ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Про Статут внутрішньої служби ЗСУ

1. Збройні Сили України – військове формування, на яке
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) покладаються
оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності
та недоторканності.
( Стаття 1 в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

2. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України, шанування її державних символів є обов’язком громадян
України.
{ Стаття 2 в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 }

3. Військова служба у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, є
державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній
діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком осіб,
пов’язаній із захистом України.

Порядок проходження військової служби, права та обов’язки
військовослужбовців визначаються законами України, положеннями про
проходження військової служби відповідними категоріями
військовослужбовців, що затверджуються Президентом України, та
іншими нормативно-правовими актами.
{ Стаття 3 в редакції Законів N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004, N 716-VIII ( 716-19 ) від 06.10.2015 }

4. Повсякденне життя і службова діяльність
військовослужбовців регулюються Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, цим Статутом та іншими
нормативно-правовими актами.
( Стаття 4 в редакції Закону N 1420-IV ( 1420-15 ) від
03.02.2004 )

5. Внутрішня служба – це система заходів, що вживаються для
організації повсякденного життя і діяльності військової частини,
підрозділів та військовослужбовців згідно з цим Статутом та іншими
нормативно-правовими актами.

6. Внутрішня служба здійснюється з метою підтримання у
військовій частині порядку та військової дисципліни, належного
морально-психологічного стану, які забезпечують постійну бойову
готовність та якісне навчання особового складу, збереження
здоров’я військовослужбовців, організоване виконання інших
завдань.
Вимоги цього Статуту зобов’язаний знати й сумлінно виконувати
кожен військовослужбовець.

7. Внутрішньою службою у військових частинах та підрозділах
керують їх командири. У разі розташування в одному приміщенні
кількох підрозділів, командири яких не мають спільного
безпосереднього начальника, керівництво внутрішньою службою
наказом командира військової частини покладається на командира
одного з цих підрозділів. Безпосереднім організатором внутрішньої
служби у військовій частині є начальник штабу, а в роті – старшина
роти.

8. Відповідальність за стан внутрішньої служби у військових
частинах покладається на всіх прямих начальників, які повинні
подавати допомогу підпорядкованим військовим частинам і
підрозділам в організації та забезпеченні виконання вимог
внутрішньої служби і систематично перевіряти її стан.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 3.7 / 5. Кількість голосів: 3

Ще немає оцінок.