Розділ 9. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І НЕСЕННЯ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ В ОКРЕМО РОЗТАШОВАНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ТА ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІЙСЬК І ВАНТАЖІВ

Патрульна служба з охорони окремо розташованих підрозділів

270. Рішення про організацію охорони і оборони об’єктів, бойової та іншої техніки, військового майна окремо розташованих підрозділів приймається командиром військової частини.

Охорона здійснюється віднарядженими від підрозділів патрульними, озброєними штатною зброєю.

Патрульні входять до складу добового наряду підрозділу, вони підпорядковані командирові, головному сержантові та черговому підрозділу (черговому окремої роти, батальйону, дивізіону) й несуть службу як чатові відповідно до вимог, визначених у розділі 6 цього Статуту та інструкції, затвердженій командиром військової частини.

{Частина третя статті 270 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

271. Інструкція черговому підрозділу (черговому окремої роти, батальйону, дивізіону) та патрульним складається командиром підрозділу з урахуванням характеру об’єкта, місцевих умов та наявності технічних засобів охорони.

В інструкції викладаються обов’язки чергового підрозділу (чергового окремої роти, батальйону, дивізіону) та патрульних, кількість патрульних, час і порядок патрулювання; особливості патрулювання на окремих ділянках маршруту; порядок дії патрульних у разі нападу, пожежі або стихійного лиха, бойової тривоги; порядок застосування зброї; порядок допуску осіб до об’єктів і на територію, що охороняється, наявність і місце знаходження технічних засобів охорони.

До інструкції додаються схема руху патрульних, список осіб, які мають право розпечатувати сховища або бути допущеними до приймання техніки і майна, зразки допусків, зліпки з печаток (відтиски пломб).

272. Для несення служби патрульними складається кілька графіків, які виключають однаковість руху патрульних за часом. Графіки патрулювання затверджуються командиром підрозділу і зберігаються в зачиненому ящику (шафі) у чергового підрозділу.

Час дії кожного графіка визначається черговим підрозділу.

273. Патрульні забезпечуються боєприпасами відповідно до вимог, визначених у статті 107 цього Статуту.

Боєприпаси зберігаються в окремому металевому ящику під замком. Ящик із патронами встановлюється у кімнаті для зберігання зброї підрозділу.

Зброя патрульних під час перебування їх у підрозділі зберігається в окремій ставниці.

274. Підготовка патрульних до несення служби проводиться відповідно до вимог, визначених у статтях 128-134 цього Статуту.

275. Патрульний несе службу, обходячи розташування підрозділу за маршрутом, зазначеним у схемі патрулювання (поза зоною дії периметрових технічних засобів охорони, якщо їх встановлено), або спостерігаючи з вишки.

На маршрутах руху патрульних встановлюються технічні засоби зв’язку, за допомогою яких патрульний доповідає черговому про хід патрулювання.

276. Під час несення служби патрульний виконує обов’язки, що визначені в статті 233 цього Статуту.

Під час несення служби патрульному забороняється відволікатися від виконання поставленого завдання (сидіти, притулятися до чого-небудь, спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без потреби патрон у патронник, заходити в зону роботи технічних засобів охорони).

Патрульний повинен відповідати на запитання лише особам, яким він підпорядкований, а також тим, хто прибув з ними для перевірки.

У разі застосування зброї патрульні керуються положеннями, визначеними в статтях 195-199 цього Статуту.

277. Перевірка несення служби патрульними організується командиром підрозділу. Особи, які перевіряють несення служби патрульними, супроводжуються черговим підрозділу з одним патрульним вільної зміни.

Перевірка несення служби патрульними проводиться за правилами, визначеними в статтях 186-190 цього Статуту.

278. Зміна патрульних проводиться під час зміни наряду черговим окремої роти (батальйону, дивізіону) в присутності попереднього чергового, надалі – черговим підрозділу, відповідно до графіку зміни.

279. Віднаряджуючи чергового патрульного для несення служби, черговий підрозділу видає йому зброю і патрони під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів, нагадує особливості несення служби під час охорони, контролює заряджання зброї. Заряджання та розряджання зброї проводиться у спеціально обладнаному місці в порядку, визначеному в статтях 111, 112 та 151 цього Статуту.

280. Після повернення з маршруту патрулювання патрульний під наглядом чергового підрозділу розряджає та здає зброю і боєприпаси. Черговий підрозділу доповідає черговому окремої роти (батальйону, дивізіону) про результати патрулювання.

281. Порядок і місце відпочинку патрульних визначається командиром підрозділу залежно від умов розміщення, визначених у статті 171 цього Статуту.

Охорона озброєння і техніки під час перевезення військ

282. Охорона бойової та іншої техніки, матеріальних засобів під час перевезення військ залізничним і морським (річковим) транспортом здійснюється вартами, що віднаряджуються від військових частин (підрозділів), які їх перевозять.

283. Склад варти визначається залежно від складу військового ешелону та обставин. Залежно від пори року та особливостей несення служби варта забезпечується відповідним постовим одягом, захисними окулярами, сигнальними прапорцями та ліхтарями.

284. Варта військового ешелону розміщується у критому вагоні (корабельному, судновому приміщенні) або в окремих купе пасажирського вагона. У цьому ж вагоні (корабельному, судновому приміщенні) перевозиться і охороняється Бойовий Прапор та ящики з таємними документами і грошима. З постами налаштовується телефонний зв’язок або радіозв’язок.

285. Штабом військової частини на кожен військовий ешелон розробляється відомість наряду варти, табель постів, інструкція начальникові варти.

Ці документи затверджуються командиром військової частини і вручаються начальникові військового ешелону під час підготовки до перевезення.

286. Начальником військового ешелону визначається порядок, місце й час розводу варт та порядок зміни чатових.

287. Начальник варти підпорядковується начальникові військового ешелону, черговому ешелону та його помічникові. Крім виконання загальних обов’язків, визначених статтями 203-213 цього Статуту, він зобов’язаний:

 • прийняти в присутності чергового військового ешелону техніку й матеріальні засоби (за описом), які підлягають охороні;
 • перевірити справність кріплення техніки й майна, надійність зачинення дверей і люків, цілість пломб;
 • проводити зміну чатових у порядку, визначеному начальником військового ешелону;
 • посилювати охорону військового ешелону на зупинках;
 • не допускати проїзду сторонніх осіб у вагонах, що охороняються, на палубах і в корабельних (суднових) приміщеннях;
 • допуск до техніки і майна, що охороняються, здійснювати з дозволу чергового військового ешелону;
 • допускати під наглядом розвідного або чатового працівників транспорту для огляду, змазування ходових частин і ремонту вагонів, що охороняються, а на кораблі – для огляду корабельних приміщень, палубних механізмів і кріплення вантажу;
 • негайно вживати заходів до зупинки поїзда (на кораблі, судні – повідомляти вахтовому помічникові капітана) у разі виникнення пожежі або виявлення загрози безпеці руху чи зберіганню техніки та майна, що охороняється;
 • після прибуття до пункту призначення здати в присутності чергового військового ешелону (вахтового помічника капітана) техніку й майно, що охороняються, і надалі діяти за вказівкою чергового військового ешелону.

288. Чатовий підпорядковується начальникові варти та своєму розвідному. Під час руху поїзда чатові розміщуються згідно з табелем постів на гальмових площадках (тамбурах) вагонів, що охороняються, або тих вагонів, що знаходяться поруч, а за відсутності гальмових площадок (тамбурів) – на платформах із спеціальною огорожею, у вагоні, де розміщується варта, або в найближчому вагоні. Під час зупинки чатові виставляються біля вагонів, що охороняються, з обох боків, причому кожному чатовому доручається охорона одного боку вагонів. Під час руху корабля (судна) чатові розміщуються біля озброєння, техніки та інших матеріальних засобів, що охороняються, на палубах (надбудовах) або корабельних (суднових) приміщеннях, на зупинках – на палубах, біля кожного борту і трапів, а за потреби – і на причалі (березі).

Крім виконання обов’язків, визначених у статтях 230-237 цього Статуту, чатовий зобов’язаний:

 • перевіряти, приймаючи пост, зовнішнім оглядом згідно з табелем постів наявність техніки і майна, що охороняються, справність кріплення, укриття й цілість пломб на дверях вагонів (корабельних, суднових приміщень);
 • під час руху і на зупинках спостерігати за вагонами (палубами, корабельними, судновими приміщеннями), які охороняються;
 • не допускати проїзду у вагонах (на палубах, у корабельних, суднових приміщеннях) будь-яких осіб без дозволу начальника варти;
 • допускати працівників транспорту для робіт тільки з дозволу начальника варти, під час проведення робіт спостерігати за ними;
 • у разі пожежі, виявлення загрози безпеці руху або зберіганню техніки та майна негайно вжити заходів до зупинки поїзда стоп-краном, при його відсутності – подавати встановлені сигнали, на кораблі (судні) – повідомити вахтового помічника капітана.

289. Начальник варти відпочиває, як правило, під час руху поїзда (корабля, судна) почергово з розвідним або з кимось із вартових. Вартові відпочивають по черзі з дозволу начальника варти.

290. Зміна чатових проводиться на зупинках, якщо це можливо: влітку – через 2 години, взимку – через 1 годину.

Охорона військових вантажів під час перевезення

291. Охорона транспорту з військовими вантажами здійснюється вартами, відрядженими від частин і підрозділів охорони та супроводу військових вантажів або від інших військових частин.

Варта несе службу без зміни від пункту завантаження (відправлення) до зазначеного начальникові варти пункту.

292. Варта розміщується в обладнаному вагоні супроводу (корабельному, судновому приміщенні).

293. В одному вагоні (корабельному, судновому приміщенні) дозволено розміщувати кілька варт, які рухаються в спільному напрямку, при цьому один з начальників варт призначається старшим. Право на таке розміщення має військовий комендант залізничної (водної) дільниці і станції (порту).

294. Перед виїздом начальник варти повинен одержати у військовій частині:

 • посвідчення на відрядження;
 • посвідчення встановленої форми щодо призначення його начальником варти із списком особового складу та зазначенням виду й номерів зброї;
 • зброю і боєприпаси до неї;
 • постову відомість;
 • продовольство або продовольчі дорожні гроші на дорогу в обидва кінці та атестат на продовольство (на кожного);
 • гроші на миття в лазні та на придбання газет у дорозі;
 • посуд для приготування й приймання їжі;
 • натільну білизну з розрахунку один комплект на 7 діб;
 • металевий ящик для перевезення зброї;
 • комплект постового одягу та постільні речі на весь склад варти;
 • військові перевізні документи для повернення до військової частини (на кожного);
 • сигнальні червоні прапорці та ліхтарі.

295. Перед відбуттям варти з військової частини командиром військової частини (начальник штабу) проводиться розвід варти, разом із заступником із виховної роботи перевіряється її забезпеченість, інструктується начальник варти та забезпечується власне прибуття варти до місця приймання вантажу.

296. Вантажовідправник зобов’язаний зустріти варту, яка прибула для охорони вантажів у дорозі, і забезпечити розміщення її особового складу.

297. Начальник варти підпорядковується військовим комендантам залізничних (водних) дільниць, станцій (портів), аеропортів, а у дорозі – військовослужбовцю офіцерського (сержантського і старшинського) складу, який супроводжує вантаж. На морському (річковому) кораблі він підпорядковується капітанові корабля з питань додержання правил морських (річкових) перевезень.

{Частина перша статті 297 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

Начальник варти, крім виконання загальних обов’язків, визначених цим Статутом, зобов’язаний:

 • прибути до відправника вантажу разом із вартою не пізніш як за 3 години до навантажування і показати йому посвідчення про своє призначення начальником варти;
 • одержати від відправника вантажу два примірники опису вантажу з поміткою про приведення вантажу в транспортувальний стан, табель постів, інструкції та вказівки про властивості вантажу, умов його перевезення і здавання;
 • проінструктувати особовий склад варти про порядок та особливості майбутньої охорони вантажу, додержання заходів безпеки в дорозі;
 • прийняти від відправника вантажу або від попередньої варти вантаж за описом, перевіривши зовнішнім оглядом стан вагонів (корабельних приміщень), дверей, люків, бортів і відповідність пломб контрольним відтискам, надійність кріплення вантажів;
 • стежити за додержанням установлених правил охорони вантажу, що перевозять;
 • доповідати військовим комендантам залізничних (водних) ділянок, станцій (портів), аеропортів особисто або телефоном (телеграфом) про випадки порушень правил перевезення, затримок у дорозі, необхідність одержання продовольства, палива, засобів освітлення, прибуття транспорту до пункту призначення й здавання вантажу вантажоодержувачеві;
 • приймати від працівників транспорту за описом і під розпис (після закінчення перевезення здавати) військове обладнання, яке знімається; не допускати проїзду будь-кого у вагонах, на палубах, у корабельних приміщеннях, салонах літальних апаратів, які охороняються;
 • допускати тільки під наглядом чатового працівників транспорту для огляду, змащування ходових частин і ремонту вагонів, а на кораблі – корабельних приміщень, механізмів та кріплення вантажу;
 • перевіряти у вантажоодержувача документи на право одержання вантажу й здавати йому за описом вантаж під пломбами відправника;
 • один примірник опису з підписом вантажоодержувача, завіреним гербовою печаткою, залишити в себе;
 • стежити під час переформування поїзда, щоб усі вагони, які охороняються, було включено до поїзда.

298. Під час пожежі, виявлення загрози безпеці руху або збереженню вантажу начальник варти зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів до ліквідації пожежі або усунення порушення.

299. У разі неполадок вагона, що унеможливлює подальший рух, увесь транспорт, який знаходиться під охороною варти, затримується до закінчення ремонту або перевантаження вантажу в справний вагон. Роз’єднання вагонів військового транспорту під час руху забороняється. У разі перевантажування вантажу в інший вагон начальник варти зобов’язаний вимагати від адміністрації залізниці складання акта у двох примірниках і засвідчити його у військового коменданта або начальника станції. Прибувши до пункту призначення, начальник варти вручає вантажоодержувачеві під розпис другий примірник акта на вагон, який було перевантажено.

300. Начальникові варти заборонено показувати опис на вагон (корабельні приміщення, кабіни літальних апаратів), що охороняються, будь-кому, крім військових комендантів залізничних (водних) дільниць, станцій (портів), аеропортів.

301. Начальникові варти (особам, які супроводжують вантаж) надано право безкоштовного користування засобами зв’язку транспорту для доповідей і донесень з питань охорони та просування транспорту. У телеграмах перед своїм підписом начальник варти (офіцер, який супроводжує вантаж) має поставити скорочену телеграфну адресу “НВР” (Начальник варти).

302. Чатові розміщуються та виконують свої обов’язки щодо охорони військових вантажів, визначених у статті 288 цього Статуту.

303. Командир військової частини – вантажоодержувач зобов’язаний:

 • прийняти від начальника варти доставлений вантаж, про що розписатися в описі начальника варти й завірити гербовою печаткою;
 • забезпечити збереження зброї та боєприпасів, розміщення та відпочинок особового складу варти, а за необхідності – миття в лазні;
 • дозабезпечити варту (за потреби) продовольством і грошима;
 • замінити варту не пізніш як через 8 годин з часу прибуття й організувати відправку її до своєї військової частини.

304. Заміну варти проводять за розпорядженням начальника того гарнізону, на території якого виникла в цьому потреба.

305. Після повернення до своєї частини начальник варти зобов’язаний:

 • доповісти командирові (начальникові штабу) військової частини про виконання завдання; здати зброю, боєприпаси, майно, одержані перед від’їздом; звітувати про витрачання коштів і продовольства; здати документи для супроводу вантажу.

306. Під час охорони вантажу, який перевозиться автомобілями, залежно від умов перевезення й важливості вантажу, один пост може включати не більше 5 автомобілів.

Начальник варти підпорядковується начальникові автомобільної колони та військовослужбовцеві офіцерського (сержантського і старшинського) складу, який супроводжує вантаж.

{Частина друга статті 306 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

307. Чатові під час руху розміщуються у кузовах автомобілів: один – на головному, другий – на середньому, третій – на останньому.

Під час руху й на коротких зупинках чатові несуть службу одночасно, а на тривалих зупинках – позмінно.

Чатовий зобов’язаний:

 • стежити за схоронністю вантажів, що перевозяться, під час руху і на зупинках;
 • не допускати проїзду сторонніх осіб на автомобілях без дозволу начальника варти;
 • подавати за потреби встановлені сигнали водіям і начальникові варти;
 • на зупинках допускати з дозволу начальника варти до автомобілів, що охороняються, осіб для проведення їх ремонту.

Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам на електронну пошту або у Facebook чи Telegram.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 3 / 5. Кількість голосів: 2

Ще немає оцінок.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі