1Стаття 115, ч.1

Подія: Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині

Санкція: Позб.волі 7-15 р.

2Стаття 115, ч.2

Подія: Умисне вбивство:

1) двох або більше осіб;

2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

3) заручника або викраденої людини;

4) вчинене з особливою жорстокістю;

5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

6) з корисливих мотивів;

7) з хуліганських мотивів;

8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;

9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;

10) поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом;

11) вчинене на замовлення;

12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;

13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого Стаття 116-118 цього Кодексу;

14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

Санкція: 1. Позб.волі 10-15 р.

2. ДОВІЧНЕ + конфіскація у п.6 ч.2

3Стаття 116, ч.1

Подія: Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р.

2. Позб.волі до 5 р.

4Стаття 117, ч.1

Подія: Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р.

2. Позб.волі до 5 р.

5Стаття 118, ч.1

Подія: Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця

Санкція: 1. Випр.роб. до 2 р.

2. Обмеж.волі до 3 р.

3. Позб.волі до 2 р.

6Стаття 119, ч.1

Подія: Вбивство, вчинене через необережність

Санкція: 1. Обмеж.волі 3-5 р.

2. Позб.волі 3-5 р.

7Стаття 119, ч.2

Подія: Вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність

Санкція: Позб.волі 5-8 р

8Стаття 121, ч.1

Подія: Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя

Санкція: Позб.волі 5-8 р.

9Стаття 121, ч.2

Подія: Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого

Санкція: Позб.волі 7-10 р

10Стаття 122, ч.1

Подія: Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину

Санкція: 1. Випр.роб. до 2 р.

2. Обмеж.волі до 3 р.

3. Позб.волі до 3 р.

11Стаття 122, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені з метою залякування потерпілого або його родичів чи примусу до певних дій або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

Санкція: Позб.волі 3-5 р

12Стаття 125, ч.1

Подія: Умисне легке тілесне ушкодження

Санкція: 1. Штраф до 50 нмдг (850 грн.)

2. Гром.роб. до 200 год

3. Виправ.роб. до 1 р.

13Стаття 125, ч.2

Подія: Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності

Санкція: 1. Штраф 50-100 нмдг (850-1700 грн.)

2. Гром.роб. 150-240 год;

3. Виправ.роб. до 1 р.

4. Арешт до 6 міс

5. Обмеж.волі до 2 р.

14Стаття 126, ч.1

Подія: Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень

Санкція: 1. Штраф до 50 нмдг(850 грн.)

2. Гром.роб. до 200 год

3. Виправ.роб. до 1 р.

15Стаття 126, ч.2

Подія: Ті самі діяння, що мають характер мордування, вчинені групою осіб, або з метою залякування потерпілого чи його близьких, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р.

2. Позбав.волі до 5 р.

16Стаття 127, ч.1

Подія: Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи відомості чи визнання, або з метою покарати його чи іншу особу за дії, скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні яких він або інша особа підозрюється, а також з метою залякування чи дискримінації його або інших осіб

Санкція: Позбав.волі 2-5 р.

17Стаття 127, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

Санкція: Позбав.волі 5-10 р.

18Стаття 129, ч.1

Подія: Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози

Санкція: 1. Арешт до 6 міс

2. Обмеж.волі до 2 р.

19Стаття 129, ч.2

Подія: Те саме діяння, вчинене членом організованої групи або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

Санкція: Позбав.волі 3-5 р.

20Стаття 146, ч.1

Подія: Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Санкція: 1. Обмеж.волі до 3 р.

2. Позбав.волі до 3 р.

21Стаття 146, ч.2

Подія: Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р.

2. Позбав.волі до 5 р.

22Стаття 146, ч.3

Подія: Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки

Санкція: Позбав.волі 5-10 р.

23Стаття 147, ч.1

Подія: Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи організації, фізичної або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника

Санкція: Позбав.волі 5-8 р.

24Стаття 147, ч.2

Подія: Ті самі дії, якщо вони були вчинені щодо неповнолітнього або організованою групою, або були поєднані з погрозою знищення людей, або такі, що спричинили тяжкі наслідки

Санкція: Позбав.волі 7-15 р.

25Стаття 150, ч.1

Подія: Експлуатація дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці

Санкція: 1. Арешт до 6 міс

2. Обмеж.волі до 3 р.

3. Позбав. права на посади або на діяльність до 3 р.

26Стаття 150, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони спричинили істотну шкоду для здоров'я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві

Санкція: Позбав.волі. 2-5 р. + позбав. права на посади або на діяльність до 3 р.

27Стаття 150, ч.3

Подія: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою

Санкція: Позбав.волі. 5-10 р. + позбав. права на посади або на діяльність до 3 р.

28Стаття 150-1, ч.1

Подія: Використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб)

Санкція: 1. Обмеж.волі до 3 р. 2. Позбав.волі до 3 р.

29Стаття 150-1, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені щодо чужої малолітньої дитини або пов'язані із застосуванням насильства чи погрозою його застосування, а так само вчинені повторно або особою, яка раніше скоїла один із злочинів, передбачених статтями 150, 303, 304 цього Кодексу, або за попередньою змовою групою осіб

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р. 2. Позбав.волі 3-8 р.

30Стаття 150-1, ч.3

Подія: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо внаслідок таких дій дитині спричинені середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження

Санкція: Позбав.волі 5-10 р.

31Стаття 152, ч.1

Подія: Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи

Санкція: Позбав.волі 3-5 р

32Стаття 152, ч.2

Подія: Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього Кодексу

Санкція: Позбав.волі 5-10 р.

33Стаття 152, ч.3

Подія: Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього

Санкція: Позбав.волі 7-12 р.

34Стаття 152, ч.4

Подія: Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього

Санкція: Позбав.волі 10-15 р.

35Стаття 154, ч.1

Подія: Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні

Санкція: 1. Штраф до 50 нмдг (850 грн.)

2. Арешт до 6 міс.

36Стаття 154, ч.2

Подія: Ті самі дії, поєднані з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів

Санкція: 1. Арешт до 6 міс.

2. Обмеж.волі до 3 р.

37Стаття 155, ч.1

Подія: Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р.

2. Позбав.волі до 5 р.

38Стаття 155, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки

Санкція: Позбав.волі. 5-8 р. + позбав. права на посади або на діяльність до 3 р. або без такого

39Стаття 156, ч.1

Подія: Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р.

2. Позбав.волі до 5 р.

40Стаття 156, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього

Санкція: Позбав.волі. 5-8 р. + позбав. права на посади або на діяльність до 3 р. або без такого

41Стаття 161, ч.1

Подія: Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками

Санкція: 1. Штраф 200-500 нмдг (3400-8500 грн.)

2. Обмеж.волі до 5 р. + позбав. права на посади або на діяльність до 3 р. або без такого

42Стаття 161, ч.2

Подія: Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою

Санкція: 1. Штраф 500-1000 нмдг (8500-17000 грн.)

2. Позбав.волі 2-5 р. + позбав. права на посади або на діяльність до 3 р. або без такого

43Стаття 161, ч.3

Подія: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки

Санкція: Позбав.волі 5-8 р.

44Стаття 162, ч.1

Подія: Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян

Санкція: 1. Штраф 50-100 нмдг (850-1700 грн.)

2. Виправ.роб.до 2 р.

3. Обмеж.волі до 3 р.

45Стаття 162, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування

Санкція: Позбав.волі 2-5 р.

46Стаття 166, ч.1

Подія: Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки

Санкція: 1. Обмеж.волі 2-5 р. 2. Позб.волі 2-5 р.

47Стаття 170, ч.1

Подія: Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів

Санкція: 1. Виправ.роб. до 2 р.

2. Позбав.волі до 3 р. + позбав. права на посади або на діяльність до 3 р.

48Стаття 171, ч.1

Подія: Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

Санкція: 1. Штраф до 50 нмдг (850грн.)

2. Арешт до 6 міс.

3. Обмеж.волі до 3 р.

49Стаття 171, ч.2

Подія: Переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою

Санкція: 1. Штраф до 200 нмдг (3400 грн.)

2. Обмеж волі до 5 р.

3. Позбавл. права на посади до 3 р.

50Стаття 182, ч.1

Подія: Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу

Санкція: 1. Штраф 500-1000 нмдг (8500-17000 грн.)

2. Виправ.роб. до 2 р.

3. Арешт до 6 міс.

3. Обмеж.волі до 3 р.

51Стаття 182, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи

Санкція: 1. Арешт 3-6 міс.

2. Обмеж.волі 3-5 р

3. Позб. волі 3-5 р.

Подія: Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

52Стаття 185, ч.1

Подія: Таємне викрадення чужого майна (крадіжка)

Санкція: 1. Штраф 50-100 нмжг (850-1700 грн.)

2. Гром.роб. 80-240 год.

3. Виправ.роб. до 2 р.

4. Арешт до 6 міс.

5. Позбав.волі до 3 р.

53Стаття 185, ч.2

Подія: Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб

Санкція: 1. Арешт 3- 6 міс.

2. Обмеж.волі до 5 р.

3. Позбав.волі до 5 р.

54Стаття 185, ч.3

Подія: Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому

Санкція: Позбав.волі 3-6 р.

55Стаття 185, ч.4

Подія: Крадіжка, вчинена у великих розмірах

Санкція: Позбав.волі 5-8 р.

56Стаття 185, ч.5

Подія: Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою

Санкція: Позбав.волі 7-12 р. + конфіскацією майна

Подія: Примітка. 1. У статтях 185, 186 та 189-191 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 187, 262 цього Кодексу.

2. У статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. У статтях 185-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

4. У статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

57Стаття 186, ч.1

Подія: Відкрите викрадення чужого майна (грабіж)

Санкція: 1. Штраф 50-100 нмжг (850-1700 грн)

2. Гром.роб. 120-240 год.

3. Виправ.роб. до 2 р.

4. Арешт до 6 міс.

5. Позбав.волі до 4 р.

58Стаття 186, ч.2

Подія: Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб

Санкція: Позбав.волі 4-6 р.

59Стаття 186, ч.3

Подія: Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому

Санкція: Позбав.волі 4-8 р.

60Стаття 186, ч.4

Подія: Грабіж, вчинений у великих розмірах

Санкція: Позбав.волі 7-10 р.

61Стаття 186, ч.5

Подія: Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою

Санкція: Позбав.волі 8-13 р. + конфіскацією майна

62Стаття 187, ч.1

Подія: Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій)

Санкція: Позбав.волі 3-7 р.

63Стаття 187, ч.2

Подія: Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм

Санкція: Позбав.волі 7-10 р. + конфіскацією майна

64Стаття 187, ч.3

Подія: Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище

Санкція: Позбав.волі 7-12 р. + конфіскацією майна

65Стаття 187, ч.4

Подія: Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень

Санкція: Позбав.волі 8-15 р. + конфіскацією майна

66Стаття 189, ч.1

Подія: Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання)

Санкція: 1. Обмеж.волі до5 р.

2. Позб.волі до 5 р.

67Стаття 189, ч.2

Подія: Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому

Санкція: Позб.волі 3-7 р.

68Стаття 189, ч.3

Подія: Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах

Санкція: Позбав.волі 5-10 р. + конфіскацієя майна

69Стаття 189, ч.4

Подія: Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження

Санкція: Позбав.волі 7-12 р. + конфіскацієя майна

70Стаття 190, ч.1

Подія: Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)

Санкція: 1. Штраф до 50 нмжг (850 грн)

2. Гром.роб. до 240 год.

3. Виправ.роб. до 2 р.

4. Обмеж волі до 3 р.

71Стаття 190, ч.2

Подія: Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому

Санкція: 1. Штраф 50-100 нмжг (850-1700 грн)

2. Виправ.роб. 1-2 р.

3. Обмеж.волі до 5 р.

4. Позбав.волі до 3 р.

72Стаття 190, ч.3

Подія: Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчисл.техніки

Санкція: Позб.волі 3-8 р.

73Стаття 190, ч.4

Подія: Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою

Санкція: Позбав.волі 5-12 р. + конфіскацієя майна

74Стаття 194, ч.1

Подія: Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах

Санкція: 1. Штраф до 50 нмжг (850 грн)

2. Гром.роб. 120-240 год.

3. Виправ.роб. до 2 р.

4. Обмеж волі до 3 р.

5. Позбав.волі до 3 р.

75Стаття 194, ч.2

Подія: Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки

Санкція: Позб.волі 3-10 р.

76Стаття 196, ч.1

Подія: Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей

Санкція: 1. Виправ.роб. до 2 р.

2. Обмеж волі до 3 р.

3. Позбав.волі до 3 р.

77Стаття 203-2, ч.1

Подія: Зайняття гральним бізнесом

Санкція: Штраф 10000-40000 нмжг (170 000-680 000 грн) + конфіскація грального обладнання.

78Стаття 203-2, ч.2

Подія: Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом

Санкція: Штраф 40000-50000 нмжг (680 000-850 000 грн) + конфіскація грального обладнання.

79Стаття 257, ч.1

Подія: Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі

Санкція: Позбав.волі 5-15 р. + конфіскація

80Стаття 258, ч.1

Подія: Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою

Санкція: Позбав.волі 5-10 р. + конфіскація

81Стаття 258, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків

Санкція: Позбав.волі 7-12 р. + конфіскація або без такої

82Стаття 258, ч.3

Подія: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що призвели до загибелі людини

Санкція: 1. Позбав.волі 10-15 р.

2. ДОВІЧНЕ + конфіскація або без

83Стаття 258, ч.6

Подія: Особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою цієї статті в частині погрози вчинення терористичного акту, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно повідомила правоохоронний орган про цей злочин, сприяла його припиненню або розкриттю, у разі якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо в її діях немає складу іншого злочину

Санкція: -

84Стаття 259, ч.1

Подія: Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками

Санкція: Позбав.волі 2-6 р.

85Стаття 259, ч.2

Подія: Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно

Санкція: Позбав.волі 4-8 р.

86Стаття 260, ч.1

Подія: Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності

Санкція: Позбав.волі 2-5 р. + конфіскація або без такої

87Стаття 260, ч.2

Подія: Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності

Санкція: Позбав.волі 3-8 р. + конфіскація або без такої

88Стаття 260, ч.3

Подія: Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї статті формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки

Санкція: Позбав.волі 5-10 р. + конфіскація або без такої

89Стаття 260, ч.4

Подія: Участь у складі передбачених частинами першою або другою цієї статті формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян

Санкція: Позбав.волі 7-12 р. + конфіскація або без такої

90Стаття 260, ч.5

Подія: Діяння, передбачене частиною четвертою цієї статті, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків

Санкція: Позбав.волі 10-15 р. + конфіскація або без такої

91Стаття 260, ч.6

Подія: Звільняється від кримін. відповід. за цією статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядуваня.

Санкція: -

Подія: Примітка. 1. Під воєнізованими слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка.

2. Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнеп., вибухову чи іншу зброю.

92Стаття 263, ч.1

Подія: Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу

Санкція: Позбав.волі 3-7 р.

93Стаття 263, ч.2

Подія: Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу

Санкція: 1. Штраф до 50 нмжг (850 грн)

2. Гром.роб. 120-240 год.

3. Арешт 3-6 міс.

4. Обмеж волі 2-5 р.

5. Позбав.волі до 3 р.

94Стаття 263, ч.3

Подія: Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Санкція: -

95Стаття 293, ч.1

Подія: Організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях

Санкція: 1. Штраф до 50 нмжг (850 грн)

2. Арешт до 6 міс.

96Стаття 294, ч.1

Подія: Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях

Санкція: Позбав.волі 5-8 р.

97Стаття 294, ч.2

Подія: Ті самі дії, якщо вони призвели до загибелі людей або до інших тяжких наслідків

Санкція: Позбав.волі 8-15 р.

98Стаття 295, ч.1

Подія: Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту

Санкція: 1. Штраф до 50 нмжг (850 грн)

2. Арешт до 6 міс.

3. Обмеж.волі до 3 р.

99Стаття 296, ч.1

Подія: Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом

Санкція: 1. Штраф 500-1000 нмжг (8500-17000)

2. Арешт до 6 міс.

3. Обмеж.волі до 5 р.

100Стаття 296, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені групою осіб

Санкція: 1. Обмеж волі до 5 р.

2. Позбав.волі до 4 р.

101Стаття 296, ч.3

Подія: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов'язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії

Санкція: Позбав.волі 2-5 р.

102Стаття 296, ч.4

Подія: Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень

Санкція: Позбав.волі 3-7 р.

103Стаття 299, ч.1

Подія: Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів

Санкція: 1. Штраф до 50 нмжг (850 грн)

2. Арешт до 6 міс.

104Стаття 299, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього

Санкція: 1. Штраф до 200 нмжг (3400 грн)

2. Обмеж.волі до 2 р.

105Стаття 302, ч.1

Подія: Створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти

Санкція: 1. Штраф до 50 нмжг (850 грн)

2. Обмеж.волі до 2 р.

106Стаття 302, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені з метою наживи або особою, раніше судимою за цей злочин, або вчинені організованою группою

Санкція: Обмеж/Позбав.волі до 5 р.

107Стаття 302, ч.3

Подія: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього

Санкція: Позбав.волі 2-7 р.

108Стаття 303, ч.1

Подія: Втягнення особи в заняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією з використанням обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, або сутенерство

Санкція: Позбав.волі 3-5 р.

109Стаття 303, ч.2

Подія: Дії, передбачені ч.1цієї статті, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або служб. особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності

Санкція: Позбав.волі 4-7 р.

110Стаття 303, ч.3

Подія: Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або організованою группою

Санкція: Позбав.волі 5-10 р. + конфіс.або без

111Стаття 303, ч.4

Подія: Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки

Санкція: Позбав.волі 8-15 р. + конфіскація або без такої

Подія: Примітка. 1. Під сутенерством у цій статті слід розуміти дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою.

2. Відповідальність за втягнення малолітнього чи неповнолітнього в заняття проституцією чи примушування їх до заняття проституцією за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу, уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності.

112Стаття 304, ч.1

Подія: Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми

Санкція: Позбав.волі 3-7 р.

113Стаття 304, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього

Санкція: Позбав.волі 4-10 р.

114Стаття 307, ч.1

Подія: Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Санкція: Позбав.волі 4-8 р.

115Стаття 307, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини

Санкція: Позбав.волі 6-10 р. + конфіскація

116Стаття 307, ч.3

Подія: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього

Санкція: Позбав.волі 9-12 р. + конфіскація

117Стаття 307, ч.4

Подія: Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті,частина перша статті 309 цього Кодексу)

Санкція: -

118Стаття 309, ч.1

Подія: Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту

Санкція: 1. Штраф 50-100 нмдг (850-1700 грн.)

2. Виправ.роб. до 2 р.

3. Арештом до 6 міс.

4. Обмеж/Позбав.волі до 3 р.

119Стаття 309, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах

Санкція: Позбав.волі 2-5 р.

120Стаття 309, ч.3

Подія: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах

Санкція: Позбав.волі 5-8 р.

121Стаття 309, ч.4

Подія: Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Санкція: -

122Стаття 310, ч.1

Подія: Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин

Санкція: 1. Штраф 100-500 нмдг (1700-8500гр)

2. Арештом до 6 міс.

3. Обмеж.волі до 3 р.

123Стаття 310, ч.2

Подія: Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбаченихстаттями 307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин

Санкція: Позбав.волі 3-7 р.

124Стаття 315, ч.1

Подія: Схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р.

2. Позбав.волі 2-5 р.

125Стаття 315, ч.2

Подія: Та сама дія, вчинена повторно або щодо двох чи більше осіб, або щодо неповнолітнього, а також особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310,314, 317 цього Кодексу

Санкція: Позбав.волі 5-12 р.

126Стаття 316, ч.1

Подія: Публічне або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян

Санкція: 1. Обмеж.волі до 4 р.

2. Позбав.волі до 3 р.

127Стаття 316, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 310, 314, 315, 317, 318 цього Кодексу

Санкція: Позбав.волі 3-5 р.

128Стаття 317, ч.1

Подія: Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою

Санкція: Позбав.волі 3-5 р.

129Стаття 317, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього

Санкція: Позбав.волі 4-8 р. + конфіскація

130Стаття 338, ч.1

Подія: Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України

Санкція: 1. Штраф до 50 нмдг (850 грн.)

2. Арешт до 6 міс.

3. Позбав.волі до 3 р.

131Стаття 338, ч.2

Подія: Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави

Санкція: 1. Штраф до 50 нмдг (850 грн.)

2. Арешт до 6 міс.

3. Позбав.волі до 2 р.

132Стаття 341, ч.1

Подія: Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р.

2. Позбав.волі до 5 р.

133Стаття 342, ч.1

Подія: Опір представникові влади, крім державного виконавця, під час виконання ним службових обов'язків

Санкція: 1. Штраф до 200 нмдг (3400 грн.)

2. Виправ.роб. до 2 р.

3. Арешт до 6 міс.

4. Обмеж.волі до 3 р.

134Стаття 342, ч.2

Подія: Опір працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю під час виконання ним службових обов'язків, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку або уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Санкція: 1. Штраф 100-200 нмдг (1700-3400 грн.)

2. Арешт 3-6 міс.

3. Обмеж.волі до 4 р.

4. Позбав.волі до 2.

135Стаття 342, ч.3

Подія: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з примушенням цих осіб шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р. 2. Позбав.волі 2-5 р.

136Стаття 343, ч.1

Подія: Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконного рішення

Санкція: 1. Штраф до 100 нмдг (1700 грн.)

2. Виправ.роб. до 1 р.

3. Арешт до 3 міс.

137Стаття 343, ч.2

Подія: Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища

Санкція: 1. Позбав. права обіймати посади чи займатися діяльністю до 5 р.

2. Арешт до 6 міс.

3. Обмеж.волі до 4 р.

138Стаття 345, ч.1

Подія: Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків

Санкція: 1. Виправ.роб. до 2 р.

2. Арештом до 6 міс.

3. Обмеж/Позбав.волі до 3 р.

139Стаття 345, ч.2

Подія: Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків

Санкція: Обмеж/Позбав.волі до 5 р.

140Стаття 345, ч.3

Подія: Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків

Санкція: Позбав.волі 5-12 р.

141Стаття 345, ч.4

Подія: Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою группою

Санкція: Позбав.волі 7-14 р.

142Стаття 345-1, ч.1

Подія: Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності

Санкція: 1. Виправ.роб. до 2 р.

2. Арешт до 6 міс.

3. Обмеж/Позбав.волі до 3 р

143Стаття 345-1, ч.2

Подія: Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності

Санкція: Обмеж/Позбав.волі до 5 р.

144Стаття 345-1, ч.3

Подія: Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності

Санкція: Позбав.волі 5-12 р.

145Стаття 345-1, ч.4

Подія: Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою группою

Санкція: Позбав.волі 7-14 р.

Подія: Примітка. Під професійною діяльністю журналіста у цій статті та статтях 171, 347-1, 348-1цього Кодексу слід розуміти систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням, одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів

146Стаття 348, ч.1

Подія: Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку

Санкція: 1. Позбав.волі 9-15 р.

2. ДОВІЧНИМ

147Стаття 364, ч.1

Подія: Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб

Санкція: 1. Арешт до 6 міс.

2. Обмеж.волі до 3 р.

3. Позбав.волі до 3 р. + позбавлення права обіймати посади чи займатися діяльністю до 3р., + штраф 250-750 нмдг (4250-12750 грн.)

148Стаття 364, ч.2

Подія: Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки

Санкція: Позбав.волі 3-6 р. + позбавлення права обіймати посади чи займатися діяльністю до 3р., + штраф 500-1000 нмдг (8500-17000 грн.)

149Стаття 365, ч.1

Подія: Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р.

2. Позбав.волі 2-5 р. + позбавлення права обіймати посади чи займатися діяльністю до 3р.

150Стаття 365, ч.2

Подія: Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування

Санкція: Позбав.волі 3-8 р. + позбавлення права обіймати посади чи займатися діяльністю до 3р.

151Стаття 365, ч.3

Подія: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки

Санкція: Позбав.волі 7-10 р. + позбавлення права обіймати посади чи займатися діяльністю до 3р.

152Стаття 368, ч.1

Подія: Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища

Санкція: 1. Штраф 1000-1500 нмдг (17000-25500 грн.)

2. Арешт 3-6 міс.

3. Позбав.волі 2-4 р. + позбав.права обіймати посади чи займатися діяльністю до 3р.

153Стаття 368, ч.2

Подія: Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі

Санкція: Позбав.волі 3-6 р. + позбав.права обіймати посади чи займатися діяльністю до 3р.

154Стаття 368, ч.3

Подія: Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди

Санкція: Позбав.волі 5-10 р. + позбав.права обіймати посади чи займатися діяльністю до 3р. + конфіскація

155Стаття 368, ч.4

Подія: Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище

Санкція: Позбав.волі 8-12 р. + позбав.права обіймати посади чи займатися діяльністю до 3р. + конфіскація майна

Подія: Примітка 1. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - така, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі - така, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп I-4, II-2, II-3, II-4, III-1, III-2, III-3, III-4, IV-1, IV-2, IV-3, судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є:

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, Голова Конституційного Суду України, його заступники та судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

2) особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп I-1, I-2, I-3 та II-1;

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування.

156Стаття 369, ч.1

Подія: Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища

Санкція: 1. Штраф 500-750 нмдг (8500-12750 грн.)

2. Обмеж/Позбав.волі 2-4 р.

157Стаття 369, ч.2

Подія: Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно

Санкція: Позбав.волі 3-6 р. + штраф 500-1000нмдг(8500-17000гр) + конфіскація або без такої

158Стаття 369, ч.3

Подія: Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб

Санкція: Позбав.волі 4-8 р. + конфіскація або без такої

159Стаття 369, ч.4

Подія: Діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником

Санкція: Позбав.волі 5-10 р. + конфіскація або без такої

160Стаття 383, ч.1

Подія: Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу досудового розслідування про вчинення злочину

Санкція: 1. Випр.роб. до 2р.

2. Арешт до 6 міс.

3.Обмеж.волі до 3р.

4.Позб.волі до 2р.

161Стаття 383, ч.2

Подія: Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів

Санкція: 1. Обмеж.волі 2-5 р.

2. Позбавл.волі 2-5 р.

162Стаття 436

Подія: Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів

Санкція: 1. Виправ.роб. до 2 р.

2. Арешт до 6 міс.

3. Позб.волі до 3 р.

163Стаття 436-1, ч.1

Подія: Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки

Санкція: 1. Обмеж.волі до 5 р.

2. Позбав.волі до 5 р. + конфіскація або без такої

164Стаття 436-1, ч.2

Подія: Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації

Санкція: Позбав.волі 5-10 р. + конфіскація або без такої

165Стаття 477, ч.1

Подія: Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях

Санкція: Позбав.волі 5-10 р.

166Стаття 477, ч.2

Подія: Ті самі діяння, вчинені службовою особою з використанням службового становища

Санкція: Позбав.волі 7-12 р. + конфіс.або без

167Стаття 477, ч.3

Подія: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що призвели до загибелі людини

Санкція: 1. Позбав.волі 10-15 р.

2. ДОВІЧНЕ + конфіс. або без такої

168Стаття 477, ч.4

Подія: Участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях

Санкція: Позбав.волі 5-10 р.

169Стаття 477, ч.5

Подія: Найманець звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, якщо він до притягнення до кримінальної відповідальності добровільно припинив участь у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях та повідомив про свою участь у конфлікті, воєнних або насильницьких діях або іншим чином сприяв припиненню або розкриттю злочинів, передбачених частинами першою - третьою цієї статті, якщо в його діях немає складу іншого злочину

Санкція: -

Примітка. Під найманцем у цій статті слід розуміти особу, яка:

1) спеціально завербована в Україні чи за її межами для того, щоб брати на території України чи території інших держав участь у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності;

2) бере участь у воєнних або насильницьких діях з метою одержання будь-якої особистої вигоди;

3) не є ні громадянином (підданим) сторони, що перебуває у конфлікті, ні особою, яка постійно на законних підставах проживає на території, яка контролюється стороною, що перебуває у конфлікті;

4) не входить до особового складу збройних сил держави, на території якої здійснюються такі дії;

5) не послана державою, яка не є стороною, що перебуває у конфлікті, для виконання офіційних обов’язків як особи, яка входить до складу її збройних сил.

Наскільки корисна інформація?

Оцініть сторінку

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає оцінок.