Патруль у смартфоні

Уся інформація з даної сторінки та багато інших корисних матеріалів доступні у безкоштовній офлайн програмі Патруль для iOS. Програма постійно оновлюється та наповнюється новими матеріалами.

Завантажити для iOS
Уся інформація з даної сторінки та багато інших корисних матеріалів доступні у безкоштовній офлайн програмі Патруль для Android. Програма постійно оновлюється та наповнюється новими матеріалами.

Завантажити для Android

Несення вартової служби

Розвід варт

135. Розвід варт проводиться з метою перевірки готовності варт до несення служби, переходу їх у підпорядкування щойно призначених чергових та їх помічників, надання вартам права зміни попередніх варт.

136. Місце й час розводу гарнізонних варт визначається начальником гарнізону, внутрішніх – командиром військової частини. Особовий склад варт та оркестр (сигналіст-барабанщик) прибувають на місце розводу за 10 хвилин до його початку. При температурі повітря мінус 10 градусів і нижче оркестр на розвід варт не виходить, виводяться один-два сигналісти-барабанщики.

Розвід тимчасових варт проводиться разом із постійними вартами. Якщо тимчасові варти призначені після розводу постійних варт, розвід їх проводиться окремо.

137. Після прибуття на місце розводу кожен начальник варти доповідає новому помічникові чергового варт (помічникові чергового частини), якщо він у військовому званні рівний або старший за них, наприклад: “Пане (пані) лейтенанте. Варта номер один на розвід прибула в повному складі. Начальник варти лейтенант Ковган”.

138. Новий помічник чергового варт (помічник чергового військової частини) шикує варти за їхніми номерами з автоматами в положенні “на ремінь”, з карабінами – “до ноги” й оголошує особовому складові варт військове звання, прізвище чергового варт (чергового частини) і своє прізвище.

139. Розвід варт проводять чергові варт (чергові частини). Тривалість розводу не має перевищувати 40 хвилин.

Транспортні засоби варт із водіями розташовуються у відведеному для них місці.

140. Для зустрічі чергового варт його помічник подає команду: “Варти – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, рівняння ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ)”, а якщо варти озброєні карабінами: “Варти – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, для зустрічі справа (зліва), зброєю – ЧЕСТЬ”.

Начальники варт, озброєні пістолетами, підносять руку до головного убору. Всі повертають голову в бік чергового варт і супроводжують його поглядом, повертаючи вслід за ним голову.

Оркестр грає “Зустрічний марш”. Помічник чергового варт підходить до чергового варт, зупиняється за два-три кроки від нього й доповідає, наприклад: “Пане (пані) майоре. Варти для розводу вишикувані. Помічник чергового варт капітан Сідак”.

Прийнявши рапорт, черговий варт стає обличчям до строю та вітається з особовим складом варт.

Коли помічник чергового варт не призначається або він за військовим званням нижчий за начальника варт, команди для зустрічі чергового варт на розводі подає начальник варти номер один.

141. Для перевірки варт черговий варт за потреби розводить шеренги на два-три кроки одна від одної та разом із своїм помічником перевіряє склад варт, виявляє осіб, які не можуть нести службу у варті за станом здоров’я або з інших причин, перевіряє зовнішній вигляд особового складу, знання ним своїх обов’язків, справність зброї і дає вказівки щодо усунення виявлених недоліків.

Коли черговий варт підходить до варти, начальник варти, ступивши із строю на один крок, подає команду: “Варта – СТРУНКО”, відрекомендовується йому, під час перевірки особового складу своєї варти супроводжує чергового варт, потім, одержавши дозвіл, стає на своє місце.

142. Після закінчення перевірки черговий варт виходить на середину строю та стає попереду варт обличчям до них; помічник чергового зупиняється за один крок позаду й зліва від чергового варт. Черговий варт подає команду: “Варти, РІВНЯЙСЬ – СТРУНКО”, “Оркестр, грай збір” (“Барабанщик, бий збір”). Після команди “струнко” черговий варт, його помічник і начальники варт, що озброєні пістолетами, підносять руку до головного убору.

143. Після закінчення гри “Збір” черговий варт, його помічник і начальники варт опускають руку від головного убору. Черговий варт подає команду: “Начальники варт, до мене”. Начальники варт стройовим кроком підходять до чергового варт (чергового частини), стають за два-три кроки від нього в одну шеренгу за порядком номерів варт.

Черговий варт нагадує кожному начальникові варт про особливості його служби та вручає записки з паролями.

144. Переконавшись, що паролі зрозуміли правильно, черговий варт подає команду: “Начальники варт, стати до строю”. Після цієї команди начальники варт стають на свої місця в строю; оркестр (сигналіст-барабанщик) виступає вперед на 10-15 кроків і, зайшовши правим плечем, стає фронтом до варт. Черговий варт подає команду: “Оркестр, грай розвід”. На час гри оркестру черговий варт, його помічник і начальники варт, які озброєні пістолетами, підносять руку до головного убору.

145. Після закінчення гри оркестру та подання черговим варт команд “Варти, право-РУЧ”, “Кроком – РУШ” , варти стройовим кроком проходять повз чергового варт і прямують до місць несення служби.

Оркестр (сигналіст-барабанщик), залишаючись на місці, виконує марш. Гра оркестру (бій барабанщиків) припиняється після наказу (сигналу) чергового варт.

146. Якщо під час розводу варт прибуде начальник гарнізону, заступник начальника гарнізону (у внутрішніх вартах – командир військової частини) або їх прямі начальники, то черговий варт (військової частини), подавши команду відповідно до правил, визначених Стройовим статутом Збройних Сил України, для зустрічі начальника підходить до нього стройовим кроком і рапортує, наприклад: “Пане (пані) полковнику. Проводиться розвід варт (добового наряду). Черговий варт (військової частини) майор Семчук”.

{Частина перша статті 146 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

Для зустрічі старшого начальника посадові особи, які присутні на розводі і не входять до складу наряду, вишиковуються праворуч від оркестру в одну чи дві шеренги.

Зміна варти

147. Начальник нової варти після прибуття з розводу до місця розташування попередньої варти залишає варту перед входом на територію об’єкта, що охороняється, або перед вартовим приміщенням на відстані, зазначеній в інструкції начальникові варти, відрекомендовується начальникові попередньої варти й повідомляє йому пароль для зміни.

148. Начальник попередньої варти переконується в правильності пароля та допускає нову варту на територію об’єкта, що охороняється, або до вартового приміщення для шикування на майданчику перед вартовим приміщенням і шикує свою варту на майданчику перед фронтом нової варти.

У вартовому приміщенні залишається помічник начальника варти або один із розвідних.

149. Начальники варт стають перед фронтом своїх варт і, подавши команди: “Варта – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО”, стройовим кроком рухаються назустріч, зупиняються за два-три кроки один від одного й, починаючи з начальника нової варти, доповідають, наприклад: “Пане (пані) лейтенанте. Нова варта для зміни прибула. Начальник варти лейтенант Сова”; “Пане (пані) лейтенанте. Варта до зміни готова. Начальник варти лейтенант Подуст”.

Після доповідей начальники варт змінюють чатового біля входу у вартове приміщення.

Нова варта заходить до вартового приміщення, попередня – до кімнати для попередньої варти.

У негоду та у вартах з одним постом зміна варт проводиться у вартовому приміщенні.

150. Особовий склад нової варти, ввійшовши до приміщення, ставить зброю у ставницю, після чого начальники варт наказують своїм помічникам здати (прийняти) вартове приміщення та згідно з описом обладнання, інвентар і майно, що є в ньому, розвідним здати (прийняти) зліпки з печаток, відтиски з пломб і ліхтарі розвідних.

151. Після прийняття зліпків із печаток, відтисків пломб начальник нової варти командує: “Перша зміна – СТАВАЙ”. За цією командою розвідні та вартові першої зміни беруть свою зброю та шикуються в одну шеренгу за номерами постів справа наліво. Розвідні стають на правих флангах своїх змін, маючи при собі зліпки з печаток (відтиски пломб).

Розвідні попередньої варти стають поруч і справа відповідних розвідних нової варти.

Начальник нової варти перевіряє знання обов’язків розвідними та вартовими, нагадує вартовим особливості несення служби на кожному посту, звертаючи особливу увагу на порядок застосування зброї, виводить зміну з вартового приміщення, шикує її на майданчику для зарядження зброї, подає команду: “Зміна, справа по одному – ЗАРЯДЖАЙ”. За цією командою військовослужбовці почергово ступають крок уперед, примикають багнет і заряджають зброю, а начальник варти перевіряє правильність заряджання зброї (стаття 112 цього Статуту). Зарядивши зброю, кожен із них доповідає: “Зброю заряджено і поставлено на запобіжник”, бере її самостійно в положення “на ремінь” і ступає крок назад.

152. Після того, як зміна зарядить зброю, начальник нової варти командує: “Зміна, право-РУЧ”, “На пости кроком – РУШ”. Кожен розвідний командує: “Зміна, за мною – РУШ” і веде зміну на пости.

Після того, як перша зміна піде на пости, помічник начальника варти проводить бойовий розподіл особового складу варти, що залишився, на резервні групи та ставить завдання на випадок відбиття нападу на об’єкти, що охороняються, або на вартове приміщення та на випадок виникнення пожежі.

153. Рух змін на пости та з постів здійснюється колоною по одному. Розвідний іде на чолі колони. Рух змін на посту біля Бойового Прапора військової частини (з’єднання) здійснюється стройовим кроком.

Розвідний попередньої варти йде поруч і зліва розвідного нової варти. Усі команди подає розвідний нової варти.

У вартах з великою кількістю постів, а також у разі розташування постів на великій відстані один від одного або від вартового приміщення рух змін на пости може здійснюватися на машинах, які виділяє для цього начальник гарнізону (командир військової частини).

Коли останній вартовий першої зміни нової варти буде виставлений на пост, розвідний попередньої варти веде своїх вартових, які змінилися, до вартового приміщення, йдучи на чолі зміни. Розвідний нової варти прямує зліва розвідного попередньої варти. Усі команди подає розвідний попередньої варти.

Зміни вартових під час прямування на пости та з постів виконують військове вітання тільки посадовим особам, яким варта підпорядкована, згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил України.

154. Під час зміни варти начальник нової варти разом із начальником попередньої варти обходом, зовнішнім оглядом перевіряють стан найважливіших об’єктів, визначених в інструкції начальникові варти, та справність їх освітлення, огорожі, окопів, стан вартового приміщення та гауптвахти, після чого приймає від нього за описом документи, ящик із боєприпасами, печатки на них і ключі від них, допуски на розпечатані об’єкти, що охороняються, а також засоби зв’язку та сигналізації.

155. Після повернення з постів розвідні попередньої та нової варт біля вартового приміщення по черзі доповідають своїм начальникам варт про проведення зміни, наприклад: “Пане (пані) лейтенанте. Зміну проведено. Пости здано (прийнято) у справності. Перший розвідний сержант Кучеренко”.

Зброю розряджають у порядку, визначеному в статті 111 цього Статуту. За командою начальників варт зброю спочатку розряджають розвідні обох варт, потім начальник попередньої варти командує: “Справа по одному – РОЗРЯДЖАЙ”.

За цією командою вартові почергово роблять крок уперед, під наглядом розвідного розряджають свою зброю, вкладають споряджені магазини (обойми з патронами) у сумки й доповідають: “Зброю розряджено”, відводячи затворну раму (затвор) назад, подають зброю для огляду. Начальник варти і розвідний оглядають зброю вартових, після чого вартові відпускають затворну раму (досилають затвор) у попереднє положення, спускають курок, ставлять зброю на запобіжник, відмикають (відкидають) багнет, беруть зброю в положення “на ремінь”, ступають крок назад, стають на своє місце. Потім вартові на чолі зі старшими вирушають до місця перебування попередньої варти, а розвідні – до вартового приміщення.

156. Після розряджання зброї начальники варт, починаючи з начальника попередньої варти, підписують постову відомість попередньої варти, причому начальник нової варти записує до неї зауваження про всі недоліки, виявлені під час зміни, які попередня варта не здатна усунути за час зміни.

Якщо під час зміни варти присутня особа, яка прибула для перевірки варт, то розвідні питають у неї дозволу й доповідають начальникові варт про проведену зміну. Після прийняття доповідей від розвідних і розряджання зброї начальник нової варти командує: “СТРУНКО”, потім начальники варт по черзі доповідають особі, яка прибула для перевірки, про проведену зміну.

Про зміну та недоліки, які неможливо усунути особовим складом попередньої варти, начальники варт доповідають своєму черговому варт (військової частини) по телефону, особистим рапортом або письмово через вартового.

157. Після зміни варти начальник попередньої варти відводить варту до свого підрозділу (військової частини).

Прибувши до підрозділу після зміни, начальник варти вишиковує особовий склад і доповідає командирові підрозділу про виконання завдання, наприклад: “Пане (пані) капітане. Варта прибула в повному складі. За час несення служби надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те і те). Лейтенант Фесюк”, після чого доповідає про зазначені в постовій відомості результати перевірки та здає йому постову відомість разом з іншими документами. Після цього особовий склад варти під наглядом начальника варти здає зброю та боєприпаси.

Вартових, які охороняли об’єкти тільки вночі, після закінчення строку охорони об’єктів і здання боєприпасів начальникові варти, які він зберігає в спеціальному залізному ящику із замком, начальник варти направляє до підрозділу (військової частини) під командою старшого варти. Про прибуття в підрозділ старший повинен доповісти головному сержантові підрозділу та проконтролювати здавання зброї. Начальник варти, переконавшись, що військовослужбовці прибули у підрозділ і здали зброю, робить відповідну позначку в постовій відомості та доповідає черговому варт (військової частини).

Склад варт, що змінився, звільнюється у день зміни від занять і робіт; вартові, що охороняли об’єкти тільки вночі, звільнюються від занять та робіт на 4 години після прибуття до підрозділу.

У разі оголошення тривоги зміна варт здійснюється підрозділами, які призначені згідно з планом бойової та мобілізаційної готовності. Розвід варт у цьому випадку не проводиться. Після короткого інструктування черговим варт (військової частини) і отримання пароля для зміни варта прибуває до вартового приміщення.

Зміна варт здійснюється за встановленим порядком у скорочені строки. Кількість постів, особливі обов’язки осіб варти та новий пароль встановлюються в документації начальника варти на випадок оголошення тривоги (стаття 121 цього Статуту).

158. Зняття варти з об’єкта, що охороняється, проводить черговий варт (військової частини) згідно з письмовим наказом начальника гарнізону (командира військової частини) в присутності начальника об’єкта, що охороняється. Про зняття варти складають акт за підписом чергового варт (військової частини), начальника варти та начальника об’єкта, що охороняється.

Про зняття постійної гарнізонної варти начальник гарнізону подає донесення командувачеві військ оперативного командування, про зняття постійної внутрішньої варти командир військової частини подає донесення начальникові, який затвердив розклад варт.

Зміна чатових

159. Тривалість несення служби чатовим на посту встановлюється командиром військової частини відповідно до пори року, стану погоди і температури повітря, при цьому вона не повинна перевищувати 4 години.

За температури повітря -20 (град.) С і нижче (під час вітру – і при слабкішому морозі) зміна чатових зовнішніх постів, а також внутрішніх постів, що перебувають в неопалюваних приміщеннях, проводиться через 1 або 2 години (за рішенням командира військової частини). За температури повітря +30 (град.) С і вище (в затінку) зміна чатових проводиться через 1 або 2 години (за рішенням командира військової частини). Вказівку про зміну чатових через 1 або 2 години в таких випадках дає черговий військової частини, про що начальником варти робиться відповідний запис у постовій відомості.

Зміна чатових біля входу до вартового приміщення проводиться через кожні 30 хвилин начальником варти або його помічником.

160. Коли зміна наближається до чатового на відстань 10-15 кроків, розвідний нової варти командує: “Зміна – СТІЙ” і наказує одному з вартових спостерігати (у випадку прямування зміни на машині – зарядити зброю і спостерігати) за постом і підступами до нього.

Вартовий, призначений для спостереження, повинен пересуватися так, щоб бачити пост (об’єкт), підступи до нього та розвідного. На період спостереження за постом вартовий виконує обов’язки, визначені в статтях 233-236 цього Статуту, і має право застосовувати зброю, як визначено в статтях 196-197 цього Статуту. Вартові інших постів, які прибули із зміною, мають право застосовувати зброю тільки за командою розвідного у випадках, визначених у статті 223 цього Статуту.

Чатовий під час наближення зміни стає обличчям до неї і самостійно бере автомат у положення “на ремінь” (карабін – “до ноги”). Розвідний попередньої варти підходить до чатового, опитує його про все помічене під час перебування на посту, потім командує йому: “СТРУНКО”. За командою розвідного нової варти, наприклад: “Солдат Онищенко, на пост кроком – РУШ”, чатовий робить крок вправо, вартовий підходить до чатового й стає на його місце обличчям у протилежний бік (з карабіном біля ноги).

Розвідні попередньої та нової варт стають з обох боків від чатового та вартового на один-два кроки від них, обличчям один до одного.

За командою розвідного попередньої варти “Чатовий, здати пост” чатовий здає пост. При цьому чатовий та вартовий повертають один до одного голови. Здача поста словами полягає в тому, що чатовий, називаючи номер поста, перелічує вартовому, який заступає на пост, все, що підлягає охороні згідно з табелем постів, а також зазначає, що було помічено поблизу поста під час несення служби.

Після здавання поста словами вартовий за командою свого розвідного “Вартовий, прийняти пост” зобов’язаний разом із розвідним нової варти в присутності чатового та розвідного попередньої варти обійти об’єкт, що охороняється, й перевірити справність огорожі, дверей (воріт), вікон і стін сховищ (складів, парків), кількість машин, літаків, гармат чи іншої бойової техніки, а також наявність і стан засобів охорони, зв’язку, пожежогасіння.

Якщо на посту є замки, пломби й печатки, вартовий зобов’язаний оглянути й перевірити їх цілість і справність шнурів.

Під час приймання поста біля камер із заарештованими вартовий, крім того, зобов’язаний перевірити кількість заарештованих, які в них перебувають.

У разі потреби вартовий, який заступає на пост, за допомогою розвідного одягає постовий одяг (додаток 14 до цього Статуту).

{Частина дев’ята статті 160 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1420-IV від 03.02.2004}

161. Під час заступання першої зміни чатових обидва розвідні стежать за тим, щоб чатовий, якого змінюють, правильно здав пост вартовому, який заступає, ознайомив його з межами та підступами до поста, сигналізацією і з усіма особливостями поста; під час приймання постового одягу перевіряють, щоб він був цілий.

162. Якщо під час приймання та здавання поста буде виявлено неполадки (пошкодження огорожі, шнурів, дверей, вікон) або невідповідність печаток (пломб) зліпкам (відтискам), кількості, зазначеній у табелі постів, а також невідповідність кількості бойової техніки, яка перебуває під охороною, розвідний зупиняє передачу поста й викликає начальника варти; у разі, коли пост приймає нова варта, викликаються начальники попередньої та нової варт.

Закінчивши здавання та прийняття поста, чатовий і вартовий, який заступає на пост, стають обличчям у бік, протилежний об’єктові, що мають охороняти, й по черзі доповідають, наприклад: “Пане (пані) сержанте. Солдат Чмихун пост номер такий-то здав”; “Пане (пані) сержанте. Солдат Шалига пост номер такий-то прийняв”. Після доповіді та одержання вказівок від розвідного чатовий бере зброю, як визначено в статті 234 цього Статуту, та приступає до виконання своїх обов’язків на посту.

163. Доповідь про прийняття (здавання) поста визначає перехід вартового на становище чатового (чатового на становище вартового).

164. За командою розвідного попередньої варти, наприклад: “Солдат Кращенко, з поста кроком – РУШ”, вартовий, якого змінили, та вартовий, який тимчасово спостерігав за постом, стають позаду зміни (карабін самостійно береться в положення “на ремінь”). Після чого розвідний нової варти командує: “Зміна, за мною кроком – РУШ” і веде зміну до іншого поста.

165. Під час зміни чатових внутрішніх постів розвідний, провівши зміну до входу в приміщення, командує: “Зміна – СТІЙ”, залишає одного з вартових старшим і командує, наприклад: “Солдати Михайленко, Шевченко, за мною кроком – РУШ”. Зайшовши у приміщення, розвідний змінює чатового, як визначено в статтях 159-163 цього Статуту.

У разі розташування постів з обох боків від вартового приміщення розвідний спочатку змінює чатових на постах, розташованих з одного боку вартового приміщення, а потім, залишивши вартових, яких змінив у вартовому приміщенні, вишиковує інших вартових цієї зміни та веде їх на пости.

Після повернення зміни з постів і розряджання зброї розвідний наказує вартовим поставити зброю в ставницю.

166. Шикування другої й наступних змін нової варти для відправлення їх на пости та зміни чатових, а також заряджання та розряджання зброї проводиться так, як зазначено для першої зміни.

167. Виставлення чатових на нові пости, а також зняття чатових із ліквідованих постів проводиться начальником варти на підставі письмового припису начальника гарнізону (командира військової частини) в присутності чергового варт (чергового військової частини) й начальника об’єкта, який охороняють.

Про виставлення (зняття) чатових робиться запис у постовій відомості.

Внутрішній порядок у вартах

168. Склад варти розміщується у вартовому приміщенні (приблизне обладнання вартового приміщення визначено у додатку 3 до цього Статуту).

169. Ніхто із складу варти не може залишати вартове приміщення без дозволу начальника варти.

170. У вартовому приміщенні додержується порядок і тиша. Особовому складові варти дозволяється писати, читати, грати в шахи та шашки, дивитися телепередачі та слухати радіо, перебувати без головних уборів і польових утеплених курток, але в спорядженні.

Куріння та чищення взуття провадиться у спеціально обладнаних місцях.

171. Дозволяється відпочивати лежачи (спати), не знімаючи спорядження та не роздягаючись:

  • начальникові варти – не більше 4 годин у денний час (у варті на гауптвахті – вночі);
  • помічникові начальника варти з технічних засобів охорони (операторові з технічних засобів охорони) – не більше 4 годин з дозволу начальника варти; розвідним, вивідним і водіям транспортних засобів – у вільний час з дозволу начальника варти;
  • вартовим тризмінних постів – перед заступанням на пости (після того, як повернеться зміна з постів та буде проведено у варті бойовий розподіл);
  • вартовим двозмінних постів – після повернення з постів до відправлення на пости.

Вартовим і розвідним, які відпочивають, дозволяється знімати для просушування взуття й онучі.

Особовому складові варт, за винятком начальника варти та його помічника, забороняється вступати в розмову з особами, які прибули до вартового приміщення. Дозволяється тільки відповідати на запитання осіб, що перевіряють варту.

172. Автомати та кулемети ставляться у ставниці без магазинів, із затворами в передньому положенні (карабіни – із закритими затворами і спущеними курками). Автомати (карабіни) чатових, які несуть службу з багнетами, зберігаються у ставницях, а боєприпаси – у металевому ящику в кімнаті начальника варти. Магазини до кулеметів зберігаються у металевому ящику, зачиненому на замок, опечатаному сургучевою печаткою заступника начальника гарнізону (начальника штабу військової частини), ключі від ящиків із боєприпасами зберігає начальник варти.

Ставниці мають бути обладнані світловою та звуковою сигналізацією, виведеною на пульт начальника варти.

Зброю із ставниці беруть лише з дозволу начальника варти.

173. Під час подачі команди “За зброю” весь особовий склад варти одягається, у тому числі одягає бронежилети та шоломи, бере зброю і вишиковується всередині вартового приміщення згідно із своїми номерами.

Під час виведення варти з вартового приміщення (крім пожежі чи стихійного лиха) у ньому залишається помічник начальника варти або розвідний.

174. Їжа особовому складові варти, яка перебуває поза розташуванням військової частини, постачається за розпорядженням командира частини, від якої вона споряджена, або чергового військової частини.

Кожна варта забезпечується додатковим харчуванням.

Якщо варта розташована на території військової частини, постачання їжі організується начальником варти.

Їжа за потреби підігрівається у вартовому приміщенні.

Гарячий чай має бути у наявності протягом доби.

175. Підтримання чистоти та порядку у вартовому приміщенні та біля нього покладається на особовий склад варти. Прибиранням приміщення та території керує помічник начальника варти, а де його немає – начальник варти. Крім цього, раз на місяць має проводитись дезінфекція вартового приміщення в дні, встановлені заступником начальника гарнізону (командиром військової частини).

176. У вартовому приміщенні в холодний період температура повітря підтримується не нижче +18 °C. Узимку і влітку приміщення провітрюють, не допускаючи протягу. У кімнаті відпочинку має бути постійне освітлення (неяскраве темно-синє).

У разі відключення електромережі передбачається аварійне живлення електромережі для освітлення, сигналізації та зв’язку. Крім того, у вартовому приміщенні за кількістю кімнат мають бути гасові лампи. У вартовому приміщенні вікна в нічний час зачиняються віконницями зсередини.

177. Для гасіння пожежі вартове приміщення забезпечується вогнегасниками, ящиком із піском, бочкою з водою, відрами, лопатами, сокирами, ломами та гаками.

178. Перед вартовим приміщенням обладнується захисна стінка із щілинами для стрільби, майданчик для шикування варти, місце для зарядження та розрядження зброї, а у разі потреби – також обладнується місце стоянки транспортних засобів варти.

Вхід до вартового приміщення обладнується тамбуром, призначеним для перевірки документів у осіб, які прибули для розпечатування та здавання під охорону об’єктів.

179. Для охорони вартового приміщення біля входу виставляється чатовий з вартової зміни, яка не спить. У вартах, які охороняють особливо важливі об’єкти, може призначатися спеціальний пост охорони вартового приміщення та встановлюватися технічні засоби охорони.

Чатовий біля входу у вартове приміщення, розташоване всередині об’єкта або на території військової частини, як правило, не виставляється, але вхідні двері обладнуються оглядовим вікном, вони завжди мають бути зачинені зсередини.

Допуск до вартового приміщення та до об’єкта

180. До вартового приміщення допускаються особи, які прибувають для зміни, перевірки варти, розпечатування та зняття об’єктів з-під охорони або для запечатування і здавання їх під охорону (далі – розпечатування (запечатування) об’єктів).

181. Усі особи, що прибули для перевірки варти, показують разове посвідчення на право перевірки варти (додаток 9 до цього Статуту), видане начальником гарнізону (командиром військової частини), та посвідчення особи. Без посвідчення варту можуть перевіряти лише особи, визначені в статті 209 цього Статуту.

182. Особи, що прибули для розпечатування (запечатування) об’єктів, які охороняються, або для прийняття від варти бойових машин, що перебувають на стоянці, допускаються лише до тамбура вартового приміщення. Вони показують допуск для розпечатування (запечатування) об’єкта (додаток 11 до цього Статуту), документ, який посвідчує особу прибулого, та печатку (пломбувальні лещата).

183. Начальник варти перевіряє документи прибулого, допуск залишає у себе (постійний допуск повертає під час запечатування об’єкта), звіряє прізвище й посаду із списком, який зберігають у вартовому приміщенні, а печатку (пломбувальні лещата) – із зразками; робить запис у постовій відомості, наприклад: “Такого-то числа, місяця й року, в такий-то час, згідно з допуском № … сховище пально-мастильних матеріалів (ПММ) розпечатане (запечатане)” і разом з особою, яка прибула для розпечатування (запечатування) сховища, ставить підпис під цим записом.

Перевірку документів і звіряння їх із списком та зразками проводить начальник варти через тамбур.

Допуск на об’єкт дає начальник варти з точним додержанням вимог, зазначених у табелі постів.

Прийом під охорону сховища (складу, парку) начальник варти здійснює тільки в разі наявності в осіб, які прибули для запечатування, пожежного жетона.

184. Якщо об’єкт розпечатується не більше як на одну годину, чатовий із поста не знімається. У разі розпечатування об’єкта більш як на годину начальник варти діє згідно із вказівками, зазначеними у табелі постів.

185. Список осіб, які мають право розпечатувати (запечатувати) ті чи інші об’єкти, оголошується наказом по гарнізону (військовій частині).

Зразки допусків із справжніми підписами, список осіб, які мають право розпечатувати ті чи інші об’єкти, а також зразки зліпків із печаток (відтисків пломб) засвідчує заступник начальника гарнізону (начальник штабу військової частини), й вони мають зберігатися у вартовому приміщенні.

Перевірка варт

186. Перевірка варт проводиться посадовими особами гарнізону (військової частини) за графіком, який складається щомісячно з розрахунку здійснення перевірки кожної зміни та затверджується начальником гарнізону (командиром військової частини).

Варти, розташовані на території залізничної (водної) дільниці, станції (порту), аеропорту, а також варти всіх транспортів із військовими вантажами, що проходять через станцію (порт), аеропорт, зобов’язаний перевіряти військовий комендант дільниці, станції (порту), аеропорту.

187. Особи, які прибули для перевірки варт із штабів вищого рівня, зобов’язані показати черговому варт (військової частини) посвідчення особи та засвідчений печаткою письмовий припис (посвідчення про відрядження) начальника, за дорученням якого їх призначено здійснити перевірку.

Черговий варт (військової частини) доповідає про це начальникові (заступникові начальника) гарнізону (командирові та начальникові штабу) і супроводжує осіб, що перевіряють, до вартового приміщення.

Офіцери своєї військової частини перевіряють варту без супроводу чергового частини або його помічника.

188. Особи, які перевіряють несення служби чатовими, супроводжуються до постів начальником варти або його помічником з одним-двома озброєними вартовими.

Під час перевірки несення служби чатовими (за винятком осіб, яким чатові підпорядковані) зауважень ніхто їм не робить; про всі помічені недоліки вони дають вказівки особам, які їх супроводжують. Результати перевірки та вказівки записуються до постової відомості.

189. У вартах перевіряється:

  • наявність особового складу, зброї та боєприпасів;
  • бойова готовність варти, внутрішній порядок, знання обов’язків та практичне їх виконання особовим складом варти, несення служби чатовими на постах;
  • відповідність обладнання вартового приміщення і постів вимогам, визначеним цим Статутом, справність технічних засобів охорони, засобів зв’язку, освітлення та протипожежного захисту;
  • обладнання гауптвахти, кількість заарештованих, порядок їх охорони та законність тримання.

190. Заборонено перевіряти несення служби чатовими прихованим наближенням до поста, спробами відібрати у чатового зброю та іншими діями, які можуть призвести до нещасних випадків.

Дії варти у разі нападу на об’єкти, які охороняються, під час стихійного лиха та пожежі

191. У разі нападу на об’єкти, які охороняються, під час стихійного лиха та пожежі варти діють відповідно до інструкцій, які вони мають. У всіх випадках начальник варти зобов’язаний викликати варту командою “За зброю”.

За необхідності посилення варти черговим або спеціально призначеним підрозділом начальник варти діє згідно з планом посилення об’єктів, що охороняються.

За потреби начальник варти видає особовому складу бронежилети, каски, відкриває ящики із запасом патронів, з гранатами та запалами.

192. Під час стихійного лиха (повінь, землетрус тощо) начальник варти наказує чатовим переміститись у безпечне місце, звідки вони могли б далі спостерігати за об’єктом, який охороняють, та вживає заходів до врятування майна, яке охороняють.

193. Гасіння пожежі, що виникла на об’єкті, який охороняють, або у вартовому приміщенні, начальник варти організовує силами варти, водночас викликає пожежну команду та начальника об’єкта і вживає заходів до врятування майна.

У разі виникнення пожежі на технічній території об’єкта, що охороняється, або на об’єкті, який має зовнішню і внутрішню огорожу, а також біля нього начальник варти доповідає про це черговому варт (військової частини) та діє за його вказівками.

194. Про всі надзвичайні події у варті начальник варти зобов’язаний негайно доповісти черговому варт (військової частини).

Застосування фізичної сили та зброї особовим складом варти

195. Застосуванню фізичної сили, вогнепальної та холодної зброї, якщо дозволяють обставини, мають передувати попередження про намір їх використання. Без попередження фізичну силу, зброю можуть застосовувати у разі виникнення загрози життю або здоров’ю військовослужбовців, нападу на чатового, на об’єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

За неможливості уникнення застосування сили (зброї) це не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на чатових обов’язків. У разі заподіяння чатовими шкоди особовий склад варти забезпечує в найкоротший строк подання потрібної допомоги потерпілим.

Про застосування фізичної сили (зброї) чатовий або розвідний негайно доповідає начальникові варти, а начальник варти – черговому варт (черговому військової частини).

Перевищення повноважень у застосуванні сили (зброї) має наслідком відповідальність, встановлену законом України.

196. Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об’єкт, який він охороняє.

197. Усіх осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, позначеної покажчиками, крім начальника варти, помічника начальника варти, свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє вигуком “Стій, назад” або “Стій, обійти справа (зліва)”.

За невиконання особою, яка наближається до поста або до забороненої зони, цієї вимоги чатовий попереджає порушника вигуком “Стій, стрілятиму” й негайно викликає начальника варти або розвідного. Якщо порушник не виконує цієї вимоги, чатовий досилає патрон у патронник і робить попереджувальний постріл угору.

Якщо порушник не виконує й цієї вимоги та намагається проникнути на пост чи до об’єкта, який охороняють (перетнути заборонену зону), або якщо він після такої спроби вдається до втечі, то чатовий застосовує зброю.

Чатовий, озброєний багнетом, попереджує порушника вигуком “Стій, буде застосована зброя” і негайно викликає начальника варти або розвідного, не послабляючи уваги за об’єктом, що охороняє, стежить за поведінкою порушника до прибуття резервної групи на чолі з начальником варти, розвідним.

198. В умовах поганої видимості, коли з відстані, яку зазначають у табелі постів, не можна розгледіти осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, чатовий зупиняє їх вигуком “Стій, хто йде?”. Якщо відповіді немає, то чатовий попереджає: “Стій, стрілятиму” й затримує порушника або діє відповідно до частин другої й третьої статті 197 цього Статуту.

Про затримання порушника чатовий повідомляє у вартове приміщення, не послабляючи уваги, й далі охороняє об’єкт, який йому доручено, та стежить за поведінкою порушника.

Якщо на вигук чатового надійде відповідь “Іде начальник варти (помічник начальника варти, розвідний)”, чатовий наказує: “Начальник варти (помічник начальника варти, розвідний), до мене, решта – на місці”; за потреби чатовий вимагає, щоб особа, яка наближається до нього, освітила своє обличчя. Переконавшись, що той, хто назвався, справді начальник варти (помічник начальника варти, розвідний), чатовий допускає до себе всіх осіб, які прибули.

Якщо той, хто назвався начальником варти (помічником начальника варти, розвідним), виявиться невідомим або якщо особи, які перебувають з ним, не виконують вимогу чатового залишитися на місці, чатовий попереджає порушників вигуком “Стій, стрілятиму”. За невиконання порушником цієї вимоги чатовий застосовує до них зброю без попереджувального пострілу вгору.

199. Коли необхідно вступити в рукопашний бій для захисту себе або об’єкта, чатовий повинен рішуче і сміливо діяти багнетом і прикладом.

200. У крайніх, невідкладних випадках або за несправності засобів зв’язку й сигналізації чатовий може викликати на пост начальника варти або розвідного пострілом угору.

201. Чатові інших постів, почувши постріл або стрілянину, зобов’язані повідомити про це засобами зв’язку начальника варти і посилити пильність, а за можливості надати вогневу підтримку.

202. Начальник варти має право застосовувати зброю без попередження сам і складом варти у разі явного нападу на об’єкти, які охороняються, на чатових, вартове приміщення, зміну, що прямує до постів (із постів). Крім того, начальник варти має право застосовувати зброю для припинення заворушення серед заарештованих за умови виникнення безпосередньої загрози життю і здоров’ю людей або до заарештованого, який намагається втекти. У цих випадках до застосування зброї він має голосом або пострілом угору попередити осіб, проти яких буде застосовано зброю.

Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам на електронну пошту або у Facebook чи Telegram.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 4.6 / 5. Кількість голосів: 71

Ще немає оцінок.

Підписатися
Сповістити про
guest
1 Коментар
Найпопулярніші
Новіші Старіші
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Vova

Як вивчити те застосування зброї скажіть як ?