Прийняття від 26.01.2016
Документ на сайті ВР

НАКАЗ МВС №50
Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України

I. Загальні положення

ІІ. Планування, облік та звітність у системі службової підготовки

ІІІ. Учасники навчального процесу в системі службової підготовки

ІV. Організаційна складова та матеріально-технічне забезпечення службової підготовки

V. Проведення занять з функціональної підготовки

VІ. Проведення занять з тактичної підготовки

VІІ. Проведення занять із загальнопрофільної підготовки

VІІІ. Проведення занять з вогневої підготовки

ІX. Проведення занять з фізичної підготовки

Х. Умови і порядок виконання поліцейськими вправ із загальної фізичної підготовки

ХI. Перевірка рівня службової підготовленості

XII. Організація навчальних зборів

XIII. Порядок оцінювання функціональної підготовки

XIV. Порядок оцінювання тактичної підготовки

XV. Порядок оцінювання вогневої підготовки

XVI. Порядок оцінювання загальнопрофільної підготовки

XVII. Порядок оцінювання фізичної підготовки

XVIII. Порядок оцінювання результатів службової підготовки


I. Загальні положення

1. Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України визначає порядок планування, проведення та обліку занять, здійснення контролю знань, умінь та навичок осіб молодшого, середнього та вищого складу Національної поліції України (далі – поліцейські).

2. Вимоги цього Положення поширюються на всіх без винятку поліцейських центрального органу управління Національної поліції України (далі – апарат НП), територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – апарат МТОНП, апарат ГУНП), районах, містах, районах у містах, закладів та установ, у тому числі навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі – заклад).

3. Службова підготовка – система заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням специфіки та профілю його службової діяльності.

4. Організація службової підготовки поліцейських здійснюється відповідно до вимог законодавства України, а також цього Положення.

5. Основними завданнями службової підготовки є:

підвищення рівня знань, умінь, навичок та професійних якостей поліцейських з метою забезпечення їх здатності до виконання завдань з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного (громадського) порядку та безпеки;

вивчення нормативно-правових актів, які регламентують діяльність Національної поліції України;

удосконалення керівним складом органів (закладів, установ) поліції навичок управління поліцейськими.

6. Види службової підготовки:

функціональна підготовка – це комплекс заходів, спрямований на набуття і вдосконалення поліцейським знань, умінь та навичок у сфері нормативно-правового забезпечення службової діяльності, необхідних для успішного виконання ним службових обов’язків;

загальнопрофільна підготовка – це комплекс заходів, спрямованих на набуття і вдосконалення поліцейським умінь та навичок практичного застосування теоретичних знань щодо формування готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику, а також надання домедичної допомоги в процесі виконання службових завдань;

тактична підготовка – це комплекс заходів, спрямований на набуття і вдосконалення поліцейським навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику;

вогнева підготовка – це комплекс заходів, спрямований на вивчення поліцейським основ стрільби з вогнепальної зброї, правомірного її застосування (використання) та вдосконалення навичок безпечного поводження з нею, швидкісної та влучної стрільби по нерухомих і рухомих цілях, з різних положень, в обмежений час, в русі тощо;

фізична підготовка – це комплекс заходів, спрямований на формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його професійної діяльності.

Усі види службової підготовки є взаємопов’язаними між собою.

7. Орієнтовними формами службової підготовки є:

навчальні заняття в групах за місцем служби;

навчальні збори – це форма організації службової підготовки поліцейських, яка передбачає підвищення їх професійної готовності до виконання службових завдань, що проводиться на базі тренінгового центру або закладу (установи);

самостійне навчання (проводиться впродовж усього строку служби поліцейського з метою безперервного, систематичного поповнення та поглиблення знань, умінь і навичок, необхідних для успішного виконання службових завдань).

8. Керівники поліції всіх рівнів є відповідальними за організацію службової підготовки в підпорядкованих підрозділах.

9. Поліцейські зобов’язані відвідувати заняття в системі службової підготовки. Виняток становлять особи, які перебувають на добовому чергуванні, лікарняному, сесії, у відпустці, відрядженні.

10. До дисциплінарної відповідальності в установленому порядку притягаються поліцейські, які:

порушують наказ керівника органу (закладу, установи) поліції про організацію службової підготовки;

отримали незадовільну оцінку зі службової підготовленості за результатами перевірки органу (закладу, установи) поліції.

11. Умови організації та проведення занять з вогневої (у тому числі практичних стрільб) та фізичної підготовки перемінного складу (курсантів, слухачів) передбачені навчальними планами та програмами їх навчання.


ІІ. Планування, облік та звітність у системі службової підготовки

1. Плановою документацією в системі службової підготовки є:

наказ керівника органу (закладу, установи) поліції про організацію службової підготовки на навчальний рік;

тематичний план зі службової підготовки (додаток 1);

розклад занять зі службової підготовки (додаток 2);

графік проведення навчальних зборів.

2. Обліковою документацією в системі службової підготовки є:

журнал обліку відвідування та успішності поліцейських зі службової підготовки (додаток 3);

журнал обліку результатів здачі заліків зі службової підготовки перед призначенням поліцейських на вищі посади та з вогневої підготовки перед закріпленням за поліцейськими вогнепальної зброї (додаток 4);

картка обліку професійного навчання поліцейського (додаток 5);

контрольно-наглядова справа з організації службової підготовки.

3. Звітною документацією в системі службової підготовки є:

звіт за результатами проведення практичних занять з вогневої підготовки (додаток 6);

звіт за результатами навчання поліцейських на навчально-перевірочних (навчально-тренувальних) зборах (додаток 7);

звіт про кількість осіб, які за результатами першого та другого етапів підсумкової перевірки зі службової підготовки отримали загальну оцінку «незадовільно»;

довідка за результатами навчання поліцейських органу (підрозділу) поліції протягом навчального року.

4. Організація службової підготовки в органі (закладі, установі) поліції здійснюється відповідно до письмового наказу його керівника, в якому:

визначаються завдання на новий навчальний рік;

здійснюється розподіл поліцейських за навчальними групами з урахуванням специфіки службової діяльності;

визначається день тижня, час та місце проведення занять, керівники навчальних груп, інструктори (у тому числі позаштатні) з особистої безпеки;

затверджується склад комісії з перевірки рівня службової підготовленості поліцейських перед призначенням їх на вищі посади та вогневої підготовки перед закріпленням за ними вогнепальної зброї.

5. Уся планова документація розробляється до початку навчального року. Заняття зі службової підготовки проводяться згідно з тематичним планом і розкладом занять.

6. З метою отримання поліцейськими необхідних знань, умінь і навичок та вдосконалення їх рівня професійної майстерності керівникам органів (закладів, установ) поліції на місцях дозволяється планувати проведення додаткових занять зі службової підготовки.

7. Тематичний план розробляється з урахуванням:

особливостей та специфіки несення служби, оперативної обстановки в регіоні обслуговування, професійної майстерності поліцейських;

розподілу годин за видами службової підготовки (додаток 8);

орієнтовної тематики за видами службової підготовки.

Орієнтовну тематику з тактичної, загальнопрофільної, вогневої і фізичної підготовок розробляє підрозділ професійного навчання апарату НП та разом з відповідним методичним забезпеченням направляє її до МТОНП, ГУНП, закладів (установ).

Орієнтовна тематика із загальнопрофільної та вогневої підготовки використовується управлінням, відділом, відділенням, сектором професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП (далі – підрозділ професійного навчання), особою, яка призначена наказом керівника закладу (установи) відповідальною за організацію професійного навчання (далі – відповідальний працівник), для розроблення відповідних тематичних планів у повному обсязі.

Підрозділу професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП при розробленні тематичних планів з тактичної та фізичної підготовки дозволяється змінювати до 30 відсотків тем, передбачених орієнтовною тематикою з цих видів підготовки.

Тематичний план з функціональної підготовки розробляється структурними підрозділами апаратів НП, ГУНП, апаратом МТОНП, відповідальним працівником закладу (установи) та щороку до 10 грудня направляється до відповідних структурних (у тому числі територіальних) підрозділів.

Структурні підрозділи апарату ГУНП зобов’язані до початку нового навчального року попередньо погоджувати з відповідними структурними підрозділами апарату НП перелік тем з функціональної підготовки.

Тематичні плани з тактичної, загальнопрофільної, вогневої та фізичної підготовок розробляються підрозділом професійного навчання апаратів НП, МТОНП, ГУНП, відповідальним працівником закладу (установи) та направляються до відповідних структурних (у тому числі територіальних) підрозділів.

Тематичні плани зі службової підготовки затверджуються керівником:

відповідного структурного підрозділу апаратів НП, ГУНП або його заступниками;

апарату МТОНП (територіального підрозділу) або його заступниками;

закладу (установи) або його заступниками.

Збільшення кількості годин на теоретичну підготовку за рахунок зменшення кількості годин на проведення практичних занять не допускається.

8. Розклад занять зі службової підготовки щокварталу розробляється керівником навчальної групи і розміщується на стендах для вільного ознайомлення з ним поліцейських. При його розробленні забезпечується принцип послідовного вивчення тематики кожного виду підготовки.

Розклад занять зі службової підготовки затверджує керівник органу, територіального підрозділу, закладу (установи) поліції або його заступники.

9. Результати успішності кожного поліцейського обов’язково заносяться у відповідний розділ журналу обліку відвідування та успішності поліцейських зі службової підготовки, який зберігається у особи, відповідальної за ведення обліково-планової документації (особи, яка виконує її обов’язки).

10. Журнал обліку результатів здачі заліків зі службової підготовки перед призначенням поліцейських на вищі посади та з вогневої підготовки перед закріпленням за поліцейськими вогнепальної зброї ведеться підрозділом професійного навчання, де й зберігається.

11. Результати підготовленості поліцейського за підсумком навчального року відображаються в картці обліку професійного навчання, яка зберігається в його особовій справі. Інформація до неї заноситься працівником підрозділу кадрового забезпечення відповідно до даних, поданих підрозділом професійного навчання.

Відомості, що містяться в картці, обов’язково враховуються при атестуванні, направленні поліцейського до тренінгового центру (закладу, установи), просуванні по службі.

12. Графік проведення навчальних зборів розробляється щокварталу підрозділом професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП спільно з відповідним тренінговим центром (закладом, установою) та заінтересованими структурними підрозділами апаратів МТОНП, ГУНП.

13. Контрольно-наглядова справа з організації службової підготовки ведеться підрозділом професійного навчання (відповідальним працівником) апаратів МТОНП, ГУНП (закладу, установи) з метою упорядкування планової та звітної документації зі службової підготовки, яка включає:

копії наказів про організацію службової підготовки на навчальний рік апаратів МТОНП, ГУНП (закладу, установи) та територіальних підрозділів;

тематичні плани з усіх видів службової підготовки;

графіки проведення навчальних зборів;

графік проведення занять з тактичної підготовки в територіальних підрозділах;

графіки проведення занять з вогневої та фізичної підготовок в апараті МТОНП, ГУНП (закладі, установі) та територіальних підрозділах;

рапорти та узагальнені довідки про стан службової підготовки в апараті МТОНП, ГУНП (закладі, установі) та територіальних підрозділах;

результати (відомості) підсумкової перевірки рівня службової підготовленості поліцейських апаратів МТОНП, ГУНП (закладу, установи) та територіальних підрозділів за підсумками навчального року;

копії протоколів оперативних нарад керівництва апаратів МТОНП, ГУНП (закладу, установи), щодо розгляду питань професійного навчання поліцейських;

звітна документація, передбачена пунктом 3 цього розділу.

14. Звіт за результатами проведення практичних занять з вогневої підготовки в органах (закладах, установах) поліції щокварталу до 5 числа наступного за звітним періодом місяця надсилається підрозділом професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП (відповідальним працівником) до апарату НП.

15. Звіт за результатами навчання поліцейських на навчальних зборах готує підрозділ професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП та надсилає до апарату НП:

щороку до 15 квітня (на навчально-перевірочних зборах);

двічі на рік до 05 липня та до 05 січня (на навчально-тренувальних зборах).

16. За результатами навчання поліцейських органів (закладів, установ) поліції протягом навчального року підрозділ професійного навчання (відповідальний працівник) готує довідку, у якій відображається стислий аналіз рівня службової підготовленості поліцейських за навчальний рік, зазначаються недоліки, які мали місце в навчанні, та пропозиції щодо їх усунення.


ІІІ. Учасники навчального процесу в системі службової підготовки

1. Учасниками навчального процесу в системі службової підготовки є поліцейські, а також інші особи, які беруть участь у навчальних заняттях (навчальних зборах, перевірках рівня службової підготовленості) або залучаються до організації їх проведення в установленому порядку, а саме:

керівник органу (закладу, установи) поліції;

керівник навчальної групи;

особа, яка проводить заняття;

інструктор з особистої безпеки (у тому числі позаштатний);

особа, відповідальна за ведення обліково-планової документації;

особовий склад навчальної групи;

інші учасники (за необхідності).

2. Керівник органу (закладу, установи) поліції зобов’язаний:

підписати наказ про організацію службової підготовки на навчальний рік;

розглядати на оперативних нарадах (не рідше одного разу на квартал) питання службової підготовки поліцейських та заслуховувати керівників навчальних груп;

особисто здійснювати контроль за якістю проведення занять в системі службової підготовки;

створювати умови, які стимулюватимуть поліцейських до підвищення рівня професійних знань, удосконалення навичок і вмінь, необхідних для ефективного виконання службових обов’язків;

уживати дієвих заходів з розвитку навчально-матеріальної бази підпорядкованого органу (закладу, установи) поліції, її оснащення та обладнання.

3. Керівник навчальної групи призначається з числа осіб керівного складу структурного (у тому числі територіального) підрозділу органу (закладу, установи) поліції.

Керівник навчальної групи (особа, яка виконує його обов’язки) зобов’язаний:

знати вимоги документів з організації та методики проведення занять у системі службової підготовки, а також індивідуальні особливості та здібності особового складу навчальної групи;

розробляти розклад занять та подавати його на затвердження в установленому порядку;

своєчасно готувати місце для проведення занять, технічні та наочні засоби навчання;

організовувати та проводити заняття з функціональної підготовки, у тому числі з використанням мультимедійних комп’ютерних технологій;

забезпечувати участь особового складу навчальної групи в заняттях зі службової підготовки;

здійснювати контроль за відвідуванням занять та успішністю поліцейських, дотриманням ними однострою;

перевіряти наявність у особового складу навчальної групи службових зошитів та якість їх ведення, робити відмітки про результати перевірки, а в разі виявлення недоліків визначати терміни їх усунення;

перевіряти (щомісяця) у поліцейських, які були відсутні на заняттях зі службової підготовки, наявність конспектів навчального матеріалу з пропущеної теми;

надавати поліцейським консультації з питань службової підготовки.

4. Особа, яка проводить заняття в системі службової підготовки, зобов’язана:

завчасно готувати методичне забезпечення занять (залежно від виду запланованого заняття);

розробляти дидактичні матеріали для їх використання під час занять;

забезпечувати необхідні умови для засвоєння поліцейськими навчального матеріалу та сприяти розвитку їх здібностей;

використовувати під час занять технічні засоби навчання, у тому числі мультимедійні комп’ютерні технології;

здійснювати оцінювання набутих поліцейськими знань, умінь та навичок за підсумком вивчення кожної навчальної теми шляхом їх опитування, тестування, виконання практичних завдань тощо;

власноручно відображати результати відвідування та успішності особового складу навчальної групи в журналі обліку відвідування та успішності поліцейських зі службової підготовки.

5. Інструктор з особистої безпеки, у тому числі позаштатний (далі – інструктор) – це особа, яка спільно з керівниками навчальних груп, а також самостійно проводить практичні заняття із вогневої, тактичної та фізичної підготовки у органах і підрозділах поліції та пройшла відповідний курс підготовки.

На інструктора поширюються обов’язки, передбачені пунктом 4 цього розділу.

Інструктор також зобов’язаний:

спільно з керівниками навчальних груп та/або самостійно проводити практичні заняття із тактичної, вогневої та фізичної підготовки;

надавати керівникам навчальних груп пропозиції до розкладу занять з вогневої, тактичної та фізичної підготовки;

проводити додаткові практичні заняття в навчальних групах за видами підготовки;

організовувати та проводити індивідуальні заняття з поліцейськими, які з об’єктивних чи суб’єктивних причин не засвоїли викладений на занятті матеріал;

інформувати керівництво органу (підрозділу) поліції про стан організації занять з вогневої, тактичної і фізичної підготовки та вносити пропозиції щодо покращення цього напряму діяльності;

надавати керівникам структурних підрозділів пропозиції стосовно поліцейських, які мають низький рівень службової підготовленості, для прийняття рішення щодо першочергового направлення їх на навчальні збори;

брати участь у підготовці збірних команд органів та підрозділів поліції з професійно-прикладних видів спорту;

готувати звіти за результатами проведення практичних занять з вогневої підготовки.

6. Особа, відповідальна за ведення обліково-планової документації – це поліцейський з числа особового складу навчальної групи, який зобов’язаний:

оформляти належним чином журнал обліку відвідування та успішності поліцейських зі службової підготовки, своєчасно та власноручно здійснювати відповідні записи в ньому і забезпечити належне його зберігання;

розміщувати розклад занять на стенді для загального доступу.

7. Особовий склад навчальної групи чисельністю 25-30 осіб формується з урахуванням специфіки службової діяльності поліцейських.

Особовий склад навчальної групи зобов’язаний:

перебувати на заняттях зі службової підготовки в однострої відповідно до тематики;

оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для виконання службових завдань;

підтримувати достатній рівень загальної фізичної підготовленості (згідно із визначеними критеріями);

підвищувати свій культурний рівень, удосконалювати та нести особисту відповідальність за власну підготовленість;

дбайливо ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчальному процесі;

виявляти повагу до учасників навчального процесу;

щороку заводити зошити зі службової підготовки (прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою, зареєстровані у підрозділі діловодства) та конспектувати в них викладений матеріал у обсязі, необхідному для самостійного вивчення;

інформацію, що містить таємницю, конспектувати в окремий зошит, який реєструється та зберігається в режимно-секретному підрозділі в установленому порядку. При переведенні поліцейського до іншого органу (закладу, установи) поліції зошит (за необхідності) передається за новим місцем служби в установленому порядку;

забезпечувати належне зберігання зошитів зі службової підготовки за місцем служби;

самостійно опановувати у разі відсутності на заняттях пропущені теми;

дотримуватися правил охорони праці та заходів безпеки під час навчання.

8. До проведення занять зі службової підготовки, крім вище зазначених учасників, можуть залучатися фахівці інших органів, закладів, установ та організацій (за згодою).


ІV. Організаційна складова та матеріально-технічне забезпечення службової підготовки

1. Організаційно-методичне забезпечення службової підготовки здійснює підрозділ професійного навчання органу поліції, а також відповідальний працівник закладу (установи) спільно із заінтересованими структурними підрозділами.

2. Підрозділ професійного навчання апарату НП забезпечує:

організацію службової підготовки в апараті НП;

контроль за станом організації службової підготовки в органах (закладах, установах) поліції та рівнем підготовленості поліцейських;

вивчення та аналіз стану організації службової підготовки в органах (закладах, установах) поліції, а також підготовку пропозицій щодо підвищення якості навчання та покращення навчально-методичної і матеріальної бази;

розроблення організаційно-розпорядчих документів зі службової підготовки;

упровадження в навчальний процес навчально-методичних матеріалів зі службової підготовки;

надання методичної та практичної допомоги в організації планування та проведення занять (навчальних зборів) з усіх видів службової підготовки в органах (закладах, установах) поліції;

аналіз та узагальнення звіту про кількість осіб, які за результатами першого та другого етапів підсумкової перевірки зі службової підготовки отримали загальну оцінку «незадовільно», а також звітів за результатами проведення практичних занять з вогневої підготовки, навчання поліцейських на навчальних зборах;

виконання інших завдань службової підготовки, що належать до компетенції підрозділу.

3. Підрозділ професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП (відповідальний працівник) забезпечує:

організацію службової підготовки в МТОНП, ГУНП (закладах, установах);

контроль за станом організації службової підготовки в структурних (у тому числі територіальних) підрозділах апаратів МТОНП, ГУНП (закладу, установи);

вивчення та аналіз стану організації службової підготовки в структурних (у тому числі територіальних) підрозділах апаратів МТОНП, ГУНП (закладу, установи), а також підготовку пропозицій щодо підвищення якості навчання та покращення навчально-методичної і матеріальної бази;

підготовку організаційно-розпорядчих документів зі службової підготовки;

упровадження в навчальний процес навчально-методичних матеріалів зі службової підготовки, у тому числі отриманих з апарату НП;

надання методичної та практичної допомоги в організації планування та проведення занять (навчальних зборів) з усіх видів службової підготовки в структурних підрозділах апаратів МТОНП, ГУНП (закладу, установи);

виконання інших завдань службової підготовки, що належать до компетенції підрозділу.

4. Навчальний рік у системі службової підготовки розпочинається 15 січня та закінчується 15 вересня. Після завершення навчального року в органах (закладах, установах) поліції організовується проведення підсумкової перевірки рівня службової підготовленості поліцейських (далі – підсумкова перевірка).

У період від завершення першого етапу підсумкової перевірки до початку нового навчального року з особовим складом навчальних груп проводяться додаткові заняття з вогневої та фізичної підготовок з навчальним навантаженням на тиждень (місяць) не нижчим від передбаченого розділами VIII, IX цього Положення.

5. Службова підготовка в органах (закладах, установах) поліції здійснюється в робочий час згідно з розкладом занять.

6. Основними видами проведення занять у системі службової підготовки є:

лекція – вид навчального заняття, під час якого здійснюється орієнтовне ознайомлення особового складу навчальної групи з ключовими елементами предмета вивчення;

семінар – вид навчального заняття, під час якого здійснюється обговорення особовим складом навчальної групи попередньо визначеної теми;

практичне заняття – вид навчального заняття, під час якого особовим складом навчальної групи засвоюються теоретичні положення попередньо вивченого навчального матеріалу шляхом виконання відповідних модельованих завдань;

контрольно-перевірочне заняття – вид навчального заняття, під час якого здійснюється перевірка рівня знань, умінь та навичок особового складу навчальної групи за тематикою, що вивчається.

7. Для проведення занять зі службової підготовки використовується навчально-матеріальна база органів (закладів, установ) поліції, а саме:

навчальні кабінети (зала, клас, лабораторія тощо), які обладнані технічними засобами навчання (у тому числі мультимедійною технікою);

навчальні споруди (спортзал, тир, стрільбище, полігон, смуга з перешкодами);

стадіони, спортивні майданчики тощо.

Для організації проведення занять з фізичної підготовки в органах (закладах, установах) поліції використовуються основні засоби навчання, передбачені переліком, зазначеним у додатку 9 до цього Положення.

Навчально-матеріальна база повинна відповідати правилам безпеки праці та санітарно-гігієнічним нормам.

За необхідності для проведення занять зі службової підготовки може використовуватися навчально-матеріальна база інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій тощо (за згодою).

8. Навчання в системі службової підготовки проводяться з:

керівниками структурних підрозділів апарату НП, керівниками апаратів МТОНП, ГУНП, керівниками закладів (установ), їх заступниками – на семінарах, тренінгах, конференціях, які проводить керівництво апарату НП за тематикою, затвердженою в установленому порядку;

керівниками структурних (у тому числі територіальних) підрозділів апаратів МТОНП, ГУНП, їх заступниками – на семінарах, які проводить керівництво апаратів МТОНП, ГУНП за тематикою, затвердженою в установленому порядку, двічі на рік (не менше 20 академічних годин);

поліцейськими апарату НП, апаратів МТОНП, ГУНП, закладів (установ), територіальних підрозділів – у повному обсязі тематичних планів зі службової підготовки, затверджених в установленому порядку.


V. Проведення занять з функціональної підготовки

1. Навчання з функціональної підготовки передбачає вивчення:

міжнародно-правових актів та законодавства України у сфері дотримання прав і свобод людини та громадянина;

особливостей застосування нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Національної поліції України, залежно від специфіки і профілю службової діяльності, а також удосконалення навичок складання службових та процесуальних документів;

вимог щодо дотримання поліцейськими дисципліни і законності;

прийомів та способів успішного виконання службових завдань відповідно до службових обов’язків поліцейського, а також вимог трудової дисципліни;

етичних норм поведінки та толерантності при виконанні поліцейським службових обов’язків, а також у повсякденному житті;

позитивного досвіду у роботі Національної поліції України, правоохоронних та поліцейських органів зарубіжних держав;

аспектів удосконалення процесу управління органами поліції та людськими ресурсами.

2. Протягом навчального року заняття з функціональної підготовки, що проводяться за місцем служби, у плановому порядку обов’язково відвідує весь особовий склад навчальної групи.

Особи, які перебувають на посадах середнього і вищого складу поліції апарату НП, апаратів МТОНП, ГУНП, закладів (установ), опановують цей вид підготовки самостійно.


VІ. Проведення занять з тактичної підготовки

1. Навчання з тактичної підготовки передбачає набуття та вдосконалення поліцейськими навичок щодо:

збирання, узагальнення та аналізу інформації про оперативну обстановку, прогнозування розвитку подій, прийняття раціональних управлінських рішень;

формування морально-психологічної стійкості до виконання службових завдань в особливих умовах;

перевірки документів у підозрілих осіб, доставляння правопорушників до підрозділу поліції, зупинки та огляду транспортного засобу;

огляду місць можливого перебування осіб, які переховуються від слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання;

дій при виявленні вибухових пристроїв та речовин (у тому числі наркотичних);

припинення групових порушень публічного (громадського) порядку та масових заворушень;

затримання правопорушників (у тому числі озброєних, у будинках та на місцевості) як особисто, так і в складі наряду з правомірним застосуванням поліцейських заходів примусу;

припинення протиправних дій за допомогою вогнепальної зброї, застосування та використання зброї в службовій діяльності (прийняття рішення про застосування та використання вогнепальної зброї, вибір цілі для знешкодження);

володіння прийомами особистої безпеки в типових та екстремальних ситуаціях, у разі силового припинення протиправних проявів, а також у разі аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

ефективного застосування основних різновидів спеціальних засобів, які перебувають на оснащенні в органах поліції, та дотримання правил їх експлуатації;

з інших питань тактичної підготовки, які виникають у процесі службової діяльності.

2. Заняття з тактичної підготовки організовуються та проводяться в навчальних групах за місцем служби, на навчальних зборах з обов’язковим урахуванням покладених на підрозділи поліції завдань та особливостей їх службової діяльності, географічних умов, рівня підготовленості поліцейських, психологічних та морально-ділових якостей, а також досвіду, набутого під час проведення спеціальних операцій.

3. Навчання має бути практично спрямованим (не менше 90 відсотків загального навчального часу з цього виду підготовки) і розрахованим на набуття стійких навичок щодо дій поліцейських у звичайних умовах і в критичних ситуаціях.

4. Заняття з тактичної підготовки проводять:

у територіальному підрозділі, тренінговому центрі – працівники підрозділу професійного навчання, інструктори;

у закладі (установі) – педагогічний та науково-педагогічний склад профільних кафедр (циклів).

5. У разі відсутності у органі (закладі, установі) поліції інструктора заняття з тактичної підготовки проводить поліцейський, який:

володіє методикою проведення занять з тактичної підготовки;

має досвід педагогічної діяльності в цій галузі (за фахом).

6. Протягом навчального року заняття з тактичної підготовки, що проводяться за місцем служби, у плановому порядку обов’язково відвідує весь особовий склад навчальної групи.

Особи, які перебувають на посадах середнього і вищого складу поліції апарату НП, апаратів МТОНП, ГУНП, закладів (установ), опановують цей вид підготовки самостійно за умови, що вони не беруть безпосередньої участі у протидії злочинності та підтриманні публічної безпеки і порядку.

7. Поліцейські, які за призначенням лікаря тимчасово займаються лікувальною фізичною культурою, не можуть бути допущені до практичних занять з тактичної підготовки, які проводяться з фізичним навантаженням.

8. Заняття з тактичної підготовки проводяться на спеціально обладнаних тактичних містечках (полігонах), у тирах (стрільбищах) та спортивних залах (майданчиках). Під час проведення практичних занять поліцейські екіпіруються озброєнням (страйкбольними або пейнтбольними приладами), спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони, технічними засобами зв’язку тощо.


VІІ. Проведення занять із загальнопрофільної підготовки

1. До складу загальнопрофільної підготовки входять:

безпека життєдіяльності;

домедична підготовка.

2. Навчання має бути практично спрямованим:

з безпеки життєдіяльності – не менше 30 відсотків загального навчального часу з цього виду підготовки;

з домедичної підготовки – не менше 70 відсотків загального навчального часу з цього виду підготовки.

Безпека життєдіяльності – це навчання, спрямоване на здобуття поліцейськими теоретичних знань та оволодіння практичними уміннями і навичками, необхідними для формування готовності до мінімізації і нейтралізації небезпек, що можуть загрожувати життю і здоров’ю поліцейського або інших осіб, а також збереженню матеріальних цінностей.

Навчання з безпеки життєдіяльності являє собою сукупність взаємоузгоджених:

навчально-організаційних заходів з практичної підготовки (тренувань, навчань) поліцейських до захисту і дій у надзвичайних ситуаціях;

методик навчання поліцейських з надання домедичної і першої медичної допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

інструктажів та занять з навчання поліцейських щодо надання допомоги потерпілим, з правил поведінки та дій при виникненні аварії, пожежі, стихійного лиха, що проводяться в системі навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки.

Заняття з безпеки життєдіяльності проводять поліцейські, які пройшли навчання в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, на територіальних курсах (учбово-методичних центрах) цивільного захисту і отримали посвідчення встановленого зразка. До проведення занять з медичної і протипожежної тематики можуть залучатися працівники медичних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, а також працівники з пожежної безпеки.

Домедична підготовка – це навчання, спрямоване на здобуття поліцейським теоретичних знань з основ медичної допомоги та оволодіння практичними уміннями і навичками, необхідними для надання домедичної допомоги особам, які її потребують.

Навчання з домедичної підготовки передбачає формування у поліцейських знань і вдосконалення практичних умінь та навичок щодо:

надання само- і взаємодопомоги в разі отримання травматичних пошкоджень і поранень, отруєння, нещасного випадку, раптового захворювання тощо;

профілактики захворювань.

Заняття з домедичної підготовки проводять працівники медичних установ, профільних кафедр (циклів) закладів (установ).


VІІІ. Проведення занять з вогневої підготовки

1. Навчання з вогневої підготовки передбачає:

вивчення матеріальної частини зброї, її тактико-технічних характеристик, заходів безпеки при поводженні з нею, а також порядку і правил її застосування та використання;

формування та вдосконалення у поліцейських практичних навичок умілого та безпечного поводження з вогнепальною зброєю (швидкісне діставання пістолета з кобури та приведення його в бойову готовність, виконання пострілу, усунення затримок при стрільбі тощо);

виконання прийомів швидкісної стрільби в різних умовах, з різних положень, з перенесенням вогню по мішенях тощо;

відпрацювання нормативів з вогневої підготовки.

2. Заняття з вогневої підготовки організовуються та проводяться в навчальних групах за місцем служби, на навчальних зборах з обов’язковим урахуванням рівня підготовленості і психологічних якостей поліцейських.

3. Навчання повинно бути практично спрямованим (не менше 80 відсотків загального навчального часу з цього виду підготовки).

4. Заняття з вогневої підготовки проводять:

у апараті НП, апаратах МТОНП, ГУНП, територіальному підрозділі, тренінговому центрі – працівники підрозділу професійного навчання, інструктори;

у закладі (установі) – педагогічний та науково-педагогічний склад профільних кафедр (циклів).

5. У разі відсутності у органі (закладі, установі) поліції інструктора заняття з вогневої підготовки (крім навчально-тренувальних стрільб) проводить поліцейський, який:

володіє методикою проведення занять з вогневої підготовки;

має добрі та відмінні знання із заходів безпеки при поводженні зі зброєю, порядку і правил її застосування та використання, матеріальної частини зброї, практичного виконання вправ і нормативів з вогневої підготовки;

має досвід педагогічної діяльності в цій галузі (за фахом).

6. Навчально-тренувальні стрільби проводять:

в органі (підрозділі) поліції – досвідчений поліцейський з числа керівного складу (далі – керівник стрільб), який знає методику проведення занять, має необхідний рівень знань, умінь і навичок з вогневої підготовки та особисто виконує вправи зі стрільби на оцінку не нижче ніж «добре»;

у закладі (установі) – працівник профільної кафедри (циклу).

7. Навчально-тренувальні стрільби проводяться на підставі наказу керівника органу (закладу, установи) поліції, яким визначаються час та місце їх проведення і призначається керівник стрільб, роздавач боєприпасів та працівник, відповідальний за медичне забезпечення (у разі неможливості залучення працівника медичної установи).

8. Навчально-тренувальні стрільби проводяться в робочий час (за винятком нічних стрільб) у складі однієї чи декількох груп залежно від тематики занять або практичних завдань, зокрема:

з поліцейськими підрозділів поліції особливого призначення – не менше ніж двічі на місяць (по 2 академічні години);

з іншими категоріями поліцейських – не менше одного разу на місяць (2 академічні години).

9. Поліцейські, які не можуть засвоїти викладений теоретичний матеріал та мають недостатній рівень володіння вогнепальною зброєю, першочергово в плановому порядку направляються на навчально-тренувальні збори до тренінгового центру, закладу (установи) для додаткового навчання та набуття навичок володіння вогнепальною зброєю.

10. Умови та порядок виконання вправ зі стрільби та нормативів з вогневої підготовки визначаються наказом Міністерства внутрішніх справ України.


ІX. Проведення занять з фізичної підготовки

1. Складові фізичної підготовки:

загальна фізична підготовка;

тактика самозахисту та особистої безпеки (далі – тактика самозахисту).

2. Навчання з фізичної підготовки передбачає формування та вдосконалення в поліцейських:

рухових якостей та навичок, необхідних у повсякденній діяльності та в разі виникнення екстремальних ситуацій;

витривалості, швидкісних та силових якостей, які забезпечують можливість переслідування правопорушника та перевагу в силовому протистоянні при його затриманні, у тому числі з подоланням природних та штучних перешкод;

навику самоконтролю за фізичним станом та станом здоров’я у процесі виконання фізичних вправ;

практичних навичок застосування прийомів самозахисту, особистої безпеки, фізичного впливу тощо.

3. Загальна фізична підготовка опановується поліцейськими самостійно. Заняття із тактики самозахисту проводяться в навчальних групах за місцем служби та на навчальних зборах. Окремі елементи загальної фізичної підготовки, а саме фізичні вправи, що сприяють швидкій адаптації поліцейського до зміни навантажень, відпрацьовуються на заняттях із тактики самозахисту.

4. Навчання повинно бути практично спрямованим (не менше 90 відсотків загального навчального часу з цього виду підготовки).

5. Заняття з фізичної підготовки проводять:

у апараті НП, апаратах МТОНП, ГУНП, територіальному підрозділі, тренінговому центрі – працівники підрозділу професійного навчання, інструктори;

у закладі (установі) – педагогічний та науково-педагогічний склад профільних кафедр (циклів).

6. У разі відсутності у органі (закладі, установі) поліції інструктора, заняття з фізичної підготовки проводить поліцейський, який:

володіє методикою проведення занять з фізичної підготовки;

має спортивне звання та/або посвідчення інструктора з прикладних видів спорту;

має досвід педагогічної діяльності в цій галузі (за фахом).

7. Організація навчальних занять з фізичної підготовки визначає відповідно до таких категорій поліцейських та їх вікових груп:

категорії:

перша – поліцейські підрозділу поліції особливого призначення;

друга – поліцейські територіального підрозділу;

третя – поліцейські структурного підрозділу апарату НП, апаратів МТОНП, ГУНП, закладу (установи);

вікові групи:

I – чоловіки та жінки віком до 25 років включно;

II – чоловіки та жінки віком від 26 до 30 років включно;

III – чоловіки та жінки віком від 31 до 35 років включно;

IV– чоловіки та жінки віком від 36 до 40 років включно;

V – чоловіки та жінки віком від 41 до 45 років включно;

VІ – чоловіки та жінки віком від 46 до 50 років включно;

VІІ – чоловіки віком понад 50 років.

8. Поліцейські, які за станом здоров’я не можуть бути допущені до практичних занять з фізичної підготовки (отримали травму, поранення, перенесли захворювання тощо), за призначенням лікаря тимчасово займаються лікувальною фізичною культурою (далі – ЛФК). Звільнення із зазначенням обмеження щодо окремих видів фізичних навантажень для поліцейських цієї групи здійснюється згідно з довідкою, яку видає медична установа. Окрім лікувальної фізичної культури вони зобов’язані відвідувати заняття з тактики самозахисту для засвоєння навчального матеріалу (використання спеціальних засобів та вогнепальної зброї), необхідного для виконання службових завдань, без активної (силової) участі в них.

Поліцейські, які несуть службу в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення внаслідок Чорнобильської катастрофи, складають заліки лише із тактики самозахисту.

9. Планові навчальні заняття з фізичної підготовки проводяться з поліцейськими в робочий час упродовж усього навчального року з розрахунку для :

першої категорії – не менше 144 годин на рік (не менше 4 академічних годин на тиждень);

другої категорії – 108 годин на рік (не менше 3 академічних годин на тиждень);

третьої категорії – 72 години на рік (не менше 2 академічних годин на тиждень).

10. Заняття та складання заліків з фізичної підготовки проводяться в спортивній формі одягу або однострої залежно від теми заняття, що визначається особою, яка їх проводить.

11. Під час проведення занять, передбачених тематичним планом для певної категорії поліцейських, змагань та тренувань використовується єдина смуга перешкод, технічні характеристики, вимоги до будівництва та порядок подолання якої описано в додатку 10 до цього Положення.

12. Організація спортивно-масових заходів в органах (закладах, установах) поліції здійснюється на підставі відповідних нормативно-правових актів, які регулюють цей напрям діяльності, та згідно з календарними планами, положеннями і правилами змагань з видів спорту.

Органам (закладам, установам) поліції дозволяється планувати власні спортивно-масові заходи, які не включені до календарних планів Національної поліції України.


Х. Умови і порядок виконання поліцейськими вправ із загальної фізичної підготовки

1. Комплексна силова вправа

Обладнання: секундомір, рівний майданчик.

Вправа проводиться протягом 1 хвилини.

За командою «Вправу починай!» перші 30 секунд поліцейський виконує максимально можливу кількість нахилів вперед з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зафіксовані. Через 30 секунд за командою «Час!» поліцейський займає положення упору лежачи і без паузи для відпочинку виконує протягом наступних 30 секунд максимально можливу кількість згинань і розгинань рук до команди «Стій!».

Результатом виконання вправи є загальна кількість нахилів уперед, згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину.

Під час виконання нахилів уперед незначне згинання ніг дозволяється, коли поліцейський повертається у вихідне положення. При цьому слід також торкатися підлоги лопатками. Під час виконання другого завдання тіло має бути прямим, руки слід згинати до торкання грудьми підлоги.

2. Вправа підтягування на перекладині

Обладнання: горизонтальний брус або перекладина, розміщена на такій висоті, щоб поліцейський у положенні вису не торкався ногами поверхні.

Поліцейський стає на лаву і хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину на ширині плечей, руки прямі. За командою «Вправу починай!», згинаючи руки, він підтягується до такого положення, коли його підборіддя знаходиться над перекладиною. Потім повністю випрямляє руки, опускаючись у положення вису. Вправа повторюється стільки разів, скільки в поліцейського вистачить сил.

Результатом виконання вправи є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушена жодна із умов.

Заборонено розгойдуватися під час підтягування, робити зайві рухи ногами для допомоги собі.

Виконання вправи припиняється, якщо поліцейський робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібне положення більш як 2 рази підряд.

3. Вправа згинання і розгинання рук в упорі лежачи

Обладнання: рівна поверхня (підлога).

Поліцейський приймає положення упору лежачи, руки прямі на ширині плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці стоп опираються на поверхню. За командою «Вправу починай!», поліцейський починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки.

Результатом виконання вправи є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу.

При згинанні рук необхідно торкатися грудьми поверхні. Не дозволяється торкатись поверхні стегнами, міняти пряме положення тіла і ніг, перебувати у вихідному положенні та із зігнутими руками більш як 3 секунди, лягати на підлогу, розгинати руки почергово, розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Згинання і розгинання рук, виконані з помилками, не зараховуються.

4. Вправи з бігу на дистанції 100 метрів, 1000 метрів та 3000 метрів

Обладнання: секундомір, що фіксує соті частки секунди, відміряна дистанція, стартовий прапорець (стартовий пістолет).

Ці вправи виконуються на бігових доріжках стадіону або на іншій рівній місцевості, яка підготовлена для безпечного виконання вправ і дозволяє об’єктивно визначити результати. Біг на 100 метрів проводиться виключно на біговій доріжці, яка розділена на окремі смуги.

Вихідне положення – високий чи низький старт.

Вправа з бігу на 100 метрів

За командою «На старт!» поліцейський стає за стартову лінію і стоїть нерухомо.

За сигналом стартера «Руш!» поліцейський повинен якнайшвидше подолати задану дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем.

Вправи з бігу на 1000, 3000 метрів

За командою «На старт!» поліцейський стає за стартову лінію і стоїть нерухомо.

За сигналом стартера «Руш!» він починає біг, намагаючись закінчити дистанцію якомога швидше. У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

Результатом виконання вправ з бігу є час із точністю до десятої частки секунди на 100 метрів і до секунди – на 1000 та 3000 метрів.

5. Вправа човниковий біг (10 х 10 метрів)

Обладнання: секундомір, що фіксує соті частки секунди, відміряна дистанція, стартовий прапорець (стартовий пістолет).

Ця вправа виконується на майданчику з рівною та неслизькою поверхнею, на якій помічені лінії старту та розвороту.

За сигналом стартера «Руш!» поліцейський пробігає 10 метрів, перетнувши лінію повороту, торкається рукою поверхні, повертається кругом і таким же чином пробігає ще 9 відтинків по 10 метрів.

Результатом виконання вправи є час, витрачений на випробування.


ХI. Перевірка рівня службової підготовленості

1. Перевірка рівня службової підготовленості проводиться з метою оцінювання як окремого поліцейського, так і підрозділу, органу (закладу, установи) поліції в цілому та здійснюється відповідно до:

наказів організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України (для перевірки органу, (закладу, установи) поліції);

наказів Міністерства внутрішніх справ України (для перевірки вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських).

2. При здійсненні перевірки вивчається:

якість та ефективність навчання в системі службової підготовки;

обсяг вивченого на момент перевірки навчального матеріалу, передбаченого тематичним планом;

рівень засвоєння поліцейськими навчального матеріалу та вміння застосовувати ці знання на практиці;

готовність поліцейських до виконання службових завдань;

стан та наявність навчально-матеріальної бази, її оснащення;

роль керівника структурного (у тому числі територіального) підрозділу, органу (закладу, установи) поліції в організації навчання.

3. При здійсненні комплексного інспектування, контрольної та цільової перевірок органу (закладу, установи) поліції, його структурного (у тому числі територіального) підрозділу, які проводяться згідно з розпорядчими документами Національної поліції України, до перевірки рівня службової підготовленості залучається не менше 70 відсотків наявної чисельності поліцейських.

У апаратах МТОНП, ГУНП перевіркою повинно бути охоплено не менше двох структурних підрозділів апаратів МТОНП, ГУНП та не менше 20 відсотків підпорядкованих їм відокремлених територіальних підрозділів (відділів), а також не менше 25 відсотків підпорядкованих цьому підрозділу відділень поліції, перелік яких визначає голова комісії перед початком проведення перевірки.

Конкретну кількість структурних підрозділів органу (закладу, установи) поліції, які підлягають перевірці, визначає комісія або особа, яка здійснює перевірку.

До складу комісії, яка проводить перевірку рівня службової підготовленості поліцейських структурного підрозділу апаратів НП, МТОНП, ГУНП, закладу (установи) під час проведення комплексного інспектування, контрольної та цільової перевірок, крім працівників підрозділу професійного навчання (відповідального працівника), у обов’язковому порядку залучаються працівники підрозділу внутрішньої безпеки та/або інспекції з особового складу, а також у разі потреби представники інших заінтересованих структурних підрозділів.

Відносно керівників підрозділу кадрового забезпечення, підрозділу професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП та відповідального працівника закладу (установи) в атестаційному порядку виноситься питання щодо доцільності перебування на займаних посадах, якщо більше 50 відсотків поліцейських підрозділу, що перевірявся, за результатами підсумкової перевірки отримали позитивну оцінку, а за результатами комплексного інспектування (контрольної, цільової перевірок) отримали зі службової підготовки оцінку «незадовільно».

4. Перевірка рівня службової підготовленості поліцейських здійснюється в межах вивченого навчального матеріалу, передбаченого тематичними планами.

5. Контроль за рівнем службової підготовленості поліцейських здійснюється під час:

призначення поліцейського на вищу посаду, інструктажу перед заступанням на службу, проведення навчального (контрольно-перевірочного) заняття, здачі заліків за підсумками проходження навчально-перевірочного збору, закріплення вогнепальної зброї;

проведення комплексного інспектування, контрольної, цільової та підсумкової перевірок.

6. Форми перевірки рівня знань та умінь поліцейського:

письмове виконання завдань (тестування);

практичне виконання вправ, нормативів, ситуативних завдань;

усне опитування (проводиться виключно в межах навчального заняття та під час інструктажу перед заступанням на службу поліцейського).

7. Рівень знань поліцейського визначається під час:

комплексного інспектування, контрольної, цільової, підсумкової перевірок та призначення на вищу посаду шляхом виконання тестових завдань з функціональної підготовки, тестових та/або ситуативних завдань із загальнопрофільної, тактичної підготовок, тестових завдань, вправ зі стрільби та нормативів з вогневої підготовки, ситуативних завдань і контрольних вправ з фізичної підготовки;

проведення навчально-перевірочного збору шляхом виконання тестових та/або ситуативних завдань із загальнопрофільної, тактичної підготовок, тестових завдань, вправ зі стрільби і нормативів з вогневої підготовки, ситуативних завдань і контрольних вправ з фізичної підготовки;

закріплення вогнепальної зброї шляхом виконання тестових завдань щодо заходів безпеки при поводженні зі зброєю, порядку і правил її застосування та використання, матеріальної частини зброї, а також практичного виконання вправ зі стрільби та нормативів з вогневої підготовки.

Тестові та ситуативні завдання для визначення рівня службової підготовленості поліцейських під час проведення перевірок, закріплення вогнепальної зброї, навчально-перевірочних зборів розробляються працівниками підрозділів професійного навчання із залученням заінтересованих структурних підрозділів та затверджуються в установленому порядку.

Загальний перелік тестових (ситуативних) завдань, які використовуються в межах проведення перевірки, повинен становити не менше 100 запитань за кожним з видів підготовки. Тестові (ситуативні) завдання для перевірки одного поліцейського повинні формуватися із загального переліку, а їх кількість повинна становити:

15 завдань з функціональної підготовки;

5 завдань з тактичної підготовки;

10 завдань із загальнопрофільної підготовки (по 5 завдань для визначення рівня знань по кожному з її видів);

15 завдань з вогневої підготовки (по 5 завдань для визначення рівня знань щодо заходів безпеки при поводженні зі зброєю, порядку і правил її застосування та використання, матеріальної частини зброї).

Структурні підрозділи апаратів НП, МТОНП, ГУНП до початку навчального року направляють до підрозділу професійного навчання апаратів НП, МТОНП, ГУНП перелік питань з функціональної підготовки для формування загального переліку тестових (ситуативних) завдань, необхідних для визначення рівня підготовленості поліцейських під час перевірки.

Перелік питань повинен ураховувати розроблену структурними підрозділами тематику з функціональної підготовки на навчальний рік.

Добірка ситуативних завдань з тактичної та загальнопрофільної підготовки повинна вбачати розв’язання (наочну демонстрацію) поліцейським умовної ситуації службового характеру.

8. Перевірка рівня фізичної підготовленості поліцейського проводиться за сприятливих погодних умов (несприятливими погодними умовами є сильні опади і температура повітря нижче -10 °С або вище 30 °С) в такому порядку:

доведення послідовності проведення перевірки, умов виконання контрольних вправ;

проведення інструктажу щодо дотримання заходів безпеки під час перевірки;

проведення розминки тривалістю 15 хвилин (виконується поліцейським самостійно);

виконання контрольних вправ.

Перед початком перевірки з поліцейськими обов’язково проводиться цільовий інструктаж (дотримання заходів безпеки при виконанні вправ з фізичної підготовки та запобігання травматизму), про що робиться відповідний запис у журналі обліку інструктажів та медичного огляду за формою згідно з додатком 11 до цього Положення.

Поліцейські, які скаржаться на погане самопочуття, оглядаються лікарем і без його дозволу не допускаються до виконання контрольних вправ. У разі погіршення самопочуття під час перевірки поліцейський повинен негайно повідомити про це перевіряючого, який зобов’язаний організувати надання йому невідкладної медичної допомоги.

Для виконання контрольної вправи надається одна спроба. У разі якщо вправу не виконано з об’єктивних причин (вихід з ладу спортивних споруд, снарядів та приладів, настання несприятливих погодних умов), перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. Виконання вправи повторно з метою покращення результату не допускається.

Для об’єктивного оцінювання рівня фізичної підготовленості перевіряючим використовуються відповідні технічні засоби та прилади (секундомір, нагрудний номер, стартовий прапорець тощо).

Виконання контрольних вправ з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня. При цьому вправи з бігу на 1000 метрів та 3000 метрів виконуються в останню чергу. Для чоловіків і жінок умови і порядок виконання контрольних вправ однакові.

9. Оцінювання рівня службової підготовленості поліцейського, органу (закладу, установи) поліції, його структурного (у тому числі територіального) підрозділу під час проведення комплексного інспектування, контрольної та цільової перевірок, підсумкової перевірки здійснюється за чотирибальною шкалою, а саме: 5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно».

10. Оцінка зі службової підготовки поліцейського та рівень підготовленості органу (закладу, установи) поліції, його структурного (у тому числі територіального) підрозділу визначається відповідно до встановлених критеріїв, передбачених розділами XIII-XVIII цього Положення.

11. Підсумкова перевірка проводиться комісійно після закінчення навчального року. До перевірки залучаються всі поліцейські органу (закладу, установи) поліції, який допущені до самостійного несення служби.

Персональну відповідальність за організацію підсумкової перевірки, а також об’єктивність отриманих за підсумками її проведення результатів несе керівник підрозділу професійного навчання апарату НП, апаратів МТОНП, ГУНП (відповідальний працівник).

Етапи проведення підсумкової перевірки:

перший – складання заліків зі службової підготовки поліцейськими органу поліції (проводиться протягом 30 діб з моменту закінчення навчального року). До участі у першому етапі залучається не менше 70 відсотків від фактичної чисельності поліцейських підрозділу поліції;

другий – складання заліків зі службової підготовки поліцейськими, які на першому етапі з різних причин заліки не складали, та перескладання їх тими, які отримали оцінку «незадовільно» з одного з видів службової підготовки (проводиться протягом 45 діб після завершення першого етапу, з обов’язковим урахуванням терміну, необхідного для самостійної підготовки).

Поліцейський, який перебуває у довготривалому (більше одного місяця) службовому відрядженні, у тому числі відряджений (прикомандирований) до інших органів (закладів, установ) поліції, може здавати заліки зі службової підготовки за місцем відрядження. Витяг з відомості результатів перевірки рівня службової підготовленості поліцейських (додаток 12), в якій відображена успішність такого працівника, направляється до підрозділу кадрового забезпечення органу (закладу, установи) поліції, з якого він прибув.

Склад комісії для проведення підсумкової перевірки затверджується наказом:

заступника керівника апарату НП – для перевірки поліцейських структурних підрозділів апарату НП;

керівників апаратів МТОНП, ГУНП – для перевірки поліцейських апаратів МТОНП, ГУНП та територіальних підрозділів;

керівника закладу (установи) – для перевірки поліцейських закладу (установи).

Головою комісії призначається:

у апараті НП – заступник керівника апарату НП;

у апаратах МТОНП, ГУНП – керівник (заступник керівника) апаратів МТОНП, ГУНП;

у закладі (установі) – керівник (заступник керівника) закладу (установи).

До складу комісії входять працівники підрозділу професійного навчання (відповідальний працівник), медичного підрозділу, керівники структурних підрозділів (територіальних) підрозділів (за необхідності), працівники профільних кафедр (циклів) та представники інших заінтересованих підрозділів (за згодою).

Підсумкова перевірка здійснюється шляхом проведення диференційованих заліків з видів службової підготовки. Для проведення заліків з теоретичної частини може використовуватися комп’ютерна техніка в разі наявності в органі (закладі, установі) поліції відповідного програмного забезпечення.

Поліцейським, які за результатами першого етапу підсумкової перевірки отримали хоча б з одного з видів службової підготовки оцінку «незадовільно», надається право на перескладання заліку відповідно до встановлених строків.

Для самостійної підготовки до перескладання заліку поліцейському надається термін не менше 30 діб (обчислюється з дня отримання незадовільної оцінки зі службової підготовки).

Поліцейський, який був відсутній на підсумковій перевірці через хворобу, відпустку, навчання, відрядження тощо, складає заліки зі службової підготовки в індивідуальному порядку, а саме на підставі вмотивованого рапорту, погодженого з керівником органу (закладу, установи) поліції. Умотивований рапорт подається в день виходу поліцейського на службу.

Поліцейський, який за результатами двох етапів підсумкової перевірки отримав оцінку «незадовільно» з тактичної, загальнопрофільної, фізичної та/або вогневої підготовок, вважається таким, який потребує підвищення професійного рівня і підлягає обов’язковому (відповідно до графіка) направленню на навчально-перевірочні збори.

Оцінка зі службової підготовки органу (закладу, установі) поліції, його структурному (у тому числі територіальному) підрозділу виставляється за підсумками проведення першого та другого етапів підсумкової перевірки, без урахування результатів перескладання заліків особами, які на першому етапі отримали оцінку «незадовільно», а також тих, які складатимуть заліки у індивідуальному порядку.

12. Поліцейські, які за результатами двох етапів підсумкової перевірки отримали оцінку з функціональної підготовки «незадовільно», не брали участі у підсумковій перевірці без поважних причин, а також ті, які не змогли успішно закінчити навчання на навчально-перевірочних зборах, підлягають направленню на атестування.

13. Відносно керівника структурного (у тому числі територіального) підрозділу органу (закладу, установи) поліції, поліцейські якого під час підсумкової перевірки отримали більше 20 відсотків незадовільних оцінок зі службової підготовки, в атестаційному порядку виноситься питання щодо доцільності його перебування на займаній посаді.

14. Результати перевірок службової підготовленості поліцейських виносяться для обговорення на оперативних нарадах керівництва поліції.


XII. Організація навчальних зборів

1. Види навчальних зборів:

навчально-перевірочні збори проводяться із поліцейськими органу (закладу, установи) поліції, які за результатами двох етапів підсумкової перевірки отримали оцінку «незадовільно» з тактичної, загальнопрофільної, фізичної та/або вогневої підготовок;

навчально-тренувальні збори проводяться із поліцейськими територіальних підрозділів з метою удосконалення їх практичних умінь і навичок із тактичної, вогневої та фізичної підготовок;

тематичні семінари (семінар-тренінг, семінар-практикум, семінар-нарада тощо) проводяться за потреби з поліцейськими органів (закладів, установ) поліції з метою підвищення їх рівня готовності до виконання професійних завдань та обов’язків в умовах зміни законодавства, оперативної обстановки, виникнення подій, що несуть великий резонанс у суспільстві, тощо.

2. Планування та організацію навчального збору здійснює підрозділ професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП спільно із заінтересованими структурними підрозділами та тренінговим центром (закладом, установою). При плануванні навчального збору обов’язково враховується спроможність разового наповнення тренінгового центру (закладу, установи) та термін навчання не менше п’яти робочих днів (крім тематичних семінарів, тривалість яких може становити один день).

3. Відповідальним за проведення навчальних зборів та їх результати є керівник:

підрозділу кадрового забезпечення, підрозділу професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП, тренінгового центру (закладу, установи) – за організацію навчальних зборів та об’єктивність оцінювання результатів навчання;

органу (закладу, установи) поліції – за прибуття підлеглих поліцейських на навчально-перевірочні збори відповідно до графіка.

4. Навчальні збори проводяться протягом навчального року у терміни, визначені навчальними програмами, затвердженими в установленому порядку.

5. Навчальну групу чисельністю 25-30 осіб формує підрозділ професійного навчання апарату НП, апаратів МТОНП, ГУНП із числа поліцейських відповідно до графіка та поіменного списку кандидатів на навчання. Поіменний список кандидатів на навчання на кожен навчальний збір формується на основі:

результатів підсумкової перевірки за попередній навчальний рік (для організації навчально-перевірочних зборів);

пропозицій, які щокварталу за місяць до початку збору направляють територіальні підрозділи апаратів МТОНП, ГУНП до підрозділу професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП (для організації навчально-тренувальних зборів).

6. Під час навчального збору заняття проводять:

інспектори (інструктори) тренінгового центру за видами підготовки;

працівники профільних кафедр (циклів) закладів (установ);

працівники підрозділу професійного навчання апаратів МТОНП, ГУНП.

До проведення занять дозволяється залучати працівників закладів, установ та організацій, які є фахівцями із видів службової підготовки (за згодою).

7. Результати навчання на базі тренінгового центру (закладу, установи) щокварталу до 5-го числа наступного місяця, що настає за звітним періодом, доповідаються керівництву МТОНП, ГУНП.

8. Проведення навчально-перевірочних зборів

Навчально-перевірочні збори плануються та проводяться у період з листопада по грудень включно. Як виняток, дозволяється їх проведення протягом першого кварталу нового навчального року.

Після завершення навчання поліцейські складають комплексний залік з тактичної, загальнопрофільної, фізичної та вогневої підготовок членам комісії тренінгового центру (закладу, установи), склад якої затверджується наказом керівника ГУНП. За необхідності до складу комісії можуть бути включені працівники інших структурних підрозділів органу поліції.

Оцінювання рівня службової підготовленості поліцейських за результатом проведення навчально-перевірочного збору здійснюється відповідно до пункту 5 розділу XVIII цього Положення.

Відомості про результати оцінювання кожного поліцейського направляються до підрозділів кадрового забезпечення органів (закладів, установ) поліції для внесення інформації, що в них міститься, до картки обліку професійного навчання.

9. Проведення навчально-тренувальних зборів

Навчально-тренувальні збори плануються поквартально та організовуються відповідно до пунктів 3-8 цього розділу.

Періодичність направлення поліцейського на навчально-тренувальні збори становить не рідше одного разу на 2 роки. Повторне направлення на навчально-тренувальні збори протягом навчального року одних і тих самих поліцейських забороняється.

Після завершення навчання підрозділ кадрового забезпечення робить відповідну відмітку в картці обліку професійного навчання поліцейського про проходження ним навчально-тренувального збору, яка долучається до його особової справи.

10. Тематичні семінари проводяться на базі закладу (установи). Порядок проведення та зміст семінару розкриває програма його проведення (тематичний план).


XIII. Порядок оцінювання функціональної підготовки

1. Оцінка поліцейського з функціональної підготовки (за результатами письмового виконання 15 тестових завдань) становить:

5 – «відмінно», якщо допущено не більше 2 помилок;

4 – «добре», якщо допущено не більше 4 помилок;

3 – «задовільно», якщо допущено не більше 6 помилок;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках.

2. Оцінка з функціональної підготовки органу (закладу, установи) поліції, його структурного (у тому числі територіального) підрозділу складається із оцінок поліцейських за функціональну підготовку і становить:

5 – «відмінно», якщо не менше 90 відсотків поліцейських, які складали заліки, мають позитивну оцінку, при цьому не менше 50 відсотків з них отримали оцінку «відмінно»;

4 – «добре», якщо не менше 85 відсотків поліцейських, які складали заліки, мають позитивну оцінку, при цьому не менше 50 відсотків з них отримали оцінку не нижче ніж «добре»;

3 – «задовільно», якщо не менше 80 відсотків поліцейських, які складали заліки, отримали позитивні оцінки;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках.


XIV. Порядок оцінювання тактичної підготовки

1. Оцінка поліцейського з тактичної підготовки (за результатами письмового розв’язання 5 ситуативних завдань) становить:

5 – «відмінно», якщо не допущено жодної помилки;

4 – «добре», якщо допущено 1 помилку;

3 – «задовільно», якщо допущено 2 помилки;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках.

2. Оцінювання тактичної підготовки поліцейського підрозділу поліції особливого призначення здійснюється за результатами практичного виконання ним (у складі групи або декількох груп) 5 ситуативних завдань відповідно до специфіки діяльності підрозділу.

3. Оцінка з тактичної підготовки органу (закладу, установи) поліції, його структурного (у тому числі територіального) підрозділу (за винятком тих, де даний вид підготовки не передбачений тематичним планом) визначається згідно з критеріями, що вказані в пункті 2 розділу XIII.


XV. Порядок оцінювання вогневої підготовки

1. Оцінка поліцейського з вогневої підготовки складається із оцінок за:

знання заходів безпеки при поводженні зі зброєю;

знання порядку і правил застосування та використання зброї;

знання матеріальної частини зброї;

виконання нормативу з вогневої підготовки;

виконання вправи зі стрільби.

2. Оцінка поліцейського за знання заходів безпеки при поводженні зі зброєю, порядку і правил її застосування та використання, матеріальної частини зброї визначається за результатами письмового виконання 5 тестових завдань по кожному з напрямів та відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 1 розділу XIV.

3. Оцінка поліцейського за виконання нормативу з вогневої підготовки і вправи зі стрільби визначається за критеріями, передбаченими відповідним нормативно-правовим актом, який регулює цей вид діяльності.

4. Оцінка поліцейського з вогневої підготовки становить:

5 – «відмінно», якщо отримано не менше трьох оцінок, у тому числі за виконання вправи зі стрільби, «відмінно», а решта ? «добре»;

4 – «добре», якщо отримано не менше трьох оцінок, у тому числі за виконання вправи зі стрільби, не нижче ніж «добре», а решта – «задовільно»;

3 – «задовільно», якщо отримано всі оцінки не нижче ніж «задовільно»;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках.

5. Поліцейський, який незадовільно засвоїв теоретичний матеріал з вогневої підготовки, не виконав нормативу з вогневої підготовки, до виконання вправи зі стрільби не допускається, і з вогневої підготовки йому виставляється оцінка «незадовільно».

6. Вправа зі стрільби оцінюється на оцінку «незадовільно», якщо стрілець її не виконав або порушив умови чи порядок її виконання, допустив порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю.

7. При інспектуванні і перевірках вправи зі стрільби визначаються на розсуд перевіряючого.

8. Оцінка з вогневої підготовки органу (закладу, установи) поліції, його структурного (у тому числі територіального) підрозділу визначається згідно з критеріями, що вказані в пункті 2 розділу XIII.


XVI. Порядок оцінювання загальнопрофільної підготовки

1. Оцінка поліцейського із загальнопрофільної підготовки складається із оцінок, отриманих за знання безпеки життєдіяльності та за домедичну підготовку, і становить:

5 – «відмінно», якщо отримано оцінки: 5, 5;

4 – «добре», якщо отримано оцінки: 5, 4; 4, 4; 5, 3;

3 – «задовільно», якщо отримано оцінки: 4, 3; 3, 3;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках.

2. Оцінка поліцейського за знання безпеки життєдіяльності та за домедичну підготовку визначається за результатами письмового виконання 5 тестових завдань за кожним напрямом та відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 1 розділу XIV.

3. Оцінка із загальнопрофільної підготовки органу (закладу, установи) поліції, його структурного (у тому числі територіального) підрозділу визначається згідно з критеріями, що вказані в пункті 2 розділу XIII.


XVII. Порядок оцінювання фізичної підготовки

1. Оцінка поліцейського з фізичної підготовки складається з оцінок, отриманих за загальну фізичну підготовку і тактику самозахисту, та становить:

5 – «відмінно», якщо отримано оцінки 5, 5;

4 – «добре», якщо отримано оцінки 5, 4; 4, 4; 5, 3;

3 – «задовільно», якщо отримано оцінки 4, 3; 3, 3;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках, а також у разі відмови від виконання будь-якої контрольної вправи.

2. Оцінка з фізичної підготовки поліцейським, які несуть службу в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення внаслідок Чорнобильської катастрофи та/або які віднесені до групи ЛФК, виставляється на основі отриманої ними оцінки із тактики самозахисту.

3. Рівень загальної фізичної підготовленості поліцейських першої категорії визначається за результатами виконання чотирьох контрольних вправ:

комплексна силова вправа;

підтягування на перекладині;

біг на 100 метрів;

біг на 3000 метрів.

Для чоловіків та жінок цієї категорії контрольні вправи із загальної фізичної підготовки та їх нормативи однакові.

4. Рівень загальної фізичної підготовленості поліцейських другої та третьої категорій визначається за результатами виконання трьох контрольних вправ:

комплексна силова вправа (для чоловіків), згинання та розгинання рук в упорі лежачи (для жінок);

біг на 100 метрів (для жінок і чоловіків);

біг на 1000 метрів (для жінок і чоловіків).

При температурі повітря від -1 до -10°С:

замість контрольної вправи біг на 100 метрів виконується вправа човниковий біг (10 х 10 метрів);

діє полегшення нормативу для контрольної вправи біг на 1000 метрів (10 сек.), біг на 3000 метрів (30 сек.).

Поліцейські (чоловіки) всіх категорій віком понад 45 років замість комплексної силової вправи виконують згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

5. Оцінка за виконання контрольних вправ із загальної фізичної підготовки виставляється відповідно до таблиці нормативів із загальної фізичної підготовки (додаток 13).

6. Оцінка із загальної фізичної підготовки поліцейських першої категорії складається із оцінок, отриманих за результатами виконання чотирьох контрольних вправ, і становить:

5 – «відмінно», якщо отримано оцінки: 5, 5, 5, 5; 5, 5, 5, 4;

4- «добре», якщо отримано оцінки: 5, 5, 4, 4; 5, 4, 4, 4; 4, 4, 4, 4; 4, 4, 4, 3; 5, 5, 3, 3;

3 – «задовільно», якщо отримано оцінки: 5, 4, 3, 3; 4, 4, 3, 3; 3, 3, 3, 3; 5, 5, 3, 2; 5, 4, 3, 2; 5, 3, 3, 2; 4, 4, 3, 2; 4, 3, 3, 2;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках, а також у разі відмови від виконання будь-якої контрольної вправи.

7. Оцінка із загальної фізичної підготовки поліцейських другої та третьої категорій складається із оцінок, отриманих за результатами виконання трьох контрольних вправ, і становить:

5 – «відмінно», якщо отримано оцінки: 5, 5, 5; 5, 5, 4;

4 – «добре», якщо отримано оцінки: 5, 4, 4; 4, 4, 4; 5, 5, 3; 5, 4, 3; 4, 4, 3;

3 – «задовільно», якщо отримано оцінки: 5, 3, 3; 4, 3, 3; 3, 3, 3; 5, 5, 2; 5, 4, 2; 5, 3, 2; 4, 4, 2; 4, 3, 2;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках, а також у разі відмови від виконання будь-якої контрольної вправи.

8. Оцінка з тактики самозахисту визначається за результатами практичного розв’язання поліцейським трьох ситуативних завдань із застосування заходів примусу.

Види та опис завдань:

перше завдання – комплексні дії поліцейського при силовому затриманні особи будь-яким способом (больовий або задушливий прийом, кидок тощо) з переходом до затримання, надягання кайданок, зовнішній огляд, конвоювання;

друге завдання – комплексні дії поліцейського з використанням спеціальних засобів (захисні та атакуючі дії, затримання, звільнення від захоплень і охоплень з використанням гумового кийка (тонфи), надягання кайданок, проведення зовнішнього огляду особи, у тому числі із загрозою застосування вогнепальної зброї);

третє завдання – комплексні дії поліцейського при нападі правопорушника (звільнення від захоплень та охоплень, нанесення ударів руками, ногами, підручними засобами, протидія загрозі вогнепальною або холодною зброєю).

Поліцейському, який отримав оцінку «незадовільно» за виконання хоча б одного із завдань, з тактики самозахисту виставляється оцінка «незадовільно».

9. Оцінювання тактики самозахисту поліцейських, які віднесені до групи ЛФК, проводиться за результатами розв’язання ними одного ситуативного завдання із застосування заходів примусу, а саме за наочну демонстрацію послідовності виконання дій (без силового опору асистента), передбачених другим завданням.

10. Техніка та тактика розв’язання ситуативного завдання із застосування заходів примусу оцінюється так:

5 – «відмінно», якщо завдання виконано без помилок;

4 – «добре», якщо під час виконання завдання було допущено одну помилку;

3 – «задовільно», якщо під час виконання завдання було допущено дві помилки;

2 – «незадовільно», якщо при виконанні завдання було допущено більше двох помилок або поліцейський відмовився від його виконання.

Помилками при розв’язанні ситуативного завдання із застосування заходів примусу слід вважати:

порушення заходів особистої безпеки;

порушення послідовності розв’язання завдання;

невиконання складових елементів завдання;

проведення дії із зупинками;

пропущення ударів руками, ногами, підручними засобами, холодною зброєю;

невміле застосування спеціальних засобів та/або їх застосування із порушенням правових підстав.

11. Оцінка з тактики самозахисту складається із оцінок, отриманих за розв’язання трьох ситуативних завдань, і становить:

5 – «відмінно», якщо отримано оцінки: 5, 5, 5; 5, 5, 4;

4 – «добре», якщо отримано оцінки: 5, 4, 4; 4, 4, 4; 5, 5, 3; 5, 4, 3; 4, 4, 3;

3 – «задовільно», якщо отримано оцінки: 5, 3, 3; 4, 3, 3; 3, 3, 3;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках, а також у разі відмови від виконання будь-якого із завдань.

12. Оцінка з тактики самозахисту поліцейським, які віднесені до групи ЛФК, виставляється на основі однієї оцінки, отриманої ними за виконання другого завдання, відповідно до зазначених критеріїв оцінювання техніки та тактики виконання ситуативного завдання із застосування заходів примусу.

13. Оцінка органу (закладу, установи) поліції, його структурного (у тому числі територіального) підрозділу з фізичної підготовки складається із оцінок поліцейських за фізичну підготовку і визначається:

5 – «відмінно», якщо не менше 80 відсотків поліцейських, які складали заліки, мають позитивну оцінку, при цьому не менше 50 відсотків з них отримали оцінку «відмінно»;

4 – «добре», якщо не менше 75 відсотків поліцейських, які складали заліки, мають позитивну оцінку, при цьому не менше 50 відсотків з них отримали оцінку не нижче «добре»;

3 – «задовільно», якщо не менше 70 відсотків поліцейських, які складали заліки, отримали позитивні оцінки;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках.


XVIII. Порядок оцінювання результатів службової підготовки

1. Оцінка зі службової підготовки поліцейського органу (закладу, установи) поліції складається із оцінок, отриманих з функціональної, тактичної, загальнопрофільної, фізичної та вогневої підготовок, і становить:

5 – «відмінно», якщо отримано не менше трьох оцінок, у тому числі з тактичної підготовки, «відмінно», а решта ? не нижче ніж «добре»;

4 – «добре», якщо отримано не менше трьох оцінок, у тому числі з тактичної підготовки, не нижче ніж «добре», а решта ? не нижче ніж «задовільно»;

3 – «задовільно», якщо отримано п’ять оцінок не нижче ніж «задовільно»;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках.

2. Оцінка зі службової підготовки органу (закладу, установи) поліції, його структурного (у тому числі територіального) підрозділу складається із оцінок за функціональну підготовку, тактичну підготовку, загальнопрофільну підготовку, вогневу підготовку, фізичну підготовку та визначається за критеріями, що вказані в пункті 1 цього розділу.

3. Оцінка зі службової підготовки поліцейського органу (закладу, установи) поліції, де проведення тактичної підготовки не передбачено тематичним планом, складається із оцінок, отриманих з функціональної, загальнопрофільної, фізичної та вогневої підготовок і становить:

5 – «відмінно», якщо отримано не менше двох оцінок, у тому числі з функціональної підготовки, «відмінно», а решта – не нижче ніж «добре»;

4 – «добре», якщо отримано не менше двох оцінок, у тому числі з функціональної підготовки, не нижче ніж «добре», а решта не нижче ніж «задовільно»;

3 – «задовільно», якщо отримано чотири оцінки не нижче ніж «задовільно»;

2 – «незадовільно» – в усіх інших випадках.

4. Оцінка органу (закладу, установи) поліції, його структурного підрозділу, де проведення тактичної підготовки не передбачено тематичним планом, складається із оцінок за функціональну підготовку, загальнопрофільну підготовку, фізичну підготовку, вогневу підготовку та визначається за критеріями, що вказані у пункті 3 цього розділу.

5. Оцінювання рівня службової підготовленості поліцейських за результатами проведення навчально-перевірочного збору

Загальна оцінка поліцейського зі службової підготовки складається із оцінок, отриманих за тактичну підготовку, загальнопрофільну підготовку, фізичну підготовку, вогневу підготовку (критерії оцінювання передбачено розділами XIV-XVII цього Положення), і становить:

5 – «відмінно», якщо отримано не менше двох оцінок, у тому числі з тактичної підготовки, «відмінно», а решта – не нижче ніж «добре»;

4 – «добре», якщо отримано не менше двох оцінок, у тому числі з тактичної підготовки, не нижче ніж «добре», а решта – не нижче ніж «задовільно»;

3 – «задовільно», якщо отримано чотири оцінки не нижче ніж «задовільно»;

2 – «незадовільно» – у всіх інших випадках.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 4 / 5. Кількість голосів: 5

Ще немає оцінок.