ЗАПИСКА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ | Про Статут внутрішньої служби ЗСУ < Мобільна програма Патруль

ЗАПИСКА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

_________________

(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)

_____ роти, військової частини ___

звільнений до___год. “____”_____201_р.

З ним ідуть _____ особи (осіб)

Командир _____роти

______________________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

МП

військової частини “____”_________199____р.

Примітки:

1. Бланки записок про звільнення розміром 10 х 8 см
виготовляються у друкарні.

2. Якщо із звільненим ідуть інші військовослужбовці строкової
служби, то в записці про звільнення в рядку “З ним ідуть – особи
(осіб)” літерами зазначається їх кількість.