Редакція від 24.05.2017
Документ на сайті ВР

Постанова КМУ №137
Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу

ПОРЯДОК проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів

Додаток 1 до Порядку

Додаток 2 до Порядку

{Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

Додаток 4 до Порядку

Додаток 5 до Порядку

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу

ПРОТОКОЛ перевірки технічного стану транспортного засобу № ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ


ПОРЯДОК проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів

1. Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів (далі – Порядок) визначає процедуру проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, зареєстрованих уповноваженими органами МВС (далі – транспортні засоби), за результатами якої встановлюється їх придатність до експлуатації або неможливість експлуатації, крім таких транспортних засобів:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015}

1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби – незалежно від строку експлуатації;

2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них – із строком експлуатації до двох років.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) акт невідповідності технічного стану – документ, що містить дані про транспортний засіб, його власника, коди оцінки невідповідності, в якому відображають результати перевірки технічного стану транспортного засобу;

2) виконавець – юридична особа або фізична особа – підприємець, визначена як суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу;

3) замовник – власник транспортного засобу або уповноважена ним особа;

4) ідентифікація транспортного засобу – процес визначення категорії, типу, моделі, марки, призначення, виробника та особливостей конструкції транспортного засобу станом на дату першої реєстрації в Україні згідно з маркуванням, реєстраційними документами, експлуатаційною документацією та інформаційними матеріалами виробника;

5) істотна невідповідність – невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу у застережному режимі під відповідальність водія;

6) код оцінки невідповідності технічного стану транспортного засобу – комбінація цифрових знаків, що застосовуються для відображення, передачі, статистичного оброблення та зберігання інформації про виявлену невідповідність технічного стану транспортного засобу;

{Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

7) метод контролю засобами перевірки – перевірка технічного стану транспортного засобу з використанням випробувального устатковання, комп’ютерної техніки із спеціалізованим програмним забезпеченням та (або) засобів вимірювальної техніки;

{Підпункт 7 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

8) метод контролю органолептичний – перевірка технічного стану транспортного засобу органами відчуття кваліфікованим фахівцем виконавця із застосуванням у разі потреби інформації за показаннями засобів сигналізації (індикації), що вмонтовані в транспортний засіб, без застосування засобів вимірювальної техніки;

9) небезпечна невідповідність – невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого не допускається самостійний рух транспортного засобу;

10) незначна невідповідність – невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю недоліку, який може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу;

11) перевірка технічного стану транспортного засобу – процес визначення відповідності транспортного засобу встановленим до конструкції і технічного стану вимогам;

11-1) протокол перевірки технічного стану – документ, що засвідчує позитивні результати проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу і містить інформацію, необхідну для його ідентифікації;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

11-2) ідентифікація транспортного засобу – звірка ідентифікаційних номерів, екологічного рівня за документацією виробника та (або) документами щодо переобладнання і номерних знаків транспортного засобу – за реєстраційними документами, установлення його комплектності;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 11-2 згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

12) пункт технічного контролю – місце проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу з єдиним комплексом обладнання;

13) режим руху застережний – режим, за якого невідповідність технічного стану транспортного засобу, про що попереджено водія, не може небезпечно вплинути на процес руху відповідно до Правил дорожнього руху;

{Підпункт 13 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

14) спалини – забруднювальні речовини, інші продукти, утворені внаслідок згоряння моторного палива в двигуні транспортного засобу, які надходять через його випускну систему до атмосферного повітря, зокрема після перетворювання, знешкодження, очищення спеціальним обладнанням випускної системи (нейтралізатор, фільтр тощо), якщо таке обладнання передбачив виробник;

15) транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку – транспортний засіб, що експлуатується юридичними, фізичними особами – підприємцями під час провадження господарської діяльності з метою отримання прибутку, фізичними особами під час виконання цивільно-правових угод з метою отримання прибутку.

{Підпункт 15 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

3. Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю становить:

для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, із строком експлуатації більше двох років – кожні два роки;

для вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років – кожні два роки;

для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації – щороку;

для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації – двічі на рік.

За вимогою власника обов’язковий технічний контроль транспортного засобу, який зареєстрований в установленому порядку, але не підлягає обов’язковому технічному контролю, проводять за процедурою, визначеною цим Порядком.

4. Замовник має право вільного вибору виконавця проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу. Обмеження щодо вибору виконавця, зокрема залежно від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається.

5. Юридична особа або фізична особа – підприємець надсилає Мінінфраструктури повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів згідно з додатком 1 (далі – повідомлення) у разі, коли вона має:

1) устатковання згідно з переліком обладнання, необхідного для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, згідно з додатком 2;

2) атестат про акредитацію органу з оцінки відповідності згідно із Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”.

{Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

6. Мінінфраструктури протягом 10 днів з дня надходження повідомлення перевіряє зазначену в ньому інформацію про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів шляхом аналізу поданих разом з повідомленням документів та в разі підтвердження такої інформації надсилає повідомлення та копії документів до Головного сервісного центру МВС.

У разі виявлення недостовірної інформації, зазначеної в повідомленні, Мінінфраструктури письмово повідомляє юридичній особі або фізичній особі – підприємцю про невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку або Вимогам до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 26 листопада 2012 р. № 710 (далі – Вимоги до перевірки), з обов’язковим зазначенням виявлених недоліків.

Після усунення недоліків, що стали причиною неможливості надіслання повідомлення та копій документів до Головного сервісного центру МВС, юридична особа або фізична особа – підприємець має право подати нове повідомлення відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Мінінфраструктури приймає рішення про відкликання повідомлення виконавця на підставі:

інформації про скасування або тимчасове зупинення дії Національним органом з акредитації атестата про акредитацію виконавця;

повідомлення виконавця про припинення своєї діяльності;

рішення суду про припинення підприємницької діяльності виконавця;

інформації про відсутність матеріально-технічної бази чи закінчення строку дії атестата акредитації і непоновлення його протягом шести місяців;

інформації від Головного сервісного центру МВС про видачу 10 і більше протоколів, складених з порушенням цього Порядку або Вимог до перевірки.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

7. Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів вносить дані про пункт технічного контролю із зазначенням категорії і призначення транспортних засобів до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та інформує виконавця.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015}

У разі отримання рішення Мінінфраструктури про відкликання повідомлення виконавця Головний сервісний центр МВС протягом трьох робочих днів виключає виконавця з реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, про що відразу письмово інформує виконавця та Мінінфраструктури.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

У разі зміни відомостей про категорії і призначення транспортних засобів, в атестаті акредитації чи свідоцтві про атестацію виконавець подає нове повідомлення відповідно до цього Порядку. Про інші зміни виконавець лише інформує Мінінфраструктури листом, до якого додає сторінки документів, у яких відбувалися зміни. Відповідна інформація надсилається Мінінфраструктури Головному сервісному центру МВС.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015}

8. Для замовників обов’язкового технічного контролю транспортних засобів виконавець оприлюднює шляхом розміщення на інформаційному стенді інформацію про:

категорії транспортних засобів, на проведення обов’язкового технічного контролю яких він має право;

місцезнаходження пункту технічного контролю;

перелік послуг та їх вартість;

режим роботи;

номер виконавця згідно з реєстром суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;

прізвище та ініціали, найменування посади відповідальних за проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, місце зберігання книги скарг і пропозицій.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

11. Для проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу замовник подає виконавцю особисто або через уповноважену особу:

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подання документів уповноваженою особою така особа, крім документа, що зазначений в цьому абзаці, пред’являє виконавцю документ, що підтверджує її повноваження);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

12. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться після здійснення його зовнішнього огляду з метою ідентифікації транспортного засобу, звірки ідентифікаційних номерів та номерних знаків транспортного засобу з даними реєстраційних документів, встановлення комплектності.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

У разі невідповідності ідентифікаційних номерів та (або) номерних знаків даним реєстраційних документів транспортного засобу обов’язковий технічний контроль не проводиться.

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

14. У разі коли замовник виявив намір спостерігати за процесом обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, виконавець проводить інструктаж з охорони праці.

15. Для проведення обов’язкового технічного контролю приймається повністю укомплектований, заправлений експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною документацією виробника) транспортний засіб за відсутності нашарувань бруду, що може вплинути на результати перевірки його технічного стану.

16. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться згідно з Технологічними вимогами до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу, затвердженими наказом Мінінфраструктури від 15 лютого 2012 р. № 106, і Вимогами до перевірки.

Виконавець здійснює фотофіксацію процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, про що попереджає замовника.

Фотофіксація процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу здійснюється виконавцем під час зовнішнього огляду транспортного засобу, перевірки фар, гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака. При цьому на фотографіях обов’язково зазначаються час і дата фотофіксації, які повинні відповідати часу і даті видачі протоколу перевірки технічного стану.

Результат фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю (одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака) друкується на зворотному боці протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

17. Розрахунковий оперативний час обов’язкового технічного контролю транспортного засобу загального призначення максимально становить:

30 (40) хвилин – для причепів (напівпричепів);

40 хвилин – для легкових автомобілів;

60 хвилин – для вантажних автомобілів;

65 хвилин – для автобусів.

Для спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів або транспортних засобів, обладнаних додатковим устаткованням, оперативний час може бути змінено.

18. Перевірка конструкцій і технічного стану транспортних засобів проводиться згідно з Вимогами до перевірки.

У разі позитивного результату після проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу замовникові видається протокол перевірки технічного стану. У разі негативного результату або невідповідності даних у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу даним ідентифікації транспортного засобу складається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу за формою згідно з додатком 4.

Обсяги перевірки технічного стану транспортного засобу, коди оцінки невідповідності його технічного стану наведено в додатку 5.

У протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу виконавець зазначає дату проведення наступного обов’язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до пункту 3 цього Порядку.

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 141 від 10.03.2017}

19. До 2014 року допускається застосування кодів оцінки невідповідності на рівні першої частини коду (до крапки) з індексами, що відображають наявність хоча б однієї з невідповідності, як, наприклад:

101 НБН – небезпечна невідповідність складових частин гальмової системи;

101 ІН – істотна невідповідність складових частин гальмової системи;

1202 НН – незначна невідповідність стосовно документації щодо перевезення пасажирів-інвалідів.

Якщо протокол перевірки технічного стану застосовується як альтернатива Міжнародному сертифікату технічного огляду (на вимогу замовника), його видають акредитовані згідно із Законом України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” виконавці відповідно до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів із зазначенням у протоколі слів такого змісту: “Міжнародний технічний огляд проведено”.

{Абзац п’ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

20. Виконавець попереджає замовника про виявлену невідповідність та видає акт невідповідності під розписку.

Незареєстрована в установленому законодавством порядку зміна конструкції транспортного засобу вважається істотною невідповідністю, яка зазначається першою частиною коду оцінки невідповідності технічного стану.

{Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

Незначну невідповідність замовник може самостійно усунути на місці перевірки технічного стану транспортного засобу.

21. Повторна перевірка технічного стану транспортного засобу проводиться після усунення невідповідності, виявленої під час попередньої перевірки.

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 141 від 10.03.2017}

22. Передача інформації до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю, яка ведеться територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, здійснюється кожної зміни з використанням електронних засобів зв’язку.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 23.12.2015}

23. Виконавець зобов’язаний зберігати всі документи та матеріали фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу протягом трьох років.


Додаток 1 до Порядку

На сайті ВР


Додаток 2 до Порядку

На сайті ВР


Додаток 4 до Порядку

На сайті ВР


Додаток 5 до Порядку

На сайті ВР


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу

На сайті ВР