ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (Про Статут гарнізонної та вартової служб ЗСУ) • Мобільна програма Патруль

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

{ У тексті Статуту слова “Національна гвардія України” в усіх відмінках виключено згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 }

{ У тексті Статуту слова “Прикордонні війська України” в усіх відмінках замінено словами “Державну прикордонну службу України” у відповідному відмінку згідно із Законом N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 }

{ У тексті Статуту слова “Товаришу (пане)” замінено словом “Товаришу” згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 }

{ У тексті Статуту слова “війська Цивільної оборони України” та “військ Цивільної оборони України” виключено згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }

{ У тексті Статуту слова “внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України” у всіх відмінках замінено словами “Національна гвардія України” у відповідному відмінку згідно із Законом N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014 }

{ У тексті Статуту слово “рядовий” в усіх відмінках і числах замінено словом “солдат” у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017 }

Цей Статут визначає організацію і порядок несення гарнізонної та вартової служб, права і обов’язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб.

Статут обов’язковий для всіх військових частин, штабів, організацій, установ і військово-навчальних закладів Збройних Сил України.

Дія Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України та на інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

{ Частина третя преамбули із змінами, внесеними згідно із Законами N 1414-VI ( 1414-17 ) від 02.06.2009, N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014 }

1. Військові частини, штаби, організації, установи та військово-навчальні заклади (далі – військові частини) Збройних Сил України, розташовані постійно чи тимчасово в населеному пункті (пунктах) або поза ним (ними), становлять гарнізон.

До складу гарнізону також входять військові частини Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

2. У кожному гарнізоні організується гарнізонна і вартова служби.

Гарнізонна служба покликана забезпечувати додержання високої військової дисципліни особовим складом гарнізону, необхідні умови для повсякденного життя та підготовки військових частин, проведення гарнізонних заходів за їх участю.

Вартова служба призначається для надійної охорони та оборони важливих військових об’єктів, Бойових Прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті або в дисциплінарному батальйоні (частині).

3. Межі гарнізону та зони відповідальності визначаються наказом командувача військ оперативного командування, а в місті Києві – наказом Міністра оборони України. Межі гарнізону мають бути добре відомі всьому особовому складу гарнізону.

Зони діяльності органів управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі – Служба правопорядку) визначаються наказом Міністра оборони України.

( Статтю 3 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

4. Керівництво гарнізонною службою та службою гарнізонних варт від військових частин гарнізону здійснює начальник гарнізону. ( Частина перша статті 4 в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

Керівництво гарнізонною та вартовою службами в межах оперативного командування здійснює командувач військ оперативного командування, який відповідає за її стан.

Відповідальність за стан гарнізонної та вартової служб у підпорядкованих військах (силах) покладається також на всіх прямих начальників.

Організація несення служби черговими змінами Служби правопорядку визначається наказами начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та інструкціями начальника Головного управління Служби правопорядку.

{ Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1900-VI ( 1900-17 ) від 16.02.2010 }

Командувачі військ оперативних командувань і всі прямі начальники зобов’язані систематично перевіряти стан гарнізонної та вартової служб у підлеглих їм військах (силах), а також проводити з начальниками гарнізонів заходи, спрямовані на поліпшення військової дисципліни і порядку в гарнізонах. ( Частина п’ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

Розпорядження командувача військ оперативного командування (начальника гарнізону) з цих питань повинні точно виконуватися військовими частинами, командами у межах даного оперативного командування (гарнізону) і окремими військовослужбовцями Збройних Сил України. Розпорядження начальника гарнізону з питань гарнізонної служби виконуються військовими частинами, командами Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до законів України, які розташовані у межах гарнізону, і окремими військовослужбовцями.

5. Забезпечення військової дисципліни та правопорядку серед військовослужбовців гарнізону, організація служби гарнізонних варт, охорона і оборона військових об’єктів покладаються на начальника гарнізону та начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військове командування та органи військового управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовослужбовці та інші особи зобов’язані сприяти Службі правопорядку у виконанні покладених на неї завдань.

( Стаття 5 в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

6. До гарнізонної та вартової служб залучаються військові частини Збройних Сил України та підрозділи Служби правопорядку, що входять до складу гарнізону. ( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

Черговість несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у гарнізоні військовими частинами визначає начальник гарнізону залежно від їх складу та призначення.

Перелік військових частин Збройних Сил України, що не залучаються до несення гарнізонної служби та служби гарнізонних варт у гарнізоні, визначає командувач військ оперативного командування.

У разі спільного розміщення в гарнізоні військових частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, вони залучаються до несення служби в гарнізоні, за винятком гарнізонних варт. Від цих військ (військових частин) для вирішення спільних питань з організації гарнізонної служби, протидії диверсійно-терористичним групам, власної безпеки, ліквідації наслідків стихійного лиха тощо призначаються позаштатні помічники начальника гарнізону. ( Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

В окремих випадках, за наказом начальника гарнізону у порядку, визначеному Міністром оборони України, до виконання завдань Служби правопорядку щодо охорони військових об’єктів, забезпечення військової дисципліни серед військовослужбовців на вулицях та в інших громадських місцях, запобігання правопорушенням, які вчиняються військовослужбовцями, та їх припинення можуть тимчасово залучатися військовослужбовці інших військових частин Збройних Сил України. Безпосереднє керівництво під час виконання цих завдань покладається на відповідну військову службову особу Служби правопорядку. ( Статтю 6 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?