Розділ 5. Розподіл часу і повсякденний порядок

199. Розподіл часу здійснюється таким чином, щоб забезпечити
у військовій частині постійну бойову готовність і проведення
занять з бойової підготовки та створити умови для підтримання
порядку, військової дисципліни й виховання військовослужбовців,
підвищення їх культурного рівня, всебічного побутового
обслуговування, відпочинку й харчування.

Для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової
військової служби, курсантів (слухачів) військових навчальних
закладів, навчальних центрів, військових частин) встановлюється
п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Для
військовослужбовців строкової військової служби і курсантів
(слухачів) військових навчальних закладів, навчальних центрів,
військових частин встановлюється шестиденний робочий тиждень з
одним вихідним днем. Тривалість робочого тижня встановлюється
законом. ( Частина друга статті 199 в редакції Закону N 1420-IV
( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

Військові навчання, походи кораблів, бойові стрільби та
бойове чергування, несення служби у добовому наряді здійснюються у
будь-які дні тижня без обмеження загальної тривалості службового
часу.

200. Розподіл часу у військовій частині протягом доби і
протягом тижня здійснюється згідно з розпорядком дня, яким
встановлюється виконання основних заходів повсякденної діяльності,
навчання й побуту особового складу підрозділів, штабів.

Розпорядок дня встановлюється командиром (начальником)
відповідно до завдань, покладених на військову частину, та залежно
від пори року.

Розпорядок дня затверджується на період навчання і може
уточнюватися командиром (начальником) на час проведення навчань,
походів кораблів, бойових стрільб, бойового чергування, несення
служби в добовому наряді, варті тощо з урахуванням особливостей їх
виконання.

201. У розпорядку дня має бути передбачений час для
проведення ранкової фізичної зарядки, ранкового огляду, ранкового
й вечірнього туалету; для навчальних занять і підготовки до них;
для інструктажу та розводу добового наряду; для зміни спеціального
(робочого) одягу, чищення одягу, взуття, миття рук перед їжею,
харчування, обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки;
для гуманітарної, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи,
слухання радіо й перегляду телепередач; для приймання хворих у
медичному пункті, приймання військовослужбовців командуванням з
особистих питань, відвідування військовослужбовців; для особистих
потреб військовослужбовців, вечірньої прогулянки, вечірньої
перевірки та восьмигодинного сну.

Проміжок між харчуванням не може перевищувати 7 годин. Після
обіду протягом не менше ніж 30 хвилин заняття не проводяться і
роботи не виконуються.

Збори, засідання, а також концерти, кінофільми та інші заходи
мають бути закінчені до вечірньої перевірки.

Заходи, пов’язані із забезпеченням бойової та мобілізаційної
готовності військової частини, виконуються за наказом її командира
в будь-який час доби з наданням військовослужбовцям не менше ніж 4
годин відпочинку на добу.

202. Для обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки і
матеріальних засобів, дообладнання і впорядкування парків та
об’єктів навчально-матеріальної бази, впорядкування військових
містечок, будівель, приміщень і виконання інших робіт у військовій
частині встановлюється парко-господарський день.

Для підтримання озброєння, бойової та іншої техніки в
постійній бойовій готовності у військовій частині встановлюються
паркові дні із залученням необхідної кількості особового складу.
( Частина друга статті 202 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

Парко-господарські й паркові дні проводяться згідно з
планами, які розробляються штабом разом із заступниками командира
і затверджуються командиром полку. Витяги з планів завчасно
доводяться до відома особового складу полку.

203. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для
всього особового складу, крім військовослужбовців, залучених до
виконання службових обов’язків. Ці дні згідно з планами, а також
вільний від занять час відводяться для відпочинку, проведення
культурно-освітньої роботи, спортивних заходів та ігр.

Офіцерам, військовослужбовцям військової служби за
контрактом, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові
та неробочі дні, відповідний час для відпочинку надається
командиром (начальником), як правило, протягом наступного тижня.
( Частина друга статті 203 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )

Напередодні днів відпочинку концерти, кінофільми та інші
заходи для військовослужбовців строкової служби дозволяється
закінчувати на 1 годину пізніше, ніж звичайно. Підйом у дні
відпочинку здійснюється пізніше за рішенням командира військової
частини.

У дні відпочинку ранкова фізична зарядка не проводиться.

Підйом, ранковий огляд і вечірня перевірка

204. Уранці, за 10 хвилин до сигналу “Підйом”, черговий роти
піднімає заступників командирів взводів, а у встановлений час (за
сигналом “Підйом”) здійснює підйом роти.

Після підйому проводиться ранкова фізична зарядка,
прибираються приміщення і територія, заправляється постіль,
проводиться ранковий туалет та ранковий огляд.

205. Для ранкового огляду за командою чергового роти “Рота,
для ранкового огляду – СТАВАЙ” заступники командирів взводів
(командири відділень) шикують свої підрозділи у визначеному місці,
прикомандировані шикуються на лівому фланзі. Черговий роти
доповідає старшині роти (одному із заступників командирів взводів,
який виконує обов’язки старшини роти) про готовність роти до
огляду. За командою старшини роти заступники командирів взводів і
командири відділень проводять ранковий огляд.

206. На ранкових оглядах перевіряється наявність особового
складу, зовнішній вигляд і додержання правил особистої гігієни.

Черговий роти вносить до книги запису хворих прізвища
військовослужбовців, які хочуть звернутися за медичною допомогою
до медичного пункту частини. Прізвища інших військовослужбовців,
які звернулися за медичною допомогою протягом дня, черговий роти
також вносить до книги запису хворих (згідно з додатком 14 до
цього Статуту).

Під час ранкового огляду командири відділень наказують
усунути виявлені недоліки, перевіряють виконання цих розпоряджень
і доповідають про результати огляду заступникам командирів
взводів, а заступники командирів взводів – старшині роти.

Стан ніг, шкарпеток (онуч) і натільної білизни перевіряється
періодично, як правило, перед сном.

207. У передбачений розпорядком дня час під керівництвом
старшини роти (одного із заступників командирів взводів)
проводиться вечірня прогулянка. Під час вечірньої прогулянки
особовий склад виконує стройові пісні в складі підрозділів. Після
прогулянки за командою чергового роти “Рота, на вечірню перевірку
– СТАВАЙ” заступники командирів взводів (командири відділень)
шикують свої підрозділи на перевірку. Черговий роти доповідає
старшині або особі, яка його заміщає, про готовність роти до
вечірньої перевірки.

Старшина роти або особа, яка його заміщає, віддавши команду
“Струнко”, розпочинає вечірню перевірку, на початку якої називає
прізвища військовослужбовців, зарахованих наказом Міністра оборони
України до складу роти навічно. Заступник командира першого
взводу, почувши прізвище військовослужбовця, доповідає:
“(Військове звання й прізвище) поліг як герой у бою за волю і
незалежність Вітчизни”.

Після цього старшина роти перевіряє особовий склад за іменним
списком. Почувши своє прізвище, кожен відповідає: “Я”. За
відсутніх відповідає командир відділення (екіпажу, обслуги).
Наприклад: “У відпустці”, “У наряді”.

Після перевірки особового складу старшина роти оголошує
накази та розпорядження, які стосуються всіх військовослужбовців,
наряди на наступний день і уточнює бойовий, пожежний розрахунки на
випадок тривоги або пожежі. Після закінчення вечірньої перевірки
старшина роти віддає команду “Вільно” і встановлює час для
вечірнього туалету. У встановлений час подається сигнал “Відбій” і
вмикається чергове освітлення. У приміщенні встановлюється
цілковита тиша.

208. Якщо на ранковому огляді чи вечірній перевірці присутній
командир роти або один з офіцерів роти, старшина роти доповідає
йому про результати огляду (перевірки).

Після ранкового огляду й вечірньої перевірки чергові рот
доповідають черговому частини і подають відомості про відсутніх, а
також військові звання, прізвища, імена та по батькові самовільно
відсутніх.

209. Періодично за планом командира полку проводяться
загальні батальйонні або полкові вечірні перевірки. Місце для
проведення вечірньої перевірки має бути освітлене.

На загальних батальйонних (полкових) перевірках зобов’язаний
бути присутнім весь особовий склад батальйону (полку).

Перевірку всього особового складу за іменним списком
проводять командири рот і про результати перевірки доповідають
командирові батальйону.

На загальній полковій перевірці командири батальйонів та
окремих підрозділів полку доповідають про результати перевірки
командирові полку.

Після закінчення загальної батальйонної (полкової) перевірки
командир батальйону (полку) подає команду “Струнко” і наказує
грати “Зорю”. Загальна полкова вечірня перевірка закінчується
виконанням оркестром Державного Гімну України. Потім підрозділи
проходять строєм під оркестр. За відсутності в батальйоні (полку)
оркестру використовуються технічні засоби відтворення
звукозапису. З початком звучання “Зорі” командири підрозділів від
взводу і вище прикладають руку до головного убору і опускають її
за командою “Вільно”, що подається командиром батальйону (полку)
після закінчення гри оркестру (звукозапису).

Навчальні заняття

210. Бойова підготовка є основним елементом повсякденної
діяльності військовослужбовців у мирний час. Заходи, визначені
планом бойової підготовки і розкладом занять, можуть переноситися
тільки командиром (начальником), який їх затвердив.

На навчаннях і заняттях повинен бути присутнім весь особовий
склад військової частини (підрозділу). Від занять звільняються
особи, які перебувають у добовому наряді.

Для військовослужбовців строкової служби, звільнених через
хворобу, організовуються заняття в класі.

211. Командири (начальники), винні у відриві особового складу
від занять з бойової підготовки, притягаються до дисциплінарної
відповідальності.

212. Заняття розпочинаються і закінчуються за сигналом у час,
визначений розпорядком дня.

Перед виходом на заняття командири відділень і заступники
командирів взводів перевіряють наявність підлеглих і
переконуються, чи додержано правил носіння одягу, чи правильно
припасовано спорядження та чи розряджено зброю.

Після закінчення занять і навчань командири підрозділів
перевіряють розрядженість зброї, наявність і комплектність усього
озброєння, бойової та іншої техніки, навчально-тренувальних
засобів, а також наявність стрілецької зброї та боєприпасів.
Результати перевірки доповідаються за підпорядкованістю.
Невикористані боєприпаси та гільзи здаються в установленому
порядку. Зброя чиститься, здійснюється технічне обслуговування
озброєння, бойової та іншої техніки, а місцевість, де проводилися
заняття, прибирається.

Сніданок, обід і вечеря

213. Приготування їжі має бути закінчено за 30 хвилин до
встановленого розпорядком дня терміну її приймання.

До початку роздавання їжі лікар (фельдшер) разом із черговим
частини повинен перевірити її якість, здійснити контрольне
зважування порцій, а також перевірити санітарний стан приміщень
їдальні, столово-кухонного посуду та інвентарю. Крім того,
командиром військової частини або за його вказівкою одним із його
заступників щоденно перевіряється якість приготування їжі.

Перевірку якості їжі та контрольне зважування порцій командир
військової частини або його заступники здійснюють у залі-їдальні.

Записи про результати перевірки вносяться до книги обліку
контролю за якістю приготування їжі.

У визначений розпорядком дня час черговий частини дає дозвіл
на видачу якісної їжі.

214. Військовослужбовці строкової служби приходять до їдальні
у чистому взутті та одязі строєм під командою старшини роти або
одного із заступників командирів взводів.

В їдальні забороняється приймати їжу в головному уборі,
польовій утепленій куртці, спеціальному (робочому) одязі.

215. Військовослужбовці, які перебувають у добовому наряді,
харчуються у визначений командиром військової частини час. Хворим,
які перебувають у медичному пункті частини, їжа готується за
нормами лікувального пайка і доставляється за розпорядженням
начальника медичного пункту.

Для військовослужбовців, які потребують дієтичного
харчування, їжа готується окремо.

Звільнення з розташування військової частини

216. Військовослужбовці строкової служби у вільний від занять
та робіт час мають право вільно переміщатися по території
військової частини, а під час звільнення – і в межах гарнізону.
Виїзд офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що
проходять військову службу за контрактом, за межі гарнізону
здійснюється з дозволу командира військової частини. Виїзд
військовослужбовців строкової служби за межі гарнізону (за
винятком випадків відбуття у відпустку або відрядження)
забороняється.

217. Військовослужбовці строкової служби, які не мають
дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на чергове
звільнення, користуються правом на звільнення з розташування
військової частини. При цьому звільнення військовослужбовців
здійснюється в такій черговості, щоб це не призводило до зниження
рівня бойової готовності військової частини та якості бойового
чергування.

Військовослужбовці строкової служби звільняються з
розташування військової частини командиром роти у визначені
командиром військової частини дні й години та у встановленому ним
порядку. Одночасно з підрозділу може бути звільнено не більш як 30
відсотків особового складу. Військовослужбовці рядового складу
першого року служби одержують право на звільнення з розташування
військової частини після прийняття ними Військової присяги. У
суботу та передсвяткові дні тривалість звільнення не може бути
більшою за добу, а в неділю і свята – до початку вечірньої
перевірки. За дозволом командира батальйону командир роти може
дати військовослужбовцю дозвіл на звільнення через поважну причину
і в інші дні тижня після навчальних занять до відбою або до ранку
наступного дня (але не пізніше ніж за 2 години до початку занять).

Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцям
строкової служби в день виборів надається звільнення не менш як на
чотири години, крім тих військовослужбовців, які призначені до
складу добового наряду. Голосування військовослужбовців, які
несуть службу в наряді, проводиться у вільний від несення цієї
служби час. ( Статтю 217 доповнено частиною третьою згідно із
Законом N 744-IV ( 744-15 ) від 15.05.2003 )

Дозвіл на звільнення дається почергово. Черговість звільнень
контролюється заступниками командирів взводів.

218. За дозволом на звільнення військовослужбовець
звертається до свого безпосереднього командира (начальника).
Наприклад: “Товаришу сержанте, прошу дати мені дозвіл на
звільнення до 23-ї години”.

Заступники командирів взводів подають старшині роти для
доповіді командирові роти підписані командиром взводу списки на
звільнення військовослужбовців рядового і сержантського складу
строкової служби.

219. У визначений час черговий роти шикує
військовослужбовців, які мають дозвіл на звільнення, і доповідає
старшині роти. Старшина роти перевіряє їх за списком, а також їх
зовнішній вигляд, знання ними правил поведінки у громадських
місцях, наявність військових квитків і видає їм записки про
звільнення. Черговий роти вносить їх прізвища до книги обліку
звільнених, складає список і представляє звільнених черговому
частини (додатки 12 і 13 до цього Статуту).

220. Після повернення із звільнення військовослужбовці
доповідають черговому роти про повернення, здають йому записки про
звільнення і доповідають своєму безпосередньому командирові
(начальникові). Наприклад: “Товаришу сержанте, солдат
Сергієнко зі звільнення прибув, зауважень не мав (чи мав таке-то
зауваження від такого-то)”.

Якщо військовослужбовець повертається до підрозділу після
відбою, він доповідає лише черговому роти.

Черговий роти зазначає у книзі обліку звільнених час
повернення військовослужбовців зі звільнення, доповідає черговому
частини про повернення звільнених і здає записки про звільнення
старшині роти.

221. Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом,
мають право перебувати поза розташуванням військової частини у
вільний від служби час за умови одночасної відсутності не більше
ніж 30 відсотків загальної кількості військовослужбовців певної
категорії.

222. Курсанти 1-2 курсів звільняються із розташування
військово-навчального закладу у порядку, встановленому для
військовослужбовців строкової служби. Курсанти старших курсів
звільняються за рішенням командирів (начальників)
військово-навчального закладу після закінчення навчальних занять і
обов’язкових годин самостійної роботи, визначених розпорядком дня.

Відрядження, відправлення і прямування підрозділів (команд)

223. У службові відрядження підрозділи відправляються, як
правило, на чолі з їх командирами. Якщо у відрядження
відправляються військовослужбовці рядового і сержантського складу
різних підрозділів, формується команда, начальником якої
призначається сержант, прапорщик або офіцер.

Командирові підрозділу (начальникові команди) у військовій
частині видаються посвідчення про відрядження і список особового
складу підрозділу (команди) із зазначенням виду та номера зброї,
кількості виданих боєприпасів, засвідчений гербовою печаткою
військової частини й підписом начальника штабу частини.
Командирові підрозділу (начальникові команди), крім того, даються
вказівки про:

порядок прямування та харчування в дорозі;

до якого часу, куди і в чиє розпорядження відбуває підрозділ
(команда);

вимоги правил безпеки, правил зберігання і застосування
зброї. Крім того, можуть бути дані й інші вказівки, пов’язані з
виконанням відповідних завдань та несенням служби підрозділом
(командою).

Підготовкою підрозділу (команди) для відправлення в службове
відрядження керує командир того підрозділу, до складу якого
входить цей підрозділ (команда).

У встановлений час підрозділ (команда) на чолі з призначеним
командиром (начальником) прибуває до начальника штабу чи командира
військової частини.

Начальник штабу чи командир військової частини перевіряє
готовність підрозділу (команди), інструктує командира (начальника)
підрозділу (команди), а у разі потреби й увесь особовий склад,
забезпечує відправлення підрозділу (команди), виділяючи
транспортні засоби.

224. Командир підрозділу (начальник команди) відповідає за
підтримання особовим складом військової дисципліни та порядку,
своєчасне виконання завдань, а також за збереження зброї,
боєприпасів та іншого військового майна.

Прибувши до місця призначення, командир підрозділу (начальник
команди) доповідає особі, в розпорядження якої прибув підрозділ
(команда), а після повернення – начальникові штабу чи командирові
військової частини.

225. Під час пересування на автомобілях командир підрозділу
(начальник команди) виконує обов’язки начальника колони (старшого
машини).

Перевезення особового складу на необладнаних, а взимку – на
відкритих автомобілях заборонено.

Під час пересування залізничним, морським, річковим і
повітряним транспортом необхідно додержуватися вказівок,
викладених у розділі 12 цього Статуту.

226. Військовослужбовці рядового і сержантського складу роти,
які вирушають для виконання службових завдань, а також на
екскурсії до громадських закладів у межах гарнізону, рухаються
командою на чолі зі старшим, призначеним командиром роти з
офіцерів, прапорщиків або сержантів.

Старший з офіцерів, прапорщиків збирає особовий склад
команди, шикує його, оглядає, складає список і про готовність
команди доповідає командирові роти чи особі, яка його заміщає, а
по одержанні дозволу відводить команду до місця призначення.

Старший із сержантів, вишикувавши команду, веде її на огляд
до старшини роти, одержує від нього записку про звільнення на своє
ім’я й список команди за підписом командира роти. Загальна
кількість військовослужбовців разом із старшим зазначається у
записці про звільнення. Потім старший веде команду до чергового
частини.

227. Якщо з підрозділу відбуває двоє чи більше
військовослужбовців, з їх числа завжди призначається старший.
Команди у складі трьох і більше військовослужбовців прямують до
місця призначення строєм під командою старшого.

Для запобігання нещасним випадкам команди, які вирушають
пішки, повинні мати вночі увімкнені сигнальні ліхтарі на початку й
у кінці колони, а вдень – сигнальні прапорці.

Відвідування військовослужбовців

228. Відвідувати військовослужбовців строкової служби, а
також тих, хто проходить службу за контрактом, дозволяється в час,
визначений розпорядком дня, у спеціально відведеній для цього
кімнаті військової частини.

Особи, які бажають відвідати військовослужбовців,
допускаються в кімнату відвідувачів із дозволу чергового
контрольно-пропускного пункту.

229. Члени сімей військовослужбовців та інші особи з дозволу
командира військової частини можуть відвідувати казарму, їдальню
та інші приміщення для ознайомлення з життям і побутом особового
складу військової частини. Для їх супроводу та надання необхідних
пояснень призначається військовослужбовець.

230. Відвідувачі із спиртними напоями чи в стані сп’яніння
для відвідування військовослужбовців не допускаються. Прибулим не
дозволяється ночувати в казармах та в службових приміщеннях.

Прізвища відвідувачів вносяться черговим
контрольно-пропускного пункту до книги запису відвідувачів
(додаток 15 до цього Статуту).

Прийом молодого поповнення

231. Військовослужбовці, які прибули до військової частини з
військових комісаріатів для відбуття строкової служби, протягом
двох тижнів розміщуються в окремому приміщенні. У цей період
здійснюється медичне обстеження, робляться щеплення, видається
взуття, обмундирування, яке у разі потреби припасовується,
проводяться заняття з бойової підготовки.

Наказом командира військової частини призначається керівний
склад команди, яка організовує прийом та підготовку молодого
поповнення.

232. Особисті речі осіб, призваних на військову службу
(взуття, одяг, білизна), приводяться в порядок, упаковуються і
відсилаються за рахунок військової частини за зазначеними цими
особами адресами. За відправлення речей відповідає командир роти
(окремого підрозділу).

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 4 / 5. Кількість голосів: 9

Ще немає оцінок.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?