Прийняття від 22.10.2012
Документ на сайті ВР

НАКАЗ МВС №357
Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події (далі – правопорушення або події), а також оперативного інформування в центральному органі управління поліції, міжрегіональних територіальних органах Національної поліції України, територіальних органах поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі – ГУНП), їх територіальних (відокремлених) підрозділах (далі – ТВП).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизовані робочі місця користувачів – робочі місця поліцейських та інших працівників, обладнані комп’ютерною технікою, у тому числі планшетними пристроями, які підключені до інформаційно-телекомунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України” (далі – система ІПНП) відповідно до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему “Інформаційний портал Національної поліції України”, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1059/30927, і призначені для автоматизації службової діяльності, реалізації повноважень щодо обробки інформації відповідно до наданого рівня доступу в системі ІПНП;

група реагування патрульної поліції (далі – ГРПП) – наряд патрульної поліції у складі не менше двох поліцейських, які в зоні оперативного реагування виконують завдання із забезпечення публічної безпеки і порядку, взаємодії з населенням, безпеки дорожнього руху, запобігання правопорушенням або подіям та їх припинення, оперативного реагування на них;

диспетчер – старший інспектор з особливих доручень, старший інспектор, інспектор чергової частини (ситуаційного відділу) управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП (далі – УОАЗОР), уповноважений на здійснення управління нарядами поліції, у тому числі за допомогою автоматизованого робочого місця (далі – АРМ “диспетчер”) системи ІПНП, з метою оперативного реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події;

зона оперативного реагування наряду поліції – територія обслуговування, яка закріплена в системі ІПНП за конкретними нарядами поліції. Зони визначаються керівництвом територіальних органів (підрозділів) поліції та затверджуються наказом;

інформаційна довідка про правопорушення або подію – електронний або паперовий документ визначеної форми, адресований Голові Національної поліції України, начальникам ГУНП та/або ТВП, що містить опис правопорушення або події;

наряд поліції – ГРПП, наряди патрульної поліції, поліції охорони, поліції особливого призначення, слідчо-оперативні групи, дільничні офіцери поліції, інші сформовані наряди (у тому числі спільні наряди поліцейських різних підрозділів) у складі, не менше двох поліцейських, які в зоні оперативного реагування виконують завдання із забезпечення публічної безпеки і порядку, взаємодії з населенням, безпеки дорожнього руху, запобігання правопорушенням або подіям та їх припинення, оперативного реагування на них;

оперативне інформування – єдина система збирання, опрацювання та подання до чергової служби вищого рівня інформації про правопорушення або подію з метою організації контролю за встановленням і затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

оперативне реагування – скоординовані дії чергової служби, нарядів патрульної поліції, ГРПП та інших нарядів, спрямовані на організацію невідкладного прибуття працівників поліції до заявника або на вказане місце події з метою припинення правопорушення, установлення особи та затримання ймовірного правопорушника, збереження слідів правопорушення, а також надання допомоги потерпілим особам у межах повноважень поліції;

орган (підрозділ) поліції – центральний орган управління поліції, міжрегіональні територіальні органи Національної поліції України, ГУНП, ТВП;

підрозділ “102” – відділ служби “102” УОАЗОР, працівники якого за допомогою автоматизованого робочого місця працівника підрозділу “102” (далі – АРМ “оператор “102”) системи ІПНП у цілодобовому режимі здійснюють приймання екстрених викликів і реєстрацію повідомлень про правопорушення або події, що надходять телефоном за скороченим номером екстреного виклику поліції “102” (далі – скорочений номер “102”), а також за допомогою інших видів зв’язку;

повторні заяви і повідомлення – заяви або повідомлення від одного або різних заявників щодо одного і того ж правопорушення або події;

посадова особа, уповноважена на здійснення прийому, опрацювання та реєстрації заяв і повідомлень про правопорушення або події – працівники підрозділу “102”, старші зміни працівників підрозділів “102”, диспетчери, оперативні чергові ГУНП та ТВП, їх помічники;

працівник підрозділу “102” – працівник відділу служби “102” УОАЗОР, діяльність якої спрямована на приймання екстрених викликів за скороченим номером “102” та електронних повідомлень заявників, у яких міститься інформація про правопорушення або події, а також їх реєстрацію за допомогою АРМ “оператор “102” в системі ІПНП;

реєстрація правопорушення або події – фіксація інформації про правопорушення або подію в системі ІПНП та/або журналах з присвоєнням записам порядкових номерів;

сектор реагування патрульної поліції (далі – СРПП) – підрозділ патрульної поліції, який цілодобово забезпечує оперативне реагування на повідомлення про правопорушення або події, у межах компетенції здійснює їх розгляд, а також комплекс превентивних заходів шляхом патрулювання території обслуговування, виявлення та припинення правопорушень, застосування визначених законодавством поліцейських та інших заходів;

слідчо-оперативна група (далі – СОГ) – організаційна форма взаємодії слідчих (дізнавачів), працівників оперативних та інших підрозділів поліції з метою виявлення, фіксації, вилучення слідів кримінального правопорушення, речових доказів, установлення свідків та потерпілих, встановлення осіб, які його вчинили, з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Інші терміни в цій Інструкції вживаються в значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України, Законі України “Про телекомунікації”, Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295, Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2017 року № 440, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 року за № 750/30618 (далі – Інструкція чергової служби), Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194 (далі – Порядок ведення єдиного обліку), Національному плані нумерації України, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 листопада 2006 року № 1105, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2006 року за № 1284/13158.

3. З метою отримання телекомунікаційних послуг і оперативного реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події як кінцеве обладнання в органах (підрозділах) поліції використовуються телефони (стаціонарні, мобільні), радіостанції, планшетні пристрої та інші засоби зв’язку.

4. Строк оперативного інформування обчислюється з моменту надходження до органів (підрозділів) поліції первинних відомостей (повідомлення телефоном або іншими видами зв’язку, усної чи письмової заяви, матеріалів з інших правоохоронних органів тощо) про вчинення правопорушення або виникнення події.

5. З урахуванням отриманої від заявника (інших джерел) інформації про вид, ступінь тяжкості, стадію та наслідок правопорушення або події, їх завершеності (закінченості), часу, який минув після вчинення правопорушення або виникнення події, місця перебування правопорушника та його суспільної небезпеки, заяви (повідомлення) поділяються на такі, що:

мають високий ступінь загрози особам та поліцейським (повідомлення категорії “Альфа”);

потребують негайного оперативного реагування (повідомлення категорії “Бета”);

відпрацьовуються в звичайному режимі (повідомлення категорії “Гамма”);

не потребують оперативного реагування (повідомлення категорії “Дельта”).

6. До заяв і повідомлень з високим ступенем загрози особам та поліцейським (повідомлення категорії “Альфа”) належать:

1) повідомлення осіб, у змісті яких наявна інформація про злочини, які тривають і вчиняються із застосуванням (використанням) вогнепальної зброї, вибухових пристроїв або/та речовин (інших пристроїв, що можуть завдати фізичну шкоду правопорушнику та особам, які його оточують, а також про перебування (місцезнаходження, переховування) осіб, які їх скоїли, та вчинення ними збройного опору;

2) повідомлення, за якими введено поліцейські операції “Сирена”, “Грім”, “Заручник”.

7. До заяв і повідомлень, які потребують негайного реагування (щойно вчинені або тривають) (повідомлення категорії “Бета”), належать повідомлення осіб, у змісті яких наявна інформація про правопорушення або події за умови, якщо:

на час отримання повідомлення вони тривають, тобто відбуваються (продовжуються) в реальному часі;

з часу їх учинення до моменту отримання повідомлення минуло не більше 15 хвилин (правопорушення, яке щойно вчинене). З урахуванням географічних, демографічних, економічних, соціальних та інших особливостей населеного пункту, місцевості та/або місця вчиненого правопорушення або події, а також криміногенної ситуації в регіоні (районі, місцевості) за рішенням начальника ГУНП (особи, яка виконує його обов’язки) зазначений час може бути збільшено;

наявна інформація про місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення правопорушення або події;

особи, які постраждали внаслідок правопорушень (подій) та/або нещасних випадків, перебувають у безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я, і потребують невідкладної допомоги поліції (далі – особи, які потребують допомоги) – незалежно від часу, який минув з моменту їх учинення до отримання поліцейськими (працівниками поліції) такого повідомлення.

8. До заяв і повідомлень, які відпрацьовуються в звичайному режимі (повідомлення категорії “Гамма”), належать повідомлення осіб, у змісті яких наявна інформація про правопорушення або події, які вчинені за відсутності умов, передбачених пунктами 6 – 8 цього розділу.

9. До заяв і повідомлень, які не потребують оперативного реагування (повідомлення категорії “Дельта”), належать:

заяви і повідомлення, у змісті яких відсутні будь-які ознаки правопорушення, а реагування на них не належить до повноважень поліції, звернення довідково-консультативного характеру;

матеріали органу досудового розслідування поліції або інших правоохоронних органів, заяви про вчинені правопорушення або події, що надійшли до поліції поштою та не потребують невідкладного прибуття працівників поліції до заявника або на місце події з метою припинення правопорушення, збереження слідів злочину, а також надання допомоги потерпілим особам у межах повноважень поліції.

10. Заяви і повідомлення, які не потребують оперативного реагування (повідомлення категорії “Дельта”), визначаються диспетчером.

11. Під час приймання та реєстрації заяв і повідомлень про правопорушення або події, організації та здійснення оперативного реагування на них посадовим особам, уповноваженим на здійснення прийому, опрацювання та реєстрації заяв і повідомлень про правопорушення або події, а також поліцейським нарядів поліції забороняється:

заходити в систему ІПНП не під своїм логіном та паролем;

надавати заявникам інформацію про місце проживання працівників поліції, інших правоохоронних органів, суду, їх особисті номери телефонів;

надавати наявну в системі ІПНП інформацію стороннім особам, а також посадовим особам правоохоронних органів, яких працівник не може ідентифікувати.

12. Посадові особи, уповноважені на здійснення прийому, опрацювання та реєстрації заяв і повідомлень про правопорушення або події під час свого чергування, залишають розташування підрозділу лише з дозволу відповідного керівника.

II. Основні завдання органів (підрозділів) поліції щодо реагування на правопорушення або події та оперативного інформування чергових служб вищого рівня

1. Посадові особи органів (підрозділів) поліції під час реагування на правопорушення або події повинні:

1) незалежно від способу отримання інформації здійснювати направлення на місця подій сил і засобів поліції, необхідних для захисту прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяння їх реалізації;

2) підтримувати в постійній готовності сили і засоби поліції до реагування на правопорушення або події;

3) орієнтувати наряди всіх видів про вчинення кримінальних та інших правопорушень, прикмети осіб, які їх учинили, об’єкти посягань;

4) забезпечувати особисту безпеку громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігання правопорушенням чи їх припинення, виявлення та затримання осіб, які їх учинили, усунення негативних наслідків правопорушень або подій;

5) здійснювати обмін інформацією та взаємодію з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;

6) забезпечувати особисту безпеку працівників поліції, організацію їх навчання щодо дій у типових та екстремальних ситуаціях;

7) здійснювати оперативне інформування чергових служб вищого рівня, інших органів державної влади, підприємств, установ, організацій, до компетенції яких належить надання допомоги громадянам, які звернулися з відповідною заявою або повідомленням до органу (підрозділу) поліції;

8) забезпечувати ефективне використання засобів зв’язку, технічних засобів та службового автотранспорту, їх належне зберігання.

2. Заяви і повідомлення про правопорушення або події працівниками чергової служби органів (підрозділів) поліції реєструються в інформаційних ресурсах системи ІПНП. У разі технічної несправності системи ІПНП направлення нарядів поліції та керування ними здійснюється за допомогою інших видів зв’язку.

3. Наряди поліції з метою отримання завдань для реагування на повідомлення про правопорушення або події забезпечуються планшетними пристроями з програмним забезпеченням, інтегрованим до системи ІПНП.

4. Працівники чергової служби з метою встановлення необхідної інформації про правопорушення або подію, забезпечення своєчасного та якісного реагування нарядами поліції за фактом їх учинення (виникнення) керуються Алгоритмом орієнтовних невідкладних дій працівника чергової служби (додаток 1).

5. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення працівниками чергової служби здійснюється, виходячи з явних ознак цієї події та відомостей, унесених до системи ІПНП чи Єдиного реєстру досудових розслідувань.

6. Поліцейський незалежно від місця перебування, територіального чи структурного підпорядкування після отримання доручення диспетчера або оперативного чергового щодо реагування на правопорушення або подію зобов’язаний негайно вжити всіх необхідних заходів щодо безумовного виконання такого доручення.

III. Організація роботи підрозділів ГУНП та їх посадових осіб, уповноважених на приймання і реєстрацію заяв і повідомлень про правопорушення або події та реагування на них

1. Робочі місця працівників підрозділів “102” та диспетчерів розміщуються в приміщеннях ГУНП. Приймання екстрених викликів підрозділом “102” здійснюється централізовано зі всієї території обслуговування відповідного ГУНП. Кожен працівник підрозділу “102” і диспетчер чергової зміни забезпечується відповідним автоматизованим робочим місцем та повинен мати авторизований доступ до системи ІПНП.

2. Спеціалізоване програмне забезпечення АРМ “оператор “102” системи ІПНП, яке використовує працівник підрозділу “102”, працює в таких режимах:

“прийом викликів” – режим, у якому надходять виклики;

“обробка викликів” – режим, у якому здійснюється обробка заяв і повідомлень, а також заповнення електронних контурів у системі ІПНП;

“перерва” – режим тимчасового припинення роботи або відпочинку працівника підрозділу “102”. При цьому виклики на це робоче місце не розподіляються.

3. Заяви і повідомлення про правопорушення або події до органів (підрозділів) поліції, крім скороченого номера “102”, можуть надходити за допомогою інших видів зв’язку, інтеграцію яких із системою ІПНП дозволено поліції, зокрема:

у вигляді смс-повідомлень;

електронною поштою;

з мобільних додатків;

з інших спеціалізованих програмно-технічних і технічних засобів.

4. В АРМ “оператор “102” зазначаються відомості про дату і час надходження заяви чи повідомлення, заявника (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання (реєстрації), місце перебування, абонентський номер, стислий зміст заяви чи повідомлення, орган (підрозділ) поліції, до якого передано повідомлення, та інша інформація.

5. У разі припинення з технічних причин (несправність, збої) роботи АРМ “оператор “102” кожен працівник підрозділу “102” має бути забезпечений робочим зошитом, зареєстрованим у підрозділі документального забезпечення, для запису повідомлень про правопорушення або події. Передача прийнятої інформації диспетчеру та оперативному черговому в таких випадках здійснюється за допомогою телефонного або іншого виду зв’язку. Після відновлення роботи АРМ “оператор “102” працівник підрозділу “102” переносить прийняту інформацію про правопорушення або події з робочого зошита до системи ІПНП.

6. Прийняття викликів працівниками підрозділу “102” здійснюється державною мовою, а за бажанням заявника та можливостями працівника – тією мовою, якою розмовляє заявник.

7. Персональні дані осіб мають бути захищеними під час їх обробки. Порядок збирання, обробки, накопичення, зберігання персональних даних і доступ до них здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

8. Організація роботи працівників підрозділу “102” здійснюється згідно із затвердженим керівником УОАЗОР графіком чергування. Режим внутрішнього розпорядку затверджується керівником органу (підрозділу) поліції. Поліцейські, які залучені до чергування, несуть службу в однострої, цивільний персонал – з дотриманням ділового стилю одягу.

9. Усі переговори працівників підрозділу “102” з використанням відповідного кінцевого обладнання фіксуються багатоканальним цифровим реєстратором документування мовленнєвої інформації.

10. Безпосередньо перед заступанням на чергування працівник підрозділу “102” зобов’язаний перевірити технічний стан АРМ “оператор “102”.

11. Обов’язки посадової особи, уповноваженої на здійснення прийому, опрацювання та реєстрації заяв і повідомлень громадян про правопорушення або події, у разі надходження за скороченим номером телефону “102” заяви або повідомлення про правопорушення або подію:

1) забезпечувати протягом двох хвилин прийняття від заявника інформації про правопорушення або подію та її внесення до системи ІПНП. З об’єктивних причин цей строк може бути збільшено (алкогольне сп’яніння, хвилювання, мовні вади заявника, ненадання вичерпної відповіді на запитання тощо). У разі необхідності негайного реагування на правопорушення або події внесення та збереження інформації здійснюється раніше встановленого строку;

2) під час спілкування із заявником дотримуватися принципів професійної етики та моралі;

3) при надходженні повідомлень про факти вчинення домашнього насильства, злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості, а також інших злочинів запитати заявника, з оператором якої статі він бажає спілкуватися;

4) під час прийняття повідомлення про правопорушення або подію, спілкуючись із заявником, одночасно вносити отриману інформацію до системи ІПНП;

5) під час спілкування із заявником першочергово встановлювати та вносити до системи ІПНП інформацію про:

вид правопорушення або події (визначається з урахуванням можливості настання найбільш тяжких наслідків) та попередню кваліфікацію;

час, місце (адресу), обставини вчиненого правопорушення або події (у разі неможливості заявника назвати точну адресу вчинення правопорушення уточнити приблизну адресу, де вчинено правопорушення (район, напрямок в’їзду або виїзду з міста, розташовані поблизу магазини, торговельні центри, парки або інші орієнтири), на електронній мапі встановити маркер приблизного місця вчинення правопорушення та за його допомогою знайти найближчі орієнтири, які допоможуть зорієнтуватись заявнику);

дані про потерпілого або заявника (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстрація місця проживання, місце перебування, абонентський номер, а також чи потребує він або інші особи медичної допомоги;

іншу необхідну інформацію, проставивши маркер події за територіальним місцем розташування підрозділу “102” в разі ненадання заявником своїх установчих даних або адреси місця вчинення правопорушення або події;

територію місця перебування заявника та місця вчинення правопорушення, якщо місце вчинення правопорушення або події не збігається з місцем перебуванням заявника;

6) унесену до системи ІПНП інформацію в електронному вигляді автоматично передавати для реагування працівникам поліції, уповноваженим здійснювати організацію реагування на правопорушення або події;

7) у разі пошкодження основних і резервних каналів передачі інформації в електронному вигляді відомості про правопорушення або подію передавати уповноваженим працівникам, використовуючи інші види зв’язку;

8) уносити до системи ІПНП інформацію про правопорушення або події, отриману за допомогою інших видів зв’язку, у текстовому, аудіо- або відеоформаті та передавати на розгляд відповідним працівникам поліції або оперативно-диспетчерським службам інших органів державної влади, уповноваженим здійснювати організацію реагування на них;

9) уносити до системи ІПНП первинну інформацію про правопорушення або події, які перебувають у стадії незавершеності та потребують негайного реагування;

10) у разі наявності технічних можливостей та необхідності залучати до спілкування із заявником у режимі конференції працівника поліції, уповноваженого здійснювати реагування на правопорушення або події та/або іншого працівника, визначеного керівником (старшим зміни), для уточнення інформації про правопорушення або подію;

11) після встановлення первинних даних зберегти в системі ІПНП початкові відомості, які направити відповідним працівникам поліції або оперативно-диспетчерським службам інших органів державної влади, уповноваженим здійснювати організацію реагування на правопорушення або події, повідомити заявника про виїзд наряду поліції та, за необхідності, продовжити з’ясування та доповнення первинних даних інформацією про:

напрямок відходу правопорушників, пішки чи на транспортному засобі вони зникли, їх прикмети, номерні знаки та марку, модель транспортних засобів;

наявність на місці вчинення кримінального правопорушення потерпілих, їх стан здоров’я та місце перебування. Якщо потерпілі потребують медичної допомоги, поінформувати про це службу екстреної допомоги “103”, у разі отримання повідомлення про пожежу – службу екстреної допомоги “112” (“101”);

кількість правопорушників, їх прикмети, установчі дані (якщо відомо), наявність зброї;

предмети (речі), якими заволоділи правопорушники та прикмети викраденого;

сліди, які могли залишитися на одязі й тілах правопорушників;

інші дані, які сприятимуть розкриттю правопорушення по гарячих слідах;

12) після внесення всіх додаткових необхідних даних до системи ІПНП зберегти інформацію;

13) у разі звернення заявника мовою, якою не володіє посадова особа, уповноважена на здійснення прийому, опрацювання та реєстрації заяв і повідомлень громадян про правопорушення або події, ужити заходів щодо залучення іншого працівника, який володіє іноземною мовою (за можливості в режимі конференції). У разі відсутності таких працівників зачитати англійською мовою інформацію, спрямовану на встановлення даних заявника (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання (перебування), місце перебування (далі – установчі дані потерпілого або заявника), абонентський номер), суть події, про яку заявник хоче повідомити, а також роз’яснення, що його повідомлення буде записано та після перекладу йому зателефонують.

За наявності технічної можливості увімкнути заздалегідь записане вербальне повідомлення (роз’яснення) порядку дій заявника.

Зазначену інформацію в системі ІПНП надіслати відповідним працівникам поліції, уповноваженим здійснювати організацію реагування на правопорушення або події, за місцезнаходженням підрозділу “102”;

14) невідкладно доповідати старшому чергової зміни про надходження скарг громадян на дії/бездіяльність працівників поліції, порушення їх прав і свобод, повторних звернень щодо неналежної організації реагування працівниками поліції на повідомлення та внести відповідну інформацію в систему ІПНП;

15) у разі раптового переривання дзвінка негайно зателефонувати заявнику для з’ясування обставин події чи правопорушення. Якщо заявник не відповідає на дзвінок і виникла підозра про вчинення стосовно нього протиправних дій (крики, шум боротьби та інші ознаки), уносити до системи ІПНП інформацію про те, що “зв’язок із заявником втрачено” та проставити відмітку “інформувати чергового”. Якщо адреса місця вчинення правопорушення та/або місця перебування заявника невідома, проставити маркер на електронній мапі за місцем розташування підрозділу “102”;

16) уносити до системи ІПНП відомості про повідомлення підрозділів екстреної допомоги населенню за скороченим номером “112” (“101”, “103”, “104”) та передавати для реагування відповідним працівникам поліції або оперативно-диспетчерським службам інших органів державної влади, уповноваженим здійснювати організацію реагування на них;

17) негайно проставляти відмітку “інформувати чергового” для здійснення відповідного реагування, якщо під час прийняття заяви або повідомлення стало відомо про те, що заявник або особа, яка вчинила правопорушення, перебуває в розшуку;

18) якщо в заяві чи повідомленні йдеться про питання, що не належать до компетенції поліції, та про дії, що не містять ознак правопорушення, звернення має довідково-консультативний характер або в ньому не викладено суті порушеного питання, заявник висловлює особисте ставлення до події, що відбувається, не називає своїх персональних даних, ввічливо роз’яснювати заявнику його подальші дії. При цьому інформацію, викладену заявником, необхідно внести до системи ІПНП (у разі достатності підстав надати події статус “без оперативного реагування”);

19) усі реквізити до системи ІПНП уносити державною мовою без скорочень (крім загальноприйнятих) з дотриманням правил правопису.

12. У разі надходження за скороченим номером “102” заяви або повідомлення про правопорушення або подію, які віднесені до категорій “Альфа” та “Бета”, крім обов’язків, визначених пунктом 11 цього розділу, посадова особа, уповноважена на здійснення прийому, опрацювання та реєстрацію заяв і повідомлень громадян про правопорушення або події виконує такі дії:

1) не пізніше ніж за 30 секунд з фактичного часу отримання інформації про правопорушення або події:

проставляє у відповідному діалоговому вікні електронної картки “102” АРМ “оператор “102” системи ІПНП відмітку (позначку) про необхідність здійснення негайного реагування за отриманим повідомленням;

уносить до електронної картки “102” лише початкову інформацію про вид правопорушення або події (визначається з урахуванням можливості настання найбільш тяжких наслідків) та місце його вчинення;

зберігає електрону картку “102”, яка автоматично з відповідною позначкою надходить до диспетчера та оперативних чергових ГУНП і ТВП за місцем учинення правопорушення або події;

2) до 2 хв з часу надходження повідомлення:

долучає (за потреби та наявності технічної можливості) до розмови із заявником диспетчера та/або оперативного чергового ГУНП у режимі конференц-зв’язку;

з одночасним заповненням електронної картки “102” продовжує з’ясовувати в заявника (у тому числі разом з диспетчером та/або оперативним черговим ГУНП) його установчі дані або відомості про потерпілого, обставини правопорушення або події, кількість та прикмети осіб, причетних до його вчинення, наявність у них зброї, місце їх перебування або напрямок відходу, наявність осіб, які потребують допомоги, а також іншу актуальну інформацію, необхідну для вирішення службових завдань;

за результатами опрацювання повідомлення повторно зберігає електронну картку “102” з унесеною інформацією про правопорушення або подію;

3) у разі необхідності продовжує з’ясовувати та доповнювати електронну картку “102” інформацією про обставини правопорушення або події, які мають значення для належної організації реагування на нього.

З об’єктивних причин строки опрацювання та передачі повідомлень про правопорушення або події визначених категорій може бути збільшено (алкогольне сп’яніння, хвилювання, мовні вади заявника, ненадання відповіді на запитання тощо).

Наведені в підпунктах 1, 2 пункту 12 цього розділу відомості та порядок їх з’ясування не є вичерпними, їх послідовність може бути змінено, проте вони повинні бути достатніми для належної та своєчасної організації оперативного реагування на правопорушення або подію. У подальшому, за можливості, діє відповідно до пункту 11 цього розділу.

13. Якщо заявник застосовує ненормативну лексику, вдається до образ, закликів до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, працівник підрозділу “102”, який приймає виклик, роз’яснює, що за такі дії заявник може нести передбачену законом відповідальність, та має право припинити спілкування з ним і заблокувати на добу за допомогою технічних засобів прийняття від нього звернень. Одночасно працівник підрозділу “102” відображає в системі ІПНП інформацію про протиправні дії заявника, яку направляє для відповідного реагування уповноваженим працівникам поліції.

Працівник підрозділу “102” має право припинити спілкування з особою, яка не повідомляє інформацію про настання екстреної ситуації та/або необхідність отримання екстреної допомоги, своїми діями відволікає його від виконання покладених на нього обов’язків. При цьому факт надходження такого виклику фіксується в ІПНП.

14. Відмова в прийнятті та реєстрації повідомлень про правопорушення або події не допускається.

15. Обов’язки старшого зміни працівників підрозділу “102”:

1) організовувати та контролювати роботу підпорядкованої зміни працівників підрозділу “102”, зокрема вжиття працівниками підрозділів “102” заходів, насамперед віднесених до категорій “Альфа” та “Бета”. У разі потреби надавати необхідну допомогу підлеглим в опрацюванні повідомлень про правопорушення або події та організації реагування на них;

2) розподіляти час чергування працівників підрозділу “102” з урахуванням навантаження на них. У разі завантаження всіх працівників приймати заяви і повідомлення про правопорушення або події особисто, а також залучати працівників, які перебувають на перерві (відпочинку);

3) готувати інформацію про кількість одержаних упродовж чергування заяв і повідомлень осіб за скороченим номером “102”, утрачених дзвінків, повторних повідомлень, навантаження на працівників за добу;

4) здійснювати перевірки за скаргами і заявами осіб щодо неналежного виконання службових обов’язків працівників чергової зміни підрозділу “102”;

5) використовуючи багатоканальний цифровий реєстратор документування мовленнєвої інформації, здійснювати вибіркове прослуховування записів розмов працівників чергової зміни підрозділу “102” (не менше трьох розмов кожного працівника підрозділу “102”) та вживати заходів щодо вирішення проблемних питань (за результатами прослуховування ставить відповідну відмітку в електронній картці “102” про її прослуховування). У разі виявлення незареєстрованої інформації про правопорушення або подію зареєструвати її в установленому порядку та доповісти про це керівникові підрозділу “102”;

6) перевіряти якість заповнення (з дотриманням усіх необхідних вимог) та достовірність інформації, унесеної працівником підрозділу “102” до системи ІПНП;

7) уживати заходів щодо покращення стану прийому та опрацювання повідомлень осіб, а також усунення недоліків, допущених під час здійснення реагування на правопорушення або події, насамперед визначені категоріями “Альфа” та “Бета”;

8) забезпечувати ведення необхідної службової документації підрозділу “102”;

9) за наявності технічної можливості визначати абонентські номери заявників, які намагалися зателефонувати до підрозділу “102”, але з’єднання з якими не відбулося з різних причин. Доручати працівникам передзвонити на такі номери для з’ясування обставин правопорушення або події;

10) під час приймання-здачі чергування підбивати підсумки роботи працівників чергової зміни підрозділу “102” за добу, визначати позитивні та негативні тенденції в їх діяльності, про що доповідати керівникові підрозділу “102” та старшому зміни диспетчерів.

16. Обов’язки диспетчера:

1) перед заступанням на добове чергування перевіряти технічний та санітарний стан робочого місця, службову документацію, технічну справність оргтехніки, ознайомлюватися з оперативною обстановкою за минулу добу, брати на особистий контроль виконання нарядами поліції завдань, реагування на які здійснюється під час перезмінки, та не завершених;

2) перевіряти кількість нарядів, які заступають на чергування в зону оперативного реагування. У разі виявлення недостатності нарядів поліції в зоні оперативного реагування та інших недоліків доповідати старшому зміни або оперативному черговому для подальшого інформування керівництва ГУНП;

3) у системі ІПНП перевіряти готовність до несення служби всіх нарядів поліції, які залучені до охорони публічної безпеки і порядку на території обслуговування, наявність та працездатність планшетних пристроїв, відповідність даних, унесених до системи ІПНП відповідальними особами підрозділів поліції (прізвище старшого наряду, абонентський номер, режим несення служби, номерний знак службового транспортного засобу). У разі відсутності (несправності) планшетного пристрою, нестійкого рухомого (мобільного) зв’язку зв’язуватися з нарядом і здійснювати перевірку за допомогою наявних видів зв’язку;

4) контролювати проставлення нарядом поліції відмітки в системі ІПНП про тимчасову недоступність та незалучення його до обслуговування викликів, якщо наряд поліції, що несе службу, тимчасово не може здійснювати реагування на правопорушення або події (технічна несправність службового автотранспорту, виконання створеного нарядом поліції службового завдання тощо).

17. Порядок дій диспетчера після отримання повідомлення про правопорушення або подію, що віднесені до категорії “Альфа”:

1) диспетчер до прибуття на місце події керівника органу, підрозділу поліції або іншої особи, відповідальної за організацію та координацію проведення першочергових заходів та невідкладних слідчих (розшукових) дій або проведення спеціальної (поліцейської) операції, не очікуючи надходження уточнених відомостей, негайно (не пізніше однієї хвилини) в системі ІПНП призначає та направляє на місце події наряди (наряд) поліції, насамперед поліцейських підрозділів поліції особливого призначення (інших нарядів поліції, спеціально створених для реагування на правопорушення або подію з високим ступенем загрози поліцейським). Їх кількість визначається з урахуванням наявної чисельності нарядів, виду, тяжкості та обставин правопорушення або події, а також іншої інформації про осіб, які його вчинили;

2) інформує оперативного чергового ГУНП про отримання повідомлення про правопорушення або подію вказаної категорії, відомі обставини їх учинення. Підтримує постійний зв’язок з черговою службою ГУНП та ТВП щодо обміну інформацією про правопорушення та необхідності залучення до реагування на цю подію додаткових сил поліції, інших підрозділів поліції, у тому числі спеціальних, підготовки орієнтувань тощо;

3) перевіряє зміст і повноту інформації про правопорушення або подію, за потреби з’ясовує в заявника додаткові відомості;

4) за наявності технічної можливості самостійно або за допомогою працівників інших підрозділів виводить на відеостіну (монітор) зображення з камер відеонагляду з місця події, прилеглої території;

5) визначає ймовірні напрямки руху транспортного засобу з особами, які вчинили правопорушення, оцінює час із моменту його вчинення та ставить завдання нарядам поліції з визначенням меж блокування населених пунктів, міст, районів, областей, а також маршрутів патрулювання;

6) контролює, у тому числі за допомогою можливостей системи ІПНП, своєчасне отримання завдань нарядами поліції, їх прибуття на місце події (в інші місця, визначені диспетчером та/або оперативним черговим) та маршрут руху, виконання поставлених завдань;

7) у разі відсутності вільного наряду поліції невідкладно (залежно від виду та тяжкості правопорушення або події знімає з обслуговування необхідну кількість нарядів поліції, залучених до реагування на події некримінального характеру або які не становлять значної суспільної небезпеки, та направляє їх для реагування на правопорушення або подію;

8) орієнтує в системі ІПНП, а також за допомогою засобів радіозв’язку або телефоном (використовуючи селектор) наряди поліції та оперативних чергових інших підрозділів поліції (у тому числі суміжних областей – у разі вчинення правопорушень або подій у районах, що межують з іншими регіонами) про обставини вчинення правопорушення або події, прикмети правопорушників та напрямки їх відходу, марку, колір, номерний знак (якщо відомо) транспортного засобу, який викрадено чи використовується зловмисниками;

9) уживає заходів щодо направлення на місце події СОГ, працівників підрозділу кінологічної діяльності та/або вибухотехнічної служби, за потреби повідомляє підрозділи екстреної допомоги населенню за скороченим номером “112” (“101”, “103”, “104”);

10) за необхідності залучає до реагування на повідомлення про правопорушення або подію наряди поліції із суміжних територій, які знаходяться найближче до місця події;

11) здійснює управління залученими до оперативного реагування на повідомлення нарядами поліції (поліцейськими) з метою виявлення ТЗ та затримання осіб, які ним керують;

12) інформує наряди поліції про результати перевірок за інформаційними ресурсами системи ІПНП стосовно особи, що здійснила виклик наряду поліції, або інших можливих учасників правопорушення або події (наявність у власності зареєстрованої зброї, перебування в розшуку, категорію особи тощо);

13) з урахуванням наявної інформації про обставини правопорушення або події та осіб, які його вчинили, а також пропозицій поліцейських (їх керівників), які виконують завдання диспетчера, здійснює управління (маневрування) силами й засобами поліції з метою:

підготовки до проведення спеціальних (поліцейських) операцій (у разі введення їх у дію);

проведення пошукових заходів, спрямованих на виявлення (встановлення місцезнаходження) та затримання підозрюваних осіб або їх переслідування;

перекриття (блокування) ймовірних шляхів відходу та місць можливого перебування або появи підозрюваних осіб, а також недопущення сторонніх осіб до визначеної поліцейськими території;

перевірки осіб, які перебувають на місці події або прилеглій до неї території, а також у місцях можливого перебування або появи зловмисників;

установлення очевидців правопорушення або події, виявлення слідів та знарядь злочину, викраденого майна, інших речей, що можуть сприяти встановленню осіб, які його вчинили;

14) постійно підтримує зв’язок із залученими нарядами поліції (поліцейськими), СОГ, координує та контролює виконання ними поставлених завдань з реагування на правопорушення або подію. Своєчасно доводить до них наявну інформацію про обставини правопорушення або події та осіб, які причетні до їх учинення, додатково наголошує на дотриманні поліцейськими заходів особистої безпеки;

15) подає оперативному черговому ГУНП (для подальшої доповіді начальникові ГУНП або особі, яка його заміщує) пропозиції щодо введення в дію поліцейських (спеціальних) операцій (“Грім”, “Заручник”, “Перехват”, “Сирена”);

16) при введенні в дію поліцейської (спеціальної) операції (“Грім”, “Заручник”, “Перехват”, “Сирена”) за дорученням оперативного чергового або керівника ситуаційного центру ГУНП здійснює маневрування (управління) силами та засобами поліції, контролює своєчасність виставлення постів та заслонів, періодично вибірково перевіряє обізнаність нарядів поліції, зокрема тих, які несуть службу на стаціонарних постах (дорожніх станціях патрульної поліції) та автошляхах, щодо прикмет злочинців, розшукуваного автомототранспорту, а також виконує інші їх вказівки.

18. Порядок дій диспетчера після отримання повідомлення про правопорушення або подію (з відповідною позначкою про необхідність здійснення негайного реагування на правопорушення або подію), які віднесені до категорії “Бета”:

1) після отримання від оператора електронної картки “102” з відповідною позначкою диспетчер, не очікуючи надходження уточнюючих обставин, негайно (не пізніше однієї хвилини) в системі ІПНП призначає та направляє на місце події (інші місця, визначені диспетчером та/або оперативним черговим) наряди (наряд) поліції (наряди реагування поліції охорони залучаються лише за наявності вільних нарядів, які не здійснюють реагування на сигнал “Тривога” з об’єктів, що охороняються, на відпрацювання повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій, що можуть викликати суспільний резонанс).

Кількість нарядів поліції, які залучаються до оперативного реагування, визначається з урахуванням їх наявної чисельності, виду, тяжкості та обставин правопорушення або події, а також іншої наявної інформації про осіб, які його вчинили;

2) перевіряє зміст і повноту інформації про правопорушення або подію, за необхідності з’ясовує в заявника необхідну додаткову інформацію;

3) контролює, у тому числі за допомогою можливостей системи ІПНП, своєчасне отримання завдань нарядами поліції, їх прибуття на місця події (інші місця, визначені диспетчером та/або оперативним черговим) та виконання поставлених завдань;

4) орієнтує в системі ІПНП, а також за допомогою засобів радіозв’язку або телефоном (використовуючи селектор) наряди поліції та оперативних чергових інших підрозділів поліції (у тому числі суміжних областей у разі їх учинення в районах, що межують з іншими регіонами) про обставини вчинення правопорушення або події, прикмети правопорушників та напрямки їх відходу;

5) направляє на місце події СОГ, інших поліцейських та, за необхідності, повідомляє підрозділи екстреної допомоги населенню за скороченим номером “112” (“101”, “103”, “104”);

6) інформує наряди поліції про результати перевірок за інформаційними ресурсами системи ІПНП стосовно особи, що здійснила виклик наряду поліції, або інших можливих учасників правопорушення або події (наявність у власності зареєстрованої зброї, перебування в розшуку, категорію особи тощо);

7) здійснює маневрування залученими до оперативного реагування на правопорушення або подію нарядами поліції (поліцейськими) з метою перекриття можливих шляхів відходу та місць перебування підозрюваних осіб або їх переслідування;

8) постійно підтримує зв’язок із залученими нарядами поліції (поліцейськими), СОГ, координує та контролює їх роботу з виконання поставлених завдань з реагування на правопорушення або подію;

9) у найкоротший строк після отримання інформації про виконання завдання нарядом поліції вивчає обґрунтованість погодження оперативним черговим ТВП його електронного рапорту та, за наявності зауважень, дає поліцейським доручення щодо вжиття додаткових (необхідних) заходів, спрямованих на відпрацювання правопорушення або події.

19. При організації реагування на повідомлення про правопорушення або подію, які віднесені до категорій “Альфа” та “Бета”, у разі відсутності вільного наряду поліції у строк до трьох хвилин диспетчер:

1) знімає (за нагальної необхідності та, насамперед, для здійснення реагування на кримінальні правопорушення і події, які можуть викликати суспільний резонанс) з обслуговування наряд поліції (наряд поліції охорони – за умови наявності вільних нарядів, не залучених до реагування на сигнал “Тривога” з об’єктів, що охороняються), який здійснює обслуговування події некримінального характеру або яка не становить значної суспільної небезпеки, та направляє його за повідомленням з більшим ступенем суспільної небезпеки;

2) за необхідності та за погодженням зі старшим зміни диспетчерів (оперативним черговим ГУНП) до реагування на повідомлення про правопорушення або подію залучає наряди поліції із суміжних територій, які знаходяться найближче до місця події;

3) у разі неможливості призначити наряд поліції в системі ІПНП ставить відмітку “відсутній вільний наряд” та негайно повідомляє оперативного чергового органу (підрозділу) поліції, на території обслуговування якого зареєстровано правопорушення (подія), для вжиття заходів щодо направлення на місце події додаткового наряду або інших працівників поліції. Строк визначення та направлення додаткових нарядів або інших працівників поліції не повинен перевищувати десяти хвилин.

20. Порядок дій диспетчера після отримання повідомлення про правопорушення або подію, які віднесені до категорії “Гамма”:

1) отримавши інформацію про таке правопорушення або подію, у строк до двадцяти хвилин в системі ІПНП призначає та направляє на місце події наряд поліції або окремого поліцейського;

2) у разі відсутності вільного наряду поліції у строк до десяти хвилин уживає заходів щодо направлення на місце події (з повідомленням оперативного чергового) СОГ, нарядів поліції охорони (за умови наявності вільних нарядів, не залучених до реагування на сигнали “Тривога” з об’єктів, що охороняються), інших поліцейських або будь-яких інших нарядів;

3) якщо не вистачає вільних нарядів поліції, за нагальної необхідності знімає з обслуговування наряд поліції, який здійснює обслуговування події некримінального характеру і яка не становить значної суспільної небезпеки, та направляє його за повідомленням з більшим ступенем суспільної небезпеки;

4) якщо немає можливості призначити інший наряд поліції, у системі ІПНП проставляє відмітку “відсутній вільний наряд” та негайно повідомляє про це оперативного чергового органу (підрозділу) поліції, на території обслуговування якого зареєстрована подія, для вжиття заходів щодо направлення на місце події додаткового наряду або інших працівників поліції. Строк визначення та направлення додаткових нарядів або інших працівників поліції не повинен перевищувати десяти хвилин;

5) за необхідності та за погодженням з диспетчерами (оперативними черговими) інших адміністративних районів до реагування на повідомлення про правопорушення або події залучає наряди поліції із суміжних територій, які перебувають найближче до місця події;

6) у разі надходження заяви чи повідомлення, які за ознаками є повторними і не є скаргою на дії чи бездіяльність працівників поліції та не відрізняються за змістом від попередніх, приєднує їх до раніше зареєстрованих;

7) перевіряє зміст і повноту інформації про правопорушення або подію, своєчасність отримання завдань нарядами поліції, а також, за необхідності, телефоном з’ясовує в заявника необхідну додаткову інформацію;

8) у разі необхідності з використанням системи ІПНП передає інформацію про вчинене правопорушення та прикмети підозрюваних осіб іншим диспетчерам;

9) орієнтує за допомогою можливостей системи ІПНП, засобів радіозв’язку або телефоном (використовуючи селектор) усі наряди поліції та оперативних чергових інших підрозділів поліції про обставини вчинення правопорушення, прикмети правопорушників та напрямки їх відходу;

10) направляє на місце події СОГ та, за необхідності, повідомляє підрозділи екстреної допомоги населенню за скороченим номером “112” (“101”, “103”, “104”);

11) інформує наряди поліції про результати перевірок за інформаційними ресурсами системи ІПНП особи, що здійснила виклик наряду поліції, або інших можливих учасників правопорушення або події (наявність у власності зареєстрованої зброї, перебування особи в розшуку тощо);

12) постійно підтримує зв’язок із залученими нарядами поліції, СОГ, контролює роботу всіх нарядів поліції з виконання поставлених завдань щодо організації реагування на правопорушення або події;

13) контролює роботу всіх нарядів поліції в зоні оперативного реагування за допомогою можливостей системи ІПНП, перевіряючи інформацію, що надходить із планшетних пристроїв, закріплених за службовими автомобілями (трек маршруту та місце перебування наряду або СОГ, отримання ними завдання, підтвердження прибуття та виконання завдання). Інформацію про виявлені недоліки в роботі нарядів поліції з реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події доповідає старшому зміни;

14) при отриманні заяв чи повідомлень про кримінальні правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, які можуть викликати широкий суспільний резонанс (далі – резонансне кримінальне правопорушення або надзвичайна подія), негайно проставляє відповідну відмітку в системі ІПНП та інформує оперативного чергового ГУНП;

15) у разі припинення з технічних причин роботи системи ІПНП (технічна несправність апаратури, збій програмного забезпечення) організовує направлення нарядів за допомогою радіо- або інших видів зв’язку, фіксуючи свої дії в робочому зошиті.

21. Порядок дій диспетчера після отримання повідомлення про правопорушення або подію, які не потребують негайного реагування та віднесені до категорії “Дельта”:

1) отримавши повідомлення (електронну картку “102”) про правопорушення або подію вказаної категорії, перевіряє зміст та повноту інформації, а також, за необхідності, телефоном з’ясовує в заявника необхідні додаткові відомості;

2) надає заявнику роз’яснення щодо подальших дій та, у разі необхідності, орієнтовного часу прибуття поліцейських на місце події, про що зазначає в примітках;

3) при значному навантаженні на диспетчерів такі повідомлення, за їх дорученням, можуть опрацьовуватися працівниками чергової служби ТВП. У таких випадках вони оформлюються у вигляді направлення завдань, за результатами опрацювання яких працівники чергових служб ТВП складають електронні рапорти із зазначенням ужитих заходів. У разі встановлення працівниками чергової служби ТВП під час опрацювання такого повідомлення ознак правопорушення (або події, що належить до компетенції поліції) вони доповідають про це диспетчерові, який у визначеному порядку на місце події (інше місце) направляє наряд поліції для здійснення реагування;

4) у разі відсутності в змісті заяви чи повідомлення будь-яких ознак правопорушення та у випадках, коли реагування на них не належить до повноважень поліції, диспетчер в ІПНП проставляє відповідний статус “без оперативного реагування”;

5) матеріали органу досудового розслідування поліції або інших правоохоронних органів, інформація за заявами про правопорушення або подію, що надійшли до поліції поштою та не потребують невідкладного прибуття працівників поліції до заявника або на місце події з метою припинення правопорушення, збереження слідів злочину, а також надання допомоги потерпілим особам у межах повноважень поліції, реєструються в системі ІПНП, диспетчер проставляє відповідний статус “без оперативного реагування” та передаються відповідним структурним підрозділам поліції для розгляду та прийняття рішення.

22. Диспетчер, отримавши повідомлення визначеної категорії та оцінивши ситуацію, яка склалася, за наявності достатніх підстав уповноважений змінити категорію події, установлену оператором “102”.

23. Обов’язки старшого зміни диспетчерів:

1) організовувати та контролювати роботу чергової зміни диспетчерів;

2) здійснювати розподіл диспетчерів за зонами обслуговування;

3) розподіляти час чергування диспетчерів з урахуванням навантаження на них. У разі завантаження диспетчерів залучати тих, які перебувають на перерві (відпочинку);

4) уживати заходів щодо дотримання дисципліни і внутрішнього розпорядку працівниками підпорядкованої зміни;

5) надавати необхідну допомогу підлеглим в організації реагування на правопорушення або події;

6) уживати заходів щодо усунення недоліків, допущених під час здійснення реагування на правопорушення або події;

7) подавати довідкову інформацію, яка стосується обслуговування виклику, у разі звернення поліцейських та вирішувати питання щодо залучення до реагування додаткових сил і засобів поліції (за необхідності);

8) інформувати оперативного чергового ГУНП про надходження скарг громадян на дії/бездіяльність працівників поліції, порушення їх прав і свобод, повторних звернень щодо неналежної організації реагування поліцейських на правопорушення або події та вживати заходів щодо усунення наявних недоліків;

9) уживати заходів щодо встановлення фактів призначення нарядам поліції завдань, не пов’язаних із виконанням службових обов’язків. Інформацію про всі недоліки, допущені працівниками нарядів поліції та СОГ під час реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події, а також про всі випадки безпідставного призначення завдань нарядам поліції вносити до системи ІПНП;

10) узагальнювати інформацію про недоліки в роботі підрозділів “102”, диспетчерів, чергових служб і нарядів поліції з реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події, яку щодня під час приймання – здачі чергування окремим рапортом доповідати начальникові УОАЗОР (особі, яка виконує його обов’язки).

IV. Обов’язки оперативного чергового територіального (відокремленого) підрозділу ГУНП щодо реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події та оперативного інформування чергової частини вищого рівня

1. Оперативний черговий ТВП, заступаючи на чергування разом із відповідальним по ТВП (начальником СРПП), має перевірити наявність у нарядів поліції та працездатність планшетних пристроїв, відповідність даних, унесених у розстановку нарядів поліції: прізвище старшого наряду, абонентський номер, режим несення служби, номерний знак службового автомобіля тощо. У разі відсутності (несправності) планшетного пристрою, нестійкого рухомого (мобільного) зв’язку оперативний черговий має зв’язатися з нарядом поліції за допомогою телефону або радіозв’язку та здійснити перевірку.

2. Отримавши телефоном повідомлення про правопорушення або подію (електронне повідомлення від працівника підрозділу “102” через систему ІПНП), оперативний черговий ТВП зобов’язаний:

1) ознайомитися зі змістом повідомлення та діяти, керуючись Алгоритмом орієнтовних невідкладних дій працівника чергової служби, що додається;

2) невідкладно зареєструвати заяву чи повідомлення в системі ІПНП (у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події (далі – журнал ЄО) – у разі тимчасової відсутності технічних можливостей для внесення таких відомостей до системи ІПНП);

3) за погодженням з диспетчером направити на місце вчинення правопорушення або події наряд поліції, окремих працівників, а у разі вчинення кримінального правопорушення – СОГ;

4) контролювати виконання завдань нарядами поліції та СОГ, які направлялися диспетчерами на відпрацювання правопорушення або події;

5) при отриманні від наряду поліції, який прибув на місце події, інформації про наявність ознак кримінального правопорушення невідкладно направити на місце події СОГ, доповісти відповідальному по ТВП (начальнику СРПП), начальнику ТВП або особі, яка виконує його обов’язки, та внести відповідну інформацію до системи ІПНП;

6) у разі надходження телефонного повідомлення від диспетчера про відсутність вільних нарядів і неможливості організації реагування силами наявних добових нарядів доповісти начальнику ТВП або особі, яка виконує його обов’язки, та відповідальному по ТВП (начальнику СРПП), які визначають додаткові сили і засоби, що необхідно залучити для реагування на ці повідомлення, та дають доручення щодо їх направлення на місця подій;

7) повідомити підрозділи екстреної допомоги населенню за скороченим номером “112” (“101”, “103”, “104”), інші правоохоронні органи та органи державної влади (у разі необхідності);

8) при отриманні повідомлення про правопорушення або подію телефоном або під час особистого звернення заявника до підрозділу поліції, самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення правопорушення або події:

з’ясувати час, місце (адресу), спосіб та інші обставини правопорушення або події, абонентський номер та установчі дані потерпілого або заявника;

створити електронну картку “102” ІПНП протягом визначеного в підпункті 1 пункту 10, підпунктах 1, 2 пункту 11 розділу III цієї Інструкції часу (залежно від категорії повідомлення);

унести самостійно або організувати внесення інформації про отримане повідомлення до системи ІПНП;

направити за погодженням із диспетчером на місце події наряд поліції, окремих працівників, а в разі вчинення кримінального правопорушення – СОГ;

з’ясувати в заявника необхідну додаткову інформацію для вжиття заходів щодо встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

видати під час особистого звернення заявника до поліції відповідний талон-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення та іншу подію, форма якого визначена додатком 5 до Порядку ведення єдиного обліку, або за наявності технічної можливості, відправити заявнику смс-повідомлення чи електронною поштою інформацію про реєстраційний номер повідомлення;

9) контролювати своєчасне прибуття нарядів поліції на місце вчинення кримінального правопорушення та оперативне отримання інформації, необхідної для інформування чергової служби вищого рівня;

10) здійснити орієнтування всіх нарядів поліції про обставини вчинення кримінального правопорушення, прикмети правопорушників та напрямки їх відходу. Організувати надсилання електронною поштою орієнтувань з прикметами осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, викраденого майна тощо;

11) інформувати наряди поліції про результати перевірок за інформаційними ресурсами системи ІПНП стосовно особи, що здійснила виклик поліції, особи, щодо якої здійснено виклик, адреси виклику або іншої особи (наявність у власності зареєстрованої зброї, чи перебуває в розшуку, категорія особи);

12) контролювати виконання визначених завдань із відпрацювання вчиненого правопорушення шляхом підтримання зв’язку із залученими нарядами поліції та СОГ. У разі відсутності в нарядів поліції планшетних пристроїв організувати внесення до системи ІПНП інформації про результат їх виїзду;

13) опрацювати отриману під час чергування інформацію про правопорушення або події та на її основі підготувати добове зведення, яке подати керівництву ТВП та заінтересованим структурним підрозділам;

14) перевірити наявність у системі ІПНП відмітки щодо необхідності інформування про подію центрального органу управління поліції. За наявності такої відмітки чергова служба вищого рівня інформується в системі ІПНП автоматично в електронному вигляді. У разі відсутності технічної можливості проставлення таких відміток або тимчасової неможливості передачі даних про вчинені резонансні кримінальні правопорушення чи надзвичайні події інформація до чергової служби вищого рівня передається телефонним або іншим видом зв’язку;

15) доповісти про отримання повідомлення про резонансне кримінальне правопорушення чи надзвичайну подію, які мали місце на території обслуговування ТВП, начальникові ТВП, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному по ТВП (начальнику СРПП), а також повідомити чергову службу вищого рівня.

3. При організації реагування на правопорушення або події нарядом поліції з використанням планшетних пристроїв оперативний черговий ТВП повинен:

1) отримавши від наряду поліції в системі ІПНП електронний рапорт про результати відпрацювання виклику, у найстисліший строк опрацювати його зміст, за наявності зауважень зазначити їх у вільному полі розділу або погодити його;

2) роздрукувати остаточно сформований електронний рапорт про подію та підготувати проект відповіді заявникові (за необхідності);

3) про підготовлені матеріали доповісти керівнику ТВП до закінчення чергової зміни для їх розгляду та прийняття рішення згідно із законодавством;

4) інформацію щодо розгляду повідомлення про правопорушення або подію внести до системи ІПНП та надіслати відповідь заявнику в зазначений ним спосіб (поштою, на електронну скриньку, телефоном).

V. Обов’язки оперативного чергового ГУНП щодо реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події та оперативного інформування чергової частини вищого рівня

1. Оперативний черговий ГУНП є старшим оперативним керівником усіх працівників чергової служби ГУНП, чергових служб ТВП, а також усіх нарядів поліції (у тому числі міжрегіональних територіальних органів), які виконують на території обслуговування завдання з охорони публічної безпеки і порядку, запобігання правопорушенням та їх припинення, установлення та затримання осіб, що їх учинили, а також подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Порядок дій оперативного чергового ГУНП після отримання повідомлення про правопорушення або подію, які віднесено до категорій “Альфа” та “Бета”:

1) організовує оперативне збирання інформації про обставини правопорушення (події), результати вжитих заходів з його припинення та документування, установлення та затримання правопорушників, постраждалих осіб та наданої їм допомоги тощо;

2) контролює прибуття нарядів поліції на місце події (інші місця, визначені диспетчером та/або оперативним черговим), виконання ними завдань, пов’язаних зі здійсненням оперативного реагування на правопорушення (подію) (насамперед, інформація про які подається до центрального органу управління поліції);

3) доручає (у разі необхідності) працівникам диспетчерської служби, оперативним черговим територіальних відділів (відділень) поліції та нарядам поліції (поліцейським) здійснення визначених ним заходів, спрямованих на припинення правопорушення (події), установлення та затримання осіб, які їх учинили тощо;

4) організовує моніторинг та використання в розкритті кримінального правопорушення (установленні обставин події) інформації, що надходить до ГУНП із систем відеоспостереження, які знаходяться в місцях учинення правопорушення або події, можливого перебування правопорушників та за напрямками їх відходу тощо;

5) уводить у визначеному порядку в дію на території регіону або окремих його районів (територій) оперативний план проведення поліцейської (спеціальної) операції (“Сирена”, “Грім”, “Заручник”, “Перехват”) залежно від виду правопорушення, його обставин та осіб, які його вчинили;

6) далі діє відповідно до вимог пункту 3 цього розділу.

3. При отриманні інформації про резонансні кримінальні правопорушення або надзвичайні події, які мали місце на території оперативного обслуговування, оперативний черговий ГУНП зобов’язаний:

1) перевірити наявність відмітки в системі ІПНП щодо необхідності інформування про подію центрального органу управління поліції. За наявності такої відмітки чергова частина Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України (далі – чергова частина поліції) інформується в системі ІПНП автоматично в електронному вигляді. У разі відсутності технічної можливості або тимчасової неможливості передачі даних в електронному вигляді інформація про правопорушення або подію передається до чергової частини поліції телефонним або іншим видом зв’язку;

2) негайно доповісти начальникові ГУНП, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному по ГУНП, начальникові УОАЗОР. Поінформувати керівників та чергових працівників заінтересованих структурних підрозділів поліції та, за необхідності, чергових органів державної влади. Інформація про надзвичайні події за участю працівників поліції негайно доповідається начальникам територіального підрозділу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, інспекції з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП та територіального управління Державного бюро розслідування;

3) організувати оперативне збирання інформації про правопорушення або подію, а у разі необхідності, керуючись Алгоритмом орієнтовних невідкладних дій працівника чергової служби, направити на місце вчинення кримінального правопорушення СОГ ГУНП, працівників кінологічного та вибухотехнічного підрозділів, повідомити підрозділи екстреної допомоги населенню за скороченим номером “112” (“101”, “103”, “104”), інші правоохоронні органи та органи державної влади. Інформувати керівників ТВП міжрегіональних територіальних органів поліції у разі вчинення правопорушень або виникнення подій, реагування на які належить до їх компетенції, про необхідність направлення їх представників на місце події;

4) надати до відповідних територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України інформацію про надходження до органів (підрозділів) поліції заяв і повідомлень про надзвичайні ситуації, правопорушення або події, які загрожують державній безпеці України або можуть викликати суспільний резонанс;

5) контролювати своєчасне прибуття нарядів поліції на місце вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей, необхідних для підготовки інформації до чергової служби вищого рівня;

6) витребувати інформацію з ТВП щодо реагування СОГ та інших нарядів поліції на правопорушення або подію, ужиті заходи щодо припинення правопорушення, виявлення та затримання підозрюваних осіб;

7) опрацювати отриману під час чергування інформацію про правопорушення або події та на її основі підготувати добове зведення, яке надати керівництву ГУНП та заінтересованим структурним підрозділам ГУНП.

4. Після отримання повідомлення про правопорушення або подію телефоном чергової служби або самостійного виявлення з іншого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення правопорушення або події, оперативний черговий зобов’язаний:

1) з’ясувати час, місце (адресу), спосіб та інші обставини вчиненого правопорушення або події, абонентський номер та установчі дані потерпілого або заявника;

2) організувати внесення інформації про отримане повідомлення до системи ІПНП та направлення диспетчером наряду поліції, на території обслуговування якого вчинене правопорушення або виникла подія.

5. При особистому зверненні заявника до ГУНП оперативний черговий організовує прийняття заяви про правопорушення або подію, унесення відомостей до системи ІПНП, контролює направлення диспетчером ГУНП наряду поліції, на території обслуговування якого вчинене правопорушення або подія, а також повідомляє заявнику реєстраційний номер звернення та видає талон-повідомлення.

6. За результатами добового чергування оперативний черговий узагальнює інформацію про недоліки в роботі підрозділів “102”, диспетчерів, чергових служб і нарядів поліції з реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події, яку щодня під час приймання-здачі чергування окремим рапортом доповідає начальникові ГУНП (особі, яка виконує його обов’язки).

VI. Обов’язки оперативного чергового Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України щодо реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події та оперативного інформування керівництва поліції

1. Оперативний черговий чергової частини поліції є старшим оперативним керівником усіх нарядів та працівників поліції, залучених до реагування на правопорушення або події, забезпечення публічної безпеки і порядку, запобігання правопорушенням та їх припинення, установлення та затримання осіб, що їх учинили, а також подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Оперативний черговий чергової частини поліції, отримавши від чергової служби ГУНП (або з інших джерел, у тому числі шляхом ініціативного пошуку та моніторингу засобів масової інформації) інформацію про резонансне кримінальне правопорушення чи надзвичайну подію, зобов’язаний:

1) негайно доповісти Голові Національної поліції України, першому заступникові та заступникам Голови Національної поліції України (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному по центральному органу управління поліцією, начальникові Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України (далі – ДОАЗОР), поінформувати керівників заінтересованих структурних підрозділів центрального органу управління поліції та чергових цих підрозділів;

поінформувати чергового Державного бюро розслідувань про події та правопорушення у військових формуваннях, організаціях, установах і підприємствах, у тому числі оборонно-промислового комплексу, суб’єктах господарської діяльності незалежно від форм власності – виконавцях державного оборонного замовлення, підприємствах – зберігачах цінностей мобілізаційного резерву тощо, у тому числі щодо катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, інших кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань.

У разі технічної можливості інформування здійснюється в електронному вигляді;

2) організувати оперативне збирання інформації про правопорушення або подію та результати реагування на них;

3) опрацювати отриману під час чергування інформацію про правопорушення та події, підготувати добове зведення, яке подати керівництву поліції, заінтересованим структурним підрозділам центрального органу управління поліцією, відповідним органам державної влади.

3. Після отримання повідомлення про правопорушення або подію, яке надійшло телефоном або іншим шляхом, чи самостійного виявлення з іншого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, оперативний черговий чергової частини поліції зобов’язаний організувати внесення інформації про отримане повідомлення до системи ІПНП та проконтролювати направлення диспетчером ГУНП, на території обслуговування якого вчинено правопорушення або сталася подія, наряду поліції.

4. Під час особистого звернення заявника до центрального органу управління поліції оперативний черговий чергової частини поліції повинен організувати прийняття заяви про правопорушення або подію, унесення відомостей до системи ІПНП, проконтролювати направлення диспетчером ГУНП, на території обслуговування якого вчинено правопорушення або сталася подія, наряду поліції, а також повідомити заявнику реєстраційний номер звернення та видати талон-повідомлення.

VII. Обов’язки керівників органів (підрозділів) поліції щодо реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події та оперативного інформування чергової служби вищого рівня

1. За організацію реагування на повідомлення про правопорушення або події, достовірність, повноту і своєчасність подання інформації до чергової служби вищого рівня, інших органів державної влади відповідають начальники органів (підрозділів) поліції або особи, які виконують їх обов’язки.

2. З метою організації належного реагування на правопорушення або події, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, своєчасного інформування на місця подій виїжджають:

1) начальники ГУНП або особи, які виконують їх обов’язки, – під час отримання повідомлень, віднесених до категорії “Альфа”, а також про вбивства, розбої, кримінальні правопорушення, учинені із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухівки, та правопорушення або події, які можуть викликати суспільний резонанс;

2) відповідальні по ГУНП, начальники ТВП або особи, які виконують їх обов’язки, – під час отримання повідомлень про кримінальні правопорушення або події, які можуть викликати суспільний резонанс, та особисто з місця події доповідають оперативному черговому ГУНП, начальникові ГУНП або особі, яка виконує його обов’язки;

3) інші особи керівного складу ГУНП, ТВП – у випадках, передбачених Інструкцією чергової служби та Алгоритмом орієнтовних невідкладних дій працівника чергової служби.

3. За фактами невиїзду начальників органів (підрозділів) поліції або осіб, які виконують їхні обов’язки, інших посадових осіб органів (підрозділів) поліції на місця вчинених кримінальних правопорушень або подій, визначених підпунктами 1 – 3 пункту 2 цього розділу, призначаються та проводяться службові розслідування.

4. У разі неможливості негайного реагування силами добового наряду на отримані повідомлення про правопорушення або події начальник органу (підрозділу) поліції або особа, яка виконує його обов’язки, визначає додаткові сили і засоби, які необхідно залучити до реагування на ці повідомлення, та дає доручення оперативному черговому щодо їх направлення на місця подій.

5. При отриманні доповіді оперативного чергового про надходження анонімного повідомлення щодо загрози безпеці громадян, знищення (пошкодження) об’єктів власності або можливого вчинення терористичного акту начальник органу поліції, особа, яка виконує його обов’язки, або відповідальний від керівництва органу поліції (з урахуванням інформації, отриманої від підрозділів кіберполіції, карного розшуку, вибухотехнічної служби, інших підрозділів поліції) приймає рішення про порядок реагування (види, кількість нарядів, які потрібно направити на місце події, та необхідність проведення евакуаційних заходів).

VIII. Обов’язки окремих посадових осіб органів (підрозділів) поліції, які здійснюють планування сил та засобів, залучених до реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події

1. Щотижня (рекомендовано щоп’ятниці на наступний тиждень) старші служб ГУНП, ТВП, відповідальні посадові особи управлінь патрульної поліції Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (далі – УПП), органів поліції охорони Національної поліції України (далі – УПО) надають до чергової частини затверджені графіки чергування поліцейських підпорядкованих служб, що заступають у складі нарядів поліції, на наступний тиждень.

2. Заміна поліцейського, за необхідності, проводиться на підставі вмотивованого рапорту керівника служби, завізованого керівництвом ГУНП, ТВП, УПП чи УПО відповідно.

3. Відповідальні по ТВП (начальники СРПП), відповідальні посадові особи управлінь превентивної діяльності (далі – УПД) ГУНП, УПП, УПО щодня, до заступання на службу нарядів, уносять до системи ІПНП перевірені відомості про наряди поліції (у тому числі СОГ), які будуть чергувати.

4. Керівники УПД, УПП, СРПП з огляду на наявну штатну чисельність працівників, які виконують функції з охорони публічної безпеки і порядку, ураховуючи оперативну обстановку, визначають максимальну кількість нарядів, які можуть вийти на службу. Ця кількість фіксується в системі ІПНП.

5. Керівники підрозділів превентивної діяльності ТВП щодня вносять до системи ІПНП інформацію стосовно дільничних офіцерів поліції (прізвище, ім’я, по батькові, абонентський номер, місцезнаходження поліцейської станції, територія обслуговування тощо) та контролюють своєчасність її оновлення.

6. Відомості про наряди поліції та поліцейських, які вносяться до ІПНП, повинні мати такі реквізити:

1) дата, час початку та час закінчення несення служби;

2) ID планшетного комп’ютера (за наявності);

3) прізвища та абонентські номери поліцейських складу патруля;

4) регіон (ГУНП), орган (підрозділ) поліції, до якого належить наряд поліції, та територію (відділ, відділення поліції), де буде працювати наряд поліції;

5) служба, з працівників якої створено наряд поліції (ГУНП, територіальні відділи поліції (ТВП), підрозділи поліції особливого призначення (ППОП), патрульна служба поліції особливого призначення (ПСПОП), УПП, УПО, ГРПП, СОГ, НГУ, дільничні офіцери поліції (ДОП), підрозділи поліції на воді та в повітрі (УПВП));

6) лінія роботи, яку буде виконувати наряд поліції (патрулювання міста, району, водойми (ПМР), патрулювання автошляхів (ПА), робота в складі слідчо-оперативної групи (СОГ), робота на стаціонарних постах (СП), патрулювання у складі груп швидкого реагування (ГШР), несення служби у складі груп тактико-оперативного реагування (ТОР), чергування у складі добового наряду чергової частини (ЧЧ) чи як відповідального (ВП), несення служби поліцейськими ювенальної превенції (ЮП), безпека дорожнього руху (БДР) та інші види нарядів);

7) тип патруля (піший, авто, кінний, велосипедний, мотопатруль, інформування, патрульний катер);

8) повна назва патруля, його радіопозивний та номер зони несення служби;

9) зміна (1 – у разі несення служби в денну зміну, 2 – у разі несення служби в нічну зміну, 3 – у разі несення служби в добовому режимі).

7. При отриманні від оперативного чергового інформації про надходження анонімного повідомлення щодо загрози безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності або можливого вчинення терористичного акту керівник чи відповідальний працівник підрозділів кіберполіції, карного розшуку, вибухотехнічної служби, інших підрозділів поліції зобов’язані організувати, у межах компетенції, перевірку повідомлення та негайно (до 30 хвилин) подати результати перевірки та всю наявну інформацію начальникові органу, особі, яка виконує його обов’язки, або відповідальному від керівництва органу поліції.

IX. Порядок дій нарядів патрульної поліції, груп реагування патрульної поліції та інших нарядів поліції, залучених до реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події

1. Працівникам, що перебувають у складі наряду патрульної поліції, ГРПП, УПО, іншого наряду поліції, залученого до системи оперативного реагування, у разі отримання від диспетчера (оперативного чергового) завдання про здійснення реагування на правопорушення або подію, які віднесені до категорій “Альфа” та “Бета”, необхідно:

1) негайно виїхати на місце події (інше визначене диспетчером або оперативним черговим ГУНП місце);

2) за наявності планшетного пристрою проставити в системі ІПНП відповідні відмітки про прийняття виклику, прибуття на місце події, закінчення виконання завдання, обставини правопорушення та результати реагування;

3) у разі введення в дію поліцейських (спеціальних) операцій (“Грім”, “Заручник”, “Сирена”) діяти відповідно до вимог Інструкції про організацію та порядок проведення поліцейських операцій щодо розшуку і затримання озброєних та інших осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 жовтня 2017 року № 841/ДСК, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 15 листопада 2017 року № 1399/31267;

4) оцінити обстановку, доповісти диспетчеру про прибуття та (за можливості) обставини події, перекрити можливі шляхи відходу зловмисників, обмежити доступ сторонніх осіб до місця події;

5) про всі зміни, які пов’язані з учиненням правопорушення та відбуваються в присутності поліцейських, доповідати (за можливості) диспетчерові (у тому числі з використанням заздалегідь розроблених кодованих слів) та діяти за його вказівками;

6) при безпосередньому контакті зі зловмисниками, дотримуючись особистої безпеки, ужити заходів для припинення правопорушення та їх затримання;

7) у разі перебування на місці події декількох нарядів поліції поліцейські мають розташовуватися так, щоб бачити один одного і при застосуванні вогнепальної зброї не опинитися на лінії вогню;

8) при застосуванні зловмисником(-ами) вогнепальної зброї стосовно поліцейських останні уповноважені діяти відповідно до вимог статті 46 Закону України “Про Національну поліцію”, знайти укриття, доповісти про ситуацію диспетчерові (оперативному черговому ГУНП) й чекати введення спеціальної поліцейської операції та прибуття на місце уповноважених для її проведення поліцейських.

2. Працівникам, що перебувають у складі наряду патрульної поліції, ГРПП, УПО, іншого наряду поліції, залученого до системи оперативного реагування, у разі отримання від диспетчера (оперативного чергового) завдання про здійснення реагування на правопорушення або подію, які віднесені до категорій “Гама” і “Дельта”, необхідно:

1) за наявності планшетного пристрою проставити в системі ІПНП відповідні відмітки про прийняття виклику, прибуття на місце події, закінчення виконання завдання, обставини правопорушення та результати реагування;

2) за наявності на місці події осіб, які потребують медичної допомоги, викликати екстрену медичну допомогу, до прибуття якої вживати невідкладних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини;

3) за наявності на місці події заявника (потерпілого) з’ясувати обставини правопорушення або події;

4) у разі підтвердження ознак учиненого кримінального правопорушення поінформувати диспетчера (оперативного чергового) про необхідність направлення СОГ та перебувати на місці події до її прибуття;

5) до прибуття СОГ забезпечити охорону місця події та слідів учиненого кримінального правопорушення, унеможливити доступ на місце події сторонніх осіб. За необхідності місце події огородити спеціальною стрічкою “поліція” та здійснювати заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху. Після прибуття СОГ виконувати доручення старшого СОГ. У разі отримання нарядом поліції охорони до прибуття СОГ сигналу “Тривога” з об’єкта, що охороняється, повідомити про це диспетчера (оперативного чергового) для направлення на місце події найближчого наряду поліції, та здійснити негайне реагування на сигнал “тривога”;

6) установити потерпілих, свідків або очевидців кримінального правопорушення, прикмети осіб, які підозрюються в його вчиненні, та вжити заходів для їх затримання. Про прикмети правопорушників, напрямок їх руху (марка, модель транспортного засобу, номерний знак, інші характерні ознаки), об’єкти посягань поінформувати диспетчера (оперативного чергового) для орієнтування інших нарядів поліції;

7) у разі реагування на правопорушення або подію, які не містять ознак кримінального правопорушення, невідкладно забезпечити збирання необхідних матеріалів перевірки;

8) якщо заяви і повідомлення про правопорушення або події не потребують додаткової перевірки, за наявності планшетного пристрою поліцейський повинен увести до системи ІПНП відомості про обставини події, ужиті заходи та зазначити, що звернення розглянуто на місці або відомості про подію не підтвердилися;

9) з’ясувати в заявника (потерпілого) абонентський номер та адресу електронної пошти, а також зручний для нього спосіб отримання відповіді про результати розгляду його заяви чи повідомлення.

3. Рекомендований час прибуття наряду поліції на місце події з моменту призначення наряду для реагування на правопорушення або подію (з урахуванням середньої швидкості руху автомобіля 40 – 50 км/год) складає:

1) у межах міста:

до 7 хвилин – при перебуванні наряду в зоні оперативного реагування;

до 10 хвилин – якщо залучено наряд з іншої (сусідньої) зони обслуговування;

2) у сільській місцевості:

до 20 хвилин – при перебуванні наряду в зоні оперативного реагування;

до 40 хвилин – якщо залучено наряд з іншої дільниці.

4. У разі ускладнення погодних умов, дорожньої обстановки та особливостей місцевості або інших непередбачуваних обставин загальний строк прибуття наряду поліції на місце вчинення правопорушення або події не повинен перевищувати часу, мінімально необхідного для подолання відстані від місця знаходження наряду поліції до місця події.

5. Старший наряду поліції, який першим з’явився на місці події, зобов’язаний негайно поінформувати диспетчера (оперативного чергового) про прибуття та візуальне обстеження місця події, а в міру з’ясування обставин додатково надавати інформацію про заходи, які здійснено для охорони місця події, стан здоров’я заявника (потерпілого) та/або інших людей, пошкодження об’єктів, майна всіх форм власності, заходи, ужиті для встановлення та затримання осіб, які вчинили правопорушення, кількість інших нарядів поліції, які прибули на виклик, та іншу інформацію, яка, на думку поліцейського, є важливою для припинення/розкриття правопорушення.

6. Передавання завдання диспетчера з реагування на повідомлення про правопорушення або події одним нарядом іншому категорично заборонено.

7. За результатами виконання завдання старший наряду поліції повинен оформити результати реагування на правопорушення або подію в системі ІПНП, унісши до електронного рапорту корисну інформацію щодо осіб, речей, виконаних дій, а також фотозображення, що можуть сприяти в установленні осіб, які їх учинили, та/або вирішені інших службових завдань.

8. При отриманні нарядом поліції завдання диспетчера ГУНП (оперативного чергового ТВП) щодо здійснення оперативного реагування на правопорушення або подію під час виконання ним “службового завдання”, його виконання негайно припиняється та здійснюються всі необхідні заходи щодо безумовного виконання доручення диспетчера ГУНП (оперативного чергового ТВП).

9. За відсутності (несправності) у наряду поліції планшетного пристрою, нестійкого рухомого (мобільного) зв’язку всі відмітки в системі ІПНП про призначення, прийняття, прибуття та виконання завдання, іншу необхідну інформацію за результатами реагування на правопорушення або події вносить диспетчер (оперативний черговий).

X. Порядок організації дій працівників слідчо-оперативної групи щодо реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події

1. Працівникам та поліцейським, що перебувають у складі СОГ, у разі отримання від диспетчера (оперативного чергового) за допомогою планшетного пристрою або іншим шляхом завдання про здійснення реагування на правопорушення або подію, необхідно:

1) за наявності планшетного пристрою проставити в системі ІПНП відповідні відмітки про прийняття виклику, прибуття на місце події, закінчення виконання завдання, обставини правопорушення та результати реагування;

2) негайно виїхати на місце події. Рекомендований час збору до виїзду для основних і додаткових СОГ при чергуванні за місцем розташування підрозділу – до 5 хвилин; при перебуванні за місцем проживання (відповідно до пункту 14 розділу XIII цієї Інструкції) – до 20 хвилин;

3) після прибуття на місце події слідчий (дізнавач) або уповноважена старшим СОГ особа негайно інформує оперативного чергового (диспетчера) про час фактичного прибуття, обставини та попередню кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, за наявності підстав – про залучення додаткових сил і засобів для документування обставин учиненого кримінального правопорушення;

4) після з’ясування обставин події слідчий (дізнавач) або уповноважена старшим СОГ особа (за необхідності) додатково інформує оперативного чергового (диспетчера) щодо уточнення кваліфікації кримінального правопорушення. Після закінчення роботи на місці події старший СОГ доповідає про це оперативному черговому (диспетчеру) та діє за його вказівками;

5) на місці події члени СОГ та інші працівники поліції діють відповідно до вимог Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 липня 2017 року № 575, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 липня 2017 року за № 937/30805 (далі – Інструкція з організації взаємодії);

6) після закінчення обслуговування виклику слідчий (дізнавач) або уповноважена старшим СОГ особа за допомогою планшетного пристрою вносить до системи ІПНП детальну інформацію про результати виїзду на місце події та вжиті заходи, а також корисну інформацію щодо осіб, речей, виконаних дій, а також фотозображення, що може сприяти в установленні осіб, які учинили злочини, та/або вирішення інших службових завдань.

2. За відсутності (несправності) планшетного пристрою, нестійкого рухомого (мобільного) зв’язку інформацію в системі ІПНП про “призначення”, “прийняття”, “прибуття” та “виконання” завдання, результати виїзду на місце події та вжиті заходи вносить диспетчер (оперативний черговий) після доповіді слідчого (дізнавача) або уповноваженого старшим СОГ працівника.

XI. Порядок дій начальника сектору реагування патрульної поліції щодо реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події та оперативного інформування чергової служби вищого рівня

1. Начальник СРПП під час несення служби як відповідальний по ТВП здійснює загальне управління всіма нарядами поліції, які входять до складу чергової зміни.

2. З метою організації належного реагування на повідомлення про правопорушення або події, оперативного інформування чергової служби вищого рівня про їх учинення (виникнення) начальникові СРПП необхідно:

1) брати участь у проведенні інструктажу всіх нарядів поліції, які заступають на чергування, а за відсутності начальника ТВП – особисто проводити інструктаж нарядів поліції;

2) на підставі складених графіків чергування здійснювати розстановку працівників ГРПП та інших нарядів поліції;

3) доручати працівникам СРПП виконання інших завдань, покладених на сектор, зокрема щодо охорони адміністративної будівлі, конвоювання затриманих (у разі відсутності у штаті ТВП конвойного підрозділу), забезпечення публічної (громадської) безпеки та порядку під час виконання судових рішень, проведення масових заходів, про що повідомляти диспетчера (оперативного чергового). Працівники нарядів поліції в разі отримання таких службових завдань повинні обов’язково вносити цю інформацію до системи ІПНП за допомогою планшетного пристрою (за наявності);

4) забезпечити контроль за оперативним реагуванням на повідомлення про правопорушення або події, своєчасним прибуттям ГРПП, нарядів поліції на місця подій, ужиттям необхідних першочергових заходів з реагування;

5) підтримувати постійний зв’язок та обмін інформацією з нарядами поліції, які забезпечують реагування. Організовувати взаємодію СРПП з іншими підрозділами поліції, недержавними охоронними структурами, громадськими формуваннями, залученими до забезпечення публічної безпеки і порядку;

6) здійснювати комплекс заходів щодо запобігання надзвичайним подіям за участю нарядів поліції, недопущення порушення прав і свобод людини, випадків загибелі (травмування) працівників поліції під час виконання ними службових завдань у ході реагування на правопорушення або події;

7) забезпечувати особистий контроль за своєчасним оперативним інформуванням чергової служби вищого рівня про вчинені резонансні кримінальні правопорушення чи надзвичайні події;

8) контролювати ефективне використання нарядами поліції засобів зв’язку, технічних засобів та службового автотранспорту, забезпечувати їх належне зберігання;

9) після закінчення чергування доповідати начальникові ТВП про результати роботи підпорядкованих нарядів поліції, виявлені недоліки та подавати пропозиції щодо їх усунення з метою підвищення ефективності оперативного реагування на правопорушення або події;

10) брати участь у розробленні планів заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку. Безпосередньо керувати нарядами поліції під час уведення в дію поліцейських операцій, посиленого варіанту службової діяльності, проведення цільових оперативно-профілактичних операцій, оперативно-профілактичних заходів (відпрацювань), а також проведення на території обслуговування підрозділу поліції інших заходів. У разі залучення до проведення зазначених заходів працівників інших підрозділів поліції здійснювати їх розстановку в групи реагування та забезпечувати загальне управління ними;

11) здійснювати перевірку роботи нарядів поліції на території обслуговування.

XII. Організація реагування нарядів поліції на правопорушення або події, які не містять ознак кримінального правопорушення

1. Якщо заява чи повідомлення про адміністративне правопорушення або подію не потребує додаткової перевірки, поліцейський за допомогою планшетного пристрою доповнює первинну інформацію в системі ІПНП відомостями про обставини події, ужиті заходи та зазначає, що звернення розглянуто на місці або відомості про подію не підтвердилися.

У разі наявності заявника або свідків адміністративного правопорушення чи події поліцейські здійснюють їх опитування, уносять відомості про абонентський номер заявника та адресу електронної пошти, а також зручний для нього спосіб отримання відповіді про результати розгляду заяви чи повідомлення (поштою, електронною поштою).

2. У разі відсутності технічної можливості внести зазначені відомості до системи ІПНП поліцейський викладає необхідну інформацію в рапорті, який подає оперативному черговому підрозділу поліції, на території обслуговування якого відбулася подія.

3. Відповідальний по ТВП (начальник СРПП) або оперативний черговий роздруковує із системи ІПНП необхідні відомості про подію, додає до них рапорт наряду, який виїжджав на місце події, та матеріали перевірки (за наявності), після чого доповідає матеріали керівнику ТВП.

4. Відомості про результати розгляду заяви чи повідомлення про адміністративне правопорушення або подію вносяться уповноваженою посадовою особою до системи ІПНП, а відповіді надаються заявникам у зазначений ними спосіб.

XIII. Організаційні заходи щодо забезпечення оперативного реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події

1. Для підтримання постійної готовності сил і засобів поліції до реагування на повідомлення про правопорушення або події в органах (підрозділах) поліції відповідно до вимог Інструкції чергової служби призначаються відповідальні по органу (підрозділу) поліції.

2. Для забезпечення реагування на повідомлення про правопорушення або події в органах (підрозділах) поліції формуються наряди поліції в кількості, необхідній для своєчасного їх прибуття на місце події, з урахуванням наявної штатної чисельності.

3. Наряди поліції несуть службу відповідно до графіків чергувань, затверджених у встановленому порядку керівниками органів (підрозділів) поліції або особами, які виконують їх обов’язки, а в разі ускладнення оперативної обстановки до несення служби долучаються додаткові наряди поліції за рішенням керівників органів (підрозділів) поліції.

4. Поліцейські чергової служби органів (підрозділів) поліції та поліцейські, залучені до складу нарядів поліції, повинні нести службу у визначеному однострої, мати при собі службове посвідчення та спеціальний жетон.

5. Склад СОГ формується відповідно до вимог Інструкції з організації взаємодії.

6. Наряди поліції забезпечуються планшетними пристроями з програмним забезпеченням, за допомогою якого здійснюється інформаційна взаємодія з інформаційними ресурсами системи ІПНП.

Планшетні пристрої видаються згідно з книгою видачі-приймання майна, закріпленого за черговою частиною (службою) органу (підрозділу) поліції (додаток 2).

7. Старший наряду поліції відповідає за збереження планшетного пристрою та роботу з ним під час чергування.

8. Під час несення служби забороняється вимикати планшетний пристрій та змінювати будь-які налаштування. У разі виявлення збоїв у роботі планшетного пристрою старший наряду може використати інший вид зв’язку та інше кінцеве обладнання для інформування диспетчера й оперативного чергового. Налаштування планшетних пристроїв, підтримання їх програмного функціонування в робочому стані покладається на працівників управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП (далі – УІАП).

9. При зміні з об’єктивних причин службового транспортного засобу, складу наряду, абонентського номера відповідні дані вносяться до системи ІПНП за допомогою планшетного пристрою, про що старший наряду доповідає диспетчеру та оперативному черговому.

10. Поліцейські чергової служби органів (підрозділів) поліції під час чергування озброюються пістолетами з двома спорядженими магазинами, а поліцейські, що входять до складу нарядів поліції, крім зазначеного озброєння, – ще й засобами індивідуального захисту (бронежилетом та захисним шоломом), активної оборони (гумовим або пластиковим кийком, засобами, спорядженими речовинами сльозогінної та дратівної дії, засобами обмеження рухомості). За необхідності з дозволу начальника органу (підрозділу) поліції їм можуть видаватися автоматична зброя та інші спеціальні засоби, визначені Законом України “Про Національну поліцію”.

11. Забороняється включати до складу нарядів поліції осіб, за якими не закріплена табельна вогнепальна зброя.

12. Наряд поліції, який прибув на місце події, повинен бути екіпірований відповідно до пункту 10 цього розділу. Контроль за екіпіруванням нарядів поліції при виїзді на місце події покладається: у ГУНП – на відповідального по ГУНП, у ТВП – на начальника ТВП та відповідального по ТВП (начальника СРПП), в УПП – на відповідального по УПП, в УПО – на відповідального по УПО.

13. Під час чергування поліцейські, які залучені до несення служби в складі нарядів поліції, повинні перебувати на дільниці, визначеній для несення служби (зона оперативного реагування наряду поліції). У виняткових випадках, за вказівками оперативного чергового чи відповідального по підрозділу, наряди поліції здійснюють реагування на правопорушення або події, які вчинені на іншій дільниці, після інформування диспетчера. Залишати зону реагування нарядам поліції без дозволу диспетчера забороняється.

14. Службові завдання створюються нарядами поліції самостійно лише після попереднього інформування про це диспетчера.

15. Під час чергування працівники, які входять до складу СОГ (основної та додаткової), повинні перебувати у службових кабінетах; якщо службові кабінети розміщені на значній відстані від адмінбудівлі, де розташована чергова служба органу (підрозділу) поліції, – у кімнаті СОГ або приміщеннях чергової служби.

З урахуванням наявної штатної чисельності допускається перебування інспекторів-криміналістів (техніків-криміналістів), які входять до складу СОГ, у робочий час у своїх службових кабінетах, у неробочий – за місцем проживання.

СОГ чергують цілодобово. Начальник ТВП зі штатною чисельністю до 60 одиниць може дозволити членам СОГ після 20.00, з урахуванням оперативної обстановки, перебувати за місцем проживання за умови визначення порядку прибуття зазначених працівників до місця вчинення правопорушення або події.

16. За оперативність прибуття нарядів поліції на місце події, результати роботи на місці вчинення правопорушення або події відповідає старший наряду (для ГРПП – старший ГРПП, для СОГ – відповідальний по ТВП або слідчий (дізнавач), який входить до складу наряду).

17. Інструктаж чергової служби та інших нарядів поліції в центральному органі управління поліції проводить щодня перед заступанням на службу відповідальний по центральному органу управління поліцією.

18. Інструктаж чергової служби, СОГ та інших нарядів поліції ГУНП проводить щодня перед заступанням на службу начальник ГУНП або відповідальний по ГУНП.

19. У ТВП інструктаж чергової служби, СОГ, ГРПП та інших нарядів поліції в робочі дні проводить начальник ТВП або особа, яка виконує його обов’язки, та відповідальний по ТВП (начальник СРПП), у вихідні та святкові дні – відповідальний по ТВП (начальник СРПП).

20. Інструктаж поліцейських УПП та УПО проводить щодня перед заступанням на службу командир, заступник командира підрозділу, відповідальний по підрозділу.

XIV. Порядок збирання, опрацювання та подання інформації в ГУНП, ТВП поліції

1. Інформування чергової частини поліції про резонансні кримінальні правопорушення чи надзвичайні події здійснюється через чергові служби ГУНП, ТВП автоматично в електронному вигляді шляхом проставляння диспетчером (оперативним черговим) відповідної позначки в системі ІПНП. При встановленні таких ознак поліцейськими, які першими прибули на місце події, старший наряду за допомогою планшетного пристрою проставляє відповідну відмітку в системі ІПНП. У разі відсутності технічної можливості інформація передається телефонним або іншим видом зв’язку до чергової служби вищого рівня.

2. Негайно після надходження до підрозділу поліції заяв і повідомлень про резонансні кримінальні правопорушення чи надзвичайні події начальник ТВП здійснює попереднє інформування телефоном начальника ГУНП та контролює подальше інформування чергової служби ГУНП. Начальник ГУНП про обставини вчинення правопорушення або події негайно телефоном доповідає Голові Національної поліції України або особі, яка виконує його обов’язки, та контролює подальше інформування чергової частини поліції, а також заступників Голови Національної поліції України (відповідно до розподілу функціональних обов’язків).

3. Про резонансне кримінальне правопорушення чи надзвичайну подію уповноваженою особою ТВП, ГУНП готується інформаційна довідка про правопорушення або подію, зразок якої визначено додатком 3. Зазначена довідка розміщується в інформаційній системі ІПНП.

4. В інформаційній довідці про правопорушення або подію відображаються такі відомості:

1) час і дата надходження заяви чи повідомлення до органу (підрозділу) поліції, номер реєстрації, номер кримінального провадження, час і дата внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР);

2) обставини вчинення правопорушення, виникнення події (дата, час, місце, мотив, спосіб, причина та інше);

3) дані про учасників (заявника, підозрюваного тощо): прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстрація місця проживання, місце перебування, місце роботи, посада, родинні стосунки з іншими учасниками події, характер отриманих тілесних ушкоджень, наявність судимості (за якими статтями Кримінального кодексу України), можлива причетність до інших кримінальних правопорушень, чи перебували особи на момент учинення правопорушення в стані алкогольного, наркотичного, токсичного або психотропного сп’яніння;

4) назва та місце розташування об’єкта злочинних посягань, вид охорони, наявність і стан охоронно-пожежної сигналізації;

5) заподіяні матеріальні збитки, викрадене майно, знаряддя кримінального правопорушення, речі, які вилучено в підозрюваних, наявність речових доказів, слідів, їх характер, чи направлені вони на дослідження та які його попередні результати;

6) кваліфікація кримінального правопорушення;

7) посади та прізвища працівників поліції, які виїжджали на місце події;

8) застосовування службових собак та проведення аудіо-, відео-, фотофіксації, залучення мобільної криміналістичної лабораторії;

9) час уведення спеціального оперативного плану, його назва (при введенні);

10) ким та коли розпочато досудове розслідування;

11) подолання наслідків надзвичайних ситуацій та інших подій:

які заходи вживаються для подолання наслідків масштабної аварії;

чи проводилася евакуація людей;

чи порушено виробничий процес;

чи була затримка руху транспорту, як він організований у цих умовах; при затримці руху на залізницях – кількість і типи поїздів, на який час затримувалися;

12) при пожежах:

дата, час виявлення пожежі;

місцезнаходження об’єкта;

назва об’єкта, його підпорядкованість (прізвище, ініціали керівника чи власника об’єкта);

чи здійснювалися роботи на об’єкті;

площа пожежі, що саме горить (кількість, місткість, маса);

що знищено, пошкоджено, чи вплинула пожежа на технологічні процеси;

пряма матеріальна шкода від пожежі (визначена чи орієнтовна);

причина пожежі (установлена чи ймовірна);

загинуло, травмовано осіб (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстрація місця проживання місце перебування, місце роботи, посада, де перебували під час пожежі інші члени сім’ї, якщо пожежа виникла в будинку чи квартирі);

час локалізації та ліквідації пожежі (ким і за допомогою яких засобів ліквідовано пожежу);

13) за фактами пожеж, після уточнення даних, але не пізніше 10 діб після події, подається доповнення, у якому відображаються:

дані, які не були встановлені під час первинного інформування;

хто здійснює досудове розслідування;

остаточно встановлена причина пожежі;

якщо закрито кримінальне провадження, направлено клопотання до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, то з якої причини;

14) при дорожньо-транспортних пригодах – належність транспортного засобу, марка, модель, номерний знак; категорія, клас та водійський стаж; місце роботи, а також чи є підозра щодо перебування водія в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

15) при масових заворушеннях, групових порушеннях публічного (громадського) порядку, проявах групової непокори чи інших надзвичайних подіях в ізоляторах тимчасового тримання – назва установи, кількість учасників, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження організаторів заворушень (про затриманих та взятих під варту осіб – вид кримінального правопорушення, у вчиненні якого вони підозрюються чи обвинувачуються), дані про потерпілих та збитки;

16) при вчиненні кримінальних правопорушень працівниками поліції та інших подіях за їх участю – назва органу (підрозділу) поліції, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, звання, посада, з якого часу на службі, на посаді, освіта, склад сім’ї, чи був у стані алкогольного, наркотичного, токсичного або психотропного сп’яніння; наявність зброї, чи перебував в однострої, за матеріалами якого підрозділу і коли складено протокол про корупційні діяння (розпочато досудове розслідування), причини правопорушення та заходи щодо їх усунення; підрозділ, який проводить службове розслідування;

17) у разі участі іноземців – коли і з якою метою прибули в Україну (легально чи нелегально), ужиті запобіжні заходи щодо затриманих за підозрою в учиненні кримінальних правопорушень, де вони перебувають чи утримуються, стосовно загиблих (померлих) – де знаходиться тіло;

18) при самовільному залишенні військової частини зі зброєю – дата і місце призову військовослужбовця, його анкетні дані, прикмети, можливі причини залишення військової частини, номер військової частини та адреса її розташування, вид та кількість зброї, боєприпасів;

19) під час масових заворушень, групових порушень публічного (громадського) порядку – кількість учасників, затриманих, потерпілих, об’єкти погромів і пожеж, збитки, сили та засоби, залучені до стабілізації ситуації (усього та окремих підрозділів);

20) під час страйків – повна офіційна назва підприємства, організації, установи (без скорочень), його належність, загальна кількість робітників, з них – які страйкують (за добу за кожним підприємством окремо), повний список вимог;

21) під час масових заходів (мітинг, пікетування) – час початку та закінчення, ініціатор заходів (громадська організація, профспілка, підприємство), категорія учасників (пенсіонери, студенти, робітники, особи похилого віку тощо), їх кількість, повний зміст вимог та резолюцій, час початку і закінчення блокування проїзду транспорту, як при цьому здійснювався рух, хто з керівників правоохоронних органів та органів державної влади й управління зустрічався з учасниками, чи задокументовано дії організаторів та учасників несанкціонованих заходів, які заходи вжито до порушників, сили і засоби, залучені до стабілізації ситуації;

22) стосовно вогнепальної зброї і бойової техніки – належність, кількість, марка, номер, рік випуску;

23) під час внесення відомостей до ЄРДР про зникнення особи, яка не досягла 18-річного віку, – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстрація місця проживання, місце перебування, інформація про батьків, опікунів (піклувальників) чи осіб, з якими проживала дитина, про вжиті слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення місця перебування дитини, за якою статтею Кримінального кодексу України кваліфіковано подію, чи застосовувалася службова собака, чи вилучалися особисті речі, наявність погроз про викрадення дитини, чи були раніше факти залишення місця проживання;

24) за кожним фактом порушення порядку охорони, тримання затриманих і взятих під варту осіб в ізоляторах тимчасового тримання, а також під час їх конвоювання – назва установи, підрозділу, місце та обставини події, кількість порушників, їх прізвища, імена та по батькові, дата народження, вид кримінального правопорушення, у вчиненні якого вони підозрюються чи обвинувачуються.

5. За повноту та своєчасність інформування чергової служби вищого рівня про правопорушення або події безпосередньо відповідають начальники ТВП та ГУНП або особи, які виконують їх обов’язки.

6. Через інформаційні ресурси системи ІПНП уносяться всі зміни щодо перекваліфікації правопорушення, додаткових обставин учинення, а також необхідна інформація про стан досудового розслідування кримінального провадження, установлення осіб, причетних до його вчинення. За відсутності технічної можливості здійснення інформування в автоматичному режимі передача інформації проводиться за допомогою телефонного або іншого виду зв’язку.

7. Під час відпрацювання місця події слідчий (дізнавач) або визначений ним член СОГ, старший ГРПП чи іншого наряду поліції з метою належного інформування чергової служби негайно передає додаткові уточнювальні дані про резонансне кримінальне правопорушення чи надзвичайну подію, попередню кваліфікацію правопорушення згідно з Кримінальним кодексом України. Під час виникнення подій, які мають тривалий характер, оперативного чергового (диспетчера) інформують про їх розвиток через кожну годину, а в разі ускладнення – негайно.

8. Якщо в ході досудового розслідування встановлено, що про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно інформувати центральний орган управління поліції, за своєчасність подання інформації до чергової служби органу (підрозділу) поліції відповідає безпосередньо керівник органу досудового розслідування (дізнання) та слідчий (дізнавач), який проводить розслідування.

9. За своєчасність та повноту надання до чергової служби органу (підрозділу) поліції інформації про встановлення та затримання осіб, яким вручено письмове повідомлення про підозру в учиненні резонансного кримінального правопорушення, усі зміни кваліфікації такого кримінального правопорушення відповідають керівник органу досудового розслідування (дізнання) та слідчий (дізнавач), який здійснює розслідування кримінального правопорушення. Зазначена інформація надсилається до чергової служби вищого рівня у вигляді доповнення до інформаційної довідки про правопорушення або подію, зразок якого наведено в додатку 4.

10. За підготовку та своєчасне подання до чергової служби органу (підрозділу) поліції інформації про надзвичайні події, пов’язані з працівниками поліції, відповідають керівники структурних підрозділів та підрозділів кадрового забезпечення органів (підрозділів) поліції.

XV. Порядок збирання, оброблення та подання інформації в центральному органі управління поліції

1. Керівники міжрегіональних територіальних органів поліції та їх ТВП у разі надходження до них інформації про резонансне кримінальне правопорушення чи надзвичайну подію забезпечують невідкладне (попередньо телефоном) інформування Голови Національної поліції України або особи, яка виконує його обов’язки, чергової частини поліції про такі правопорушення або події; якщо така інформація належить до підслідності Державного бюро розслідувань – територіальних управлінь Державного бюро розслідування.

2. Під час надходження до чергової частини поліції інформації про резонансне кримінальне правопорушення чи надзвичайну подію оперативний черговий:

1) аналізує характер, суспільну небезпеку правопорушення або події, ефективність ужитих на місці заходів щодо ліквідації можливих негативних наслідків, установлення та затримання осіб, які підозрюються в їх учиненні, необхідності надання допомоги органам (підрозділам) поліції, перевіряє внесення цих відомостей до інформаційних ресурсів системи ІПНП;

2) негайно доповідає про правопорушення або події, які можуть викликати суспільний резонанс, Голові Національної поліції України або особі, яка виконує його обов’язки, першому заступникові та заступникам Голови Національної поліції України (відповідно до розподілу обов’язків), начальнику ДОАЗОР, інформує керівників заінтересованих структурних підрозділів центрального органу управління поліції та (за необхідності й відповідно до розподілу обов’язків) інші заінтересовані органи державної влади, чергового Державного бюро розслідувань. У разі наявності технічної можливості таке інформування здійснюється автоматично в електронному вигляді;

3) доводить керівникам структурних підрозділів центрального органу управління поліції, начальникам міжрегіональних територіальних органів поліції, начальникам ГУНП доручення керівництва поліції про вжиття необхідних заходів у зв’язку з учиненням правопорушення або виникненням події;

4) здійснює аналіз довідкової інформації про правопорушення або події, звертаючи особливу увагу на її повноту та (за необхідності) витребовує додаткові відомості.

XVI. Організація контролю за станом реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) поліції

1. Контроль за станом реагування на заяви і повідомлення про правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) поліції здійснюється уповноваженими посадовими особами, визначеними пунктом 1 та підпунктами 1, 4 пункту 2 розділу XI Інструкції чергової служби.

2. Перевірки стану реагування органів (підрозділів) поліції на повідомлення про правопорушення або події можуть проводитися з наданням увідних завдань про вчинені правопорушення або події, які суттєво не перешкоджатимуть повсякденній службовій діяльності органу (підрозділу) поліції, а також шляхом проведення звірок записів у реєстраційних журналах, передбачених Інструкцією чергової служби, з іншими джерелами інформації (реєстраторами документування мовленнєвої інформації, шляховими листами, бортовими журналами службових транспортних засобів).

3. Начальники УОАЗОР, відділів (секторів) моніторингу ТВП, а в тих територіальних підрозділах поліції, де зазначені посади відсутні, – керівники ТВП організовують щоденний контроль за станом оперативного інформування чергової служби вищого рівня.

 

АЛГОРИТМ
орієнтовних невідкладних дій працівника чергової служби

I. Убивство

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення;

2) установчі дані (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, реєстрація місця проживання (місце перебування), місце роботи (навчання), посада) (далі – установчі дані) особи, яка загинула;

3) кількість правопорушників, їх прикмети, установчі дані, які сліди могли залишитися на одязі та тілі зазначених осіб, наявність у них зброї, транспорту (належність, марка, номерний знак), місце перебування на даний час;

4) шляхи можливого відходу або місця появи (переховування) правопорушників;

5) у разі викрадення майна – його назва, кількість і прикмети;

6) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Попередити заявника про необхідність збереження обстановки та слідів кримінального правопорушення.

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

4. Негайно направити на місце події слідчо-оперативну групу (далі – СОГ), інші наряди поліції, дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці) та, за необхідності, представників кінологічної служби та вибухотехнічного підрозділу.

5. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику сектору реагування патрульної поліції (далі – СРПП)) та до чергової служби вищого рівня.

6. Про прикмети правопорушників, напрямок їх руху та транспорт, який вони використовували, викрадене майно орієнтувати:

1) наряди поліції усіх видів, дільничних офіцерів поліції;

2) чергових органів (підрозділів) поліції;

3) диспетчерів вокзалів, аеропортів та екстреної медичної допомоги;

4) керівників закладів охорони здоров’я (якщо є дані, що правопорушник отримав травму).

7. Організувати переслідування правопорушників, перекриття можливих шляхів їх відходу (вокзали, аеропорти, зупинки громадського транспорту, шляхи з населеного пункту), місць можливої появи (переховування).

8. Повідомити черговому прокуратури.

9. Запросити фахівців територіального підрозділу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (далі – НДЕКЦ) та судово-медичного експерта.

10. За необхідності викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги.

11. За необхідності, за рішенням начальника органу (підрозділу) поліції, увести в дію один зі спеціальних оперативних планів.

12. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

II. Виявлення трупа

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини виявлення трупа;

2) установчі дані померлої особи;

3) чи є на трупі та одязі зовнішні ознаки слідів насильства;

4) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції (за необхідності) та/або дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці), представників кінологічної служби (за необхідності).

4. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Повідомити чергового прокуратури.

6. Запросити фахівців НДЕКЦ, судово-медичного експерта (лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта).

7. При виявленні на трупі слідів насильницької смерті діяти згідно з вимогами розділів I та XVI цього Алгоритму.

8. Перевірити осіб (невстановлені трупи) за інформаційними ресурсами системи ІПНП.

III. Розбій, грабіж

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення;

2) кількість правопорушників, їх установчі дані, місце перебування прикмети, сліди, які могли залишитися на одязі та тілі правопорушників, наявність у них зброї, транспорту, шляхи можливого відходу або місця появи (переховування);

3) назви, кількість і прикмети викраденого майна;

4) назву та належність об’єкта, на якому вчинено кримінальне правопорушення, наявність охорони або охоронної сигналізації;

5) установчі дані, стан і місце перебування потерпілого, а якщо про кримінальне правопорушення повідомила інша особа – заявника.

2. Попередити заявника (потерпілого) про збереження обстановки та слідів кримінального правопорушення на місці події.

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції та дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці), представників кінологічної служби (за необхідності).

5. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

6. Про прикмети правопорушників, напрямок їх руху та транспорт, який вони використовували, викрадене майно орієнтувати:

1) наряди поліції усіх видів, дільничних офіцерів поліції;

2) керівників закладів охорони здоров’я (якщо є дані, що правопорушник отримав травму);

3) чергових органів (підрозділів) поліції.

7. Організувати переслідування правопорушників, перекриття можливих шляхів їх відходу правопорушників, місць їх можливої появи (переховування).

8. Повідомити чергового прокуратури.

9. За необхідності викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги.

10. Якщо потерпілий знаходиться в медичному закладі, одночасно з виїздом на місце події направити до нього працівника підрозділу кримінальної поліції або слідчого для з’ясування обставин учиненого злочину.

11. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб) об’єкта, де вчинено кримінальне правопорушення, чи власника майна з метою встановлення розміру заподіяних збитків та докладного опису викраденого.

12. За необхідності, за рішенням начальника органу (підрозділу) поліції, увести в дію один зі спеціальних оперативних планів та діяти згідно з цим планом і вказівками керівника поліцейської операції.

13. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

14. У разі викрадення/вилучення речей унести необхідні відомості про них до системи ІПНП.

IV. Терористичний акт або злочин із застосуванням вибухівки

1. З’ясувати:

1) час, місце та характер об’єкта, де стався вибух (вулиця, будівля, транспортний засіб тощо), наявність і вид охорони. Зазначену інформацію невідкладно надати диспетчеру для організації негайного реагування;

2) кількість потерпілих, їх установчі дані, стан та місцезнаходження. За необхідності викликати бригаду екстреної медичної допомоги;

3) масштаби руйнувань, заподіяної шкоди (попередні або офіційні наслідки, хто їх повідомив), наявність пожежі, запаху газу тощо;

4) наявність і місце перебування очевидців, можливі дані про правопорушників;

5) у разі затримання правопорушників – їх установчі дані (чи притягувалися раніше до кримінальної відповідальності);

6) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно після отримання повідомлення:

1) направити на місце події СОГ та інші наряди поліції;

2) направити на місце події представників вибухотехнічного підрозділу, кінологічної служби (за необхідності). У разі виникнення затримки в прибутті на місце події працівників вибухотехнічного підрозділу (відпрацювання іншого місця події тощо) повідомити про це чергового Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України та (за можливості) залучити фахівців з іншого ГУНП;

3) доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня, згодом подати детальну інформацію про вжиті заходи та їх результати;

4) за необхідності викликати на місце вибуху бригаду екстреної медичної допомоги, а також працівників рятувальних та аварійних служб;

5) повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) Служби безпеки України (далі – СБУ) та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС), інших органів державної влади та місцевого самоврядування;

6) за необхідності організувати направлення на місце події додаткових нарядів поліції для оточення (огородження) небезпечної ділянки;

7) організувати виклик на місце події керівників та матеріально відповідальних осіб об’єкта, на якому стався вибух;

8) якщо внаслідок вибуху (терористичного акту) настали тяжкі наслідки, у тому числі зруйновано чи пошкоджено будівлі, загинули (залишилися в небезпечному для життя чи здоров’я стані) люди, отримали тілесні ушкодження троє і більше осіб, припинено енерго-, тепло-, водопостачання, перервано виробничий, навчальний процеси, залежно від зміни обстановки (ужитих заходів) додатково інформувати чергову службу вищого рівня.

V. Анонімне повідомлення про закладення вибухівки

1. Негайно після отримання повідомлення з будь-якого джерела про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності або можливе вчинення терористичного акту:

1) доповісти начальникові органу поліції, особі, яка виконує його обов’язки, або відповідальному від керівництва органу поліції;

2) організувати направлення на місце події нарядів поліції;

3) поінформувати чергового територіального підрозділу СБУ, керівників чи відповідальних працівників підрозділів кіберполіції, карного розшуку, вибухотехнічної служби, інших підрозділів поліції для здійснення в межах компетенції перевірки об’єктивності, достовірності отриманого повідомлення та збирання додаткової інформації щодо його суті.

2. У разі отримання від начальника органу поліції, особи, яка виконує його обов’язки, або відповідального від керівництва органу поліції вказівки щодо організації реагування на повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності або можливе вчинення терористичного акту необхідно:

1) направити на місце події СОГ та інші наряди поліції;

2) направити на місце події представників вибухотехнічного підрозділу та кінологічної служби;

3) повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) ДСНС, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

3. У разі отримання інформації про загрозу вибуху на особливо важливих об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури невідкладно інформувати оперативного чергового ДОАЗОР для доповіді Голові Національної поліції України або особі, яка виконує його обов’язки.

4. У разі отримання телефоном повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності або можливе вчинення терористичного акту необхідно:

1) уважно вислухати повідомлення, розмову із заявником вести в уповільненому темпі, не перебиваючи його, але дотримуватися методу перепитування, посилаючись на незадовільну якість зв’язку. З метою встановлення абонентського номера телефону, місця, із якого веде розмову заявник, а також отримання якісного матеріалу для подальшого фоноскопічного дослідження можна застосувати метод уточнень, наприклад:

де зараз знаходиться вибуховий пристрій;

коли він має спрацювати;

який він має вигляд;

якого типу (саморобний, міна, граната тощо);

яким способом він буде підірваний;

хто його встановив;

з якою метою встановлений (мотиви: помста, вимагання тощо);

2) спробувати запропонувати заявнику якусь альтернативу його діям, поставити кілька запитань, які примусять особу замислитися і висловити ще декілька думок (наприклад, поцікавитися: “Ви вважаєте, що Ваше повідомлення має підґрунтя?” або “Що Ви пропонуєте, щоб не допустити вибуху?” тощо). І лише наприкінці розмови спробувати поцікавитися анкетними даними особи, яка телефонує. При цьому краще використовувати звернення у формі, яка спонукала б заявника до добровільних дій (наприклад: “Чи не могли б Ви назвати своє прізвище?”, “Ви вважаєте за доцільне назвати своє прізвище та адресу?” тощо);

3) якщо реєстратор мовленнєвої інформації не працює, точно зафіксувати слова особи, яка телефонує. Під час розмови звернути увагу на:

стан заявника, за можливості – його вік;

інтонацію (спокійна, погрозлива, попереджувальна, тиха, криклива тощо);

дефекти мовлення (картавість, шепелявість, заїкання інші особливості мовлення);

шуми, що супроводжували розмову (шум листя, води, транспорту, радіо та інше).

VI. Виявлення вибухонебезпечних предметів (речовин, механізмів)

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини виявлення вибухонебезпечних предметів (під час розкопок, ремонтно-будівельних робіт, оранки тощо), їх зовнішні ознаки;

2) установчі дані та місце перебування заявника;

3) попередити заявника про категоричну заборону торкатися виявлених предметів, а коли їх знайдено під час проведення будь-яких робіт, – про негайне їх припинення і виведення з цього місця людей, а також про недопущення на місце події до прибуття поліцейських людей, транспорту, тварин тощо.

2. Негайно після отримання повідомлення:

1) зареєструвати повідомлення у визначеному порядку;

2) направити на місце події СОГ та інші наряди поліції, представників вибухотехнічного підрозділу;

3) доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня, пізніше подати детальну інформацію про вжиті заходи та їх результати;

4) повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) СБУ та ДСНС, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

VII. Затримання особи, яка чинить збройний опір

1. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

2. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

3. За рішенням начальника органу (підрозділу) поліції ввести в дію спеціальний оперативний план “Грім” та діяти згідно з цим планом і вказівками керівника поліцейської операції.

4. Повідомити чергових прокуратури та територіального органу (підрозділу) СБУ.

5. Після завершення поліцейської операції поінформувати про її результати чергову службу вищого рівня.

VIII. Викрадення або захоплення повітряного судна

1. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

2. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

3. За рішенням начальника органу (підрозділу) поліції ввести в дію спеціальний оперативний план “Набат” і діяти згідно з цим планом та вказівками керівника поліцейської операції.

4. Повідомити чергових прокуратури, територіального органу (підрозділу) СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

5. Після завершення поліцейської операції поінформувати про її результати чергову службу вищого рівня.

IX. Масові заворушення

1. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

2. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

3. За рішенням начальника органу (підрозділу) поліції ввести в дію спеціальний оперативний план “Хвиля” і діяти згідно з цим планом та вказівками керівника поліцейської операції.

4. Повідомити чергових прокуратури, територіального органу (підрозділу) СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

5. Після завершення поліцейської операції поінформувати про її результати чергову службу вищого рівня.

X. Напад на орган (підрозділ) поліції

1. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

2. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

3. За рішенням начальника органу (підрозділу) поліції ввести в дію спеціальний оперативний план “Фортеця” і діяти згідно з цим планом та вказівками керівника поліцейської операції.

4. Повідомити чергових прокуратури, територіального органу (підрозділу) СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

5. Після завершення поліцейської операції поінформувати про її результати до чергової служби вищого рівня.

XI. Захоплення заручників

1. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

2. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

3. За рішенням начальника органу (підрозділу) поліції ввести в дію спеціальний оперативний план “Заручник” і діяти згідно з цим планом і вказівками керівника поліцейської операції.

4. Повідомити чергових прокуратури, територіального органу (підрозділу) СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

5. Після завершення поліцейської операції поінформувати про її результати до чергової служби вищого рівня.

XII. Групове порушення публічного (громадського) порядку або хуліганство із застосуванням зброї

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення;

2) установчі дані правопорушників, їх прикмети, місце перебування, шляхи можливого відходу та місця появи (переховування), наявність зброї, транспортних засобів (кількість, марка, модель, номерний знак), чи перебували вони на момент учинення злочину в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

3) наявність потерпілих, їх установчі дані, стан здоров’я, місце перебування;

4) установчі дані та місце перебування заявника (якщо він не є потерпілим). Спробувати вмовити заявника простежити за діями правопорушників до прибуття поліцейських.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події найближчі наряди поліції, дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці) для організації оточення небезпечної зони. Звернути увагу на дотримання заходів особистої безпеки.

4. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Негайно направити на місце події:

1) СОГ;

2) групу захоплення органу (підрозділу) поліції, екіпіровану автоматичною зброєю, пістолетами, спецзасобами, засобами індивідуального захисту та активної оборони, мегафоном, освітлювальними засобами, переносними радіостанціями;

3) групу документування протиправних дій, оснащену відеотехнікою та фотоапаратурою.

6. Повідомити чергових прокуратури, територіального органу (підрозділу) СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

7. За необхідності викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги.

8. Якщо кримінальне правопорушення вчинено на підприємстві, в установі, організації, гуртожитку тощо, викликати на місце події представників їх адміністрації.

9. Якщо правопорушники з місця події зникли, з’ясувати в потерпілих (очевидців) їх прикмети та шляхи можливого відходу. Силами нарядів поліції, направлених на місце події, організувати переслідування та затримання правопорушників.

10. За необхідності, за рішенням начальника органу (підрозділу) поліції увести в дію один зі спеціальних оперативних планів і діяти згідно з цим планом та за вказівками керівника поліцейської операції.

11. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

XIII. Хуліганство

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення;

2) прикмети правопорушника, його установчі дані, місце перебування, а якщо правопорушник зник, – шляхи можливого відходу або місця появи (переховування);

3) наявність потерпілих, стан їх здоров’я, установчі дані, місце перебування;

4) установчі дані та місце перебування заявника (якщо він не є потерпілим). Спробувати вмовити заявника вести нагляд за діями правопорушника до прибуття нарядів поліції.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції.

4. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Якщо правопорушник з місця події зник, на його встановлення та затримання орієнтувати наряди поліції та чергових органів (підрозділів) поліції.

6. За необхідності викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги.

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

XIV. Зґвалтування

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення;

2) прикмети правопорушника, його установчі дані, місце перебування, наявність у нього зброї, транспортного засобу, а якщо правопорушник зник, – шляхи можливого відходу або місця появи (переховування);

3) установчі дані потерпілого, наявність тілесних ушкоджень, а також його місце перебування;

4) які сліди залишилися на тілі й одязі потерпілого та які сліди могли залишитися на тілі чи одязі правопорушника;

5) установчі дані та місце перебування заявника (якщо він не є потерпілим).

2. Попередити заявника (потерпілого) про збереження обстановки та слідів учинення кримінального правопорушення (не обмивати тіло, не чистити й не прати одяг, білизну).

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції та дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці), а за необхідності – представників кінологічної служби.

5. Негайно доповісти начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

6. За необхідності викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги.

7. Про прикмети правопорушника орієнтувати наряди поліції всіх видів, чергових органів (підрозділів) поліції, а також керівників медичних закладів (якщо є дані, що правопорушника травмовано).

8. Організувати перекриття можливих шляхів відходу правопорушника (вокзали, зупинки громадського транспорту, шляхи виїзду з населеного пункту), місць можливої появи (переховування), організувати переслідування.

9. Запросити фахівців НДЕКЦ та судово-медичного експерта.

10. Якщо особу правопорушника не встановлено, організувати показ потерпілому та очевидцям відеотек осіб, які перебувають на обліку в органі (підрозділі) поліції.

11. У разі затримання правопорушника організувати нагляд за його поведінкою з метою недопущення знищення слідів кримінального правопорушення до проведення його медичного обстеження та огляду одягу.

12. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

XV. Заподіяння тілесного ушкодження

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення;

2) установчі дані потерпілого, спосіб заподіяння тілесних ушкоджень (наїзд автомобілем, вогнепальне, ножове поранення тощо), які сліди залишилися на його одязі й тілі;

3) установчі дані правопорушника, місце перебування, наявність у нього зброї, транспортного засобу, а якщо правопорушник зник – шляхи можливого відходу або місця появи (переховування);

4) установчі дані та місце перебування заявника (якщо він не є потерпілим).

2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів учинення кримінального правопорушення.

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції, дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці), у разі необхідності – представників кінологічної служби.

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

6. Орієнтувати за наявними даними та прикметами правопорушника наряди поліції всіх видів, чергових органів (підрозділів) поліції, керівників медичних закладів (якщо є дані, що правопорушник отримав травму).

7. Організувати перекриття можливих шляхів відходу правопорушника та місця його можливої появи (переховування), організувати переслідування.

8. За необхідності викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги.

9. Якщо правопорушника не встановлено, організувати показ потерпілому та очевидцям відеотек осіб, які перебувають на обліку в органі (підрозділі) поліції.

10. Якщо потерпілий перебуває в закладі охорони здоров’я, направити до нього працівника підрозділу кримінальної поліції або дільничного офіцера поліції (який обслуговує поліцейську дільницю, на території якої вчинено злочин) для встановлення обставин учиненого злочину.

11. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

XVI. Дорожньо-транспортна пригода

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини пригоди, марку, номерний знак та належність транспортного засобу, причетного до пригоди;

2) наявність травмованих осіб, їх установчі дані, стан здоров’я, місце перебування;

3) установчі дані водія, заявника та свідків події, місце перебування;

4) якщо водій з місця пригоди зник, напрямок руху транспортного засобу та його прикмети.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події наряд патрульної поліції або групи реагування патрульної поліції, СОГ (якщо є травмовані особи). Якщо водій зник з місця пригоди, до складу наряду поліції додатково залучити працівника підрозділу кримінальної поліції та дільничного офіцера поліції.

4. Про дорожньо-транспортну пригоду з травмованими особами негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги (якщо є травмовані), а також представників територіального органу (підрозділу) ДСНС (у разі блокування людей у транспортному засобі або загрози виникнення пожежі).

6. Якщо водій зник з місця дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждали або загинули люди, за рішенням начальника органу (підрозділу) поліції ввести в дію спеціальний оперативний план “Перехват” та діяти згідно з цим планом.

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня детальну інформацію про обставини дорожньо-транспортної пригоди з травмованими особами, вжиті заходи та їх результати.

XVII. Незаконне заволодіння транспортним засобом

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини заволодіння транспортним засобом;

2) належність транспортного засобу, марку, модель, номери агрегатів (якщо вони відомі), номерний знак, індивідуальні ознаки, наявність у ньому вантажу, його вид, особливості, кількість пального;

3) установчі дані, прикмети правопорушника, наявність зброї (кількість, марка, номер) і напрямок його руху;

4) установчі дані та місце перебування потерпілого (заявника).

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції та дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці).

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Орієнтувати про викрадений транспорт і прикмети правопорушника наряди поліції всіх видів, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції, працівників автозаправних станцій, залізничних переїздів. Організувати перекриття можливих шляхів відходу та місць появи (переховування) правопорушників.

6. Подальші дії з розшуку викраденого транспорту й розшуку злочинців здійснювати згідно зі спеціальними оперативними планами “Перехват” або “Сирена”.

7. Відомості про викрадений транспортний засіб невідкладно внести до інформаційних ресурсів системи ІПНП.

8. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

XVIII. Крадіжка

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини кримінального правопорушення;

2) кількість правопорушників, їх прикмети, установчі дані, які сліди могли залишитися на одязі та тілі правопорушників, наявність у них зброї;

3) місце перебування правопорушників, якщо зникли – шляхи можливого відходу, місця появи (переховування);

4) назви, кількість і прикмети викраденого майна;

5) назву та належність об’єкта, з якого вчинено крадіжку, наявність охорони або охоронної сигналізації;

6) установчі дані та місцеперебування (місцезнаходження) потерпілого (заявника).

2. Попередити заявника про збереження обстановки та слідів злочину.

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції та дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці).

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

6. Орієнтувати на розшук правопорушників та викраденого майна наряди поліції, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції. Організувати перекриття можливих шляхів відходу правопорушників та місць їх появи (переховування).

7. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб) об’єкта, де вчинено кримінальне правопорушення, або власника майна з метою встановлення розміру заподіяних збитків, детального опису викраденого.

8. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

9. Інформацію про викрадені/вилучені речі внести до інформаційних ресурсів системи ІПНП.

XIX. Крадіжка зброї, вибухових, радіоактивних та отруйних речовин

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини кримінального правопорушення;

2) установчі дані потерпілого (заявника), керівника та матеріально відповідальної особи підприємства, установи, організації;

3) найменування, адресу, належність об’єкта злочинного посягання, його відповідність вимогам збереження радіоактивних і сильнодіючих отруйних речовин, вид охорони, наявність та стан охоронної сигналізації;

4) у разі викрадення вогнепальної зброї та бойової техніки – їх належність, кількість, марку, модель, номер, рік випуску, наявність та кількість боєприпасів та вибухових матеріалів, форму упаковки;

5) заподіяні матеріальні збитки (за попередніми даними заявника);

6) кількість правопорушників, їх прикмети, які сліди могли залишитися на одязі та тілі правопорушників, якщо зникли, шляхи можливого відходу та місця появи (переховування);

7) у разі затримання правопорушників – їх установчі дані (якщо правопорушники військовослужбовці – номер військової частини, звання, з якого часу на службі, посаді).

2. Попередити заявника про збереження на місці події обстановки та слідів кримінального правопорушення.

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції та дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці).

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

6. Орієнтувати на розшук правопорушників та викраденого наряди поліції всіх видів, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції. Організувати перекриття можливих шляхів відходу правопорушників і місць їх появи (переховування).

7. Повідомити чергових прокуратури та територіального органу (підрозділу) СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників медичних закладів.

8. Викликати керівників (матеріально відповідальних осіб) об’єкта, де вчинено кримінальне правопорушення, з метою встановлення розміру заподіяних збитків та детального опису викраденого.

9. За необхідності, за рішенням начальника органу (підрозділу) поліції увести в дію один зі спеціальних оперативних планів і діяти згідно з цим планом та за вказівками керівника поліцейської операції.

10. Про крадіжку зброї поінформувати працівника дозвільної системи (кримінальної поліції) органу (підрозділу) поліції, відповідального за формування інформаційних ресурсів обліку зброї системи ІПНП.

11. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

XX. Крадіжка вантажів на залізничному транспорті

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини крадіжки, номер відправлення, номер вагона (контейнера), з якого вчинено крадіжку, викрадене майно, його вартість, прикмети, чи є пломби на вагоні (контейнері) тощо;

2) спосіб учинення крадіжки, хто відправник і отримувач вантажу, їх адреси, маршрут руху залізничного транспорту, чи перебував вантаж під охороною;

3) через диспетчера (чергового) залізничної станції, інших працівників залізничного транспорту встановити ймовірне місце вчинення крадіжки, на яких станціях поїзд зупинявся, тривалість зупинки, чи не було в складі поїзда вагона з людьми;

4) установчі дані та місце перебування заявника;

5) прикмети, установчі дані та місце перебування правопорушників.

2. Попередити заявника про необхідність збереження обстановки на місці події до прибуття працівників поліції.

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції (за необхідності).

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

6. Орієнтувати про прикмети викраденого та правопорушників (якщо вони відомі) наряди поліції, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції за маршрутом руху поїзда.

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

XXI. Надходження сигналу “Тривога” зі складу вибухових речовин і матеріалів, фінансових установ, музеїв та інших об’єктів з матеріальними цінностями

1. У разі надходження сигналу “Тривога” зі складу вибухових речовин та матеріалів, фінансової установи, музею, історико-культурного заповідника або іншого важливого об’єкта культури негайно направити на місце події СОГ та інші наряди поліції, озброєні автоматичною зброєю та екіпіровані спецзасобами, засобами індивідуального захисту та активної оборони.

2. Зареєструвати отриманий сигнал у встановленому порядку.

3. При встановленні факту вчинення кримінального правопорушення негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

4. Далі, залежно від ситуації, діяти згідно з вимогами розділів III та XVIII цього Алгоритму.

XXII. Шахрайство

1. З’ясувати:

1) час, місце, обставини та спосіб учинення шахрайства;

2) установчі дані, прикмети, місце перебування правопорушників;

3) назви, кількість і прикмети майна, яким заволоділи правопорушники;

4) установчі дані, місце перебування потерпілого (заявника).

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ та інші наряди поліції (за необхідності).

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Орієнтувати про прикмети правопорушників та викрадене майно наряди поліції, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції. Організувати перекриття можливих шляхів відходу та місць появи (переховування) правопорушників.

6. Організувати показ потерпілому фотоальбомів і відеотек осіб, які перебувають на обліку в органі (підрозділі) поліції.

7. Унести інформацію про викрадені/вилучені речі до інформаційних ресурсів системи ІПНП.

8. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

XXIII. Виявлення підроблених грошей чи цінних паперів

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини виявлення фальшивих грошових знаків або цінних паперів;

2) прикмети особи, яка збула фальшивий грошовий знак або цінний папір, напрямок руху, транспортний засіб;

3) номінал та серійний номер купюри (купюр), інші реквізити, що викликали сумнів щодо їх справжності, інші відомості, що стосуються події;

4) у разі затримання правопорушників – їх установчі дані;

5) установчі дані, місце перебування заявника та очевидців події.

2. Попередити заявника про збереження фальшивого грошового знака або цінного папера до прибуття поліцейських.

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

4. Негайно направити на місце події СОГ та інші наряди поліції (за необхідності).

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП), до чергової служби вищого рівня та поінформувати чергового територіального підрозділу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

6. Про прикмети правопорушників, які збули фальшивий грошовий знак чи цінний папір, орієнтувати наряди поліції, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції. Організувати перекриття можливих шляхів відходу та місць появи (переховування) правопорушників.

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

XXIV. Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут тощо);

2) назву вилученого наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсору (відповідно до законодавства), вагу та кількість;

3) у разі затримання правопорушників – їх установчі дані;

4) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце вчинення кримінального правопорушення СОГ, інші наряди поліції (за необхідності).

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Якщо правопорушники зникли з місця події, орієнтувати наряди поліції, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції на їх установлення та затримання.

6. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

XXV. Виявлення радіоактивних або отруйних речовин

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини виявлення радіоактивних або отруйних речовин;

2) наявність потерпілих, їх установчі дані, стан здоров’я та місце перебування;

3) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити до місця виявлення радіоактивних або отруйних речовин спеціально екіпірований наряд поліції для охорони публічного (громадського) порядку й оточення місця події до прибуття рятувальних служб.

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. За необхідності викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги.

6. Повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) ДСНС та СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини події, ужиті заходи та їх результати.

XXVI. Учинення кримінальних правопорушень іноземцями, особами без громадянства або стосовно них

1. З’ясувати:

1) час, місце, обставини, характер та вид учиненого кримінального правопорушення;

2) установчі дані потерпілого (заявника) та мету перебування в Україні;

3) прикмети, установчі дані правопорушника, мету перебування в Україні (у разі вчинення кримінального правопорушення іноземцем або особою без громадянства), шляхи відходу і можливі місця появи (переховування).

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ та інші наряди поліції.

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Повідомити чергових прокуратури, територіального органу (підрозділу) СБУ та дипломатичну установу відповідної держави в Україні.

6. Якщо кримінальне правопорушення вчинено іноземцем:

1) який має дипломатичний імунітет – негайно його звільнити, записавши його установчі дані, назву і номер документа, що підтверджує дипломатичну недоторканність;

2) який не має дипломатичного імунітету – діяти на загальних підставах, залежно від виду й характеру кримінального правопорушення.

Якщо встановити особу доставленого іноземця неможливо, черговий повинен у визначеному порядку вжити заходів для організації поміщення доставленого іноземця до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини кримінального правопорушення, учиненого іноземцем або щодо нього, та повідомити керівника територіального органу (підрозділу) Державної міграційної служби України.

XXVII. Розшук дітей

1. З’ясувати:

1) час, місце та за яких обставин зникла дитина;

2) установчі дані та прикмети дитини;

3) ужиті батьками та родичами заходи щодо розшуку дитини;

4) установчі дані та місце перебування заявника.

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

4. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції, працівника підрозділу ювенальної превенції, дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці) із завданням:

1) визначити на місці найбільш реальні шляхи ведення розшуку дитини. Якщо є відомості про те, що дитину викрадено, організувати розшук та затримання правопорушників;

2) не виключаючи можливості, що дитиною заволодів один з батьків, який не проживає разом з нею, або родичі, уточнити взаємини в сім’ї, з’ясувати реєстрацію місця проживання (перебування) родичів, знайомих. За необхідності організувати їх перевірку;

3) якщо дитина могла самовільно піти з дому, з’ясувати, чи не траплялися з нею раніше аналогічні випадки, за яких обставин і де її знайдено, куди і з якою метою могла піти цього разу.

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП), до чергової служби вищого рівня, та за рішенням начальника органу (підрозділу) поліції, організувати збір поліцейських для розшуку дитини.

6. Про обставини зникнення дитини, її установчі дані та прикмети орієнтувати наряди поліції всіх видів, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції, диспетчерів вокзалів, аеропортів та екстреної медичної допомоги, представників органів державної влади та місцевого самоврядування.

7. Повідомити чергових прокуратури, територіального органу (підрозділу) ДСНС, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

8. Перевірити особу зниклої дитини за інформаційними ресурсами системи ІПНП.

9. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини події, ужиті заходи та їх результати.

XXVIII. Розшук осіб, які заблукали в лісі

1. З’ясувати:

1) час, місце, за яких обставин заблукала особа, її установчі дані та прикмети;

2) чи була особа в цих місцях раніше, наявність при собі їжі, теплого одягу, навички орієнтування в лісі;

3) коли, ким і які заходи вживалися з розшуку особи, яка заблукала;

4) установчі дані, місце перебування заявника та родичів зниклого.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції та дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці).

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП), до чергової служби вищого рівня та, за рішенням начальника органу (підрозділу) поліції, організувати збір поліцейських для розшуку зниклого.

5. Визначити за картою місце, де особу, яка розшукується, бачили востаннє, дороги, просіки, якими вона могла пересуватися, урахувати природні перепони (ріки, болота, озера), що могли вплинути на маршрут пересування. Визначити населені пункти, до яких могла вийти розшукувана особа, хатинки та будівлі в лісі, які вона могла використати для ночівлі та захисту від негоди.

6. Про обставини зникнення особи, її установчі дані та прикмети орієнтувати наряди поліції всіх видів, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції, представників органів державної влади та місцевого самоврядування.

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини події, ужиті заходи та їх результати.

XXIX. Розшук осіб, зниклих безвісти

1. З’ясувати:

1) час, місце та за яких обставин зникла особа;

2) установчі дані та прикмети особи;

3) коли, ким і які заходи вживалися з розшуку особи;

4) установчі дані, місце перебування заявника та родичів зниклого.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції та дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці).

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Про обставини зникнення особи, її установчі дані та прикмети орієнтувати наряди поліції всіх видів, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції, диспетчерів вокзалів, аеропортів та екстреної медичної допомоги, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також чергових працівників органів прокуратури.

6. Перевірити особу за інформаційними ресурсами системи ІПНП, обліками пацієнтів медичних закладів (моргів).

Подальші заходи щодо розшуку безвісти зниклої особи здійснюються працівниками підрозділу кримінальної поліції.

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини події, ужиті заходи та їх результати.

XXX. Виявлення осіб, які не можуть сповістити відомості про себе

1. З’ясувати:

1) місце перебування невідомого, його фізичний стан, особливі прикмети;

2) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Направити наряд поліції для опитування невідомого.

4. Доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП).

5. Якщо невідомий потребує медичної допомоги, організувати його доставлення до медичного закладу.

6. Орієнтувати на встановлення особи невідомого органи (підрозділи) поліції, органи державної влади та місцевого самоврядування, психіатричні заклади, приймальники-розподільники, дитячі спецустанови та інші заклади.

7. Перевірити осіб, які розшукуються органами (підрозділами) поліції, за інформаційними ресурсами системи ІПНП.

8. При виявленні ознак кримінального правопорушення, учиненого стосовно невідомого, ужити заходів згідно із законодавством.

XXXI. Стихійне лихо

1. З’ясувати:

1) час, місце і характер стихійного лиха;

2) наявність руйнувань, потерпілих, місце їх перебування;

3) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції та дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці) для забезпечення охорони публічного (громадського) порядку, рятування людей та матеріальних цінностей, недопущення сторонніх осіб на місце події.

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) ДСНС та СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

6. Викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги та працівників аварійних служб.

7. Організувати охорону приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування, фінансових установ та інших важливих об’єктів.

8. За рішенням начальника органу (підрозділу) поліції організувати збір поліцейських за сигналом “Тривога”.

9. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини події, ужиті заходи та їх результати.

XXXII. Епідемії

1. З’ясувати:

1) час, місце, обставини та характер захворювання;

2) кількість осіб, які захворіли, їх стан, установчі дані, місце перебування;

3) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити до місця події наряди поліції для оточення осередку епідемії, заборони в’їзду до зони епідемії та виїзду з неї (при ухваленні органом державної влади рішення щодо оголошення карантинної зони).

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) ДСНС та СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

6. У робочому зошиті для записів чергового фіксувати та негайно доповідати керівництву органу (підрозділу) поліції про всі повідомлення, які надходитимуть від надзвичайної протиепідемічної комісії.

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини події, ужиті заходи та їх результати.

8. Далі діяти згідно з рішеннями керівництва органу (підрозділу) поліції та надзвичайної протиепідемічної комісії.

XXXIII. Епізоотії

1. З’ясувати:

1) час, місце, обставини та характер захворювання;

2) кількість худоби, птиці, що захворіла й загинула;

3) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

4. Повідомити чергових прокуратури, територіального органу (підрозділу) ДСНС, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

5. У робочому зошиті для записів чергового фіксувати та негайно доповідати керівництву органу (підрозділу) поліції про всі повідомлення, які надходитимуть від надзвичайної протиепізоотичної комісії.

6. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини події, ужиті заходи та їх результати.

7. Далі діяти згідно з рішеннями керівництва органу (підрозділу) поліції та надзвичайної протиепізоотичної комісії.

XXXIV. Масове отруєння людей (п’ять і більше осіб)

1. З’ясувати:

1) час, місце, обставини та можливі причини отруєння;

2) кількість потерпілих (померлих), їх установчі дані, стан здоров’я, місце перебування;

3) які заходи вживаються щодо ліквідації наслідків події;

4) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги та, за необхідності, організувати доставлення потерпілих до медичного закладу.

4. Негайно направити для охорони місця події та можливих джерел отруєння наряди поліції, дільничного офіцера поліції (у межах закріпленої за ним поліцейської дільниці) та СОГ.

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

6. Повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) ДСНС та СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини події, ужиті заходи та їх результати.

XXXV. Пожежа

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини пожежі;

2) адресу та назву об’єкта, на якому сталася пожежа;

3) наявність жертв або потерпілих, стан їх здоров’я та місце перебування;

4) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно поінформувати диспетчера (чергового) територіального органу (підрозділу) ДСНС.

4. Негайно направити на місце події СОГ та інші наряди поліції для охорони місця події та публічного (громадського) порядку в районі пожежі, рятування людей, матеріальних цінностей та забезпечення їх збереження.

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

6. За наявності потерпілих викликати на місце пожежі бригаду екстреної медичної допомоги та, за необхідності, аварійно-рятувальні служби.

7. У разі виникнення масштабних пожеж або пожеж із людськими жертвами повідомити чергових прокуратури, територіального органу (підрозділу) СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

8. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини масштабних пожеж та пожеж із людськими жертвами.

XXXVI. Лісова, торф’яна, степова пожежі

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини виникнення пожежі;

2) площа, на яку поширилася пожежа;

3) напрямок, у якому поширюється пожежа, та можливі загрози;

4) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Якщо про пожежу повідомили посадові особи підприємств, установ, організацій, з’ясувати:

1) які підприємства, установи, організації поінформовано про пожежу;

2) які сили залучено до локалізації та ліквідації пожежі;

3) яка потрібна допомога.

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

4. Негайно поінформувати диспетчера (чергового) територіального органу (підрозділу) ДСНС.

5. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

6. Вивчити за картою район пожежі, з урахуванням природних умов та перешкод для розширення пожежі визначити населені пункти, яким пожежа може загрожувати, шляхи до району пожежі та її об’їзду.

7. Перевірити наявність інформації щодо пожежі в територіальному підрозділі Державного агентства лісових ресурсів України, інших підприємствах та організаціях, господарська діяльність яких пов’язана з районом пожежі. З’ясувати, які заходи вживаються для локалізації та ліквідації пожежі.

8. Підтримувати постійний зв’язок з керівництвом територіального штабу (якщо створений) або організацій, які ведуть роботу з локалізації та ліквідації пожежі. Знати обстановку в районі пожежі, розстановку залучених сил і засобів.

9. При різкому погіршенні обстановки в районі пожежі, виникненні загрози населеним пунктам або об’єктам господарства негайно доповісти керівництву органу (підрозділу) поліції, до чергової служби вищого рівня, повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) ДСНС та СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

10. Якщо за рішенням начальника органу (підрозділу) поліції виставлено пости для виконання режимних протипожежних заходів, забезпечити підтримання з ними постійного зв’язку та обмін інформацією.

11. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини пожежі.

XXXVII. Аварія на підприємстві

1. З’ясувати:

1) назву й адресу об’єкта, час, місце, обставини та причини аварії;

2) наявність людських жертв, потерпілих, їх установчі дані, місце перебування;

3) заходи, які вживаються для ліквідації наслідків аварії;

4) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ, інші наряди поліції (за необхідності).

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) ДСНС та СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

6. Організувати вжиття заходів щодо оточення місця події й охорони публічного (громадського) порядку, направивши на місце події відповідно екіпірованих поліцейських.

7. За наявності потерпілих викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги та, за необхідності, аварійно-рятувальні служби.

8. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини аварії, унаслідок якої могли настати чи настали тяжкі наслідки, ужиті заходи та їх результати.

XXXVIII. Аварія на залізничному транспорті, у метрополітені

1. З’ясувати:

1) час, місце, обставини й причини аварії;

2) наявність людських жертв, потерпілих, їх установчі дані, місце перебування;

3) установчі дані та місцеперебування (місцезнаходження) заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ та інші наряди поліції.

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) ДСНС та СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

6. Організувати вжиття заходів щодо охорони місця події, збереження матеріальних цінностей та речей пасажирів.

7. За наявності потерпілих викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги та, за необхідності, аварійно-рятувальні служби.

8. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини аварії, ужиті заходи та їх результати.

XXXIX. Авіакатастрофа

1. З’ясувати:

1) час, місце, обставини та причини авіакатастрофи;

2) наявність людських жертв, потерпілих, їх установчі дані, місце перебування;

3) тип літака, відомчу належність, кількість пасажирів та членів екіпажу, маршрут руху;

4) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати інформацію в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ та інші наряди поліції.

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) ДСНС та СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

6. Викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги та аварійно-рятувальні служби.

7. Організувати вжиття заходів щодо охорони місця події, збереження матеріальних цінностей та речей пасажирів.

8. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини авіакатастрофи, ужиті заходи та їх результати.

XL. Корабельна аварія (зіткнення суден)

1. З’ясувати:

1) час, місце, обставини аварії (зіткнення) суден, їх відомчу належність, маршрут руху;

2) наявність людських жертв, потерпілих, їх установчі дані, місце перебування;

3) кількість пасажирів та членів команди;

4) вид і назву вантажу, який перебував на борту судна;

5) установчі дані та місце перебування заявника.

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ та інші наряди поліції.

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) ДСНС та СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

6. Викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги та аварійно-рятувальні служби.

7. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини події, ужиті заходи та їх результати.

XLI. Втеча осіб з-під конвою поліції, з ізолятора тимчасового тримання або з кімнати для затриманих

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини втечі;

2) кількість осіб, які втекли, їх установчі дані, прикмети, наявність зброї;

3) напрямок руху втікачів.

2. Організувати вжиття заходів щодо посилення охорони ізолятора тимчасового тримання, усунення причин і умов, що призвели до втечі.

3. Зареєструвати факт утечі в установленому порядку.

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Повідомити чергових територіального підрозділу ДВБ та підрозділу інспекції з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП (далі – ІОС УКЗ).

6. Орієнтувати на розшук утікачів, із зазначенням їх установчих даних, прикмет, наявності зброї, зв’язків та місць можливої появи (переховування), усі наряди поліції, дільничних офіцерів поліції, чергових органів (підрозділів) поліції, диспетчерів вокзалів, аеропортів, екстреної медичної допомоги (якщо є відомості, що втікачі отримали тілесні ушкодження).

7. Повідомити чергових прокуратури, територіальних органів (підрозділів) ДСНС та СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

8. За рішенням начальника органу (підрозділу) поліції ввести в дію спеціальний оперативний план “Сирена” та діяти згідно з цим планом і за вказівками керівника поліцейської операції.

9. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини події, ужиті заходи та їх результати.

XLII. Застосування зброї поліцейським

1. З’ясувати:

1) час, місце та обставини застосування зброї, кількість витрачених патронів;

2) наявність загиблих або поранених, їх установчі дані, місце перебування;

3) назву органу (підрозділу) поліції, посаду, звання, прізвище, ім’я, по батькові працівника, який застосував зброю, місце його перебування;

4) установчі дані заявника (якщо про подію повідомив не працівник, яким застосовано зброю).

2. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

3. Негайно направити на місце події СОГ та інші наряди поліції.

4. Негайно доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

5. Повідомити чергових прокуратури, територіального підрозділу ДВБ та ІОС УКЗ.

6. За наявності потерпілих викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги.

7. З метою запобігання можливому виникненню порушень публічного порядку у зв’язку із застосуванням зброї орієнтувати наряди поліції та, за рішенням начальника органу (підрозділу) поліції, організувати збір поліцейських за сигналом “Тривога”.

8. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини та наслідки застосування зброї поліцейським.

XLIII. Кримінальні правопорушення, учинені проти працівників правоохоронних органів, суддів, державних чи громадських діячів

1. З’ясувати:

1) час, місце, обставини, характер та вид учиненого кримінального правопорушення;

2) установчі дані та місце перебування потерпілого (заявника);

3) кількість правопорушників, їх прикмети, установчі дані, які сліди могли залишитися на одязі та тілі зазначених осіб, наявність у них зброї, транспорту (належність, марка, номерний знак), місце перебування на час повідомлення;

4) шляхи можливого відходу або місця появи (переховування) правопорушників;

5) у разі викрадення майна – його назву, кількість і прикмети.

2. Попередити заявника про необхідність збереження обстановки та слідів кримінального правопорушення.

3. Зареєструвати повідомлення в установленому порядку.

4. Негайно направити на місце події СОГ та інші наряди поліції.

5. Доповісти начальнику органу (підрозділу) поліції, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), відповідальному органу (підрозділу) поліції (начальнику СРПП) та до чергової служби вищого рівня.

6. Про прикмети правопорушників, напрямок їх руху та транспорт, який вони використовували, викрадене майно орієнтувати:

1) усі види нарядів поліції, дільничних офіцерів поліції;

2) чергових органів (підрозділів) поліції;

3) диспетчерів вокзалів, аеропортів та екстреної медичної допомоги;

4) керівників медичних закладів (якщо є дані, що правопорушник отримав травму).

7. Організувати перекриття можливих шляхів відходу правопорушників (вокзали, аеропорти, зупинки громадського транспорту, дороги з населеного пункту), місць їх можливої появи (переховування) та переслідування.

8. Повідомити чергових прокуратури та в разі вчинення злочину щодо державного або громадського діяча – територіального органу (підрозділу) СБУ, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

9. За необхідності викликати на місце події бригаду екстреної медичної допомоги.

10. Надіслати до чергової служби вищого рівня інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, ужиті заходи та їх результати.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 3.7 / 5. Кількість голосів: 3

Ще немає оцінок.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі