Редакція від 06.01.2022
Документ на сайті ВР

НАКАЗ МВС № 90
ПОЛОЖЕННЯ з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення перевірки рівня фізичної підготовленості осіб, які є кандидатами до вступу на службу в Національну поліцію України та на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі – кандидати).

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

2. Рівень фізичної підготовленості кандидатів визначається шляхом проведення тестування їх основних фізичних якостей і навичок (сили, витривалості, швидкості, гнучкості, спритності).

3. Основною метою тестування кандидатів є визначення їх придатності до служби в Національній поліції України (далі – поліція) та придатності до опанування навчальної програми за відповідним рівнем вищої освіти в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі – ЗВО МВС), їх здатності переносити фізичні навантаження без зниження працездатності при виконанні службових завдань, що стоять перед органами (підрозділами) поліції.

{Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

4. Фізично підготовленим до служби є кандидат, який під час тестування виконав усі передбачені вправи на оцінку не нижче ніж «задовільно».

Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання у ЗВО МВС оцінюється відповідно до вправ та нормативів, визначених у таблиці нормативів з фізичної підготовки кандидатів на навчання у ЗВО МВС (далі – Таблиця нормативів для навчання у ЗВО МВС) (додаток 1).

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

II. Організація та порядок проведення перевірки

1. Організація роботи щодо проведення перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів покладається на керівників органів поліції всіх рівнів та ЗВО МВС.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

2. Тестування рівня фізичної підготовленості кандидатів на службу в поліцію проводиться комісією, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом заступника Голови Національної поліції України відповідно до розподілу обов’язків, керівників територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – органи поліції), закладів, установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі – заклади, установи).

Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання у ЗВО МВС здійснюється приймальною комісією, склад та порядок діяльності якої визначаються наказом керівника ЗВО МВС.

До складу комісії обов’язково залучаються працівники органів поліції, закладів, установ, працівники ЗВО МВС, за необхідності – фахівці з фізичної підготовки інших органів виконавчої влади, закладів, установ, організацій (за згодою).

{Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

3. Ознайомлення кандидатів на службу в поліцію із вправами та нормативами з фізичної підготовки, наведеними в таблиці нормативів з фізичної підготовки кандидатів до вступу на службу до Національної поліції України (додаток 2), умовами та вимогами щодо їх виконання здійснюють працівники підрозділу кадрового забезпечення в день їх звернення із заявою про прийняття на службу до органу поліції, закладу, установи.

Працівники підрозділу кадрового забезпечення повідомляють кандидата про дату, час та місце проведення тестування.

Кандидатів на навчання у ЗВО МВС ознайомлюють із вправами та нормативами з фізичної підготовки, визначеними в Таблиці нормативів для навчання у ЗВО МВС, умовами та вимогами щодо їх виконання під час подання до приймальної комісії документів, необхідних для вступу до ЗВО МВС.

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

4. До тестування комісія допускає осіб, які пройшли медичну (військово-лікарську) комісію.

{Пункт 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

5. З метою об’єктивного вивчення рівня фізичної підготовленості кандидатів здійснюється їх розподіл на вікові групи.

{Пункт 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

6. Для чоловіків та жінок умови тестування однакові. Кандидати виконують вправи виключно у спортивній формі одягу та взутті за сезоном.

7. Тестування проводиться за сприятливих погодних умов. Несприятливими погодними умовами є сильні опади і температура повітря нижче -10 °С або вище +30 °С.

8. Рівень фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу до Національної поліції України та на навчання у ЗВО МВС незалежно від статі визначається за результатами виконання таких контрольних вправ:

1) комплексна силова вправа;

2) біг на 100 метрів;

3) біг на 1000 метрів.

{Пункт 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 888 від 01.12.2021}

9. Рівень фізичної підготовленості кандидатів на службу до підрозділів поліції особливого призначення незалежно від статі визначається за результатами виконання таких контрольних вправ:

1) підтягування на перекладині;

2) комплексна силова вправа;

3) біг на 100 метрів;

4) біг на 3000 метрів.

10. Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання у ЗВО МВС визначається за результатами виконання трьох контрольних вправ (тестів):

1) комплексна силова вправа;

2) біг на 100 метрів;

3) біг на 1000 метрів.

{Розділ II доповнено новим пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

11. При температурі повітря від -1 °С до -10 °С:

1) замість контрольної вправи з бігу на 100 метрів виконується вправа човниковий біг 10 х 10 метрів;

2) діє полегшення нормативу для контрольної вправи з бігу на 1000 метрів (10 сек.) – з бігу на 3000 метрів (30 сек.).

12. Етапи проведення тестування:

1) вступна частина (проведення цільового інструктажу; доведення вправ та нормативів, послідовності здійснення тестування та порядку його оцінювання; здійснення медичного огляду);

2) підготовча частина (розминка тривалістю до 15 хвилин, яка проводиться кандидатами самостійно);

3) основна частина (виконання контрольних вправ з перервами на відпочинок не менше 15 хвилин);

4) заключна частина (оголошення результатів тестування).

13. Перед початком тестування з кандидатами обов’язково проводиться цільовий інструктаж, про що робиться відповідний запис у журналі обліку інструктажів та медичного огляду кандидатів за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

14. На інструктажі кандидатам наголошується на необхідності дотримання заходів безпеки при виконанні вправ з фізичної підготовки та запобігання травматизму, а також проводиться опитування кандидатів щодо їх готовності до фізичного навантаження, що засвідчується їх особистим підписом.

15. Медичний огляд перед початком тестування проводиться виключно медичним працівником закладу охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України або медичним працівником державного або комунального закладу охорони здоров’я.

Кандидати, які скаржаться на погане самопочуття, оглядаються вищезазначеним медичним працівником і без його дозволу не допускаються до виконання вправ і нормативів. У разі погіршення самопочуття під час тестування кандидат повинен негайно повідомити про це членів комісії, які зобов’язані організувати надання йому невідкладної медичної допомоги.

Після одужання кандидат зобов’язаний звернутися до підрозділу кадрового забезпечення органу поліції, закладу, установи, приймальної комісії ЗВО МВС для визначення дати повторного тестування чи можливості його проведення з урахуванням строків вступної кампанії.

{Абзац третій пункту 15 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

16. Тестування з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня (крім кандидатів на навчання до ЗВО МВС). Кандидату для виконання контрольної вправи надається одна спроба. Виконання вправи повторно з метою поліпшення результату не допускається. В окремих випадках, коли вправу не було виконано через обставини, що не залежать від кандидата, голова комісії може дозволити виконання вправи повторно.

У разі неможливості кандидата виконати всі контрольні вправи протягом одного дня комісія визначає йому дату повторної перевірки, під час якої він заново проходить тестування за всіма вправами.

{Пункт 16 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

17. Для об’єктивного оцінювання кандидатів члени комісії використовують відповідні технічні засоби та прилади (секундомір, нагрудний номер, стартовий прапорець тощо).

18. Результати тестування оформлюються протоколом (додаток 4) та оголошуються кандидатам не пізніше наступного після проведення перевірки дня. Протокол з результатами тестування зберігається в підрозділі кадрового забезпечення органу поліції, закладу, установи, ЗВО МВС один рік.

{Пункт 18 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

19. Оскарження кандидатами результатів тестування розглядається відповідно до вимог чинного законодавства України та в установленому порядку.

III. Умови і порядок виконання контрольних вправ із фізичної підготовки

1. Комплексна силова вправа

1. Вправа складається з двох елементів: піднімання тулуба в сід і згинання та розгинання рук в упорі лежачи, сукупна тривалість виконання яких становить 1 хвилину (по 30 секунд на кожний елемент вправи).

2. Вимірювання часу виконання вправи здійснюється секундоміром.

3. Вправа виконується на рівній поверхні підлоги або гімнастичному маті, під час виконання вправи може використовуватися контактна платформа 20 × 20 × 5 см, форма одягу кандидата спортивна та повинна дозволяти візуально визначати безпомилкове виконання елементів вправи.

4. Вихідне положення для виконання першого елементу вправи: лежачи на спині, руки за головою, пальці рук зчеплені в «замок», лопатки торкаються поверхні підлоги, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, ступні притиснуті асистентом до підлоги.

5. Вихідне положення для виконання другого елементу вправи: упор лежачи, руки на ширині плечей та випрямлені в ліктьових суглобах, пальці рук спрямовані вперед, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, ноги разом, пальці ніг впираються в підлогу (мат) без будь-якої допоміжної опори.

6. За командою «Вихідне положення прийняти!» кандидат приймає вихідне положення для виконання першого елементу вправи.

7. За командою «Вправу починай!» кандидат виконує піднімання тулубу в сід до моменту торкання ліктями колін, виконуючи таким чином максимально можливу кількість піднімань за відведений час.

8. За командою «Час!» кандидат у найкоротший час самостійно приймає вихідне положення для виконання другого елементу вправи і виконує максимально можливу кількість разів згинання та розгинання рук в упорі лежачи до команди «Стій!».

9. Виконуючи другий елемент вправи, кандидат із вихідного положення згинає руки в ліктьових суглобах, торкаючись грудьми підлоги або контактної платформи, після чого, розгинаючи руки, повертається у вихідне положення та, зафіксувавши його, продовжує виконання вправи.

10. Результатом виконання комплексно силової вправи є сума безпомилково виконаних разів піднімань тулуба в сід і розгинання рук в упорі лежачи.

11. Виконання першого елементу вправи не зараховується в разі:

1) відсутності торкання ліктями колін;

2) відсутності торкання лопатками поверхні;

3) розімкнення пальців рук із «замка»;

4) зміщення або підіймання таза.

12. Виконання другого елементу вправи не зараховується в разі:

1) торкання підлоги коліном(-ами), стегном(-ами), тазом;

2) порушення прямої лінії «плечі – тулуб – ноги»;

3) відсутності фіксації тіла у вихідному положенні;

4) почергового згинання та розгинання рук;

5) відсутності торкання грудьми підлоги (платформи).

2. Підтягування на високій перекладині

1. Вправа виконується на високій перекладині або на горизонтальному брусі діаметром 2-3 см. На виконання вправи дається одна спроба. Результатом виконання вправи є кількість безпомилкових повторень.

2. Вихідне положення – вис на прямих руках хватом зверху (долонями вперед, руки на ширині плечей), ноги разом, прямі, не торкаються поверхні підлоги.

3. Згинаючи руки, підтягнути тіло вверх до перекладини так, аби підборіддя було вище перекладини. Зафіксувати це положення 1-2 секунди. Рівномірно розгинаючи руки, повернутися у вихідне положення та зафіксувати його 1-2 секунди.

4. За командою «Вихідне положення прийняти!» приймається вихідне положення, за командою «Вправу починай!» виконується вправа.

Дозволяється незначне згинання ніг у колінних суглобах та розведення ніг, відхилення тіла від нерухомого положення.

5. Виконання елементу не зараховується в разі:

1) відсутності заведення (фіксації) підборіддя за перекладину;

2) нерівномірного згинання та розгинання рук;

3) ривків та/або махових рухів руками, тазом, ногами;

4) зміни вихідного положення;

5) відсутності фіксації вихідного положення тіла.

3. Вправи з бігу на 100 метрів, 1000 метрів та 3000 метрів

1. Вправи з бігу виконуються на бігових доріжках стадіону або на іншій рівній місцевості, яка підготовлена для їх безпечного виконання і дозволяє визначити результати. Для виконання вправи з бігу на 100 метрів бігова доріжка повинна бути розподілена на окремі смуги.

2. Максимальна кількість учасників забігу на 100 метрів – 4 особи, на 1000 і 3000 метрів – 10 осіб.

3. Вимірювання часу виконання вправи здійснюється секундоміром.

4. Команди для підготовки і виконання вправи на місці старту стартер подає голосом та супроводжує їх стартовим прапорцем.

Для подання команди «Руш!» дозволяється використовувати стартовий пістолет.

5. Вихідне положення – високий або низький старт.

6. Під час виконання вправи з бігу на 100 метрів кандидати за командами «На старт!» приймають вихідне положення, не наступаючи на лінію старту, «Увага!» – зберігають нерухомий стан, за командою стартера «Руш!» мають якнайшвидше подолати задану дистанцію.

7. Під час виконання вправ з бігу на 1000, 3000 метрів кандидати за командами «На старт!» стають за стартову лінію і, зайнявши вихідне положення, зберігають нерухомий стан, за командою стартера «Руш!» починають біг, намагаючись закінчити дистанцію якнайшвидше. За потреби дозволяється переходити на ходьбу.

8. Результатом виконання вправ з бігу є час з точністю до десятої частки секунди на 100 метрів і до секунди – на 1000 та 3000 метрів.

9. Вправа з бігу на 1000 метрів (на 3000 метрів) виконується останньою.

4. Вправа човниковий біг (10 × 10 метрів)

1. Вправа виконується на рівному майданчику з твердим покриттям, на якому нанесено дві паралельні лінії, на відстані 10 метрів одна від одної. Максимальна кількість учасників забігу становить 2 особи на відстані одна від одної 2-3 метри.

2. Вимірювання часу виконання вправи здійснюється секундоміром.

3. Вихідне положення – високий чи низький старт.

4. Кандидат за командою «На старт!» стає за лінію старту і, зайнявши вихідне положення, зберігає нерухомий стан. За командою «Руш!» він пробігає 10 метрів до протилежної лінії, перетинає її обома ногами, торкається поверхні майданчика однією рукою, повертається кругом і так само пробігає ще 9 відтинків по 10 метрів.

5. Результатом виконання вправи є час, витрачений на її виконання.

6. Вправа не зараховується в разі невиконання кандидатом:

1) забігання за лінію обома ногами;

2) торкання рукою поверхні майданчика.».

 

ТАБЛИЦЯ нормативів з фізичної підготовки кандидатів на навчання у ЗВО МВС

№ з/п

Контрольна вправа (тест)

Нормативи, бали

5

4

3

Вікові групи

16-25

26-30

16-25

26-30

16-25

26-30

чоловіки

1

Комплексна силова вправа (разів за 1 хв)

55

50

50

45

45

40

2

Біг 100 м (с)

14.0

14.5

14.5

15.0

15.0

15.5

3

Біг 1000 м (хв, с)

3.40

3.50

3.55

4.05

4.10

4.20

4

Човниковий біг 10 × 10 м (с)

29.0

30.0

30.0

31.0

31.0

32.0

жінки

1

Комплексна силова вправа (разів за 1 хв)

50

45

45

40

40

35

2

Біг 100 м (с)

14.5

15.0

15.0

15.5

15.5

16.0

3

Біг 1000 м (хв, с)

3.50

4.00

4.10

4.20

4.25

4.35

4

Човниковий біг 10 × 10 м (с)

30.0

31.0

31.0

32.0

32.0

33.0

 

ТАБЛИЦЯ нормативів з фізичної підготовки кандидатів до вступу на службу до Національної поліції України

№ з/п

Назва контрольної вправи

Нормативи, бали

«5»

«4»

«3»

Вікові групи

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

18-25

26-30

31-35

36+

18-25

26-30

31-35

36+

18-25

26-30

31-35

36+

Чоловіки

1

Комплексна силова вправа (разів за 1 хв)

55

50

45

40

50

45

40

35

45

40

35

30

2

Біг 100 м (сек.)

14.5

15.0

15.5

16.0

15.0

15.5

16.0

16.5

15.5

16.0

16.5

17.0

3

Біг 1000 м (хв, сек.)

3.50

4.00

4.10

4.20

4.10

4.20

4.30

4.40

4.20

4.30

4.40

4.50

4

Човниковий біг 10 × 10 м (сек.)

29.0

30.0

31.0

32.0

30.0

31.0

32.0

33.0

31.0

32.0

33.0

34.0

Жінки

1

Комплексна силова вправа (разів за 1 хв)

40

37

34

31

35

32

29

26

32

29

26

23

2

Біг 100 м (сек.)

16.0

16.5

17.0

17.5

16.5

17.0

17.5

18.0

17.0

17.5

18.0

18.5

3

Біг 1000 м (хв сек.)

4.10

4.20

4.30

4.40

4.40

4.50

5.00

5.10

5.10

5.20

5.30

5.40

4

Човниковий біг 10 ×10 м (сек.)

32.0

35.0

38.0

41.0

35.0

38.0

41.0

44.0

37.0

39.0

42.0

45.0

Кандидати на службу до підрозділів поліції особливого призначення

1

Підтягування на перекладині (разів)

14

13

12

11

12

11

10

9

10

9

8

7

2

Комплексна силова вправа (разів за 1 хв)

60

55

50

45

55

50

45

40

50

45

40

35

3

Біг 100 м (сек.)

14.0

14.5

15.0

15.5

14.5

15.0

15.5

16.0

15.0

15.5

16.0

16.5

4

Біг 3000 м (хв, сек.)

13.00

13.15

13.30

13.45

13.15

13.30

13.45

14.00

13.30

13.45

14.00

14.15

5

Човниковий біг 10 × 10 м (сек.)

28.0

29.0

30.0

31.0

29.0

30.0

31.0

32.0

30.0

31.0

32.0

33.0

Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам на електронну пошту або у Facebook чи Telegram.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 4.3 / 5. Кількість голосів: 49

Ще немає оцінок.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі