Глава 23 | КУпАП | Портал Патруль

Глава 23

ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне
правопорушення

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган
(посадова особа) виносить постанову по справі ( z1116-12 ).
Постанова виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по
справі про адміністративне правопорушення приймається у формі
рішення.

Постанова повинна містити:

найменування органу (прізвище, ім’я та по батькові, посада
посадової особи), який виніс постанову;

дату розгляду справи;

відомості про особу, стосовно якої розглядається справа
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження,
місце проживання чи перебування;

опис обставин, установлених під час розгляду справи;

зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність
за таке адміністративне правопорушення;

прийняте у справі рішення.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, крім даних, визначених
частиною другою цієї статті, повинна містити відомості про:

дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;

транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення
правопорушення (марка, модель, номерний знак);

технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис;

розмір штрафу та порядок його сплати;

правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та
порядок його оскарження;

відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих
способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в
автоматичному режимі, крім даних, визначених частинами другою і
третьою цієї статті, повинна містити відомості про адресу
веб-сайта в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитися із
зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення
адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до
зазначеної інформації та порядок звільнення від адміністративної
відповідальності.

Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за
адміністративне правопорушення органами (посадовими особами),
переліченими у пунктах 1-4 статті 213 цього Кодексу, одночасно
вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в
постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає
стягненню, порядок і строк її відшкодування.

Постанова по справі ( z1116-12 ) повинна містити вирішення
питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про
порядок і строк її оскарження.

Постанова суду (судді) про накладення адміністративного
стягнення повинна містити положення про стягнення з особи, щодо
якої її винесено, судового збору.

Постанова колегіального органу приймається простою більшістю
голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення
( z1116-12 ) підписується посадовою особою, яка розглянула справу,
а постанова колегіального органу – головуючим на засіданні і
секретарем цього органу.

У випадках, передбачених законодавством України, про захід
стягнення робиться відповідний запис на протоколі про
адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим
установленим способом.

{Стаття 283 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008, N 590-VII ( 590-18 ) від 19.09.2013,
N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015, N 1404-VIII ( 1404-19 ) від
02.06.2016 }

Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне
правопорушення

По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова
особа) виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1
цього Кодексу;

3) про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні
усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської
організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору,
органу досудового розслідування, а також при наявності обставин,
передбачених статтею 247 цього Кодексу.

{Стаття 284 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1117-11
від 16.10.85; Законами N 244/94-ВР від 15.11.94, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003,
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

Стаття 285. Оголошення постанови по справі про
адміністративне правопорушення і вручення копії
постанови

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду
справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або
висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається
потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія
постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у
справі.

По справах про порушення митних правил копія постанови
вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому
Митним кодексом України ( 4495-17 ).

У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія
постанови уповноваженої посадової особи у справі про
адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її
винесено, на місці вчинення правопорушення.

По справах про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну
зброю, а також бойові припаси ввірено у зв’язку з виконанням
службових обов’язків або передано в тимчасове користування
підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію
постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або
організації для відома і Міністерству внутрішніх справ України для
розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною
зброєю.

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за
адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня
набрання нею законної сили направляється відповідному органу
державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові
підприємства, установи чи організації, державному чи виборному
органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для
вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної
відповідальності, усунення її згідно із законодавством від
виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а
також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього
правопорушення.

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за
повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері
ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру,
передбачених статтями 166-10, 166-12 цього Кодексу, у триденний
строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному
органу державної влади, органу місцевого самоврядування для
прийняття рішення згідно із законом.

Особливості вручення постанови про адміністративне
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксоване в автоматичному режимі, визначаються статтями 279-1 і
279-2 цього Кодексу.

{ Стаття 285 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 2808-VI ( 2808-17 ) від
21.12.2010; в редакції Закону N 3207-VI ( 3207-17 ) від
07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3720-VI
( 3720-17 ) від 08.09.2011, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015,
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }

{Статтю 286 виключено на підставі Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?