Редакція від 07.02.2018
Документ на сайті ВР

Постанова КМУ №576
Про затвердження Положення про дозвільну систему

{ Чинність Положення про дозвільну систему, затвердженого цією постановою, у частині переліку об’єктів, на які поширюється дозвільна система, поширено на газові пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, об’єкти виготовлення і реалізації спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-93-п ) від 07.09.93 }

I. Загальні положення

1. Дозвільна система – це особливий порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян.

2. До предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, належать: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя, (арбалети, мисливські ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, вибухові матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні речовини I – II класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I – II групи патогенності і токсини, сховища, склади і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і лабораторії, що проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із збудниками інфекційних захворювань I – II групи патогенності і токсинами*).

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №373 ( 373-95-п ) від 31.05.95, №256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, №1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, № 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001, №1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010 }

3. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, підприємства, установи, організації, господарські об’єднання, а також громадяни мають право у встановленому порядку використовувати, зберігати, перевозити предмети, матеріали і речовини, відкривати підприємства, майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95 }

4. Право на володіння вогнепальною зброєю посадовими особами та громадянами і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України.

5. Укладання трудового договору на виконання робіт, пов’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням, використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, провадиться за погодженням з органами Національної поліції.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2018-п ) від 31.01.2018 }

*Надалі – об’єкти дозвільної системи.

II. Порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

6. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, підприємства, установи, організації, господарські об’єднання, а також громадяни, яким у встановленому порядку надано право виготовляти, придбавати, зберігати, перевозити і використовувати предмети, матеріали і речовини, відкривати підприємства, майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система, повинні забезпечити їх належну охорону і правильне використання у господарській діяльності.

7. Об’єкти дозвільної системи розміщуються у приміщеннях, які забезпечують їх схоронність. Такі приміщення повинні мати належну охорону і бути обладнаними сигналізацією, в них установлюється пропускний режим.

8. Прийняття до експлуатації сховищ, складів, баз і приміщень для зберігання і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, здійснюється комісіями, до яких входять представники органів Національної поліції, заінтересованих підприємств, установ і організацій і, залежно від виду об’єкта, органів державного нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці), санітарного, пожежного нагляду і нагляду з ядерної та радіаційної безпеки. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2018-п ) від 31.01.2018 }

За результатами обстеження складається акт з викладенням висновків, які враховуються при вирішенні питання про відкриття об’єкта дозвільної системи.

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 }

9. Видача дозволів на виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій здійснюється: { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 }

на вогнепальну зброю (нарізну воєнних зразків, несучасну стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, сховища, склади і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї – у порядку, визначеному МВС; { Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, №1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, №1216 ( 1216-2010-п ) від 29.12.2010 }

на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення, а також сховища та склади, де вони зберігаються, у порядку, визначеному Держнаглядохоронпраці разом з МВС; { Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 }

на сильнодіючі отруйні речовини I, II класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I – II групи патогенності і токсини, сховища, склади і бази, де вони зберігаються, організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і лабораторії, які проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із збудниками інфекційних захворювань I – II групи патогенності і токсинами, – у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. №440 ( 440-95-п ) “Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів”;

( Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

( Абзац п’ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ №575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

( Абзац шостий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ №575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

10. Дозволи на виготовлення, зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, видаються на ім’я керівників підприємств, установ і організацій, а також громадянам строком на 3 роки. Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин видаються на строк до 3 місяців.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95, N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 }

11. Порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, у Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, Національній поліції, вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС, Державному управлінні справами, Національному антикорупційному бюро, Держспецзв’язку, а також у митній службі визначається законами, актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Міноборони, МВС, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування Адміністрації Держспецзв’язку, Національного антикорупційного бюро і Держмитслужби.

{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1326 ( 1326-99-п ) від 21.07.99; в редакції Постанов КМ N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, N 1953 ( 1953-2002-п ) від 25.12.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 648 ( 648-2007-п ) від 20.04.2007, N 430 ( 430-2012-п ) від 21.05.2012, N 484 ( 484-2016-п ) від 27.07.2016, N 938 ( 938-2016-п ) від 14.12.2016, N 45 ( 45-2018-п ) від 31.01.2018 }

III. Контроль за дотриманням порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

12. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань і громадянами встановленого порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, здійснюється безпосередньо МВС, а також МОЗ, Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці.

( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

13. Об’єкти, де зберігається 20 чи більше одиниць бойової, спортивної (навчальної) вогнепальної зброї, а також базові склади вибухових матеріалів обстежуються щомісячно. Інші об’єкти дозвільної системи – щоквартально.

Незалежно від строку раніше проведених перевірок об’єкт дозвільної системи у кожному випадку обстежується:

при оформленні на новий строк дозволу на зберігання, використання предметів, матеріалів і речовин, функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система; { Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 }

при переоформленні дозволу у зв’язку із зміною місця зберігання чи використання зазначених предметів, матеріалів і речовин, одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо, а також керівника, на ім’я якого видано дозвіл. { Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 }

14. Дії та рішення посадових осіб органів МВС, МОЗ, Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці, пов’язані з відмовою у видачі дозволу, його анулюванням і вилученням підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, закриттям підприємств, майстерень і лабораторій, виконанням інших функцій щодо здійснення дозвільної системи, може бути оскаржено у порядку встановленому для оскарження неправомірних дій органів державного управління і посадових осіб, які ущемляють права громадян.

( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )

IV. Відповідальність за порушення порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття і функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система

15. Посадові особи та громадяни, які порушили порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття і функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.