Редакція від 05.11.2010
Документ на сайті ВР

НАКАЗ ДПСУ №810
Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю “Гарт-1” Державної прикордонної служби України

1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України “Про Державну прикордонну службу України” ( 661-15 ), “Про інформацію” ( 2657-12 ), “Про Національну програму інформатизації” ( 74/98-ВР ), “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” ( 80/94-ВР ), визначає структуру, складові та призначення інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю “Гарт-1” Державної прикордонної служби України (далі – система “Гарт-1”).

2. Терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, використаних у Законах України “Про інформацію” ( 2657-12 ), “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” ( 80/94-ВР ), “Про телекомунікації” ( 1280-15 ).

3. Система “Гарт-1” – це сукупність організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують обробку інформації (уведення, записування, зчитування, зберігання, знищення, приймання, передавання) щодо прикордонного контролю осіб і транспортних засобів, які перетинають державний кордон України, та автоматизований доступ до інформації, що зберігається в базах даних системи “Гарт-1”.

4. Структура та порядок формування баз даних системи “Гарт-1” визначаються положеннями про них, що розробляються та затверджуються Адміністрацією Державної прикордонної служби України (далі – Адміністрація Держприкордонслужби) відповідно до законодавства.

5. Система “Гарт-1” створюється і використовується в інтересах розвідки, контррозвідувального забезпечення охорони державного кордону України, оперативно-розшукової діяльності, участі в боротьбі з організованою злочинністю та протидії незаконній міграції з метою своєчасного та достовірного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підрозділів та органів Державної прикордонної служби України для здійснення ними заходів із запобігання і недопущення в’їзду в Україну або виїзду з України осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, розшуку в пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, посилення контролю за додержанням правил в’їзду, виїзду, перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, а також виконання інших завдань у правоохоронній сфері згідно із законодавством.

6. Функціями системи “Гарт-1” є:

– формування баз даних про осіб, які перетнули державний кордон Україні, у тому числі з фіксуванням їх біометричних даних, осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та інших баз даних, що створюються та використовуються відповідно до законодавства;

– автоматизація процесів перевірки відомостей про осіб, які перетинають державний кордон України, за базами даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та іншими базами даних, що створюються та використовуються відповідно до законодавства;

– надання користувачам доступу до інформації, що зберігається в системі “Гарт-1”;

– забезпечення комплексного захисту інформації та розмежування доступу до інформації, що зберігається в базах даних системи “Гарт-1”.

7. Власником системи “Гарт-1” та інформації, що в ній обробляється, є Адміністрація Держприкордонслужби.

8. Користувачами системи “Гарт-1” є посадові та службові особи підрозділів і органів Державної прикордонної служби України, яким в установленому законодавством порядку надано право доступу до обробки інформації в цій системі.

9. Право розпоряджатися системою “Гарт-1” надається розпоряднику системи – начальнику зв’язку Державної прикордонної служби України (далі – розпорядник системи “Гарт-1”).

10. Основним завданням розпорядника є вирішення організаційних питань щодо забезпечення функціонування системи “Гарт-1”, надання користувачам доступу до інформації, що в ній обробляється, ведення їх обліку, прийняття взаємоузгоджених управлінських рішень стосовно її розвитку і вдосконалення, координації діяльності відповідних складових системи. Він також відповідає за матеріально-технічне та програмне забезпечення функціонування системи “Гарт-1”.

11. Розпорядник системи “Гарт-1” повинен мати необхідні матеріально-технічний та кадровий ресурси для супроводження системи “Гарт-1” і структурні підрозділи, об’єднані єдиною телекомунікаційною мережею.

12. Програмно-технічне та інформаційне забезпечення системи “Гарт-1” здійснюється:

– щодо формування і підтримання в актуальному стані баз даних – уповноваженими органами Державної прикордонної служби України;

– щодо збереження та захисту від порушення цілісності та несанкціонованого доступу, дотримання правил і процедур одержання інформації – розпорядником системи “Гарт-1”.

13. Право розпоряджатися інформацією, що обробляється в системі “Гарт-1”, надається розпорядникам інформації.

Перелік розпорядників інформації та порядок поширення ними інформації визначаються окремими наказами Адміністрації Держприкордонслужби.

14. Складовими системи “Гарт-1” є:

– центральна підсистема;

– програмно-технічні комплекси автоматизації прикордонного контролю (далі – ПТК АПК) “Гарт-1/РУ”, “Гарт-1/ООДК”, “Гарт-1/П”;

– телекомунікаційна мережа;

– комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

15. Центральна підсистема системи “Гарт-1” – це сукупність програмних і технічних засобів, призначених для обробки інформації, які забезпечують:

– обробку (введення, записування, зберігання, знищення, приймання та передавання) інформації та формування баз даних про осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та інших баз даних, передбачених законодавством, та передавання цієї інформації до ПТК АПК “Гарт-1/П”, установлених у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон (далі – пункти пропуску) або підрозділах органів охорони державного кордону, з використанням телекомунікаційної мережі;

– формування бази даних про осіб, які перетнули державний кордон України, шляхом приймання такої інформації від ПТК АПК “Гарт-1/П”, установлених у пунктах пропуску або підрозділах органів охорони державного кордону, її зберігання та знищення;

– обробку (введення, приймання, передавання, зберігання та знищення) інформації та формування інших баз даних, які створюються та використовуються відповідно до законодавства;

– обробку (приймання, передавання, зберігання та знищення) інформації про виявлення під час прикордонного контролю та пропуску через державний кордон у пунктах пропуску осіб та паспортних документів за базами даних про осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та іншими базами даних, що створюються та використовуються відповідно до законодавства;

– надання користувачам доступу до інформації, що зберігається в базах даних центральної підсистеми;

– моніторинг стану інформаційного обміну між складовими системи “Гарт-1”, а також системних журналів аудиту роботи користувачів, програмних і технічних засобів;

– захист інформації під час її обробки.

16. До складу центральної підсистеми системи “Гарт-1” входять:

– центральне сховище даних “Гарт-1/ЦСД” – програмно-технічний комплекс, який складається із серверів, баз даних та програмного забезпечення, призначених для безперервного виконання операцій з уведення, записування, зберігання, знищення, приймання та передавання інформації, зберігання системних журналів аудиту роботи користувачів та системних журналів реєстрації роботи програмних засобів;

– сервери додатків “Гарт-1/СД” – програмно-технічний комплекс, який складається із серверів та програмного забезпечення, призначених для безперервного виконання операцій з інформаційного обміну між складовими системи “Гарт-1”, функціонування програмних засобів для обробки інформації в режимі віддаленого доступу, записування та зберігання системних журналів аудиту приймання та передавання інформації і реєстрації роботи програмних засобів;

– шлюзові сервери – програмно-технічний комплекс, який складається із серверів, призначених для забезпечення захисту інформації під час її приймання та передавання до центрального сховища даних “Гарт-1/ЦСД”;

– центральний сервер передачі даних “Гарт-1/ЦСПД” – програмно-технічний комплекс, який складається з основного і резервного серверів, баз даних та програмного забезпечення, призначених для безперервного виконання операцій з інформаційного обміну між центральним сховищем даних “Гарт-1/ЦСД” та серверами баз даних ПТК АПК “Гарт-1/П”, записування та зберігання системних журналів аудиту приймання-передавання інформації;

– автоматизовані робочі місця користувачів – робочі місця, обладнані технічними засобами та програмним забезпеченням, призначені для забезпечення користувачам можливості обробляти інформацію відповідно до наданих прав;

– автоматизоване робоче місце адміністратора центральної підсистеми є складовою комплексної системи захисту інформації в центральній підсистемі, обладнане технічними засобами та програмним забезпеченням, призначеними для моніторингу системних журналів реєстрації роботи програмних засобів центральної підсистеми, аналізу порушень у роботі системи “Гарт-1”, налагодження параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи програмних та технічних засобів центральної підсистеми;

– автоматизоване робоче місце адміністратора безпеки є складовою комплексної системи захисту інформації в центральній підсистемі, обладнане технічними засобами та програмним забезпеченням, призначеними для визначення повноважень користувачів центральної підсистеми, моніторингу системних журналів аудиту роботи користувачів та реєстрації роботи програмних і технічних засобів центральної підсистеми.

17. Технічні засоби центральної підсистеми розташовуються в службових приміщеннях спеціально уповноважених органів Державної прикордонної служби України.

Категорично забороняється доступ до цих приміщень стороннім особам та розміщувати в них технічні засоби, що не входять до складу центральної підсистеми.

Матеріально-технічне та програмне забезпечення функціонування центральної підсистеми системи “Гарт-1” здійснюється Центральним вузлом зв’язку Державної прикордонної служби України.

Адміністратором центральної підсистеми є Центральний вузол зв’язку Державної прикордонної служби України.

18. ПТК АПК “Гарт-1/РУ”, “Гарт-1/ООДК”, “Гарт-1/П” системи “Гарт-1” – це сукупність технічних засобів та програмного забезпечення, призначених для забезпечення обробки інформації в органах Державної прикордонної служби України.

ПТК АПК розташовуються:

ПТК АПК “Гарт-1/РУ” – у службових приміщеннях територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону – регіональних управлінь;

ПТК АПК “Гарт-1/ООДК” – у службових приміщеннях управлінь органів охорони державного кордону;

ПТК АПК “Гарт-1/П” – у службових приміщеннях (кабінах, павільйонах паспортного контролю) підрозділів органів охорони державного кордону в усіх пунктах пропуску, де здійснюються пасажирські перевезення та пропуск осіб через державний кордон.

Категорично забороняється доступ до цих приміщень стороннім особам та розміщувати в них технічні засоби, що не є складовими системи “Гарт-1”.

Матеріально-технічне та програмне забезпечення функціонування ПТК АПК “Гарт-1/РУ”, “Гарт-1/ООДК”, “Гарт-1/П”, їх адміністрування здійснюються спеціально вповноваженими підрозділами органів Державної прикордонної служби України.

19. ПТК АПК “Гарт-1/РУ” та “Гарт-1/ООДК” забезпечують:

– обробку інформації, яка зберігається в базах даних центральної підсистеми, в режимі віддаленого доступу;

– цілодобове відеоспостереження за визначеними об’єктами, відеозапис, детектування руху по кожному з відеоканалів, ведення циклічного відеоархіву та здійснення пошукових функцій по ньому;

– надання користувачам доступу до інформації, що зберігається в базах даних ПТК АПК;

– моніторинг системних журналів аудиту роботи користувачів, програмних і технічних засобів ПТК АПК;

– захист інформації під час її обробки.

20. До складу ПТК АПК “Гарт-1/РУ” та “Гарт-1/ООДК” входять:

– сервери баз даних, які складаються з серверів, баз даних та програмного забезпечення, призначених для обробки інформації, записування та зберігання системних журналів аудиту роботи користувачів та реєстрації роботи програмних та технічних засобів. Ці сервери встановлюються в службових приміщеннях центрів автоматизованих систем управління (далі – АСУ) опорних вузлів зв’язку регіональних управлінь та пунктах АСУ вузлів зв’язку органів охорони державного кордону;

– підсистема відеоспостереження “Гарт-1/ВС”, яка складається з відеосерверів, програмного забезпечення, кольорових і монохромних відеокамер (для внутрішнього та зовнішнього застосування), пульта керування, джерела безперебійного живлення та призначена для ведення цілодобового відеоспостереження за визначеними об’єктами, контролювання обстановки в них та документування подій;

– автоматизовані робочі місця користувачів – робочі місця, обладнані технічними засобами та програмним забезпеченням, призначені для забезпечення користувачам можливості обробляти інформацію відповідно до наданих прав та здійснювати віддалений доступ до інформації, що зберігається в базах даних центральної підсистеми;

– автоматизоване робоче місце “Оператор КСТЗ” – робоче місце, обладнане технічними засобами та програмним забезпеченням для управління підсистемою відеоспостереження “Гарт-1/ВС”;

– автоматизоване робоче місце “Адміністратор” – робоче місце посадової особи центру АСУ опорних вузлів зв’язку регіональних управлінь (пункту АСУ вузлів зв’язку органів охорони державного кордону), обладнане технічними засобами та програмним забезпеченням для визначення повноважень користувачів, моніторингу системних журналів реєстрації роботи програмних та технічних засобів, аналізу порушень у роботі комплексу, налагодження параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи ПТК АПК.

21. ПТК АПК “Гарт-1/П” застосовуються в підрозділах органів охорони державного кордону, які здійснюють прикордонний контроль і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, та забезпечують:

– автоматизовану перевірку відомостей про осіб, які перетинають державний кордон України, за базами даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та іншими базами даних, що створюються та використовуються відповідно до законодавства;

– уведення інформації до баз даних про осіб, які перетнули державний кордон Україні, у тому числі з фіксуванням їх біометричних даних, та інших баз даних, що створюються та використовуються відповідно до законодавства;

– обробку інформації, яка зберігається в базах даних центральної підсистеми, в режимі віддаленого доступу;

– цілодобове відеоспостереження за територією та об’єктами в пунктах пропуску, відеозапис, детектування руху по кожному з відеоканалів, ведення циклічного відеоархіву та здійснення пошукових функцій по ньому;

– обробку відеозображень та розпізнавання державних номерних знаків автотранспорту та перевірки зчитаних номерних знаків за базами даних викраденого автотранспорту;

– автоматизований обмін інформаційними даними з центральною підсистемою;

– надання користувачам доступу до інформації, що зберігається в базах даних ПТК АПК “Гарт-1/П”;

– моніторинг системних журналів аудиту роботи користувачів, програмних і технічних засобів комплексів;

– захист інформації під час її обробки.

22. До складу ПТК АПК “Гарт-1/П” входять:

– сервери баз даних, які складаються із серверів, баз даних та програмного забезпечення, призначені для виконання операцій, що забезпечують уведення, зберігання, знищення, приймання та передавання інформації від центрального сховища даних “Гарт-1/ЦСД” центральної підсистеми до ПТК АПК “Гарт-1/П” та в зворотному напрямку, а також для записування та зберігання системних журналів аудиту роботи користувачів та реєстрації роботи програмних і технічних засобів;

– підсистема обробки інформації “Гарт-1/ЕНІ”, яка складається з пристроїв (турнікетів), що контролюють рух осіб, електронних носіїв інформації (далі – електронні картки), пристроїв для зчитування інформації, спеціального програмного забезпечення та призначена для автоматизованої обробки інформації про паспортні документи осіб, які перетинають державний кордон України; { Пункт 22 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 750 ( z0959-10 ) від 05.10.2010 }

– підсистема відеоспостереження “Гарт-1/ВС”, яка складається з відеосерверів, програмного забезпечення, кольорових і монохромних відеокамер (для внутрішнього та зовнішнього застосування), пульта керування, джерела безперебійного живлення та призначена для ведення цілодобового відеоспостереження за додержанням установленого в пунктах пропуску режиму, контролювання обстановки в них та оперативного реагування на її зміни, документування подій. Об’єктами відеоспостереження є територія пунктів пропуску, смуги руху транспортних засобів, місця їх стоянки (зупинки), місця здійснення прикордонного та інших видів контролю, службові приміщення підрозділів органів Державної прикордонної служби України;

– підсистема обробки графічних зображень та розпізнавання державних реєстраційних номерних знаків автотранспортних засобів “Гарт-1/НЗ”, яка складається з відеосерверів, програмного забезпечення, відеокамери для зчитування номерних знаків, що встановлюються на смугах руху автотранспорту (вантажного, автобусів, легкового), джерела безперебійного живлення і призначена для автоматичного зчитування та розпізнавання державних реєстраційних номерних знаків автотранспорту, що перетинає державний кордон України, та перевірки зчитаних номерних знаків за базами даних викраденого автотранспорту;

– автоматизоване робоче місце “Інспектор” – робоче місце посадової особи підрозділу органу охорони державного кордону, яка в установленому порядку призначена і несе службу в прикордонному наряді “Перевірка документів”, обладнане технічними засобами та програмним забезпеченням для автоматизації процесів обробки інформації про осіб, які перетинають державний кордон Україні, у тому числі з фіксуванням їх біометричних даних, їх паспортні документи, транспортні засоби, які перетинають державний кордон України, та відображення інформації про результати перевірки введеної інформації за базами даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та іншими базами даних, що створюються та використовуються відповідно до законодавства.

– Автоматизовані робочі місця “Інспектор” використовуються трьох видів:

– автоматизоване робоче місце “Інспектор-С” – стаціонарне робоче місце на базі персонального комп’ютера з програмним забезпеченням (з функцією біометричного контролю) або на базі термінального контролера без додаткового програмного забезпечення. Ці робочі місця встановлюються і використовуються в кабінах (павільйонах) паспортного контролю в пунктах пропуску;

– автоматизоване робоче місце “Інспектор-П” – портативне робоче місце на базі портативного комп’ютера типу “Notebook” з програмним забезпеченням (версія для портативного комп’ютера). Ці робочі місця використовуються безпосередньо в транспортних засобах (вагонах поїздів, повітряних та морських суднах, автобусах) закордонного прямування;

– автоматизоване робоче місце “Інспектор-К” – кишенькове робоче місце на базі комп’ютера типу “Pocket” з програмним забезпеченням (версія для кишенькового комп’ютера). Ці робочі місця використовуються тільки у вагонах поїздів закордонного прямування.

– Автоматизовані робочі місця “Інспектор” комплектуються оптичними пристроями для зчитування інформації з машинозчитуваної зони паспортного документа (паспортрідери щілинного або сканерного типу) або пристроями з функціями біометричного контролю для зчитування й обробки графічних зображень, текстових та біометричних даних з паспортних документів, які виготовлені відповідно до міжнародних стандартів з умонтованими електронними носіями інформації (чипами), у тому числі й з машинозчитуваної зони паспортного документа, зчитування інформації з електронних карток, автоматичного розпізнавання типу паспортного документа з визначенням його державної належності за даними машинозчитуваної зони та характерними ознаками паспортного документа, автоматичної перевірки достовірності паспортного документа за визначеними захисними елементами; { Абзац одинадцятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 750 ( z0959-10 ) від 05.10.2010 }

– автоматизоване робоче місце “Оформлення електронної картки” – робоче місце спеціально уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону, обладнане технічними засобами, спеціальним програмним забезпеченням та призначене для оформлення і видачі електронних карток; { Пункт 22 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 750 ( z0959-10 ) від 05.10.2010 }

– автоматизоване робоче місце “Старший зміни” – робоче місце посадової особи підрозділу органу охорони державного кордону, яка в установленому порядку призначена і несе службу в прикордонному наряді “Старший зміни прикордонних нарядів”, обладнане технічними засобами та програмним забезпеченням для забезпечення доступу до інформації, що зберігається в базах даних ПТК АПК “Гарт-1/П” та центральної підсистеми, формування звітів за визначеними формами, перегляду інформації в інформаційно-пошуковій системі “Паспорт”, документування даних за результатами поглибленої перевірки паспортних документів.

– Автоматизоване робоче місце “Старший зміни” комплектується описом зразків паспортних документів в електронному вигляді типу інформаційно-пошукової системи “Паспорт”, телевізійною спектральною лупою для експертного дослідження паспортних документів, сканером та лазерним принтером для документування даних за результатами поглибленої перевірки паспортних документів;

– автоматизоване робоче місце “Оператор КСТЗ” – робоче місце посадової особи підрозділу органу охорони державного кордону, яка в установленому порядку призначена і несе службу в прикордонному наряді “Оператор комплексу спеціальних технічних засобів”, обладнане технічними засобами та програмним забезпеченням для управління підсистемою відеоспостереження “Гарт-1/ВС”;

– автоматизоване робоче місце “Адміністратор” – робоче місце посадової особи поста АСУ підрозділу органу охорони державного кордону, яка в установленому порядку призначена і несе чергування на посту АСУ, обладнане технічними засобами та програмним забезпеченням для надання доступу користувачам до обробки інформації відповідно до наданих прав, моніторингу системних журналів аудиту роботи користувачів та реєстрації роботи програмних і технічних засобів ПТК АПК “Гарт-1/П”, налагодження параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи комплексу.

23. Склад ПТК АПК “Гарт-1/П” визначається для кожного пункту пропуску окремо відповідно до технічних умов виходячи з його категорії і виду сполучення, характеру транспортних перевезень, режиму функціонування, часу роботи та стану облаштування.

У разі здійснення відповідно до законодавства спільного контролю на території суміжних держав до складу комплексу обов’язково включаються автоматизовані робочі місця “Інспектор-П”.

24. Телекомунікаційна мережа є складовою системи “Гарт-1”. Її завданнями є забезпечення обміну інформацією між ПТК АПК “Гарт1/П” і центральною підсистемою та доступу до інформації, що зберігається в базах даних центральної підсистеми, з відповідних автоматизованих робочих місць ПТК АПК “Гарт-1/РУ”, “Гарт-1/ООДК” та “Гарт-1/П”.

25. До складу телекомунікаційної мережі системи “Гарт-1” входять:

– центри комутації;

– пункти комутації;

– кінцеве обладнання.

Центри комутації забезпечують маршрутизацію, комутацію, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду і розташовуються, як правило, на площах операторів телекомунікації.

Пункти комутації – місце стику (з’єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Кінцеве обладнання забезпечує з’єднання ПТК АПК “Гарт-1/РУ”, “Гарт-1/ООДК”, “Гарт-1/П” з пунктом комутації телекомунікаційної мережі з метою отримання телекомунікаційних послуг.

26. У системі “Гарт-1” обробляється інформація, яка є власністю держави і створюється в процесі поточної оперативно-службової діяльності органів Державної прикордонної служби України. Ця інформація є відкритою адміністративною інформацією, стосується особистого життя громадян і підлягає захисту.

27. Інформація в системі “Гарт-1” повинна оброблятися із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Завданням комплексної системи захисту інформації є збереження її цілісності шляхом здійснення заходів, спрямованих на захист інформації від несанкціонованих дій (у тому числі з використанням комп’ютерних вірусів), які можуть призвести до її випадкової або умисної модифікації чи знищення.

28. Визначення складу технічних та програмних засобів складових системи “Гарт-1”, їх функціональних можливостей, кількості, порядку та строків експлуатації здійснюється власником системи “Гарт-1”.

Усі відомості про склад, використання, технічний стан, ремонт і переміщення технічних засобів та програмного забезпечення складових системи “Гарт-1” відображаються у відповідних формулярах.

Технічні засоби та програмне забезпечення усіх складових системи “Гарт-1” повинні триматися укомплектованими згідно з експлуатаційною документацією у справному стані та постійній готовності до застосування за призначенням.

Розукомплектування або вилучення технічних засобів та програмного забезпечення зі складу будь-яких складових системи “Гарт-1” допускається тільки з письмового дозволу власника системи.

Користувачі зобов’язані дотримуватися заходів безпеки під час експлуатації технічних засобів складових системи “Гарт”.

29. Технічні засоби, спеціальне та загальне програмне забезпечення, що входять до складу системи “Гарт-1”, конструкторська, технічна та експлуатаційна документація на них, дійсні повні й умовні найменування є відкритою інформацією.

30. Порядок та регламент здійснення інформаційного обміну між складовими системи “Гарт-1”, використання технологій доступу до інформації (баз даних), файлів інформаційного обміну, склад їх реквізитів визначаються розпорядником системи “Гарт-1”.

31. Факт обміну інформацією між складовими системи “Гарт-1” записується у спеціальному електронному журналі центральної підсистеми та ПТК АПК системи “Гарт-1”, контроль за його веденням покладається на адміністраторів відповідних складових системи “Гарт-1”.

32. Адміністрація Держприкордонслужби забезпечує використання інформації, що обробляється в системі “Гарт-1”, тільки зі службовою метою відповідно до законодавства. Така інформація не підлягає поширенню та переданню іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством.

33. Користувачі системи “Гарт-1” відповідають за достовірність інформації, що вводиться ними до відповідних баз даних системи “Гарт-1”, та зобов’язані дотримуватися законодавства про інформацію.

34. Контроль за дотриманням вимог щодо обробки інформації здійснює керівник підрозділу, де експлуатуються складові системи “Гарт-1”.

35. Система навчання та підвищення кваліфікації користувачів системи “Гарт-1” створюється та функціонує на базі структурних підрозділів органів Державної прикордонної служби України і забезпечує підготовку персоналу для експлуатації центральної підсистеми та інших складових системи “Гарт-1”.

Допуск користувачів до самостійної роботи на автоматизованих робочих місцях адміністраторів центральної підсистеми та ПТК АПК “Гарт-1/РУ”, “Гарт-1/ООДК”, “Гарт-1/П” здійснюється начальниками органів Державної прикордонної служби України з письмового дозволу розпорядника системи “Гарт”.

36. Оформлення електронних карток здійснюється службовою особою підрозділу охорони державного кордону за згодою заінтересованої особи на підставі письмового звернення, оформленого за зразком згідно з додатком.

Електронна картка видається після підтвердження оплати коштів для відшкодування витрат на її виготовлення шляхом внесення готівки службовій особі підрозділу охорони державного кордону або через банківську установу, що розташована у пункті пропуску (пункті контролю).

При здійсненні розрахунків готівкою заінтересованій особі видається квитанція до прибуткового касового ордера відповідно до чинного законодавства.

Отримані кошти належать до власних надходжень бюджетних установ та використовуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 N 659 ( 659-2002-п ) “Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання.

{ Положення доповнено пунктом 36 згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 750 ( z0959-10) від 05.10.2010 }

37. Фінансування заходів із забезпечення функціонування та розвитку системи “Гарт-1” здійснюється відповідно до законодавства в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає оцінок.