1. Ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, (крім установ Міністерства оборони, Комітету державної безпеки СРСР і Міністерства внутрішніх справ СРСР), а також на громадян, що тримають собак, котів і хижих тварин у містах та інших населених пунктах Української РСР.

2. Підприємства, установи, організації і громадяни - власники собак, котів і хижих тварин зобов'язані суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил їх тримання при умові обов'язкового забезпечення безпеки людей.

3. При додержанні вимог, вказаних у пункті 2 цих Правил, дозволяється тримати:

а) собак і котів (не більше одного) - у квартирах, в яких проживає одна сім'я, а також в будинках, що належать громадянам на правах особистої власності;

у квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання собаки або кота лише при згоді всіх жильців квартири. При цьому не дозволяється тримати собак і котів в місцях загального користування (коридори, сходові площадки, горище, підвали і т. ін.);

б) собак, котів і хижих тварин - у "зоокутках", "живих кутках", дитячих, санаторно-курортних і оздоровчих закладах (лісні школи, піонерські табори, санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, тощо) з дозволу санітарно-епідеміологічної і ветеринарної служб, а також Міністерства лісового господарства УРСР;

в) собак у населених пунктах - у вільному вигулі на ізольованій, добре обгородженій території (в ізольованому приміщенні), на прив'язі або без неї;

г) собак на підприємствах, в установах і організаціях для охорони - на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у вольєрах або в розплідниках.

4. Без повідків і намордників дозволяється тримати: собак при отарах і гуртах тварин, при оперативному використанні спеціальними організаціями, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на учбово-дресирувальних площадках.

5. Підприємствам і організаціям тримання собак і котів допускається за погодженням з відповідною ветеринарною установою.

6. Власники собак, котів і хижих тварин зобов'язані:

а) щороку реєструвати (перереєстровувати) собак, котів і хижих тварин віком від двох місяців і старше. При первинній реєстрації собак, котів і хижих тварин їх власникам видаються реєстраційні посвідчення і правила їх тримання, а на собак, крім того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до її ошийника.

Новопридбані собаки, коти і хижі тварини повинні бути зареєстровані в 5-денний строк;

б) щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне, - також і котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації протисказу і лікувально-профілактичних обробок;

в) повідомляти протягом 5 днів ветеринарну установу, що обслуговує даний населений пункт, про придбання собаки, кота чи хижої тварини, а також про переїзд з ними в інший населений пункт;

г) тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі; про наявність собак застерігати написом;

д) не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати в усіх випадках екскременти тварин.

є) регулювати приплід собак і котів;

ж) здавати старих і зайвих собак і котів на пункти відлову;

з) про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно повідомляти ветеринарну установу;

і) у випадках падежу собак, котів чи хижих тварин негайно повідомляти ветеринарну установу і здавати трупи тварин, реєстраційні посвідчення, а на собак - і номерні знаки за вказівкою установи;

к) негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини або свійської тварини, а також доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин - для огляду і лікування.

В разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, повідомляти про них пункти відлову для ловлі і доставки їх у ветеринарну установу.

7. Власникам собак і котів дозволяється:

а) виводити собак з жилих та ізольованих приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю (з обов'язковим забезпеченням безпеки людей) тільки на короткому повідку і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;

б) перевозити собак і котів усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей;

в) вигулювати собак на пустирях, задніх дворах і в інших місцях, спеціально відведених для цієї мети житлово-комунальними організаціями або виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.

8. Забороняється:

а) тримати собак, котів і хижих тварин незареєстрованими;

б) продавати собак, котів і хижих тварин у невстановлених місцях;

в) тримати собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах тощо);

г) приводити собак і котів у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, парки, сквери, сади та інші місця загального користування;

д) купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту собак в інші населені пункти без ветеринарного свідоцтва з відміткою про проведену імунізацію проти сказу;

є) жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами, залишати бездоглядними або безцільно знищувати їх;

ж) викидати трупи собак, котів і хижих тварин або закопувати їх у землю.

9. Придбання, продаж, показ на виставках і виводках, використання собак на полюванні, а також перевезення собак в інші населені пункти дозволяється при наявності у власника реєстраційного посвідчення, ветеринарного свідоцтва з відміткою у ньому про те, що собаку імунізовано проти сказу не більше 12 місяців і не менше 30 днів до вивозу (виводу).

10. Реєстрація собак і котів, що їх тримають громадяни, та видача реєстраційних посвідчень і номерних знаків провадяться житлово-комунальними організаціями, а в населених пунктах, де немає таких організацій, - в порядку, що визначається виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.

Реєстрація собак, котів і хижих тварин, яких тримають підприємства, установи і організації, провадиться відповідною ветеринарною установою.

Форми реєстраційного посвідчення на собак, котів і хижих тварин та зразок номерного знака на собак встановлюється Міністерством житлово-комунального господарства УРСР.

11. Власники собак, котів і хижих тварин несуть витрати по їх реєстрації, оплаті вартості реєстраційного посвідчення та номерного знака у розмірах, що визначаються виконавчими комітетами обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів.

12. Громадяни, які тримають собак, також вносять плату за комунальні послуги в розмірі, що визначається у встановленому порядку.

13. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають ошийники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, парках, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються бродячими і підлягають відлову.

14. Вилученню підлягають собаки і коти, які вдруге покусали людей внаслідок порушення власниками правил тримання, а також у випадках, якщо на це є відповідне рішення органів (установ) санітарно-епідеміологічної чи ветеринарної служб.

15. Відлов бродячих собак і котів та вилучення собак і котів провадяться пунктами відлову, а на території радгоспів і колгоспів - силами і засобами цих господарств. Положення або пункти відлову затверджуються Міністерством житлово-комунального господарства УРСР.

16. Собаки і коти, які бродять у мисливських угіддях, знищуються протягом усього року службовими особами мисливських господарств, а мисливцями - в період полювання; породисті мисливські собаки затримуються.

17. Відлов бродячих собак і котів окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини явно загрожують здоров'ю людей.

Відлов бродячих собак і котів, як правило, проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, у години, що встановлюються виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.

18. Відловлені собаки і коти протягом трьох днів тримаються на карантинних площадках пунктів відлову і можуть бути повернуті власникам з дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості і витрат на відлов і тримання.

Повернені власникам собаки підлягають щепленню проти сказу. Власники зобов'язані протягом 30 днів тримати таких собак в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.

19. Службові особи підприємств, установ і організацій, ЖЕК, ЖБК, керуючі та коменданти будинків зобов'язані:

а) слідкувати за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією) власниками собак і котів та додержанням ними цих Правил;

б) повідомляти працівників пунктів відлову про бродячих собак і котів і сприяти виконанню ними своїх обов'язків;

в) тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню туди тварин;

г) ознайомлювати власників з Правилами тримання собак і котів, повідомляти їх про місця розташування пунктів реєстрації (перереєстрації), щеплень та відлову цих тварин.

20. За порушення цих Правил громадяни і службові особи (керівники підприємств, установ і організацій), які є власниками собак, котів або хижих тварин, несуть відповідальність у встановленому порядку.

21. Контроль за додержанням цих Правил громадянами, підприємствами, установами і організаціями здійснюється органами комунального служби, органами державного ветеринарного нагляду, державного санітарного нагляду.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 2

Ще немає оцінок.