Редакція від 05.04.2017
Документ на сайті ВР

Постанова КМУ №198
Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони

I. Загальні положення

II. Обов’язки і права власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, дорожньо-експлуатаційних організацій

III. Правила користування дорожніми об’єктами

IV. Заходи щодо забезпечення збереження та функціонування дорожніх об’єктів

V. Правила розміщення малих архітектурних форм та зовнішньої реклами

VI. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів

VII. Відповідальність за порушення вимог Правил


I. Загальні положення

1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони (далі – Правила) поширюються на автомобільні (позаміські) дороги, міські вулиці і дороги загального користування, залізничні переїзди (далі – дорожні об’єкти) в межах смуги їх відчуження та червоних ліній і є обов’язковими для їх власників або уповноважених ними органів, організацій, що здійснюють ремонт і утримання дорожніх об’єктів (далі – дорожньо-експлуатаційні організації) і користувачів.

Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об’єктів за погодженням з уповноваженими підрозділами Національної поліції. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }

2. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів (крім залізничних переїздів), що перебувають у загальнодержавній власності, здійснюється дорожньо-експлуатаційними організаціями, які належать до сфери управління Укравтодору”, а тих, що перебувають у комунальній власності, – відповідними комунальними дорожньо-експлуатаційними організаціями.

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 168 ( 168-95-п ) від 09.03.95, N 523 ( 523-2002-п ) від 12.04.2002 )

3. Ремонт і утримання залізничних переїздів у межах смуги відчуження залізниць здійснюється власниками залізничної колії або уповноваженими ними органами.

4. Користувачами дорожніх об’єктів є учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах. ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1340 ( 1340-2004-п ) від 08.10.2004 )

Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності (далі – мала архітектурна форма) – це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 )

( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 )

5. Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища.

6. Будівництво споруд, прокладання інженерних комунікацій та виконання інших робіт у межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг здійснюється в порядку, що визначають відповідно Укравтодор, Держбуд і Держжитлокомунгосп за погодженням з Національною поліцією.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 168 ( 168-95-п ) від 09.03.95, N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001, N 523 ( 523-2002-п ) від 12.04.2002, N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003, N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }

7. Порядок використання автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів для проведення народних гулянь, інших масових заходів установлюють місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за погодженням з органами державного управління автомобільними дорогами або їх власниками та уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Спортивні змагання, зокрема кроси, автоперегони, велоперегони, проводяться на автомобільних дорогах з дозволу органів державного управління автомобільними дорогами та уповноваженого підрозділу Національної поліції в порядку, передбаченому законодавством.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 168 ( 168-95-п ) від 09.03.95, N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001; в редакції Постанови КМ N 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }

8. Надання земельних ділянок у користування, у тому числі на умовах оренди, в межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг загального користування здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9. Підприємства, організації і установи незалежно від форм власності за рішеннями місцевих Рад народних депутатів або інших органів відповідно до чинного законодавства виділяють транспортні засоби, іншу техніку разом з водіями й машиністами для ліквідації наслідків стихійних явищ і обставин, що впливають на дорожній рух.

10. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами та уповноваженим підрозділом Національної поліції.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }


II. Обов’язки і права власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, дорожньо-експлуатаційних організацій

11. Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху; { Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно- кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях і виникнення інших перешкод у дорожньому русі й разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху і за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно-небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо удосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння; { Абзац шостий пункту 11 в редакції Постанови N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

разом з уповноваженим підрозділом Національної поліції брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

своєчасно сповіщати місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і користувачів автомобільних доріг про строки і порядок закриття або обмеження руху транспортних засобів, стан дорожнього покриття, рівень аварійності на відповідних ділянках, гідрометеорологічні та інші умови; { Абзац восьмий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 168 ( 168-95-п ) від 09.03.95, N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001; в редакції Постанови КМ N 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }

забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт;

відшкодовувати в установленому законодавством порядку збитки власникам транспортних засобів, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок незадовільного утримання доріг, вулиць, залізничних переїздів. { Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

12. Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації мають право:

на відшкодування їм збитків, заподіяних внаслідок пошкодження дорожніх об’єктів чи їх окремих елементів власниками транспортних засобів, іншими користувачами дорожніх об’єктів;

погоджувати маршрути проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів згідно з нормативно-правовими актами; { Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

видавати в установленому порядку користувачам дорожніх об’єктів ордер на право виконання робіт у межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг загального користування, а також припиняти ці роботи, якщо вони не відповідають технічним умовам або вимогам ордера;

вимагати в межах своєї компетенції від користувачів дорожніх об’єктів дотримання цих Правил та інших нормативних актів з питань дорожнього руху; { Абзац п’ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }


III. Правила користування дорожніми об’єктами

13. Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

14. Забороняється рух сільгосптехніки не у транспортному положенні транспортних засобів на гусеничному ходу, а також на колесах із шипованими шинами чи ланцюгами по проїзній частині дорожніх об’єктів, крім випадків застосування індивідуальних протиковзних засобів в умовах ожеледиці чи засніженої проїзної частини. { Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

Переміщення транспортних засобів на гусеничному ходу повинне здійснюватися на автомобільних платформах (трейлерах).

Виїзд на проїзну частину дорожніх об’єктів усім учасникам руху дозволяється лише в установлених власниками цих об’єктів спеціально облаштованих місцях, погоджених з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

15. Переїзд через проїзну частину дорожніх об’єктів транспортними засобами на гусеничному ходу повинен здійснюватися лише в спеціально обладнаних для цього місцях.

Місця та умови такого переїзду, а також місця перегону худоби визначаються власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Обладнання цих місць здійснюється за рахунок коштів користувачів.

Рух транспортних засобів на гусеничному ходу проїзною частиною автомобільних доріг з твердим покриттям та їх узбіччями забороняється. { Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }

16. Перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом по дорожніх об’єктах допускається за окремим дозволом в порядку і за плату, що визначаються окремими актами законодавства.

17. Учасники дорожнього руху, які створили перешкоду руху, повинні негайно вжити всіх можливих заходів для усунення цієї перешкоди самостійно чи за допомогою інших осіб, а за неможливості це зробити позначити перешкоду відповідно до Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ) та повідомити уповноважений підрозділ Національної поліції або відповідну дорожньо-експлуатаційну організацію і залишатися на місці до прибуття їх представників.

{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

18. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об’єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

19. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

{ Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

20. У межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг і червоних ліній міських вулиць і доріг забороняється:

розташовувати будь-які споруди або об’єкти без погодження з власниками автомобільних доріг та уповноваженим підрозділом Національної поліції; { Абзац другий пункту 20 в редакції Постанови КМ N 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }

розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

випасати худобу та свійську птицю;

прокладати нові та проводити ремонт існуючих мереж у межах “червоних ліній” вулиць і доріг міст та інших населених пунктів без відповідного дозволу органів місцевого самоврядування; { Абзац дев’ятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001; в редакції Постанови КМ N 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }

причалювати на човнах до опор мостів, влаштовувати стоянку човнів у межах охоронної зони мостів;

купатися, прати білизну, ловити рибу під мостами і в межах їх охоронних зон;

палити на шляхопроводах, мостах, естакадах, пішохідних містках, у тунелях і підземних пішохідних переходах.

21. У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів і місцях відпочинку учасників дорожнього руху забороняється:

засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в не передбачених для цього місцях; { Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

розпалювати вогнища в місцях, які для цього не передбачені, та залишати вогнища непогашеними;

торгівля без дозволу власника дорожнього об’єкта або уповноваженого ним органу; { Абзац четвертий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001, N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }

зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

псувати обладнання місць стоянки, пошкоджувати зелені насадження.


IV. Заходи щодо забезпечення збереження та функціонування дорожніх об’єктів

22. Забороняється будівництво житлових будинків, господарських і промислових споруд у придорожній зоні автомобільних (позаміських) доріг на такій відстані від краю проїзної частини:

на ділянках доріг державного значення I, II і III категорій, що побудовані або будуються в обхід міст і селищ міського типу, сільських населених пунктів – не менше ніж 100 метрів; { Абзац другий пункту 22 в редакції Постанови КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

на під’їздах до обласних і великих промислових центрів – 50 метрів;

на ділянках доріг державного значення між населеними пунктами – 32,5 метра.

23. Відкриття нових автобусних і тролейбусних маршрутів проводиться лише після обстеження дорожніх об’єктів на цих маршрутах і за погодженням з власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами і уповноваженим підрозділом Національної поліції.

24. Власники та користувачі земельних ділянок, що межують зі смугою відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоними лініями міських вулиць і доріг, зобов’язані:

утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходів для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

{ Абзац четвертий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти.

25. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, зобов’язані: { Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів, трамвайне полотно та інші елементи дорожніх об’єктів;

забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі потреби проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами; { Абзац третій пункту 25 в редакції Постанови КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, їх аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також уповноважений підрозділ Національної поліції;

дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.


V. Правила розміщення малих архітектурних форм та зовнішньої реклами

{ Назва розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001; в редакції Постанови КМ

N 1340 ( 1340-2004-п ) від 08.10.2004 }

26. Розміщення споруд малих архітектурних форм провадиться за дозволами, що видаються: { Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

в межах червоних ліній міських вулиць і доріг – відповідними місцевими виконавчими органами міських рад, а у мм. Києві та Севастополі міськими державними адміністраціями відповідно до підпункту 9.3 ДБН А 2.2-3-97 за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції, дорожньо-експлуатаційними та іншими заінтересованими організаціями; { Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 168 ( 168-95-п ) від 09.03.95, N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

в межах смуг відчуження автомобільних (позаміських) доріг відповідними дорожньо-експлуатаційними організаціями за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Порядок погодження з уповноваженим підрозділом Національної поліції розміщення малих архітектурних форм у межах червоних ліній, міських вулиць і доріг та смуг відчуження автомобільних (позаміських) доріг установлюється МВС за погодженням з власником автомобільних доріг, міських вулиць, Держпідприємництвом, Антимонопольним комітетом. { Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

27. Малі архітектурні форми не повинні мати заглиблені в грунт фундаменти і не перевищувати за висотою 4 метрів.

У населених пунктах малі архітектурні форми (крім кіосків для продажу проїзних квитків на зупинках громадського транспорту) розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і вулиць. { Абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1340 ( 1340-2004-п ) від 08.10.2004 }

{ Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-99-п ) від 15.02.99, в редакції Постанови КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

28. На вулицях і дорогах, де існуючі будинки, споруди та огорожа розміщені на відстані менше ніж 5 метрів від проїзної частини, розміщення малих архітектурних форм дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі.

{ Абзац другий пункту 28 виключено на підставі Постанови КМ N 1340 ( 1340-2004-п ) від 08.10.2004 }

Допускається розміщення малих архітектурних форм на тротуарах, ширина яких перевищує передбачену нормами ДБН 360-92 для вулиць відповідної категорії, за межами пішохідної зони на відстані від неї згідно з вимогами пункту 27 цих Правил. В охоронних зонах інженерних комунікацій дозволяється розміщувати малі архітектурні форми за обов’язковим погодженням з організаціями, які експлуатують ці комунікації.

{ Пункт 28 в редакції Постанови КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

29. Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу завширшки (метрів): { Абзац перший пункту 29 в редакції Постанови КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

з фасаду за всією його довжиною(не залежно від виду і конструкції споруди) – 2

з боку вітрини і службового входу – 1

з боку входу для покупців – 1,5.

У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра. { Абзац п’ятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

Біля кожної малої архітектурної форми їх власники встановлюють урну для сміття. { Абзац шостий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

Якщо у разі зупинки транспортних засобів біля малої архітектурної форми, що розміщена ближче ніж 10 метрів від краю проїзної частини, виникає перешкода дорожньому руху, влаштовується заїзний “карман” для тимчасової зупинки не менш як 2 легкових автомобілів. { Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

{ Пункт 30 виключено на підставі Постанови КМ N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }

31. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з’їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог цих Правил і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

32. Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах завширшки не менше 5 метрів за межею пішохідної частини.

Товар і звільнена від нього тара повинні складуватися на тротуарі поруч із зазначеними пересувними елементами і за межами його пішохідної частини.

33. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж повинне здійснюватися з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і гарантувати безпеку користувачів дорожніх об’єктів. ( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 )

34. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечено закрите стікання використаної ними води в підземні зливостоки.

{ Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

35. Забороняється розміщувати малі архітектурні форми: { Абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

{ Абзац другий пункту 35 виключено на підставі Постанови КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

біля фасадів адміністративних і культових будівель, безпосередньо біля пам’ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків і декоративного благоустрою території; { Абзац третій пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-99-п ) від 15.02.99 }

ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць; { Абзац четвертий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

в охоронних зонах інженерних комунікацій;

на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знака, що її позначає (крім малих архітектурних форм, зблокованих з кіосками для продажу проїзних квитків); { Абзац шостий пункту 35 в редакції Постанови КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

на штучних спорудах (крім випадків, коли розміщення цих споруд передбачено проектом будівництва або реконструкції, погодженим та затвердженим в установленому порядку); { Абзац сьомий пункту 35 в редакції Постанови КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

ближче ніж за 100 метрів до залізничних переїздів. { Абзац восьмий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

36. Під час розміщення малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

{ Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

36-1. Розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад у порядку, встановленому цими органами, згідно з типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

{ Розділ V доповнено пунктом 36-1 згідно з Постановою КМ N 1340 ( 1340-2004-п ) від 08.10.2004 }

36-2. Розміщення зовнішньої реклами у межах смуг відведення автомобільних доріг і залізничних переїздів провадиться за погодженням з органами державного управління автомобільними дорогами або їх власниками та уповноваженим підрозділом Національної поліції з дотриманням таких вимог: { Абзац перший пункту 36-2 в редакції Постанови КМ N 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }

необхідність дотримання техніки безпеки;

забезпечення видимості на перехрестях, у напрямку руху транспортних засобів, бокової видимості, забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів, залізничних переїздів, зупинок громадського транспорту; { Абзац третій пункту 36-2 в редакції Постанови КМ N 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }

заборона відтворення зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинне засліплювати учасників дорожнього руху;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

опори наземної зовнішньої реклами, розміщеної вздовж проїжджої частини доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену світлоповертальними матеріалами, заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, розміщеної над проїжджою частиною доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен бути на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

на висоті менше ніж 5 метрів від краю проїжджої частини.

На вимогу власника території та об’єкта або уповноваженого ним органу (особи) питання розміщення зовнішньої реклами погоджується з:

уповноваженим підрозділом Національної поліції – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів, залізничних переїздів та зупинок транспорту загального користування;

відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Погодження питання розміщення зовнішньої реклами здійснюється зазначеними органами протягом п’яти робочих днів після звернення розповсюджувача зовнішньої реклами.

Перелік вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, зазначених у цьому пункті, є вичерпним.

{ Розділ V доповнено пунктом 36-2 згідно з Постановою КМ N 1340 ( 1340-2004-п ) від 08.10.2004 }

36-3. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюються спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до законодавства.

Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час їх розташування та експлуатації несе розповсюджувач реклами згідно із законодавством.

{ Розділ V доповнено пунктом 36-3 згідно з Постановою КМ N 1340 ( 1340-2004-п ) від 08.10.2004 }

{ Розділ V із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1340 ( 1340-2004-п ) від 08.10.2004 }


VI. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів

37. Всі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

38. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об’єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об’єктів у цілому ДСТУ 3587.

{ Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001 }

39. Якість робіт по ремонту та утриманню об’єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

40. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг, що затверджуються відповідно Укравтодором, Держбудом і Держжитлокомунгоспом за погодженням з Національною поліцією.

{ Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 168 ( 168-95-п ) від 09.03.95, N 1714 ( 1714-2001-п ) від 24.12.2001, N 523 ( 523-2002-п ) від 12.04.2002, N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003, N 1340 ( 1340-2004-п ) від 08.10.2004, N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }


VII. Відповідальність за порушення вимог Правил

41. Особи, винні в порушенні вимог, передбачених цими Правилами, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.