Редакція від 30.06.2022
Документ на сайті ВР

Указ Президента
Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу

ПОЛОЖЕННЯ
про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

1. Військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу (далі – військовий квиток) є документом, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

2. Військовий квиток є єдиним для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до закону військових формувань, а також для військовозобов’язаних і резервістів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 189/2020 від 19.05.2020; в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

3. Військові квитки видаються:

1) районними (об’єднаними районними), міськими (районними у містах, об’єднаними міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (далі – територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) у таких випадках:

призову або прийняття на військову службу;

зарахування до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

прийняття на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань;

припинення альтернативної (невійськової) служби у разі закінчення строку її проходження;

зняття з військового обліку за станом здоров’я у випадках, визначених Міністерством оборони України (якщо раніше військовий квиток не видавався);

виключення з військового обліку за станом здоров’я (якщо раніше військовий квиток не видавався);

позбавлення військового звання офіцерського складу;

2) відповідним підрозділом Центрального управління або регіональним органом Служби безпеки України після звільнення військовослужбовця з військової служби у Службі безпеки України у запас цієї Служби або у відставку (якщо раніше військовий квиток не видавався), а також у випадку позбавлення військового звання офіцерського складу;

3) відповідними підрозділами Служби зовнішньої розвідки України після звільнення військовослужбовця з військової служби у Службі зовнішньої розвідки України у запас цієї Служби або у відставку (якщо раніше військовий квиток не видавався), а також у випадку позбавлення військового звання офіцерського складу.

{Пункт 3 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

4. Військовий квиток являє собою зшиту внакидку нитками книжечку розміром 88 х 125 мм, що має тверду обрізну з закругленими кутами обкладинку, обтягнуту бумвінілом темно-зеленого кольору, і 32 сторінки.

У верхній частині лицьового боку обкладинки військового квитка зображено малий Державний Герб України, а під ним – напис «Військовий квиток».

Усі сторінки військового квитка пронумеровані та мають захисну сітку кольору хакі.

На кожній сторінці військового квитка вертикально нанесено орнамент.

У центрі орнаменту на першій сторінці зображено малий Державний Герб України.

Внизу на першій, третій, п’ятій, сьомій, дев’ятій, одинадцятій, тринадцятій, п’ятнадцятій, сімнадцятій, дев’ятнадцятій, двадцять першій, двадцять третій, двадцять п’ятій, двадцять сьомій, двадцять дев’ятій та тридцять першій сторінках військового квитка перфоровано серію та номер військового квитка.

На внутрішньому лівому боці обкладинки військового квитка у верхній частині зображено малий Державний Герб України на фоні зображення Державного Прапора України. На цей бік обкладинки вносяться прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) власника квитка, дані про дату видачі та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що видав військовий квиток. Нижче відводиться місце для підпису керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, фотокартки розміром 35 х 45 мм та підпису власника військового квитка.

{Абзац сьомий пункту 4 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

До військового квитка особи рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, звільненої з військової служби у запас або у відставку, замість даних про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що видав військовий квиток, підпису керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносяться дані про підрозділ Центрального управління або регіональний орган Служби безпеки України, що видав військовий квиток, та проставляється підпис керівника відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 189/2020 від 19.05.2020; в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

До військового квитка особи сержантського і старшинського складу Служби зовнішньої розвідки України, звільненої з військової служби у запас або у відставку, замість даних про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що видав військовий квиток, підпису керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносяться дані про відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України, що видав військовий квиток, та проставляється підпис керівника відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України.

{Абзац дев’ятий пункту 4 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

Записи та фотокартка у військовому квитку засвідчуються гербовою мастиковою печаткою.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом десятим згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

На першу сторінку військового квитка вносяться число, місяць, рік і місце народження, дані про освіту, основну цивільну спеціальність та сімейний стан власника військового квитка.

Друга – дванадцята сторінки військового квитка призначені для внесення записів про належність власника військового квитка до військової служби, а тринадцята – п’ятнадцята сторінки – записів про облік у запасі.

На шістнадцятій і сімнадцятій сторінках військового квитка вносяться записи про дозвіл на носіння зброї, вісімнадцятій сторінці – відомості про щеплення, дев’ятнадцятій – двадцять першій сторінках – записи про видачу та вилучення мобілізаційних розпоряджень, а на двадцять другій – двадцять п’ятій сторінках – відмітки про військовий облік.

Двадцять шоста – двадцять восьма сторінки військового квитка призначені для службових відміток.

На двадцять дев’ятій – тридцять другій сторінках військового квитка розміщується інформація щодо правил військового обліку громадян України, а також порядку видачі, обміну військового квитка і користування ним.

На внутрішньому правому боці обкладинки військового квитка біля згину наклеєно смужку паперу чи тканини завширшки 10 мм для вміщення мобілізаційних розпоряджень.

5. Зразок військового квитка затверджує Міністерство оборони України.

6. Військовослужбовці (військовозобов’язані, резервісти) зобов’язані надійно зберігати військові квитки, стежити за своєчасним і точним внесенням до них змін та виконувати вимоги Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Повторно військовий квиток може бути видано військовослужбовцю (військовозобов’язаному, резервісту) за рішенням керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (керівника відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України, який відповідає за стан військового обліку), на підставі особистого рапорту (заяви) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) у випадках:

непридатності військового квитка для дальшого користування; знищення військового квитка під час стихійного лиха; втрати або викрадення військового квитка;

зміни прізвища, імені та по батькові військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста).

Видача військового квитка у зв’язку зі зміною прізвища, імені та по батькові військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) здійснюється на підставі одержаного військовослужбовцем (військовозобов’язаним, резервістом) нового паспорта громадянина України.

{Пункт 6 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

7. Про втрату військового квитка військовослужбовець зобов’язаний невідкладно повідомити безпосередньому командиру (начальнику) за місцем проходження військової служби, а військовозобов’язаний, резервіст – керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки (керівнику відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України), в якому він перебуває на військовому обліку.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 189/2020 від 19.05.2020, № 457/2022 від 28.06.2022}

8. У разі виїзду за кордон на строк більш як три місяці:

військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) зобов’язаний здати військовий квиток до штабу військової частини (територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку) і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Міністерством оборони України;

військовозобов’язаний, резервіст Служби безпеки України зобов’язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби безпеки України;

військовозобов’язаний, резервіст Служби зовнішньої розвідки України зобов’язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби зовнішньої розвідки України.

{Пункт 8 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

9. Військовий квиток особи, яка припинила громадянство України відповідно до Закону України «Про громадянство України», підлягає здачі до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) за місцем перебування на військовому обліку.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 189/2020 від 19.05.2020; в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

10. У випадку смерті військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) військовий квиток здається до штабу військової частини, де проходив службу військовослужбовець, або органу державної реєстрації актів цивільного стану, а після реєстрації смерті надсилається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку.

У випадку смерті військовозобов’язаного, резервіста Служби безпеки України військовий квиток здається до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування на військовому обліку.

У випадку смерті військовозобов’язаного, резервіста Служби зовнішньої розвідки України військовий квиток здається до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування на військовому обліку.

{Пункт 10 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

11. Знайдений військовий квиток підлягає здачі до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У разі якщо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки передано знайдений військовий квиток військовозобов’язаного, резервіста Служби безпеки України, такий квиток передається керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування військовозобов’язаного, резервіста на військовому обліку.

У разі якщо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки передано знайдений військовий квиток військовозобов’язаного, резервіста Служби зовнішньої розвідки України, такий квиток передається керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування військовозобов’язаного, резервіста на військовому обліку.

{Пункт 11 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

12. Військові квитки військовослужбовців (військовозобов’язаних, резервістів), засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучаються та надсилаються судами до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Військові квитки військовозобов’язаних, резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучаються та надсилаються судами до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України.

{Пункт 12 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

13. Військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

14. За зіпсуття або недбале зберігання військового квитка, яке спричинило його втрату, військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) несе відповідальність відповідно до закону.

{Пункт 14 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

15. Бланки військових квитків виготовляються на замовлення Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України і є документами суворої звітності.

Облік, видача, зберігання, заповнення і знищення бланків військових квитків провадиться в порядку, визначеному Міністерством оборони України, Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України відповідно.

{Абзац другий пункту 15 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 189/2020 від 19.05.2020}

ПОЛОЖЕННЯ
про військовий квиток офіцера запасу

1. Військовий квиток офіцера запасу (далі – військовий квиток) є документом, що визначає належність його власника до офіцерського складу запасу та виконання ним військового обов’язку.

2. Військові квитки видаються:

районними (об’єднаними районними), міськими (районними у містах, об’єднаними міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (далі – територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) – офіцерам запасу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до закону військових формувань під час первинної постановки на військовий облік офіцерів запасу Збройних Сил України, а також особам офіцерського складу, звільненим з військової служби у відставку;

{Абзац другий пункту 2 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

відповідним підрозділом Центрального управління або регіональним органом Служби безпеки України – офіцерам запасу Служби безпеки України та особам офіцерського складу Управління державної охорони України, які звільнені з військової служби у запас Служби безпеки України, а також особам офіцерського складу, звільненим з військової служби в Службі безпеки України у відставку (якщо раніше військовий квиток не видавався);

{Абзац третій пункту 2 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

відповідними підрозділами Служби зовнішньої розвідки України – офіцерам запасу, які зараховані у запас Служби зовнішньої розвідки України, а також особам офіцерського складу, звільненим з військової служби у відставку (якщо раніше військовий квиток не видавався).

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

3. Військовий квиток являє собою зшиту внакидку нитками книжечку розміром 80 х 107 мм, що має тверду обрізну з закругленими кутами обкладинку, обтягнуту бумвінілом синього кольору, і 32 сторінки.

У верхній частині лицьового боку обкладинки військового квитка зображено малий Державний Герб України, а під ним – напис «Військовий квиток офіцера запасу».

Усі сторінки військового квитка пронумеровані та мають захисну сітку кольору хакі.

На кожній сторінці військового квитка вертикально нанесено орнамент, у центрі якого зображено малий Державний Герб України.

Внизу на першій, третій, п’ятій, сьомій, дев’ятій, одинадцятій, тринадцятій, п’ятнадцятій, сімнадцятій, дев’ятнадцятій, двадцять першій, двадцять третій, двадцять п’ятій, двадцять сьомій, двадцять дев’ятій та тридцять першій сторінках військового квитка перфоровано серію та номер військового квитка.

На внутрішньому лівому боці обкладинки військового квитка у верхній частині на горизонтально розміщеному орнаменті друкарським способом зроблено напис «Військовий квиток», нижче – надруковано серію та номер квитка, а під номером – напис «Україна». На цей бік обкладинки заносяться прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), особистий номер офіцера. Нижче відводиться місце для фотокартки розміром 35 х 45 мм та підпису офіцера запасу. Фотокартка засвідчується гербовою мастиковою печаткою органу, що видав військовий квиток.

{Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

На першу сторінку військового квитка вносяться число, місяць, рік, місце народження офіцера запасу, дата видачі, орган, який видав військовий квиток. Нижче відводиться місце для підпису посадової особи.

Другу сторінку військового квитка призначено для внесення відомостей про освіту, третю сторінку – для відомостей про військове звання офіцера запасу, його військову облікову спеціальність, профіль і розряд обліку в запасі та прийняття присяги, четверту – шосту сторінки – про проходження військової служби, сьому сторінку – про участь у бойових діях.

На восьмій сторінці військового квитка вносяться записи про звільнення офіцера у запас, на дев’ятій і десятій сторінках – записи про присвоєння офіцеру чергових військових звань у запасі.

На одинадцяту – чотирнадцяту сторінки військового квитка вносяться відомості про проходження навчальних зборів, п’ятнадцяту – сімнадцяту сторінки – про видачу й вилучення мобілізаційного розпорядження, вісімнадцяту – дев’ятнадцяту сторінки – про призов на військову службу і призначення на посаду.

Двадцяту і двадцять першу сторінки військового квитка призначено для внесення окремих відміток, двадцять другу сторінку – відомостей про сімейний стан офіцера запасу, двадцять третю – двадцять сьому сторінки – для відміток про постановку офіцера на військовий облік та зняття з обліку, двадцять восьму сторінку – про виключення офіцера запасу з військового обліку.

На двадцять дев’ятій – тридцять першій сторінках військового квитка і розміщується інформація щодо правил військового обліку й обов’язків офіцера запасу.

На тридцять другу сторінку військового квитка вносяться записи про антропометричні дані та групу крові власника квитка.

4. Записи та відмітки у військовому квитку роблять посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України), які відповідають за його заповнення й видачу. Записи у військовому квитку засвідчуються гербовою мастиковою печаткою.

{Пункт 4 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

5. Зразок військового квитка затверджує Міністерство оборони України.

6. Офіцери запасу зобов’язані надійно зберігати військові квитки, стежити за своєчасним і точним внесенням до них змін та виконувати вимоги Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Повторно військовий квиток може бути видано офіцеру запасу за рішенням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (керівника відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України, який відповідає за стан військового обліку), на підставі особистої заяви офіцера у випадках:

{Абзац другий пункту 6 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

непридатності військового квитка для дальшого користування;

знищення військового квитка під час стихійного лиха;

втрати або викрадення військового квитка;

зміни прізвища, імені та по батькові офіцера запасу.

Видача військового квитка у зв’язку зі зміною прізвища, імені та по батькові офіцера запасу здійснюється на підставі одержаного офіцером запасу нового паспорта громадянина України.

{Абзац сьомий пункту 6 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

7. Про втрату військового квитка офіцер запасу зобов’язаний невідкладно повідомити керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки (керівнику відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, керівнику відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України), в якому він перебуває на військовому обліку.

{Положення доповнено новим пунктом 7 згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

8. У разі виїзду за кордон на строк більш як три місяці офіцер запасу зобов’язаний здати військовий квиток до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку й одержати про це довідку за зразком, затвердженим Міністерством оборони України.

Офіцер запасу Служби безпеки України зобов’язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби безпеки України;

Офіцер запасу Служби зовнішньої розвідки України зобов’язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби зовнішньої розвідки України.

{Пункт 8 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

9. Військовий квиток особи, яка припинила громадянство України відповідно до Закону України «Про громадянство України», підлягає здачі до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) за місцем перебування на військовому обліку.

{Пункт 9 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

10. У випадку смерті офіцера запасу військовий квиток померлого, який перебував на військовому обліку у:

Збройних Силах України – здається до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який надсилає такий квиток до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку;

Службі безпеки України – здається до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування на військовому обліку;

Службі зовнішньої розвідки України – здається до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування на військовому обліку.

{Пункт 10 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

11. Знайдений військовий квиток підлягає здачі до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У разі якщо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки передано знайдений військовий квиток офіцера запасу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України, такий квиток передається територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України чи відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування офіцера запасу на військовому обліку.

{Пункт 11 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

12. Військові квитки офіцерів запасу, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучаються та надсилаються судами до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Військові квитки офіцерів запасу Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучаються та надсилаються судами до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України.

{Пункт 12 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

13. Офіцер запасу може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка.

14. За зіпсуття або недбале зберігання військового квитка, яке спричинило його втрату, офіцер запасу несе відповідальність відповідно до закону.

{Пункт 14 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

15. Бланки військових квитків виготовляються на замовлення Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України і є документами суворої звітності.

Облік, видача, зберігання, заповнення і знищення бланків військових квитків провадиться в порядку, визначеному Міністерством оборони України, Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України відповідно.

{Абзац другий пункту 15 в редакції Указу Президента № 457/2022 від 28.06.2022}

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 3

Ще немає оцінок.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі