Постанова КМУ №988

Редакція від 19.01.2017
Документ на сайті ВР

Постанова КМУ №988
Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції

Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції

СХЕМА окладів поліцейських за спеціальними званнями

СХЕМА посадових окладів курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання

СХЕМА посадових окладів поліцейських апарату Національної поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейського апарату головних управлінь Національної поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських міжрегіональних територіальних органів Національної поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських міжрегіонального та територіальних органів поліції охорони Національної поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських управлінь, відділів (відділень) поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських стройових підрозділів поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських установ та закладів Національної поліції

СХЕМА посадових окладів поліцейських з числа молодшого складу поліції

РОЗМІРИ надбавки за стаж служби в поліції


Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції

1. Установити, що грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Грошове забезпечення курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання складається з посадового окладу.

Грошове забезпечення Голови Національної поліції та його заступників визначається цією постановою.

2. Виплата грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання здійснюється в порядку, що затверджується Міністерством внутрішніх справ.

3. Затвердити:

схему окладів за спеціальним званням поліцейських у розмірах згідно з додатком 1;

схему посадових окладів курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання в розмірах згідно з додатком 2;

схеми посадових окладів поліцейських у розмірах згідно з додатками 3 – 10.

4. Надати право керівникам органів, закладів та установ Національної поліції в межах затверджених для них асигнувань на грошове забезпечення:

1) установлювати:

посадові оклади поліцейським та курсантам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання в розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами, згідно з додатками 2 – 10;

надбавку за специфічні умови проходження служби в поліції в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби.

Установлення зазначеної надбавки Голові Національної поліції та заступникам Голови здійснюється з дозволу Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України за погодженням з Міністром внутрішніх справ;

підвищення за службу в поліції особливого призначення (особам, які безпосередньо виконують функції із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян) у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

2) здійснювати преміювання поліцейських відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби.

Преміювання Голови Національної поліції та заступників Голови здійснюється з дозволу Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України за погодженням з Міністром внутрішніх справ;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 3 від 11.01.2017}

3) надавати поліцейським матеріальну допомогу для оздоровлення в розмірі посадового окладу.

5. Виплачувати:

1) надбавку за стаж служби в поліції в розмірах згідно з додатком 11;

2) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень – у розмірах та порядку, визначених законодавством;

3) доплату за службу в нічний час – у розмірі 35 відсотків посадового окладу з розрахунку за кожну годину служби в нічний час;

4) надбавку за безперервний стаж на шифрувальній роботі – у розмірі до 20 відсотків посадового окладу. Надбавка виплачується особам, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі;

5) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

6) доплату за вчене звання у разі, коли особа займає посаду, що пов’язана з педагогічною або науковою діяльністю, і має вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), – у розмірі 5, професора – 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

7) надбавку за почесне звання “заслужений” – у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

Надбавка за почесне звання “заслужений” виплачується, коли виконання поліцейськими службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням;

8) підвищення на 25 відсотків посадових окладів курсантам за відмінне навчання або отримання відповідної кількості балів за шкалою ECTS за результатами екзаменаційної сесії.

6. Видатки, пов’язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Національної поліції.

7. Міністерству внутрішніх справ за погодженням з Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів затвердити у двотижневий строк порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання.

8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з дня набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію”.


СХЕМА окладів поліцейських за спеціальними званнями

Спеціальні звання

Оклад

Вищий склад:

генерал поліції першого рангу

3000

генерал поліції другого рангу

2800

генерал поліції третього рангу

2600

Середній склад:

полковник поліції

2400

підполковник поліції

2200

майор поліції

2000

капітан поліції

1800

старший лейтенант поліції

1600

лейтенант поліції

1400

молодший лейтенант поліції

1200

Молодший склад:

старший сержант поліції

1000

сержант поліції

800

капрал поліції

600

рядовий поліції

400


СХЕМА посадових окладів курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання

Категорія курсантів

Оклад

Курсанти з числа осіб, які не перебували на службі в поліції перед зарахуванням на навчання:

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітніх ступенів магістра, бакалавра:

першого і другого курсу навчання

208

третього курсу навчання

245

четвертого і кожного наступного курсу навчання

281

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня молодшого бакалавра:

першого і другого курсу навчання

172

третього і кожного наступного курсу навчання

208

Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітніх ступенів магістра, бакалавра:

першого і другого курсу навчання

281

третього курсу навчання

299

четвертого і кожного наступного курсу навчання

317

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня молодшого бакалавра:

першого і другого курсу навчання

245

третього і кожного наступного курсу навчання

281


СХЕМА посадових окладів поліцейських апарату Національної поліції

Посада

Оклад

Голова Національної поліції

40000

Перший заступник Голови Національної поліції

20000

Заступник Голови Національної поліції

18000

Начальник департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу

8000

Перший заступник начальника (директора) департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, радник Голови

7600

Заступник начальника (директора) департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; начальник управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату; помічник Голови

7400

Начальник управління департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; заступник начальника управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату; начальник відділу, що не входить до складу структурного підрозділу апарату

4800

Заступник начальника управління; заступник начальника відділу, що не входить до складу структурного підрозділу апарату

4400

Начальники: відділу, чергової частини; помічник першого заступника Голови, заступника Голови

4000

Заступники начальника: відділу, чергової частини; начальник сектору

3800

Головні: оперуповноважений, інспектор, спеціаліст, психолог

3000

Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, референт з особливих доручень; помічник начальника: департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу

2900

Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, референт, інженер

2800

Оперуповноважений, слідчий, інспектор, референт, інженер

2700


СХЕМА посадових окладів поліцейського апарату головних управлінь Національної поліції

Посада

Оклад

Київ

поза гр.

I гр. обл.

II гр. обл.

Начальник Головного управління

6000

5700

5400

5100

Перший заступник начальника Головного управління

5500

5200

4900

4600

Заступник начальника Головного управління

5200

4900

4600

4300

Начальник управління, помічник (радник) начальника Головного управління

3800

3600

Заступник начальника управління; начальник відділу, що не входить до складу управління

3600

3400

Начальники: відділу, чергової частини; заступник начальника відділу, що не входить до складу управління; начальник сектору, що не входить до складу управління, відділу

3200

3100

Заступники начальника: відділу, чергової частини; помічник начальника управління

3100

3000

Начальник сектору

3000

2900

Головний спеціаліст, старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень

2800

2700

Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, інженер, психолог, референт, юрисконсульт

2700

2600

Оперуповноважений, слідчий, інспектор, інженер, психолог, референт, юрисконсульт

2600

2500


СХЕМА посадових окладів поліцейських міжрегіональних територіальних органів Національної поліції

Посада

Оклад

центр. орган

терит. органи

Київ

інші

Начальник Департаменту

8000

Перший заступник начальника Департаменту

7600

Заступник начальника Департаменту

7400

Начальник управління; начальник територіального (відокремленого) управління:

4800

3800

поза групою

3600

I група

3550

II група

3500

Заступник начальника управління; заступник начальника територіального (відокремленого) управління; начальник територіального (відокремленого) відділу:

4400

3600

поза групою

3400

I група

3350

II група

3300

Начальники: відділу, чергової частини; заступник начальника територіального (відокремленого) відділу

4000

3200

3100

Заступники начальника: відділу, чергової частини; начальник сектору

3800

3100

3000

Головні: оперуповноважений, інспектор, спеціаліст, психолог

3000

Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень; помічник начальника Департаменту; головний спеціаліст територіального відділу

2900

2800

2700

Старші: оперуповноважений, інспектор, інженер, юрисконсульт

2800

2700

2600

Оперуповноважений, інспектор, інженер, агент, юрисконсульт

2700

2600

2500


СХЕМА посадових окладів поліцейських міжрегіонального та територіальних органів поліції охорони Національної поліції

Посада

Оклад

апарат

обл. упр.

міські, районні, міжр. відділи

Начальник Департаменту

8000

Перший заступник начальника Департаменту

7600

Заступник начальника Департаменту

7400

Начальник управління; начальник управління поліції охорони:

4800

Київ

3800

поза групою

3600

I група

3550

II група

3500

Заступник начальника управління, заступник начальника управління поліції охорони:

4400

Київ

3600

поза групою

3550

I група

3500

II група

3450

Начальник центру технічної охорони

3200

Начальники: відділу, чергової частини, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення; заступник начальника центру технічної охорони; начальники: міського, районного, міжрайонного відділу:

4000

3200

Київ

3150

інші

3100

Заступники начальника: відділу, чергової частини, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення; начальник сектору; заступники начальника: міського, районного, міжрайонного відділу; начальник міського, районного, міжрайонного відділення:

3800

3100

Київ

3000

інші

2900

Головні: інспектор, спеціаліст, психолог; начальник головного пункту

3000

2750

Старший інспектор з особливих доручень; начальники: пункту, сектору у складі міського, районного, міжрайонного відділу, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення, помічник начальника Департаменту

2900

2800

2700

Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог

2800

2700

2600

Інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог

2700

2600

2500


СХЕМА посадових окладів поліцейських управлінь, відділів (відділень) поліції

Посада

Оклад

Київ

інші

Начальник: управління поліції, відділу поліції

3800

3600

Перший заступник начальника: управління поліції, відділу поліції

3600

3400

Заступник начальника: управління поліції, відділу поліції

3450

3250

Начальник: відділу, відділення поліції

3250

3100

Заступник начальника відділення поліції

3150

3000

Заступник начальника відділу, начальник сектору (відділення), що не входить до складу відділу

3100

2950

Заступник начальника сектору (відділення), що не входить до складу відділу

3000

2850

Начальник: сектору (відділення), чергової частини

2800

2700

Заступник начальника: сектору (відділення), чергової частини

2700

2600

Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, дільничний офіцер поліції, інженер, психолог

2600

2500

Оперуповноважений, слідчий, інспектор, дільничний офіцер поліції, інженер, психолог

2500

2400


СХЕМА посадових окладів поліцейських стройових підрозділів поліції

Посада

Оклад

Київ

інші

Командир полку

3200

3100

Заступник командира полку; командир батальйону, що не входить до складу полку

3050

2950

Начальник штабу полку

3000

2900

Заступник командира батальйону, що не входить до складу полку; командир батальйону, помічник командира полку

2950

2850

Заступник командира батальйону; командир роти, що не входить до складу полку, батальйону; начальник штабу батальйону, помічник начальника штабу полку, начальник відділення, помічник командира батальйону

2800

2700

Заступник командира роти, що не входить до складу полку, батальйону; командир роти

2750

2650

Заступник командира роти; командир взводу, що не входить до складу полку, батальйону, роти; помічник начальника штабу батальйону

2700

2600

Командир взводу; заступник командира взводу, що не входить до складу полку, батальйону, роти; старші: інспектор, інженер, психолог

2600

2500

Заступник командира взводу, інспектор, інженер, психолог, інструктор

2500

2400


СХЕМА посадових окладів поліцейських установ та закладів Національної поліції

Посада

Оклад

Державна установа забезпечення

Начальник установи

3400

Заступник начальника установи

3300

Начальник відділу

3200

Заступник начальника відділу

3100

Начальник відділення

2900

Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт

2700

Інспектор, інженер, юрисконсульт, командир взводу, начальник складу непорушного запасу

2600

Відокремлений територіальний структурний підрозділ Державної установи забезпечення

Начальник територіального підрозділу

2700

Заступник начальника територіального підрозділу

2620

Начальник відділення

2500

Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт

2450

Інспектор, інженер, юрисконсульт

2400

Підрозділи забезпечення головних управлінь Національної поліції

Начальник

2700

Заступник начальника

2620

Начальник відділення

2500

Начальник майстерні; старші: інспектор, інженер

2450

Інспектор, інженер

2400

Тренінгові центри

Начальник центру

2700

Заступник начальника центру

2620

Старший інспектор

2450

Інспектор, старший інструктор

2400

Спеціальні установи

Начальник: приймальника, ізолятора

2800

Заступник начальника: приймальника, ізолятора

2650

Старші: інспектор, вихователь

2550

Інспектор, вихователь, психолог

2450

Вищі навчальні заклади професійного навчання (поліції охорони)

Начальник закладу

3500

Перший заступник начальника закладу

3400

Заступник начальника закладу

3300

Начальник циклу

2950

Начальник відділення

2900

Начальник курсу

2850

Заступник начальника курсу, старший викладач

2750

Викладач

2650

Старші: інспектор, інженер, психолог

2550

Начальник навчального полігона, інспектор, інженер, психолог, викладач-методист

2500

Навчальні заклади професійного навчання

Начальник закладу

3300

Перший заступник начальника закладу

3200

Заступник начальника закладу

3100

Начальник циклу

2850

Начальник відділення

2800

Начальник курсу

2750

Заступник начальника курсу

2670

Старший викладач

2600

Викладач, начальник спортивної команди, помічник начальника училища

2550

Старші: інспектор, інспектор-черговий, інженер, психолог, викладач-методист

2450

Інспектор, інспектор-черговий, інженер, психолог, начальник навчального полігона, викладач-методист

2400

Кінологічний центр

Начальник центру

2700

Заступник начальника центру

2620

Старший інспектор

2450

Інспектор

2400

Оркестр, ансамбль

Начальник

2450

Старший інспектор

2400

Інспектор

2350


СХЕМА посадових окладів поліцейських з числа молодшого складу поліції

Посада

Оклад

Київ

інші

Поліцейський (інспектор): патрульної поліції, поліції особливого призначення

2520

2470

Помічник: слідчого, оперуповноваженого, дільничного офіцера поліції, чергового, начальника пункту; старшина, старший технік

2000

1900

Начальник: складу озброєння, складу непорушного запасу, конвою, стрільбища, тиру, полігона; командир: відділення, катера; помічник командира взводу, технік, інструктор, молодший інспектор

1900

1800

Помічник чергового коменданта, поліцейський, збройовий майстер, контролер контрольно-пропускного пункту, музикант, оператори: стрільбища, служби “102”

1800

1700


РОЗМІРИ надбавки за стаж служби в поліції

Стаж служби

Розмір надбавки, відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням

Від 1 до 2 років

5

Від 2 до 4 років

10

Від 4 до 7 років

15

Від 7 до 10 років

20

Від 10 до 13 років

25

Від 13 до 16 років

30

Від 16 до 19 років

35

Від 19 до 22 років

40

Від 22 до 25 років

45

Понад 25 років

50

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 3 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.