Загальна частина

1. Ці Правила регламентують організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів.

2. Дія цих Правил поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі – користувачі), а також на суб’єктів господарювання, які утримують такі майданчики.

Суб’єкти господарювання – балансоутримувачі майданчиків для паркування транспортних засобів державної та комунальної форми власності визначаються відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

3. Ці Правила не регулюють питання організації та порядку надання послуг із зберігання транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів та причепів), що належать громадянам та юридичним особам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення, організація та порядок надання яких встановлені Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 115 (ЗП України, 1996 р., № 6, ст. 191).

4. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

автоматичний в’їзний та виїзний термінал – система пристроїв, яка призначена для пропуску/випуску транспортних засобів на майданчики/з майданчиків для паркування і може бути обладнана приладом для сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування;

вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування – економічно обґрунтовані витрати оператора, пов’язані з утриманням таких майданчиків;

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 25.06.2014}

відведені майданчики для паркування – майданчики для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852);

картка попередньої оплати – засіб, який не належить до платіжних і призначений для фіксування в електронній формі обсягу заборгованості емітента такої картки перед користувачем за попередньо оплачені послуги з користування майданчиками для платного паркування;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 207 від 25.06.2014}

захищена комп’ютеризована система – комплексна система, що використовується в населених пунктах на території України, складається з технічних засобів і програмного забезпечення, призначена для надання користувачам можливості отримувати попередньо оплачені послуги з користування майданчиками для платного паркування за допомогою засобів мобільного зв’язку;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 207 від 25.06.2014}

{Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 27 від 19.01.2011}

місце для паркування – місце стоянки одного транспортного засобу на майданчику для паркування, позначене дорожньою розміткою відповідно до Правил дорожнього руху;

оператор – суб’єкт господарювання, який здійснює обладнання і утримання майданчика для паркування;

паркувальний автомат – технічний пристрій, призначений для сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування з використанням платіжних карток та готівкою;

{Абзац десятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 25.06.2014}

паркування – розміщення транспортного засобу на майданчику для паркування;

платіжні документи – паркувальний талон або фіскальний чек, які посвідчують сплату вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування;

послуга “мобільне паркування” – надання користувачеві можливості отримати послуги з користування майданчиками для платного паркування, що оплачуються за допомогою карток попередньої оплати або платіжних інструментів, передбачених законодавством про безготівкові розрахунки, із застосуванням засобів мобільного зв’язку для передачі інформації через захищену комп’ютеризовану систему;

{Абзац тринадцятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 207 від 25.06.2014}

спеціально обладнані майданчики для паркування – майданчики для паркування, розміщені поза межами проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху.

Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законах України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про автомобільні дороги”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільний транспорт”, “Про транспорт”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, Правилах дорожнього руху.

{Абзац п’ятнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 207 від 25.06.2014}

5. Паркування може бути платним або безоплатним відповідно до рішення органу місцевого самоврядування або оператора.

6. Контроль за виконанням цих Правил здійснює уповноважений підрозділ Національної поліції у частині забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для паркування та посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у частині контролю за станом благоустрою та утримання майданчиків для паркування (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування).

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 161 від 22.03.2017}

Контроль за виконанням цих Правил у частині стану утримання майданчиків для паркування здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 207 від 25.06.2014}


Розміщення майданчиків для паркування

7. Майданчики для паркування є об’єктами благоустрою і повинні відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою населених пунктів.

8. Розміщення майданчиків для паркування за окремими адресами здійснюється у встановленому порядку органами місцевого самоврядування за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 207 від 25.06.2014, № 161 від 22.03.2017}

8-1. Забороняється обладнання суб’єктами господарювання, крім операторів, місць для паркування на тротуарах та проїзній частині автомобільних доріг.

Операторам забороняється передавати майданчики для паркування на тротуарах та проїзній частині автомобільних доріг у користування іншим суб’єктам господарювання.

{Правила доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 583 від 14.08.2013}

9. Під час розміщення майданчиків для паркування на вулицях і дорогах населених пунктів необхідно враховувати:

наявність та характеристики комунікацій та інженерних мереж;

умови для забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема видимості в плані та повздовжньому профілі;

параметри поперечних та поздовжніх ухилів;

розташування зелених насаджень;

стан покриття проїзної частини.

10. Забороняється розміщення майданчиків для паркування на вулицях з двома смугами руху завширшки менш як 7,5 метра.

11. Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт та утримання майданчиків для паркування здійснюються з дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів, технічних умов, інших нормативних документів та цих Правил.


Обладнання майданчиків для паркування

12. Майданчики для паркування обладнуються відповідно до вимог цих Правил і Правил дорожнього руху.

13. Відведені майданчики для паркування позначаються дорожніми знаками та суцільною синьою (блакитною) смугою на проїзній частині і на бордюрі, який відокремлює проїзну частину від пішохідної.

14. Відведені майданчики для платного паркування обов’язково повинні бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш як один автомат на 20 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та/або інформаційними знаками про можливість і порядок надання послуги “мобільне паркування”.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 89 від 16.01.2012, № 207 від 25.06.2014}

15. Спеціально обладнані майданчики для паркування позначаються дорожніми знаками та розміткою.

Спеціально обладнані майданчики для паркування можуть бути наземними, підземними, багаторівневими.

16. На спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування обов’язково повинні бути встановлені автоматичні в’їзні та виїзні термінали.

17. На спеціально обладнаних майданчиках для паркування у разі можливості встановлюється система відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць для паркування, яке розташовується на в’їзді. Відеоінформація повинна зберігатися не менш як один місяць.

На спеціально обладнаних майданчиках для паркування можуть розміщуватися контрольно-пропускний пункт, приміщення для обслуговуючого персоналу, туалет тощо.

18. Підземні та багаторівневі спеціально обладнані майданчики для паркування повинні мати на в’їзді схему розміщення місць для паркування, в’їздів та виїздів, у тому числі розміщення місць для безоплатного паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 27 від 19.01.2011}

Підземні та багаторівневі спеціально обладнані майданчики забезпечуються автоматичними установками пожежогасіння та пожежною сигналізацією.

19. Паркувальні автомати і автоматичні в’їзні та виїзні термінали на майданчиках для платного паркування встановлюються стаціонарно.

20. Не обладнуються паркувальними автоматами та автоматичними в’їзними та виїзними терміналами спеціально обладнані майданчики для платного паркування у разі їх призначення виключно для користувачів, які сплачують вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування у безготівковій формі за договором про паркування протягом визначеного строку, але не менш як один місяць.

21. На майданчиках для платного паркування у доступному для ознайомлення користувачів місці розміщується інформація про:

оператора (найменування, адреса, контактні телефони);

вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування, спосіб оплати (готівковий або безготівковий).

{Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 27 від 19.01.2011}

Зазначена інформація надається відповідно до законодавства про мови, а також у разі потреби розміщується її переклад на англійську мову.

22. На майданчиках для паркування обов’язково облаштовуються місця (в обсязі 10 відсотків загальної кількості, але не менш як одне місце) передбаченого стандартами розміру, позначені дорожніми знаками та розміткою для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Відстань від в’їзду на майданчик для платного паркування до найближчого такого місця не повинна перевищувати 50 метрів.

На місцях для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, не можуть бути розміщені інші транспортні засоби.

У разі паркування на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, інших транспортних засобів користувачі цих засобів несуть відповідальність згідно із законодавством.


Функціонування майданчиків для паркування

23. Послуги з утримання майданчиків для платного паркування надаються оператором з метою використання таких майданчиків за призначенням, а також санітарного очищення, збереження та відновлення їх відповідно до законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху. Перелік основних послуг з утримання майданчиків для платного паркування визначає Мінрегіон.

24. Оператор зобов’язаний:

використовувати майданчик для паркування за призначенням;

обладнати майданчик для паркування відповідно до вимог цих Правил, Правил дорожнього руху, норм, нормативів, стандартів з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху;

утримувати територію та під’їзні шляхи до майданчика для паркування у належному технічному та санітарному стані;

повідомляти уповноважені підрозділи Національної поліції про виявлені порушення цих Правил;

{Абзац п’ятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 161 від 22.03.2017}

{Абзац шостий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 207 від 25.06.2014}

{Абзац сьомий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 27 від 19.01.2011}

надавати роз’яснення користувачам щодо застосування цих Правил;

організовувати навчання персоналу, який обслуговує майданчик для паркування;

забезпечувати безоплатно персонал, який обслуговує майданчик для паркування, спеціальним одягом з метою забезпечення його безпеки під час виконання службових обов’язків, а також безпеки дорожнього руху. Зразки спеціального одягу затверджує Мінрегіон;

забезпечувати належне функціонування технічних приладів (пристроїв) для сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування згідно з вимогами цих Правил;

{Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 207 від 25.06.2014}

інформувати користувачів послуги “мобільне паркування” про порядок і вартість її надання.

{Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 207 від 25.06.2014}

25. Оператор не несе відповідальності за збереження транспортних засобів, розміщених на майданчиках для паркування.

26. Користувач зобов’язаний:

поставити транспортний засіб на місце для паркування відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням вимог цих Правил і Правил дорожнього руху;

сплатити вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування;

у разі сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування через паркувальний автомат або шляхом придбання паркувального талона – розмістити у лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу платіжний документ у спосіб, що забезпечує його видимість для перевірки;

{Абзац четвертий пункту 26 в редакції Постанови КМ № 207 від 25.06.2014}

після закінчення часу паркування, за який сплачено, звільнити місце паркування або сплатити вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування за час фактичного паркування. Допускається безоплатна стоянка транспортного засобу протягом 10 хвилин після закінчення часу паркування, за який сплачено.

27. Режим роботи майданчиків для паркування, що перебувають у комунальній власності, встановлюють органи місцевого самоврядування, а приватних – оператор за погодженням з органами місцевого самоврядування.

28. У разі коли внаслідок паркування транспортного засобу з порушенням цих Правил або Правил дорожнього руху буде пошкоджено майно оператора, житлово-комунального господарства, учасників дорожнього руху, зелені насадження, створено перешкоди виконанню робіт з утримання доріг, інженерних мереж, будинків та споруд, розташованих уздовж дороги, користувач несе відповідальність згідно із законом.

29. Сплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування здійснюється:

у безготівковій формі – шляхом придбання паркувального талона з визначеною тривалістю паркування, в якому зазначаються дата і час розміщення транспортного засобу на такому майданчику, або за допомогою послуги “мобільне паркування”;

готівкою або з використанням платіжної картки – через паркувальний автомат чи автоматичний в’їзний та виїзний термінали.

У разі сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування готівкою або з використанням платіжної картки через автоматичний в’їзний термінал користувач отримує паркувальний талон, на якому зазначається час в’їзду на такий майданчик, та оплачує час паркування на автоматичному виїзному терміналі відповідно до паркувального талона з отриманням фіскального чека.

Факт сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування підтверджується платіжним документом, за винятком випадків надання послуги “мобільне паркування”, коли факт такої сплати підтверджується захищеною комп’ютеризованою системою.

Сплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування не здійснюється у разі незабезпечення оператором належного функціонування засобів сплати вартості зазначених послуг відповідно до вимог цих Правил щодо обладнання таких майданчиків.

Несплата користувачем вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

{Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 207 від 25.06.2014}

30. Під час паркування на майданчику для платного паркування користувач сплачує вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування згідно з тарифом, установленим виконавчими органами сільських, селищних, міських рад у порядку і межах, визначених законодавством, з урахуванням переліку основних послуг.

{Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 27 від 19.01.2011}

31. У разі несплати користувачем вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради складає протокол про порушення та засвідчує за допомогою фотозйомки відсутність відповідного платіжного документа на лобовому склі транспортного засобу або відсутність факту сплати такої вартості в базі даних захищеної комп’ютеризованої системи.

{Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 207 від 25.06.2014}

32. Порушення цих Правил тягне за собою відповідальність згідно із законом.

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 27 від 19.01.2011; в редакції Постанови КМ № 207 від 25.06.2014}

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 1 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.