Прийняття від 07.09.2017
Документ на сайті ВР

Наказ МВС №757
Про затвердження Порядку використання і зберігання транспортних засобів Національної поліції України

I. Загальні положення

II. Введення транспортних засобів в експлуатацію

III. Використання транспортних засобів

IV. Штатні групи та річні норми експлуатації транспортних засобів

V. Норми витрат палива і мастильних матеріалів

VI. Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів

VII. Зберігання транспортних засобів

VIII. Заходи щодо покращання автотранспортної діяльності

АКТ закріплення (передачі) транспортного засобу
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ виїзду та повернення транспортних засобів
відбудеться перехід на сайт ВР

ДОЗВІЛ на виїзд службового автотранспорту у вихідні та святкові дні
відбудеться перехід на сайт ВР

ДОЗВІЛ на виїзд службового автотранспорту у відрядження
відбудеться перехід на сайт ВР

ДОРОЖНІЙ ЛИСТ
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ реєстрації дорожніх листів
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ обліку інструктажів водіїв
відбудеться перехід на сайт ВР

РОЗРАХУНОК норм табельної належності транспортних засобів
відбудеться перехід на сайт ВР

МІНІМАЛЬНІ СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ та пробіги до списання транспортних засобів
відбудеться перехід на сайт ВР

ЖУРНАЛ видачі та повернення ключів
відбудеться перехід на сайт ВР

ДОЗВІЛ на позагаражне (позавідомче) зберігання транспортних засобів
відбудеться перехід на сайт ВР

БОРТОВИЙ ЖУРНАЛ транспортного засобу
відбудеться перехід на сайт ВР


I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою регулювання правових відносин органів і підрозділів Національної поліції України, які мають на балансовому обліку та/або експлуатують транспортні засоби, у сфері придбання, використання, зберігання, технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, розроблення заходів щодо забезпечення безаварійної експлуатації службового автотранспорту, організації контролю за дотриманням безпеки дорожнього руху штатними та позаштатними водіями.

2. Вимоги цього Порядку є обов’язковими для виконання структурними підрозділами апарату центрального органу управління поліції, міжрегіональними територіальними органами Національної поліції України, територіальними органами Національної поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх відокремленими підрозділами, а також установами, що входять до сфери управління Національної поліції України (далі – органи поліції).

3. Терміни у цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

автотранспортна діяльність – комплекс заходів органів поліції з організації придбання, реєстрації, поставлення на балансовий облік, оснащення, кольорографічного оформлення, укомплектування необхідним інвентарем, використання, зберігання, ремонту і технічного обслуговування службових транспортних засобів, обліку та контролю за їх роботою, списання, відчуження транспортних засобів, профілактики аварійності на службовому транспорті, ведення дорожньої документації та підготовки звітної інформації;

відповідальні за автотранспортну діяльність особи – особи, призначені відповідальними за даний напрямок службової діяльності відповідно до організаційно-розпорядчих актів органів поліції;

господарчі транспортні засоби – штатна група службових транспортних засобів, призначених для забезпечення господарської діяльності, перевезення вантажів, персоналу, доставки товарно-матеріальних цінностей;

дорожня документація – документи, які утворюються у процесі організації і здійснення органами поліції автотранспортної діяльності та включають у себе посвідчення водіїв, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, акти закріплення транспортних засобів, дорожні листи, бортові журнали, дозволи на встановлення і використання спеціальних світлових та гучномовних пристроїв, страхові поліси, дозволи на позагаражне (позавідомче) зберігання транспортних засобів, на виїзд транспортних засобів у відрядження, вихідні та святкові дні, списки наявних транспортних засобів та облікові журнали, передбачені цим Порядком;

оперативні транспортні засоби – штатна група службових транспортних засобів, призначених для виконання органами поліції оперативних завдань;

позаштатні водії – працівники органів поліції, які не перебувають на посадах водіїв (судноводіїв), але мають посвідчення водія відповідної категорії та керують закріпленими за ними транспортними засобами;

транспортні засоби – легкові, вантажні (вантажно-пасажирські) автомобілі, автобуси (мікроавтобуси), причіпи, напівпричіпи (платформи), транспортні засоби спеціального та спеціалізованого призначення, транспортні засоби, призначені для експлуатації на воді, а також наявні в органах поліції мототехніка та велотранспорт;

штатні водії – працівники органів поліції, водії (судноводії), які перебувають на посадах водіїв, мають посвідчення водія відповідної категорії та керують закріпленими за ними транспортними засобами.

4. Автотранспортна діяльність органів поліції спрямована на виконання основних завдань з використання, зберігання транспортних засобів, технічного обслуговування, ремонту транспортних засобів, профілактики аварійності на службовому транспорті, організації контролю за дотриманням штатними та позаштатними водіями Закону України «Про дорожній рух», Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі – ПДР), вимог цього Порядку та інших нормативно-правових актів з цих питань.

5. Для забезпечення належного виконання визначених цим Порядком завдань керівництво органів поліції призначає відповідальних за автотранспортну діяльність осіб, здійснює постійний контроль за якістю реалізації цих завдань та є відповідальним за дотримання підлеглими штатної розстановки транспортних засобів, правильність їх використання і зберігання, дбайливе ставлення особового складу до ввіреної техніки, своєчасне проведення технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, дотримання правил життєдіяльності в місцях зберігання службових транспортних засобів, порядок ведення і зберігання дорожньої документації відповідно до вимог цього Порядку.

6. 3 метою забезпечення ефективного використання транспортних засобів і недопущення зловживань з боку штатних і позаштатних водіїв керівництвом органів поліції вживаються такі заходи:

1) забороняється водіям (судноводіям) використання транспортних засобів для поїздок, не пов’язаних із службовою діяльністю, керування незакріпленими транспортними засобами та за відсутності у них документів, які згідно з ПДР або Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року № 91, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471, дають право на керування транспортними засобами, а також за відсутності іншої передбаченої цим Порядком дорожньої документації;

2) контролюється своєчасне усунення технічних несправностей службових транспортних засобів (у тому числі несправностей спідометра), знімаються з експлуатації транспортні засоби та відсторонюються від керування водії, якщо їх стан або поведінка не відповідають безпеці руху та створюють загрозу іншим учасникам дорожнього руху;

3) організовується щорічне поновлення наказів про призначення відповідальних за автотранспортну діяльність осіб, закріплення транспортних засобів за особовим складом, інших документів, які містяться у відповідних контрольно-наглядових справах;

4) визначаються приміщення і майданчики для зберігання транспортних засобів, у тому числі виведених з експлуатації для проведення ремонту або списання, пункти для здійснення перевірки їх технічного стану та проведення технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, інші побутові приміщення для персоналу, підсобні приміщення для розміщення станцій резервного живлення і зберігання автомобільного майна.

7. До автомобільного майна належать:

1) запасні частини (агрегати, вузли, механізми, прилади, деталі), акумуляторні батареї (далі – АКБ), автомобільні і мотоциклетні шини, матеріали (пально-мастильні матеріали, спеціальні та експлуатаційні технічні рідини, мастила, фарби, пластмаси);

2) обладнання, інструменти для експлуатації, технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів (електричне, гаражне, підйомно-транспортне, протипожежне, діагностичне обладнання, інше приладдя);

3) навчальне майно (машини-експонати для практичних робіт, тренажери, учбові стенди, макети, агрегати у розрізі), технічна (технологічна) та дорожня документація.

8. Потреба органів поліції у транспортних засобах, запасних частинах, пально-мастильних матеріалах (далі – ПММ), іншому автомобільному майні визначається з урахуванням необхідності організації експлуатаційного процесу наявних транспортних засобів. Контроль за правильним та раціональним використанням транспортних засобів, ПММ, запасних частин, іншого автомобільного майна за призначенням, у межах виконання службових завдань та відповідно до установлених норм (лімітів) покладається на керівництво органів поліції.

9. Під час приймання органами поліції товарно-матеріальних цінностей або обладнання обов’язково перевіряється відповідність їх стану (цілісність упаковки, пломб, комплектність, кількість, якість) даним супровідних документів.


II. Введення транспортних засобів в експлуатацію

1. Отримання транспортних засобів, обладнання, запасних частин, ПММ від підприємств, установ, організацій та/або їх передача між органами поліції (розпорядниками бюджетних коштів) здійснюються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».

2. Передача транспортних засобів у тимчасове користування між органами поліції здійснюється відповідними керівниками органів поліції – розпорядниками бюджетних коштів на підставі укладених договорів оренди.

3. Самостійне комплектування органів поліції транспортними засобами здійснюється шляхом отримання транспортних засобів, придбаних за рахунок субвенцій і безоплатно переданих органам поліції органами місцевого самоврядування на виконання програм регіонального розвитку або у вигляді інших визначених законодавством незаборонених джерел фінансування поліції.

4. Придбані, безкоштовно отримані або одержані у користування за договорами (оренди) транспортні засоби відображаються на балансовому (позабалансовому) обліку відповідної бюджетної установи (органу поліції) у встановленому законодавством порядку, вводяться в експлуатацію, закріплюються за особовим складом, використовуються виключно в службових цілях відповідно до штатної групи (підгрупи) та цільового призначення.

5. Реєстрація транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

6. Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, дозволи на встановлення та використання спеціальних світлових і гучномовних пристроїв, а також страхові поліси видаються штатним та позаштатним водіям з обов’язковою фіксацією їх видачі в акті закріплення (передачі) транспортного засобу (додаток 1).

7. Передача свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і гучномовних пристроїв, страхових полісів між водіями впродовж кожної зміни відображається у відповідних розділах журналу виїзду та повернення транспортних засобів (додаток 2).

8. Втрачені або пошкоджені номерні знаки та передбачені пунктом 6 цього розділу документи відшкодовуються особами, визнаними за результатами проведеного службового розслідування винними у їх втраті або пошкодженні.

9. Наявні в органах поліції транспортні засоби призначені для виконання оперативних або господарських завдань і задіяні для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій. Оперативні транспортні засоби з відповідними кольорографічними схемами (емблеми, написи і смуги) або спеціальними світловими та гучномовними пристроями, спеціальними відсіками для транспортування затриманих і ув’язнених осіб, камерами для перевезення службових тварин є транспортними засобами спеціалізованого призначення відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт».

10. Для організації закріплення транспортних засобів штатні та/або позаштатні водії складають відповідний рапорт (заяву), погоджують його з безпосереднім керівником і надають на погодження керівництва органів поліції, після погодження якого в органах поліції готується відповідний організаційно-розпорядчий акт про закріплення транспортного засобу.

11. В організаційно-розпорядчих актах органів поліції про закріплення транспортних засобів за штатними та позаштатними водіями обов’язково зазначаються марка, модель цих транспортних засобів, рік їх виготовлення, інвентарний номер, ідентифікаційний (VIN)/шасі номер, номерний знак, підрозділ, у якому вони використовуються, штатна група (підгрупа), посада, звання (за наявності) та П.І.Б. водіїв, за якими вони закріплюються.

12. На підставі організаційно-розпорядчих актів органів поліції про закріплення транспортних засобів за водіями складаються акти закріплення (передачі) транспортних засобів, у яких також фіксуються усі подальші закріплення інших транспортних засобів за цими водіями.

13. Усі організаційно-розпорядчі акти органів поліції та інші документи, що стосуються закріплення за водіями транспортних засобів, долучаються до відповідних контрольно-наглядових справ, які повинні містити об’єктивну інформацію, що відповідає останнім закріпленням службових транспортних засобів, і не повинні містити застарілі дані щодо проведених минулих закріплень (перезакріплень) транспортних засобів.

14. Транспортні засоби закріплюються за одним або кількома водіями, виходячи зі специфіки службової діяльності того чи іншого органу поліції. При цьому з метою недопущення накопичення у контрольно-наглядових справах документів із застарілими даними підготовка організаційно-розпорядчих актів про відкріплення попередніх працівників, за якими раніше закріплялися транспортні засоби, не здійснюється.

15. При закріпленні транспортних засобів за особовим складом органів поліції перевага надається їх закріпленню за штатними водіями. Закріплення транспортних засобів за керівниками органів поліції здійснюється відповідно до організаційно-розпорядчих актів керівництва вищестоящих органів поліції.

16. З метою забезпечення цілодобового контролю за використанням службових транспортних засобів керівники органів поліції вживають заходів щодо запровадження системи моніторингу за допомогою засобів глобальної системи позиціонування (GPS моніторингу) та забезпечення транспортних засобів відповідними GPS трекерами (маяками).


III. Використання транспортних засобів

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2003 року № 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями» всі транспортні засоби органів поліції використовуються виключно в службових цілях, для забезпечення оперативної і господарської діяльності в межах установлених лімітів та передбачених у їх кошторисах асигнувань.

2. Використання транспортних засобів для виконання функцій, не пов’язаних із службовою діяльністю органів поліції, всупереч їх цільовому призначенню, штатній групі (підгрупі), у власних цілях, в інтересах сторонніх юридичних і фізичних осіб, а також понад установлені норми експлуатації заборонено. За всіма фактами нецільового використання транспортних засобів проводяться службові розслідування (перевірки), за результатами яких вживаються відповідні заходи реагування.

3. Підготовка до використання транспортних засобів органів поліції у службових цілях включає: поставлення придбаних (отриманих) транспортних засобів на балансовий (позабалансовий) облік, реєстрацію, віднесення до відповідних штатних груп (підгруп), закріплення за штатними та позаштатними водіями, обладнання (у разі необхідності) спеціальними світловими та гучномовними пристроями, нанесення кольорографічних схем (смуг, написів, емблем), установлення придатних для використання автомобільних шин відповідно до сезону, дотримання установлених норм експлуатації і витрат ПММ, забезпечення їх необхідною комплектацією згідно з ПДР (придатними для використання автомобільними вогнегасниками, справними знаками аварійної зупинки, укомплектованими медичними аптечками з придатними для уживання медичними препаратами), оформлення необхідної дорожньої документації, справність агрегатів і механізмів (у тому числі стоянкового гальма, світлових приладів) та механічного спідометра (наявність пломб, цілісність скла, відсутність можливості доступу до лічильника одометра).

4. Розподіл наявних в органах поліції транспортних засобів здійснюється рівномірно відповідно до норм штатної належності та в межах установлених лімітів і асигнувань, передбачених їх кошторисами. Розподіл транспортних засобів вважається рівномірним за умови, якщо забезпеченість апарату територіальних органів поліції не перевищуватиме забезпеченості будь-якого з відокремлених підрозділів поліції більше ніж на 40 %.

5. В окремих випадках для забезпечення належного реагування на зміни в оперативній обстановці керівництво органів поліції здійснює тимчасовий перерозподіл наявних транспортних засобів, надаючи перевагу забезпеченню оперативних підрозділів органів поліції.

6. Перевага у постійному використанні службових транспортних засобів у нічний час, вихідні та святкові дні без додаткового отримання дозволу керівництва органів поліції надається черговим частинам, оперативним підрозділам органів поліції (у тому числі з двозмінним і тризмінним режимами роботи транспортних засобів). Переліки такого автотранспорту затверджуються окремими організаційно-розпорядчими актами органів поліції.

7. Усі інші одноразові виїзди оперативних і господарських транспортних засобів з однозмінним режимом роботи у вихідні та святкові дні здійснюються на підставі дозволу на виїзд службового автотранспорту у вихідні та святкові дні (додаток 3), крім випадків раптового виїзду для виконання службових завдань, при виникненні пожежі, стихійного лиха, інших надзвичайних подій. Виїзди транспортних засобів у відрядження за межі регіону здійснюються на підставі дозволу на виїзд службового автотранспорту у відрядження (додаток 4), якщо у відповідних організаційно-розпорядчих актах органів поліції марку, модель, номерний знак цих транспортних засобів не вказано.
Зазначені у цьому пункті дозволи знаходяться у штатних і позаштатних водіїв до завершення відповідних заходів, після чого долучаються до контрольно-наглядових справ.

8. У випадку неповернення службового транспортного засобу після завершення відповідних заходів до місця постійного (позагаражного або позавідомчого) зберігання відповідальна за автотранспортну діяльність особа органу поліції вживає невідкладних заходів щодо з’ясування його місцезнаходження, про що доповідає безпосередньому керівництву.

9. Усі виїзди та повернення службових транспортних засобів органів поліції фіксуються у дорожньому листі (додаток 5), який в органах поліції є документом первинного обліку експлуатації транспортних засобів. Інформація щодо маршруту руху, пробігу і часу використання транспортного засобу засвідчується підписами посадових осіб органів поліції, у розпорядження яких надавався транспортний засіб для виконання службових завдань.

10. Дорожні листи встановленої форми замовляються у типографії або виготовляються органами поліції самостійно за умови забезпечення належного їх зберігання протягом терміну використання і недопущення порушень порядку їх ведення.

11. Незалежно від способу виготовлення всі дорожні листи транспортних засобів органів поліції обліковуються в журналі реєстрації дорожніх листів (додаток 6) із присвоєнням відповідних реєстраційних номерів. Підставою для видачі дорожніх листів на наступний місяць є своєчасне повернення дорожніх листів за минулий місяць. Дорожні листи на транспортні засоби, виведені з експлуатації унаслідок пошкодження у дорожньо-транспортних пригодах (далі – ДТП) або підготовки до списання, не видаються, а на транспортні засоби, виведені з експлуатації для проведення довготривалого ремонту, видаються тільки після завершення ремонтних робіт і введення в експлуатацію.

12. Правильним веденням дорожніх листів, облікових журналів та іншої передбаченої цим Порядком дорожньої документації вважається своєчасне внесення до них достовірних даних за наявності всіх необхідних підписів і відповідних штампів. Виїзд транспортного засобу без заповненого дорожнього листа забороняється. Контроль за своєчасною видачею і поверненням дорожніх листів покладається на керівництво органів поліції.

13. Перед виїздом службового транспортного засобу водії отримують у відповідальної за автотранспортну діяльність особи дорожній лист, проходять передрейсові медичний огляд та інструктаж, засвідчують їх проходження власним підписом у дорожньому листі та відповідних облікових журналах, подають закріплений транспортний засіб на огляд технічного стану відповідальною за автотранспортну діяльність особою, яка підтверджує його справність підписом у відповідному розділі дорожнього листа.

Про виявлені зовнішні пошкодження транспортних засобів перед виїздом або після їх повернення відповідальні за автотранспортну діяльність особи письмово доповідають безпосередньому керівництву.

14. Проходження водіями передрейсового інструктажу, який проводиться відповідальною за автотранспортну діяльність особою, фіксується в журналі обліку інструктажів водіїв (додаток 7) і підтверджується їх підписами у відповідних розділах цього журналу, в яких відображається передрейсовий (щоденний) і спеціальний (додатковий) інструктажі:

1) тема спеціального (додаткового) інструктажу в журналі зазначається у довільній формі, оскільки вказаний інструктаж пов’язаний з використанням службових транспортних засобів для виконання окремих конкретно визначених завдань (при зміні оперативної обстановки, погіршенні погодних умов, виїзді у відрядження за межі регіону тощо) або використанням транспортних засобів, щодо яких діють дозволи на позагаражне (позавідомче) зберігання;

2) тема передрейсового (щоденного) інструктажу позначається номером з окремо розробленої та затвердженої керівництвом органів поліції тематики, яка розробляється відповідно до основних положень ПДР в обсязі, необхідному для проведення передрейсового інструктажу водіїв з урахуванням пори року, умов і специфіки використання транспортних засобів в органах поліції відповідного регіону, та зберігається в журналах обліку інструктажів водіїв.

15. Для підвищення технічної готовності службових транспортних засобів і утримання їх у технічно справному стані керівництво органів поліції забезпечує щорічне складання відповідальними за автотранспортну діяльність особами планів експлуатації транспортних засобів, які затверджуються організаційно-розпорядчими актами, та організовує здійснення сезонних перевірок технічного стану транспортних засобів.

16. Складені відповідальними за автотранспортну діяльність особами плани експлуатації транспортних засобів ураховують специфіку службової діяльності відповідних підрозділів органів поліції та відображають питання щодо організації:

1) перепускного режиму транспортних засобів, часу їх виїзду та повернення, раптового виїзду у вихідні та святкові дні для виконання покладених на органи поліції службових завдань, місць зберігання у позаробочий час, зв’язку з водіями, які знаходяться на лінії;

2) порядку ведення дорожньої документації, видачі, повернення, зберігання дорожніх листів, ключів від транспортних засобів і боксів (їх дублікатів);

3) контролю технічного стану транспортних засобів, своєчасного проведення їх технічного обслуговування і ремонту та інших заходів, пов’язаних із забезпеченням автотранспортної діяльності.

17. Дотримання планів експлуатації транспортних засобів є обов’язковим для всіх штатних (позаштатних) водіїв і відповідальних за автотранспортну діяльність осіб. Контроль за дотриманням планів експлуатації транспортних засобів здійснюється керівництвом органів поліції.


IV. Штатні групи та річні норми експлуатації транспортних засобів

1. Штатна належність транспортних засобів органів поліції розробляється відповідно до розрахунку норм табельної належності транспортних засобів (додаток 8). Відповідно до затвердженої керівництвом Національної поліції України штатної належності транспортних засобів визначаються стан транспортного забезпечення органів поліції, а також потреба у транспортних засобах та іншій техніці, необхідній для виконання службових завдань.

2. Усі наявні в органах поліції транспортні засоби відповідно до призначення розподіляються за штатними групами на оперативні та господарчі. Утримання транспортних засобів однієї штатної групи за рахунок іншої забороняється.

3. Штатна група оперативних транспортних засобів залежно від характеру поставлених службових завдань і специфіки їх виконання поділяється на такі штатні підгрупи:

1) автомобілі груп реагування (АГР);

2) автомобілі патрульної (АП) і дорожньо-патрульної (АДП) поліції;

3) автомобілі супроводження осіб, щодо яких здійснюється державна охорона (АС);

4) автомобілі для оперативних заходів у стандартному виконанні, без кольорографічного оформлення, спеціальних світлових і гучномовних пристроїв (СТ);

5) автобуси пасажирські для перевезення особового складу (ПОС);

6) автомобілі для транспортування нарядів поліції (АТН);

7) автобуси штабні (АШ);

8) пересувні вибухотехнічні лабораторії (ПВЛ);

9) мобільні універсальні лабораторії РХБЯ (МУЛ);

10) мобільні пункти моніторингу і контролю РХБЯ (МПМ);

11) автомобілі для перевезення РХБЯ вантажів (АПВ);

12) автомобілі РХБЯ розвідки (АР);

13) пересувні вузли зв’язку (ПВЗ);

14) автомобілі для профілактики та ремонту засобів зв’язку (АРЗ);

15) пересувні пункти (ПП);

16) радіорелейні станції (РС);

17) автомобілі для перевезення затриманих та ув’язнених осіб (АЗУ);

18) автомобілі для транспортування трупів (АТТ);

19) автомобілі водометні (АВ);

20) автомобілі для спецоперацій із системою відеоконтролю (АСВ);

21) пересувні діагностичні станції для перевірки технічного стану транспортних засобів (ПДС);

22) автомобілі кінологічних підрозділів (АКП);

23) автомобілі для учбово-екзаменаційного процесу (АЕ);

24) автомобілі чергові (АЧЧ);

25) автомобілі безпеки руху (АБР);

26) інші оперативні транспортні засоби відповідно до затвердженого розрахунку норм табельної належності оперативних транспортних засобів.

4. Оперативні транспортні засоби залежно від характеру виконання службових завдань оснащуються спеціальними світловими та гучномовними пристроями, засобами глобальної системи позиціонування (GPS навігація), пристроями відеореєстрації (фіксації) та радіостанціями, комплектуються сигнальними конусами, мірними рулетками або лазерними дальномірами, огороджувальними стрічками, передбаченими ПДР дорожніми знаками 1.39 «Інша небезпека (аварійно-небезпечна ділянка)», 4.7 «Об’їзд перешкоди з правого боку», 4.8 «Об’їзд перешкоди з лівого боку», а також інформаційним таблом «Увага! Оформлення ДТП».

5. Вантажні автомобілі та автобуси органів поліції при направленні у відрядження тривалістю понад одну добу додатково укомплектовуються підставками (козелками), лопатою, буксирувальним пристроєм, запобіжною вилкою (переносним пристроєм) для замкового кільця колеса, а також ланцюгами проти ковзання у зимову пору року відповідно до Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09 липня 2012 року № 964, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1299/21611.

6. Наявні в підрозділах патрульної поліції службові велосипеди оснащуються багажником, сумкою на багажник, фарами та крилами (передніми/задніми), дзвоником, підніжкою, замком на раму та за необхідності кольорографічно оформлюються.

7. За рішенням керівництва органів поліції додатково створюється резерв технічно справних транспортних засобів для забезпечення безперебійної роботи службового автотранспорту при виконанні покладених на органи поліції завдань і своєчасної підміни технічно несправної техніки.

8. Наявний в органах поліції мототранспорт відноситься до штатної групи оперативних транспортних засобів і поділяється на мототранспорт патрульний (МП), а також екзаменаційний (МЕ) – при організації навчального процесу в органах поліції. Плавзасоби та велосипеди органів поліції відносяться до штатної групи оперативних транспортних засобів та на штатні підгрупи не поділяються.

9. До штатної групи господарчих (спеціальних та спеціалізованих) транспортних засобів входять:

1) легкові, вантажні автомобілі;

2) вантажно-пасажирські (у тому числі санітарні) автомобілі;

3) пасажирські автобуси, мікроавтобуси;

4) трактори, екскаватори;

5) автокрани, автонавантажувачі;

6) причіпи, напівпричіпи, платформи;

7) бортові автомобілі (фургони, пікапи);

8) паливозаправники, автоцистерни;

9) інші господарчі транспортні засоби відповідно до затвердженого розрахунку норм табельної належності оперативних транспортних засобів.

10. Для підвищення ефективності використання транспортних засобів, забезпечення раціонального використання коштів на їх утримання і недопущення перевитрат ПММ в органах поліції застосовуються річні норми експлуатації (через дріб указана норма пробігу на місяць), які є максимально допустимим показником при регулюванні пробігу транспортних засобів упродовж року, що не повинен бути перевищений:

1) для оперативних транспортних засобів:

з однозмінним режимом роботи – 31 680 км/2 640 км;

із двозмінним режимом роботи – 39 600 км/3 300 км;

із двозмінним режимом роботи для груп реагування – 96 000 км/8 000 км;

із тризмінним режимом роботи – 120 000 км/10 000 км;

із тризмінним режимом роботи для супроводження осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та груп реагування – 300 000 км/25 000 км;

підрозділів поліції особливого призначення – 72 000 км/6 000 км;

патрульної і дорожньо-патрульної поліції – 300 000 км/25 000 км;

перевезення затриманих та ув’язнених осіб – 52 800 км/4 400 км;

груп безпеки руху – 50 000 км/4 166 км;

2) для оперативного мототранспорту – 15 000 км/1 250 км;

3) для господарчих (спеціальних та спеціалізованих) транспортних засобів – 30 000 км/2 500 км.

11. Пробіг оперативних і господарчих транспортних засобів у службових відрядженнях до зазначених у пункті 10 цього розділу річних норм експлуатації транспортних засобів не зараховується. Незадіяні у відрядженнях транспортні засоби, які виробили місячну норму пробігу, знімаються з експлуатації. Подальше використання знятих з експлуатації оперативних і господарчих транспортних засобів здійснюється у виключних випадках за рахунок зменшення норми пробігу в іншій штатній підгрупі автотранспорту з письмового дозволу керівництва органів поліції.

12. Перевищення установлених місячних норм пробігу вважається понаднормовим використанням транспортних засобів, яке призводить до безпідставних витрат ПММ. За всіма виявленими фактами перевищення установлених місячних норм пробігу, які призвели до перевитрат ПММ, відповідальні за автотранспортну діяльність особи ініціюють перед керівництвом органів поліції проведення службових розслідувань (перевірок), за результатами яких вживаються відповідні заходи реагування.


V. Норми витрат палива і мастильних матеріалів

1. Централізоване забезпечення органів поліції паливом здійснюється виключно в межах обсягів закуплених ПММ відповідно до виділеного фінансування. Збільшення щомісячної норми видачі палива на користь одного органу поліції вважається недоцільним і таким, що призводить до обмеження потреби в ПММ іншого органу поліції. Самостійне придбання органами поліції пального проводиться за наявності кошторисних призначень та відповідних асигнувань.

2. При виникненні нагальної потреби в додатковому забезпеченні ПММ для виконання поставлених службових завдань керівництво органів поліції організовує виділення необхідної їх кількості шляхом проведення перерозподілу наявних ПММ між штатними групами (підгрупами) транспортних засобів або за рахунок з наявного в органах поліції резерву ПММ.

3. Нормування витрат ПММ по типах транспортних засобів і застосування відповідних коригуючих коефіцієнтів здійснюються органами поліції відповідно до законодавства.

4. У разі службової необхідності термінового введення в експлуатацію новопридбаного транспортного засобу тимчасова норма витрат палива визначається органами поліції самостійно шляхом проведення контрольних замірів відповідно до інформаційного забезпечення від виробників.

5. Для транспортних засобів підрозділів оперативної служби, не обладнаних спеціальною світловою і звуковою сигналізацією, які виконують невідкладні службові завдання, пов’язані з підвищеними швидкостями руху з відступом від окремих ПДР (розділ III ПДР), норма витрат палива може бути підвищена до 15 %, що має бути належним чином задокументовано.

6. Використання понижуючих коефіцієнтів не є обов’язковим для відповідної частини пробігу оперативних транспортних засобів органів поліції, обладнаних спеціальною світловою і звуковою сигналізацією, і транспортних засобів підрозділів оперативної служби, не обладнаних спеціальною світловою і звуковою сигналізацією, які виконують невідкладні службові завдання, пов’язані з підвищеними швидкостями руху з відступом від окремих ПДР (розділ III ПДР), у тому числі при незадовільному стані дорожнього покриття, проведенні дорожніх ремонтних робіт, інших обставин, що не дозволяють рух іншим учасникам дорожнього руху зі швидкостями більше 40 км/год.


VI. Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів

1. Технічне обслуговування і ремонт службових транспортних засобів залежно від обсягів і рівня складності проводяться у наявних в органах поліції приміщеннях (пунктах) технічного обслуговування або на інших станціях технічного обслуговування із застосуванням відповідних засобів перевірки технічного стану. Технологічні вимоги до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 15 лютого 2012 року № 106, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 березня 2012 року за № 356/20669.

2. Взаємовiдносини мiж замовником i виконавцем послуг з технiчного обслуговування i ремонту транспортних засобiв, їх складових частин (систем), а також вимоги щодо контролю за вiдповiднiстю наданих послуг регулюються Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014 року № 615, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2014 року за № 1609/26386.

3. Метою проведення технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів органів поліції є утримання їх у придатному для експлуатації стані та належному зовнішньому вигляді, підвищення їх коефіцієнта технічної готовності, своєчасне усунення виявлених несправностей для забезпечення надійності службового транспорту при виконанні покладених завдань.

4. Технічний стан транспортних засобів органів поліції повинен відповідати вимогам Закону України «Про дорожній рух» (статті 12, 16, 29, 32, 33, 36, 37, 53), ПДР, державних стандартів України.

5. Порядок, періодичність проведення технічних обслуговувань і ремонтів транспортних засобів, переліки базових агрегатів, обсяги робіт та умови їх виконання визначаються відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 30 березня 1998 року № 102 «Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за № 268/2708.

6. При встановленні тимчасових норм середнього ресурсу пневматичних шин та при здійсненні їх списання органи поліції керуються наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 травня 2006 року № 488 «Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 712/12586.

7. Облік пробігу шин транспортних засобів органів поліції, роботи з монтажу (демонтажу), збалансування шин, транспортування і зберігання пневматичних коліс здійснюються відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 549 «Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за № 1452/23984.

8. Контроль за станом АКБ в органах поліції здійснюється відповідальними за автотранспортну діяльність особами з метою забезпечення належного технічного стану службових транспортних засобів, підтримання технічної готовності службового автотранспорту для здійснення оперативного виїзду на лінію та економного використання ресурсу АКБ.

9. При організації процесів технічної експлуатації транспортних засобів, їх технічного обслуговування і ремонту органи поліції керуються Правилами експлуатації колісних транспортних засобів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 550, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за № 1453/23985.

10. Класифікація АКБ, які використовуються в органах поліції, підготовка та порядок їх застосування, технічного обслуговування, ремонту, зберігання, транспортування та списання визначені Правилами експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 02 липня 2008 року № 795, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 689/15380.

11. Технічний стан АКБ та їх ресурс у гібридних транспортних засобах, принаймні з двома різними перетворювачами енергії і двома різними системами акумулювання енергії, що призначені для урухомлення транспортних засобів, або в електричних транспортних засобах, які для забезпечення механічної тяги отримують енергію з обох таких джерел акумулювання енергії/потужності (споживане паливо, батарея, конденсатор, маховик/генератор, інші пристрої для зберігання електроенергії/потужності), контролюється згідно з інструкціями та рекомендаціями виробника таких транспортних засобів.

12. Установлення та коригування експлуатаційних норм середнього ресурсу АКБ транспортних засобів органів поліції здійснюються відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 травня 2006 року № 489 «Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 695/12569.

13. Технічно несправні та пошкоджені в ДТП транспортні засоби органів поліції, які в службових цілях не використовуються і підлягають списанню, забороняється використовувати у якості «донорів» запасних частин і комплектуючих для ремонту інших наявних в органах поліції транспортних засобів до їх списання у встановленому законодавством порядку.

14. Списання і відчуження транспортних засобів органів поліції здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об’єктами державної власності», постанов Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», від 06 квітня 2007 року № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності», цього Порядку та інших нормативно-правових актів.

15. Списання (відчуження) транспортних засобів органів поліції здійснюються за рішенням керівництва Національної поліції України. Досягнення встановлених мінімальних строків експлуатації та пробігів до списання транспортних засобів (додаток 9) не є підставою для їх списання, якщо транспортні засоби за своїм технічним станом або після проведення ремонту ще придатні для подальшої експлуатації, а є необхідною умовою для забезпечення розгляду пропозицій органів поліції щодо їх списання.

16. Після підготовки органами поліції документів щодо списання (відчуження) транспортних засобів і направлення їх на розгляд до центрального органу управління поліції зазначені транспортні засоби виводяться з експлуатації, опечатуються відповідальними за автотранспортну діяльність особами і зберігаються в укомплектованому стані до отримання рішення керівництва Національної поліції України.

17. Перед здаванням списаних транспортних засобів в утилізацію до спеціальних установ, на які покладено функції зі збору такої сировини (металобрухту), органи поліції, на балансі яких вони перебувають, вживають заходів щодо фізичного пошкодження (видалення) номерів кузовів (рам), інших службових маркувань і кольорографічних схем (смуг, емблем, написів) та у межах компетенції здійснюють контроль за їх утилізацією з метою виключення випадків зловживань, пов’язаних з порушенням порядку утилізації списаних транспортних засобів.


VII. Зберігання транспортних засобів

1. Транспортні засоби органів поліції зберігаються в освітлених (утеплених у зимову пору року) приміщеннях (боксах), стан яких відповідає правилам життєдіяльності. За відсутності достатньої кількості приміщень (боксів), придатних для зберігання транспортних засобів, дозволяється їх зберігання на відкритих майданчиках органів поліції, під навісом за умови дотримання заходів їх належного зберігання (здійснення своєчасного зливання води із системи охолодження у холодну пору року, заміни спеціальних рідин, очищення від снігу, підтримання необхідного тиску в шинах, підзарядки АКБ).

2. Місця зберігання транспортних засобів обов’язково огороджуються (замикаються) з метою виключення можливості безперешкодного проникнення сторонніх осіб, у тому числі за допомогою використання сторонніх транспортних засобів, забезпечуються під’їзними шляхами з безпечним для технічного стану службового автотранспорту дорожнім покриттям.

3. Автомобільні бокси, виділені для зберігання службових транспортних засобів, використовуються виключно за прямим призначенням. Зберігання службових транспортних засобів у боксах разом з іншими сторонніми транспортними засобами і майном, вилученими у кримінальному провадженні, а також з ємностями з ПММ, фарбами, іншими легкозаймистими рідинами та речовинами забороняється.

4. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки під час зберігання та експлуатації транспортних засобів, у тому числі оснащених газобалонним обладнанням, уживаються органами поліції відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 21 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 279/26724.

5. Контроль за дотриманням особовим складом правил життєдіяльності у приміщеннях для зберігання транспортних засобів (боксах) і використанням цих приміщень за призначенням здійснюється керівництвом органів поліції та відповідальними за автотранспортну діяльність особами.

6. Всі факти щозмінного отримання і здавання особовим складом ключів від транспортних засобів та автомобільних боксів фіксуються в журналі видачі та повернення ключів (додаток 10). Ключі від транспортних засобів і автомобільних боксів мають зберігатися із забезпеченням можливості оперативного відчинення таких транспортних засобів і боксів у разі службової необхідності.

7. Усі службові транспортні засоби у позаробочий час зберігаються в місцях постійної дислокації органів поліції, в яких вони експлуатуються. В окремих випадках для підвищення оперативності виїзду службових транспортних засобів при виконанні службових завдань застосовуються позагаражне або позавідомче їх зберігання поза межами дислокації органів поліції, до яких вони оперативно передані (прикріплені) для виконання службових завдань.

8. Позагаражне або позавідомче зберігання транспортних засобів застосовується з метою прискорення виїзду штатних і позаштатних водіїв для виконання службових обов’язків, у тому числі при організації роботи органів поліції у сільській місцевості та на віддалених пунктах (постах), які знаходяться на значній відстані від основного органу поліції, у якому вони експлуатуються, та найбільш наближені до місць проживання штатних і позаштатних водіїв, за якими вони закріплені.

Позавідомче зберігання транспортних засобів дозволяється у виняткових випадках і лише тим працівникам органів поліції, які постійно проживають і працюють у сільській місцевості (дільничні офіцери поліції).

9. Дозвіл на позагаражне (позавідомче) зберігання транспортних засобів (додаток 11) надається керівництвом органів поліції, на балансовому обліку яких перебувають транспортні засоби, терміном на один рік за умови обґрунтованості службової необхідності такого зберігання, визначення відповідальних за їх зберігання працівників органів поліції, відповідності місць зберігання транспортних засобів правилам життєдіяльності та наявності в місцях зберігання постійної надійної охорони, що виключає можливість доступу сторонніх осіб.

10. Після надання дозволів на позагаражне (позавідомче) зберігання службових транспортних засобів керівництвом органів поліції вживаються заходи, спрямовані на посилення контролю за зберіганням указаних транспортних засобів, використанням їх за призначенням, дотриманням штатними та позаштатними водіями, за якими вони закріплені, безпеки дорожнього руху, проходженням ними медичних оглядів (не менше трьох оглядів на тиждень перед виїздом і двох оглядів на тиждень в кінці зміни), передрейсових інструктажів (не менше одного спеціального інструктажу на тиждень), а також належного ведення дорожньої документації.

11. Усі штатні та позаштатні водії, яким дозволено позагаражне (позавідомче) зберігання закріплених за ними транспортних засобів, обов’язково ведуть бортовий журнал транспортного засобу (додаток 12).

За рішенням керівництва органів поліції вимогу щодо ведення бортових журналів транспортних засобів можуть виконувати інші водії незалежно від наявності дозволів на позагаражне (позавідомче) зберігання закріплених за ними транспортних засобів.

12. Підставою для скасування раніше наданих дозволів на позагаражне (позавідомче) зберігання транспортних засобів є одне або кілька із зазначених порушень, допущених водіями, за якими закріплені такі транспортні засоби:

1) непроходження спеціального (додаткового) інструктажу, який фіксується на початку кожного місяця в журналі виїзду та повернення транспортних засобів;

2) непроходження передрейсового медичного огляду в інших органах поліції (при позагаражному зберіганні транспортного засобу) або в інших державних підприємствах, установах, організаціях (при позавідомчому зберіганні транспортного засобу);

3) несвоєчасне або неповне заповнення дорожніх листів і бортових журналів, відсутність відміток в журналі виїзду та повернення транспортних засобів, який зберігається в інших органах поліції або на віддалених пунктах (постах) поліції;

4) скоєння ДТП під час керування службовим транспортним засобом з власної вини або приховання фактів завдання службовим транспортним засобам механічних пошкоджень;

5) використання службового транспортного засобу не за призначенням, у власних цілях або в інтересах сторонніх осіб;

6) залишення без нагляду незачиненого службового транспортного засобу в громадських місцях, на територіях, що не охороняються, або у незачинених приміщеннях (боксах), що може призвести до його викрадення;

7) допущення порушень законодавства, пов’язаних з використанням на службовому транспортному засобі сторонніх номерних знаків, спеціальних світлових і гучномовних пристроїв, іншого обладнання.


VIII. Заходи щодо покращання автотранспортної діяльності

1. З метою визначення здатності штатних і позаштатних водіїв до безпечного керування службовими транспортними засобами в органах поліції здійснюється медичний контроль за станом водіїв шляхом проведення щозмінних передрейсових та періодичних післярейсових медичних оглядів.

2. Порядок проведення медичних оглядів водіїв, підстави для визнання водіїв непридатними до безпечного керування транспортними засобами, форма журналу щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв, у якому фіксуються результати їх проведення, визначені наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840.

3. Медичні огляди водіїв органів поліції, які керують службовими транспортними засобами, проводяться медичними працівниками на підставі укладених письмових договорів з територіальними медичними закладами та установами. Допуск водіїв до керування транспортними засобами підтверджується штампом і підписом медпрацівника у відповідних розділах дорожніх листів.

4. З метою посилення контролю за обліком, використанням і зберіганням службових транспортних засобів відповідальними за автотранспортну діяльність особами органів поліції ведуться відповідні контрольно-наглядові справи, до яких обов’язково долучаються копії таких документів:

1) організаційно-розпорядчі акти про закріплення транспортних засобів за водіями, призначення відповідальних за автотранспортну діяльність осіб, а також плани експлуатації службових транспортних засобів і списки приватних транспортних засобів працівників поліції (марка, модель, номерний знак), яким дозволено в’їзд або зберігання на території органу поліції;

2) свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, страхові поліси і водійські посвідчення працівників органів поліції, які керують службовими транспортними засобами, а також дозволи на встановлення та використання спеціальних світлових і гучномовних пристроїв, дозволи на позагаражне (позавідомче) зберігання транспортних засобів;

3) рапорти (заяви) водіїв про надання дозволу на направлення несправних транспортних засобів до станцій технічного обслуговування для проведення ремонтних робіт на строк понад одну добу з обов’язковим зазначенням характеру несправності та юридичних адрес таких станцій.

5. З метою покращання автотранспортної діяльності керівники органів поліції відповідно до компетенції ініціюють здійснення перевірок порядку використання і зберігання службових транспортних засобів за місцем дислокації органів поліції, у місцях зберігання транспортних засобів (позагаражне, позавідомче) та проведення технічного обслуговування і ремонту, а також на лінії (маршрути, пости, віддалені пункти).
У разі погіршення стану аварійності та збільшення кількості ДТП, скоєних з вини працівників органів поліції на службовому транспорті, керівники органів поліції створюють відповідні групи безпеки руху, склад яких затверджується організаційно-розпорядчими актами цих органів поліції.

6. При визначенні видів, методів і обсягів перевірки технічного стану службових транспортних засобів органи поліції керуються наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05 серпня 2008 року № 974 «Про затвердження Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2008 року за № 794/15485.

7. Для здійснення перевірок порядку використання і зберігання службових транспортних засобів залучаються наявні в органах поліції кольорографічно оформлені службові автомобілі або автомобілі у стандартному виконанні (без написів, смуг, емблем, спеціальних світлових і гучномовних пристроїв), а для фіксації виявлених порушень застосовуються засоби відео/аудіо фіксації, фототехніка.

8. У разі виявлення технічних несправностей, які загрожують безпеці дорожнього руху, транспортні засоби знімаються з лінії, а подальша їх експлуатація дозволяється лише після усунення несправностей. Транспортні засоби, зняті з лінії унаслідок технічної несправності або відсторонення водіїв від керування, доправляються до місць постійного зберігання для подальшого прийняття відповідного рішення або до станцій технічного обслуговування для проведення ремонту (направлення несправного транспортного засобу на ремонт обов’язково фіксується у дорожньому листі).

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.