Загальна частина

1. Бойовий Прапор вручається бригадам, полкам, окремим батальйонам, дивізіонам, авіаескадрильям, військовим навчальним закладам і навчальним військовим частинам (далі – військовим частинам).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

Військовим частинам тилового, технічного та медичного забезпечення, охорони і обслуговування, навчально-тренувальним, дисциплінарним, інженерно-технічним та іншим подібним військовим частинам Бойовий Прапор не вручається.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

Рішення про вручення військовій частині Бойового Прапора приймається Президентом України за поданням Міністра оборони України. До подання додається Грамота Президента України про вручення військовій частині Бойового Прапора. Виготовлення Бойового Прапора організовується після підписання Грамоти Президентом України.

{Пункт 1 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

2. В окремих випадках, коли у військовій частині за умовами дислокації, оперативного призначення або з інших причин не може бути забезпечено належне зберігання і тримання Бойового Прапора, рішенням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України Бойовий Прапор такій військовій частині може не замовлятися і не вручатися.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1900-VI від 16.02.2010}

Порядок вручення Бойового Прапора військовій частині

3. Бойовий Прапор вручається військовій частині після її сформування від імені Президента України представником Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командування виду Збройних Сил України або оперативного командування Збройних Сил України за дорученням Міністра оборони України.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

Під час вручення Бойового Прапора військовій частині видається Грамота Президента України.

Вручення Бойового Прапора військовій частині проводиться в урочистій обстановці.

4. Для вручення Бойового Прапора військова частина шикується зі зброєю так, як цього вимагає Стройовий статут Збройних Сил України для стройового огляду.

Під час вручення Бойового Прапора в бойових умовах порядок шикування військової частини встановлюється з урахуванням бойової обстановки.

5. Для винесення Бойового Прапора до місця шикування за розпорядженням начальника, який прибув для вручення Бойового Прапора, командир військової частини призначає прапороносця і двох асистентів з військовослужбовців офіцерського або сержантського (старшинського) складу, переважно нагороджених державними нагородами України, відомчими заохочувальними відзнаками, та відмінників бойової підготовки і прапороносний взвод.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

6. У визначений час прапороносець виносить Бойовий Прапор у чохлі та прямує за три кроки позаду начальника, який вручає Бойовий Прапор, до місця шикування військової частини. При цьому прапороносець тримає Бойовий Прапор на лівому плечі у положенні, визначеному Стройовим статутом Збройних Сил України; справа і зліва від прапороносця крокують асистенти.

Після того як особа, що прибула для вручення Бойового Прапора, наблизиться на 40-50 кроків до строю, командир військової частини подає команду: “Полк, на Прапор СТРУНКО, рівняння – ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, на СЕРЕДИНУ)”. Якщо полк озброєний карабінами, то командир подає команду: “Полк, на Прапор СТРУНКО. Для зустрічі справа (зліва, з фронту) зброєю – ЧЕСТЬ”.

Оркестр виконує “Зустрічний марш”.

7. Командир військової частини, подавши команду, прикладає руку до головного убору, підходить до особи, яка прибула для вручення Бойового Прапора, зупиняється перед нею за два-три кроки і доповідає: “Пане (пані) генерал-майоре. Перша механізована бригада з нагоди вручення Бойового Прапора вишикуваний. Командир бригади полковник Марі”.

У момент зупинки командира полку для доповіді особі, яка прибула вручати Бойовий Прапор, оркестр припиняє грати. Прапороносець ставить Бойовий Прапор до правої ноги вертикально, притримуючи його біля ноги опущеною правою рукою згідно з вимогами Стройового статуту Збройних Сил України.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

8. Особа, яка прибула для вручення Бойового Прапора, прийнявши доповідь, стає перед серединою строю, вітається з особовим складом військової частини і підходить до прапороносця. Прапороносець з підходом особи, яка вручає Бойовий Прапор, нахиляє і тримає його горизонтально обома руками. Особа, яка вручає Бойовий Прапор, знімає чохол і розгортає Бойовий Прапор. Потім прапороносець, поставивши Бойовий Прапор вертикально, підтримуючи його правою рукою, стає обличчям до строю.

Особа, яка вручає Бойовий Прапор, зачитує Грамоту Президента України, після чого вручає Бойовий Прапор і Грамоту командирові військової частини. Оркестр виконує Державний Гімн України.

9. Командир військової частини, прийнявши Бойовий Прапор і Грамоту Президента України, після закінчення виконання оркестром Державного Гімну України передає Бойовий Прапор прапороносцеві та подає команду: “Прапороносець, за мною кроком – Руш”. Прапороносець за командою “кроком” бере Бойовий Прапор на ліве плече.

Командир військової частини і через три кроки за ним прапороносець з Бойовим Прапором та асистенти прямують до лівого флангу строю, після чого проходять уздовж фронту (за 10-15 кроків від строю) до правого флангу строю. Вийшовши на правий фланг, командир військової частини наказує прапороносцеві з асистентами стати на місце, визначене ним у строю. Оркестр з початком руху і до зупинки прапороносця у строю виконує “Зустрічний марш”. Особовий склад військової частини вітає Бойовий Прапор тривалим “Слава”.

Після того як прапороносець стане на місце, командир військової частини подає оркестру знак для припинення гри, виходить на середину строю і зупиняється поруч з особою, яка вручала Бойовий Прапор, а потім за її вказівкою подає команду “Вільно”, а якщо полк тримав карабіни у положенні “зброєю – ЧЕСТЬ”, попередньо подає команду: “Полк, до но-ГИ”.

10. Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами “Слава Україні”. Особовий склад військової частини на привітання відповідає: “Героям слава”. Після цього командир військової частини виступає зі словом у відповідь.

{Пункт 10 в редакції Закону № 2587-VIII від 04.10.2018}

11. На завершення вручення Бойового Прапора підрозділи військової частини проходять урочистим маршем перед особою, яка вручила Бойовий Прапор, знову шикуються. Бойовий Прапор відноситься до місця його зберігання.

12. Після вручення Бойового Прапора по військовій частині видається наказ, згідно з яким встановлюється місце для зберігання Бойового Прапора і призначаються прапороносець, асистенти та прапороносний взвод.

13. Місце Бойового Прапора в строю, порядок його винесення і віднесення встановлюються Стройовим статутом Збройних Сил України, а порядок охорони – Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Порядок зберігання та тримання Бойового Прапора

14. Бойовий Прапор військової частини повинен знаходитися:

у разі розміщення військової частини в казармах та розташування її у населених пунктах – у приміщенні штабу військової частини;

у військових частинах, які здійснюють бойове чергування, – на командному пункті військової частини;

у разі розташування військової частини табором (у наметах) – на лінії першого ряду наметів у центрі розташування військової частини, під спеціальним навісом;

на навчаннях – на місці, визначеному командиром військової частини.

15. {Абзац перший пункту 15 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019}

Дозволяється спільне зберігання бойових прапорів кількох військових частин з’єднання, дислокованих в одному військовому містечку.

16. Бойовий Прапор завжди перебуває під охороною, а під час винесення його до військової частини – під охороною прапороносного взводу.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

17. Бойовий Прапор на посту зберігається у згорнутому вигляді й у чохлі, опечатаному гербовою сургучевою печаткою військової частини; він має бути встановлений вертикально у підпору прапора.

У разі розміщення військової частини у казармах дозволяється зберігати Бойовий Прапор у розгорнутому вигляді в запечатаній заскленій шафі.

На посту поряд з Бойовим Прапором може перебувати під охороною скринька для грошей.

18. У разі перевезення військової частини транспортом для Бойового Прапора виділяється окремий автомобіль, вагон, купе, каюта, літак (салон). Разом із Бойовим Прапором переїжджають прапороносець, асистенти і варта, а також можуть перевозитися скринька для грошей та сейф із секретними документами.

19. За правильне зберігання Бойового Прапора безпосередньо відповідає начальник штабу військової частини, який зобов’язаний:

систематично перевіряти особисто або через свого заступника (помічника) несення служби чатовими на посту біля Бойового Прапора;

проводити не рідше ніж один раз на місяць огляд Бойового Прапора;

вести журнал огляду Бойового Прапора, зазначаючи в ньому час огляду, недоліки, виявлені під час огляду, і заходи, вжиті для їх усунення, про що доповідає командирові військової частини.

20. Огляд Бойового Прапора проводиться начальником штабу в присутності прапороносця, асистентів і начальника варти. Начальник штабу наказує розгорнути Бойовий Прапор для огляду і перевіряє кількість і стан державних нагород, стан полотнища, справність чохла, древка, наконечника. Окремо перевіряється стан тасьми з китицями, орденських стрічок, кількість і стан орденів.

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

Після закінчення огляду начальник штабу наказує згорнути Бойовий Прапор. Прапороносець опускає Бойовий Прапор горизонтально, стежачи за тим, щоб його полотнище не торкалося землі (підлоги), асистент бере полотнище за ріжки і рівномірно натягує його. Прапороносець та інший асистент, повільно обертаючи древко, згортають полотнище лицьовим боком усередину, стежачи при цьому, щоб не було складок.

На згорнуте полотнище Бойового Прапора асистенти надівають чохол, начальник штабу запечатує його гербовою сургучевою печаткою і після цього здає Бойовий Прапор під охорону варти.

21. Під час винесення Бойового Прапора до військової частини і здавання його під охорону варти розгортання і згортання полотнища проводиться прапороносцем та асистентами під безпосереднім наглядом начальника штабу або його помічника (заступника), як це визначено в пункті 20 цього Положення.

22. Просушування полотнища Бойового Прапора проводиться поза приміщенням у затінку або у приміщенні. Під час просушування Бойовий Прапор охороняється прапороносцем та асистентами.

Здавання, заміна і ремонт Бойового Прапора

23. У разі розформування військової частини Бойовий Прапор і Грамота Президента України відправляються з короткою історичною довідкою таємним порядком, фельдзв’язком через штаби видів Збройних Сил України, військових округів, оперативних командувань на зберігання до Національного військово-історичного музею України, а Бойовий Прапор військової частини, яка брала участь у Другій світовій війні, передається на зберігання до Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років”.

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 517-VIII від 16.06.2015}

Копії супровідних документів подаються до Генерального штабу Збройних Сил України.

{Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

Бойові прапори розформованих частин із державними нагородами, грамотами Президента України та історичними довідками за погодженням із Міністерством оборони України в разі забезпечення їх зберігання та тримання можуть бути передані також на зберігання до музею (кімнати) Бойової Слави військових частин або місцевих музеїв для відкритої експозиції.

{Пункт 23 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

24. Бойові прапори, які зазнали значних пошкоджень або від часу постаріли і ремонт та реставрацію яких провести неможливо, підлягають заміні.

Для прийняття рішення про заміну Бойового Прапора або проведення його ремонту Бойовий Прапор оглядається спеціально призначеною комісією штабу вищого рівня за участю начальника штабу військової частини. В акті огляду зазначаються всі дефекти, які є на Бойовому Прапорові, причини їх виникнення, а також висновок комісії про заміну Бойового Прапора або проведення його ремонту. Акт огляду Бойового Прапора затверджується першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України, якому надається право приймати рішення про проведення ремонту або заміну Бойового Прапора.

{Абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

Порядок заміни Бойового Прапора визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.

{Абзац третій пункту 24 в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019}

{Абзац четвертий пункту 24 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019}

25. Старий Бойовий Прапор після вручення нового Бойового Прапора разом з короткою історичною довідкою передається на зберігання згідно з порядком, установленим пунктом 23 цього Положення.

{Пункт 25 в редакції Закону № 517-VIII від 16.06.2015}

26. Проводити ремонт полотнища Бойового Прапора силами і засобами військової частини забороняється. Дозволяється лише в разі нагальної потреби ремонтувати древко, верхівку та підток.

Якщо виникає потреба в ремонті полотнища Бойового Прапора, тасьми з китицями, орденських стрічок, командир військової частини порушує в порядку підпорядкованості клопотання з цього приводу. Після одержання дозволу на ремонт полотнище Бойового Прапора, тасьма з китицями, орденські стрічки в установленому порядку передаються до Тилу Збройних Сил України.

Здавання полотнища Бойового Прапора, тасьми з китицями та орденських стрічок на ремонт оформлюється актом.

{Пункт 26 в редакції Закону № 205-IX від 17.10.2019}

Порядок передачі бойових прапорів і почесних назв під час переформування військових частин

27. Бойовий Прапор зберігається за військовою частиною на весь час її існування незалежно від зміни назви і номера частини.

У разі реорганізації військової частини відомості про зміну назви або номера частини заносяться до Грамоти Президента України командиром військової частини і засвідчуються гербовою печаткою.

28. Для збереження традицій військових частин і пам’яті про їх заслуги бойові прапори та почесні найменування і державні нагороди частин можуть передаватися іншим військовим частинам. При цьому передавання Бойового Прапора і почесних найменувань і державних нагород здійснюється лише за наявності прямої спадкоємності у разі переформування однієї або кількох частин у нову частину (частини).

Під час переформування однієї військової частини в іншу Бойовий Прапор, Грамота Президента України до нього і почесне найменування і державні нагороди частини повністю зберігаються за новою військовою частиною.

Під час переформування двох і більше військових частин в одну за новою частиною зберігаються Бойовий Прапор, Грамота Президента України до нього, а також почесне найменування і державні нагороди однієї з переформованих частин. Бойові прапори і грамоти Президента України до них інших частин здаються у встановленому порядку.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

29. Питання про передавання новій військовій частині Бойового Прапора та почесного найменування і державних нагород розглядається Генеральним штабом Збройних Сил України одночасно з питанням про переформування військової частини.

{Пункт 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 205-IX від 17.10.2019}

{Пункт 30 виключено на підставі Закону № 205-IX від 17.10.2019}

{Додаток 3 виключено на підставі Закону № 680-IX від 04.06.2020}

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 4.8 / 5. Кількість голосів: 19

Ще немає оцінок.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі