо) зв’язок, ручні поворотні шлагбауми та відповідні дорожні знаки. Чергові по станції (поїзні диспетчери) зобов’язані завчасно сповіщати чергового по переїзду про кожне відправлення поїзда;

порядок дій чергових по переїзду на період організації двостороннього руху поїздів однією колією на двоколійних та багатоколійних ділянках під час виконання колійних, будівельних та інших робіт, а також при відправленні поїздів неправильною колією в порядку регулювання руху для кожного переїзду, який обслуговується черговим (постійно або тимчасово), повинен бути вказаний в Інструкції з технічного обслуговування переїзду;

машиністи поїздів, що відправляються на перегін при закритті дії автоблокування або по неправильній колії, зобов’язані проїхати обладнані односторонніми автоматичними пристроями переїзди: з черговими – зі швидкістю не більше 40 км/год, без чергових – не більше 25 км/год. З такою швидкістю повинні проїхати переїзди машиністи локомотивів господарчих, відбудовних та інших поїздів при поверненні з перегону неправильною колією.

4.29. У всіх випадках проїзду неправильною колією (під час виконання колійних та будівельних робіт або в порядку регулювання руху та ін.) машиністи поїздів відповідно до вимог Інструкції із сигналізації на залізницях України повинні декілька разів подати сигнал сповіщення одним довгим, коротким і довгим свистком локомотива.

4.30. Проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами здійснюється за відповідним дозволом, що надається Державтоінспекцією за наявності погодження з дорожніми, комунальними, залізничними та іншими підприємствами і організаціями.

4.31. У випадках, коли габарити великогабаритного транспортного засобу перевищують за шириною 5 м, за довжиною 26 м, за висотою 4,5 м, а загальна маса великовагового транспорту перевищує 52 тонни, маршрут, який проходить через залізничні переїзди, додатково погоджується з відповідною дистанцією колії залізниці або іншими (за недержавних форм власності) власниками переїздів.

Для забезпечення пропуску таких транспортних засобів через переїзди перевізники повинні надати заявку начальнику дистанції колії або власникам переїздів не пізніше 24 годин до руху на переїзді.

4.32. Шляховий майстер (бригадир колії) повинен забезпечити огородження переїзду сигналами зупинки згідно з Інструкцією з сигналізації на залізницях України і здійснювати нагляд за пропусканням цих транспортних засобів.

4.33. На електрифікованих ділянках при висоті транспортного засобу більше 4,5 м начальник дистанції колії або власник переїзду завчасно повідомляє про це начальника дистанції електропостачання, а також указує дату пропускання транспортного засобу. Останній інструктує і виділяє свого представника для нагляду.

4.34. Черговий по переїзду зобов’язаний вимагати від усіх осіб, які користуються залізничним переїздом, неухильне виконання встановлених правил. Факти порушень черговий по переїзду повинен записувати в Журналі порушень водіями правил дорожнього руху, заходи до яких вживаються згідно з чинним законодавством .

4.35. Черговий по переїзду безпосередньо підпорядковується бригадиру колії. Усі розпорядження черговому переїзду повинні даватися через бригадира колії або шляхового майстра. У разі одержання розпорядження від вищого керівника черговий по переїзду повинен його виконати, після чого доповісти про це бригадиру колії або шляховому майстру.

4.36. Працівник, який направляється для обслуговування переїзду на певний час, зобов’язаний отримати інструктаж під підпис, на час чергування забезпечити безпеку руху на переїзді, припинити рух транспортних засобів через переїзд при наближенні поїзда не менше ніж за 1500 м.

5. Утримання та ремонт переїздів

5.1. На працівників дистанції колії (або інших власників переїздів) покладаються обов’язки з тримання в справному стані настилів і огороджень (стовпчиків, перил), знаків, під’їздів до переїзду та інших колійних споруд у межах смуги відчуження земель залізниці; виготовлення (за заводськими кресленнями) і заміну загороджувальних брусів автоматичних (напівавтоматичних), електричних шлагбаумів; за виконання робіт з тримання елементів рейкових кіл (з’єднувачів, ізолюючих стиків та інше); за встановлення і заміну світлоповертальних елементів на загороджувальних брусах; за заміну механізованих та запасних шлагбаумів, електроламп у приміщеннях переїзних постів і сигнальних ліхтарях.

Заміна брусів автоматичних (напівавтоматичних) та електричних шлагбаумів виконується за обов’язковою участю електромеханіка.

Роботи з ремонту, утримання автодороги, вулиці від рейок до межі розташування світлофорної сигналізації або дорожніх знаків 1.29, 1.30 чи до шлагбаумів має виконувати власник залізничного переїзду (або на його замовлення та на його кошти інші організації).

5.2. На працівників дистанцій сигналізації та зв’язку покладаються обов’язки з утримання у справному стані і забезпечення безперебійної роботи пристроїв переїзної сигналізації та зв’язку.

5.3. На працівників дистанцій електропостачання покладаються обов’язки із забезпечення безперебійного електропостачання переїздів, справність зовнішніх мереж, автоматичного включення та виключення зовнішнього освітлення, прожекторних установок, одержання і заміну електроламп зовнішнього освітлення, а також електроламп у прожекторних установках.

5.4. Ремонт колійних пристроїв на переїздах виконується згідно з планом силами дистанції колії. Під час капітального ремонту колії повинен, як правило, виконуватись ремонт переїздів. При виконанні модернізації (реконструкції, будівництві) переїздів проектно-кошторисна документація погоджується з Державтоінспекцією. Колійні роботи, під час яких порушується дія автоматики на переїздах, повинні бути погоджені з начальником дистанції сигналізації та зв’язку.

5.5. Ремонт електроприводів автоматичних (напівавтоматичних), електричних шлагбаумів, автоматичної світлофорної і загороджувальної сигналізації на переїздах виконується працівниками дистанції сигналізації та зв’язку.

5.6. Порядок руху через переїзд або об’їзд його на час виконання робіт з ремонту пристроїв на переїзді, при якому порушується або ускладнюється пропуск транспортних засобів, повинен бути узгоджений відповідно з начальником дистанції колії, начальником дистанції сигналізації та зв’язку, з Державтоінспекцією і відповідними шляховими організаціями.

5.7. Перед виконанням колійних робіт, ремонтом автоматичних пристроїв (шлагбаумів та сигналізації) на переїздах, а також при ремонті пристроїв автоблокування або електропостачання, під час яких порушується робота автоматики на переїздах, начальники дистанції колії, сигналізації та зв’язку, електропостачання спільно розробляють заходи, які забезпечують безпеку руху на період виконання робіт. За потреби організовують додатковий інструктаж чергових по станціях (поїзних диспетчерів), чергових по переїздах, виділяють додаткових працівників для надання допомоги черговому по переїзду та установлюють чергування на переїздах без чергового. За встановленим порядком надаються заявки на видачу попереджень на поїзди і ін.

5.8. Забезпечення безпеки руху поїздів і транспортних засобів при виконанні робіт на переїзді з черговим покладається на чергового по переїзду.

5.9. На переїздах без чергових шляхові майстри або бригадири колії на час ремонтних робіт зобов’язані встановити з кожного боку переїзду біля переїзних світлофорів дорожній знак 2.2 “Проїзд без зупинки заборонено”.

5.10. Якщо ремонт за робочий день не може бути закінчений, то виконавець робіт повинен доповісти про це за підпорядкуванням або начальнику дистанції колії, або начальнику дистанції сигналізації та зв’язку, або начальнику дистанції електропостачання, які разом мають прийняти, у залежності від місцевих умов, рішення про порядок роботи переїзду, після чого дати відповідні вказівки шляховому майстру, бригадиру колії, електромеханіку або електромонтеру з експлуатації розподільчих мереж.

5.11. Періодичні огляди стану і перевірки роботи колійних пристроїв та засобів автоматики на переїздах службовими особами проводяться в термін та в порядку, передбаченими відповідними діючими інструкціями.

Начальники дистанції колії та їх заступники повинні проводити не менше одного разу в квартал раптові перевірки роботи чергових по переїзду з проведенням інструктажів.

5.12. Керівники ревізорського апарату з безпеки руху поїздів та автотранспорту залізниць особисто або через підлеглих їм працівників систематично здійснюють контроль стану й експлуатації переїздів, а також якості проведення оглядів і виконання намічених заходів щодо усунення виявлених недоліків.


Додаток 1 до пункту 1.4 Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів

На сайті ВР


Додаток 2 до пункту 3.1 Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів

На сайті ВР


Додаток 3 до підпункту 3.1.5 Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів

На сайті ВР


Додаток 4 до підпункту 3.1.5 Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів

На сайті ВР


Додаток 5 до підпункту 3.1.7 Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів

На сайті ВР