Розділ 12. Особливості внутрішньої служби під час перевезення військ

378. Військові частини, підрозділи й команди великої
чисельності для перевезення залізничним, морським і річковим
транспортом формуються у військові ешелони.

Під час перевезення повітряним транспортом для кожного
літального апарата комплектуються військові команди. Кожному
військовому ешелону (команді) надається номер.

379. Особовий склад військового ешелону (команди) повинен
знати й додержувати встановлених правил поведінки та заходів
безпеки під час перевезення військ.

У кожному військовому ешелоні наказом командира військової
частини (начальника) призначаються начальник військового ешелону
та його заступники з бойового забезпечення, виховної роботи,
постачання, начальник зв’язку та лікар (фельдшер) ешелону.

У військовій команді призначається начальник команди.

старші вагонів (корабельних приміщень) з людьми призначаються
командирами підрозділів, які перевозяться в них, або начальником
військового ешелону, а днювальні салонів літальних апаратів –
начальником військової команди.

Військове звання і прізвище начальника військового ешелону
(команди), номер військового ешелону (команди) оголошуються всьому
особовому складові.

Начальник військового ешелону (команди) перед відправленням
повинен одержати у військовій частині маршрутний листок, військові
перевізні документи, відомість наряду варти, табель постів,
інструкцію начальника варти, а також бланки чеків-вимог для
одержання матеріальних засобів у ході перевезення.

Начальник військової команди перед відправленням повинен
одержати у військовій частині документи згідно з вимогами статті
223 цього Статуту, а у військового коменданта на шляхах сполучення
– інструктаж з правил техніки безпеки і пред’явити йому маршрутний
листок на команду.

380. Для несення внутрішньої і вартової служб у військовому
ешелоні призначаються:

черговий військового ешелону та його помічник;

чергові рот (відповідних їм підрозділів);

днювальні вагонів (корабельних приміщень, салонів літального
апарата) з людьми;

варта;

черговий підрозділ;

черговий сигналіст.

381. Особовому складові військового ешелону (команди)
заборонено:

втручатися в роботу посадових осіб органів військових
сполучень і транспорту;

затримувати поїзд (корабель, літальний апарат) довше, ніж
потрібно для стоянки;

здійснювати посадку та висадку (залишати свої місця на
літальному апараті) до подання встановленої команди або сигналу,
стрибати у вагони (на палубу корабля) або вистрибувати з них під
час руху поїзда (корабля);

зупиняти поїзд стоп-краном, крім випадків виникнення загрози
безпеці рухові поїзда або життю людей;

робити на вагонах (кораблях) написи, наклеювати й вивішувати
плакати, гасла, прапорці;

повідомляти в листах і телеграмах найменування військової
частини і згадувати про перевезення, а також вести про це розмови
із сторонніми особами; залишати на місцях вантаження
(розвантаження) та у вагонах (корабельних приміщеннях, літальних
апаратах) листи, газети, папери тощо;

перебувати на дахах вагонів, платформах, гальмівних
майданчиках, у кабінах і кузовах машин, баштах танків, а на
електрифікованих ділянках залізниці, крім того, торкатися
металевих опор і пристроїв заземлення контактної мережі,
наближатися до контактного дроту ближче, ніж на 2 метри;

перебувати у службових приміщеннях, місцях роботи корабельної
команди, рятувальних шлюпках; підніматися на мури шлюзів;

сидіти або стояти у дверях вагонів, на борту корабля,
спиратися на дверні закладки вагонів;

застосовувати у вагонах (кораблях) не передбачені правилами
види освітлення та опалення;

заправляти (дозаправляти) пальним техніку після завантаження;

ходити без потреби залізничними коліями (територією порту,
аеропорту), засмічувати територію й розпалювати багаття в межах
станцій (портів, аеропортів); самостійно користуватися
транспортним майном;

викидати на стоянках і під час руху будь-які речі з вагонів
(кораблів).

382. Заборонено перевозити військовим ешелоном сторонніх
осіб, а також вантажі, не передбачені для перевезення. Проїзд
військовим ешелоном посадових осіб транспорту, а також попутних
військових команд дозволяється військовим комендантом на шляхах
сполучення. Небезпечні вантажі перевозяться у суворій
відповідності з вимогами встановлених на транспорті правил.

383. Військовослужбовець, який відстав від військового
ешелону (команди), зобов’язаний прибути до військового коменданта
на шляхах сполучення, а за його відсутності – до начальника
станції (порту, аеропорту), доповісти (повідомити) про причину
відставання, назвати номер військового ешелону (команди) й діяти
за вказівкою військового коменданта або начальника станції (порту,
аеропорту).

Начальник військового ешелону (команди)

384. Начальник військового ешелону (команди) відповідає: за
постійну бойову готовність, своєчасне вантаження, перевантаження
та розвантаження військового ешелону (команди) і правильність
розміщення та кріплення озброєння й техніки;

за дисципліну, порядок і додержання особовим складом
військового ешелону (команди) встановлених правил військових
перевезень і заходів безпеки; за організацію всебічного
забезпечення і додержання протипожежних заходів, збереження
озброєння, техніки та інших матеріальних засобів, що перевозяться;

за збереження рухомого складу та його обладнання, за
санітарно-гігієнічне обслуговування ешелону.

Начальник військового ешелону (команди) підпорядковується
командирові військової частини або особі, яка формувала військовий
ешелон (команду), і військовим комендантам на шляхах сполучення.
Він є прямим начальником усього особового складу військового
ешелону (команди).

385. Начальник військового ешелону (команди) зобов’язаний:

підтримувати постійну бойову готовність військового ешелону
(команди) під час перевезення, вантаження, перевантаження та
розвантаження;

здійснювати організовано та в установлений термін вантаження,
перевантаження та розвантаження військового ешелону (команди),
організовувати наведення порядку після завершення
вантажно-розвантажувальних робіт;

стежити за прийманням старшими у вагонах (корабельних
приміщеннях з людьми) знімного військового обладнання, здаванням
його в місцях розвантаження і забезпечувати його збереження у
дорозі;

організовувати проведення виховної роботи, брати особисту
участь у здійсненні виховних заходів, спрямованих на якісне
виконання завдань, підтримання високого морально-психологічного
стану особового складу військового ешелону (команди), недопущення
порушень військової дисципліни та правопорядку;

забезпечувати додержання особовим складом правил перевезення,
заходів безпеки та порядку під час руху і на стоянках поїзда
(корабля);

організовувати всебічне забезпечення військового ешелону,
несення внутрішньої і вартової служб, вжиття протипожежних заходів
у військовому ешелоні;

організовувати контроль за розміщенням техніки, станом її
кріплення та надійністю огороджень для чатових і спостерігачів;

забезпечувати готовність військового ешелону (команди) до
раптового розвантаження та руху маршем до призначеного району або
в обхід зруйнованих транспортних об’єктів для подальшого
вантаження;

забезпечувати своєчасне оформлення транспортних документів на
військовий ешелон (команду);

установлювати час зміни добового наряду, а також визначати
порядок харчування особового складу й затверджувати розкладку
продуктів;

організовувати зв’язок в ешелоні та призначати начальників
вантажно-розвантажувальних та інших команд;

перед початком вантаження військового ешелону (транспорту)
проводити інструктаж особового складу щодо заходів безпеки та
протипожежних правил і дій у разі пожежі, перевіряти виконання
протипожежних заходів під час встановлення кухонь, печей
(опалювально-вентиляційни. контейнерів. т. іншого
пожежонебезпечного обладнання у вагонах (корабельних приміщеннях)
з людьми;

доповідати на маршруті військовим комендантам на шляхах
сполучення про стан військового ешелону (команди) і пред’являти їм
маршрутний лист;

забезпечувати додержання санітарно-гігієнічних правил в
ешелоні;

повідомляти військовому комендантові на шляхах сполучення про
військовослужбовців, які відстали, а там, де немає військових
комендантів, – начальникові станції (порту, аеропорту), де вони
відстали;

у разі порушення руху, спричиненого діями противника, а також
катастроф, пожеж, снігових заметів, розмивів та в інших випадках
подавати допомогу транспортним органам у відновленні порушеного
руху;

розміщувати хворих (поранених) у вагоні (купе, каюті) –
ізоляторі військового ешелону, а тих, які не можуть їхати далі, –
направляти до найближчого військового або цивільного лікувального
закладу; у разі смерті когось із складу військового ешелону
(команди) відправити тіло померлого разом з речами, документами,
листами та грішми до найближчого військового госпіталю чи лікарні;
про всі випадки відправлення хворих (померлих) до військового або
цивільного лікувального закладу доповідати (телеграфувати)
командирові військової частини (начальникові), який формував
військовий ешелон, а також рідним і близьким хворого (померлого);

складати разом з працівниками органів військового сполучення
і транспорту акти про псування або втрату майна з вагонів,
корабельних приміщень; здійснювати оцінку зіпсованого
(загубленого) майна згідно з існуючими тарифами та їх оплату за
безготівковим розрахунком.

Начальник військового ешелону (команди) має право на
безкоштовне користування засобами зв’язку на транспорті (телеграф,
телефон, радіо) для проведення переговорів з питань перевезення й
матеріального забезпечення військового ешелону (команди).

386. Питання, що стосуються перевезення, начальник
військового ешелону (команди) вирішує з військовим комендантом на
шляхах сполучення, а там, де його немає, – з начальником станції
(порту, аеропорту).

387. Під час руху в одному поїзді (кораблі, літальному
апараті) кількох військових ешелонів (команд) начальник одного з
військових ешелонів (команд) призначається старшим над іншими
військовими ешелонами (командами) наказом командира військової
частини або військовим комендантом, про що зазначається у
маршрутних листах.

388. У разі відчеплення від військового ешелону вагонів через
технічні неполадки начальник військового ешелону вимагає їх
заміни. Коли немає можливості замінити вагони, особовий склад
тимчасово розташовується в інших вагонах поїзда. У разі
відчеплення вагонів з озброєнням і технікою для нагляду за ними
залишаються екіпажі (водії, обслуга), а за іншим військовим майном
– варта.

Особовий склад відчеплених вагонів і варта забезпечуються
сухим пайком. Після перевантаження техніки або майна вживаються
заходи щодо приєднання їх до військового ешелону на шляху руху або
в пункті розвантаження своєї військової частини.

Заступник начальника військового ешелону з бойового забезпечення

389. Заступник начальника військового ешелону з бойового
забезпечення відповідає за стан охорони та оборони військового
ешелону. Він підпорядковується начальникові військового ешелону і
є прямим начальником усього особового складу військового ешелону.

390. Заступник начальника військового ешелону з бойового
забезпечення зобов’язаний:

розробляти й доповідати начальникові військового ешелону про
заходи щодо охорони та оборони військового ешелону на час
перевезення та забезпечувати їх виконання;

передбачати порядок використання сховищ для особового складу,
озброєння і техніки в районах очікування, збору й на
вантажно-розвантажувальних станціях (місцях);

організовувати радіаційну, хімічну та біологічну розвідку, а
у разі потреби – часткову дезактивацію і дегазацію озброєння,
техніки, вагонів або корабельних приміщень, де розміщений особовий
склад;

стежити за забезпеченням особового складу військового ешелону
засобами індивідуального захисту;

організовувати регулювання руху та маскування озброєння,
техніки в районах вантаження і розвантаження;

організовувати й контролювати несення вартової служби у
військовому ешелоні та бойового чергування засобів протиповітряної
оборони;

організовувати патрульну службу, охорону та оборону ешелону
на станціях (у місцях) вантаження (розвантаження), у районах
очікування;

забезпечувати виконання протипожежних заходів;

передбачати вжиття заходів бойового забезпечення під час
проведення маршу.

Заступник начальника військового ешелону з виховної роботи

391. Заступник начальника військового ешелону з виховної
роботи відповідає за морально-психологічний стан особового складу
та військову дисципліну. Він підпорядковується начальникові
ешелону і є прямим начальником усього особового складу військового
ешелону.

392. Заступник начальника військового ешелону з виховної
роботи зобов’язаний:

проводити виховну роботу серед особового складу в дусі
високої пильності, збереження в таємниці відомостей про
перевезення, недопущення втрат документації, озброєння, бойової та
іншої техніки і транспортного майна;

здійснювати заходи морально-психологічного забезпечення
особового складу під час перевезення у військовому ешелоні,
спрямовані на підтримання високої бойової готовності й військової
дисципліни, додержання правил поведінки та вимог безпеки;

організовувати оперативн. інформування. гуманітарну
підготовку особового складу, забезпечення його періодичними
виданнями, культурно-освітнім майном;

брати участь у комплектуванні та підготовці добового наряду
військового ешелону, враховуючи психологічну сумісність
військовослужбовців;

мобілізовувати особовий склад військового ешелону на роботи,
пов’язані з відновленням руху на шляхах сполучення у разі його
порушення діями противника або внаслідок стихійного лиха;

піклуватися про матеріально-побутове забезпечення особового
складу ешелону;

своєчасно доповідати начальникові військового ешелону про
морально-психологічний стан особового складу.

Заступник начальника військового ешелону з постачання

393. Заступник начальника військового ешелону з постачання
відповідає за своєчасне і повне матеріальне забезпечення
військового ешелону службами тилу, за організацію водопостачання
та харчування в дорозі. Він підпорядковується начальникові
військового ешелону і є прямим начальником безпосередньо
підпорядкованого йому особового складу.

394. Заступник начальника військового ешелону з постачання
зобов’язаний:

одержувати у штабі військової частини всі документи,
призначені для отримання й ведення обліку продовольчого та
речового майна під час перевезення;

забезпечувати в пункті відправлення одержання та перевезення
в ешелоні належного за нормами продовольства, а також поповнення
запасів у дорозі; забезпечувати якісне харчування і доведення
належної норми пайка до кожного військовослужбовця;

забезпечувати кухні й вагони паливом, водою, інвентарем,
посудом і засобами пожежогасіння;

складати разом із лікарем ешелону розкладку продуктів для
приготування гарячої їжі в кухнях ешелону і подавати розкладку
продуктів на затвердження начальникові ешелону;

забезпечувати сухим пайком особовий склад відчеплених вагонів
із технікою і майном;

організовувати правильне використання обладнання вагонів з
людьми, а також протипожежний захист ешелону;

стежити за справністю засобів пожежогасіння та опалювальних
пристроїв у вагонах (корабельних приміщеннях) з людьми.

Командир роти

395. Командир роти підпорядковується своїм прямим начальникам
і начальникові військового ешелону (команди).

Крім виконання своїх прямих обов’язків, викладених у статтях
111-112 цього Статуту, командир роти зобов’язаний:

готувати особовий склад, озброєння, техніку та інше майно
роти до перевезення і згідно з планом вантаження розподіляти їх за
рухомим складом (корабельними приміщеннями);

проводити інструктаж особового складу щодо правил перевезення
та вимог безпеки, оголошувати номер військового ешелону (команди),
військове звання і прізвище начальника військового ешелону
(команди);

виділяти особовий склад для добового наряду і для
вантажно-розвантажувальних або інших робіт за вказівкою начальника
ешелону та призначати опалювачів;

особисто керувати вантаженням. перевантаження. і
розвантаженням підрозділу, забезпечувати правильне розміщення,
кріплення і маскування озброєння, техніки та іншого військового
майна, контролювати їх стан у дорозі;

організовувати заняття з особовим складом підрозділу;
стежити за додержанням особовим складом військової дисципліни
і встановлених правил перевезення, а також за збереженням
обладнання вагонів (корабельних приміщень).

Старший вагона (корабельного приміщення) з людьми

396. Старший вагона (корабельного приміщення) з людьми
підпорядковується командирові свого підрозділу і черговому
військового ешелону. Він є прямим начальником особового складу,
розміщеного у вагоні (корабельному приміщенні) з людьми.

старший вагона (корабельного приміщення) з людьми
зобов’язаний:

мати список особового складу, відомості про кількість
озброєння та іншого військового майна, розміщеного у вагоні
(корабельному приміщенні) з людьми, і перед відправленням
перевіряти їх наявність;

перевіряти і приймати перед вантаженням обладнання вагона
(корабельного приміщення) з людьми, а після розвантаження –
здавати його у повній цілості;

керувати посадкою, розміщенням і висадкою особового складу;

призначати днювальних вагона (корабельного приміщення) з
людьми, стежити за несенням ними служби, а також виділяти
військовослужбовців для одержання їжі, води, палива і на різні
роботи;

стежити за додержанням особовим складом дисципліни,
внутрішнього порядку, правил носіння військової форми одягу та
заходів безпеки;

Не допускати виходу особового складу, виносу зброї,
боєприпасів та іншого майна із вагонів (корабельних приміщень) з
людьми без дозволу начальника ешелону або до подання команди
(сигналу);

Не допускати без дозволу проїзду у вагоні (корабельному
приміщенні) з людьми сторонніх осіб, а також перевезення вантажів,
що не належать військовому ешелонові;

стежити за підтриманням встановленої температури у вагонах
(корабельних приміщеннях) з людьми і додержанням вимог пожежної
безпеки; у разі виникнення пожежі вживати всіх заходів для її
гасіння та подавати сигнал для зупинки поїзда, на кораблі –
одночасно з гасінням вогню доповідати про це черговому військового
ешелону;

під час підготовки до висадки екіпірувати особовий склад,
припинити опалення й загасити вогонь;

доповідати командирові підрозділу та черговому військового
ешелону про хворих, військовослужбовців, які відстали, а також про
пошкодження або втрату зброї, іншого військового майна, обладнання
вагона (корабельного приміщення) з людьми та про інші надзвичайні
події.

Черговий військового ешелону

397. Черговий військового ешелону призначається з офіцерів і
підпорядковується начальникові військового ешелону та командирові
військової частини, яку перевозять. Йому підпорядковується добовий
наряд і старші вагонів (корабельних приміщень) з людьми.

398. Черговий військового ешелону виконує обов’язки,
передбачені у статтях 295-300 цього Статуту.

Крім того, він зобов’язаний:

стежити за здаванням командирами підрозділів техніки та
іншого військового майна під охорону варти;

перевіряти наявність особового складу, несення служби добовим
нарядом, готовність чергового підрозділу; стежити за додержанням
особовим складом правил пожежної безпеки;

стежити за порядком і дисципліною у військовому ешелоні,
додержанням правил перевезень, збереженням військового й
транспортного майна;

оголошувати за вказівками начальника військового ешелону
командирам підрозділів, старшим вагонів (корабельних приміщень) з
людьми зупинки, на яких особовому складові дозволяється виходити;

забезпечувати в дорозі організоване одержання та роздавання
гарячої їжі, води, палива та засобів освітлення;

Не допускати до військового ешелону сторонніх осіб, крім
працівників транспорту, які обслуговують поїзд (корабель).

Черговий роти

399. Черговий роти підпорядковується черговому військового
ешелону та його помічникові, а в порядку внутрішньої служби в роті
– командирові та старшині роти. Йому підпорядковуються днювальні
вагонів (корабельних приміщень) з людьми, в яких перевозиться
особовий склад роти.

400. Черговий роти виконує обов’язки, передбачені у статтях
310-312 цього Статуту. Крім того, за вказівкою командира роти та
з дозволу чергового військового ешелону черговий роти повинен
перевіряти на зупинках стан кріплення і маскування озброєння,
техніки та іншого військового майна, усувати неполадки та
доповідати про це командирові роти й черговому військового
ешелону.

Днювальні вагона (корабельного приміщення) з людьми, салону літального апарата

401. Днювальні вагона (корабельного приміщення) з людьми,
салону літального апарата підпорядковуються черговому роти,
старшому вагона, а там, де їх немає, – начальникові військової
команди.

402. Днювальний вагона (корабельного приміщення) з людьми,
салону літального апарата виконує обов’язки, передбачені у статтях
313-314 цього Статуту.

Крім того, він зобов’язаний:

перед посадкою у вагон або висадкою з нього особового складу
ставити драбину (висувну драбину) і закріплювати на місце дверну
закладку;

перевіряти наявність людей після посадки й доповідати
старшому вагона (корабельного приміщення) з людьми або
начальникові військової команди;

Не дозволяти особовому складові виходити із вагона
(корабельного приміщення) з людьми, салону літального апарата до
подання встановленої команди або сигналу та одягненому не за
формою;

стежити за опаленням і додержанням правил пожежної безпеки, а
також за наявністю води в бачках і відрах; перед висадкою
припиняти опалення і гасити в печах вогонь;

прибирати у вагоні (корабельному приміщенні) з людьми, в
салоні літального апарата;

стежити за збереженням обладнання та інвентарю;

стежити за сигналами та командами начальника військового
ешелону (команди) й чергового військового ешелону;

Не дозволяти висуватися із вагона, спиратися на дверну
закладку, сидіти чи стояти у дверях вагона; стежити, щоб у вагоні
відчинялися лише ті двері, які визначив начальник військового
ешелону;

Не допускати викидання з вагона (корабельного приміщення) з
людьми сміття, залишків їжі у не визначених для цього місцях.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?