Прийняття від 01.11.2016
Документ на сайті ВР

НАКАЗ МВС №1145
Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України

I. Загальні положення

II. Основні завдання та функції кінологічних підрозділів Національної поліції України

III. Комплектування кінологічних підрозділів та підготовка кінологів

IV. Організація і правила використання (застосування) службових собак у протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку

V. Підготовка службових собак

VI. Організація розведення і вирощування службових собак у кінологічних підрозділах

VII. Відбір собак для кінологічних підрозділів

VIII. Розміщення, утримання та збереження службових собак

IX. Перевезення службових собак

X. Ветеринарне обслуговування службових собак

XI. Правила особистої гігієни та заходи безпеки під час поводження із службовими собаками

XII. Облік та звітність під час організації кінологічної діяльності

ПРАВИЛА поводження кінологів зі службовими собаками в строю
відбудеться перехід на сайт ВР

АКТ про застосування службового собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

ДОВІДКА про результати застосування службового собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ обліку виїздів кінологів ___ (кінологічний підрозділ ГУНП)
відбудеться перехід на сайт ВР

АКТ приймання-передавання основних засобів
відбудеться перехід на сайт ВР

ОБЛІКОВА КАРТКА службового собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

НОРМА забезпечення спеціальним одягом (інвентарним майном) фахівців кінологічних підрозділів
відбудеться перехід на сайт ВР

ПЕРЕЛІК спорядження для підготовки, тренування та утримання службових собак кінологічних підрозділів і навчальних закладів (установ) поліції
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ обліку тренувань службового собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

НОРМАТИВИ підготовленості службових собак поліції
відбудеться перехід на сайт ВР

АКТ випробування розшукового собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

СЕРТИФІКАТ на службового собаку
відбудеться перехід на сайт ВР

НАПРАВЛЕННЯ НА В’ЯЗКУ
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ обліку племінної роботи кінологічного центру ___ (найменування кінологічного підрозділу ГУНП)
відбудеться перехід на сайт ВР

ОБЛІКОВА КАРТКА племінного собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

АКТ первинного обстеження
відбудеться перехід на сайт ВР

АКТ огляду, оцінки та оприбуткування цуценят
відбудеться перехід на сайт ВР

СЕРТИФІКАТ про походження собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

ПЕРЕЛІК неусувних вад, хвороб та недоліків, що виключають використання собаки (цуценяти) у службовій і племінній діяльності
відбудеться перехід на сайт ВР

АКТ про вибракування службового собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

АКТ про списання основних засобів
відбудеться перехід на сайт ВР

АКТ про проведення евтаназії службового собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

АКТ обстеження та приймання службового собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

ПРОТОКОЛ розтину трупа службового собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

СПРАВА на службового собаку
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ обліку службових собак ___ (найменування підрозділу ГУНП)
відбудеться перехід на сайт ВР

ВОЛЬЄР для тимчасового розміщення службового собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

СМУГА ПЕРЕШКОД
відбудеться перехід на сайт ВР

ВОЛЬЄР для утримання службових собак (вид збоку)
відбудеться перехід на сайт ВР

РОЗБІРНА БУДКА
відбудеться перехід на сайт ВР

ТАБЛИЧКА
відбудеться перехід на сайт ВР

ПЕРЕЛІК обладнання, посуду та інвентарю для кухні службових собак
відбудеться перехід на сайт ВР

ВІДОМІСТЬ руху продовольчих товарів для годування службових собак за ___ 20___
відбудеться перехід на сайт ВР

ПЛАН проведення основних ветеринарно-санітарних заходів ___ (найменування кінологічного підрозділу ГУНП) на ___ рік
відбудеться перехід на сайт ВР

ПЛАН проведення протиепізоотичних заходів
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ обліку проведення протиепізоотичних та інших ветеринарно-санітарних заходів
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ реєстрації хворих службових собак ___ (найменування кінологічного підрозділу ГУНП)
відбудеться перехід на сайт ВР

ПРАВИЛА виводки службових собак в кінологічних підрозділах Національної поліції України
відбудеться перехід на сайт ВР

АКТ зважування службового собаки
відбудеться перехід на сайт ВР

ОСНОВНІ ХВОРОБИ службових собак та правила надання першої ветеринарної допомоги
відбудеться перехід на сайт ВР

ЗВІТ (РОЗШИРЕНИЙ) про стан та результати роботи кінологічних підрозділів ГУНП
відбудеться перехід на сайт ВР

ЗВІТ (ЩОМІСЯЧНИЙ) про результати роботи кінологічного підрозділу
відбудеться перехід на сайт ВР

ВІДОМІСТЬ тестування службових собак кінологічних підрозділів
відбудеться перехід на сайт ВР

КНИГА ОБЛІКУ ТВАРИН
відбудеться перехід на сайт ВР

АКТ проведення профілактичних щеплень собакам
відбудеться перехід на сайт ВР


Розділ I
Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основи організації діяльності кінологічних підрозділів (далі – КП) територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції України (далі – територіальні органи), порядок використання службових собак під час здійснення службових завдань, спрямованих на протидію злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, правила утримання, придбання, ветеринарного забезпечення та списання службових собак, а також основи організації діяльності навчальних закладів поліції (з питань службової кінології), у яких здійснюють підготовку кінологів.

2. До кінологічних підрозділів належать кінологічні центри, кінологи структурних підрозділів головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (далі – ГУНП), навчальні центри з підготовки кінологів, окремі посади кінологів відокремлених підрозділів територіальних органів Національної поліції.

3. Правовою основою діяльності кінологічних підрозділів поліції є Конституція України, Закони України «Про Національну поліцію», «Про ветеринарну медицину», інше законодавство України та ця Інструкція.

4. Кінологи поліції залучаються тільки для виконання завдань, пов’язаних з використанням службових собак у протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку, обов’язків, що полягають у вирощуванні, утриманні та дресируванні (тренуванні) службових собак.

5. Кінологи зі службовими собаками можуть брати участь в оперативно-розшукових та профілактичних заходах, які проводяться іншими органами виконавчої влади чи військовими формуваннями, за спільно розробленими планами.

6. КП у межах компетенції взаємодіють з іншими підрозділами поліції, відповідними підрозділами органів державної влади та кінологічними організаціями.

7. Кінологічний центр є головним кінологічним підрозділом з організаційного і методичного керівництва працівниками підрозділів поліції, які виконують функції кінологічного забезпечення службової діяльності та є основною базою з утримання, розведення, вирощування, підготовки та використання службових собак у протидії злочинності, забезпеченні публічної безпеки і порядку.

8. Діяльність кінологічного центру спрямована на забезпечення потреб підрозділів кримінальної, патрульної, спеціальної поліції, поліції охорони та особливого призначення, інших підрозділілів територіальних органів Національної поліції, відділів (відділень) поліції.

9. Кінологічний центр розташовується на окремій закріпленій за ним території, має у своєму користуванні відповідні об’єкти, будівлі, приміщення, вольєри для утримання собак та майданчики для їх тренування.

10. Кінологічний центр забезпечується необхідною кількістю автомобілів для оперативного перевезення кінологів зі службовими собаками на місця подій, участі у проведенні пошукових заходів чи слідчих дій, виконання господарських функцій, а також мікроавтобусом для виїзду кінологів на місця проведення занять, змагань, участі у заходах із забезпечення публічної безпеки і порядку.

11. Штат кінологічного центру затверджується в установленому порядку.

12. Штатна належність службових собак за напрямами спеціалізації кінологічного центру затверджується керівниками ГУНП відповідно до норм, визначених документами організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України.

13. В кінологічному центрі утримуються службові собаки, які використовуються в протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку.

14. Службові собаки діляться на розшукових, патрульно-розшукових, вартових, конвойних та спеціальних (з пошуку вибухових речовин, вогнепальної зброї, наркотичних засобів, трупів, для проведення одорологічної вибірки (собаки-детектори)). Крім цього, з метою створення резерву поголів’я службових собак в кінологічному центрі утримуються резервні собаки.

15. Для використання у підрозділах поліції спеціального та особливого призначення в кінологічному центрі можуть утримуватись спеціально підготовлені собаки, яких використовують в антитерористичних заходах.

16. Для розведення та вирощування високоякісного поголів’я службових собак для потреб органів та підрозділів поліції використовуються племінні собаки, які мають високі робочі та екстер’єрні якості.

17. Начальники кінологічних центрів є одночасно керівниками кінологічної служби територіального органу Національної поліції та здійснюють оперативне керівництво всіма кінологами підрозділів поліції на місцях, а також відповідають за організацію та стан кінологічного забезпечення відповідного ГУНП.

18. Організаційне та методичне керівництво діяльністю кінологічного центру ГУНП, а також контроль за службовою діяльністю КП на місцях здійснює Відділ організації кінологічної діяльності Національної поліції України.

19. Заохочення та накладення стягнень на працівників кінологічної служби здійснюються відповідно до чинного законодавства.


Розділ II
Основні завдання та функції кінологічних підрозділів Національної поліції України

1. Основними завданнями КП є:

1) участь у забезпеченні публічної безпеки і порядку;

2) участь в охороні прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) участь у протидії злочинності;

4) надання в межах, визначених законодавством, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або інших надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

2. Основними функціями КП є:

1) участь кінологів зі службовими собаками в складі слідчо-оперативних груп під час проведення оглядів місць подій, заходів з припинення злочинів, пошуку та затримання злочинців, виявлення вибухових речовин, зброї, набоїв і наркотичних засобів, трупів, стріляних гільз, інших предметів, що можуть використовуватись як речовий доказ, припинення кримінальних правопорушень, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, охорони об’єктів і територій державної, приватної та інших форм власності, а також установлення місцезнаходження безвісти зниклих та безвісно відсутніх;

2) підбір, розстановка, навчання і виховання кінологів, постійне вдосконалення їх професійної майстерності, вогневої, стройової і фізичної підготовки, формування в кожного з них високих моральних і вольових якостей, пильності, почуття особистої відповідальності за виконання службового обов’язку;

3) розробка і виконання перспективних і поточних планів, визначення основних напрямів діяльності КП, зміцнення та розвиток службової кінології з урахуванням складної оперативної обстановки та вимог поліції;

4) вивчення, узагальнення, поширення та впровадження в практику передового вітчизняного та іноземного досвіду щодо організації діяльності КП поліції. Забезпечення повного обліку та аналізу результатів роботи КП;

5) організація взаємодії з кінологічними громадськими організаціями, а також підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування, іншими органами державної влади з питань кінології;

6) забезпечення своєчасного проведення господарських та ветеринарно-санітарних заходів щодо охорони здоров`я та благополуччя службових собак, їх постійної готовності для застосування в різних оперативних ситуаціях, а також поліпшення їх робочих і екстер’єрних якостей;

7) організація та безпосередня участь у науково-дослідній роботі з проблем кінології і технічного оснащення КП, а також упровадження досягнень науки та техніки в їх діяльність;

8) удосконалення методики підготовки та тактики застосування службових собак в протидії злочинності, забезпеченні публічної безпеки і порядку, охороні прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

9) забезпечення службової діяльності відокремлених підрозділів територіальних органів Національної поліції України згідно з розподілом функціональних обов’язків кінологів за напрямами організації роботи з використання службових собак для:

розшуку людей (правопорушників) за запаховими слідами;

пошуку вибухівки, вибухових пристроїв та вогнепальної зброї;

пошуку наркотичних засобів, наркотичних речовин та прекурсорів;

пошуку трупів чи їх залишків тощо.

10) проведення організаційно-методичних зборів особового складу кінологічної служби, спеціальних і спортивних заходів (кінологічних змагань, відкритих тестувань тощо) з перевірки робочих якостей службових собак. Проведення тестувань всіх собак ГУНП (двічі на рік), вжиття заходів щодо вдосконалення професійної майстерності працівників кінологічної служби;

11) здійснення племінної роботи, відтворення й вирощування собак з високими робочими та екстер`єрними якостями, проведення встановленого порядку обліку цієї роботи. Ведення і видання племінної документації, родовідних карток (для кінологічних підрозділів, які займаються племінною справою);

12) організація роботи з поточного й перспективного розвитку й ефективного використання можливостей кінологічної служби в підрозділах територіального органу поліції, ведення службової документації з цих питань;

13) інспектування (перевірка) всіх органів і підрозділів територіального органу поліції з питань використання службових собак в протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку, їх утримання (годування, ветеринарне обслуговування, розміщення тощо). Вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків.


Розділ III
Комплектування кінологічних підрозділів та підготовка кінологів

1. Комплектування посад та підготовка працівників КП здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

2. Для підвищення фізичної підготовки і професійної майстерності кінологів, обміну досвідом, виявлення кращих кінологів поліції, а також покращення підготовки службових собак серед кінологів зі службовими собаками підрозділів поліції проводяться всеукраїнські та обласні змагання з багатоборства кінологів.

3. Кінологи зі службовими собаками підрозділів поліції беруть участь лише в міжвідомчих змаганнях правоохоронних органів.

4. Стройова підготовка працівників КП із закріпленими за ними собаками проводиться згідно з Правилами поводження кінологів зі службовими собаками в строю (додаток 1).

5. Працівники КП поліції з метою підвищення професійного рівня а також підготовки службових собак можуть бути направлені до закладів інших органів державної влади.


Розділ IV
Організація і правила використання (застосування) службових собак у протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку

1. У підрозділах поліції для забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності, а також з метою вирішення інших оперативно-службових завдань, покладених на поліцію, використовуються (застосовуються) спеціально підготовлені службові собаки:

1) розшукові – для розшуку за запаховими слідами осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, для проведення вибірки людини та речі, пошуку речових доказів і стріляних гільз, затримання втікаючої особи чи групи осіб;

2) патрульно-розшукові – для патрулювання, використання під час забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, пошуку правопорушника по «гарячому» запаховому сліду, затримання втікаючої особи чи групи осіб, припинення нападу на кінолога чи інших осіб;

3) спеціальні – для пошуку та виявлення вибухових речовин, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї і набоїв, наркотичних засобів, закопаних (захованих) трупів;

4) конвойні – для припинення втечі й затримання осіб, які втекли з-під варти;

5) вартові – для охорони спеціальних установ і об’єктів поліції та об’єктів, що охороняються поліцією охорони.

2. Застосування службових собак як спецзасобу здійснюється відповідно до підпункту 12 пункту 3 статті 45 Закону України «Про Національну поліцію» під час:

1) патрулювання;

2) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;

3) конвоювання (доставлення) затриманої або заарештованої особи;

4) для відбиття нападу на особу та/або поліцейського.

3. До роботи з використанням службових собак допускаються лише працівники поліції, які пройшли відповідну кінологічну підготовку у навчальних закладах (установах) поліції, де готують кінологів, й отримали позитивні результати під час складання необхідних заліків.

4. Право застосування службових собак надається кінологам, які несуть з ними службу та пройшли відповідну підготовку.

5. Рішення про застосування службового собаки (собак) на місці події приймає старший слідчо-оперативної групи (старший операції) на основі інформації (пропозицій) кінолога щодо доцільності такого застосування.

6. Службові собаки, як правило розшукові, для пошуку підозрюваних осіб за їх запаховими слідами та виявлення речових доказів застосовуються на місцях вчинення вбивств, згвалтувань, розбоїв, грабежів, тілесних ушкоджень, різних крадіжок, підпалів, інших неочевидних злочинів для їх розкриття.

7. З метою належного та оперативного розкриття кримінальних правопорушень у кінологічних центрах та при чергових частинах у складі слідчо-оперативних груп відокремлених відділів (відділень) поліції організовується (за можливості) цілодобове чергування кінологів з підготовленими та закріпленими за ними службовими собаками для виїзду на місця подій.

8. У відділах (відділеннях) поліції службові собаки утримуються в спеціально обладнаному приміщенні (вольєрі).

9. У разі залучення кінолога (зі службовим собакою) до складу слідчо-оперативної групи та інших нарядів поліції він проходить інструктаж щодо порядку несення служби і правил застосування службового собаки.

10. Забороняється використовувати службових собак не за призначенням, непідготовлених, які втратили свої службові якості або хворі.

11. Рішення про звільнення собаки від служби через хворобу приймає начальник кінологічного центру за рекомендацією спеціаліста ветеринарної медицини, а у відокремлених підрозділах територіальних органів Національної поліції – відповідальний по відділу (відділенню) поліції за пропозицією кінолога.

12. При використанні службових собак на стаціонарних постах патрульної поліції, блокпостах та контрольних постах поліції обладнується місце для їх тимчасового утримання.

13. Доставлення кінологів зі службовими собаками до місця події чи проведення інших заходів, а також їх повернення забезпечуються автотранспортом чергової частини підрозділу поліції, або КП, або інших підрозділів поліції.

14. Під час слідування кінолога зі службовим собакою в пішому порядку до місця несення служби і під час повернення собака має перебувати ліворуч від кінолога на короткому повідку без намордника.

15. У разі виклику кінолога зі службовим собакою огляд місця події до їх прибуття, як правило, не проводиться, крім випадків, за яких необхідно зберегти речові докази та інші предмети, що мають значення у справі, або в екстремальних випадках (повінь, пожежа, можлива зміна обставин, знищення слідів тощо).

16. Доцільність застосування службового собаки визначається кінологом разом із слідчим чи іншими учасниками слідчо-оперативної групи на підставі даних, установлених під час огляду місця події.

17. Давність учинення злочину та погодні умови не виключають можливості застосування службових собак.

18. Збір запахових слідів і предметів для використання розшукових собак чи собак-детекторів на місці вчинення кримінального правопорушення здійснюється з дозволу керівника (старшого) групи з огляду місця події після його фотографування. Факт вилучення запахових слідів і засіб їх консервації працівники слідчо-оперативної групи фіксують у протоколі огляду місця події, про що складають окремий протокол.

19. Кінолог на місці події:

1) визначає межі огляду місця події і порядок його проведення з метою виявлення слідів і предметів, які мають значення для застосування розшукового собаки, та на основі наявної інформації визначає доцільність застосування собаки;

2) уживає заходів для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, за допомогою розшукового собаки (за запаховими слідами, речами і предметами, залишеними на місці події), у тому числі для пошуку предметів, які мають значення для розкриття і розслідування кримінального правопорушення;

3) бере участь у блокуванні місця скоєння кримінального правопорушення, його огляді, виявленні шляхів відходу порушника;

4) вивчає обставини і характер події, установлює час учинення кримінального правопорушення, кількість осіб, що його вчинили, їх прикмети і напрямки руху, визначає інші фактори, які мають значення для розшуку правопорушників по гарячих слідах;

5) позначає місця виявлення на шляху слідування розшукового собаки предметів і речей, які можуть бути використані для пошуку правопорушника із застосуванням службового собаки, під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, за необхідності бере участь у вилученні предметів і речей, у межах компетенції уживає заходів щодо їх збереження;

6) доводить до керівника слідчо-оперативної групи інформацію про можливе походження і використання для розкриття злочину різноманітних запахоносіїв (слідів, предметів), виявлених на місці події або на шляху руху правопорушників;

7) з метою виявлення підстав для застосування розшукового собаки разом з іншими працівниками поліції оглядає місця біля вікон, дверей, парканів, газонів, грядок, а також територію, прилеглу до місця події, на якій запахи слідів зберігаються довше;

8) обстежує шляхи руху осіб після з’ясування обставин учинення кримінального правопорушення і вивчення обстановки місця події, визначає спосіб застосування розшукового собаки;

9) використовуючи отриману інформацію, застосовує розшукового собаку для розшуку правопорушника за його запаховими слідами;

10) обстежує за допомогою розшукового собаки місця можливого укриття правопорушника (горища і підвали прилеглих будівель, незамкнені сховища, лісопаркові зони, кар’єри тощо);

11) за допомогою розшукового собаки здійснює обшук місцевості або приміщень для виявлення речових доказів або осіб, які переховуються;

12) разом з іншими працівниками поліції бере участь у встановленні і затриманні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. За необхідності застосовує собаку для вибірки осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення;

13) застосовує собаку для затримання правопорушника (у разі спроби втечі) або припинення опору;

14) за відсутності можливостей використання службового собаки або втрати ним сліду діє за вказівкою керівника слідчо-оперативної групи.

20. У разі виявлення на місці події слідів кількох осіб розшуковий собака застосовується щодо кожного з цих слідів або одночасно використовується кілька розшукових собак.

21. У випадках тривалого переслідування правопорушника (5-10 км) від того місця, де собака припинив упевнено відпрацьовувати слід, використовується інший розшуковий собака.

22. Розшукові собаки можуть застосовуватися по «зворотному сліду» (маршрут переміщення правопорушника чи потерпілого до місця події) для встановлення місцезнаходження потерпілого або підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.

23. Службові собаки використовуються на довгому чи короткому повідку, у наморднику чи без нього залежно від конкретної ситуації.

24. Для відпрацювання сліду розшукового собаку використовують на довгому повідку у спеціальній слідовій шлеї зі світловідбивальними ідентифікуючими написами та без намордника. За необхідності (наприклад, для відпрацювання сліду в лісі) собаку пускають без повідка та нашийника (шлеї).

25. Якщо собака, пройшовши невелику відстань, втратив слід, кінолог повертається до місця події і знову використовує його, попередньо впевнившись у правильності визначення вихідної точки. Для підсилення запаху собаці дають обнюхати предмети або речі, залишені правопорушником на місці події (головний убір, взуття, рукавичка тощо).

26. Під час роботи собаки по сліду працівники слідчо-оперативної групи рухаються за кінологом на відстані 20-25 кроків, оглядаючи прилеглу місцевість з метою виявлення слідів, знарядь кримінального правопорушення, інших предметів, які можуть стати доказами, а також для попередження нападу.

27. У разі відсутності на місці події видимих слідів особи собаку пускають на місцевість для самостійного пошуку запахового сліду (обшук місцевості). Перед застосуванням собаки необхідно впевнитися (шляхом опитування свідків чи потерпілих), що на місці обстеження після вчинення злочину нікого не було.

28. Службові собаки використовуються для проведення вибірки людини з групи людей по запаху слідів, залишених на місці вчинення кримінального правопорушення, або загубленої на шляху слідування порушника речі.

29. Службові собаки застосовуються для вибірки речі за запахом, залишеним на місці події (у разі його ідентифікації).

30. Службові собаки застосовуються під час затримання осіб, які чинять замах на злочин або вчинили його та намагаються втекти.

31. Порядок застосування собак у таких випадках визначається планом оперативно-розшукових заходів, а на місці – старшим оперативної групи (старшим наряду патруля).

32. Під час проведення операцій із затримання озброєної особи чи несення служби в районі проведення антитерористичної операції кінолог повинен бути в захисному куленепробивному жилеті відповідного класу захисту та шоломі. Службового собаку залежно від обставин для захисту його життя рекомендовано одягати у спеціальний куленепробивний жилет.

33. Якщо правопорушник чинить опір або намагається втекти, кінолог за командою старшого оперативної групи або в разі крайньої необхідності самостійно пускає собаку на затримання особи.

34. Для затримання правопорушника службовий собака пускається без нашийника, повідка та намордника, як правило, після попередження не менше двох разів «Стій (Виходь)! Пускаю собаку!». За значної відстані або у разі звернення до великої групи людей попередження робиться з використанням гучномовця або інших пристроїв для підсилення голосу. За таких випадків кінолог повинен надати час, достатній для припинення злочину (правопорушення) та виконання наказу. При спробі вчинення збройного нападу на працівників поліції, громадян або охоронювані об’єкти, затриманні особливо небезпечних або озброєних осіб, звільненні заручників собаку пускають без попередження.

35. Під час затримання особливо небезпечних, озброєних осіб слід застосовувати кілька добре натренованих службових собак, які не бояться пострілів і мають добру хватку.

36. Для уникнення втрати собаки не слід пускати його для затримання правопорушника, якщо той знаходиться у схованці та відстрілюється. У такому випадку необхідно відвести вогонь в інший бік, а собаку пустити з тилу чи флангу або дочекатися відходу правопорушника.

37. Забороняється пускати собаку на затримання, якщо в цей момент між собакою і правопорушником перебувають сторонні особи, а також якщо злочинні дії або опір правопорушника вже припинено. Забороняється також застосовувати службових собак під час припинення незаконних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій ненасильницького характеру, які не порушують роботу транспорту, зв’язку, підприємств, установ та організацій.

38. У разі проведення операції із затримання правопорушника в жилому приміщенні собака пускається для затримання за вказівкою старшого групи, але за умови, що в цьому приміщенні відсутні сторонні особи.

39. Собака пускається для затримання з відстані, що забезпечує ефективність затримання, особисту безпеку членів оперативної групи та інших не причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб.

40. З метою більш ефективних дій оперативної групи при затриманні озброєної особи допускається одночасне застосування службового собаки і спеціальних хімічних засобів. Для захисту від впливу хімічних речовин, диму, чадного газу тощо кінолог, собака та інші працівники поліції діють у спеціальних автономних системах дихання (протигазах).

41. Забороняється застосовувати службових собак:

1) до жінок з явними ознаками вагітності, осіб літнього віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків учинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, працівників поліції, або збройного нападу чи збройного опору;

2) у приміщеннях та на земельних ділянках, закріплених за дипломатичними, консульськими та іншими представництвами іноземних держав, за винятком випадків, коли від їх представників надійде прохання або дозвіл на застосування собак проти правопорушників;

3) у дитячих і лікувальних закладах;

4) у публічних місцях та навчальних закладах, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

42. Після застосування службових собак проводиться огляд приміщень і місцевості з метою виявлення осіб, які могли випадково отримати тілесні ушкодження.

43. Особи, затримані за допомогою службового собаки, ретельно оглядаються. При цьому вживаються заходи безпеки від нападу затриманого. Собаку за командою «Охороняй!» залишають на відстані двох – трьох кроків від затриманого для контролю за його поведінкою.

44. У разі нанесення собакою сильних укусів затриманому працівники поліції зобов’язані надати йому долікарську допомогу і викликати медичних працівників.

45. Застосування службового собаки вважається результативним, якщо собака під час проведення оперативно-розшукових заходів або слідчих дій, обходів, патрулювання, оглядів місцевості, транспорту, будівель, приміщень та інших об’єктів знайшов та затримав особу (правопорушника), знайшов викрадене майно, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, вибухонебезпечні речовини (предмети), зброю, боєприпаси, наркотичні і психотропні речовини, людські трупи та останки або інші речові докази, привів до місця, де знаходилась особа до чи після вчинення кримінального правопорушення (будинок, квартира, місце посадки на транспорт), або надав реальну можливість іншим службам установити або затримати особу (правопорушника).

46. Під час конвоювання особи в пішому порядку кінолог із собакою прямує за конвойованим на відстані двох – трьох метрів, забезпечує нагляд за ним, при цьому між конвоїром, собакою і конвойованим не повинні знаходитись інші учасники наряду. Собака за командами «Поряд!», «Охороняй!» прямує зліва на короткому повідку чи без нього без намордника, контролюючи дії затриманого.

47. При конвоюванні порушника в автомобілі та інших транспортних засобах кінолог із собакою розміщуються в місці, з якого зручніше вести нагляд за конвойованим і швидко застосувати собаку в разі спроби вчинення втечі або нападу на конвой.

48. Під час несення патрульної служби в пішому чи рухомому патрулі використовуються, як правило, патрульно-розшукові собаки, які відповідають визначеним нормам підготовленості. За необхідності (залежно від обставин) працівниками патрульної поліції можуть залучатись розшукові чи спеціальні собаки.

49. Кінологи з патрульно-розшуковими собаками залучаються для огляду (обходів) вулиць населених пунктів, житлових кварталів, парків, скверів, пустирів, лісопаркових зон, кладовищ та інших ділянок місцевості з метою виявлення і затримання осіб, які належать до кримінального середовища, попередження та припинення кримінальних правопорушень або розкриття злочинних посягань по гарячих слідах.

50. Період безперервного несення патрульної служби зі службовими собаками становить повний робочий день кінолога.

51. Узимку для запобігання обмороженню, застуди і загибелі службових собак слід уникати пересування і патрулювання з ними на відкритих автомобілях, в умовах низьких температур тощо.

52. При температурі вище +30 і нижче -20 оС тривалість роботи собак на вулиці не повинна перевищувати 4 години. Під час роботи собак у таких умовах щогодини необхідно робити перерви на 10-15 хв., під час яких службового собаку необхідно забезпечити водою або розтерти мочку носа.

53. Патрульно-розшукові собаки можуть використовуватися для охорони затриманих та осіб, які перебувають під вартою, а також під час проведення слідчих дій за їх участю.

54. Під час пішого патрулювання собака повинен знаходитися ліворуч від кінолога на короткому повідку без намордника. Для обшуку місцевості чи приміщення собаку пускають без нашийника і намордника. Кінолог повинен тримати собаку у полі зору. У підвалах та неосвітлених приміщеннях кінолог керує роботою собаки голосом без візуального контакту.

55. Забороняється патрулювати зі службовими собаками без намордника в місцях з масовим скупченням людей, у потягах, передавати собак іншим особам та залишати їх без нагляду під час патрулювання.

56. Підготовлені спеціальні собаки застосовуються під час проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, розкриття кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, придбанням наркотичних засобів, для пошуку вибухових речовин та пристроїв, вогнепальної зброї та набоїв до неї, пошуку трупів чи людських залишків.

57. Спеціальних собак для пошуку вибухових пристроїв, вибухових речовин, вогнепальної зброї, набоїв та наркотичних засобів працівники поліції використовують під час огляду приміщень та багажу в аеропортах, на залізничних та автобусних станціях, станціях метрополітену, у морських і річкових портах, на блокпостах чи стаціонарних постах патрульної поліції, в житлових, підсобних, поштових приміщеннях, камерах схову, різних транспортних засобах (літаках, плавзасобах, потягах, автобусах, вантажних, легкових автомобілях тощо), інших приміщеннях чи будівлях, а також при огляді підозрілих осіб.

У ході проведення вказаних заходів спеціальні собаки повинні знаходитися на повідку або без нього залежно від ситуації та без намордника.

58. Застосування спеціальних собак поліції для виявлення вибухівки та вибухових пристроїв дозволяється лише у випадках, передбачених пунктом 57 цієї Інструкції, та проводиться в присутності фахівців вибухотехнічної служби.

59. Спеціальні собаки поліції не застосовуються при проведенні військових чи інших невластивих поліції фукцій (розмінування території, пошук мін чи снарядів тощо).

60. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів чи предметів зі схожими запахами забороняється торкатися їх та переміщати. При виявленні підозрюваного предмета негайно інформується працівник вибухотехнічного підрозділу та вживаються заходи для захисту джерела запаху від механічних пошкоджень та обмеження доступу сторонніх осіб.

61. Під час проведення робіт з пошуку вибухівки за допомогою спеціальних собак кінолог повинен мати засоби індивідуального захисту (бронежилет, каска), а спеціального собаку (залежно від обставин) рекомендовано одягати у спеціальний захисний жилет.

62. Службові собаки для пошуку та установлення місцезнаходження трупів (людських останків) використовуються під час перевірок оперативної інформації про вчинення вбивства з подальшим приховуванням трупа, а також у разі виявлення розчленованого трупа для пошуку інших частин тіла.

63. Після закінчення роботи зі службовим собакою на місці події кінолог складає акт про застосування службового собаки (додаток 2) у двох примірниках, один з яких долучається слідчими до матеріалів кримінальної справи, а інший зберігається в кінологічному підрозділі, та довідку про результати застосування службового собаки (додаток 3) або рапорт (у разі невикористання) з обов’язковим зазначенням причин невикористання собаки.

64. Довідка про результати застосування службового собаки заповнюється слідчим, якому доручено проведення досудового розслідування, та не пізніше десяти діб після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) надсилається до кінологічного центру ГУНП.

65. Результати виїзду (виходу) кінолога зі службовим собакою заносяться до журналу обліку виїздів кінологів (додаток 4), що знаходиться у черговій частині підрозділу або у кінологічному центрі у чергового кінолога.

66. У випадку невикористання службового собаки для несення служби понад два місяці керівник КП проводить службову перевірку.

За результатами службової перевірки надаються пропозиції керівництву ГУНП щодо внесення відповідних штатних змін.

67. За кінологом наказом начальника КП закріплюється один службовий собака (у разі необхідності – два). На час тривалої хвороби або вибуття кінолога у відпустку його собака для годування та догляду закріплюється за іншим працівником КП.

68. Передача службового собаки для постійної роботи іншому кінологу проводиться в присутності керівника КП або особи, яка його заміщає, та спеціаліста ветеринарної медицини.

69. У разі переведення кінолога до іншого підрозділу ГУНП за рішенням керівника органу поліції можливе направлення закріпленого за ним службового собаки до нового місця роботи кінолога. Передача оформлюється на підставі акта за типовою формою № ОЗ-1 (бюджет) «Акт приймання-передавання основних засобів» (далі – форма № ОЗ-1) (додаток 5), один примірник якого передається до фінансового підрозділу для ведення обліку. В акті зазначаються стан здоров’я собаки, ступінь його вгодованості і натренованості за профілем використання.

70. Під час передавання службового собаки в інший КП відповідно до рапорту складається акт передавання службового собаки.

71. Контроль за несенням служби нарядами поліції зі службовими собаками та іншими поліцейськими-кінологами здійснюється згідно з вимогами нормативних документів МВС та Національної поліції України.


Розділ V
Підготовка службових собак

1. Підготовка службових собак для використання в діяльності поліції здійснюється у спеціалізованих закладах поліції згідно із затвердженими навчальними планами та програмами, а також може бути організована в кінологічних центрах ГУНП. Підготовка патрульно-розшукових, конвойних і вартових службових собак здійснюється переважно в кінологічних центрах.

Собака вважається службовим після проходження відповідного курсу дресирування та здачі іспитів (до проходження навчання собака вважається резервним).

2. Вік собак, які направляються для підготовки у навчальні заклади поліції, має становити, як правило, від 9 місяців до 2 років (допускаєтья відхилення від вказаного віку в межах двох місяців).

3. Перед відрядженням кінолога на навчання здійснюється ветеринарний огляд закріпленого за ним собаки і заповнюється облікова картка службового собаки (додаток 6).

Відповідно до Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 857, оформлюються міжнародні ветеринарні сертифікати, ветеринарні свідоцтва, ветеринарні довідки, що видаються кінологу для перевезення собаки на транспорті, які після прибуття на місце здаються до навчального закладу.

4. Підготовка службових собак передбачає загальне і спеціальне дресирування. Наступний етап – тренування, що здійснюється за місцем несення служби.

5. Для дресирування, тренування, використання та утримання службових собак фахівці КП забезпечуються спеціальним одягом та спорядженням згідно з установленими нормами забезпечення спеціальним одягом (інвентарним майном) фахівців кінологічних підрозділів (додаток 7) та відповідно до переліку спорядження для підготовки, тренування та утримання службових собак кінологічних підрозділів і навчальних закладів (установ) поліції (додаток 8).

6. Дресирування службових собак здійснюється за планом, розробленим на повний період курсу і кожне заняття окремо. Загальний план на курс затверджує керівник навчального закладу. У плані зазначаються орієнтовні терміни початку та закінчення дресирування.

Розклад занять складається на кожну навчальну групу в установленій формі з урахуванням тематичного плану.

7. Плани-конспекти на кожне заняття складає викладач навчальних груп (підгруп) (у ГУПН – керівники КП). У планах-конспектах для кожного заняття визначаються команди, які необхідно відпрацювати, час і місце проведення заняття.

8. Про результати роботи та особливості поведінки собаки кінологи складають звіти у спеціально заведених журналах обліку тренувань службового собаки (додаток 9). Результати занять ураховуються під час складання наступних планів.

9. Для дресирування і тренування розшукових собак дозволяється використовувати запахові зразки наркотичних речовин та вибухонебезпечних речовин.

10. Для організації дресирування і подальших тренувань спеціальних собак з пошуку наркотиків навчальні заклади поліції, а також КП повинні забезпечуватися необхідними наркотичними і психотропними речовинами.

11. Отримання, кількість, зберігання, використання та списання наркотичних засобів, які використовуються під час дресирування і тренування спеціальних собак, призначених для їх пошуку, здійснюється в установленому порядку.

12. Навчальні заклади поліції, у яких здійснюється підготовка кінологів, а також КП повинні забезпечуватися навчальними реквізитами для організації дресирування та подальших тренувань службових собак. Навчальні реквізити, а також інші реквізити, необхідні для дресирування та тренування службових собак, закуповуються за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання службових собак, та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

13. Для дресирування і тренування службових собак кінологічні центри і навчальні заклади поліції, у яких здійснюється підготовка кінологів, забезпечуються зразками найбільш поширених вибухових речовин, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та боєприпасів (набоїв).

Організація забезпечення КП вказаними зразками покладається на керівників відповідних територіальних органів Національної поліції України.

14. Можливе зберігання вибухонебезпечних матеріалів, призначених для дресирування в кінологічних центрах ГУНП та на базі інших підрозділів поліції, за наявності спеціальних умов для зберігання та за умови ведення обліку матеріалів, що використовуються.

15. Поводження з вибухонебезпечними предметами, які використовуються для дресирування і тренування спеціальних собак, здійснюється за правилами безпеки при вибухових роботах.

16. Дресирування і тренування собак за всіма напрямами службового використання здійснюються з урахуванням рекомендацій, викладених у навчальних і методичних посібниках.

17. Початкове дресирування службових собак проводиться з метою вироблення в них загальних і спеціальних навичок за голосовими командами і жестами дресирувальника.

18. Курс загального дресирування (загальна керованість, слухняність) передбачає привчання собаки до дресирувальника, клички, нашийника, повідка, намордника; вироблення у собаки понять вільного стану, підходу до дресирувальника, ходіння поруч, сидіння, лежання, стояння на місці, подачі голосу, апортування предметів, припинення небажаних дій, долання перешкод, привчання собаки до занять у групі; вироблення навичок спокійного ставлення до пострілів, відмови від знайденої їжі або їжі, яку пропонують сторонні особи, тощо.

19. Курс спеціального дресирування передбачає привчання собаки до роботи із запаховими слідами (відпрацювання сліду, вибірка речі і запахових проб, вибірка людини, обшук місцевості, пошук стріляних гільз, наркотичних речовин, вибухонебезпечних речовин, зброї і набоїв, людських трупів та останків); розвиток активно-захисної реакції, злоби та настороженості до сторонніх; привчання до захисту кінолога, до затримання та конвоювання злочинця, а також до охорони його на місці; привчання до беззвучного оповіщення кінолога про наближення сторонньої людини.

20. На кожного підготовленого у спеціальному навчальному закладі поліції або у кінологічному центрі ГУНП службового собаку відповідно до нормативів підготовленості службових собак поліції (додаток 10) на підставі рішення екзаменаційної комісії за результатами тестування складаються акти випробування розшукового, спеціального чи патрульно-розшукового собаки (додаток 11) та видається сертифікат на службового собаку (додаток 12) за відповідним напрямом спеціалізації.

Сертифікати зберігаються у підрозділі, за яким закріплений службовий собака (у справі на службового собаку).

21. Тренування службового собаки проводиться згідно з місячним планом 2-3 рази на тиждень, 2-4 години на день у різних місцях та в різний час доби за різних погодних умов.

Щомісячний план тренування складає кінолог з урахуванням оперативної обстановки, ступеня підготовленості і спеціалізації собаки. У плані передбачаються заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час практичного використання собаки.

22. План тренувань затверджується керівництвом КП, яке забезпечує контроль за його виконанням і перевіряє ступінь натренованості службового собаки.

Плани кінологів у районних відділах (відділеннях) поліції погоджуються безпосереднім начальником і затверджуються начальником районного відділу (відділення) поліції або його заступником.

23. У щоденних планах передбачаються заходи з відпрацювання необхідних прийомів за умов, у яких вони повинні виконуватися, а також у разі виникнення ускладнень через певні умови залежно від особливостей та натренованості кожного собаки.

24. Відповідальність за готовність службових собак працювати в складних умовах, усунення недоліків, виявлених під час перевірок, ступінь натренованості собак несуть кінологи, їх керівники та керівники відповідних служб.


Розділ VI
Організація розведення і вирощування службових собак у кінологічних підрозділах

1. Розведення і вирощування службових собак здійснюється кінологічним центром (далі – КЦ), а за необхідності іншими КП поліції, яким надається право:

1) розробляти плани племінної роботи;

2) підтримувати зв’язки з приватними племінними розплідниками та розплідниками інших міністерств і відомств в Україні;

3) оформляти і видавати внутрівідомчі племінні родоводи (сертифікати) на племінних і службових собак, вирощених у КП, вести їх облік у повному обсязі;

4) за договором направляти необхідні документи в кінологічні організації на вирощених собак для отримання родоводів від міжнародних організацій, що наділені правом їх видачі;

5) проводити оцінку екстер’єру, конституції та родоводу у межах компетенції і добір племінних собак КЦ;

6) планувати і проводити належні організаційні та практичні заходи з питань племінної роботи;

7) брати участь у заходах, що проводяться громадськими кінологічними організаціями (семінари, племінні виставки, чемпіонати, племінні огляди собак тощо).

2. У КП розведення та вирощування собак службових порід (так само як і позапланове) без письмового дозволу Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України забороняється.

3. Плани розведення щодо кількості службових собак на рік розробляються і формуються з урахуванням заявок підрозділів поліції про їх потреби у собаках (цуценятах) службових порід.

4. У планах передбачається розрахунок витрат на розведення собак, ведення племінної роботи з відповідними обґрунтуваннями. Зазначені плани погоджуються з Відділом організації кінологічної діяльності Національної поліції України, відповідним фінансовим підрозділом органу поліції та затверджуються начальником ГУНП.

Підрозділи поліції заявки про необхідність отримання собак (цуценят) службових порід надають до КП завчасно.

План племінної роботи на рік розробляється до 01 листопада з таким розрахунком, щоб облік отриманих цуценят здійснювався протягом календарного року з 01 січня до 31 грудня. У плані вказуються клички сук, що підлягають в’язці, і псів (далі – плідники), підібраних їм у пару, адреси власників собак, орієнтовні строки в’язки і щеніння сук, орієнтовна кількість отримання цуценят, відомості про передбачувані передачу цуценят до органів поліції та реалізацію цуценят у дозволених законодавством випадках тощо.

5. На підставі затвердженого плану розведення службових собак на рік КП видається направлення на в’язку (додаток 13), що реєструється в журналі обліку племінної роботи кінологічного центру (додаток 14).

6. Підбір пар племінних собак здійснюється з урахуванням їх екстер’єру, конституції, робочих якостей і якості потомства. Вік сук 18-20 місяців, плідників – 20-24 місяці. На всіх племінних собак заводиться облікова картка племінного собаки (додаток 15).

7. Для племінного собаки є обов’язковою наявність документів (родовідна картка, сертифікати про проходження дресирування), які свідчать про чистокровність його походження, а також виставкових дипломів з відповідною оцінкою екстер’єру.

8. Факт в’язки оформлюється актом і реєструється керівником центру, відповідальною особою або спеціалістом ветеринарної медицини у журналі обліку племінної роботи кінологічного центру.

9. На 3-5 добу після щеніння суку і новонароджених цуценят оглядає спеціаліст ветеринарної медицини. Результати огляду цуценят та причини вибракування або загибелі фіксуються в акті первинного обстеження (додаток 16).

10. Повторний огляд проводиться на тридцяту добу після народження цуценят, при цьому складається акт огляду, оцінки та оприбуткування цуценят (додаток 17) у двох примірниках. Перший примірник акта огляду, оцінки та оприбуткування цуценят разом з актом приймання-передавання основних засобів за формою № ОЗ-1 передається до фінансового підрозділу поліції і є підставою для постановки на балансовий облік, другий – зберігається в КП.

В акті зазначаються стан суки, кількість народжених цуценят, їх стать, масть, особливі ознаки, наявність дефектів і відповідність ваги та зросту за віком. Особливу увагу звертають на прикус, відсутність пупкової грижі, будову кінцівок, повноту та впевненість руху, типовість масті тощо. Визначають цуценят, які підлягають подальшому вирощуванню та вибракуванню, та зазначають причини вибракування.

Нежиттєздатні цуценята або порівняно з іншими дуже слабкі незалежно від їх кількості в приплоді не пізніше 5 дня вибраковуються, про що складається акт.

Результати огляду заносяться в журнал обліку племінної роботи кінологічного центру. В одному виводку не повинно бути двох однакових кличок собак. Усі клички повинні починатися з однієї літери. У 45-денному віці проводиться клеймування цуценят та актування виводка.

11. На основі акта огляду та оприбуткування цуценят можливе оформлення цуценячих карток (довідки про походження) та сертифікатів про походження собаки (внутрівідомчі родоводи) (додаток 18), які засвідчують походження собаки та до яких забороняється вносити зміни та доповнення.

12. Цуценята чи службові собаки, у яких у процесі вирощування (використання на службі) виявлено неусувні вади, хвороби та недоліки, що виключають використання собаки (цуценяти) у службовій і племінній діяльності (додаток 19), підлягають вибракуванню, списанню чи передачі до іншого підрозділу.

Результатом вибракування є оформлення комісією відповідного акта про вибракування службового собаки (додаток 20), після чого у разі прийняття рішення про списання собаки складається акт за типовою формою ОЗ-3 (бюджет) «Акт про списання основних засобів» (далі – форма № ОЗ-3) (додаток 21) та собака знімається з балансу.

13. На собак, які підлягають евтаназії, складається акт про проведення евтаназії службового собаки (додаток 22).

14. При розведенні дозволяється використовувати племінних собак, що належать приватним особам або громадським кінологічним організаціям.

15. Умови використання для розведення (кількість, вік, порядок добору і передачі отриманих цуценят тощо) племінних собак, що належать приватним особам або організаціям, оформлюються у письмовому вигляді.

16. Передача аліментних цуценят здійснюється на підставі акта за формою № ОЗ-1, перший екземпляр якого надсилається до фінансового підрозділу поліції, другий – зберігається в КП.

17. Під час проведення огляду (приймання) цуценят комісією визначається їх вартість з урахуванням їх конституції та екстер’єрних якостей.

18. У процесі набуття собакою службових якостей її вартість переоцінюється комісією, про що складається акт переоцінки, один примірник якого передається до фінансового підрозділу для відображення в бухгалтерському обліку. Нарахування зносу проводиться відповідно до чинного законодавства.

19. У чотиримісячному віці цуценят перевіряє на придатність до служби комісія у складі керівника КП, спеціаліста ветеринарної медицини і представників заінтересованих підрозділів, до яких передаються собаки для дресирування і подальшого службового використання.

20. З шестимісячного віку цуценята переходять в розряд резервних собак.

21. Резервним собакою вважається собака віком від 6 місяців і до закінчення проходження курсу дресирування та складання іспитів.

22. Резервним службовим собакою вважається службовий собака, який пройшов відповідний курс дресирування, склав іспити, але тимчасово не закріплений за кінологом та не використовується у службовій діяльності КП.

23. З метою безперервного виконання службовими собаками завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності в КП передбачається стерилізація сук залежно від їх кількості та закріплення за напрямами спеціалізації (якщо одна, стерилізується 100 %, дві і більше – 50 %).


Розділ VII
Відбір собак для кінологічних підрозділів

1. Комплектування штатної належності робочого і племінного поголів’я проводиться за рахунок собак, вирощених у племінних кінологічних центрах і закуплених КП, придбаних безпосередньо у приватних осіб, через кінологічні клуби, переданих безоплатно громадянами, а також прийнятих на баланс від кінологів, які бажають працювати з власними собаками.

2. Оплата за собак проводиться в установленому порядку через фінансовий підрозділ органу поліції за договором купівлі-продажу, до якого надаються документи про оприбуткування.

3. На придбаного собаку комісією складається акт обстеження та приймання службового собаки (додаток 23) та акт за формою № ОЗ-1. В акті обстеження та приймання службового собаки відображаються результати огляду, перевірки робочих якостей, робиться висновок. Після затвердження керівництвом поліції акт обстеження та приймання службового собаки надається до фінансово-економічного підрозділу, його копія разом з документами залишається у КП.

4. Вартість собаки (цуценяти), якого планується придбати у приватної особи (організації), визначається комісією за узгодженням з його власником. При цьому критеріями оцінки є вік, стан здоров’я, робочі та екстер’єрні якості, а також племінна цінність з урахуванням вартості аналогічних собак у регіоні на день оцінки. Комісія перевіряє всі необхідні документи, пов’язані з оформленням купівлі-продажу.

5. У випадках тяжкого захворювання або загибелі службового собаки внаслідок порушення вимог безпеки або неправильного його утримання, а також придбання собаки, не придатного для дресирування, проводиться службова перевірка і винних осіб притягують в установленому порядку до матеріальної відповідальності.

У разі необхідності встановлення причин загибелі собаки проводиться розтин, про що спеціаліст ветеринарної медицини оформлює протокол розтину трупа службового собаки (додаток 24).

На основі даних складеного протоколу оформлюються необхідні документи про списання відповідно до законодавства України.

6. Використання кінологом особистого собаки здійснюється з письмової згоди (рапорт кінолога) начальника підрозділу поліції. Після визначення комісією придатності собаки складається акт та письмово обумовлюються умови використання особистого собаки в оперативно-службовій діяльності.

7. У разі переходу кінологів на іншу роботу, звільнення з поліції або в інших випадках закріплені за ними службові собаки (крім тих, що використовуються на підставі договору) залишаються в КП або в установлених законодавством випадках проводиться відповідна передача між установами.

8. Відбір, визначення придатності і закупівля собак проводяться комісією у складі керівника КП або його заступника, спеціаліста ветеринарної медицини, старшого інспектор-кінолога і (за необхідності) кінолога, за яким буде закріплений собака, відповідно до затвердженого плану закупівлі та в межах кошторисів, передбачених на зазначені цілі.

9. Відібрані для службового використання собаки (цуценята) не повинні мати вад, хвороб та недоліків, що унеможливлюють їх службове використання. Вік собак під час відбору не повинен перевищувати 2 років (крім виняткових випадків).

10. Вибракування собак здійснюється відповідно до пункту 12 розділу VI цієї Інструкції постійною комісією, члени якої оформлюють на кожного собаку акт про вибракування службового собаки.

Затверджений керівництвом територіального органу Національної поліції України акт про вибракування службового собаки здається до фінансового підрозділу, його копія залишається в КП.

11. Передача вибракуваних службових, племінних собак та цуценят здійснюється у встановленому законодавством порядку на підставі акта за формою № ОЗ-1.


Розділ VIII
Розміщення, утримання та збереження службових собак

1. Службові собаки розміщуються в КП поліції, спеціальних навчальних закладах (центрах) поліції та відокремлених підрозділах територіальних органів Національної поліції України у спеціально обладнаних приміщеннях (вольєрах). У разі відсутності таких приміщень дозволяється тимчасове утримання службових собак за місцем проживання кінологів відповідно до законодавства.

На кожного визначеного комісією і підготовленого до служби собаку, який використовується в підрозділах поліції, заводиться справа на службового собаку (додаток 25) з присвоєнням йому порядкового номера, за яким він реєструється в журналі обліку службових собак (додаток 26).

У випадку вибракування або загибелі службових собак, їх справи зберігаються в підрозділі протягом 5 років, після чого знищуються в установленому порядку.

2. Для утримання службового собаки на стаціонарних постах патрульної поліції, блокпостах, контрольних чи інших постах поліції, у відокремлених відділах (відділеннях) поліції обладнується вольєр для тимчасового розміщення службового собаки (додаток 27).

3. Споруди КП, а також приміщення для розміщення 1-5 службових собак при районних відділах (відділеннях) поліції будуються за типовими проектами.

4. КП являє собою огороджену глухим парканом заввишки не нижче 2 м ділянку, умовно поділену на три частини, де розташований комплекс будівель і споруд. У першій частині розташовані адміністративні та господарські споруди, у другій – навчально-тренувальні споруди і необхідні снаряди, у третій – комплекс вольєрів, де утримуються службові собаки.

5. В адмінбудинку передбачаються такі основні приміщення: кабінети начальника та заступників, інспекторів-кінологів, кімната чергового, кабінет кінології, навчальний клас, приміщення для обслуговуючого персоналу, кімната для прийому їжі, готель для приїжджих (2-10 місць), побутовий комплекс (кімнати для миття, сушіння та хімчистки робочого одягу, роздягальні, душова, лазня), кімната для зберігання спецспорядження та інвентарю.

Зі службовим будинком будується гараж для службових автомобілів КП та ветеринарна лікарня з кабінетами спеціаліста ветеринарної медицини, кімнатами зберігання медикаментів, оглядовою, операційною та ізолятором для собак на 5-10 місць.

У КП, у якому не передбачено будівлі ветеринарної лікарні зі стаціонаром, в адмінбудинку обладнується кімната для прийому та ветеринарної обробки собак (щеплення, перев’язки тощо), а також приміщення для утримання 2-3 хворих собак.

6. У першій частині КП будується кухня для приготування їжі собакам, у якій передбачаються варильний зал, кімнати для остигання та миття посуду, холодильні камери для зберігання 10-20-денного запасу м’яса та приміщення для зберігання інших продуктів.

7. У другій частині КП (навчально-тренувальна) розміщується (або у КП, або за його межами) комплекс спеціальних стандартних споруд для дресирування і тренування службових собак – смуга перешкод (додаток 28), що складається з таких елементів:

1) зубчастий палісадник – нестійка переносна перешкода завширшки 2 м та заввишки 1 м. Верхні кінці бокових стінок та планок мають овальну форму;

2) чагарник – переносна перешкода завширшки 2 м та заввишки 1,3 м (висота дерев’яної основи – 0,7 м, довжина гнучких гілок з листям – 60 см);

3) паркан – стійка переносна перешкода завширшки 2 м, яка має форму щита, виготовленого з дощок завтовшки 4 см та брусків (бокових стійок з хрестовинами) розміром 15х20 см;

4) канава – перешкода, що складається з двох однакових помостів, скріплених між собою, із розривом 2 м. Поміст складається з двох щитів (завдовжки 2 м та завширшки 1,5 м кожний), виготовлених з дощок завтовшки 4 см. Перший щит установлено горизонтально на підставці заввишки 1 м, інший – під нахилом до горизонту;

5) лаз (ділянка для переповзання) – коридор заввишки 50 см, завдовжки 10 м та завширшки 2 м. Верх та боки обтягуються металевою сіткою. З метою безпеки торцева частина сітки при вході в коридор обшивається м’яким матеріалом. Посеред коридору по всій його довжині накладається брезент;

6) сходи – платформа (довжина 1,7 м, ширина 1,2 м, товщина 4,5 см), закріплена на стовбурах на висоті 4 м. До платформи з боку стартової лінії кріпиться сходина (підйом) завдовжки 5 м, завширшки 1,2 м. Ширина сходинок 10 см, товщина – 4,5 см, відстань між ними 25 см. Довжина сходин для спуску – 6 м, ширина 1,2 м, товщина сходинок 4,5 см, ширина – 10 см, відстань між ними 25 см. Платформу та сходинки з обох боків загороджено поручнями заввишки 1 м. Відстань між вертикальними планками поручнів 25-30 см;

7) деревина (бум) – стовбур завдовжки 8 м, діаметром 25 см із пласкою поверхнею, ширина якої 18 см, установлений горизонтально на трьох опорних стійках з хрестовинами, та два трапи завдовжки 2 м, завширшки 25 см кожний, що встановлені під нахилом до кінців стовбура в одній площині з ним. Відстань від майданчика до верхнього правого стовбура 1,2 м. На зовнішній площині трапа встановлені поперечні планки розміром 5х3 см з інтервалом 35 см.

8. У третій частині КП розміщується комплекс вольєрів для службових собак, поділений на дві частини:

1) для утримання племінних сук та цуценят;

2) для утримання робочих собак.

9. Відділення, у яких утримуються племінні суки та цуценята, з метою ізольованого утримання загороджується глухим парканом. У цьому відділенні розташовано вольєри, які обігріваються в холодну пору року. Поруч обладнують кілька огороджених металевою сіткою майданчиків для утримання цуценят у теплу пору року. На кожному майданчику встановлюється будка та мініатюрні тренувальні снаряди (колода, драбинка тощо).

Територія цуценятника огороджується, доступ до неї суворо обмежений, перед усіма входами встановлюються дезінфікувальні килимки (мати).

10. Приміщення для постійного утримання службових собак являє собою капітальний вольєр (додаток 29), що складається з кабіни розміром 3 кв. м, у якій встановлюється дерев’яна розбірна будка (додаток 30), та місця для вигулу.

Підлога кабіни обов`язково має бути дерев`яною, стіни – оштукатурені або викладені облицювальною плиткою. Для доступу світла над дверима має бути засклена рама. Знизу у дверях обладнується лаз розміром 40 х 50 см, який узимку від холоду завішується цупкою тканиною. Площа вигулу – 6 кв. м.

Передню частину вольєра обладнують металевими ґратками із вмонтованими дверима і засувом. Підлога у вигулі може бути дерев`яною, асфальтованою або цементованою. Якщо підлога у вигулі не дерев`яна, для собак обладнують спеціальні дерев’яні лежаки розміром 1х1 м. Кілька таких вольєрів (10-15), що мають загальний дах, складають блок вольєрів.

11. З вольєрами для службових собак, що містяться у відокремлених підрозділах територіальних органів Національної поліції України, може блокуватися приміщення для приготування їжі собакам та кімната для зберігання продуктів.

12. Вольєри розташовуються на сухому підвищеному місці і повинні бути обладнані водопроводом. Не дозволяється будувати КП чи окремі вольєри поблизу вулиць з великим рухом транспорту та пішоходів, а також поблизу житлових будинків, гаражів та приміщень для худоби. Приміщення для службових собак мають бути світлими, сухими і фасадом повернуті на південь або в бік, протилежний пануючим вітрам. Підлогу у місцях для вигулу настилають з нахилом у бік фасаду вольєра. Перед фасадом уздовж вольєрів обладнується асфальтова доріжка з канавкою для стоку води та нечистот у централізовану каналізацію або септик.

13. На дверях кожного вольєра кріпиться табличка (додаток 31) із зазначенням номера, клички, породи і масті собаки, дати його народження, а також прізвища кінолога, за яким закріплений собака.

14. Собаки розміщуються у вольєрах з урахуванням статі, віку та особливостей поведінки. Поруч розміщуються собаки різностатеві, різної поведінки та віку. Суки, що пустують, повинні утримуватись (за можливості) подалі від плідників.

15. У вольєрах службові собаки утримуються без нашийників, повідків і намордників.

16. Переміщення собак з одного вольєра до іншого, а також розміщення нових собак проводяться за вказівкою начальника КП або спеціаліста ветеринарної медицини і лише після ретельної механічної обробки, очищення та дезінфекції вольєра.

17. Важливою умовою збереження працездатності собак є правильне їх утримання та обслуговування, що передбачає:

огляд собак для визначення стану їх здоров’я;

вигулювання;

чищення;

годування;

прибирання місць утримання собак;

прибирання прилеглої до місць утримання собак території;

проведення занять із собаками;

вихід із службовими собаками на службу.

18. За кожним собакою закріплюється один комплект спецспорядження і предметів догляду. Спецспорядження зберігається в ящиках, що кріпляться в кожній кабіні.

19. Правила утримання:

1) на територію КП забороняється вхід сторонніх осіб без дозволу керівника КП або особи, яка його заміщає;

2) не дозволяється грубе ставлення до собак;

3) дресирування собак має здійснюватися відповідно до графіка, затвердженого керівником КП, у спеціально відведеному для цього місці;

4) собаки в разі захворювання, відмови від корму, у випадку укусів сторонніми собаками або іншими тваринами негайно ізолюються та утримуються окремо під наглядом до кінця карантинного строку, визначеного спеціалістом ветеринарної медицини;

5) під час загального вигулу собаки не спускаються з повідків;

6) пустуючі суки вигулюються в окремих місцях або в останню чергу;

7) хворі собаки вигулюються у спеціально відведеному місці за вказівкою спеціаліста ветеринарної медицини;

8) забороняється вихід на службу з хворими собаками та суками, які пустують.

20. Щоденне прибирання приміщень КП та його території має передбачатись розпорядком дня. Прибирання приміщень і території здійснюється вожатими службових собак.

21. Перед прибиранням усі собаки мають бути виведені з вольєрів та прив’язані таким чином, щоб унеможливити контактування один з одним.

22. Вольєри та території прибираються кожного дня зранку.

23. Під час прибирання стіни будки, кабін і місця для вигулу протираються вологою ганчіркою, а дерев’яна підлога після очищення від бруду протирається вогкою тирсою або змивається водою та підмітається. Узимку кабіни і місця для вигулу прибираються від снігу і льоду.

24. Після прибирання все сміття збирається у спеціальні ящики і вивозиться за межі КП у спеціально відведене для цього місце, де спалюється або закопується.

25. У холодну пору року як підстилка для службових собак використовується солома, сіно або дрібна пакувальна стружка. При кожному прибиранні підстилка перетрушується, вогка її частина викидається, а повна її заміна робиться через кожні 5-7 днів.

26. Підстилку одного собаки забороняється використовувати для іншого.

27. Кабіни, місця для вигулу і будки в теплу пору року не менше двох разів на місяць необхідно мити гарячою водою і просушувати. Кабіни повинні провітрюватися кожного дня.

28. Для профілактики заразних захворювань, що характерні для теплої пори року, не менше одного разу на місяць під наглядом спеціаліста ветеринарної медицини проводиться дезінфекція приміщень, у яких утримуються собаки.

29. КП для прибирання приміщень забезпечуються відповідним інвентарем.

30. Чистка собак здійснюється у спеціально відведеному місці щодня, а також у всіх випадках забруднення шерсті. Перед чисткою проводиться огляд собаки на ознаки захворювання.

31. Купання службових собак у відкритих водоймах допускається лише влітку з дотриманням правил поведінки на воді. У спеку собак дозволяється купати у водоймах щодня. Під час купання поводок і намордник із собаки знімають. Тривалість купання залежить від фізичного стану собаки.

32. Для більш повного очищення шкіри і шерсті собак від бруду, жиру та лупи рекомендується їх мити з використанням мильного розчину або зоошампунів. Миття здійснюється в міру потреби, у зимовий час – лише у спеціально пристосованому для цього приміщенні, у якому собака перебуває доти, доки повністю не просохне. Після миття собаку протирають чистою ганчіркою.

33. Не дозволяється купання і миття собаки відразу після годування, роботи і тренування.

34. Годування службових собак (цуценят) у підрозділах поліції здійснюється згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 року № 1348 «Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби».

35. Правила годування:

1) їжа для собак готується лише з доброякісних продуктів або використовується сухий корм класу «преміум» або «супер-преміум»;

2) забороняється годувати службових собак залишками їжі з громадських пунктів харчування;

3) контроль за якістю продуктів і приготуванням їжі покладається на спеціаліста ветеринарної медицини та чергового по підрозділу;

4) спеціалізована кухня службових собак забезпечується необхідним обладнанням, посудом та інвентарем за переліком (додаток 32);

5) під час підготовки до варки м’ясні продукти промиваються чистою проточною водою і діляться на шматки не більше 0,5 кг, солонина перед варкою ретельно вимочується для уникнення сольового отруєння собак, крупа промивається і попередньо замочується на 2-3 год., овочі подрібнюються, картопля миється, очищається від шкурки і нарізується на частини;

6) їжу готують за таким рецептом: з розрахунку на одного собаку у казан 2-2,1 л води кладуть м’ясо, яке вариться 40-50 хв., засипають крупу і варять близько години, після цього закладають картоплю. У кінці приготування додають сіль.

Для уникнення пригорання кашу необхідно регулярно помішувати. Їжа вважається готовою, коли крупа розварилася, картопля розминається, а м’ясо відділяється від кісток. Перед годівлею до бачків з кашею додають подрібнені сирі овочі і ретельно перемішують;

7) спеціаліст ветеринарної медицини визначає кількість їжі та дієтичне харчування індивідуально для кожного службового собаки;

8) їжа розливається по індивідуальних пронумерованих бачках, ретельно вимитих і ошпарених окропом. Бачки з кашею розставляються на спеціально обладнаних стелажах;

9) перед годуванням перевіряється якість корму, видаляються дрібні кістки, варене м’ясо подрібнюється і розкладається по бачках;

10) до моменту роздачі їжі її температура повинна бути в межах +25-30 °C. Забороняється годування собак гарячою та мороженою їжею;

11) не допускається використання залишеної в бачках їжі для згодовування іншим собакам;

12) про випадки відмови собаки від корму доповідають спеціалісту ветеринарної медицини;

13) у теплу пору року службові собаки постійно мають забезпечуватися бачками зі свіжою водою.

36. Середній обсяг їжі для разового годування собаки не повинен перевищувати 2 л. Годування проводиться 1 чи 2 рази на добу. Кількість годувань і обсяг їжі змінюється за приписом спеціаліста ветеринарної медицини залежно від пори року, а також росту, ваги собаки та його службової діяльності.

37. Годування службових собак проводиться за 2 год. до занять або через 2 год. після них. Їжа та вода службовим собакам подається лише із закріпленого за ними посуду, який нумерується і зберігається в осередках стелажів за таким самим номером.

38. Два рази на тиждень за рахунок установленої норми собакам згодовують по 150-200 г сирого м’яса. Частина з нього може використовуватися як ласощі під час дресирування (тренування) собак.

39. Після годування собак бачки миють гарячою водою, ошпарюють окропом і ставлять на спеціально обладнані стелажі.

40. Кухня для собак забезпечується необхідним посудом та інвентарем. На стіні кухні розміщується таблиця із зазначенням норм добового забезпечення собак, розкладкою продуктів на тиждень, розпорядком годування собак, описом майна.

41. Щоденний контроль за якістю приготування їжі для собак здійснюється спеціалістом ветеринарної медицини та керівництвом КП. Крім того, на кухні відповідальний працівник здійснює облік руху продовольчих товарів для годування службових собак, відображає відомості про отримання та видачу кормів.

У відомості руху продовольчих товарів для годування службових собак (додаток 33) зазначається щомісячна їх витрата.

42. З метою одержання додаткових продуктів для поліпшення годування собак (у першу чергу хворих, племінних та молодняку) у КП дозволяється залежно від можливостей та умов створювати при кухні господарства для вирощування овочів та зелені (за наявності відповідних дозволів та відповідно до видів діяльності, зазначених в установчих документах).

43. З метою запобігання захворюванню службових собак забороняється утримання в КП собак, які не належать до підрозділу поліції і щодо яких не укладено договори про їх використання у службовій діяльності, а також надання кінологічних послуг населенню без необхідних договорів та дозволів.


Розділ IX
Перевезення службових собак

1. Для перевезення службових собак використовуються всі види транспорту (крім метрополітену).

2. Перевезення службових собак залізницею проводиться відповідно до чинного законодавства України та здійснюється (як правило) у купейних вагонах за умови викупу всіх місць в купе. Відшкодування транспортних витрат покладається на фінансовий підрозділ територіального органу поліції.

3. У службовому легковому автотранспорті і автобусах собаки розміщуються (як правило) в пасажирському салоні або в багажному відсіку за умови спеціально обладнаного там місця для собаки (стаціонарна клітка, переносний пластиковий бокс, місце в багажному відсіку автомобіля типу «універсал» тощо). У вантажному автотранспорті собаки перевозяться у спеціально обладнаному кузові разом з кінологами.

4. Перевезення службових собак у літаках, гелікоптерах, катерах та надводних човнах відбувається під пильним наглядом поліцейського-кінолога та здійснюється у місцях, найбільш пристосованих для таких перевезень.

5. Перевезення службових собак для їх підготовки до навчальних центрів (установ) поліції та для участі в оперативно-розшукових і профілактичних заходах здійснюється службовим автотранспортом кінологічного підрозділу.

6. Забороняється розміщувати службових собак у не обладнаних для цього багажниках автомобілів і багажних відсіках автобусів, а також залишати службових собак у салонах із закритими вікнами.

7. Перевозити дозволяється лише клінічно здорових собак, які вакциновані проти сказу не більше ніж за 12 місяців і не менше ніж за 30 днів до виїзду та мають відповідні ветеринарні документи (пункт 3 розділу V цієї Інструкції).

8. Один супроводжуючий може перевозити не більше двох собак, крім випадків, за яких тварини перебувають в клітках.

9. Супроводжуючий собак повинен мати при собі проїзні документи, у тому числі ветеринарно-санітарні паспорти та ветеринарні документи про стан здоров’я собак, що перевозяться, а також про відсутність заразних хвороб собак у місцях вивезення.

10. Під час перевезення супроводжуючий повинен ужити всіх заходів для забезпечення безпеки людей і службового(их) собаки (собак).

11. Перед перевезенням службового(их) собаку (собак) слід ретельно вичесати і вигуляти. Супроводжуючий під час перевезення повинен мати при собі посуд для годування і напування службового собаки, питну воду, необхідну кількість сухого корму, а також обладнання, щоб проводити прибирання за службовим собакою в разі потреби. Змішана годівля собаки при перевезенні заборонена.

12. В умовах транспортування, перебування в дорозі понад 12 год., за тривалих відряджень і під час виконання інших службових завдань з відривом від місця дислокації підрозділу годування службових собак проводиться повноцінними сухими кормами (за нормами виробника) або іншими продуктами за встановленими нормами за рахунок сторони, що відряджає.

13. Під час переїзду за можливості службових собак слід вигулювати. Після тривалого перевезення службовим собакам надається час для відпочинку близько 12 годин.

14. У разі втечі або загибелі службового собаки під час перевезення супроводжуючий зобов’язаний скласти акт, який має бути засвідчений підписами відповідальних осіб станції (вокзалу, аеропорту, порту тощо). Про втечу службового собаки подається заява до найближчого органу поліції із зазначенням його клички і прикмет, а також адреси власника. Висновок службового розслідування з відповідними первинними документами передається до фінансового підрозділу для подальшого відображення в бухгалтерському обліку.


Розділ X
Ветеринарне обслуговування службових собак

1. Здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та інших санітарно-ветеринарних заходів покладається на спеціалістів ветеринарної медицини, загальний контроль – на керівників підрозділу.

2. У разі відсутності в підрозділі посади спеціаліста ветеринарної медицини до ветеринарного обслуговування службових собак залучаються в установленому законодавством порядку ветеринарні установи на місцях.

3. Робота спеціаліста ветеринарної медицини здійснюється згідно з планом проведення основних ветеринарно-санітарних заходів (додаток 34) та планом проведення протиепізоотичних заходів (додаток 35), що складаються на рік та квартал.

Зазначені плани повинні погоджуватись з державними закладами (установами) ветеринарної медицини району (міста).

4. Спеціалісти ветеринарної медицини керуються Законом України «Про ветеринарну медицину», цією Інструкцією та іншими нормативними документами, що регламентують роботу ветеринарного персоналу.

5. Обов’язки спеціаліста ветеринарної медицини в КП:

1) організація та проведення профілактичних і протиепізоотичних заходів;

2) контроль за розміщенням, утриманням собак та доглядом за ними;

3) контроль за якістю продуктів, їх зберіганням, приготуванням корму, а також організація індивідуального та дієтичного харчування;

4) надання лікувальної допомоги хворим собакам;

5) організація та виконання зоотехнічної роботи з розведення та вирощування собак;

6) ветеринарна й зоотехнічна підготовка особового складу кінологічного підрозділу.

6. Профілактичні і протиепізоотичні заходи:

1) щоденний огляд собак, що знаходяться в КП;

2) профілактична вакцинація собак;

3) карантинні заходи;

4) лікувально-профілактичні заходи (дезінфекція, дегельмінтизація, дезінсекція, дезакаризація, дератизація, інші обробки), якими також є:

виявлення хворих собак;

проведення виводки собак.

7. Під час щоденного огляду службових собак звертається увага на їх загальний стан, вгодованість, шерстний покрив, одночасно контролюється ветеринарно-санітарний стан місць розміщення та прилеглої території.

8. Карантинні заходи проводяться протягом 21 доби відносно собак, які прибули до підрозділу або повернулися з кінологом після тривалої відсутності та потребують ізольованого утримання і щоденного ветеринарного огляду з термометрією. У зазначений період на території спеціальних навчальних підрозділів з дозволу спеціаліста ветеринарної медицини допускається проведення занять із собаками.

9. Собака з ознаками інфекційної хвороби негайно поміщається в ізолятор, а місце, де він знаходився, невідкладно піддається дезінфекції.

Про встановлення інфекційної хвороби у собак спеціаліст ветеринарної медицини негайно повідомляє начальника підрозділу та державного інспектора ветеринарної медицини міста (району), а про виникнення захворювань, заразних для людей і тварин, – санітарно-епідеміологічну станцію за місцем дислокації.

Спеціаліст ветеринарної медицини розробляє план та заходи ліквідації інфекційного захворювання відповідно до вимог ветеринарного законодавства.

10. Профілактична вакцинація службових собак здійснюється з метою утворення в них імунітету до основних інфекційних захворювань. Вакцинація поголів’я собак проводиться згідно з планом ветеринарно-санітарних заходів.

11. Службові собаки КП, училищ, тренінгових, навчальних центрів поліції, відокремлених відділів (відділень) поліції та інших підрозділів повинні бути провакциновані один раз на рік проти сказу, чуми м’ясоїдних, парвовірусного гастроентериту, інфекційного гепатиту, аденовірусу та лептоспірозу собак, а за необхідності залежно від епізоотичної обстановки собаки додатково вакцинуються від інших заразних хвороб.

Вакцинації підлягають лише клінічно здорові і невиснажені тварини. Щеплення цуценят проводять з 2-місячного віку з повторною ревакцинацією на 21-28 день.

При проведенні ревакцинації використовувати вакцину, до складу якої входить атенуйований вірус сказу. Наступні вакцинації проводять 1 раз на рік із записом до відповідного журналу.

12. У разі захворювання службового собаки кінолог, за яким він закріплений, негайно доставляє його до спеціаліста ветеринарної медицини.

Хворого собаку звільняють від несення служби (дресирування) і надають йому кваліфіковану ветеринарну допомогу, у разі підозри на заразне захворювання – ізолюють. Годування хворих собак проводиться за вказівкою спеціаліста ветеринарної медицини.

13. Дезінфекція, тобто знищення збудників заразних захворювань проводиться з метою попередження виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань двічі на рік (навесні і восени) відповідно до плану проведення основних ветеринарно-санітарних заходів КП.

При цьому проводиться профілактична дезінфекція місць розміщення собак, прилеглої території та інвентарю, який використовується для її прибирання.

Дезінфекційні заходи додатково проводяться перед розміщенням новоприбулих собак, після їх вибуття і в разі появи інфекційно хворих тварин.

14. Дегельмінтизація, тобто боротьба з гельмінтозною інвазією, всього поголів’я службових собак здійснюється раз на квартал, але не менше двох разів на рік, індивідуальна – за наявності клінічних ознак ураження гельмінтами (виснаження, кострубата і тьмяна шерсть, глисти в калі).

15. Дезінсекція – знищення шкідливих комах (блохи, власоїди, воші, мухи, комарі тощо) і дезакаризація – боротьба з кліщами є обов’язковими ветеринарно-санітарними заходами, оскільки зовнішні паразити можуть переносити ряд захворювань (комарі – дирофіляріоз, пасовищні кліщі – бабезіоз, блохи – діпілідіоз тощо).

Боротьба з комахами проводиться відповідно до плану проведення основних ветеринарно-санітарних заходів або (у разі необхідності) за рішенням спеціаліста ветеринарної медицини.

16. Дератизація – боротьба з гризунами (миші, щури) з метою запобігання різним заразним захворюванням (лептоспіроз, хвороба Ауескі тощо), псуванню приміщень, інвентарю, а також продуктів харчування.

Для знищення гризунів застосовують різні препарати, під час роботи з якими слід дотримуватися правил безпеки у зв’язку з їх отруйними властивостями, небезпечними для здоров’я як людей, так і собак. Дератизація здійснюється лише спеціалістами ветеринарної медицини. Отруйна приманка розкладається в місцях появи гризунів.

Крім того, боротьба з гризунами в підрозділі полягає у створенні умов, що перешкоджають їх доступу до кормів, а також знищенні сховищ, у яких вони могли б розмножуватись. Неодмінною умовою боротьби з гризунами є дотримання чистоти і санітарних вимог у приміщеннях та на території КП.

17. Про проведення профілактичних заходів (дезінфекція, дезінсекція, дезакаризація, дегельмінтизація, дератизація, вакцинація собак) робиться запис у журналі обліку проведення протиепізоотичних та інших ветеринарно-санітарних заходів (додаток 36).

Також у кінологічних підрозділах спеціалістами ветеринарної медицини ведуться журнал реєстрації хворих службових собак (додаток 37) та ветеринарні паспорти.

Для проведення протиепізоотичних та інших санітарно-ветеринарних заходів на допомогу спеціалістам ветеринарної медицини керівництво підрозділу виділяє необхідну кількість працівників.

18. Як ветеринарно-санітарний та організаційно-оглядовий захід в КП один раз на півроку проводиться виводка службових собак згідно з правилами виводки службових собак в кінологічних підрозділах Національної поліції України (додаток 38).

19. У виводці беруть участь всі службові собаки, що знаходяться в підрозділі (за винятком хворих). Собаки виводяться на повідках і в намордниках. Кінолог представляє для огляду закріпленого собаку, спорядження та предмети догляду.

20. Спеціаліст ветеринарної медицини (перевіряючий) оглядає по черзі все представлене на виводку поголів’я службових собак, на підставі візуального огляду та акта зважування службового собаки (додаток 39) оцінює їх вгодованість та якість чищення, оглядає спорядження, предмети догляду та місця утримання собак. Після закінчення виводки всі зауваження і пропозиції відображаються в довідці, яку надають керівництву підрозділу.

21. З метою надання першої ветеринарної допомоги хворим собакам, а також з метою уникнення зараження людини кінолог повинен знати основні хвороби службових собак та правила надання першої ветеринарної допомоги (додаток 40).

22. У разі перебування службового собаки поза пунктом постійної дислокації більше 1 доби для надання долікарської ветеринарної допомоги у кожного кінолога повинна бути ветеринарна аптечка, яка комплектується спеціалістом ветеринарної медицини.

23. Аптечка комплектується перев’язувальними матеріалами та медикаментами, які застосовуються:

1) гумовий джут – для зупинки кровотечі;

2) вата – для обробки відкритих ушкоджень (ран);

3) бинт – для перев’язування при ушкодженні тканин та для фіксації зламаних кісток при накладанні шин;

4) діамантовий зелений 2 %, розчин хлоргексидину, мазь цинкова – для лікування мокрих екзем, інфікованих ран, опіків, потертостей, гнійних уражень шкіри (зовнішньо);

5) водний розчин бетадину (йод) – як антисептичний засіб при пошкодженнях шкіри (зовнішньо);

6) перекис водню – для дезінфекції та очищення забруднених ран, язв;

7) лінімент стрептоциду 5 % – для лікування ран, опіків, тріщин (зовнішньо);

8) ветеринарна окситетрациклінова очна мазь – при запаленні очей;

9) активоване вугілля – при отруєннях, здутті кишечника, проносі та при інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту (по 1-2 таблетки по 0,5 г 3-4 рази на день);

10) атоксил у пакетах по 2 г – при отруєннях, здутті кишечника, проносі та при інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту;

11) розчин хлоргексидину біглюконату 0,05 % концентрації – як протизапальний і антисептичний засіб при запаленнях м’язів, різних забоях (зовнішньо);

12) розчин йоддицерину – при травматичних ушкодженнях шкіри, забоях м’язів та глибше лежачих структур, невеликих ділянок;

13) мазь цинкова – як в’яжучий, підсушувальний та дезінфекційний засіб (зовнішньо).


Розділ XI
Правила особистої гігієни та заходи безпеки під час поводження із службовими собаками

1. Під час поводження із собаками персонал КП має бути обережним та дотримуватися правил особистої гігієни:

1) завжди бути у спецодязі (комбінезоні або халаті), який необхідно ретельно чистити, прати та зберігати у визначеному місці;

2) не дозволяти собаці лизати руки та обличчя;

3) не давати корм і воду собаці з особистого посуду;

4) не використовувати предмети свого побуту (гребінець, носова хустинка тощо) для догляду за собакою;

5) не їсти, не пити воду і не курити під час догляду за собакою, її підготовки та використання;

6) кожного разу після закінчення роботи з догляду, підготовки та використання собаки обов’язково мити руки з милом;

7) не допускати контакту службових собак з іншими тваринами;

8) періодично з метою профілактики або за показаннями спеціаліста ветеринарної медицини проводити дезінфекцію місць утримання собак;

9) спеціальне спорядження, інвентар і предмети догляду за собаками тримати в чистоті, провітрювати і регулярно піддавати механічному очищенню, обмиванню та дезінфекції;

10) щодня ретельно оглядати собак, а у разі виявлення в них ознак хвороби негайно доповісти безпосередньому начальнику, поінформувати спеціаліста ветеринарної медицини та діяти за його рекомендаціями;

11) своєчасно виконувати визначені спеціалістами ветеринарної медицини профілактичні (щорічні щеплення від сказу, дегельмінтизація тощо) та запобіжні заходи з метою запобігання інфекційним та інвазійним захворюванням, які можуть передаватися від тварин людині;

12) у разі укусів собакою людини рану необхідно промити перекисом водню (розчином перманганату калію), обробити йодом і накласти пов’язку.

2. Під час утримання, догляду, годування та вигулювання службових собак працівники КП повинні дотримуватися таких правил:

1) заборонити стороннім особам заходити та перебувати на території кінологічного підроздозділу;

2) ворота та хвіртки кінологічного підроздозділу, двері вольєрів повинні бути постійно зачинені на засув, у тому числі й під час роботи кінолога у вольєрі;

3) тимчасове утримання собак на прив’язі проводити на справному спеціальному спорядженні, яке має бути правильно підібрано та підігнано;

4) під час чищення, годування та прогулянки собак, прибирання приміщень (місць), у яких вони розміщуються, використовувати лише справний інвентар;

5) під час руху за межами місць утримання собака повинен бути поруч з кінологом на короткому повідку або без нього (якщо собака до цього підготовлений) і у наморднику;

6) вигулювання собак проводити лише у відведених для цього місцях, не допускати контакту з іншими собаками, особливо бродячими;

7) під час чищення собак прив’язувати їх на справний ланцюг;

8) не дражнити собак під час їх догляду, годування та вигулювання.

3. Під час підготовки службових собак необхідно дотримуватися таких вимог:

1) знати та постійно вживати застережних заходів під час поводження із собаками на заняттях;

2) кожне заняття з дресирування або тренування собак розпочинати лише після необхідної підготовки та інструктажу всіх осіб, які залучаються до занять, щодо дій та правил поводження із собаками;

3) постійно спостерігати за поведінкою собаки та своєчасно запобігати його небажаним діям;

4) під час занять у складі групи кінологів із собаками з урахуванням особливостей поведінки останніх дотримуватися необхідних інтервалів та дистанції (у строю на місці – не ближче 1-2 кроків, у русі – 3-4 кроки, під час прогулянки собак – не ближче 15 кроків);

5) своєчасно стримувати агресивну реакцію собаки на людей і тварин, постійно слідкувати за поведінкою собаки і своєчасно запобігати його небажим діям;

6) перед пуском собак на перешкоди необхідно впевнитися у їх справності і відсутності на землі гострих предметів;

7) ласощі для собаки слід тримати на долоні, а не пальцями, щоб собака випадково не травмував руку, беручи ласощі;

8) у місцях занять прив’язувати собак на справні ланцюги, відстань між якими має бути не менше 6-8 м;

9) з метою уникнення теплового або сонячного удару на собак у спеку надягати налобники і не тримати їх тривалий час у намордниках;

10) перед виходом на заняття надягати на собаку лише справне й підігнане за розміром спеціальне спорядження;

11) під час дресирування собак щодо навичок захисту помічник (фігурант) повинен бути у справному та надійно застебнутому (зав’язаному) захисному дресирувальному одязі, інструктор і помічник повинні дотримуватися запобіжних заходів з метою уникнення травмування;

12) у випадку виникнення бійки між собаками кінологи повинні сміливо і рішуче взяти собак за нашийники і скручувати їх так, щоб удушливим прийомом примусити собак розійтися. Категорично забороняється бити собак, розтягувати їх у різні сторони, хапати за горло;

13) не виробляти у закріплених службових собак небажаних умовних рефлексів (не створювати відповідних умов для їх вироблення), що може призвести в майбутньому до травмування персоналу і собаки;

14) не допускати контакту службових собак з іншими собаками, особливо бродячими.

4. Під час несення служби кінологи мають дотримуватися загальних заходів безпеки, визначених вимогами нормативних документів та цією Інструкцією.

5. Під час використання на службі собак необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:

1) знати та постійно виконувати правила поводження із службовими собаками;

2) постійно бути насторожі та своєчасно запобігати небажаним діям службового собаки;

3) не використовувати на службі не підготовлених собак;

4) не використовувати на службі службових собак без спеціально передбаченого спорядження або на несправному спорядженні;

5) під час руху до місць несення служби й у зворотному напрямку слід тримати собаку на повідку;

6) не використовувати службових собак для огляду транспортних засобів, у яких перевозяться отруйні, токсичні та їдкі речовини, кислоти, цемент, мінеральні добрива та пально-мастильні матеріали;

7) не допускати використання службових собак на необладнаних оглядових майданчиках, засліплення їх ліхтарем в темний час доби;

8) не розміщувати собак у місцях інтенсивного руху транспортних засобів та людей, не захищених у холодну пору від опадів і вітру, а влітку від прямих сонячних променів, із високою концентрацією окису вуглецю, вуглекислоти та інших шкідливих речовин;

9) не дозволяти стороннім особам гладити й давати службовим собакам ласощі (корм);

10) не дозволяти собакам з’їдати знайдений на землі корм, пити з випадкових джерел;

11) не утримувати довгий час собак на сонці в наморднику і без нього.

6. За дотримання заходів безпеки під час використання на службі собаки відповідають черговий підрозділу та кінолог.

7. Про кожний випадок тілесних ушкоджень, завданих собакою, у тому числі й незначних, необхідно негайно доповідати безпосередньому начальнику та повідомляти службу охорони здоров’я для вжиття заходів щодо запобігання зараженню правцем, сказом тощо.

8. У разі виявлення у службових собак підвищеної агресивності, температури тіла, вогнищевого випадіння шерсті та інших ознак інфекційних захворювань, які можуть бути заразні для людини (сказ, стригучий лишай, інвазійні захворювання тощо), собак негайно ізолюють від здорових та повідомляють начальника КП і регіональні державні установи ветеринарної медицини.

Особи, призначені для догляду за ізольованими собаками, забезпечуються необхідним спецодягом та інвентарем, перебувають під наглядом спеціаліста ветеринарної медицини, а після догляду за ізольованими собаками зобов’язані ретельно мити й дезінфікувати руки та взуття.


Розділ XII
Облік та звітність під час організації кінологічної діяльності

1. Документами обліку та звітності роботи КП є:

1) журнал обліку службових собак;

2) журнал обліку виїздів кінологів;

3) журнал обліку тренувань службових собак;

4) відомість руху продовольчих товарів для годування службових собак;

5) справа на службового собаку;

6) звіт (розширений) про стан та результати роботи кінологічних підрозділів ГУНП за півріччя та рік (додаток 41);

7) звіт (щомісячний) про результати роботи кінологічного підрозділу (додаток 42);

8) відомість тестування службових собак кінологічних підрозділів (додаток 43);

9) акт про застосування службового собаки;

10) довідка про результати застосування службового собаки;

11) доповідна записка про стан і результати роботи кінологів відокремленого відділу (відділення) поліції;

12) рапорт кінолога про результати роботи під час патрулювання, із забезпечення публічної безпеки і порядку, участі в спецоперації тощо.

2. У журналі обліку службових собак, що ведеться спеціально призначеним працівником КП, здійснюється облік усіх службових собак, узятих на баланс у підрозділі поліції. Журнал реєструється, пронумеровується, прошнуровується, скріплюється печаткою і зберігається в КП відповідно до загальноприйнятих правил діловодства.

Крім того, у підрозділах фінансового забезпечення ГУНП ведеться книга обліку тварин, форма якої наведена у додатоку 44 до цієї Інструкції.

3. У журналі обліку виїздів відображається щоденний звіт про всі випадки використання кінологів зі службовими собаками в оперативно-розшукових або інших заходах. Усі записи до журналу заносить черговий КП. Журнал реєструється, пронумеровується, прошнуровується, скріплюється печаткою і зберігається у черговій частині (кімнаті чергового по КП), а за її відсутності – у спеціально призначеного працівника.

4. У журналі обліку щоденної роботи кінолога зазначаються всі відомості про використання службового собаки під час проведення оперативно-розшукових, профілактичних та інших заходів; причини незастосування собаки на місці події, а також відомості про його тренування, ураховуючи плани на кожний місяць. Журнал веде кінолог і зберігає за місцем роботи.

5. У журналі приймання-передавання службових собак, який ведеться черговим по підрозділу, здійснюється облік їх видачі кінологам для несення служби та тренувань. Журнал зберігається у черговій частині (кімнаті чергового по КП).

6. Наприкінці кожного місяця на підставі відомості видачі кормів складається звіт про витрачання отриманих продуктів для годування службових собак, який після затвердження керівником КП здається до фінансового підрозділу територіального органу Національної поліції України (бухгалтерії).

7. Списання продуктів харчування, витрачених на годівлю собак, проводиться призначеною керівником відповідного кінологічного підрозділу матеріально-відповідальною особою, що здійснила годування. Акти складаються подекадно або в інший термін, визначений графіком документообігу, підписуються комісією та передаються до фінансової служби для проведення по обліку. В актах на списання робиться посилання на норми харчування та на первинні документи, в яких відображено використання продуктів харчування (пункти, сторінки, номери книг тощо).

8. Акт про застосування службового собаки складає у двох примірниках кінолог після кожного застосування службового собаки під час проведення слідчих дій, оперативно-розшукових і профілактичних заходів. Перший примірник додається до кримінальної справи або перевірки матеріалів за повідомленням про кримінальне правопорушення, другий – зберігається в КП (у відокремленому підрозділі територіального органу Національної поліції України – у кінолога). У випадку результативного застосування службового собаки в районному відділі (відділенні) поліції копія акта направляється до КП.

9. Довідку про результати застосування службового собаки заповнює та підписує службова особа, яка приймала процесуальне рішення в порядку, визначеному статтею 97 КПК України, за повідомленням про подію, під час якої було застосовано службову собаку. Зазначена довідка у десятиденний термін після прийняття рішення відповідно до порядку, визначеного у статті 97 КПК України, надсилається до кінологічного центру територіального органу Національної поліції України.

10. Рапорт кінолога складається за результатами роботи під час патрулювання, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також у випадку застосування службового собаки як спецзасобу поліції.

11. Доповідну записку про стан і результати роботи кінологів районного відділу (відділення) поліції складають керівники цих підрозділів щомісяця на підставі інформації, зазначеної в актах, рапортах, журналах обліку щоденної роботи.

Крім того, у доповідній записці зазначаються дані про штатну і наявну чисельність кінологів та службових собак, результати їх оперативно-службової діяльності. Доповідна записка надсилається до КП, у якому після щоквартального аналізу складається довідка з пропозиціями щодо усунення недоліків і більш ефективного використання службових собак.

12. Розширений звіт про стан і результати роботи КП територіальних органів Національної поліції України за півроку та рік не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним, після погодження з куратором служби надсилається до Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України.

13. Щомісячний звіт про результати роботи КП ГУНП не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним, надсилається до Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України.

14. Основними документами обліку і звітності з розведення і вирощування собак є:

1) план розведення службових собак КП (центру);

2) направлення на в’язку;

3) облікова картка на племінного собаку;

4) журнал обліку племінної роботи кінологічного центру;

5) акт первинного обстеження;

6) акт огляду та оприбуткування цуценят;

7) акт приймання-передавання службового собаки;

8) книга обліку тварин за типовою формою № З-8 (додаток 44) (ведеться фінансовим підрозділом територіального органу поліції).

15. Підставою для видачі свідоцтв на цуценят є заповнені та підписані начальником КП картки реєстрації в’язок, щеніння суки та обліку цуценят, акти огляду та оприбуткування цуценят, відомості родоводів на плідників, від яких отримано цуценят.

16. Журнал обліку племінної роботи кінологічного центру веде спеціально призначений для обліку планових в’язок, отриманих від кожної в’язки цуценят, працівник.

Журнал обліку племінної роботи реєструється, пронумеровується, прошнуровується, скріплюється печаткою і зберігається в КП відповідно до загальноприйнятих правил діловодства.

17. КП територіальних органів Національної поліції України, які зареєстровані в громадських кінологічних організаціях, направляють копії реєстраційних документів з питань племінної діяльності до Відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України.

18. Документами ветеринарно-санітарного обліку і звітності є:

1) план проведення основних ветеринарно-санітарних заходів;

2) план проведення протиепізоотичних заходів;

3) журнал обліку проведення протиепізоотичних та інших ветеринарно-санітарних заходів;

4) журнал реєстрації хворих службових собак;

5) акт проведення профілактичних щеплень собакам (додаток 45);

6) ветеринарні паспорти на службових собак.

19. Журнал обліку оприбуткування та витрачання медикаментів та інших лікувально-профілактичних засобів і матеріалів заводиться для встановлення контролю за обліком, зберіганням і правильністю витрачання медикаментів, перев’язувальних матеріалів, біологічних препаратів.

20. Придбання медикаментів, лікувально-профілактичних засобів і матеріалів для ветеринарних цілей здійснюється спеціалістом ветеринарної медицини або відповідальною особою через аптеки та ліцензовані приватні підприємства.

21. Витрачені медикаменти списуються за актом, який після затвердження керівництвом територіального органу Національної поліції України здається до бухгалтерії. Копія акта зберігається у спеціаліста ветеринарної медицини або відповідальної особи.

22. Списання медикаментів, біопрепаратів, дезінфекційних засобів та перев’язувальних матеріалів здійснюється на підставі акта, оформленого на витрачену їх кількість відповідно до записів у журналі реєстрації хворих собак, історіях хвороб, журналі обліку проведення протиепізоотичних та інших ветеринарних заходів.

23. Акт здається до фінансового підрозділу (бухгалтерії) територіального органу Національної поліції України, копія залишається у відповідному КП.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.