Редакція від 19.01.2017
Документ на сайті ВР

Постанова КМУ №988
Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції

Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції

СХЕМА окладів поліцейських за спеціальними званнями

СХЕМА посадових окладів курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання

СХЕМА посадових окладів поліцейських апарату Національної поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейського апарату головних управлінь Національної поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських міжрегіональних територіальних органів Національної поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських міжрегіонального та територіальних органів поліції охорони Національної поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських управлінь, відділів (відділень) поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських стройових підрозділів поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських установ та закладів Національної поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських з числа молодшого складу поліції

РОЗМІРИ надбавки за стаж служби в поліції


Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції

1. Установити, що грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Грошове забезпечення курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання складається з посадового окладу.

Грошове забезпечення Голови Національної поліції та його заступників визначається цією постановою.

2. Виплата грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання здійснюється в порядку, що затверджується Міністерством внутрішніх справ.

3. Затвердити:

схему окладів за спеціальним званням поліцейських у розмірах згідно з додатком 1;

схему посадових окладів курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання в розмірах згідно з додатком 2;

схеми посадових окладів поліцейських у розмірах згідно з додатками 3 – 10.

4. Надати право керівникам органів, закладів та установ Національної поліції в межах затверджених для них асигнувань на грошове забезпечення:

1) установлювати:

посадові оклади поліцейським та курсантам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання в розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами, згідно з додатками 2 – 10;

надбавку за специфічні умови проходження служби в поліції в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби.

Установлення зазначеної надбавки Голові Національної поліції та заступникам Голови здійснюється з дозволу Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України за погодженням з Міністром внутрішніх справ;

підвищення за службу в поліції особливого призначення (особам, які безпосередньо виконують функції із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян) у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

2) здійснювати преміювання поліцейських відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби.

Преміювання Голови Національної поліції та заступників Голови здійснюється з дозволу Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України за погодженням з Міністром внутрішніх справ;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 3 від 11.01.2017}

3) надавати поліцейським матеріальну допомогу для оздоровлення в розмірі посадового окладу.

5. Виплачувати:

1) надбавку за стаж служби в поліції в розмірах згідно з додатком 11;

2) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень – у розмірах та порядку, визначених законодавством;

3) доплату за службу в нічний час – у розмірі 35 відсотків посадового окладу з розрахунку за кожну годину служби в нічний час;

4) надбавку за безперервний стаж на шифрувальній роботі – у розмірі до 20 відсотків посадового окладу. Надбавка виплачується особам, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі;

5) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

6) доплату за вчене звання у разі, коли особа займає посаду, що пов’язана з педагогічною або науковою діяльністю, і має вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), – у розмірі 5, професора – 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

7) надбавку за почесне звання “заслужений” – у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

Надбавка за почесне звання “заслужений” виплачується, коли виконання поліцейськими службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням;

8) підвищення на 25 відсотків посадових окладів курсантам за відмінне навчання або отримання відповідної кількості балів за шкалою ECTS за результатами екзаменаційної сесії.

6. Видатки, пов’язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Національної поліції.

7. Міністерству внутрішніх справ за погодженням з Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів затвердити у двотижневий строк порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання.

8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з дня набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію”.


СХЕМА окладів поліцейських за спеціальними званнями

Спеціальні звання

Оклад

Вищий склад:

генерал поліції першого рангу

3000

генерал поліції другого рангу

2800

генерал поліції третього рангу

2600

Середній склад:

полковник поліції

2400

підполковник поліції

2200

майор поліції

2000

капітан поліції

1800

старший лейтенант поліції

1600

лейтенант поліції

1400

молодший лейтенант поліції

1200

Молодший склад:

старший сержант поліції

1000

сержант поліції

800

капрал поліції

600

рядовий поліції

400


СХЕМА посадових окладів курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання

Категорія курсантів

Оклад

Курсанти з числа осіб, які не перебували на службі в поліції перед зарахуванням на навчання:

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітніх ступенів магістра, бакалавра:

першого і другого курсу навчання

208

третього курсу навчання

245

четвертого і кожного наступного курсу навчання

281

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня молодшого бакалавра:

першого і другого курсу навчання

172

третього і кожного наступного курсу навчання

208

Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітніх ступенів магістра, бакалавра:

першого і другого курсу навчання

281

третього курсу навчання

299

четвертого і кожного наступного курсу навчання

317

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня молодшого бакалавра:

першого і другого курсу навчання

245

третього і кожного наступного курсу навчання

281


СХЕМА посадових окладів поліцейських апарату Національної поліції

Посада

Оклад

Голова Національної поліції

40000

Перший заступник Голови Національної поліції

20000

Заступник Голови Національної поліції

18000

Начальник департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу

8000

Перший заступник начальника (директора) департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, радник Голови

7600

Заступник начальника (директора) департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; начальник управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату; помічник Голови

7400

Начальник управління департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; заступник начальника управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату; начальник відділу, що не входить до складу структурного підрозділу апарату

4800

Заступник начальника управління; заступник начальника відділу, що не входить до складу структурного підрозділу апарату

4400

Начальники: відділу, чергової частини; помічник першого заступника Голови, заступника Голови

4000

Заступники начальника: відділу, чергової частини; начальник сектору

3800

Головні: оперуповноважений, інспектор, спеціаліст, психолог

3000

Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, референт з особливих доручень; помічник начальника: департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу

2900

Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, референт, інженер

2800

Оперуповноважений, слідчий, інспектор, референт, інженер

2700


СХЕМА посадових окладів поліцейського апарату головних управлінь Національної поліції

Посада

Оклад

Київ

поза гр.

I гр. обл.

II гр. обл.

Начальник Головного управління

6000

5700

5400

5100

Перший заступник начальника Головного управління

5500

5200

4900

4600

Заступник начальника Головного управління

5200

4900

4600

4300

Начальник управління, помічник (радник) начальника Головного управління

3800

3600

Заступник начальника управління; начальник відділу, що не входить до складу управління

3600

3400

Начальники: відділу, чергової частини; заступник начальника відділу, що не входить до складу управління; начальник сектору, що не входить до складу управління, відділу

3200

3100

Заступники начальника: відділу, чергової частини; помічник начальника управління

3100

3000

Начальник сектору

3000

2900

Головний спеціаліст, старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень

2800

2700

Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, інженер, психолог, референт, юрисконсульт

2700

2600

Оперуповноважений, слідчий, інспектор, інженер, психолог, референт, юрисконсульт

2600

2500