Постанова КМУ №770

Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Редакція від 11.03.2022
Документ на сайті ВР

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено

Міжнародна
незареєстрована назва
Хімічна назва
Альфа-метилтіофентанілN-[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
Альфа-метилфентанілN-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-пропіонанілід
Ацетил-альфа-метилфентанілN-(1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-ацетанілід
Ацеторфін3-o-ацетилтетрагідро-7a-(1-гідрокси-1-метилбутил)-6,14-ендоетаноорипавін
Бета-гідрокси-3-метилфентанілN-[1-(b-гідроксифенетил)-3-метил-4-піперидил]-пропіонанілід
Бета-гідроксифентанілN-[1-(b-гідроксифенетил)-4-піперидил]-пропіонанілід
Героїндіацетилморфін
Дезоморфіндигідродезоксиморфін
Дигідроеторфін7,8-дигідро-7a-[1-(R)-гідрокси-1-метилбутил]-6,14-ендо-етанотетрагідроорипавін
Еторфін7,8-дигідро-7a-(1-(R)-гідрокси-1-метилбутил)-6,14-ендо-етанотетрагідроорипавін
Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу
Кетобемідон4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4-пропіонілпіперидин
Кокаїновий кущ, кока лист
Макова солома, концентрат з макової соломиусі частини, цілі чи подрібнені (за винятком дозрілого насіння), рослини виду мак снотворний, зібрані будь-яким способом, що містять алкалоїди, а також речовини, які отримують з цієї макової соломи
3-метилтіофентанілN-[3-метил-1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
3-метилфентанілN-(3-метил-1-фенетил-4-піперидил)-пропіонанілід
Меткатинон (ефедрон)2-(метиламіно)-1-фенілпропан-1-он
МППП (десметилпродин)1-метил-4-феніл-4-піперидинол пропіонат (ефір)
Опій
Опій ацетильований
Пара-фторфентаніл4′-фтор-N-(1-фенетил-4-піперидил)-пропіонанілід
Пепап1-фенетил-4-феніл-4-піперидинол ацетат (ефір)
ТіофентанілN-[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
Бензилморфін
3-моноацетилморфін
6-моноацетилморфін
AH-79213,4-дихлор-N-{[1-(диметиламіно)-циклогексил]метил}бензамід
АцетилфентанілN-(1-фенетилпіперидин-4-іл)-N-фенілацетамід
МТ-45 (IС-6)1-циклогексил-4-(1,2-дифенілетил)піперазин
U-477003,4-дихлор-N-[(1R,2R)-2-(диметиламіно)-циклогексил]-N-метилбензамід
4-FIBF (4-Fluoroisobutyrylfentanyl)N-(4-фторфеніл)-2-метил-N-[1-(2-фенілетил)-4-піперидиніл]пропанамід)
Окфентаніл (A-3217; 2-fluoro MAF; 2-fluoro мethoxyacetyl fentanyl)N-(2-флуорофеніл)-2-метокси-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід
Фуранілфентаніл (Fu-F; Furanyl fentanyl)N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]фуран-2-карбоксамід
Акрилфентаніл (Acryloylfentanyl; Acrylfentanyl; Акрилоїлфентаніл)N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]проп-2-енамід
Карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanila; Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл)метиловий ефір 4-((1-оксопропіл)-феніламіно)-1-(2-фенілетил)-4-піперидинкарбонової кислоти)
Тетрагідрофуранілфентаніл (Tetrahydrofuranylfentanyl; THE-F)N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]тетрагідрофуран-2-карбоксамід
Crotonylfentanyl(2E)-N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]бут-2-енамід
Valerylfentanyl (pentanoylfentanyl)N-(1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл)-N-фенілпентанамід
Cyclopropylfentanyl (CycP-F)N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)
піперидин-4-іл]циклопропанкарбоксамід
4F-BF (4-FBF, p-FBF;
4- fluorobutyrilfentanyl;
4-флуоробутирілфентаніл)
N-(4-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]бутанамід
2-fluorofentanyl
(ortho-fluorofentanyl;
o-fluorofentanyl;
орто-флуорофентаніл)
N-(2-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]пропанамід
methoxyacetylfentanyl (метоксиацетилфентаніл)2-метокси-N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід
cyclopentylfentanyl (cyclopentanoylfentanyl;
Циклопентілфентаніл, циклопентаноілфентаніл)
N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]-циклопентанкарбоксамід
U-48800trans-2-(2,4-дихлорфеніл)-N-(2-(диметиламіно) циклогексил)-N-метилацетамід
Adamantyl-THPINACA (ATHPINACA; ADTHPINACA)N-(1-адамантил)-1-(тетрагідропіран-4-ілметил) індазол-3-карбоксамід;
N-(2-адамантил)-1-(тетрагідропіран-4-ілметил) індазол-3-карбоксамід
SCH-54722-бензгідрил-1-метил-піперидин-3-ол
PF-03550096N-[(1S)-1-(амінокарбоніл)-2,2- диметилпропіл]-2,3-дигідро-3-(3-гідрокси-3-метилбутил)-2-оксо-1Н-бензімідазол-1-карбоксамід
PSB-SB-12025-метокси-3[(2-метоксифеніл)метил]-7-пентілхромен-2-он
3-CAFнафтален-2-іл-1-(2-флюорофеніл)-1Н-індазол-2-карбоксилат
URB-602циклогексил-[1,1-біфеніл]-3-ілкарбамат
JB-336 (N-метил-3-піперидил бензилат)

JB-318 (N-етил-3-піперидил бензилат)

(1-метилпіперидин-3-іл)-2-гідрокси-2,2- дифенілацетат

(1-етилпіперидин-3-іл)-2-гідрокси-2,2- дифенілацетат

БензодіоксолфентанілN-феніл-N-(1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл)-1,3-бензодіоксол-5-карбоксамід
__________
Примітка.
До цього списку також включаються:
ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб.

Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено

Міжнародна незареєстрована назваХімічна назва
Броламфетамін (ДОБ, DOB)(±)-4-бромо-2,5-диметокси-a-метилфенетиламін
N-гідрокси-МДА (N-гідроксиметилен, діоксіамфетамін)(±)-N-a-метил-3,4-(метилендіокси)фенетил]-гідроксиламін
ДЕТ (діетилтриптамін)3-[2-(діетиламіно)етил]-індол
ДМА (2,5-диметоксіамфетамін)(±)-2,5-диметокси-a-метилфенетиламін
ДМГП3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-дибензо-[b,d-піран-1-ол
ДМТ (диметилтриптамін)3-[2-(диметиламіно)етил]-індол
ДОЕТ (2,5-диметокси-4-етиламфетамін)(±)-4-етил-2,5-диметокси-a-фенетиламін
N-етилтенамфетамін (МДЕ, N-етил-МДА)(±)-N-етил-a-метил-3,4-(метилендіокси) фенетиламін
Етициклідин (ФЦГ)N-етил-1-фенілциклогексиламін
Етриптамін3-(2-амінобутил)індол
Катинон(-)-(S)-2-амінопропіофенон
(±)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25)9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти
МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін)(±)-N,a-диметил-3,4-(метилендіокси) фенетиламін
Мескалін3,4,5-триметоксифенетиламін
4-метиламінорекс(±)-cis-2-аміно-4-метил-5-феніл-2-оксазолін
ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксіамфетамін)2-метокси-a-метил-4,5-(метилендіокси)фенетиламін
Парагексил3-гексил-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
ПМА (параметоксіамфетамін)p-метокси-a-метилфенетиламін
Псилоцибін3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-іл дигідрофосфат
Псилоцин3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-ол
Роліциклідин (PHP, PCPY)1-(1-фенілциклогексил)піролідин
СТП (ДОМ)2,5-диметокси-a, 4-диметилфенетиламін
Тенамфетамін (МДА)альфа-метил-3,4-(метилендіокси)фенетиламін
Теноциклідин (ТСР)1-[1-(2-тієніл)циклогексил]піперидин
7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
(9R, 10aR)-8,9,10, 10а-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
(6aR, 9R, 10aR)-6a,9,10,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
(6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
6a,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10а-гексагідро-6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
ТМА (3,4,5-триметоксіамфетамін)(±)-3,4,5-триметокси-a-метилфенетиламін
Фенциклідин1-(1-фенілциклогексил)піперидин
4-МТАa-метил-4-метилтіофенетиламін
5-MeO-DMT,
5-метоксидиметилтриптамін
2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)-N,N-диметилетанамін
Метилендіоксипіровалерон, MDPV1-(3,4-метилендіоксифеніл)-2-піролідинілпентан-1-он
4-MMC (4-метилметкатинон)(RS)-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
bk-PMMA (4-метоксиметкатинон)1-(4-метоксифеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
CP 47,4972-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-іл)фенол
(CP 47,497)-C62-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-іл)фенол
(CP 47,497)-C82-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-іл)фенол
(CP 47,497)-C92-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-іл)фенол
JWH-073(1-бутил-1H-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метанон
JWH-1962-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл-(1-нафтил)метан
JWH-1942-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метил-1-нафтил)метан
JWH-1972-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метокси-1-нафтил)метан
JWH-007(2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метанон
JWH-149(4-метилнафталін-1-іл)(2-метил-1-пентил-1H-індо-3-іл)метанон
JWH-098(2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл) (4-метоксинафталін-1-іл)метанон
JWH-195(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1-H-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метан
JWH-192(4-метилнафталін-1-іл)(1 -[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метан
JWH-199(4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метан
JWH-200(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл) (нафталін-1-іл)метанон
JWH-193(4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метанон
JWH-198(4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1H-індол-3-іл)метанон
JWH-176(E)-1-[1-(нафталін-1-ілметилиден)-1H-інден-3-іл]пентан
JWH-122(4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон
JWH-081(4-метоксинафталін-1-іл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон
JWH-018(нафталін-1-іл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон
JWH-1751-пентил-1H-індол-3-іл-(1-нафтил)метан
5WH-1841-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метил-1-нафтил)метан
JWH-1851-пентил-1H-індол-3-іл-(4-метокси-1-нафтил)метан
JWH-1161-етил-1-пентил-3-(1-нафтоіл)індол
HU-210(6aR, 10aR)-9-(гідроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6a, 7, 10, 10a-тетрагідробензо[с]хромен-1-ол
TFMPP
(3-трифторметилфенілпіперазин, мета-трифторметилфенілпіперазин)
1-[3-(трифторметил)феніл]піперазин
Сальвінорин Aметил(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(ацетилокси)-2-(фуран-3-іл)-6a,10b-диметил-4,10-діоксододека-гідро-2H-нафто[2,1-c]піран-7-карбоксилат
АТМ (альфа-метилтриптамін)2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін
NMT (N-метилтриптамін)2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін
Буфотенин (5-OH-DMT)3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-індол-5-ол
Бутилон (b-кето МВDB)2-метиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)бутан-1-он
БДБ (J, BDB)L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)
Етилон (b-кето МДЕА)2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он)
MBDB1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилбутан-2-амін
MDOH (N-гідрокси-3,4-метилендіоксиамфетамін)1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-гідроксипропан-2-амін
Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP)1-(3-хлорфеніл)піперазин
Метилон (b-кето МДМА)(3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)
СР 55,940(-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-диметилгептил) феніл]-транс-4-(3-гідрокси-пропіл)циклогекса-ном)
2С-Е2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін
2С-І2,5-диметокси-4-йодофенетиламін
2С-Т-22,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін
2С-Т-7(2,5-диметокси-4-N-пропілтіофенетиламін)
PCA(пара-хлорамфетамін, 4-CA)
JWH-2501-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)-індол
JWH-2511-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)індол
JWH-2032-(2-хлорфеніл)-1-(1-фенілетиліндол-3-іл) етанон
5-МеО-АМТ5-метокси-альфа-метилтріптамін
5-МеО-NМТ2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)-N-метилетанамін
SR-18
(RCS-8, ВЕМ-8)
1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-індол-3-іл)-2-(2-метоксифеніл)етанон
SR-19
(BTM-4, ERIc-4, RCS-4)
(4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-індол-3-іл) метанон
1-(3-трифторфеніл)-піперазин)
2-фторметкатинон
3-фторметкатинон
4-МЕС (4-метилеткатинон)(R,S)-2-етиламін-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он
Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцибін чи (або) псилоцин
АМ-694(2-йодофеніл)[(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл]метанон
АМ-1220 (АМ-1296)1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1H-індол-3-іл)нафтален-1-метанон
АМ-2201[1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон
ДОХD,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамін
GDA-26
МАВР
(буферон)
1-феніл-2-(метиламіно)бутан-1-он
MDPBP3,4-метилендіокси-a-піролідинобутіофенон
MDPPP(3,4-метилендіокси-a-піролідинопропіофенон)
MPBP4-метил-a-піролідинобутирофен
Піперонілацетон
(M1-2)
3,4-(метилендіоксифеніл)пропан-2-он
Нафірон
(O-2482, NRG-1)
1-(нафтален-2-іл)-2-(піролідин-1)-іл-пентан-1-он
HU-210(6aR, 10aR)- 9-(гідроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-
6а,7,10,10а-тетрагідробензо[c] -хромен-1-ол
HU-308[(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-4-(2-
метилоктан-2-іл)феніл]-7,7-диметил-4-
біцикло[3.1.1]гепт-3-еніл]метанол
N-(фенілметил)пропан-2-амін
2-(N,N-диметиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он)
JWH-015(2-метил-1-пропіл-1H-індол-3-іл)-1-
нафталенілметанон
JWH-019(1-гексил-1H-індол-3-іл)-1-нафталеніл-
метанон
JWH-2104-етилнафтален-1-іл-(1-пентиліндол-3-
іл)метанон
JWH-307[5-(2-флуорофеніл)-1-(пентилпірол-3)-
іл-нафтален-1-іл]метанон
JWH-370нафтален-1-іл-(1-пентил-2-о-толіл-1-H-
пірол-3-іл)метанон
WIN 48,098
(Правадолін)
(4-метоксифеніл)-[2-метил-1-(2-
іл]метанон
WIN 55,212-2(R)-(+)-[2,3-дигідро-5-метил-3-(4-
морфолінілметил)піроло[1,2,3-de]-1,4-
бензоксазин-6-іл]-1-
нафталенілметанон
3,4-DMMC3,4-диметилметкатинон
3-F-iso-MC1-метиламіно-1-(3-
флуорофеніл)пропан-2-он
4-EMC1-(4-етилфеніл)-2-(метиламіно)пропан-
1-он
4-FA
(4-фторамфетамін)
(R,S)-1-(4-флуорофеніл)пропан-2-амін
5-MeO-DALT
(5-метоксидіалілтриптамін)
N-алліл-N-[2-(5-метокси-1H-індол-3-
іл)етил]проп-2-ен-1-амін
5-MeO-DIPT3-[2-(диізопропіламіно)етил]-5-метоксиіндол
5-IAI5-йодо-2,3-дигідро-1H-інден-2-амін

1-пентил-3-(4-гідроксифенілацетил)-індол

1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он

4-метил-a-пірролідинопропіофенон

-3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон
АКВ-48 (APINACA)N-(адамантан-1-іл)-1-пентіл-1Н-індазол-3-карбоксамід
АМ-22331-[(N-метилпіперидин-2-іл)метил]-3-(2-йодобензоіл)індол)
РВА
(пара-бромоамфетамін)
4-бромоамфетамін
РІА
(пара-йодоамфетамін)
4-йодоамфетамін
PVP1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он
N-циклогексил-МДА-N-циклогексил-3,4-метилендіоксиамфетамін
МРА
(метіопропамін)
1-(тіофен-2-іл)-2-метиламінопропан)
2C-I-NBOMe
(25I-NBOMe, NBOMe-2C-I, BOM-CI)
2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
5F-UR-144(XLR-11)1-[(5-флюропентил)-1H-індол-3-іл]-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
URB-7546 метил-2-[(4-метилфеніл)аміно]-4H-3,1-бензоксазин-4-он
APB5-(2-амінопропіл)бензофуран)6-(2-амінопропіл)бензофуран)
UR-144
(KM-X1, TMCP-018, MN-001, YX-17)
(1-пентиліндол-3-іл)-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
AB-0011-пентил-3-(адамант-1-оіл)індол
5-APDB
(3-дезокси-МДА, ЕМА-4)
5-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
6-APDB
(4-дезокси-МДА, ЕМА-3)
6-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
DOI2,5-диметокси-4-йодамфетамін
5F-ADBICAN-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)- 1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід
метил-1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксилат
FUBIMINA[1-(5-флюоропентил)-1H-бензімідазол-2-іл]нафтален-1-іл-метанон
AB-FUBINACAN-[(1-амінокарбоніл)-2-метилпропіл)]-1-(4-флюрофеніл)метил)-1H-індазол
AB-PINACA(S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індазол-3-карбоксамід
RH-343[2-(метоксибензил)аміноетил]-2,4(1H,3H)хіназоліндіон
Діметокси-PVP1-(4,5 діметоксифеніл)-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он
2C-12,5-диметоксі-4-йодо-фенетіламін
ADBICAN-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід
ВВ-22хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат
РХ 1(5-fluoro АРР-РICA; SRF-30)N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід
РХ 2 (5-fluoro АРР-PINACA; FU-PX)N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
AB-СНМINACA (AB-PINACA-CHM; MBA(N)-CHM)N-[(2S)-1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл]-1-бензіл-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-FUBINACA (FUD- MDMB; MDMB-Bz-F)метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-(4-флюоробензил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
ADB-FUBINACAN-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-фторобензил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
FUB-AMB (AMB-FUBINACA; MMB-FUBINACA)метил-2-[[1-[(4-флюорофеніл) метил]iндазол-3-карбоніл]aміно]-3-метилбутаноат
5-fluoro AB-PINACA (5F-AB-PINACA)(S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-СНМINACA, ((S)-MDMB-СНМINACA)метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-циклогексилметил-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
АМ-1248(адамантан-1-іл){1-[(1-метилпіперидин-2-іл)метил]-1H-індол-3-іл}метанон
5F-APINACA (5F-AKB-48; АКВ-48 F)N-(адамантан-1-іл)-1-(5-фторопентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5F-РВ-22 (5-fluoro PB-22)хінолін-8-іл-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксилат
5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP)метил-(2S)-2-[(1-(5-фторопентил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]-3-метилбутаноат
РВ-22хінолін-8-іл-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксилат
BZP-2201(4-бензилпіперазин-1-іл)[1-(5-фторпентил)-1Н-індол-3-іл]метанон
NM-2201 (СBL-2201)нафтален-1-іл-1-(5-фторпентил)-1H-індол-3-карбоксилат
MN-24 (NNE1; NNEI; CBM-018)1-пентил-N-(нафталін-1-іл)-1-H-індол-3-карбоксамід
SDB-006N-бензил-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксамід
DBZP1,4-дибензилпіперазин
αPHtP1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гептан-1-он
3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO Phencyclidine)1-[1-(3-метоксифеніл)-циклогексил]піперидин
1-фенілпіперазин
7-метокси-1-метил-9H-піридо[3,4-b]індол
5-MAPB1-(бензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін
α-PVТ, alpha-PVT2-піролідин-1-іл-1-тіофен-2-ілпентан-1-он
3-MMC (3-methyl MC)2-(метиламіно)-1-(3-метилфеніл)пропан-1-он
Пентедрон (α-methylamino-Valerophenone)2-(метиламіно)-1-фенілпентан-1-он
EP (EPH, етилфенідат)етил-2-феніл-2-(піперидин-2-іл)ацетат
2C-B-NBOMe (25B-NBOMe; NBOMe-2C-B; Cimbi-36; Nova; BOM 2-CB)2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
2C-С-NBOMe (NBOMe-2C-C; 25C-NBOMe)2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
ADB-CHMINACA (МAB-CHMINACA)N-[1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл]-1-[циклогексилметил]-1Н-індазол-3-карбоксамід
5F-ADВ (5F-MDMB-PINACA)метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
5F-ADB-PINACAN-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5F-MN-18N-нафталеніл-1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-кароксамід
SDВ-001N-(1-адамантил)-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксамід
MDMB-CHMICAметил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]-3,3-диметилбутаноат
MMB-CHMICAметил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]-3-метилбутаноат
ADB-FUBICAN-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксамід
3-CMC1-(3-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-CMC1-(4-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
TH-PVP2-(піролідин-1-іл)-1-(5,6,7,8-тетрагідронафтален-2-іл)пентан-1-он
3-MeO-MPBP3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон
FUB-PB-22хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксилат
BIM-018(нафтален-1-іл)(1-пентил-1Н-бензимідазол-2-іл)метанон
хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-іл)метанон
2-піролідино-4-хлорацетофенон
метил-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат
етил-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксилат
Метоксетамін (MXE, 3-Meo-2-Oxo-PCE)2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон
bk-МРА2-(метиламін)-1-(2-тієніл)-1-пропанон
4,4 ‘DMAR4-метил-5-(4-метилфеніл)-4,5-дигідрооксазол-2-амін
PMMAN-метил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін
CUMYL-4CN-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; 4-cyano CUMYL-BUTINACA; CUMYL-CYBINACA; SGT-78)1-(4-ціанобутил)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід
5F-MDMB-PICA (5-fluoro-MDMB-PICA)метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]формамідо}-3,3-диметилбутаноат
MMB-FUBICA (AMB-FUBICA; FUB-AMB-indol)метил 2-({1-[(4-флуорофеніл)метил]-1Н-індол-3-іл}формамідо)-3-метилбутаноат
4-хлоро-α-піролідинопентіофенон; 4-CI-PVP; 4C-PVP)1-(4-хлорофеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пентанон
N-етиламіногексанофенон (N-ethylaminohexanophenone; N-ethyl Hexedrone; Hexen)2-(етиламіно)-1-фенілгексан-1-он
3-MeO-PCMMo4-[[1-(3-метоксифеніл)циклогексил]метил] морфолін
3-MeO-PCMo4-[1-(3-метоксифеніл)циклогексил] морфолін
Ескалін (4-ethoxy mescaline)2-(4-етокси-3,5-диметоксифеніл)-етанамін
3-CEC1-(3-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-он
4-CEC1-(4-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-он
4Cl-PPP1-(4-хлорфеніл)-2-(піролідин-1-іл)пропан-1-он
5CI-AKB-48N-(адамантан-1-іл)-1-(5-хлорпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5-MeO-DIBFN-[2-(5-метокси-1-бензофуран-3-іл)етил]-N-(пропан-2-іл)пропан-2-амін
4-MeO-MIPTN-[2-(4-метокси-1H-індол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-амін
Метамнетамін (Methamnetamine; Methylnaphetamine; MNA; MNT; PAL-1046)N-метил-1-(нафтален-2-іл)пропан-2-амін
Мекседрон3-метокси-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
TMCP-H (DP-UR-144)(1Н-індол-3-іл)-(2,2,3,3- тетраметилциклопропіл)метанон
альфа-бромвалерофенон2-бром-1-фенілпентан-1-он
ADB-PINACAN-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід
4-бромметкатинон (Brefedron; 4-BMC; 4-BMAP)1-(4-бромфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-фторметкатинон (Flephedrone; 4-FMC)1-(4-фторфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-hydroxy MET (4-HO-MEТ; Metocin)3-[2-[етил(метил)аміно]етил]-1H-індол-4-ол
JWH-022нафтален-1-іл(1-(пент-4-ен-1-іл)-1H-індол-3-іл)метанон
Пара-метоксифенілпіперазин (p-MeOPP; 4-MeOPP)1-(4-метоксифеніл)піперазин
4-метилметамфетамін (4-MMA)N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін
4-метиламфетамін (4-MA)1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін
4-метилбуфедрон (4-Me-MABP)2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)бутан-1-он
STS-135 (5F-APICA; 5-fluoro-APICA)N-(адамантан-1-іл)-1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід
JWH-398(4-хлоро-1-нафтил)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон
5-IT (5-API; 5-aminopropylindole)1-(1H-індол-5-іл)пропан-2-амін
MAM-2201 (4-methyl-AM-2201; 5-fluoro-JWH-122)[1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл](4-метил-1-нафтил)метанон
bk-2C-B2-аміно-1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)етан-1-он
25I-NBF (2C-I-NBF)N-[(2-флюорофеніл)метил]-2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл)етанамін
CB-13 (CRA-13, SAB-378)нафтален-1-іл-(4-пентоксинафтален-1-іл)метанон
RCS-4-C4(1-бутиліндол-3-іл)-(4-метоксифеніл) метанон
N-етилбуфедрон (NEB)2-(етиламіно)-1-фенілбутан-1-он
Еткатинон (N-Ethylcathinone; ETH-CAT)2-(етиламіно)-1-фенілпропан-1-он
MBZP1-бензил-4-метилпіперазин
4-метилметамфетамін (4-MMA)N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін
2C-P2-(2,5-диметокси-4-пропілфеніл)етанамін
AB-005[1-[(1-метил-2-піперидиніл)метил]-1H-індол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)-метанон
α-Pyrrolidinopropiophenone)1-феніл-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
MDDM(2-бензо[1,3]діоксол-5-іл-1-метил-етил)-диметиламін
25D-NBOMe2-(2,5-диметокси-4-метилфеніл)-N-(2-метоксибензил)етанамін
25H-NBOMe2-(2,5-диметоксифеніл)-N-(2-метоксибензил) етанамін
2C-H2-(2,5-диметоксифеніл)етанамін
ДиметиламфетамінN,N-диметил-1-фенілпропан-2-амін
DOC1-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-амін
2-FA (2-фторамфетамін)1-(2-флуорофеніл)пропан-2-амін
3-FA (3-фторамфетамін)1-(3-флуорофеніл)пропан-2-амін
2-FMA (2-фторметамфетамін)1-(2-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін
3-FMA (3-фторметамфетамін)1-(3-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін
2C-B-BZP1-[(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)метил]-піперазин
pFPP (4-FPP)1-(4-флюорофеніл)піперазин
4-AcO-DET[3-[2-(діетиламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-DIPT[3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-DMT[3-[2-(диметиламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-MET[3-[2-етил(метил)аміноетил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-MIPT[3-[2-[ізопропіл(метил)аміно]етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-HO-DET3-(2-діетиламіноетил)-1H-індол-4-oл
4-HO-MET3-{2-[етил(метил)аміно]етил}-1H-індол-4-ол
4-HO-DIPT3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-індол-4-ол
4-HO-MIPT3-{2-[метил(пропан-2-іл)аміно]етил}-1H-індол-4-ол
5-MeO-DPTN-[2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етил]-N-пропілпропан-1-амін
5-MeO-ATM1-(5-метокси-1H-індол-3-іл)пропан-2-амін
5-MeO-DETN,N-диетил-2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етанамін
MIPT (N-Methyl-N-isopropyltryptamine)N-[2-(1H-індол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-амін
D2PMдифеніл(піролідин-2-іл)метанол
N-Acetyl-DOB (DOB-Ac)N-[1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-іл]ацетамід
3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane (pFBT)(8-метил-8-азабіцикло[3.2.1]октан-3-іл)-4-флюоробензоат
MDAI6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3] бензодіоксол-6-амін
MDMAIN-метил-6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3] бензодіоксол-6-амін
3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine)N-етил-1-(3-метоксифеніл)циклогексан-1-амін
JWH-147(1-гексил-5-фенілпірол-3-іл)-нафтален-1-іл-метанон
JWH-030нафтален-1-іл-(1-пентилпірол-3-іл)метанон
JWH-145нафтален-1-іл-(1-пентил-5-феніл-1H-пірол-3-іл)метанон
JWH-368[5-(3-флюорофеніл)-1-пентил-1H-пірол-3-іл]-1-нафталеніл-метанон
JWH-071(1-етил-1H-індол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JWH-018 N-(5-bromopentyl)(1-(5-бромопентил)-1H-індол-3-іл)(нафтален-1-іл)метанон
JWH-031(1-гексил-1H-пірол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JTE-907N-(бензо[d][1,3]діоксол-5-ілметил)-7-метокси-2-оксо-8-(пентилокси)-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамід
FUB-144 (FUB-UR-144)[1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
FDU-PB-22нафтален-1-іл-1-[(4-флюорофеніл)метил] індол-3-карбоксилат
DMMA2-(3,4-диметоксифеніл)-N-метилпропан-1-амін
MOPPP (4′-Methoxy-α-PPP)1-(4-метоксифеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
Диметилон (bk-MDDMA)1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)-1-пропанон
PMEA (para-methoxyethylamphetamine)N-етил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін
5-EAPB1-(1-бензофуран-5-іл)-N-етилпропан-2-амін
6-EAPB1-(1-бензофуран-6-іл)-N-етилпропан-2-амін
AM-679(2-йодофеніл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)-метанон
4-CMA (4-chloromethamphetamine)1-(4-хлорфеніл)-N-метилпропан-2-амін
M5FPICметил-1-(5-флюоропентил)-1H-iндол-3-карбоксилат
4-метил-N-етилнорпентедрон2-(етиламіно)-1-(4-метилфеніл)-1-пентан-1-он
2,4,5-TMMC (2,4,5-trimethylmethcathinone)2-метиламіно-1-(2,4,5-триметилфеніл) пропан-1-он
NM-2AI (N-methyl-2AI)2,3-дигідро-N-метил-1H-інден-2-амін
25E-NBOMe (2C-E-NBOMe)2-(4-етил-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
25G-NBOMe (2C-G-NBOMe)2-(2,5-диметокси-3,4-диметилфеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін
25IP-NBOMe (2C-IP-NBOMe)2-[2,5-диметокси-4-пропан-2-іл)феніл)-N-[(2-метоксибензил)]етанамін
Дипентилон (bk-DMBDP, DMBDP)1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)пентан-1-он
Дибутилон (bk-MMBDB, bk-DMBDB)1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2(диметиламіно)бутан-1-он
4-фторпентедрон (4-fluoro-α-methylamino-valerophenone, 4-FPD)1-(4-флюорофеніл)2-(метиламіно)пентан-1-он
BMDP1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(бензиламіно)бутан-1-он
4-дифлюорометокси-3,5-диметоксиамфетамін1-[4-(дифлюорометокси)-3,5-диметоксифеніл]пропан-2-амін)
3,4-CTMP (3,4-дихлорметилфенідат)метил (2R)-2-(3,4-дихлорофеніл)-2-[(2R)-піперидин-2-іл]ацетат
5Br-AKB-48N-(адамантан-1-іл)-1-(5-бромпентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
25I-NBOH (2C-I-NBOH, 2-C-I-NBOH, NBOH-2CI, Cimbi-27)2-((2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл) етиламіно)метил)фенол
M-ALPHA
(1-метиламіно-1-(3,4-метилендіоксифеніл)пропан)
1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилпропан-1-амін
MDHMA (3,4-метилендіокси-N-гідрокси-N-метиламфетамін; FLEA)N-[1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)пропан-2-іл]-N-метилгідроксиламін
HOT-7
(7 (2,5-диметокси-4-(β- пропілтіо)-N- гідроксифенетиламін)
N-[2-(2,5-диметокси-4-пропілсульфаніл-феніл)-етил]гідроксиламін
N-benzyl-3,4-DMA
(NSC 27115; N-бензил-3,4-диметоксиамфетамін)
N-бензил-1-(3,4-диметоксифеніл)пропан-2-амін
N-ethylpentylone
(N-ethylnorpentylone; Ephylone;
BK-Ethyl-K)
1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(етиламіно)пентан-1-он
MDPHP
(3,4-MDPHP; 3,4-MD-α-PHP;
3,4-Methylenedioxy-α-Pyrrolidinohexano phenonе)
1-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(пірролідін-1-іл)гексан-1-он
MDMB-4en-PINACA
(MDMB-PENINACA)
метил 3,3-диметил-2-{[(1-пент-4-ен-1-іл)-1Н-індазол-3-карбоніл]аміно}бутаноат
5-MAPDB(1-(2, 3-дигідробензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін)
6-Bromo-MDMA
(2-бромо- 4,5-метилендіоксиметамфетамін)
1-(6-бром-2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилпропан-2-амін
5-APB-NBOMe1-(бензофуран-5-іл)-N-(2-метоксибензил) пропан-2-амін
4F-MDMB-BINACA
(4F-MDMB-BUTINACA)
метил 2-{[1-(4-флуоро-бутил)-1H-індазол-3-карбоніл]аміно}3,3-диметилбутаноат
CUMYL-PEGACLONE5-пентил-2-(2-фенілпропан-2-іл)-2,5-дигідро-1Н-пірідо[4,3-b]індол-1-он
1B-LSD(6aR, 9R)-4-бутаноіл-N,N-діетил-7-метил-4,6,6а,7,8,9-гексагідроіндоло[4,3-fg]хінолін-9-карбоксамід
ADB-BICAN-[(2S)-1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2- іл]-1-бензил-1Н-індол-3-карбоксамід
1Р-LSD
(1-пропіоніл-d-лізергінової кислоти діетиламід)
(6aR,9R)-N,N-діетил-7-метил-4-пропаноїл-6,6а,8,9-тетрагідроіндоло[4,3-fg]xiнoлiн-9-карбоксамід
NNL-1N-(1-карбамоілпропан-1-іл)-1-(5-флуоропентил)-1Н-пірроло[2,3-b]пірідин-3-карбоксамід
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH)метил 2-(4-флуорофеніл)-2-(піперідин-2-іл)ацетат
4′N-5F-ADBметил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1Н-піролло[3,2-b]пірідин-3-карбоніл]аміно}3,3-диметилбутаноат
EG-018нафтален-1-іл(9-пентил-9Н-карбазол-3-іл)метанон
MDMB-CHMCZCA
(EGMB-CHMINACA)
метил2-[9-(циклогексилметил)-9Н-карбазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
3-FPM; PAL-593
(3-флуорофенметразин)
2-(3-флуорофеніл)-3-метилморфолін
5F-CUMYL-PEGACLONE (5-Fluoro CUMYL- PEGACLONE; 5-Fluoro SGT-151; SGT-269)5-(5-флуоропентил)-2-(2-фенілпропан-2-іл)- 2,5-дигідро-1Н-піридо[4,3-b]індол-1-он
APP-BINACA (APP-BUTINACA)N-(1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл)-1-бутіл-1H-індазол-3-карбоксамід
5-PPDi
(Indanyl-α-Pyrrolidinobutiophenone;)
1-(2,3-дигідро-1H-інден-5-іл)-2-(піролідин-1-іл)бутан-1-oн
25N-NBOMe (2С-N-NBOMe;
25N-NB2OMe; 2C-NNB2OMе)
2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін
α-PHP (alpha-PHP, PV-7, PV7,
α-pyrrolidinohexiophenone,
α-pyrrolidinohexanophenone)
1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гексан-1-он
4-CN-CUMYL-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; CUMYL-CYBINACA; 4-CYANO CUMYL-BUTINACA; CUMYL-4CN-BINACA; SGT-78;)1-(4-ціанобутіл)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід 6
Diphenidine (1,2-DEP, DPD, DND)1-(1,2-дифенілетил)піперидин
PRE-0842-(4-морфолінетил)-1-фенілциклогексанкарбоксилат
2-APB1-(1-бензофуран-6-іл)пропан-2-амін
MTTA (Мефтетрамін)3,4-дигідро-2[(метиламіно)метил]-1(2H)-нафталенон
AB-CHFUPYCA
(AB-CHMFUPPYCA)
N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-2-(циклогексилметил)-5-(4-флюорофеніл)піразол-3-карбоксамід
MN-18N-нафтален-1-іл-1-пентіліндазол-3-карбоксамід
Org 27759N-[2-[4-(диметиламіно)феніл]етил]-3-етил-5-флюоро-1Н-індол-2-карбоксамід
HDMP-28 (метилнафтидат)метил 2-(2-нафтил)-2-(2-піперидил)ацетат
2-DPMP (Дезоксипіпрадрол)(RS)-2-бензгідрилпіперидин
__________
Примітка.
До цього списку також включаються:
ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб;

похідні групи нафтоїліндолів, бензоїліндолів, N-бензоїліндолів, фенілацетиліндолів, нафтилметиліндолів, нафтилметилінденів, циклогексилфенолів, фенілциклогексанолів, нафтоїлпіролів, дибензопіранів, триптамінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи триптамінів) та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку);

похідні групи фенетиламінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи фенетиламінів) та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку).

Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей

Міжнародна незареєстрована назваПояснення назви
Рослини виду мак снотворний (Papaver somniferum L)рослини виду папавер сомніферум Л (опійний, у тому числі олійний та інші, що містять опій)
Рослини роду коноплі (Cannabis)рослини будь-якого виду роду канабіс
__________
Примітка.
Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищував 0,15 відсотка.

Культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка.

Наркотичні засоби, обіг яких обмежено

Міжнародна
незареєстрована назва
Хімічна назва
Алілпродин3-аліл-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
АлфентанілN-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)-4-
піперидиніл]-N-фенілпропанамід
Альфамепродинальфа-3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Альфаметадолальфа-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Альфапродинальфа-1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Альфацетилметадолальфа-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Анілеридинетиловий ефір 1-пара-амінофенетил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Ацетилдигідрокодеїн6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-епоксиморфінан
Ацетилметадол3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Безитрамід1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(2-оксо-3-пропіоніл-1-бензимідазолініл-піперидин
Бензетидинетиловий ефір 1-(2-бензилоксиетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Бетамепродинбета-3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Бетаметадолбета-6-диметиламіно-4-4-дифеніл-3-гептанол
Бетапродинбета-1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Бетацетилметадолбета-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Бупренорфін21-циклопропіл-7a-[(S)-1-гідрокси-1,2,2-триметилпропіл]-6,14-ендо-етилен-6,7,8,14-тетрагідроорипавін
Гідрокодон4,5-епокси-3-метокси-17-метилморфінан-6-он
Гідроксипетидиндигідрокодеїнон
Гідроморфінол14-гідроксидигідроморфін
Гідроморфондигідроморфінон
Декстроморамід(+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)-бутил]морфолін
Декстропропоксифенальфа-(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3-метил-2-бутанолпропіонат
Дигідрокодеїн4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси-N-метилморфінан
Дигідроморфін7,8-дигідроморфін
Дименоксадол (естоцин)2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-дифенілацетат
Димепгептанол6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Диметилтіамбутен3-диметиламіно-1,1-ди-(2′-тієніл)-1-бутен
Дипіпанон4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон
Дифеноксилатетиловий ефір 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Дифеноксин1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-фенілізопекотинова кислота
ДіампромідN-[2-(метилфенетиламіно)пропіл]-пропіонанілід
Діетилтіамбутен3-діетиламіно-1,1-ди-(2′-тієніл)-1-бутен
Діоксафетил бутиратетил-4-морфоліно-2,2-дифенілбутират
Дротебанол3,4-диметокси-17-метилморфінан-6b,14-діол
Екгонін, його складні ефіри та похідні, які можуть бути перетворені в екгонін і кокаїнтропін-2-карбонова кислота
Етилметилтіамбутен3-етилметиламіно-1,1-ди-(2′-тієніл)-1-бутен
Етилморфін3-етилморфін
Етоксеридинетиловий ефір 1-[2-(2-гідроксиетокси)етил]-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Етонітазен1-діетиламіноетил-2-пара-етоксибензил-5-нітробензимідазол
Ізометадон6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3-гексанон
Клонітазен2-пара-хлорбензил-1-діетиламіноетил-5-нітробензимідазол
Кодеїн3-метилморфін
Кодоксимдигідрокодеїнон-6-карбоксиметилоксим
Кокаїнметиловий ефір бензоїлекгоніну
Левометорфан(-)-3-метокси-N-метилморфінан
Левоморамід(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)-бутил]-морфолін
Леворфанол(-)-3-гідрокси-N-метилморфінан
Левофенацилморфан(-)-3-гідрокси-N-фенацилморфінан
Метадон (фенадон)6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон
Метадону проміжний продукт4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан
Метазоцин2′-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан
Метилдезорфін6-метил-дельта-6-дезоксиморфін
Метилдигідроморфін6-метилдигідроморфін
Метопон5-метилдигідроморфінон
Мірофінміристилбензилморфін
Мораміду проміжний продукт2-метил-3-морфоліно-1,1-дифенілпропанкарбонова кислота
Морферидинетиловий ефір 1-(2-морфоліноетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Морфін3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-7
Морфін метобромід та інші азотисті похідні морфінуморфін метилбромід
Морфін-N-оксид3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-7-N-оксид
Нікодикодин6-нікотинілдигідрокодеїн
Нікокодин6-нікотинілкодеїн
Нікоморфін3,6-динікотинілморфін
Норациметадол(±)-a-3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-дифенілгептан
НоркодеїнN-деметилкодеїн
Норлеворфанол(-)-3-гідроксиморфінан
Норметадон6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон
Норморфіндеметилморфін
Норпіпанон4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-гексанон
Оксикодон14-гідроксидигідрокодеїнон
Оксиморфон14-гідроксидигідроморфінон
Пентазоцин(2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагідро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутеніл)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол
Петидинетиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Петидину проміжний продукт A4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин
Петидину проміжний продукт Bетиловий ефір 4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Петидину проміжний продукт C1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова кислота
Пімінодинетиловий ефір 4-феніл-1-(3-феніламінопропіл)піперидин-4-карбонової кислоти
Піритрамід1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1-піперидил)піперидино-4-карбоксіамід
Прогептазин1,3-диметил-4-феніл-4-пропіонілоксіазациклогептан
Проперидинізопропіловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
ПропірамN-(1-метил-2-піперидилетил)-N-2-піридилпропіонамід
Рацеметорфан(±)-3-метокси-N-метилморфінан
Рацеморамід(±)-4-(2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)бутил]-морфолін
Рацеморфан(±)-3-гідрокси-N-метилморфінан
Реміфентаніл1-(2-метоксикарбонілетил)-4-(фенілпропіоніламіно)піперидин-4-карбоксиметиловий ефір
СуфентанілN-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тієніл)-етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
Тебаїн3,6-диметокси-N-метил-4,5-епоксиморфінадієн-6,8
Тебаконацетилдигідрокодеїнон
Тилідин(±)-етил-транс-2-(диметиламіно)-1-феніл-3-циклогексене-1-карбоксилат
Трамадол(±)-транс-2-[(диметиламіно)метил]-1-(м-метоксифеніл) циклогексанолу гідрохлорид
Тримеперидин1,2,5-триметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Фенадоксон6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон
Феназоцин2-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-бензоморфан
ФенампромідN-(1-метил-2-піперидилетил)пропіонанілід
Феноморфан3-гідрокси-N-фенетилморфінан
Феноперидинетиловий ефір 1-(3-гідрокси-3-фенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Фентаніл1-фенетил-4-N-пропіоніланілінопіперидин
Фолькодинморфолінілетилморфін
Фуретидинетиловий ефір 1-(2-тетрагідрофурфурилоксіетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
__________
Примітка.
До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб.

{Абзац восьмий примітки до списку № 1 таблиці II виключено на підставі Постанови КМ }

До цього списку не включаються декстрометорфан (+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан (+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери, виключені із сфери дії заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року.

Психотропні речовини, обіг яких обмежено

Міжнародна
незареєстрована назва
Хімічна назва
Амфетамін(±)-a-метилфенетиламін
Глютетимід2-етил-2-фенілглютарімід
Дексамфетамін(+)-a-метилфенетиламін
Дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол)(6aR,10aR)-6a,7,8,10а-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
}
}
Кетамін(±)-2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)циклогексанон)
Левамфетамін(-)-(R)-a-метилфенетиламін
Левометамфетамін(-)-N,a-диметилфенетиламін
Меклоквалон3-(o-хлорфеніл)-2-метил-4(3H)-хіназолінон
Метаквалон2-метил-3-(o-толіл)-4(3H)-хіназолінон
Метамфетамін(+)-(S)-N,a-диметилфенетиламін
Метамфетамін-рацемат(±)-N,a-диметилфенетиламін
Метилфенідатметил-a-феніл-2-піперидинацетат
Секобарбітал5-аліл-5-(1-метилбутил)барбітурова кислота
Сибутрамін1-(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанамін
Фенетилін7-[2-[(a-метилфенетил)аміно]-етил]-теофілін
Фенметразин3-метил-2-фенілморфолін
Ціпепролальфа-(b-метоксифенетил)-1-піперазинетанол
2С-В4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін
1-(4-хлорфеніл)-піперазин
Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК)(6aR, 10aR)-1-гідрокси-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-7,8,10,10a- тетрагідро-6aH-бензо[c]хромен-9-он;
Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу)THC: 3-pentyl-6,6,9-trimethyl-6A,7,8,10A-tetrahydro-6H-dibenzo(B,D)pyran-1-ol or 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo(B,D)pyran-1-ol

CBD: 2-[(1R, 6R)-3-метил-6-проп-1-ен-2-ілциклогекс-2-ен-1-іл]-5-пентилбензен-1,3-діол

__________
Примітка.
До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-яку речовину, включену до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і речовина;

до речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.

Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів.

Наркотичні засоби, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю

1. Препарати ацетилдигідрокодеїну,

дигідрокодеїну,

етилморфіну,

кодеїну,

нікодикодину,

нікокодину,

норкодеїну,

фолькодину

за умови, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози з концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах.

2. Препарати пропіраму,

що містять не більш як 100 мг пропіраму на одиницю дози, поєднані щонайменше з такою ж кількістю метилцелюлози.

3. Препарати декстропропоксифену

для орального застосування, що містять не більш як 135 мг декстропропоксифену на одиницю дози або з його концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах, за умови, що такі препарати не містять будь-яких речовин, які перебувають під контролем відповідно до Конвенції про психотропні речовини 1971 року.

4. Препарати кокаїну,

що містять не більш як 0,1 відсотка кокаїну в перерахунку на кокаїн-основу, та

препарати опію або морфіну,

що містять не більш як 0,2 відсотка морфіну в перерахунку на безводну морфін-основу і поєднані з одним або кількома інгредієнтами таким чином, що наркотичний засіб не може бути вилучений з даного препарату легкодоступними способами або в кількості, яка може становити небезпеку для здоров’я людини.

5. Препарати дифеноксину,

що містять не більш як 0,5 мг дифеноксину на одиницю дози і не менш як 5 відсотків атропіну сульфату на одиницю дози дифеноксину.

6. Препарати дифеноксилату,

що містять не більш як 2,5 мг дифеноксилату на одиницю дози в перерахунку на основу і атропіну сульфат, вміст якого еквівалентний не менш як 1 відсотку на одиницю дози дифеноксилату.

<7. Порошок кореня іпекакуани та опію,

що містить 10 відсотків опію в порошку, 10 відсотків кореня іпекакуани в порошку, добре змішаних з 80 відсотками будь-якого іншого інгредієнта в порошку, що не містить будь-яких наркотичних засобів.

8. Препарати, виготовлені за будь-якою формулою, наведеною у цьому списку, а також суміш таких препаратів з будь-якою речовиною, що не містить наркотичних засобів.

__________
Примітка.
Наркотичні (психотропні) лікарські засоби з незначним вмістом наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, включених до відповідних таблиць переліку, з яких ці засоби чи речовини не можуть бути вилучені легкодоступним способом у кількості, що дає змогу зловживати ними, можуть виключатися із сфери дії деяких заходів контролю за їх обігом.

Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю

Міжнародна
незареєстрована назва
Хімічна назва
Алобарбітал5,5-діалілбарбітурова кислота
Альпразолам8-хлор-1-метил-6-феніл-4H-s-тріазоло[4,3-a]-1,4-бензодіазепін
Амінорекс2-аміно-5-феніл-2-оксазолін
Амобарбітал5-етил-5-(3-метилбутил)барбітурова кислота
Амфепрамон1-феніл-2-діетиламіно-1-пропанон
Барбітал5,5-діетилбарбітурова кислота
Бензфетамін(+)-N-бензил-N, a-диметилфенетиламін
Бромазепам7-бром-1,3-дигідро-5-(2-піридил)-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Бротізолам2-бром-4-(o-хлорофеніл)-9-метил-6H-тієно[3,2-f]-триазоло[4,3-a]-1,4-діазепін
Буталбітал5-аліл-5-ізобутилбарбітурова кислота
Бутобарбітал5-бутил-5-етилбарбітурова кислота
Вінілбітал5-(1-метилбутил)-5-вінілбарбітурова кислота
Галазепам7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2,2,2-трифторетил)-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Галоксазолам10-бром-11b-(o-фторфеніл)-2,3,7,11b-тетрагідрооксазоло[3,2-d]-1,4-бензодіазепін-6(5H)-он
Делоразепам7-хлор-5-(o-хлорфеніл)-1,3-дигідро-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Діазепам7-хлор-1,3-дигідро-1-метил-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Естазолам8-хлор-6-феніл-4H-s-триазоло[4,3-a]-1,4-бензодіазепін
Етил лофлазепатетил-7-хлор-5-(o-фторфеніл)-2,3-дигідро-2-оксо-1H-1,4-бензодіазепін-3-карбоксилат
ЕтиламфетамінN-етил-a-метилфенілетиламін
Етинамат1-етинилциклогексанол карбамат
Етхлорвінол1-хлор-3-етил-1-пентен-4-ін-3-ол
Камазепам7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он диметилкарбамат (ефір)
Катин ((+)-норпсевдоефедрин)(+)-(R)-a-[(R)-1-аміноетил]бензиловий спирт
Кетазолам11-хлор-8,12b-дигідро-2,8-диметил-12b-феніл-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d]-1,4-бензодіазепін-4,7(6H)-діон
Клобазам7-хлор-1-метил-5-феніл-1H-1,5-бензодіазепін-2,4(3H,5H)-діон
Клоксазолам10-хлор-11b-(o-хлорфеніл)-2,3,7,11b-тетрагідрооксазоло-[3,2-d]-1,4-бензодіазепін-6(5H)-он
Клоназепам5-(o-хлорфеніл)-1,3-дигідро-7-нітро-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Клоразепат7-хлор-2,3-дигідро-2-оксо-5-феніл-1H-1,4-бензодіазепін-3-карбонова кислота
Клотіазепам5-(o-хлорфеніл)-7-етил-1,3-дигідро-1-метил-2H-тієно[2,3-e]-1,4-діазепін-2-он
Лефетамін(-)-N,N-диметил-1,2-дифенілетиламін
Лопразолам6-(o-хлорфеніл)-2,4-дигідро-2[(4-метил-1-піперазиніл)метилен]-8-нітро-1H-імідазо-[1,2-a]-1,4-
бензодіазепін-1-он
Лоразепам7-хлор-5-(o-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-гідрокси-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Лорметазепам7-хлор-5-(o-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Мазиндол5-(n-хлорфеніл)-2,5-дигідро-3H-імідазо-[2,1-a]-ізоіндол-5-ол
Медазепам7-хлор-2,3-дигідро-1-метил-5-феніл-1H-1,4-бензодіазепін
Мезокарб3-(2-толіл)-N-(фенілкарбамоїл)сиднонімін
Мепробамат2-метил-2-пропіл-1,3-пропандіол дикарбамат
Метилфенобарбітал5-етил-1-метил-5-фенілбарбітурова кислота
Метиприлон3,3-діетил-5-метил-2,4-піперидиндіон
МефенорексN-(3-хлорпропіл)-a-метилфенетиламін
Мідазолам8-хлор-6-(o-фторфеніл)-1-метил-4H-імідазо-(1,5-a]-1,4-бензодіазепін
Німетазепам1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Нітразепам1,3-дигідро-7-нітро-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Нордазепам7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Оксазепам7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Оксазолам10-хлор-2,3,7,11b-тетрагідро-2-метил-11b-фенілоксазоло-[3,2-d)[1,4]-бензодіазепін-6(5H)-он
Пемолін2-аміно-5-феніл-2-оксазолін-4-он
Пентобарбітал (етамінал натрію)5-етил-5-(1-метилбутил)барбітурова кислота
Піназепам7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2-пропініл)-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Піпрадрол1,1-дифеніл-1-(2-піперидил)метанол
Піровалерон4-метил-2-(1-піролідиніл)валерофенон
Празепам7-хлор-1-(циклопропілметил)-1,3-дигідро-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Секбутабарбітал5-sec-бутил-5-етилбарбітурова кислота
Темазепам7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Тетразепам7-хлор-5-(циклогексен-1-іл)-1,3-дигідро-1-метил-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Тофізопам (грандоксин)1-(3,4-диметоксифеніл)-4-метил-5-етил-7,8-диметокси-5H-2,3-бензодіазепін
Тріазолам8-хлор-6-(o-хлорфеніл)-1-метил-4H-s-триазоло-[4,3-a]-1,4-бензодіазепін
Феназепам7-бром-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1H-1,4-бензодіазепін-2-он
Фендиметразин(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенілморфолін
ФенкамфамінN-етил-3-феніл-2-норборнанамін
Фенобарбітал5-етил-5-фенілбарбітурова кислота
Фенпропорекс(±)-N-2-ціанетиламфетамін
Фентермінa-диметилфенілетиламін
Флудіазепам7-хлор-5-(o-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Флунітразепам5-(o-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Флуразепам7-хлор-1-[2-(діетиламіно)-етил]-5-(o-фторфеніл)-1,3-дигідро-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Хлордіазепоксид7-хлор-2-(метиламіно)-5-феніл-3H-1,4-бензодіазепін-4-оксид
Циклобарбітал5-(1-циклогексен-1-іл)-5-етилбарбітурова кислота
GHBγ-оксимасляна кислота
Золпідем (INN)N,N,6-триметил-2-p-толилімідазо [1,2-a] пирідин-3-ацетамід
Мефентермін
(метилфентермін)
N-метил-а,a-диметилфенілетиламін
}
}
Амінептин7-[(10,11-дигідро-5Н-дибензо [а, г]- циклогептен-5-іл)аміно]гептанова кислота
}
}
}
Апрофен (тарен)5-діетиламіноетилового ефіру 1,1- дифенілпропіонової кислоти гідрохлорид
}
}
Гама-бутиролактон
}
}
}
Тіанептин(RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигідро-6- метилдибензо [с, е] [1,2] тіазепін-11-іл) аміно]гептанової кислоти S, S-діоксид
}
}
}
Фенілетиламін(2-фенілетиламін, b-фенілетиламін, 1-аміно-2-феніл-етан)
Етізолам4-(2-хлорфеніл)-2-етил-9метил-6H-тієно[3,2-f][1,2,4]тріазоло[4,3-а] [1,4]діазепін
__________
Примітка.
До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли існування таких солей можливе.
До цього списку не включається гама-бутиролактон, який у кількості, що не перевищує 15 відсотків, входить до складу засобів захисту рослин, на які Міндовкіллям видано посвідчення про державну реєстрацію.

Таблиця IV

Список № 1
Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю

Міжнародна
незареєстрована назва
Хімічна назва
N-ацетилантранілова кислота2-ацетиламінобензойна кислота
Ергометринбета-пропаноламід лізергінової кислоти малеат; 9,10-дидегідро-N-[(S)-2-гідрокси-1-метилетил]-6-метилерголін-8В-карбоксіамід малеат
Ерготамінерготаман-3′,6′,18-трион,12′-гідрокси-2’метил-5′-(фенілметил)-(5’a), R-(R*, R*)]-2,3-дигідроксибутандіоат
Ефедрин[R-(R*, S*)]-a[1-(метиламіно)етил]-фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)-пропанол
Ізосафрол3,4-метилендіокси-(1′-пропеніл)бензол
Лізергінова кислота9,10-дидегідро-6-метилерголін-8В-карбонова кислота
3,4-метилендіоксифеніл-2-пропанон (3,4-МДФ-2П)3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)бензол
Піперональ3,4-(метилендіокси)бензальдегід; геліотропін
Псевдоефедрин(S-(R*, R*]-a-[1-(метиламіно)етил]-фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)пропанол
Сафрол3,4-метилендіоксиалілбензол
Фенілацетон1-феніл-2-пропанон; метилбензилкетон
Фенілпропаноламін (ФПА, норефедрин)(±)-2-аміно-1-фенілпропанол-1
Ангідрид оцтової кислотиоцтовий ангідрид
Фенілоцтова кислотаальфа-толуїлова кислота
Фенілнітропропен1-феніл-2-нітропропен
Альфа-фенілацетоацетонітрил (APAAN)3-оксо-2-фенілбутаннітрил
2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
N-метилефедрин
Альфа-фенілацетоацетамід (APAA)3-оксо-2-фенілбутамід
ПМК-гліцидат (PMK-glycidate)метил 3-[3`,4`-(метилендіокси)феніл]-2-метил гліцидат
Аlpha-phenylacetoacetate (МАРА)метил-3-оксо-2-фенілбутаноат
TS-Methamphetamine (Methamphetaminepara-toluenesulfonamide;
Tosyl-Methamphetamine)
N,4-диметил-N-[(1S)-1-метил-2-фенілетил]-бензенсульфонамід
t-BOC-MDMA
(t-butoxycarbonyl-MDMA)
трет-бутил[1-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)пропан-2-іл]метилкарбамат
Нітроетан (nitroethane)нітроетан
БензилфентанілN-(1-бензилпіперидин-4-іл)-]-N-фенілпропанамід
__________
Примітки:
1. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе.

2. Щодо рослин або їх частин, які містять будь-який засіб, включений до цього списку, здійснюються ті самі заходи контролю, як і щодо зазначеного засобу.

Список № 2
Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю

Міжнародна незареєстрована назваХімічна назва
Антранілова кислота2-амінобензойна кислота
Ацетон2-пропанон
Етиловий ефірдіетиловий ефір
Калію перманганаткалій марганцевокислий
Метилетилкетон2-бутанон
Піперидингексагідропіридин; пентаметиленімін
Сірчана кислотасульфатна кислота
Соляна кислотахлористоводнева кислота
Толуолметилбензол
АNPP NPP4-аніліно-N-фенетилпіперидин
1-(2-фенілетил)піперидин-4-он
1-бензил-3-метил-4-піперидинон
1-бром-2-фенілетан
1-гідрокси-1-метил-2-фенілетоксисульфат
1-диметиламіно-2-пропанол
1-диметиламіно-2-хлорпропан
1-(4-метилфеніл)-2-нітропропен
1-(4-метилфеніл)-2-пропанон
1-хлор-2-фенілетан
1-(1-циклогексен-1-іл)піперидин
2,5-диметоксибензальдегід
2-диметиламіно-1-хлорпропан
2-діетиламіноізопропілхлорид
2-(1-фенілетил)-3-метоксикарбоніл-4-піперидон
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпентан-1-он
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпропан-1-он
3,4-метилендіоксифеніл-2-нітропропен
3,4-метилендіоксифенілпропан-2-он
3-метил-1-фенетил-4-піперидинон
4-метоксибензилметилкетон
N-(3-метил-4-піперидиніл)анілін
N-(3-метил-4-піперидиніл)пропіонанілід
1,4-бутандіол (BDO,1,4-бутилен-гліколь)бутан-1,4-діол
__________
Примітка.
До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе, за винятком солей сірчаної та соляної кислот.
Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, толуол, та 80 відсотків таких прекурсорів, як метилетилкетон, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.
Речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота, та 1,4-бутандіол (BDO,1,4-бутиленгліколь), підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.
Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку речовин, підлягають контролю, якщо їх сумарна концентрація дорівнює або перевищує концентрацію, встановлену для однієї з речовин (з урахуванням положень першого та другого абзаців цієї примітки).
Концентрація речовин, перелічених у цьому списку, визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 2

Ще немає оцінок.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі