Витяг з положення про Управління забезпечення прав людини Національної поліції України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, функції, права та організацію діяльності Управління забезпечення прав людини Національної поліції України (далі – УЗПЛ, Управління), яке є структурним підрозділом апарату Національної поліції України.

2. УЗПЛ здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва Національної поліції України та органів державної влади про стан вирішення питань, що належать до компетенції Управління, організаційне та нормативно-методичне забезпечення роботи підрозділів по дотриманню прав і свобод людини в діяльності поліції, спеціальних установ та конвойних підрозділів у частині тримання та конвоювання затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративні правопорушення.

3. У своїй діяльності УЗПЛ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України і цим Положенням.

4. Діяльність УЗПЛ ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, а також безперервності.

5. УЗПЛ підпорядковується безпосередньо Голові Національної поліції України.

6. Структура, штатна чисельність УЗПЛ затверджуються в встановленому законодавством порядку Головою Національної поліції України.

7. Начальник УЗПЛ призначається на посаду та звільняється з посади Головою Національної поліції України за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.

8. Діловодство та заходи щодо забезпечення режиму секретності в УЗПЛ здійснюються відповідно до вимог законодавства.

9. Взаємодія УЗПЛ із територіальними (міжрегіональними) органами та структурними (відокремленими) підрозділами (далі – органи і підрозділи) поліції та іншими правоохоронними органами здійснюється на підставах і в порядку, передбачених законодавством.

10. Взаємодія УЗПЛ з Міністерством внутрішніх справ України

(далі – МВС) здійснюється через структурний підрозділ апарату МВС, який відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

11. Перевірка службової діяльності УЗПЛ здійснюється за дорученням Голови Національної поліції України в установленому законодавством порядку.

ІІ. Завдання УЗПЛ

1. Забезпечення контролю за дотриманням прав і свобод людини працівниками поліції при забезпеченні заходів з підтримання публічної безпеки та порядку, під час виявлення та розкриття злочинів, запобігання адміністративним і кримінальним правопорушенням та протидії злочинності, досудового розслідування кримінальних правопорушень, виконання інших завдань, покладених на поліцію.

2. Здійснення контролю за роботою органів і підрозділів поліції з питань охорони осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінальних правопорушень, осіб, стосовно яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та засуджених осіб, їх доставляння під час досудового слідства, проведення з ними слідчих дій, розгляду справ у судах, забезпечення виконання постанов суду про адміністративний арешт.

ІІІ. Функції УЗПЛ

1. Вивчення та аналіз проблемних питань у діяльності органів і підрозділів поліції стосовно дотримання прав і свобод людини, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для Голови Національної поліції України.

2. Подання керівництву поліції пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази відповідно до вимог міжнародних та національних договорів у галузі прав і свобод людини, а також рішень Європейського суду з прав людини.

3. Розроблення та внесення разом з іншими структурними підрозділами апарату поліції пропозицій щодо вдосконалення, скасування або введення нових форм звітності.

4. Координація взаємодії структурних підрозділів апарату Національної поліції України, органів і підрозділів поліції з органами державної виконавчої влади, міжнародними та національними неурядовими організаціями з питань забезпечення прав і свобод людини.

5. За дорученням керівництва поліції забезпечення представництва інтересів поліції в державних органах влади, міжнародних та національних неурядових організаціях з питань прав і свобод людини.

6. Надання практичної та методичної допомоги щодо організації охорони затриманих і взятих під варту осіб у спеціальних установах (ізолятори тимчасового тримання), їх конвоювання.

7. Організація та проведення навчально-освітніх заходів з питань забезпечення прав і свобод людини, а також науково-методичного супроводження діяльності поліції щодо забезпечення прав і свобод людини.

8. Координація роботи підрозділів з організації діяльності спеціальних установ та конвойних підрозділів головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, місті Києві (далі – ГУНП), контроль за їх службовою діяльністю та професійною підготовкою.

9. За дорученням керівництва поліції в установленому законодавством порядку забезпечувати проведення працівниками Управління:

1) перевірок дотримання прав і свобод людини в діяльності підрозділів ГУНП;

2) інспектування ізоляторів тимчасового тримання, надання керівництву поліції пропозицій щодо заходів реагування у разі виявлення порушень законодавства;

3) участь у незалежних службових розслідуваннях порушень прав і свобод людини.

10. Оперативне інформування Голови Національної поліції України про випадки резонансних подій, порушень прав і свобод людини в діяльності органів і підрозділів поліції, що належать до компетенції УЗПЛ.

11. Забезпечення, відповідно до законодавства, взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, профільними комітетами Верховної Ради України, міжнародними та національними неурядовими організаціями (ООН, Рада Європи, ОБСЄ та інші), участь у зустрічах, консультаціях з їх експертами, представництвами та підрозділами правозахисних організацій, які відповідають за реалізацію міжнародних норм у сфері дотримання прав і свобод людини, інститутами громадянського суспільства.

12. Забезпечення підготовки та проведення нарад, конференцій, семінарів і тренінгів з питань дотримання прав і свобод людини разом із зацікавленими органами і підрозділами поліції.

13. Співпраця з фахівцями навчальних закладів, установ, які займаються вивченням громадської думки та проводять соціальні дослідження, іншими науковцями з питань розроблення та здійснення відповідних заходів для забезпечення дотримання працівниками поліції прав і свобод людини.

14. Організація і проведення освітніх заходів для персоналу органів і підрозділів поліції з питань забезпечення прав і свобод людини.

15. Надання консультативної та організаційно-методичної допомоги органам і підрозділам поліції з питань забезпечення прав і свобод людини в їх діяльності.

16. Погодження завдання на розробку проектної документації будівництва та реконструкції спеціальних установ, участь у розробленні технічних завдань на виготовлення спеціальних автомобілів для перевезення затриманих і взятих під варту осіб.

17. Розгляд звернень громадян, що належать до компетенції УЗПЛ, з питань, пов’язаних з порушенням прав і свобод людини в діяльності органів і підрозділів поліції. Ведення прийому громадян, у тому числі виїзних прийомів у регіонах.

Т.в.о. начальника Управління
забезпечення прав людини
Національної поліції України
полковник поліції, о/п

Є.В. Дзюба

Інформацію надано Управлінням забезпечення прав людини Національної поліції УкраїниУЗПЛ на facebook

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 2

Ще немає оцінок.